بایگانی دسته‌ها: کتاب سپیده دم خدایان

سپيده دم خدایان(تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 5 – آنها در راه بازگشت هستند.

 سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل چهارم

بازگشت خدایان- بخش سوم

 قدیمی تر از بودا

جینیزم پیش از بوداییسم وجود داشته است. جینیزم نیز مانند بسیاری دیگر از ادیان معتقد است دوران ما تنها عصر وجود بر روی زمین نبوده است. تیرتاماکاراها از آسمان فرود آمده اند. اولینشان ریشابها بود و کره ما را 8 میلیون و 4 صدهزار سال پیش برای اولین بار مورد بازدید قرار داده است. واحد اندازه گیری ابعاد جهان نیز مشخص شده است. این واحد راجو نام دارد و فاصله ایست که خدایان در طول شش ماه حرکت با سرعت 2057152 یوجانا در هر سامی طی میکنند. سال نوری ما چیست؟ تقریبا 6 تریلیون مایل. طبق اعتقادات جینیزم همه جهان سرشار ازحیاتی است که به طور ناهمگون گسترده شده است. حیات بدوی و گیاهان بر روی تمام سیاراتی که خیلی سرد یا گرم نیستند یافت میشود اما تنها برخی سیارات قابل وجود حیات به صورت پایدار هستند, حیات همراه با قوه اختیار.

و اما فرود دیگربار؟ در قلمرو دیگری به نام کالپاس قصرهای پرانی به بزرگی شهر هستند. این قصرها طبقه طبقه بر روی هم ساخته شدند و ویماناها میتوانستند به آنها وارد یا از آنها خارج شوند. هر بار که عصر جدید آغاز میشود زنگی در تمام قصرهای آسمانی 3 میلیون و 199 هزار و 999 تایی به صدا در می آید, سپس خدایان گرد هم می آیند و طلوع عصری جدید بر سیاره ما رقم زده میشود.

اعداد تکراری از کجا آمده اند؟

بوداییها معتفدند در آینده متیا یا میتریا بر روی زمین ظهور خواهد کرد. عدد 4320000 مربوط به ماها یوگا یا عصر بزرگ مشابه عدد سالهای سلطنت ان من لوانا, پادشاه سومری است که در لیست پادشاهان سومری در بریتیش میوزیم ثبت شد است: او 12 شار سلطنت کرد و هر شار معادل 3600 سال است, یعنی جمعا 43200 سال.

نمونه دوم: دوران دیوا یوگا 288000 سال است. ششمین شاه باستانی به نام ان سیپاد زیدانا هشت شار سلطنت کرد که معادل 28800 سال میشود. ارقام یکی هستند و تفاوت در تعداد صفرهاست. هراکلیتوس یونانی عمر جهان را 10800000 سال نگاشته است. این همان عدد سالهای سلطنت شاهان سومری دوران دوم یعنی 30 شار است.

 مسیحیان کاتولیک اولین کسانی نیستند که از باروری آسمانی و سپس تولد مسیح گفته اند. خدایان و شاه خدایان باستانی بیشماری طبق افسانه ها به همین ترتیب لقاح یافته اند. بسیاری از این داستانها شاید حاصل خودبزرگ بینی خاندان سلطنتی باشد. اما بن مایه این ایده ریشه در وقایعی دارد که اتفاق افتاده اند. خدایان عامل لقاح مصنوعی بوده اند. حتی تخمه شاهان مصر باستان نیز میتواند به خدایان مربوط باشد. تاریخ نگاران مصری که هزاران سال پیش میزیسته اند از ریشه خدایی شاهان مصری گفته اند. اولین شاه از اسپرم خدایی بوده است. انسانها دانش ستاره شناسی خود را از خدایان آموخته اند  همین طور دانش ابزار سازی و کشاورزی. حتی زبانها نیز هدیه خدایان بوده اند.

 

نوح, فرزند بیگانگان فضایی

نوح, بازمانده سیل بزرگ نیز پدری زمینی نداشته است. پدر زمینیش لمک نام داشته اما در طومار لمک که یکی از طومارهای معروف دریای مرده است میخوانیم که لمک پس از سفری چند ماهه به محل اقامتش بازگشت و پسرکی را در چادرش دید که به نظر عضو خانواده او نمی آمد. چشمان و رنگ موهایش متفاوت بود و حتی رنگ پوستش شبیه آنها نبود. لمک با خشم با همسرش رو در رو شد اما همسرش سوگند خورد با احدی ارتباط نداشته است, نه با هیچ سربازی و نه با هیچ خدازاده ای. لمک درمانده از پدرش راهنمایی خواست. پدرش نیز ناتوان از راهنمایی کردن به پدر خود مراجعه کرد. انوخ, به لمک گفت پسرک را همچون فرزند خود بپذیرد زیرا وجودهایی آسمانی بدون سو استفاده جنسی از همسرش نطفه نوح را درون او کاشته بودند و مقدر شده بود او سرآغاز نژادی جدید باشد که از سیل بزرگ پیش رو جان سالم به در میبرد.

این داستان شیرین چه مطلب جالبی در خود دارد؟ این که سیل یک فاجعه طبیعی نبوده بلکه برنامه ای از پیش طرح ریزی شده بوده است و «والاترین» که انوخ را ربوده بوده و شاید عامل تلقیح مصنوعی نوح بوده با انوخ درباره سیل گفته بوده است. او همان فضانوردی بوده است که انوخ یکی از پیامبران سومری را سوار بر ارابه آتشینش به آسمان برده است. انوخ نیز یکی از کسانی است که بازگشتش به زمین انتظار کشیده میشود.

 

جسار نیز از فضا آمده بود

ویلی گروملین در کتاب بی نظیرش که بر اساس مدارک بی نقص نوشته شده است ریشه شاهان اولیه تبت را آسمانی میداند. جسار یکی از ایشان است. او سفینه ای داشت که با آن مردم را تحت تاثیر قرار میداد و حتی شیی آسمانی با خود به ارمغان آورده بود: دورجه, که سلاحی چند منظوره بود. نمونه این سلاح در معابد تبتی دیده میشود.

dorje

آنها همچنین نوشته های فضایی با خود به همراه آوردند.  برخی از این نوشته ها در غارها برای نسلهای آینده که قادر به درکشان خواهند بود حفظ شده اند. اولین شاه تبت از آسمانهای دور آمده است. بعضی شاهان دوباره به آسمانها بازگشتند اما قول دادند روزی دوباره به زمین خواهند آمد.

میبنیم که انتظار بازگشت مختص به مایاها نیست. اینکاها, مصریان, بوداییان, مسیحیان, مسلمین, یهودیان هم در انتظار بازگشت شخص یا اشخاصی هستند. مایاها حتی تاریخ این بازگشت را معلوم کرده اند: اگر تقویم ما صحیح باشد, 21 دسامبر 2012.

 

آنها در راه بازگشت هستند

بازگشت خدایان تنها اتفاقی نیست که باید منتظرش بمانیم. آنها در سفر قبلی نوشته ها و ابزارآلات بسیاری را در مخازی امنی به جا گذاشته اند تا در بازگشت به زمین آنها را دوباره فعال کنند. این مخازن کجاست؟ در غاری در تبت این نوشته و ابزار قرار داده شده اند. ویلی گروملین در کتابش شرخ دقیقی از این مطلب میدهد. در مصر نیز در اتاقهایی زیر اهرام بزرگ و ابولهول و همینطور در اوزیرین در ابیدوس واقع در مصر و همینطور در اکوادور در آمریکای جنوبی در مختصات جغرافیایی 77 درجه و 47 دقیقه و 34 ثانیه غربی و 1 درجه و 56 دقیقه جنوبی. این محل قرارگیری کتابخانه از الواح فلزی است که برای آیندگان حفظ شده اند. توسط چه کسانی؟ توسط خود بیگانگانی که در کتاب مورمون از آنها نام برده شده است. کتاب مورمون مانند انجیل کتابی دینی است اما با شرح وقایع باستانی آغاز میشود. بخشهایی از کتاب:

» و در امان باد او که نوری میتابد بر تاریکی, همانگونه که خدا نوید داده: از زمین بیرون آورده خواهد شد و نور آن را از تاریکی بیرون خواهد آورد و مردم آن را خواهند دانست… و روزی آشکار خواهد شد که دیگر ایمانی به معجزات وجود نخواهد داشت گویی از جهان مردگان سخن گفته میشود… روزی پیش خواهد آمد که از آتش گفتگو خواهد بود, و تندر و بخار و دود از سرزمینهای غریبه… صحبت از جنگ خواهد بود و زمین لرزه در نقاط مختلف.»

 

میراث

 دانش امروز نه تنها نوشته ها مورخین باستانی چون منتو مصری, هرودوت و دیودوروس یونانی و یوسبویس را رد میکند, بلکه هزاران هزار مدارک و شواهد قابل لمس و قابل تصویر برداری و مستند سازی انکارناپذیر را نادیده میگیرد. زیر معبد ستوس اول در ابیدوس مصر معمای سنگی حیرت انگیزی قرار دارد. چیزی که هر جهانگردی میتواند ببیند, چیزی که به وضوح عمری طولانیتر از خود معبد دارد. دانیل روزو مدارکی از یادبودهای سنگی در پرو معرفی کرد که به عمد نادیده گرفته شد. بودجه ای برای تحقیق در این مورد تصویب نشد. همینطور ال انلادریادو در ارتفاعات شیلی در استان تالکا در 37 مایلی شرق شهر تالکا. در ارتفاع 6500 فوتی بلوکهای سنگیی قرار دارند که با دقتی عالی تراشیده شده اند. اما توسط چه کسانی؟ کسانی که بسیار پیش از هر تمدن شناخته شده ای در شیلی میزیستند.

در 2008 معلم جوان شیلیایی رافائل آیسمن از این نقطه دیدن کرد. او شخصا به من گفت این بلوکها سنگی در محلی کار گذاشته شده اند که هیچ دسته مردمی که بقایای سکونتگاهشان توسط باستان شناسان کشف شده باشد در آن زندگی نکرده اند. تصویر زیر این بلوکها را نشان میدهد

stone chile

اعتقاد امروز جامعه یا علم به موارد بالا تاثیری در بازگشت یا عدم بازگشت خدایان نخواهد داشت. ممکن است خدایان در 23 دسامبر 2012 آنچنان که تقویم مایایی نشان میدهد ظاهر نشوند اما به هر حال روزی با حضورشان ما را غافلگیر خواهند کرد.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

سپيده دم خدایان(تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 4 – 2012همه خدایان بازمی گردند.

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل چهارم

بازگشت خدایان- بخش دوم

 سنتهای بومیان آمریکا

بومیان آمریکای مرکزی دانش ستاره شناسی بسیار گسترده ای داشتند. آیا با این دانش ممکن بود به وجود خدایی اعتقاد داشته باشند که مار است اما میپرد؟ چنین موجودی به اندازه اژدهای پرنده چینی ها که از دهانش آتش میبارد واقعی به نظر میرسد. به علاوه نباید دانش ستاره شناسی مایاها را محدود شده به مرزهای جغرافیایی محل زندگیشان بدانیم. همسایگان شمالی مایاها, سرخپوستهای توتوک که در سواحل شمال غربی ایالات متحده امروز میزیستند مار کتزال را پرنده رعدآسا مینامیدند. یکی از ستونهای توتم آنها که نمایشگر این پرنده است سمبل «شهر موجودات آسمانی» نیز هست. همین عنوان توسط سرخپوستهای ساکن بریتیش کلمبیا در کانادا به این پرنده داده شده است.  قبیله پاونی در نبراسکای امروزی معتقد بودند انسان از ستارگان خلق شده است و معلمان آسمانی به کرات به زمین آمده اند تا «به زن و مرد بیاموزند آنچه را باید». محققان امروز مایاها را از همسایگانشان جدا میکنند, گویی سایر قبایل یا بازماندگان در سایر مناطق مناسک مشابهی نداشته اند.

اینها تنها نمونه های اندکی از اعتقادات این مردمان است که نقاط مشترک چشمگیری با هم دارند.

 

تقویم چرخه ای مایاها

کوچکترین واحد تقویم مایایی که به لطف دیگو دلاندا امروز رمز گشایی شده است هفته است که 13 روز دارد. چرخ دنده ای با سیزده دندانه را تجسم کنید که اعداد مایایی از 1 تا 13 بر روی دندانه ها حک شده است. واحد بزرگتر این تقویم ماه است که 20 روز دارد. چرخ دیگری با 20 دندانه مجسم کنید. دو چرخ دنده را به هم بچسبانید به نحوی که عدد یک و کلمه مایایی ایمیکس را نشان دهند. این نقطه صفر است. بعد از 13 بار چرخیدن هر دو چرخ به همین نقطه, نقطه آغاز یا صفر برمیگردند. در کل 260 دندانه در این دور زدنها جابجا شده اند و این تعداد روزهای یک سال مایایی است.

همه اما میدانیم که یک سال 365 روز دارد. تقویم 260 روزه برای کنترل فصل یا تعیین زمان کاشت و برداشت در کشاورزی کارایی ندارد. تا امروز کسی نمیداند چرا مایاها سال 260 روزه داشتند, به همین دلیل این سال را سال خدا یا سال مقدس مینامند. مایاها آن را تزولکین مینامیدند و همه مناسک دینیشان بر اساس ریتم تزولکین به جا آورده میشد. برای استفاده روزمره و کشاورزی استفاده از تقویم تزولکین استفاده غیر ممکن بود.

مایاها تعداد روزهای سال خورشیدی را با دقت 6 رقم اعشار تعیین کرده بودند. مقایسه کنید:

تقویم جولیان               250000/365 روز

تقویم گرگوریان                   242500/365 روز

تقویم مایایی               242129/365 روز

تقویم ستاره شناسی دقیق 242189/365 روز

من تقویم 365 روزه استفاده میکنیم و هر 4 سال یک روز به طول سال اضافه میکنیم تا زمان کم شده در سه سال قبل جبران شود. مایاها روش متفاوتی داشتند. آنها هر 52 سال 13 روز به طول سال اضافه میکردند .

تقویم مایا

حال باید به دو چرخ قبلی چرخ سومی با 365 دندانه اضافه کنید. چرخ سوم را به دو چرخ دیگر متصل کنید به شکلی که هر سه نقطه صفر در کنار هم قرار گرفته باشد. برای اینکه پس از آغاز گردش چرخ دنده ها دوباره هر سه چرخ به نقطه صفر برسند , 18980 دندانه یا روز لازم است. چرخ 365 روزه باید 52 بار بچرخد, چرخ متوسط 73 بار. این بدین معنیست که هر 52 سال زمینی معدل 73 سال خدایی بودند.

میدانیم که مایاها در تقویم خود 23040 میلیون روز یا 64109589 سال را نیز محاسبه کرده اند. بعضی متون مبنی بر این است که تا 400 میلیون سال گذشته را در محاسبات خود لحاظ کرده اند. با تقویمی 18980 روزه امکان چنین محاسباتی وجود نداشته است. باید چرخ بزرگتری در تقویم مایایی وجود داشته باشد. محققین مایا این چرخ را شمارش طولانی نامیده اند. هر چهار چرخ در نقطه ای آغاز میشوند که تصویر بد یمن 4 ahau 8 cumha با آن منتسب میشود. اما این نقطه آغاز تاریک بر اساس تقویم ما چه زمانی بوده است؟ این سوال سالهای مدیدی تاریخ نگاران را مشغول نگه داشته است. تاریخی که در نهایت مورد توافق قرار گرفت 13 آگوست 3114 پیش از میلاد است.

اما چرا این تاریخ مبدا تقویم مایایی در نظر گرفته شده در حالی که مایاها در آن زمان هنوز وجود نداشتند؟ افسانه های مایایی در یکی از کتبی که به نام چیلام بالام شناخته میشوند و پس از فتح اسپانیایی های نوشته شده اند مکتوب شده. این کتب توسط چند کاهنی که از تیغ اسپانیایی ها گریخته بودند و  در نقاطی دور افتاده ساکن شده بودند نوشته شدند. این بخشی از متن یکی از کتب است: «آنها از گذرگاه ستارگان فرود آمدند… انها به زبان جادویی ستارگان آسمان حرف میزدند…و وقتی بازگردند, خدایان 13 و 9 همه چیز را به نظمی که با آن خلق کرده بودند بازمیگردانند.»

بازگشت بولون یوکته

با تعیین زمان آغاز تقویم مایایی و یک محاسبه ساده کامپیوتری زمان پایان یک دوره کامل تقویم, 23 دسامبر 2012 به دست می آید. این تاریخی است که خدایان من جمله بولون یوکته بازخواهند گشت. این همان پیشگویی است که حکاکی بنای شماره 6 در ترتوگوئرو در اختیارمان قرار میدهد.

https://i0.wp.com/www.eddecker.com/wp-content/uploads/2011/12/bolon-210x300.jpg

یکی از خدایان اصلی مایاها » بانوی هیولایی» است و تاریخ تولد او 7 دسامبر 3121 پیش ازمیلاد است, یعنی 6 سال پیش از آغاز تقویم. تعداد دیگری از خدایان مایایی نیز پیش از آغاز تقویم به زمین آمده اند. بر اساس سنگ نگاره ها بولون یوکته در 29 جولای 931449 پیش از میلاد وجود داشته است. چطور ممکن است تاریخی در متون مایایی وجود داشته باشد که قدیمی تر از آغاز تقویمشان است؟ پاسخ چنین است: همانطور که ما زمان را به پیش و پس از میلاد مسیح, آغاز تقویممان, تقسیم میکنیم, مایاها نیز وقایع را با وقوع آنها پیش یا پس از آغاز تقویمشان تقسیم میکردند. سوال اصلی اما این است: در 23 دسامبر 2012 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا خدایان به زمین بازخواهند گشت؟ آیا این زمان وقوع سوانح و فجایع بسیار بزرگی برای زمین خواهد بود؟ پیش از پاسخ دادن به این سوال باید اطمینان حاصل کنیم که تاریخ فوق به درستی محاسبه شده است. تنها چیزی که متخصصین بر روی آن توافق داشتند این بود که تقویم پیش از ظهور مایاها آغاز میشود. آیا زمان پیشنهادی برای آغاز تقویم صحیح و قطعی است؟ من از این بابت مطمئن نیستم.

 

اشتباه در محاسبه؟

من در سال 2009 مقابل کامپیوترم نشسته ام و مشغول تایپ کردن این کتابم. با فرض آنکه مسیحیان بیست سال پس از میلاد مسیح شروع به شمارش و ثبت سالها کردند ممکن است امسال 2009 نباشد. تبدیل تقویم مایایی به مسیحی هم میتواند دستخوش همین اشتباه شده باشد و اگر سال 2009 در واقع 2009 نباشد ممکن است 2012 هم به عنوان زمان پایان تقویم درست محاسبه نشده باشد. اگر این 20 سال گم شده در تقویم مسیحی را در نظر بگیریم بسته با اینکه این بیست سال پیش از میلاد مسیح گم شده باشد یا پس از آن ممکن است 2012 گذشته باشد یا هنوز راه طولانیتری تا رسیدن به آن داشته باشیم. اگر گذشته باشد میدانیم که ملاقات مهمی از طرف خدایان نداشته ایم مگر آنکه چند مشاهده ضبط شده به صورت علمی از یوفوها در چند سال اخیر را مهم بشماریم.

این ملاقات به عقیده من حتمی خواهد بود اما لزوما نه در تاریخ 23 دسامبر 2012.

 

مهدی, امام مسلمانان

مسلمانان انتظار ظهور مهدی را میکشند. امامان مداوم از این گفته اند که زمان ظهور مهدی را کسی جز الله نمیداند. شخصی از امام پنجم, امام باقر پرسید نشانه های بازگشت مهدی چه هستند. امام پاسخ داد:

«زمانیست که زنان چون مردان رفتار کنند و مردان چون زنان, زمانی که زنان با پاهای از هم گشوده بر روی زین اسب بنشینند. وقتی که شاهدان دروغین را باور میکنن و حقیقت مردود شناخته میشود. زمانی که مردان خون مردان را بدون دلیل میریزند و پول فقرا را چپاول میکنن.»

بر این اساس مهدی باید بسیار پیش از زمان ما ظهور کرده باشد اما عالمین اسلامی میگویند پیش از ظهور مهدی 60 پیامبر دروغین ادعای پیامبری میکنند. در این صورت نیز مدتهای طولانی پیش از این تعداد پیامبران دروغین از 60 گذشته است. مهدی در شب بیست و سوم رمضان که شب قدر است ظهور خواهد کرد, شبی که قران نازل شده و فرشتگان به زمین آمده اند.

یهودیت هم نظرات و عقاید مشابهی دارد. یهودیان با ایمان در انتظار بازگشت مجدد مسیح خود پس از 5 هزار سال هستند. آنها البته هرگز عیسی را مسیح ندانستند.

همین مفهوم در آیین باستانی پارسی ایرانیان نیز وجود دارد. اوستا که به معنای متن پایه یا آموزه است حاوی متن مذهبی پارسیان است که پیرو زرتشت بودند. زرتشت خود چنین گفته شده که در اثر لقاح مطهر به وجود امده است. بر اساس عقاید زرتشتیان کوهی آکنده از نور بر زمین فرود آمد. جوانی از آن پیاده شد که نطفه زرتشت را با خود داشت و آن نطفه را در رحم مادر زرتشت کاشت. بخشهایی از این دین کهن در متونی به خط میخی باقی مانده است.

 اهورا مزدا

زیرنویس: تصویر اهورا مزدا

این متون به دستور شاه داریوش بزرگ (حدود 549 تا 486 پیش از میلاد), فرزندش خشایار (485 تا 465 پیش از میلاد), و نوه اش اردشیر (464 تا 424 پیش از میلاد) نوشته شده است. والاترین وجود ستایش شده در این متون اهورا مزدا است. او به حلقه ای که دو بال دارد وبر جهان حکمفرماست تصویر شده است. شباهت این حلقه بالدار با دیسکهای خورشید مانند بالدار مصری غیر قابل انکار است.

 

همه خدایان بازمیگردند

بر اساس متون پارسیان اجرام آسمانی به خوشه های ستاره ای تقسیم شده اند که هر یک فرمانروایی متفاوت دارند. سپس صحبت از سربازان این منظومه ها میشود که در سراسر گیتی مشغول مبارزه اند. ارابه چهارچرخی که توسط اسبهای بالدار کشیده میشود ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. در فرهنگ ایرانی خدایان سیارات مختلف ارابه خورشید را میکشند. در یشت ها که بخشهای مختلف اوستا هستند در فصل 10 آیه 67 و 68 میخوانیم: «او که سوار بر ارابه اش با چرخهای بلند که از ماده ای آسمانی ساخته شده از کشور آرزاهی تا کشور زوانیراتا میراند…سفید, براق, قابل رویت از دور, نیکخواه, مملو از دانش, با سرعت در فضا میراند… چهار اسب ارابه را میکشند, همه به رنگ سفید, نامیرا و از خوراک آسمانی تغذیه میکنند.»

پارسی ها نیز انتظار بازگشت خدایانشان را داشتند. زرتشت از خدایش اهورا مزدا پرسید کی زمان به پایان میرسد و در پاسخ شنید «همه فاتحین» از آسمانها فرود خواهند آمد. نامیرا هستند, هوششان بی عیب و نقص است.  پیش از ظهورشان خورشید تاریک خواهد شد, طوفانی از باد زمین را در هم خواهد کوبید و ستاره ای از آسمان فرو خواه افتاد. پس از جنگی هولناک طلوعی دوباره برای انسانیت متولد خواهد شد. سپس شفا برای انسان آنچنان در دسترس خواهد بود که حتی آنان که به زمان مرگ خود رسیده اند نخواهند مرد.

در هندوییسم جهان سرشار از شادی و عاری از طمع و هوس بود. سپس ارواح منفی و خدایان ذهن انسان را آشفتند. خدایان همه قدر قدرت بودند و جاودانه اما طبعی انسان گونه از خود نشان میدادند و تمایل به گرفتن شکل انسان. بزرگترین آنها ایندرا یا فرمانروای آسمان بود.

در واناپاروان که بخشی از مهابهاراتا است گفته شده که خدایان در شهرهای فضایی مختلف میزیستند که در مدار خود بر فراز زمین در حال گردش بودند. در جلد درونا پروا میخوانیم سه شهر فضایی در مدار زمین میگشتند. سپس جنگی فضایی درگرفت و به سه شهر حمله شد.

هندوها نیز معتقدند ویشنو دوباره در قالب کریشنا زاده به دنیا خواهد آمد تا جهان را نجات دهد.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 3

تصمیم گرفته شد تا قبل از 21 دسامبر فصل بازگشت خدایان را در وبلاگ قرار دهیم. فصلهای قبل بعد از ترجمه این فصل در وبلاگ قرار داده میشود.

این فصل را بعد از اینکه کامل شد در فایل پی دی اف برای دانلود میگذاریم.

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل چهارم

بازگشت خدایان- بخش اول

http://www2.stetson.edu/~rsitler/13PIK/Tortuguero%206.jpg

زیر نویس: حکاکی روی بنای شماره 6 در ترتوگوئرو

متن تصویر بالا به روایت متخصصین به این شرح است: «پایان خواهد یافت/ سیزدهمین باکتون 4 آجاو/ 3 اونیو/ اتفاق خواهد افتاد (خط بعدی شکسته شده است)/ بولون یوکته به … فرود خواهد آمد (خط بعدی از بین رفته است).»

پس خدایی به نام بولون یوکته در تاریخ فوق بر روی زمین فرود خواهد آمد. این تاریخ معادل 21 دسامبر 2012 است. بولون یوکته کیست؟

نام او بر روی اثری که به گلدان 7 خدا مشهور است نیز آمده که از او با نام او که مقدس است و خالق جهان نام برده شده است. او همچنین به آغاز تقویم مایایی نیز مربوط شده است. همچنین نام او در ارتباط با واقعه ای ناشناخته که در تاریخ 23931449 پیش از میلاد حادث شده یعنی بسیار پیش از دوران مایاها مطرح شده است. او همیشه در ارتباط با نیروی بزرگ نام برده شده است.

فاتحین بی رحم

وقتی هرناندو کورتس در 25 نوامبر 1519 به آستانه تنوکتیتلان رسید رهبر آزتکها, موکتزوما, برای خوشامد گویی به این غریبه سوار بر تختی از طلا و جواهر که بر دوش بردگانی حمل میشد که تمام مسیر را با فرشی کتانی پوشانده بودند از راه رسید. این اولین بار بود که فاتحی بر فرهنگی غنی با همه داراییش دست می یافت و نه بر مخروبه های تمدنی مغلوب. موکتزوما در آن زمان بر 200 هزار جنگجو حکم میراند. گرچه فاتحین اسپانیایی مجهز به توپ بودند مغلوب کردن آنها برای این جنگجویان کار ساده ای بود. پس چرا گزینه زیردست قرار گرفتن را انتخاب کردند؟

پاسخ شاید در دین آزتکها نهفته باشد, همان دینی که مورد اعتقاد مایاها هم بود. تفاوت بین آزتکها و مایاها عمدتا در فاصله جغرافیایی است: آزتکها در ارتفاعات زندگی میکردند و مایاها در مناطق پست تر. همانطور که مسیحیان منتظر بازگشت مسیحند و مسلمانان منتظر بازگشت مهدی, اینکاها منتظر ظهور ویراکوچا هستند و مصریان در انتظار اوزیریس, آزتکها و مایاها نیز در انتظار بازگشت مار کتزال بودند.

آزتکها و مایاها با توجه بسیار به تقویمشان زندگی میکردند. ساختمانها و مناسک خاص در مناسبتهای خاص بر اساس تقویمشان ساخته یا برگذار میشد. ورود هرناندز همزمان بود با پایان یکی از دوره های تقویم. زمانی که انتظار ظهور کتزال میرفت. شاید کورتس با پوست روشن و ریش در نظر آنها شبیه به نماینده ای از طرف مار کتزال بود.

از کورتس استقبالی شاهانه شد و سه روز در خانه میزبان به سر برد. او و همراهانش متوجه دری شدند که به تازگی با گچ پوشیده شده بود تا تالار پشت آن مخفی شود. با گشودن در به گنجینه ای از طلا دست یافتند که او در آن زمان ارزش آن را معادل ده میلیون دلار امروز تخمین میزد. در حین انجام مراسم جشنی به افتخار خدا تئوکالی، اسپانیاییها با هماهنگی قبلی به میزبانان غیر مسلح خود حمله کردندو 700 بلندپایه آزتک را به هلاکت رساندند. آزتکها که شکیبایی خود را در برابر رهبرشان از دست داده بودند او را از قدرت سرنگون کردند, برادرش را بر تخت نشاندند و به کاخ محل اقامت اسپانیاییها حمله بردند. آشوبی تمام عیار شهر را به خون و آتش و ویرانی کشید, رهبر سابق کشته شد و فاتحین کشتیهای خود را از طلا و نقره و جواهرات انباشتند. خبر به ساکنین شهر رسید. اسپانیاییها با بار سنگینی از غنیمت پا به فرار گذاشتند. بومیان تعداد بسیاری از آنها را به قتل رساندند. کورتس زخمی نیمی از همراهانش را از دست داد و بخش بزرگی از غنایم در آب غرق شد. اسپانیاییها چند هفته بعد با نیرو و سلاح بیشتر بازگشتند, همه شهر را ویران کردند و در جستجوی بی نتیجه گنجینه ای که علاوه بر طلا و جواهرات و نقره شامل دست نوشته های مقدس و قدیمی بود رهبر دشمنان را زیر شکنجه به قتل رساندند. امروز مکزیکو سیتی بر روی ویرانه های این شهر بنا شده است.

سرزمین مغلوب تبدیل به محلی برای ترویج مسیحیت نیز شد. تعداد زیادی کتب و دست نوشته های مکشوفه از بین برده شدند: «ما کتابهای بسیاری یافتیم با تصاویر حاوی دروغ و شیاطین. همه را سوزاندیم و مایاها به شدت از این بابت اندوهگین شدند.»

اندوه از بین رفتن مجسمه ها و بتها و کتب مایا تا امروز نیز گریبانگیر ماست. اگر این مکتوبات امروز در دسترس بودند لازم نبود برای کشف حقایق به معدود حکاکیهای باقیمانده رجوع کنیم.

نوشته های مایایی

اما اگر این دست نوشته های ارزشمند به دستور اسقف دیه گو د لاندا, مروج مسیحیت در سرزمین فتح شده از بین رفتند, اطلاعات مربوط به دانش ریاضی و تقویم مایاها چگونه به دست ما رسید؟ جالب است بدانید که خود اسقف باعث باقی ماندن و ثبت این اطلاعات شد. پس از بازگشت به کشورش در دادگاه با اتهام سوزاندن مجسمه ها طلای غنیمت روبرو شد و برای دفاع از خود با کمک فرزندان خانواده های سلطنتی بومی شروع به فراگرفتن اساطیر,اعتقادات,سیستم شمارش, حروف الفبا و گاهشماری آنها کرد. همه این اطلاعات را به زبان لاتین ثبت کرد و حاصل گزارشی ارزشمند به نام » گزارشی درباره یوکاتان» شد. این گزارش سه قرن بعد و به طور اتفاقی در کتابخانه سلطنتی مادرید کشف شد. این گزارش کلید گشایش رمز حروف زبان مایاها بود.

78

 https://i1.wp.com/s2.hubimg.com/u/6158809_f260.jpg

از کتب باستانی مایا چهار نسخه مهم در کتابخانه نگهداری میشود. این نسخ به نام کدکس شناخته میشوند. کدکس پاریس حاوی پیشگوییهاست, کدکس مادرید طالع بینی کوکبی است و کودکس درسدن حاوی روابط ریاضی و ستاره شناسی است. کدکس چهارم نیز در مکزیکو سیتی قرار دارد.

کدکس درسدن

به نقل از پروفسور توماس بارتل که متخصص متون مایایی است, بعضی حروف مایایی چند معنی متناقض یا متضاد دارند و قرارگیری تصاویر هیروگلیفی بین اعداد و حروف میتواند تفاسیر و معانی متفاوت یا متضادی داشته باشد. با این وجود یافته های کدکس درسدن حیرت آور است. کدکس درسدن حاوی مطالبی درباره ونوس و مدارهایش, خداهایی که به نام ارباب آسمانها نامیده شده اند, خدای رعد و برق, و تقویم پیچیده مایایی است. خدایان این کدکس با حروف ای, دی, ای و ان مشخص شده اند اما همه جا مشخص نیست که هر یک چه قدرتها و مسئولیتهایی دارد. 6 برگ درباره مدارهای ونوس است و 4 برگ درباره مدارها و اقمار مشتری. چند برگی درباره ماه, مریخ و زحل و چند برگ دیگر درباره اوریون, جوزا و پلیادیس هستند. این صفحات مملو از جداولی حاوی اطلاعاتی درباره موقعیت نسبی این صور و سیارات نسبت به هم و نسبت به زمین هستند. گاهشماری مریخ, ونوس, عطارد و زمین و سالهایی که 135200 روزه هستند, و همینطور ستاره شناسی برای دورانی 400 میلیون ساله.

https://i1.wp.com/www.bibliotecapleyades.net/ciencia/dresden/images/dresden_fors_49.jpg

چند صفحه از کدکس از جنگ بین سیارات میگوید و جداولی از کسوفهای گذشته و آینده را نیز در بردارد. به گفته پروفسور هربرت نول هاسام, بهترین متخصص کدکس درسدن در زمان خودش, جداول کسوف نه تنها شامل کسوفهایی است که در منطقه با چشم دیده میشود بلکه تاریخ دقیق کسوفهایی که مطلقا تئوریک هستند را نیز تعیین میکند.

اما این دانش حیرت انگیز درباره ستارگان از کجا نشات گرفته است؟ آیا مایاهایی که به قربانی کردن انسان میپرداختند خود با مشاهده آسمان به رابطه نسبی اجرام آسمانی پی بردند؟ مایاها در منطقه جغرافیایی زندگی میکردند که مشاهده ستارگان نیمی از سال ممکن نبود با این حال به پدیدهای ستاره شناسیی اشاره کرده اند که هر 6000 سال به وقوع میپیوندد. مایاها حتی 6000 سال سابقه وجود و حضور نداشته اند. مشاهده و محاسبات آسمان نمیتوانسته منجر به این نتیجه گیری مایاها شود که مدار ونوس باید هر 6000 سال یک روز به عقب برگردانده شود. گویی این جداول و کتب ناگهان از آسمان بر مایاها نازل شده است.

هرم-برجهایی چون تیکال در گواتمالا در راستایی متناسب با اجرام آسمانی پایه گذاشته شده اند و این نشان میدهد که این دانش از خود این اهرام کهن تر است.

منبع دانش چیست؟

60 سال پیش ستاره شناس شهیر، رابرت هنسلینگ جامعه علمی را با برخی نتیجه گیریهایش درباره ستاره شناسی مایا شوکه کرد:

1-  باید توجه کرد که مایاها ابزار و وسایلی که بتواند با چنین دقتی فواصل و زوایای آسمانی را به دست آورد در دست نداشته اند.

2-  شکی نیست که مایاها دانش دقیقی از خوشه های آسمانی از هزاران سال قبل داشته اند این اطلاعات شامل نوع خوشه و تاریخها و تقویم مربوطه بوده است.

3-  چنین دانشی غیر قابل دستیابی است مگر آنکه زمان ایجاد آن را هزاران سال پیش از آغاز تقویم میلادی مسیحی بدانیم.

4-  چنین دستاوردی پیش نیازهایی دارد. برای مثال باید پذیرفت که این دانش بسیار کهن تر از زمانی است که پنداشته شده است.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 2

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل اول -قسمت دوم

قرارگاهی برای خدایان

منشا ماه

لینک دانلود فصل اول -قسمت دوم:

سپیده دم خدایان(فصل اول-قسمت دوم)

لینک دانلود بدون فیلتر:

http://www.mediafire.com/?kkcev8dttpig8dv

http://shrta.com/files/1KFQR2ZA/sepidedamekhodayan2.pdf

http://ioupload.com/files/get/X4vw2qrV7n/sepidedamekhodayan2.pdf

الهام عزیز لطف کردند ترجمه کتاب سپیده دم خدایان را برای وبلاگ بفرستند که در چند قسمت در وبلاگ قرار می گیرد. فصل اول به طور خلاصه و بقیه فصل ها کامل در وبلاگ قرار میگیرد.

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 1

سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل اول -قسمت اول

قرارگاهی برای خدایان

لینک دانلود فصل اول -قسمت اول:

سپیده دم خدایان(فصل اول-قسمت اول)

لینک دانلود بدون فیلتر:

http://uplod.ir/9zz6ge9k3e0u/sepidedamekhodayan1.pdf.htm

الهام عزیز لطف کردند ترجمه کتاب سپیده دم خدایان را برای وبلاگ بفرستند که در چند قسمت در وبلاگ قرار می گیرد. فصل اول به طور خلاصه و بقیه فصل ها کامل در وبلاگ قرار میگیرد.

معرفی کتاب

 ون دانیکن   در این کتاب به پیشگویی های «ادا »  منظومه  حماسی مردم شمال اروپا  اشاره میکند که در آنها پایان دنیای فعلی ما  هم زمان با مرگ   خدایان   و اسطوره ها  رقم خورده است ،  خدایگانی هر چه و از هر کجا که باشند .  ادا  میگوید : پس از پایان تمام بلایا و نابودی  دنیای امروزی  ، جهان زیبای جدیدی با خدایان جدید شکل خواهد گرفت .  به نظر می آید که  دنیکن  با ارائه این مطلب ادعا میکند که در آن زمان  خدایان   باز خواهند گشت .

 

 دنیکن همچنین خاطر نشان میکند که طبق پیشگویی مایا ها پایان دوره بزرگ جهانی در تاریخ 21 دسامبر سال 2012 اتفاق خواهد افتاد . مایا ها اعتقاد داشتند که در انتهای هر دوره  یک  فاجعه جهانی  باعث نابودی کل دنیا و ظهور دنیای جدید و شروع دوره بعدی جهانی خواهد شد . به عقیده مایا ها این پنجمین دوره خواهد بود . آنها هر  5126 سال کوچک را یک دوره جهانی میدانند . در گاه شماری مایایی  شروع دوره چهارم همزمان با  تاریخ تقریبی سیل بزرگ که به وسیله سومریها گزارش شد یعنی حدود 3104 سال قبل از میلاد مسیح بوده است .

 ئی چینگ  قدیمی ترین کتاب مقدس چینی نیز پایان دوره بزرگ جهانی را در سال 2012 پیشگویی کرده است .

 ریچ  اندرز  مقاله ای با عنوان « 2012 –  سیاره ای در بند » در رویارویی با دسامبر 2012 نوشته است و پیشگویی میکند که این آینده نزدیک چه برایمان خواهد داشت .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: