بایگانی دسته‌ها: بشقاب پرنده در تاريخ

مدرکی غیر قابل انکار از حضور یوفوها روی زمین در تمدن مایاها

یکی دیگر از آثاری که مرتبط بودن تمدن مایان با غیر زمینیان را در گذشته فریاد می زند.
این تصویر، یک سفینه را به روشنی نشان می دهد که در حال انجام کاری بر روی یک انسان مُرده است.
بخشی از سیستم خورشیدی نیز در این اثر نمایان می باشد.
یکی از مدرکهایی که کار را برای انکار کنندگان موضوع وجود غیر زمینیان هوشمند بسیار دشوار کرده است. در واقع باید به این انکار کنندگان گفت که وقت خودتان را بیش از این برای اثبات دیدگاهتان هدر ندهید. مدارک بی شمار هستند و باز هم آثاری مانند آنها کشف می شود و همچنین تعداد آنها نیز رو به افزایش است.
کار از اثبات کردن گذشته، باید برای دانستن نقش غیر زمینیان و کار آنها در گذشته و حال جستجو کرد و دید که انسانیت با چه پدیده ها و شرایطی روبروست.
Photo: یکی دیگر از آثاری که مرتبط بودن تمدن مایان با غیر زمینیان را در گذشته فریاد می زند. 
این تصویر، یک سفینه را به روشنی نشان می دهد که در حال انجام کاری بر روی یک انسان مُرده است. 
بخشی از سیستم خورشیدی نیز در این اثر نمایان می باشد. 
یکی از مدرکهایی که کار را برای انکار کنندگان موضوع وجود غیر زمینیان هوشمند بسیار دشوار کرده است. در واقع باید به این انکار کنندگان گفت که وقت خودتان را بیش از این برای اثبات دیدگاهتان هدر ندهید. مدارک بی شمار هستند و باز هم آثاری مانند آنها کشف می شود و همچنین تعداد آنها نیز رو به افزایش است. با این تلاشتان عدم وجود غیر زمینان را ثابت نمی کنید، بلکه عدم وجود هوشتان را ثابت می کنید! 
کار از اثبات کردن گذشته، باید برای دانستن نقش غیر زمینیان و کار آنها در گذشته و حال جستجو کرد و دید که انسانیت با چه پدیده ها و شرایطی روبروست.
منبع:       https://www.facebook.com/danesh.keyhani  

قدیمی ترین رد فضانوردان باستانی

در بخش قبل مقدمة کوتاهی در مورد نظریة فضانوردان باستانی گفتم و با کلیات این نظریه آشنا شدید. از این به بعد به بررسی شواهد و مدارکی که طرفداران این نظریه برای دفاع از این تئوری از آنها استفاده میکنند، میپردازیم و این مدارک را به ترتیب تاریخ ذکر خواهم کرد به این ترتیب که از قدیمی ترین مدارک شروع کرده و در آخر به جدید ترین آنها میرسیم.

        قدیمی ترین رد پایی که از فضانوردان باستانی در کرة زمین یافت شده است مربوط به حدود دو میلیارد و هشتصد میلیون سال قبل است!!! بله درست خواندید 2.8 میلیارد سال پیش. چند دهه قبل معدن کاران در آفریقای جنوبی صدها گوی اسرار آمیز با منشا ناشناخته کشف کردند. این گویها قطری حدود یک اینچ یا کمی بیشتر داشتند و برخی از آنها دارای سه شیار موازی در قسمت استوای خود بودند.

 گویها به دو شکل بودند، بعضی از آنها از یک فلز آبی رنگ عکس گویهای اسرار آمیز شیار دار 2.8 میلیارد ساله.اگر این گویها محصول کار طبیعت نیستند، که ظاهراً اینطور به نظر میرسد، پس سازندة این اجسام چه کسانی بوده اند؟با رگه های سفید ساخته شده بودند و نوع دیگر توخالی بوده و پر از یک مادة اسفنجی سفید بودند.نکتة حیرت آور این بود که گویهای اسرار آمیز از درون یک سنگ مربوط به دورة (پره کامبرین) که عمری حدود 2.8 میلیارد سال داشت خارج شدند.(رولف مارکس)Roelf Marx  مسئول موزة (کلرکسدراپ) Klerksdrop آفریقای جنوبی که تعدادی از این گویها در آنجا نگهداری میشوند میگوید: این گویها یک راز هستند. آنها مصنوعی به نظر میرسند. در زمانی که این گویها از آن آمده اند در زمین حیات هوشمند وجود نداشته است. گلوله ها در سنگ (پیروفیلیت)  Pyrophyllite یافت شدند که در نزدیکی یک شهر کوچک به نام (اتو سادال) Ottosadal از معدن استخراج شده بود. این سنگ (پروفیلیت)  کاملاً یک سنگ نرم ثانویه با درجة سختی سه در مقیاس (مهس)(مقیاسی برای اندازه گیری سختی سنگ) Mohs است که در زمان رسوب گذاری درحدود 2.8 میلیارد سال پیش ایجاد شده است. از طرف دیگر این گویها بسیار محکم هستند  به طوری که حتی با استیل هم خراشیده نمیشوند. (1) جالب است بدانید که در این دوره میزان اکسیژن اتمسفر زمین تنها 1% بوده و تنها موجودات زندة آن زمان موجودات تک سلولی بی هوازی بودند که برای حیات خود نیازی به اکسیژن نداشتند.(2) حال به نظر شما این گویهای فلزی که هیچ کس نمیتواند ادعا کند که اجسامی طبیعی و محصول کار طبیعت هستند، چه منشایی دارند؟به نظر من تنها جواب منطقی برای این معما این است که این گویها بقایای یک سفینة فضایی متعلق به موجودات متمدنی از یک سیارة دیگر است که سفینة آنها سقوط کرده و در قعر اقیانوس مدفون شده است و بعد گذشت چندین هزار سال تمام قسمتهای لاشة این سفینه پوسیده و از بین رفته ولی گویهای فلزی به دلیل جنس فلز به کار رفته در آنها سالم باقی مانده و با گذشت زمان لایه های رسوبی روی آنها را پوشانده و بعد از گذشت میلیونها سال رسوبات تبدیل به سنگ شده و گویها در میان این سنگ محصور شده و از مجاورت با اکسیژن هوا و در نتیجه پوسیدن محافظت شدند تا اینکه به طور اتفاقی کشف شدند. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه امکان دارد که در 2.8 میلیارد سال پیش موجودات متمدن وجود داشته باشند؟ باید بدانید که عمر جهان هستی حدود 13.7 میلیارد سال است و عمر منظومة شمسی حدود پنج میلیارد سال و اولین ستارگان حدود چهارصد میلیون سال بعد از (بیگ بنگ) Big Bang به وجود آمدند و البته همة ستارگان و سیارات آنها کم و بیش ساختمان مشابهی دارند و عناصر موجود در منظومه شمسی با عناصر موجود در ستارگان دیگر و سیارات آنها تفاوت چندانی ندارد. حال اگر در کرة زمین پنج میلیارد سال زمان برای ایجاد موجودات متمدن لازم بوده است،پس در منظومه ای که فرضاً ده میلیارد سال پیش به وجود آمده باشد میتوان از پنج میلیارد سال پیش انتظار وجود موجودات پیشرفته را داشت و نباید از وجود موجودات پیشرفته در 2.8 میلیارد سال پیش تعجب کرد.

 

           یکی دیگر از اجسام مصنوعی کشف شده از دوران پرکامبرین یک کوزة فلزی است که از درون سنگ 600 میلیون ساله خارج شده است.گزارش کشف این کوزه در ماهنامة علمی آمریکاScientific American در شمارة پنجم ژوئن سال 1852 با عنوان (عتیقة ماقبل تاریخ) A Relic of a Bygone Age و به این ترتیب بود:

( چندین روز پیش یک انفجار عظیم در صخره های تپة پرستشگاه در (درچستر)

Dorchester اتفاق افتاد. انفجار تودة عظیمی از سنگ را بیرون پرتاب کرد که وزن

برخی از قطعات آن چندین تن بود، قطعات سنگ در جهات مختلف پخش شدند. در میان این سنگها یک ظرف فلزی که بر اثر انفجار دو تکه شده بود یافت شد. با چسباندن مجدد دو تکة ظرف به یکدیگر یک ظرف ناقوسی شکل ایجاد شد که 4.5 اینچ ارتفاع داشت، پایة آن 6.5 اینچ قطر داشت و قطر قسمت فوقانی جسم 2.5 اینچ بود ، ضخامت فلز به کار رفته در جسم حدود یک هشتم اینچ بود. بدنة ظرف به رنگ فلز روی یا یک آلیاژ که مقدار زیادی نقره داشته باشد دیده میشد.در یک طرف جسم شش شکل گل یا یک دسته گل وجود داشت که به زیبایی با نقره تزئین شده بود. اطراف قسمت پائینی جسم هم یک درخت انگور یا حلقة گل که آن هم با نقره تزئین شده بود وجود داشت. حکاکی روی جسم مشخصاً توسط هنرمند ماهری انجام شده بود. این جسم حیرت انگیز و ناشناخته از یک سنگ پودینگی جامد که پانزده فوت زیر سطح زمین قرار داشت خارج شده است.)طبق نقشة جدید سازمان زمین شناسی امریکا مربوط به منطقة (درچستر)، سنگ پودینگی که امروزه Roxbury conglomerat  نامیده میشود، مربوط به دورة پرکامبرین و حدوداً مربوط به 600 میلیون سال پیش است. جالب است بدانید در این دورة زمین شناسی پیشرفته ترین موجودات زنده ای که در زمین حضور داشتند جلبکهای چند سلولی بودند که در دریاها واقیانوسها شناور بودند.(3)

تعداد این اجسام مصنوعی ماقبل تاریخ بسیار زیاد است و بسیار بیشتر از آن است که بتوان همة آنها را کار طبیعت یا اشتباه در تخمین عمر سنگ هایی که از آنها خارج شده اند، دانست.براستی  علم در برابر این همه معما چه جوابی دارد؟آیا وقت آن نرسیده است که چشم های خود را باز کنیم و حقایق جهان هستی را باور کنیم. آیا قبول این واقعیت که به جز ما موجودات متفکر و پیشرفتة دیگری هم در جهان وجود دارند اینقدر سخت است؟ چرا ما اینقدر تنگ نظر هستیم که در جهان به این عظمت جایی برای موجودات  متفکر دیگر نمیبینیم؟

در هفته های آینده هم چندین مورد دیگر از اجسام مصنوعی مربوط به قبل از پیدایش انسان را بررسی خواهیم کرد.

 

Time Travel: A New Perspective By J H (James Herbert) Brennan page 3-۱

2-http://www.ecotao.com/holism/4b_histlife.htm#Timeb

 3-  Secrets of the Lost Races: New Discoveries of Advanced Technology in Ancient Civilizations By Rene Noorbergen page 41

مشاهده یوفو در قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم(2)

در این بخش تعداد دیگری از موارد مشاهده یوفو در قرون گذشته را ذکر میکنم که دو عدد از آنها هم در دفاتر دولتی ثبت شده اند.

 

مشاهده یوفو در فرانسه قرن هشتم

 

 

 

 

 

دو تصویر از کتاب خطی Annales Laurissenses کتاب به این مطلب اشاره میکند که (ساکسونها) قلعه(سیگیبورگ) فرانسه را در سال 776میلادی محاصره کرده بودند تا اینکه ناگهان سپرهای شعله ور در آسمان ظاهر شدند و باعث ترس و فرار (ساکسونها) شدند چون فکر کردند (یوفو)ها نگهبانان الهی برای محافظت از فرانسوی ها هستند. همانطور که میبینیم (یوفو)ها در تمام طول تاریخ در

 اطراف ما حضور داشته اند و چیزی مختص دوران جدید نیستند.( 1)

 

مشاهده یوفو در عربستان در قرن 15

 

 

 

 

تصویر یک مشاهده در سال 1479در عربستان ،کشیده شده در کتاب

( پرودیگیونوم اکاستنتونوم کرونیکون) Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon

توسط( کنراد لیکوستنس) Conrad Lycosthenes»که در سال 1557 چاپ شد.

 کتاب در موزة استرالیا نگهداری میشود.( 2)

 

مشاهده یوفو در دریای شمال در قرن 17

 

 

 

مشاهدة یوفو توسط دو کشتی هلندی در دریای شمال در سال   1660،

تصویر به مشاهده (یوفو) توسط دو کشتی هلندی دردریای شمال اشاره

میکند. جسمی که به آهستگی در آسمان حرکت میکرد. منبع این مطلب

 کتابهای ( زیتروم اربیس تراروم) Theatrum Orbis Terrarum

نوشتة  دریادار( بلیو) Blaeu است. (3)

 

 

مشاهده یوفو در قرن 18 در انگلستان

 

 

 

شکل روبرو به مشاهده ای که در ساعت 9:45 دقیقه در غروب روز هجدهم اگوست 1783اتفاق افتاد، اشاره میکند.هنگامی که چهار شاهد روی تراس قلعة (ویندسر) یک جسم درخشان را در آسمان انگلستان مشاهده کردند. این مشاهده در این سال در تشریحات فلسفی انجمن سلطنتی انگلیس نیز ثبت شده است. طبق این گزارش

 شاهدان یک  ابردوکی شکل دیدند که  کم وبیش موازی افق حرکت میکرد . زیر این ابر یک شیی  بسیار درخشان کروی شکل قرار داشت. جسم پرنده لحظه ای متوقف شدو بنظر میرسید که نرده های آبی رنگی دارد. سپس درخشندگی آن زیاد شد و به سمت شرق حرکت کرد. سپس جسم تغییر مسیر داد و موازی افق حرکت کرد و بعد از آن در سمت جنوب شرقی ناپدید شد. نوری که از آن ساطع میشد حیرت آور بود و هر چیزی را که روی زمین بود،  روشن میکرد.  این نقاشی توسط (توماس سند بای Thomas Sandby ( ( یکی از بنیان گذاران دانشکدة سلطنتی) و برادر او پائول کشیده شده است و هر دوی آنها این واقعه را گواهی کردند.(4)

 

مشاهده یوفو  در انگلستان در قرن 18

 

 

 

تصویر یک اسکن از شماره 42 تشریحات فلسفی  سال 1742انگلستان است و متن زیر ترجمة آن است: من داشتم از انجمن سلطنتی در (وست مینیستر) سه شنبه 16 دسامبر 1742ساعت هفت و چهل دقیقة بعد از ظهر به خانه بر میگشتم .

 هنگامی که در حدود اواسط صحنة خیابان جیمز پارک بودم، دیدم از پشت درختان و خانه ها در سمت جنوب غربی نوری میتابد .  من اول تصور کردم یک فشفشة بزرگ است، اما وقتی جسم تا ارتفاع حدود بیست درجه بالا آمد ، تقریباً موازی افق

 حرکت موجداری  کرد  و به سمت شمال شرقی، بالای خانه ها رفت . بنظر میرسید که خیلی نزدیک باشد، به نظر من از بالای میدان ملکه و از روی جزیرة پارک  عبور کرد  ، از کانال رد شد و من آن را در بالای (هایمارشز) Haymarshes گم کردم. حرکت آن

خیلی کند بود و من حدود نیم دقیقه آن را میدیدم و بنابراین زمان کافی برای بخاطر سپردن شکل کاملش داشتم که چیزی است که در شکل دیده میشود. شبیه یک شعله نورانی بنظر میرسید که  در برابر مقاومت هوا میچرخید.BB یک شعله درخشان مانند سوختن ذغال بود، محصور شده مانند اینکه در یک قوطی باز باشد. قسمت CCC شبیه نوارهای آهنی کاملاً مات بود.  در قسمت D یک ترن  یادنباله نورانی بیرون آمده بود  که در نقطه D نورانی تر بود و درخشندگی آن بتدریج به سمت E کم میشد  .

 بدین ترتیب بیش از نصف طول آن شفاف بود. بنظر میرسدکه سر آن  حدود یک درجه قطر داشته باشد. دم سه درجه طول داشت و حدود یک هشتم درجه ضخامت آن بود .این یک گزارش مشاهدة (یوفو) از یک منبع کاملاً رسمی همراه با شکل و مشخصات کامل (یوفو)ی مشاهده شده در قرن هجدهم است که  ارزش زیادی دارد.(5) و (6)

      اینها تعدادی اندکی از موارد مشاهده یوفو در قرون گذشته بودند که برای نمونه ذکر کردم و تعداد بسیار زیاد دیگری از این دست وجود دارد. در بخش بعد تعدادی از نقاشیهای قدیمی که در آنها تصویر بشقاب پرنده کشیده شده است را ذکر خواهم کرد.

 

1- http://www.global-conspiracies.com/ufo_artwork_ad.htm

2- http://www.rense.com/general2/1557.htm

3- http://www.cnufos.com/pages/newsandstories/ufos%20in%20earths%20history.htm

4- http://ufologie.net/htm/windsor1783.htm

5- Global Implications of the Ufo Reality By David E. Twichell page 106 107

6- http://lithiumdreamer.tripod.com/ufoart.htm

 

 

مشاهده یوفو در قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم

در این بخش به بررسی تعدادی از نقاشی های قدیمی که در آنها تصویر بشقاب پرنده وجود دارد میپردازم. همانطور که میدانید وسایل پرنده ساخته دست بشر از دهه اول قرن بیستم در آسمان کره زمین پدیدار شدند و البته تا چند دهه هم تعداد این هواپیماها آنقدر کم بود که بیشتر مردم نا آشنا بودند به هر حال قبل از قرن بیستم هیچ وسیله پرنده ساخته دست بشر در آسمانها پرواز نمیکرده است. با این وجود تعداد بسیار زیادی نقاشی قرون وسطی وجود دارد که در آنها اشکالی از وسایل پرنده درست به شکل (یوفو ) در آنها دیده میشود ، شاید برخی معتقد باشند که این تصاویر همه تخیلی بوده و ساخته و پرداخته ذهن نقاش است. به چنین افرادی باید گفت که اولاً بسیاری از این نقاشیها بر اساس مشاهده عینی کشیده شده اند که حتی برخی از این مشاهدات در دفاتر رسمی دولتی هم ثبت شده است و ثانیاً قوه تخیل هم نیاز به الگو دارد و بدون وجود الگو تخیل انسان قادر به ایجاد چیز جدیدی نخواهد بود، برای مثال انسانها از قدیم در آرزوی پرواز بودند ولی تا هنگامی که برادران رایت هواپیمای چوبی خود را ساختند و رویای دیرینه بشر را به واقعیت تبدیل کردند، هزاران نفر دیگر با تقلید از پرندگان برای خود بال هایی شبیه پرندگان ساختند و میخواستند با آنها پرواز کنند که هیچ کدام هم موفقیت آمیز نبود و بسیاری از این افراد هم جان خود را در همین راه از دست دادند. چرا این افراد با قوة تخیل خود چیزی شبیه هوا پیمای (بوئینگ) و یا هلی کوپتر (آپاچی) درست نکردند؟ مسلّم است که علت این امر این بوده است که این افراد چنین الگویی را در ذهن خود نداشتند و تنها الگوی این افراد پرندگان بوده است و به همین علت هم با بال هایی شبیه بال پرندگان قصد پرواز داشتند. حتی امروزه هم بسیاری از تجهیزات مدرن با الگو برداری از طبیعت ساخته شده میشود. پس اگر این تصویرها ساخته تخیلات انسانها هم باشد حتماً چیزی شبیه آنها را باید دیده باشند که با کمک قوه تخیل خود به آن شاخ و برگ داده و این نقاشی ها را بکشند ، به راستی چرا هیچ نقاشی قدیمی وجود ندارد که در آن نقاش با قوه تخیل خود یک قطار سریع السیر و یا یک اتومبیل (فراری) کشیده باشد؟ چرا همه این تصاویر از نقاشیهای   ماقبل تاریخ اجداد غار نشین ما تا نقاشیهای مربوط به قرن نوزدهم که در دفاتر رسمی هم ثبت شده اند، بدون توجه به اینکه در کدام کشور کشیده شده باشند، همگی تا حدود زیادی شبیه هم و شبیه همان (یوفو)هایی است که ما میشناسیم؟ آیا همه اینها را میتوان اتفاقی دانست ؟ در این بخش  تعدادی از نقاشیهایی که بر اساس مشاهده عینی کشیده شده اند را ذکر میکنم.

 

 

مشاهده یوفو در آنجرز فرانسه در قرن نهم

 

 

 

 

 

نقاشی مربوط به سال 842 میلادی : مشاهدة یوفو در آسمان

 (آنجرز)  Angers فرانسه به طوری که در نقاشی مشخص

 است مردم زیادی با تعجب به جسم پرنده درخشانی که در

آسمان دیده میشود،نگاه میکنند و آن را به یکدیگر نشان

 میدهند.(1)

 

مشاهده یوفو در نورنبرگ آلمان در قرن 16

 

 

 

 

تصویر مشاهده (یوفو) در نورنبرگ آلمان در 14 آوریل سال

1561 که در مجموعة( ویکینیا) Wickiana  «  در کتابخانه مرکزی

 زوریخ نگهداری میشود. گویها رد میشدند و لوله ها شروع

 به جنگیدن با یکدیگر کردندو این برای نیم ساعت ادامه پیدا کرد.

 سپس همة آنها درحالیکه میسوختند به زمین افتادند . و در حال

 سقوط با ایجاد مقدار زیادی بخار نورشان کم میشد. مدتی بعد

 هم یک جسم پرندة نیزه مانند در آسمان دیده شد.(2)

 

مشاهده یوفو در آسمان سوئیس قرن 16

 

 

 

 

نقاشی کشیده شده توسط (ساموئل کوکیوس)

Samuel Coccius  که در کتابخانة مرکزی زوریخ نگهداری

 میشود تعداد زیادی گویهای بزرگ را نشان میدهد که برخی

 آتشین هستند وبسیاری هم سیاه هستند، این واقعه در

 آسمان( باسل) Basel   سوئیس در سال 1566گزارش شده

 است.(3)

 

مشاهده یوفو در آسمان هامبورگ در قرن 17

 

 

 

 

مشاهدة (یوفو) بر فراز هامبورگ آلمان در چهارم

نوامبر سال 1697اجسام مانند دو چرخ درخشان

شرح داده شدندو به طوری که در تصویرمشخص

 است دارای ابعاد بسیار بزرگی بوده اند.(4)

 

مشاهده یوفو در ( نانکین ) Nankin چین قرن 19

 

 

 

 

مشاهده یوفو در (نانکین)   Nankin  چین، 28 سپتامبر 1890،

 کشیده شده توسط (و یو ران) Wu You-run ، یکی از بیش از

 صد نفری که روی پل( شو کو)  Shu Que برای دیدن توپ

قرمزی که به آهستگی به سمت شرق میرفت، جمع شده

بودند.یوفو( کمرنگ و دایره ای شکل ) شبیه یک تخم مرغ توصیف

  شده که البته نمی درخشید. یک پیر مرد میگوید وقتی که توپ

 ظاهر شد من یک صدای خیلی بلند شنیدم. این واقعه ای است

 که صدها نفر شاهد آن بوده اند و در منابع رسمی نیز ثبت شده

 است. همانطور که میدانیم در سال 1890 هنوز برادران رایت

 هواپیمای چوبی خود را اختراع نکرده بودندو هیچ وسیله پرندة

 ساخته دست بشر درآسمانها پرواز نمیکرده است، پس این

 سفینة تخم مرغی شکل را چه کسانی هدایت میکردند؟(5)

 

مشاهده یوفو در ژاپن در قرن 19

 

 

 

 

نقاشی از کتاب(یومه نو چیری) Ume No Chiri نوشته شده در

سال 1803 که در آن در مورد یک کشتی پرندة بیگانه و سرنشینان

 آن نوشته شده که در ساحل (هاراتونوهامای) Haratonohama»

 ژاپن دیده شده بود. سطح خارجی سفینه ساخته شده از فلز و

 شیشه بوده و متون عجیبی داخل آن دیده میشد. همانطور که

 میبینید این شکل برای ما خیلی آشناست. بله جسم پرنده

ناشناس یا همان (یوفو) ، این نقاشی هم ازیک مشاهدة عینی

 برگرفته شده است. پس میبینیم که مشاهدة (یوفو) ها چیزی

 نیست که فقط مربوط به قرن بیستم باشد و بدبینان همة موارد

 آن را به تحقیقات فضایی امریکا و روسیه و بالنهای هواشناسی

 و… ربط دهند.(6)

 

در بخش بعد هم تعداد دیگری از نقاشیهای برگرفته از مشاهده عینی را ذکر خواهم کرد.

 

۱- http://www.bibleufo.com/zancart.htm

2- Of Heaven and Earth: Essays Presented at the First Sitchin Studies Day by Madeleine Briskin, Neil Freer – 1996 – Page – Page 132
3- Of Heaven and Earth: Essays Presented at the First Sitchin Studies Day by Madeleine Briskin, Neil Freer – 1996 – Page 142-143

4- http://ufologie.net/htm/hamburg1697.htm

5- http://semiasse.altervista.org/sentistoria/ufonellastoria.htm

6-http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-63693006.htm

مشاهده اشیاء پرنده ناشناس در طول تاریخ

مشاهده اشیاء پرنده ناشناس در طول تاریخ

80 میلادی : هنگامی که امپراتور روم اگریکولا در سفر اسکاتلند بود در شبی زمستانی شعله های عجیبی در آسمان بر فراز جنگل کالدون مشاهده می کند. تمام آسمان روشن شده بود و زمانی که هوا صاف بود یک کشتی آسمانی هر شب با سرعتی زیاد در آسمان پرواز می کرد!

98 میلادی :هنگام  غروب آفتاب در آسمان رم صفحه ای درخشنده  ظاهر گشت و سپس به سمت مشرق رفت!

398  میلادی :چیزی شبیه به کره ای سوزان که شمشیری از ان خارج شده بود بر فراز اسمان شهر بیزانس مشاهده شد. به نظر می رسید که این جسم پرنده از بالاترین نقطه آسمان زمین را لمس می کرد. چیزی که تا کنون دیده نشده.

776 میلادی : افرادی که در بیرون کلیسا ایستاده بودند دو صفحه درخشان بزرگ قرمز رنگ را بر فراز کلیسا مشاهده کردند که در حال مانور بودند. بسیاری از مردم با دیدن آنها وحشت زده شدند و از قلعه فرار کردند!

810  میلادی : سنت گریگوری به نقل از الکویین منشی و مورخ شارل مگنه و مولف کتاب ویتا کارولی در قسمت سی و یکم کتابش اظهار داشته که در سال 810 هنگامی که از شهر اخن المان دور می شده یک شیء گرد و بزرگ درخشان را در اسمان مشاهده کرده که از سمت شرق به غرب پرواز می کرده است. این شیء آنقدر بزرگ بوده که اسبهای سلطنتی رم کرده و باعث زمین خوردن و زخمی شدن شارل مگنه می شوند!

1235 میلادی : ژنرال یوریتسوم ژاپنی در روز 24 سپتامبر این سال در کمپ نظامی خود بود که واقعه ای عجیب روی داد. در هنگام شب و صبح روز بعد نورهایی در آسمان مشاهده می گردند که مانورهایی را در آسمان انجام می دادند. ژنرال از طالع بینانی که همراه او بودند علت ان واقعه را جویا می شود و آن ستاره شناسان دانشمند با خونسردی باشخ میدهند که این وقایع طبیعی هستند و وزش باد هنگام سحرگاهان باعث می شود ستارگان در آسمان به رقص درآیند!!

1239 میلادی : 24 جولای – انگلستان  قبل از دمیده شدن ستارگان یک شیء درخشان در آسمان ظاهر شد و به نظر می رسید که می تواند بروی هر دو سمت خود پرواز کند. این جسم بزرگ ابتدا از جنوب به سمت بالا پرواز کرد و فورا با گردشی سریع به سمت شمال پرواز می کند. ان جسم طوری پرواز می کرد که به نظر می رسید با هر سرعتی که بخواهد می تواند پرواز کند. بدین ترتیب به اعماق آسمان پرواز نمود!

1254 میلادی : در نمیه شب هشتم ماه یک شب پر ستاره ناگهان یک کشتی عظیم در آسمان ظاهر گشت. این کشتی مجلل با نورهای رنگی بود. راهبان سنت البان برای مدتی طولانی این کشتی را مشاهده کردند اما آن جسم از نظر ناپدید شد!

1290 میلادی : در بایلند یورک شایر شمالی در انگلستان هنگامی که راهب بزرگ و دیگر راهبان مشغول خوردن غذا بودند یک شیء مسطح و دایره ای شکل نقره ای رنگ و درخشان بر فراز کلیسا به پرواز درآمد و باعث وحشت راهبان گردید!

1332 میلادی : در ساعات اولیه شب در اگزبریچ انگلستان ستونی نورانی در آسمان مشاهده شد. این شیء از آسمان جنوب برخاست وبا حرکتی آرام به سمت شمال رفت. در جلوی این شیء عجیب دوکی شکل نوری قرمز رنگ به سمت جلو ساطع می شد. سپس آن جسم سرعت گرفت و در اعماق آسمان ناپدید گشت!

1492 میلادی : ساعت 10 شب 11 اکتبر کریستوف کلمب و همسفرش پدرو گوتیرز هنگامی که بر عرشه کشتی سانتا ماریا ایستاده بودند شیء درخشانی را در دوردست مشاهده کردند. این شیء در تمام طول شب چندین بار مشاهده شد و مرتبا بالا و پایین می رفت. کریستف کلمب قبل از اینکه به خشکی برسد به مدت چهار ساعت شاهد پرواز آن شیء بود.  به نظر او این نشانه  رسیدن آنها به خشکی بود!

1528 میلادی : مردم شهر سیژ در اوتریخت هلند با دیدن یک صلیب زرد رنگ و پرنده وحشت زده شدند. چرا که آنها تصور می کردند دشمن به شهر حمله کرده است.

1554 میلادی : در ساعات 6 تا 8 صبح 10 مارس در فرانسه در اطراف ماه یک نقطه نورانی دیده شد که از خود نورهایی پخش می کرد و صدایی گوشخراش داشت و مانند نوک یک پیکان به نظر می رسید که از یک پهلوی خود به پهلوی دیگر می چرخید!

1643 میلادی :11 مارس این سال وقایع نگاری به نام جان ایولین درانگلستان گزارش می دهد که :  من نباید فراموش کنم که چه چیز مارا در شب قبل بی نهایت و حیرت زده کرد. جسمی نورانی مانند ابر و به شکل یک شمشیر که نوک آن سمت شمال بود در آسمان مشاهده شد. این شیء مانند ماه آرام بود و بقیه آسمان نیز صاف و آرام بود. این جسم ساعت 11 شب تا 1 بامداد در آسمان دیده شد و در نهایت به سمت جنوب انگلستان پرواز نمود!

1700 میلادی : از تمدن سرخپوستان آمریکا گزارش می رسد که موجودات انسان گونه درخشانی وجود داشته اند که سرخپوستان را با یک لوله مخصوص!(سلاح اشعه ای) فلج می کردند. و نیز در تاریخ این سرخپوستان آمده است که برخی از زنان سرخپوست با گروهی از این مردان ستاره ای ازدواج کرده اند!

1742 میلادی : یکی از اعضای انجمن سلطنتی انگلستان می نویسد : در 16 دسامبر این سال من از منطقه جیمز پارک عبور می کردم که ناگهان نوری از پشت درختان و خانه ها از سمت غرب و جنوب به آسمان برخاست که مانند یک موشک بزرگ به نظر می رسید. وقتی که آن شیء تا 20 درجه از دید من اوج گرفت به حالت افقی در آمده و به سمت شمال و شرق به پرواز کرد. آن شیء بسیار نزدیک به نظر می رسید و حرکتش آرام بود. من حدود نیم مایل آنرا با چشمانم تعقیب کردم. یک شعله در قسمت عقب آن نمایان بود. انتهای آن مانند ردیفی از میله های آهنین به نظر می رسید. و در یک نقطه از آن شیء سیلندر مانند دنباله های نور ساطع می شد. به طوری که نیمی از طول آن کاملا شفاف به نظر می رسید. سر آن شیء به اندازه 3 درجه نسبت به قطر آن و دم آن نیز به اندازه سه درجه نسبت به طول تخمین زده می شد.

1790 میلادی : از فرانسه چنین گزارش شده که در خلال تابستان یک بازرس پلیس به نام لیابوف شاهد بود که یک کره نورانی بزرگ بر فراز فارملند در حال پرواز است. این کره نورانی سپس فرود آمد و مردی از آن خارج شد که به زبانی نا مفهوم سخن می گفت. بعد از این حادثه آن کره ناگهان منفجر شد و آن مرد نیز ناپدید گردید! این واقعه توسط بسیاری از مردم ان زمان رویت شده و به خوبی نیز ثبت گردیده است.

منبع:vmrpcr.ir

 

1500 سال قبل از میلاد : فرعون تاتموس سوم دوایر پلید و ناآرام درخشانی را در پهنه آسمان نظاره می کند.

329 سال قبل از میلاد : اسکندر مقدونی اعلام می کند که هنگامی که لشگریان وی در حال عبور از رودخانه جاکارتس بودند دو شی پرنده در آسمان ظاهر شده و چندین بار به سمت لشگریانش حمله بردند به طوری که  باعث رم کردن اسب ها و فیل ها و متواری شدن سربازان گردیدند. و سربازان تا روز بعد از عبور از رودخانه منصرف گشتند. آنها این حادثه را حادثه ای شیطانی که باعث شکستشان خواهد شد پنداشتند.

170 سال قبل از میلاد : ناوگانی تماشایی از کشتی های پرنده در آسمان لانوپیوم مشاهده گردیدند.

99 سال قبل از میلاد : هنگامی که لیویوس تروسو مشغول خواندن اعلامیه جنگ در ابتدای شروع جنگ ایتالیا بود صدای عظیمی از اسمان شنیده شد و کره ای از اتش در اسمان شمالی در قلمرو اسپولتوم ظاهر می شود که رنگ طلایی دارد. سپس به نظر می رسد که بزرگ تر شده و از زمین به سمت آسمان می رود. درخشندگی اش طوری است که خورشید را تحت الشعاع خود قرار می دهد. پس از آن به سمت مشرق رفته و ناپدید می شود.

42 سال قبل از میلاد : از روم گزارش می رسد که چیزی شبیه به یک نوع سلاح با صدایی عظیم از زمین بر می خیزد و به اسمان میرود! (ایا نوعی موشک رویت شده بود یا نوعی سفینه؟)

 70 میلادی : در 21 ماه May این سال یک شبح شیطانی در ابعادی باور نکردنی قبل از غروب آفتاب در آسمان ظاهر گشت. نیروهای نظامی شهرها را محاصره کردند و سلاح هایشان را به سمت ّسمان نشانه رفتند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: