بایگانی دسته‌ها: دانش اتمى باستان

دانش اتمى باستان

 

انفجار هستهای در ما قبل تا ریخ

قر ان کر یم

:و چه بسیار شهرها كه [مردم] آن را به هلاكت رسانیدیم و در حالى كه به خواب شبانگاهى رفته یا نیمروز غنوده بودند عذاب ما به آنها رسید الأعراف(۴

)ما هر یك از آنان را به گناهشان گرفتیم (و مجازات كردیم)، بر بعضى از آنها طوفانى از سنگریزه فرستادیم، و بعضى از آنان را صیحه (مرگبار آسمانى) فرو گرفت، و بعضى دیگر را در زمین فرو بردیم، و بعضى را غرق كردیم; خداوند هرگز به آنها ستم نكرد، ولى آنها خودشان بر خویشتن ستم مى كردند.(40) عنکبوت

و كسانى را كه ستم كرده بودند، صیحه (مرگبار آسمانى) فروگرفت; و بامدادان در خانه هایشان به روى افتاده و مرده بودند(67 )هود

و هنگامى كه فرمان ما فرارسید، آن (شهرها) را زیر و رو كردیم; و بارانى از سنگ به صورت گِلهاى متحجّر متراكم، بر آنها فرو ریختیم. (82)هود

(

سنگهایى) كه نزد پروردگارت نشانه گذارى شده بود; و آن (مجازات)، از (سایر) ستمكاران دور نیست. (83)هودووو

»

»

 

 

…..روایت تورات در کتاب پیدایش چنین است:و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است، و خیال‌های دل او، دائماً شرارت است. و خداوند متأسف شد که انسان را بر زمین ساخته بود، و در دل خود محزون گشت. و خداوند گفت انسان را که آفریده‌ام، از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم را، حشرات و پرندگان هوا را، چون‌که پشیمان گشتم از ساختن ایشان.».» پیدایش. 6.6……شعرهاى Mahabharata باستانیى (آیات کهن از کتاب بسیار حیر ت اور 

 

از مهاباراتا هندی : (6500 پیش از میلاد؟) ) سر بازی اهل تیپال دیدVimana (

 

 

وسیله پر واز باستانی ) سریع و نیرومند .پر تاب شد جسمی تک با نیر وی به بز رگی تما م جهان. یک ستون گداخته‌اى دارای نور سیمابی از دود و آتش 

روشن و به ما نندهزار خورشید سرخ در 

 

 

 

همه زرق و برق آنیک انفجار عمود خود را با ابرها ی از دودطلوع ابر ی دودتشکیل شده اولین بار پس از انفجار ، 

آن را میگستر د مانند یک سایبان غول پیکر 

..

 

 

گشادگى بسیار بز رگی را پدیدمی آوردآن سلا ح گمنامى بود.,آذرخشى از آهن.,فرستاده‌ى غول پیكر مر گ و نا بودی , خا کستر 

این چه و کدا مین 

 

مسابقه‌اى رب النوع اتش (افسانه رومی)و Andhakasخا کستری هاست .اجساد سوزانده 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

كه.مو و ناخنهایى پائین آمدند(ریخته شدند)ظر وف سفالگرى بدون سبب آشکارا از طرف درون فرو ریختند,و پرندگان( درآسمان) گرداندند.بعد ازساعتهایى اندکی که همه غذاها آلوده بودندكه از این حریق.که آنها و سربازان آنها در جریانهایى انداختند.سطر ها ی بالا از کتا بهای تورات و کتاب حیر ت انگیز ما ها بار ا تا حماسه بزرگ هندوان، نیبهلونگنلید(The Song Of Niebelungs) می با شد که در و اقع صحبت از یک جنگ بسایر و حشتناک اتمی دارد .آیا به و اقع ما او لین مو جو داتی بر رو یاین سیاره هستیم که به این آنرژی عظیم و خطر ناک دست یا فته ایم و آیا ما اولین استفا ده کنند گان این جنگ افزار ها بر علیه بشر یت هستیم .از نشا نه ها و کتو ب تا ر یخی و با ستانی هما نند ما ها با را تا اینگو نه استنبا ط می گردد که ما به و اقع در درک و ثبت تا رخ را ه را به اشتبا ه رفته ایم . من در این مقاله و مقالا ت پیشین سعی داشتم تا ذهن شما را به سمت و سوی واقعیاتی فر امو ش شده از تا ریخ بشر بر گر دانم که همواره از رو ی جهل و غرور بر این یا فته ها سر پوش گذارده ایم و یا آنها را افسانه و تخیل پندا شته ایم در این یا داشت و مقالا ت آینده سعی خو اهم کرد با شو اهدی و مد ارکی که تو سط زمین شنا سان و با ستا نشناسان مختلف بد ست امده این مو ضو ع را اند کی بیشتر باز کنم .انفجار اتمی و تولید شیشه:داستا ن از آنجا شر و ع شد که:در نیویورک هرالد تریبون در تاریخ 16 فوری سال 1947 او لین مدر ک را ا رائه کرد(

(

 

 

 

.

.

 

Trinitite

.

(

 

 

 

 

 

 

 

 

Brad Steiger

»

 

»

 

 

 

 

 

 

(

 

«‹

 

 

و توسط ایوان T. سندرسون در ژانویه سال 1970 درشماره ای از مجله خود ، پیگیری و چاپ کرد) :عکس از : Trinitite به رنگ زیتونی سبز در نیومکزیکو که در نتیجه آزمایش اتمی در سال 1945 شکل گرفته)وقتی که اولین بمب اتمی در نیومکزیکو منفجر شده ، ماسه بیابان را به پشتی از شیشه ذوب شده سبزتبدیل کرد. . این حقیقت ، بر طبق مجله رایگان جهانی ،ار ائه شده است که بعضی از باستان شناسان را را هنما ئی کرد .در محلی که برای اولین بار در تاریخ ، در آن یک بمب پلوتونیم منفجر شد ما سه های فشر ده شده به رنگ سبز زیتو نی trinitite ترینیتی نامگذاری شدند )به تازگی با ستان شنا سان با حفاری در در دره باستانی رودخانه فرات آنها به یک لایه شیشه ذوب شده سبز رنگ که یک لایه از فرهنگ کشاورزی 8،000 ساله ،رسیده اند و یک لایه ازتمدن گله دارغارنشینان بسیار قدیمی تر و مسن تر از این تمد ن می باشد .و مشخص شده است که که در اثر یک انفجار هسته ای یک لایه از شنهای بیابا ن با سیلیسیوم ذو ب گر دیده و یک لا یه ورقی به رنگ سبز زیتونی در سطح زمین به و جود آورده. استاما اغلب می تو ان از این ورق های شیشه در بیابان های کهن در نقاط مختلف جهان یافت، آیا معنی آن این است که جنگ های اتمی در گذشته های باستانی و جو د داشته است ؟؟!! و یا حداقل ،آزمایشات اتمی در سنین کم نوری از تاریخ رخ داده است؟ .این یک نظریه و بسیار و حشتناک است ، یکی از آن مدارکی که غیر قا بل انکار است، ورق های شیشه ای بیابانهای بسیار قدیمی است که یک حقیقت زمین شناسی است ..هوا شناسان ادعا می کنند: رعد و برق می تواند گاهی اوقات ماسه را به این صور ت در آورد ولی این پدیده شنها را به شکل انشعاب های لو له ای در می آورد نه به صور ت لا یه ای و ما سه ذو ب شده مسطح … و یک پدیده عجیب ونادر زمین شناسی نا میده می گردند .بنابراین ، تئو ری رعد و بر ق رد است در این بین تئوری دیگری به میان می آید ما نند اثابت شهاب نگ ها است ، که ترجیح می دهیم بر روی این تئوری بحث را ادا مه بد هیم :این نظر یه یک اشکال عمده دارد: مشکل ما با این نظریه این است که معمولاورق های شیشه در دهانه مرتبط با این پدیده ها وجود ندارد .و Ron Calais در کتاب خود به نا م ، راز از زمان و فضا ، ا و می نو یسد که در انگلیس W. هارت ، که یکی ازاولین مهندسین فارغ التحصیل از انستیتو تکنولوژی ماساچوست است در، یک پروژه مهندسی در داخل آفریقا در یک بیا با ن نسبتا دور افتا ده که بر ای او لین بار بود رفته بو دند شاهد پدیده بسیار حیر ت اوری گر دید :در آن زمان او خیره شده بود و کاملا قادر به توضیح وسعت زیادی از شیشه ای مایل به سبزنبود که پوششی بر سنگ ریزه های سطح وسیعی از بیانبان شده بود ،«نوشته Margarethe Casson در یک مقاله در مورد زندگی هارت در سنگ ها و مواد معدنی در مجله (شماره 396 ، 1972) به چاپ رسیده .او در این کتاب اشاره می کند: «بعدها ،پس از اولین انفجار اتمی که در طول عمر او اتفا ق افتاد به رسمیت شناخته شد که، آن شنها از نوع همان همجوشی سیلیکا است که او از پنجاه سال پیش در صحرای آفریقا دیده بودعکس : از سفر لیبی کویر شیشه ای)جالب است ، رئیس پروژه منهتن دانشمند دکترجی. رابرت اوپنهایمر که با ادبیات سانسکریت کهن آشنا بود.در یک مصاحبه ای که پس ازتماشای اولین آزمایش اتمی ، انجام شده می گوید :حالا ما تبدیل به ویر انگری ، از مرگ دنیاها شدیم من فکر می کنم که ما همه احساس میکنیم اولینم!!».زمانی که در یک مصاحبه دیگر در دانشگاه روچستر هفت سال پس از آزمایش های هسته ای از او سو ال می شو د :که آیا Alamogordo اولین بمب اتمی است تا کنون منفجر می شود؟، او پاسخ می دهد

:،»

 

 

خوب ، بله ، در تاریخ مدرن چنین است.!!منبع» دیوید Hatcher Childress مجله پیوند

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: