بایگانی دسته‌ها: تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان

تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان/2

تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان/1

نگاهی نوین به یک طرح قدیمی
تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان
جیم آلیسون

بخش دوم- بخش طلایی
حرف یونانی فی(φ) دال بر بخش طلایی است، همچنین به عنوان نسبت الهی 1. 618 به یک شناخته می‌شود. فرمول ریاضی برای φ ریشه مربع از پنج به علاوه یک تقسیم بر دو است. اگر یک خط با دو ضریب φ بین بخش طولانی‌تر و بخش‌کوتاه‌تر تقسیم شود، ضریب بین کل خط و بخش طولانی‌تر φاست و طول کل بخش φ به اضافه یک است. φ به اضافه یک همچنین برابر با2φ است

دانلود بخش دوم

بخش دوم

با تشکر فراوان از شمیم عزیز و  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

منبع:

http://home.hiwaay.net/~jalison/phi2.html

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان/1

نگاهی نوین به یک طرح قدیمی
تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان
جیم آلیسون
بخش اول-دایره عظیمه

دوایر عظیمه خطوط مستقیمی هستند که تمام مسیر دور مرکز زمین را در بر دارند. خط استوا یک دایره عظیمه است. نصف النهارها طول جغرافیایی که از قطب شمال و جنوب عبور می‌کنند نیز دایره عظیمه می‌باشند. برای هر ناحیه روی دایره عظیمه، ناحیه مخالف نیز روی دایره است. به غیر از خود خط استوا، هر دایره عظیمه با خط استوا در دو موقعیت مخالف˚180 تلاقی می‌کند. به غیر از خط استوا و نصف‌النهارطول جغرافیایی که از شمال و جنوب امتداد دارند، هر دایره عظیمه دیگری به ماکزیمم عرض جغرافیاییش در دو موقعیت˚90 هستند که از طول جغرافیایی شرق و غرب دو موقعیت دایره عظیمه با استوا تلاقی می‌کند؛ می‌رسد.
جزیره استر ، نازکا ، الانتایتامبو ، پاراتوآری ، تاسیلی ناجر ، جیزه همه روی یک دایره عظیمه در یک ردیف قرار گرفته‌اند. سایت‌های باستانی اضافی که در داخل یک دهم از یک درجه این دایره عظیمه هستند شامل پترا ، پرسپولیس ، خاجوراهو ، پیای ، سوکوتای ، آناتوم می‌شوند.
نزدیک الانتایتامبو، ماچوپیکچو و کوزکو در داخل یک چهارم از یک درجه است. در دره ایندس ، موهونجو دارو و گانوریوا در داخل یک چهارم از یک درجه هستند. شهر باستانی سومریان اور و معابد آنگکور در کامبوج و تایلند در داخل یک درجه از یک دایره عظیمه هستند. معبد آنگوکور در پراه ویهر داخل یک چهارم از یک درجه است.
این دایره از سرچشمه و دهانه آمازون، خط فاصل بین مصر علیا و سفلی، دهانه دجله و فرات، رودخانه ایندوس و خلیج بنگال نزدیک دهانه گانگس عبور می‌کند. دایره همچنین از مناطقی از جهان که تا حد زیادی ناشناخته است، از قبیل صحرا ساهارا، جنگل بارانی برزیل، ارتفاعات گینه نو و مناطق زیر آب اقیانوس اطلس شمالی، جنوب اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی می‌گذرد.
تراز این سایت‌ها به راحتی بر کره زمین با حلقه‌های افقی قابل مشاهده است. در یک ردیف قرارگیری دو سایت روی یک حلقه افقی همه‌ی این سایت‌ها را روی یک حلقه ردیف می‌کند. برنامه نرم‌افزاری سه بعدی اطلس این دایره عظیمه در اطراف زمین را رسم می‌کند. چهار عکس زیرین روی دو ناحیه تمرکز یافته‌اند که دایره عظیمه خط استوا را قطع می‌کند و دو ناحیه‌ای که دایره عظیمه به ماکزیمم عرض جغرافیایی می‌رسد. دایره از استوا در’36˚48طول جغرافیایی و’24˚131 طول جغرافیایی غربی عبور می‌کند. ماکزیمم عرض جغرافیایی دایره ’22 ˚30عرض جغرافیایی شمالی در’24˚41 طول جغرافیایی غربی و’22 ˚30عرض جغرافیایی جنوبی در’36˚138طول جغرافیایی غرب است.


همه دوایر عظیمه دو نقطه محور مخالف دارند. دو نقطه محور برای خط استوا قطب‌های شمال و جنوب هستند. هر نقطه در امتداد خط استوا در˚90 در یک فاصله مساوی هستند، یا یک چهارم محیط زمین از قطب‌های شمال و جنوب. برای هر دایره عظیمه، فاصله از نقطه محور به هر نقطه در امتداد دایره، یک چهارم محیط زمین است. برای هر دایره عظیمه به غیر از خط استوا، طول جغرافیایی نقاط محور˚90 غرب و شرق دو نقطه‌ای که دایره عظیمه از خط استوا عبور می‌کند؛ می‌باشد.
دوایر عظیمه که از شمال و جنوب در امتداد خط نصف‌النهار طول جغرافیایی ادامه می‌یابند نقاط محورشان روی خط استوا،˚90 طول جغرافیایی غرب و شرق نقاط را دارند که دایره خط نصف‌النهار از خط استوا و˚90 عرض جغرافیایی از قطب‌ها عبور می‌کند که دایره خط نصف‌النهار به ماکزیمم عرض جغرافیایی آنها می‌رسد. فاصله از نقاط محور به هر نقطه در مسیر یک دایره خط نصف‌النهار یک چهارم محیط زمین است، اما˚90 طول جغرافیایی از نقاط محور به نقطه‌ای که دایره خط نصف‌النهار از خط استوا عبور می‌کند 6255 مایل است، در حالیکه˚90 عرض جغرافیایی از نقطه محور به ماکزیمم عرض جغرافیایی دایره خط نصف‌النهار در قطب‌ها 6215 مایل است. دلیل این است محیط قطب از زمین 24860 مایل است، در حالیکه محیط استوایی 24901 مایل است، با توجه به برآمدگی زمین در استوا و مسطحی زمین در قطبین.
سیستم مدرن محاسبه درجات عرض جغرافیایی از استوا به قطبین ما بر اساس تغییر زوایای شمال-جنوب در امتداد سطح زمین است. به عنوان یک نتیجه، درجات عرض جغرافیایی در قطبین کمی طولانی‌تر هستند، جایی که زمین مسطح‌تر است، و کمی کوتاهتر از برآمدگی خط استوا است. برای دوایر عظیمه به غیر از دوایر خط نصف‌النهار، فاصله شمال-جنوب از نقاط محور به دوایر عظیمه در یک مسیر از قطب عبور می‌کند، درحالیکه از خط استوا در مسیر دیگر عبور می‌کند. به عنوان یک نتیجه، عرض جغرافیایی نقاط محور باید کمی برای جبران فاصله طولانی‌تر از درجات عرض جغرافیایی در قطبین و فاصله کوتاه‌تر درجات عرض جغرافیایی در خط استوا تنظیم شود.
دو نقطه محوری برای دایره عظیمه مصور در بالا در ‘53˚59عرض جغرافیایی شمالی و ’36˚138 طول جغرافیایی غربی و’53˚59 عرض جغرافیایی جنوبی و’24˚41 طول جغرافیایی غربی قرار دارند. نقطه محور شمالی در گوشه شمال‌غربی بریتیش کلمبیا کانادایی روی خط راس یخ تقریبا 6800 بالاتر از سطح دریا است. محیط این دایره عظیمه 24892 مایل است. این کمی کمتر از محیط استوایی زمین، اما نزدیکتر به محیط استوایی از محیط قطبی است زیرا ماکزیمم عرض جغرافیایی دایره عظیمه نزدیکتر به استوا است است تا قطبین، و چون بیشترین این کاهش محیط قطبی ناشی از مسطحی زمین نزدیک قطبین است.
جدول زیر فاصله هر سایت از دایره عظیمه و فاصله هر سایت از نقطه محور شمالی را فهرست می‌کند. تغییرات جزئی در فاصله از نقاط محور به دوایر عظیمه بسته به اینکه آیا مسیر از نقاط محور به موقعیت‌های متفاوت در طول دایره عظیمه‌ای که از خط استوا یا نواحی قطبی عبور می‌کند؛ وجود دارد. میانگین فاصله از نقطه محور به دایره عظیمه 6218 مایل است.

Latitude Longitude To Great Circle: To Axis Point:
Giza 29° 59′ N 31° 09′ E 0 miles 6.219 miles
Siwa 29° 14′ N 25° 31′ E 10 miles 6,231 miles
Tassili n’Ajjer 26° 32′ N 9° 50′ E 0 miles 6,218 miles
Paratoari 12° 48′ S 71° 25′ W 0 miles 6,219 miles
Ollantaytambo 13° 15′ S 72° 16′ W 0 miles 6,220 miles
Machupicchu 13° 06′ S 72° 35′ W 15 miles 6,206 miles
Nazca 14° 42′ S 75° 06′ W 0 miles 6,221 miles
Easter Island 27° 06′ S 109° 20′ W 0 miles 6,221 miles
Aneityum Island 20° 10′ S 169° 48′ E 8 miles 6,230 miles
Preah Vihear 14° 24′ N 104° 40′ E 25 miles 6,241 miles
Sukhothai 17° 01′ N 99° 42′ E 5 miles 6,226 miles
Pyay 19° 15′ N 95° 05′ E 5 miles 6,213 miles
Khajuraho 24° 51′ N 79° 56′ E 12 miles 6,206 miles
Mohenjo Daro 27° 15′ N 68° 17′ E 20 miles 6,243 miles
Persepolis 29° 56′ N 52° 55′ E 5 miles 6,215 miles
Ur 30° 57′ N 46° 07′ E 40 miles 6,173 miles
Petra 30° 19′ N 35° 28′ E 6 miles 6,213 miles

سایت‌های فهرست شده‌ی بالا در حالت ساعتگرد از جیزه روی طرح سمتی برابر زیر نشان داده شده‌اند. طرح روی نقاط محور در جنوب شرقی آلاسکا متمرکز شده است. فاصله به هر موقعیت از مرکز یک طرح سمتی برابر به صورت مساوی مدرج شده است. چون تمامی این سایت‌ها روی تراز دایره عظیمه به طور مساوی از نقاط محور در یک چهارم محیط زمین فاصله دارند، ترازها یک نیم راه دایره کامل بین مرکز و لبه بیرونی طرح تشکیل می‌دهد.

 

 

با تشکر فراوان از شمیم عزیز و  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

منبع:

http://home.hiwaay.net/~jalison/index.html

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: