بایگانی دسته‌ها: باستانشناسی ممنوعه

مقبره باستانی بحث برانگیز که می تواند وجود حضرت یونس را ثابت کند.

مقبره باستانی بحث برانگیز که می تواند وجود حضرت یونس را ثابت کند.

دانلود فایل:

مقبره باستانی بحث برانگیز که می تواند وجود حضرت یونس را ثابت کند.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/ufolove

اسرار تراز اماکن باستانی(قرار گیری خاص اماکن باستانی روی زمین)

نگاهی نوین به یک طرح قدیمی
تراز ماقبل تاریخ عجایب جهان
جیم آلیسون

دوایر عظیمه خطوط مستقیمی هستند که تمام مسیر دور مرکز زمین را در بر دارند. خط استوا یک دایره عظیمه است. نصف النهارها طول جغرافیایی که از قطب شمال و جنوب عبور می‌کنند نیز دایره عظیمه می‌باشند. برای هر ناحیه روی دایره عظیمه، ناحیه مخالف نیز روی دایره است. به غیر از خود خط استوا، هر دایره عظیمه با خط استوا در دو موقعیت مخالف˚180 تلاقی می‌کند. به غیر از خط استوا و نصف‌النهارطول جغرافیایی که از شمال و جنوب امتداد دارند، هر دایره عظیمه دیگری به ماکزیمم عرض جغرافیاییش در دو موقعیت˚90 هستند که از طول جغرافیایی شرق و غرب دو موقعیت دایره عظیمه با استوا تلاقی می‌کند؛ می‌رسد.
جزیره استر ، نازکا ، الانتایتامبو ، پاراتوآری ، تاسیلی ناجر ، جیزه همه روی یک دایره عظیمه در یک ردیف قرار گرفته‌اند. سایت‌های باستانی اضافی که در داخل یک دهم از یک درجه این دایره عظیمه هستند شامل پترا ، پرسپولیس ، خاجوراهو ، پیای ، سوکوتای ، آناتوم می‌شوند.

دانلود فایل:

اسرار تراز اماکن باستانی

با تشکر فراوان از شمیم عزیز و  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

منبع:

http://home.hiwaay.net/~jalison/index.html

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

دانشی دوازده هزار ساله…! آگاهی ایرانیان باستان از قاره های آمریکا و قاره کهن قطبی

دانشی دوازده هزار ساله…!
آگاهی ایرانیان باستان از قاره های آمریکا وقاره کهن قطبی:
در جلد نخست کتاب به نام جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده برای نخستین بار یاد آور شدیم که دانشمندان ایرانی دردو کتاب از کتابهای کهن خود با منحنی تابش آفتاب بر کره زمین مرزهای خشکیهای زمین را تعریف کرده اند.! که این مرزها به درستی با قاره های امروز زمین مطابق است و جای شکی نمی ماند که نیاکان ما علاوه بر آنکه از قاره های زمین حتی آمریکای شمالی و جنوبی آگاه بوده اند قاره هفتمین را که در میان قاره های دیگر قرار داشته و با سنجش منحنی تابش آفتاب جایگاه آن در قطب شمال مشخص میشود نیزبه خوبی میشناختند ! (قاره ایی که تا امروز هم ما از آن بیخبر بوده ایم.!)

photo_2016-01-31_03-28-47
تعریف مرزهای قاره های زمین در کتاب بندهشن آنچنان علمی و مستدل است که حتی میتوان منحنی آنرا ترسیم کرد. از اینرو این متن جای هیچ ابهامی در آگاهی ایرانیان از مشخصات قاره های زمین باقی نمیگذارد.
لازم به یادآوری است که این دو متن اگر چه به هزار سال پیش تعلق دارد اما از آنجا که از قاره کهن قطبی گزارش نموده است (قاره ایی که بیش از ده تا دوازده هزار سال پیش نابود شده!) میتوان دریافت که دیرینه واصل این دانش شگرف ایرانی حداقل بیش از ده تا دوازده هزار سال پیش است. آنهم در زمانی که اروپاییان عقیده دارند بشر باید در غارها زندگی میکرده است…!

1- متن بندهشن با اندکی ساده سازی در جایگاه قاره ها و خشکیهای زمین بر مبنای تابش آفتاب:
«…از آنجا که خورشید به روز بلند بر آید تا به روز کوتاه برسد اینجا را کشور ارزه (خاور دور و اقیانوسیه) گویند و از آنجا که از روز کوتاه به روز کوتاه بشود آنجا را نیمروز ( میانه آسیا و خاور میانه) گویند که محدوده کشورهای ویدفش و فردفش باشد. از آنجا که از روز کوتاه بر آید تا به روز بلند برسد غرب کشور یا قاره سوه (آفریقا و شمال اروپا) گویند و از آنجا که از روز بلند تا به روز بلند برسد دو کشور وروبرشن و وروگرشن (آمریکای شمالی و جنوبی) قرار دارد و آنجا که نیمی از زمین روشن و نیمی تاریک است که میان آنها کوه تیرگ فاصله انداخته کشور خونیرس (قاره کهن قطبی) باشد….»
با توجه به شکل و دیاگرام خورشیدی گفتار بالا چنین و مطابق عبارات زیر توضیح داده شده است:
A TO B….از روز بلند به روز کوتاه منطقه شرق سرزمینهای چین، ژاپن، استرالیا و شمال روسیه
B TO C….از روز کوتاه به روز کوتاه سرزمینهای قطب جنوب و آسیای میانه
C TO D….از روز کوتاه به روز بلند سرزمینهای آفریقا و شمال اروپا
D TO A….از روز بلند به روز بلند دو قاره آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی

پی نوشت:
1- بندهشن ترجمه مهرداد بهار صفحه 60 با اندکی ساده سازی
2- واژه «ورو» در دو کشور ورو برشن و ورو گرشن که در جایگاه آمریکا گزارش شده اند میتواند از واژه «وارزا» اوستایی به نام آنسو و آنور یا همان ورای زمین معنی دهد که جایگاه دو قاره آمریکا را در مقابل نیمکره شرقی و آنسوی کره زمین گزارش میکند.
3- برای دیدن متن اعلاق النفیسه ابن رسته اصفهانی به چاپ دارصادر بیروت صفحه 103 مراجعه نمایید.
4- این منحنی تابش آفتاب را امروزه TIME ZOON مینامند.
5- با توجه به متن فوق ایرانیان از گردش زمین، کرویت زمین، انحراف زمین، مرکزیت خورشیدی، قاره های جهان، تسطیح نقشه و بسیاری از دانشهای دیگر آگاهی داشته اند. که در آنزمانهای دور…! هنوز از اسرار تاریخ و هزاره های گمشده بشری است…!

 

The Din.Gir آن شیی نوک تیز

The Din.Gir

آن شیی نوک تیز
(31 ژانویه 2010تجدید چاپ شده)
dingir 2dingir 1
یکی دیگر از معماهای بین النهرین Din.Girاست. اسم Din.Girبه سومری یعنی»دقیقترین انواع اشیاي درخشان نوکدار».سومریان به Anunnaki,زیارتگاه خدایانشان ارجاع دادند.آنها این نماد دو قسمتی استفاده شده را جمعا به Anunnakiتخصیص دادند.هنگام نگاه کردن به چگونگی نوشته های سومری ,این نماد از این تصویر دو بعدی که نشان دهنده شیيی سه بعدی است جدا نیست. این تنها زمانی که شما نگاه میکنید به دیسک بالدار خورشیدیی , شما آن را شییی سه بعدی شبیه آن چیزی که هست را میبینید.این دیسک در سبکهای متنوعی ازنوع مکانیکی, به آن تعداد زیاد پرنده مانندش حضور یافته است.ترجمه ای دیگراز Din.Girوجود دارد از قبیل»عالیترین نوعهای راکت های مشتعل».کلمه ی معادل سومری «راکت های مشتعل»چیست؟این ترجمه ای غلط Sitchinی است ومتاسفانه به دیگر وبسایت ها نیز برده شده است. هر دو اساطیر خدایان بین النهرینی و مصری خدای خورشید مسافر در طول آسمان در یک کشتی کوچک ,نوعی وسیله, نقلیه دارند.آنچه بعدا آمده است گمانه زنی درباره Girاست,آنچه به نظر میرسد انواعی پوشش برای آن شیی نوکدار تیز باشند.

این نسبت داده شدگان بهGirفراوان هستندوچندین مفهوم به هم ربط داده شده را که ابتدا بیربط به نطر میرسند را در بر گرفته است.به عنوان یک پازل(معما)ی دو قسمتی, Dinنصفی از آن نشان دهنده ی چیزی سوزان به نظر میرسدو قسمت دوم,Girپوششی برای فقدان دنیایی بهتر به نظر میرسد.اینDin.Girارایه ای دیگر از دیسک بالدار خورشیدی از سومر است.درست به همان نسبت ارایه های نخستین, این نماد مکانیکی به نظر میرسد.بعدها آشوریان و پارسیان این دیسک بالدار را به عنوان ناقل خدایان ملیشان, گویی با وسیله ای نقلیه ی بالدار نشان داده اند.این عقیده ی خدایان راننده ی یک وسیله نقلیه از سنن شفاهی بین النهرین تا آخر زمان روزگار یونان-روم نشات گرفته است.حتی در برخی نقاشی های قرون وسطایی هنرمند در این تفکر از ناوبری وسیله نقلیه ی مشتعل که تعبیری مدرن از UFO(شیی پرنده شناسایی نشده)فرو رفته بود.افسانه ها دنیای خودشان را دارند و سختی های فهم معنی حقیقیشان از میان یک نقاب فرهنگی را نشان میدهند.به این دلیل است که من ارجاع به آنچه سومریان نوشته اند را ترجیح میدهم زیرا متون سومری به تنهایی معیاری برای کل این افسانه ها هستند.مشکل مدرن درباره تفسیر در دانستن این است که از دیسک بالدار نظریات دیگری از میان یک تراشه ی چوبی دور از نسخه ی کامل اصلی پدیدار گشته است.Din.Girمثال خوبی است.چنانچه من زودترگفتم در این منظردیسک بالدار حمل و نقلی سرافینی است که بوسیله آن این آسمانیون(Anunnakiبخوانید)به این سیاره رسیده اند.این اتفاق حماسی صفر(آغاز) زمین است برای همه آنهایی که بعدا آمدند و در این نماد مبهم Din.Girمیتواند یافت شود.در صفحه ی مار بزرگ من وارد جزییات بیشتری درباره ارتباط دیسک بالدار به عنوان سرافین و ارتباط با این مار بزرگ,ارتباط آن با یک وسیله نقلیه و روح ,میشوم.اما اینجا ما با اینGirو چگونگی ارتباط آن با Anunnakiخواهیم ماند.از کل اعضای آکادمیک مدرن که به این نمادها نگاه کرده اند هیچیک در حقیقت آنها را آنچنان که در واقع هستند توصیف نکرده اند.گمانه زنی ها متناوبا نزدیکتر شده اند اما کاملا درنیافته اند.زمانیکه نمادی برای این مار بزرگ وجود دارد این خدای پرنده از دید دور نیست.آنها هستند و برای همیشه به یکی دیگر سنگدلانه سخت میتازند. ریشه ی مشکل این است:این مار بزرگ و خدای پرنده چیزی یکسان هستند.آنها متفاوت نیستند اما نماینده های متفاوتی از چیزی یکسان هستند.و این به این دلیل است که جداکردن این معانی متفاوت و متعلقاتش سخت است.من میتوانم به شما بگویم بعد از سالها جست و جو در میان شماری از وب سایتهای بیشمار درباره ی همه چیزهای مربوط به هسته ی این موضوع هیچیک حتی اشاره نکرده است که این مار بزرگ و پرنده یکی و یکسان هستند. (در واقع اصل Ying Yangآسیایی به نزدیکترین مثال در, اژدها ومرغ افسانه ای منحصر به فرد( سمندر)رسیده است.) من در چگونگی (اظهار)این امور در حیرت نیستم.این صرفا به خاطرآنچه کتابUrantiaدرباره ی حوادث حماسی برای گفتن دارد,آنچه سومریان و همه ی اشخاص دیگر درباره ی این موضوع نوشته اند روی اینترنت,که آن برای من چنین نمایان شدکه چگونه همه ی آنها به هم ربط داده شده اند و چگونه در سراسر فرهنگ های دنیا پذیرفته شدند.بزرگترین کمک در واقع دانستن درمورد Andites, پیدایش آنها,چرا آنان منبعی برای این افسانه ها هستند,آنها چگونه این افسانه ها و عقاید را با خود به سراسر دنیا برده اند و قدرت مذهب و یک کشور از کجا آمده است,میباشد.

من قصد دارم قسمتDin,قسمتی سوزان,را تا صفحه ماربزرگ رها کنم.قسمتGirیک سرپوش(پوشش)است در واقع برای شیی نوکدار شناخته شده است.اگرچه قسمت بالدار سرافین است.آنچه Gir ممکن است در این ارتباط باشد یک دربردارنده ی(محتوی) غیر سرافینی است.در این نماد Girشکلی هرمی دارد.سنگ سرطاق که بالای ستون مصری واقع شده است ستون هرمی شکل سنگی,هرمی مانند است,نقطه آغازین افسانه ها و روایات قومی مصری است. این نقطه ی آغازین بوسیله ی سنگ Benbenنیز, یک هرم نشان داده شده است.اگرشما صفحه ی سنگ OmphalosوBaetylرا خوانده اید شما خواهید دانست چرا این سنگ به عنوان خانه ی خدایان شناخته شده است.متصلین به خدایان و مرتبطین به شکل هرمی اینگونه اند.گذشته از این بحث پرنده Bennuروی سنگ سرطاق هرمی روی درختی پاپیروس از Nakhtایستاده است. (http://www.touregypt.net/featurestories/heliopolis.htm).

Atum serpent
مصریان چندین خدای خورشید برای نشان دادن طلوع خورشید,خورشید دربالای آسمان و غروب خورشید داشتند.خدای صبحگاه Atumماری بالدار در طلوع خورشید را میراند ویکی از قدیمیترین خدایان مصری در کیهان شناسی در بعلبک(شهری باستانی در شام)که یونانی On(قبطی)یا Iunuیک اسم اورجینال مصری است.این اسم اورجینال به معنی ستون است.این که یک خدا این کشتی کوچک مقدس رابرای مسافرت درطول آسمان نیاز داشته جالب است.بعدها این قایق مبدل به کالسکه ای که به وسیله اسب های بالدار کشیده می شد گردید.ارتباطات مصری با مشخصه های متفاوت ازین دیسک خورشیدی عمیق و پیچیده هستند.آنچه مهم است این است که به علت قدمت این گفته مصری به دیدگاه خالص تری از آنچه همه این ها ممکن است معنی بدهد کمک کرده است.برای اطلاعات بیشتر درارتباط با این پیوند مصربروید به : to: http://home.eol.ca/~cumulus/Obelisk/index.htm

obleskverticle dingircap stone

visitor

این ستون هرمی شکل سنگی ممکن است نماینده مصری از Din.Girباشد.که سه قسمت کلاهک,بدنه وپایه را دارد.اما سنگ سرطاق(بالای دیوار)این هرم جالب ترین قسمت است.مرسوم بود که این سنگ سرطاق رابا فلزطلا یا مخلوطی از طلا و نقره که الکتروم نامیده شده,روکش دهند.الکتروم طلای طبیعی واقع شده در مصر است وگاهی طلای سرخ نامیده شده است.این هرم در شکل دیگری نیز به عنوان سنگ Benben شناخته شده است.این سنگ نخستین زمینه به شکل هرمی را نشان داده است.این نقطه ای است که خدای Atum(نخستین خدای مصری)همه چیز را به وجود آورده است که آن از آب های زمین برخاسته است.این نخستین ماهور باستانی است,»بگذار زمین خشک نمایان شود.وآن چنین بود».این متن مستقیما به مفهوم سومری و بابلی از این ماهور اولیه پیوند داده شده است.این هرم اقامتگاه Atumخدای خورشید بود کسی که بعدها باRaبه عنوانRa-Atumیکی شده است.نهایتا این سنگ Benbenستاره یا روح سرگردان فرعون را نشان داده است.اگر روح Atum(همچنین Ra)در Benbenمنزل یافته پس این ممکن است چرایی حکاکی دیسک خورشیدی بالدار رو سنگ سرطاق و چرایی موجودات احتمالی خدا یا خدایان نشان داده شده روی یک گذرگاه در سنگ سرطاق بالایی را توضیح دهد.این به نظر می رسد در مصر به تنهای برای Atum/Raعمومیت داده شده است.گمانه زنی های من در این مورد این است که Atumقدیمی ترین خدا بوده,ممکن است پیوست های که به سومریان نزدیکترند را حمل کرده اند که شامل Benbenبا دیسک خورشیدی بالدار متصل,روح جای داده شده داخل Benbenوشخصیت Benbenنمایشی از مرکز,شئ نوک دار ,دیسک بالداربه عنوان هردوحامل ارواح ونیز به عنوان یه سرپوش باشد.
dingir

تصویری دیگر نیز وجود دارد که dingirنامیده شده است که مقدم بر نام خدایان است.این صفتی برای نشان دادن آسمانی بودن نام پس ازآن نامیده شده است.بعضی وب سایت ها ادعا می کنند که dingirاسمی سومری برای خدا است.چنین نیست این تصویری است که به واسطه آن اسمی که بعد از آن آمده الهی گفته شده است. در حقیقت dingirبسیار شبیه آپوستروفی صامت و بی صدا است.سومریان هرگز آن های که از بهشت آمده اند رابه عنوان خدایان ننامیده اند, چنین نامگذاری یونانی است .با این حال دیوها نیزآسمانی در نظر گرفته شده اند و dingirنیز چنین استفاده شده است.
اسم Anunnakiبه معنی «آنهای که از بهشت آمده اند است»
.تصویر آنها به معنی بجاترین اشیای درخشان است.
هردوی این جملات صحیح است.
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifedingir.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

درخت زندگانی

درخت زندگانی و عهد باستان
Tree of LifeWinged Solar DiskDin.Gir
اتصال آسمان و زمین

حداقل سه مهد تمدن به پا خواسته در عهد باستان حوالی مشرق زمین وجود داشتند.این سه ,سومر ,مصر وفرهنگ هاراپای Harappan وادی هند بودند. BMAK مجموعه باستانی Margiana ی باختر که به تمدن آمودریا نیز معروف بوده, تمدن نخستین دیگری است.امروزه این تمدن به اندازه سه تمدن دیگر قدیمی به نظر نمیرسد,البته برای گفتن این زود است.این ممکن است به خوبی سومر ,سبب شگفتی هایی شده باشد.این سه تمدن نخستین بزرگ به وفور افسانه های خدایان و الهه ها جان بخشیدند.این صد افسانه پایه انتقال یافته و بازسازی شده توسط رودخانه وادی تمدنها به سراسر دنیا صادرگشته واز نسلی به نسل دیگر تا زمان حاضر پاس داده شده است.در راس این افسانه ها خدایان و متصلین به بهشت هستند.این متصلین محور موندی, جهان سوم و نقل دهنده سرافینی بودند.حتی از زمانهای نخستین مفاهیمی ازقبیل ,روح,بهشت ,موجودات آسمانی و فناناپذیر بودند که درباره آنها نوشته شده .چیزی که نمیتوان دوباره تاکید کرد این است که این مجموعه صد تایی که تاریخ این سیاره داشته آدم,حوا و Enki” “را نیزشامل شده بود.

tree of life locations

یک ویژگی جالب این سه تمدن تاریخ خطی پیدایش و رشد این فرهنگ هاست.کاملا تقریبی این تمدنها حدود3500 سال قبل از میلاد شروع شده و در سال 2000 قبل از میلاد خاتمه یافته اند.چه اتفاقی افتاده است که سه (و احتمالا چهار)تمدن در یک زمان پدیدار شدند-و نسبتا خاتمه یافتند-دردوره زمانی طولانی داده شده ایی که تنها پیشرفت انسان نخستین,عصر حجر بود؟آنچنانکه که انسانهای عهد باستان نوشته اند, که این شفاعتی الهی بوده.این است که این تمدن «هدیه ای از طرف خدایان «بودند.آنها به قدری به این باورها عقیده داشته اند که آنها مطلقا عقده حوادث گذشته را داشتند.این تصاویر,تشریفات و سنن شفاهی به قدری زیاد قدرتمند بودند که مذهب سومر,کل حواشی شرق و فراسوی آن را تحت تاثیر قرار داده بودند.به قدری این عقاید به سادگی با کل تمدنهای جاری یکسان سازی شده است که این پذیرش باید یک از منبع رایج شناخته شده ی خوبی نشِت گرفته باشد.یک منبع برمز درآورده شده با سنن ANE.زبانشناسان نمیتوانند از وادی هند صحبت کنند چنانچه دست نوشته های آنان تاکنون رمز گشایی شده بود اگر زبان درستی در آن بوده باشد.اما تصویر هاراپا Harappan نشان داده در قسمتی ریشه ای مشابه با نوع سومری و مصری دارد.واضحترینشان درخت زندگانی و این Enkiهمواره ارایه داده شده است.داستان درخت زندگانی با همه تفاسیر متفاوتش قویترین افسانه منسجم به اشتراک گذاشته شده توسط سه تمدن بزرگ وادی رودخانه است.این درخت با اسامی فرهنگی متفاوتی عنوان یافته است.این درخت Mes و Huluppuی سومر,درخت انجیر مقدس هندی که درخت Bhodiی وادی هند شده ودرخت انجیر مصری (درخت Hathor) در مصر شده است,میباشد.آنهایی که فرهنگ های باستانی را مطالعه میکنند آن را درخت مقدس نامیده اند.از افسانه این درخت این خدایان,فناناپذیر,دانا,عصای کیهانی,آیین باروری,سلطنت الهی ,انسانهای نخستین و بهشت می آیند.حتی آیین الهه مادرنیز ممکن است از این درخت سرچشمه بگیرد.این پیامدها ,جنبه های متفاوت از این درخت زندگانی در ارتباط با آنچه آنان در راهی تغییر پذیر و قابل انعطاف انجام دادند,هستند.این مفاهیم متفاوت از این درخت ,خود را فرهنگ های در هم تنیده ی قابل توجه و دور از دسترسی ابراز داشته اند.این درخت زندگانی از جنبه های زیادی پرثمر بوده است.
اینها در قسمت پایین پنج صفحه از افسانه ها و نمادها هستند.این نمادها و معانی به عنوان یگ گروه در نظر گرفته شده اند ,اگر چه با اسامی متفاوتی دسته بندی شده اند هنوز در مرکز آنها دربردارنده ی حقایقی اورجینال هستند.آنها از خاندانی باستانی با صفاتی مشترک هستند و مطابق با فرهنگ های متفاوتی از آن زمان دوردست تعریفی دوباره یافته اند.از سومر به امپراتوری روم ما میتوانیم درازا و تنوع این نمادها متصل به آسمان و زمین را ببینیم.

درخت زندگانی

tree of life

درخت زندگانی در هنر
Fluer-de-Lys
گلگونه
اینانا(خدای عشق و جنگ)Inanna

 

دیسک بالدار خورشیدی

winged disk

ماهیت مکانیکی
دیسک آشور
زرتشت
بالها

 

غوغایGir

din.gir

Anunnaki
تندیس دو تکه
Atum
ساختمان یا سنگ هرمی

 

 

مرکز جهان/Baetyl سنگ

omphalos

سنگBenben
Shiva Linga
عصای کیهانی
اسب خدا

 

مار بزرگ

نقل دهنده های سرافینی خشمگین
مفاهیم مصری
مدلی مدرن
روح و جاودانگی
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifeheavenandearth.html
*************************************************************************************************
درخت زندگانی
Tree of Life
دیدبانان.شمایل.اولاد آدم
هنگام گفت و گو از درخت زندگانی چیزی که جالب است شمار نمادهای اقتباس شده ازمراکز این سه منبع رایج پیشنهادی از ژرفای پارینه سنگی است.به احتمال زیاد این نماد باستانی عمیقا در طول دوره نو سنگی بوسیله کاهنان یا جادوگران مردم قدیم شمال آسیا یا اروپا پخش شده بود.این گروههای نخستین از خدا یا انسان بارور, حامل فرهنگ ,هلالی شکل ,که منشا فرهنگ بودند ,به بیرون تابیدند.مثالهای زیر ازدرختی زندگانی از سومر,شهر بابل قدیم/آشور,Uratua,و وادی هند هستند.همه آنهابعضی مشخصه های رایج از قبیل عصای کیهانی,زنگ کوزه شکل,توری منظم,و این میوه /برگهارا به اشتراک گذاشته اند. تقریبا همیشه این درخت با یک یا دو جن (محافظان آسمانی), اشخاص یا پادشاهان اسطوره ای, نسبت داده شده اند.این این اشخاص همراه شده بدون شک بالهایی نشان دهنده ای از الوهیت دارند.دیسک خورشیدی بالدار معمولا در بالا شناور است.

الگوی مشبک ,تفسیری انتزاعی از شاخه های درخت سومری است.این الگوی قطعیتری از الگوی درخت آشوری و بابلی شده است.در سبک درخت تاک,هر شاخه بسطی مجزا از هسته پایانی در یک میوه شده است.
دسته ی بلند(عصای) کیهانی تنه ی درخت است.این دسته بلند(عصا)چوب بلند عصای چاوش (نشانه علم پزشکی)ومحور موندی از ارکان دنیا شده است.
زنگوله کوزه شکل یکی از مشخصه های مجزای این درخت است. این در همه فرهنگ های بین النهرینی و در فرهنگ هاراپای وادی هند حضور یافته است.اگرچه اینچنین در متعلقات مصری ظاهر نشده است.
این درخت همواره میوه یا شاخ و برگ دارد.این میوه نسبتا بزرگ و فربه است و گاهی اوقات شبیه یک مخروط درخت بلوط به نظر میرسد.این میوه شبیه یک یک مخروط بلوط محبوبترین نمایش حتی در یونان و روم بوده است.

در زمان نگاه کردن به این پنج تصویر از درخت زیر ما میتوانیم این مشخصه های مشترک راببینیم:

1سومری: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله,میوه و دیسک خورشیدی در بالا اما نشان داده نشده
2بابلی /آشوری: : جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله,شاخ و برگ و دیسک خورشیدی در بالا اما نشان داده نشده
3Urartian: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله ومیوه
4وادی هند:شکل زنگوله,شاخ و برگ و خدایی داخل درخت
5سومری دسته بندی شده اما به احتمال زیادتر آشوری: جن,دسته بلند (عصا),شبکه توری,شکل زنگوله/خدا داخل درخت,میوه و خدایی شبیه دیسک بالدار خورشیدی

یک مشخصه جابی دیگر از وادی هند خدایی داخل این درخت است.در افسانه ازیریس ,ازیریس به عنوان خدایی مصری توسط دستگاه برادرش به قتل رسید و داخل تابوتی به مدیترانه پرتاب شد زمانیکه روی سواحل فینیقیه او درون درختی جای داده شد.همچنین مانند محور موندی که نمادی دیگر از درخت زندگانی است این شاه این درخت است(آنچنانکه دررویای Nebuchadnezzar(پادشاه بابلی قرن 6 قبل از میلاد)-«این درخت ,ای پادشاه]تو هستی»دانیال4:10-22)در وادی هند درخت انجیر مقدس هندی به کریشنا ربط داده شده است.برای این در آواز خدا Baghavad Gita,او میگوید «میان درختان من ashvattha هستم»,-درخت انجیر مقدس هندی به سانسکریت

sumeria treeassyrian tree

uratru treeindus tree

 

 

 
tree bell king

تصویر سمت چپ آشوری است.جن یا به احتمال بیشتر «این پادشاه داخل شکلی زنگوله مانند است.این درخت میوه ,شبکه توری(کار مشبک)و عصا(میله بلند)کیهانی را نشان داده است.دیسک بالدار خورشیدی از آشور در بالا شناور است.
شکل زنگوله مانند احاطه کننده این درخت ممکن است تاثیر گرفته از شکل مخروطی سنگهای مرکزی یونان یا هر جای دیگری باشد.این شکل اصطلاح خاص شیوا از آیین هندی را باز نمود کرده است کسی که زادگاهش به وادی هند نسبت داده شده است .چه چیزی را این شکل زنگوله مانند نشان داده است موضوعی برای تفکر و تعمق است.این ممکن است مجسمه ای برافروخته یا درخشان شبیه به موارد درخشنده یا سرچشمه نیروی زندگانی باشند.درختی که برافروخته شده میتواند به این معنی باشد که آن میتوانسته مانند کرم شب تاب شب تابی(فسفر افکنی)نماید.مایانها معتقد بودند که آن چند نوع قدرت تابش یا نیرو داشته است.هرانچه که این نشان داد ویژگی مهم این درخت زندگانی نمایش داده شده است.

pine cone fruitvine tree

زمانی که باستان شناسان به این تصاویراز جن نگاه میکردند آنها این میوه مخروط شکل را اسفنجی به منظور پاشیدن آب مقدس روی این درخت,نوعی تشریفات شستشو پنداشته اند.این میوه گاهی یه مخروط بلوط نامیده شده است],مانند آن میوه که هنرمندان آن زمان گاهی نشات داده بودند.دورترین تصویر سمت چپ این میوه که مخروط بلوط نامیده شده بود را نشان می دهد.می دانیم که جنی یک میوه فناناپذیری را برداشته که در جیبش قرار دهد.دومین تصویر سمت چپ مثالی از تفسیری درخت تاکی ازدرخت زندگانی است.این به وضوح این میوه کشیده شده مانند مخروط بلوط را نمایش داده است.تصویر بعدی هندی است و ذرت خوشه ای دسته بندی شدند.این نیز مثالی دیگر از این میوه از هنرهند شرقی است. همچنین به خاطر بسپارید طرح گلگونه روی هر دو دستبند مچی را که همچنین به درخت زندگانی پیوند داده شده است-نماد مقدس دیگری است.اگر به شکل این میوه نگاه کنید آن تقریبا همیشه به شکل توپ فوتبال یا بیضی است.گاهی گل زنبقی نیز ضمیمه شده است (که در نشان پادشاهی قدیم فرانسه شکل مرکزی نیز از این شکل امتداد یافته است.)

افسانه درخت زندگانی و میوه فناناپذیریش میتواند در در افسانه های دیگر فرهنگ ها نیز دیده شود.در یونان باستان داستان Hesperides(حوری های دریایی که پاسبان باغ سیب های طلا بودند),سه حوری محافظ که محافظت میکردند درختی از یک باغ که سیبهای طلای فناناپذیری را روییده است .در این باغ اژدهایی نیز که نمادی دیگر از مارهای بزرگ خشمگین است میباشد .در اساطیر اسکاندیناوی ,Idunنگهدارنده ی این سیبهای فناناپذیری است.آنچه که ما از اساطیر اسکاندیناوی میدانیم از نسخه ای خطی از این جزیره است.در یکی از افسانه های سومری Inanna و Dumuziدرختهای میوه داشتند ویکی از آنها درخت سیب بوده است.
باغ تندرست من در این میدان
جو من در شیارهایش عالی رشد کرده
درخت سیب من که در حد کمال خود میوه داده
این کاهوی کاشته شده با این آب است
فهمیدن اینکه اکثر اوقات به نظر میرسد دو شخص متمایل به این درخت وجود داشته,سخت نیست.دو شخصیتی که محافظ درخت بودند و بوسیله آن تقویت میشدند موجود بودند,البته آنها میتوانسته اند پیشگام و انسان تعادل یافته همراه Amadon باشند.این تصویر درخت زندگانی با پادشاهان نسبت داده شده به آن باقی مانده است.در حقیقت این درخت به پادشاهان فوق بشری نسبت داده شده است.در برخی تصاویر از این درخت,این محافظان جنهای عقاب سر بودند اگرچه برخی این تمثال را یک شاهین می نامند.عبارت (شیر دال,جانوری که نیمی از بدنش شیر و نیم دیگر دال بوده است)Griffinگاهی برای توصیف این محافظان استفاده شدند.
منشا آسمانی از شاهنشاهی تاکنون درنخستین فرهنگ های بین النهرینی تصدیق شده است.(زمانیکه شاهنشاه از از آسمان پایین آورده شد شاهنشاه در Eriduبود.).در هر دو اساطیر سومری و بابلی,به صورت تمثیلی تصویردرختی کاشته شده روی زمین توسط الهه مادر اینانا یا ایشتاربیان شده است.درخت مقدس معمولا به شکلی از یک سبک درخت خرما مانندروی یک کوه نمایش داده شده رایجترین موتیف تزیینی در پیکرنگاری سلطنتی آشوری است.این در معماری شاهنشاهی ,روی نشان ها و سلاحهای حکمران سرآمد ,روی جواهر سلطنتی یا هر جای دیگری حضور یافته است.دیوارهای کاخ شاه Ashurnasirpal IIآشورنصیرپال دو(883-859قبل از میلاد)درKalhu(نمرودمدرن)با بیشتر از 400نمایش از این درخت پوشیده شده است.
(http://www.bib-arch.org/bswb_AO/bswbao0604kprdg3.html) (http://www.gatewaystobabylon.com/introduction/sonsofgod.htm)
توصیفی از ساختمان شاه سلیمان,خانه او از شاه شاهان 1فصل 6:1موجود است.»او همه دیوارهای حدوددورو بر این خانه را با شکلهایی از کروبیم cherubimودرختهای خرما و گلهای باز حکاکی شده در اتاقهای داخلی و خارجی را حکاکی کرده است.در شعرهای دیگرگفته شده این کروبیم ها جفت هستندو روی درها آنها و درخت با طلا پوشش داده شده اند.این مفهوم از درخت با کروبیم در کل پرستشگاه در زمانهای زیادی تکرار شده است.
French fluerenki fluercompassleather vestmentfluer phoneciaassyrian vorticalurartain
نماد شاهنشاهی فرانسوی سمت چپ با عنوان گل زنبق (سوسن)شناخته شده است.این از اولین پادشاهان Merovigianفرانسوی نشات گرفته است.این نماد از سومر بیرون آمده و مستقیما به درخت زندگانی پیوند داده شده است.این میتواند بازگشتی به Enkiخدای سومری را دنبال کرده باشد.در تصویر دوم سمت چپ او آبپاشی از آبهای جاری با نمادی روی آن را نگه داشته است.این همچنین نمادی دریایی است که همواره شمال را نشان داده.تصویر بعدی از Uratuمیباشد که این نشان سلطنتی فرانسوی ضمیمه شده به این میوه را واضح نشان داده است.بعدی عکسی فینیقیه ای از درخت زندگانی است.به نشان سلطنتی فرانسه (گل زنبق)بالای مرکز توجه کنید. این سبکی شناخته شده به عنوان درخت حلقوی مانند درخت آشوری زیر است.آخرین مثال از این نشان شاهی فرانسه از قطعه ای کار فلزی از Uratuاست.این کلاهخودی از یک جن نجیب زاده است.نشان شاهی فرانسه(گل زنبق)به قدری گسترده استفاده شده است که کلاسیک به حساب آورده شده است.
rosetterosette from vanrosette tree
گلبوته
سپس ما این گل بوته را داریم.آن نیز نمادی متصل به درخت زندگانی است.این هشت برگ پره چرخ مانند دارد دقیقا مانند نماد خدای خورشید شاماش.دورترین طرح خورشید سمت چپ گل بوته استاندارد با حفره مرکزی تیره است.بعدی کار فلزی Urartianبا روبانی از گل بوته هاست.آخرین تصویر ,نشانی سومری است که اتصال گل بوته ها به درخت را نشان میدهد.این نماد پیوند نزدیکی به الهه ی ایناناInannaوالبته به درخت زندگانی داده شده است.این کل نمادهای بین النهرینی است.
این گلبوته رایجترین «نماد معبد»زینتی سراسر سرزمینهای باستانی,مرسوم در بین النهرین ,آسیای غربی ,آنتالیا,جزیره کرت و یونان بود.این دیدگاهی پذیرفته شده است که این گل بوته به عنوان نماد معبد,پیامدی از پدیده ای آسمانی (خورشیدی احاطه شده با قمرهایش)یا کسوفهای خورشیدی بوده است. (http://www.strayreality.com/Lanis_Strayreality/where_did_they_come_from.htm)
منطقی که این گل بوته ها از پدیده ای خورشیدی نشات گرفته بودند نتیجه ای منجر شده از تفسیر صخره پارینه سنگی از تصاویر نخستین ساخته شده بوسیله انسان نخستین است.
در این مقاله ارائه شده ما مدرک آوردیم که تشعشعات غیر متعارف پیکرنگاری اولیه پیوند داده شده با اجسام آسمانی مختلف را تشخیص می دهند.سنگ نوشته های ماقبل تاریخ از اطراف دنیا خدای خورشید عهد قدیم را به صورتی استوار توصیف می کند,به شکلی که شباهت کمی به ظاهر امروزه عالم خورشیدی دارد.در این بین رایج ترین سنگ نوشته ها آن هایی هستند که دیسک خورشیدی راکه با یک گل بوته با خال مرکزی,جسمی هشت پره ویک پیوست پایه مانند آراسته شده,نشان می دهد.این واقعیت که تصاویری بسیار مشابه در میان این علائم تصویری نخستین در سومر,مصر و بین النهرین نه تنها طول عمر بی امان این تصاویر مقدس را تایید کرده است بلکه بعضی توجیهات برای این دیدگاه که تداوم عقاید (به عنوان مثال پرستش ستاره ای )همچنان لایه زیرین این تصاویر رایج قرار می گیرد, در نتیجه امید کشف مفهوم اصلی دستنوشته های ماقبل تاریخ با تحلیل همتاهای تاریخی آنان را ارائه میدهد. (http://www.kronia.com/library/journals/rockart.txt)
مقام ایناناInanna
این الواح خط میخی سومری,هشت اثر ذکر شده ساخته شده در هزاران سال قبل به وسیله قلم فو لادی حکاکی به داخل سفال مرطوب را نشان می دهد,و ما امروزه می دانیم که این هشت اثر ذکره شده به اینانا الهه صبح و شب دلالت می کند.این به دجا به نظر می رسد که این هر دو اثراتی ازین زبان باستانی نوشته شده تصاویر از هردو گل بو ته های گل مانند و ستارهای ذکر شده را یادآوری می نمایند.برای اینکه تصاویری که هر دو نیرومندی(فزونی)یک ستاره و ظرافت ماهرانه یک گل به خوبی ماهیت متناقض این الهه را نمایان می کند.دراین به تنهایی اینانا شبیه Kaliالهه هند که اغلب «مادر جهان «یا»مادر الهی»نامیده شده است.شکل هندسی جادویی kaliیاyantraدر بر دارنده هشت گلبرگ درخت کنار است.به علاوه,قدرت اینانا به عنوان یک الهه با فرماندهی هر دو جنبه زندگی دهنده و زندگی گیرنده این جهان علاوه بر مجاورت فیزیکی با رودهای دجله و فرات وادی هند به ما می گویید که اینانا و kaliبه صورت تصادفی به هم ربط داده نشده اند اما با رابطه مستقیم از سومریان با فرهنگ های هندی مربوط شده اند. (http://www.maabatakali.org/inanna.htm)
این هشت گل بوته اشاره شده مدتها به عنوان نمادی از اینانا سومرشناخته شده است که تاریخ آن به حداقل 3500سال قبل برمیگردد.[شکل ارائه شده2-1].این پیکرنگاره پیونده دهنده اینانا وهشت گل بوته اشاره شده 3000سال قبل ازمیلاد تاسیس شده است این گل بوته داخل تخته های بازی نخستین همزمان با حفاری های انجام شده مقبره سومری جاداده شده بودند.[شکل3]حدود 2600 تا3000 سال قبل از میلاد(http://www.goddesschess.com/chessays/janigk.html)
Game board Figure 3
عناوین دیدبانان,vanitesوفرزندان آدم به آن آسمانیونی که قادر به بهره بردن ازدرخت زندگانی بودن اشاره دارد و همچنین یادداشت های سومری نشان می دهد همه این سه,ازبعضی جهات به این درخت پیوند داده شده اند.این دیدبابان(یا همچنینAnunnaki)به این ازطریق Dilmunباغ خدایان جای که هیچ کس پیر نمی شد,پیوند داده شده بودند.Vanitesازطریق Enkiو فرزندان آدم پیوند داده شده بود.
http://firstlegend.info/3rivers/thetreeoflifepage2.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

دیسک بالدار خورشیدی /ارابه ی خدایان

دیسک بالدار خورشیدی
Winged Solar Disk
ارابه ی خدایان
چیزی غریب وابسته به درخت زندگانی که دیسک خورشیدی یا دیسک بالدار نامیده میشود.هنگام بازرسی دیسک بالدار خورشیدی بعضی از آنها نمود مکانیکی بیشتری دارند.مرکز آن به نظر می رسد که دارای برجستگی با یک لبه و تصاویر بال مانند میباشد.این تصویر همیشه در آسمان است.این وبسایت چنین می پندارد که این دیسک های بالدار نشان دهنده ی نقل و انتقال فرشته گان سرافین است.
Horus with wingshorus eye
تقریبا همه دیسک های خورشیدی بالدار را نشان دهنده ی کسوف خورشیدی فرض کرده اند که اینگونه به صفحه ی خورشیدی برمیگردد.بالها نشان دهنده ی هاله های خورشید در حین این اتفاق فرض شده اند.این نماد به تازه گی به صورت دو نماد : یکی به عنوان چشم هروس(ضمنا نماد فراماسونی از چشم جهان بین بالای هرم روی اسکناس دلار ما) و به عنوان خدای هروس یک دیسک با بالهای بیرون کشیده شده راه یافته است.هر دوی این نماد همچنین با خدای خورشید مصر قدیم Raبه هم پیوند داده شده اند.آشنا ترین شکل آن خدایی با سر تاج دار است.خدایان مصر آنچنان که در ارتباط بین هروس و خدای افتاب مصرRa نشان داده شده است سیالیت داشته اند که به موجب آن آنها به نقش های متفاوتی در میان زیارت گاهها پنداشته شده اند.این تا اندازه ای منجر به منطقه ای سیاسی شده است.
winged diskwing disk

این دو از تعداد متفاوتی از دیسک بالدار خورشیدی سبک بندی شده هستند.اینها بیشتردر ظاهری مکانیکی نمود یافته اند.معمولا این بالها با دارا بودن بالهای پردار بیشتر مرغ مانند هستند.برآمدگی مرکزی دیسک بالدار خورشیدی» شیيی نوکدار» است.چیزی که ما در حال نگاه کردن به آن هستیم شیئی نوکدار درخشان است همچنین در «شیئی نوکدار درخشان (مختصرا بحث خواهد شد).پرهای زیرین ممکن است سبکی ترکیب بندی شده از اشعه هایی که از دیسک بالدار خورشیدی علی الخصوص به سمت پایین به طرف درخت زندگانی تابیده میشود باشند.در نسخه مصری این پرها به علت نتیجه ناشی از، آنچه تاریخدانان پنداشته اند، پرها ممکن است چیزی متفاوت باشند وجود ندارند.
atem symbolsolar rays 2rays 1
این دو تابلوی سومری نمایش داده شده، نشان میدهدچگونه اشعه خورشیدی نشان داده شده اند.هر دو مقدسترین نمادها،آنهایی که در این آثار خورشید، ماه،دیسک بالدار و گاهی هفت جسم کروی بودند که به احتمال زیاد سیارات شناخته شده اند را شامل شده اند.یکی دیسک خورشیدی بالدار را مستقیما روی درخت زندگانی دارد که به (Oannes)های بابلی میماند ( Eaهمچنین به سومری با عنوان Enkiشناخته شده است)یکی دنباله ای پردار دارد که اشعه هایش درست مانند اشعه های خورشید سمت راست است.سیاه و سفید نشان دهنده ی نماد آتن خدای خورشید مصری است.آتن یا آتون دیسکی خورشیدی با نیروی حیات بخشی از روشنایی اشعه های هستی بود که آخن آتون آنرا میپرستید.
wing disk Persian
faravahar
مولفه ای دیگر برای این ساختار وجود دارد و آن میله ای است که بالای بالها واقع شده است.گاهی آن با میله ی کج شده ای نشان داده شده است.
تصاویر دیگر این ویژه گی را حذف کرده است.قسمت بیشتری از آن در دیسک های بالدار مصری نشان داده نشده اند.آنچه که این میله نشان داده است یک گمانه پردازی محض است.این ممکن است با عکس های بالدار در ارتباط باشد.هدف آن ممکن است جمع کردن یا بست دادن طرح ها تا حد ضرورت باشد. همچنین این نقوش ممکن است که تا شده باشند یا اینکه ممکن است نشان دهنده ی چفت یا دربندی برای این برجستگی باشد.این وسیله ای نقلیه است که از بهشت می آید همان طور که سومریان قدیم گفته اند به وسیله ی این خدا از بهشت پایین آورده شده است.فروهر سمت چپ به صورتی است که معمولا نشان داده شده است.میله ی بالایی روی بالها را ملاحظه کنید.
faravahar feet

serpent feetfeet

faravahar footegyptian winged disk
در ادامه ی ماهیت مکانیکی دیسک خورشیدی،این مبحث پاهای بست داده شده از قسمت زیرین لبه را شامل میشود.این پاهای از زیر پیوسته به این فروهر شبیه پای پرندگان به نظر میرسد.این جایی است که مصریان مار یوریوس Ureausرا جایگزین کرده اند.این پیوست یا هرآنچه هست به نظر میرسد همواره به لبه ی دیسک پیوند داده شده است.یوریو همیشه به دیسک با یا بدون بالها پیوسته است.مصریان این الحاقیه ها به یوریوس را مارکبرای مصر قدیم دانسته اند،این یوریو نشان دهنده ی چشمان خشمناک Raخدای آفتاب مصریان هستند . اعتقاد بر این بود که یوریوس آتش پرتاب میکرد.این پیوست ها انعطاف پذیر ظاهر میشوند و این ممکن است به آن ظاهر مار مانندی بدهد.تعدادی از این دیسک های خورشیدی بالدار پیچش پاها و همچنین میله ی بالایی را نشان میدهد. این ممکن است به این معنی باشد که بین میله ی بالایی و ضمایم گسترش یافته ی پایینی علیرغم ترکیبات متفاوت رابطه ای وجود داشته باشد.
four winged hubconeshamus

disk and steleadisk from susa
این نمایشی غیر معمول از دیسک بالدار خورشیدی میباشد.این چهار بال و چهار شعله که به آن هشت طرح میله دار میدهد در این نمایش مرکز برجسته است.این نمادی است که به هم پیوند داده شده و توسط شاماشShamash خدای خورشید غصب شده است.دومین تصویر نیز دیسک بالدار خورشیدی را باز با چهار عکس و چهار شعله نشان داده است سومین تصویر صورت شاماش(خدای خورشید)را به عنوان یک دیسک خورشیدی نشان داده است.این چنین دیسک بالدار خورشیدی توسط شاماش خدای خورشید و خود دیسک بالدار خورشیدی پرنده مانند آنچنان که در آسمان جدای از شاماش ظاهر شده نشان داده شده است.چهارمین (بابلی)و پنجمین (پارسی)بیشترین مصنوعات پرنده مانند هستند.

در هرکدام به یکباره در لحظه ای چیزی غیر قابل انتظار حضور یافته است.این حالتی از تابلوی سمت چپ است.همه ی فروهر ها که تا این تاریخ دیده ام دارای دو بال متنوع بوده اند.این یکی چهار بال دارد و نشان دهنده ی دقیق تری از دیسک بالدار در نشان پرنده مانندترینش است.
rosette and disk
نه تنها الهیون از این حمل و نقل برای مسافرت در طول مسافت های وسیع از فضا های بین ستاره ای استفاده کرده اند بلکه درخت زندگانی نیز به وسیله ی چنین نقل دهنده ی مشابهی «این مارهای خشمگین»این فرشته ی حمل کننده ، به این سیاره آورده شده است.در یهود فرشته ی حمل کننده یعنی فرشتگان خشمگین و «فرشتگان سوزان».
دیسک بالدار خورشیدی با گل و بوته ی موجود در مرکزش نشان دهنده ی درخت زندگانیست . در هنر سومری دیسک بالدار خورشیدی معمولا دور درخت زندگانی شناور نشان داده شده است.
این ممکن است این چنین باشد که افسانه هایی از مار به این غوغا های مبهم مرتبط شده است Girs.های دانشمند اطلاعات این مارها را از متون قدیمی به دست آورده اند.این اسطوره ها و افسانه ها خیلی از فرهنگ خود ما دور نیستند.همواره شگفت زده بودیم که افسانه ی اژدها و مارهایی که پرواز میکنند و از نفس هایشان آتش بیرون می آید از کجا می آید؟ افسانه ها چیزهای قدرتمندی هستند.
cross disk

Ashur

دیسک بالدار خورشیدی تنها شییی نوک دار تیز که آسمان را میپیماید نیست،آن شمایلی نیرو مند حاصل ارزش ها و مفاهیم فرهنگی بوده است.مانند گل و بوته ی دیسک بالا همانقدر هویت های فرهنگی دیگری به این دیسک ضمیمه شده است.صلیب ضخیم تر داخل دایره نماد آنو Anuمیباشد اما اجزای صلیبی نازک تر معنی دیگری را میرساند و آن نمادی برای شاماش است.اشوریان شمایل دیسک آشور را ساخته اند که به مشرق زمین آنچه که ایران امروزی است راه یافته است.این ممکن است به واسطه ی فروهر باشد که دیدگاه پیامرسانان بالدار،فرشته گان به مذهب مسیحیت راه یافته است.

seal with 2 disks
در سمت چپ تابلویی میباشد که دو نمایش متفاوت از دیسک بالدار خورشیدی دارد و در سمت چپ تابلوی فروهر است که در هر دو هنر ایرانی و آشوری نشان داده شده و سمت راست تفسیری سنتی از دیسک های بالدار است.درست زیر این دیسک بالدار دایره ای برجسته با چیزی که احتمالا پادشاه است ، داخل آن است.این به احتمال زیاد نمایشی از تصویر پادشاه داخل دیسک خورشیدی خیلی شبیه تصویر کنونی است که ما امروزه بیشتر با آن آشنا هستیم.جیزی که جالب توجه است این است که هر دوی این تصاویر در زمانی مشابه نمایش داده شده اند.به چه جهت مساله ای مبهم است.شاید اهل باستان محض احتیاط هر دو نمایش را اجرا کرده باشد.

genii
بالها دیگر نظریات پیشین زنده ی امروزی ، همواره الوهیت را نشان داده اند . کتاب Urantiaتوصیفی از این انتقال دهنده های سرافینی دارد ( صفحه 438)
سرافیم که این حقیقت را که به انسان ها اجازه داده شده بود که این انتقال دهنده ها را ببینند آشکار مینماید.همچنین شامل این است که چگونه ما به این باور رسیدیم که فرشته گان بال دارند که در واقع مجموعه ای دوتایی از سپر های محافظ هستند و آن انتقال دهنده ها شکلش را به منظور درخشان و نوک تیز شدن با جسمی نورانی تغییر دادند.در حقیقت «شی روشن و نوک تیز «.جدای این مبحث در باره ی بالها فرشتگان دوباره بالهایشان را در دوران مسیحیت باز یافته اند.تنها کروبیان ( فرشته ی آسمانی به صورت بچه ای زیبا ) و فرشته ی انتقال دهنده در عهد قدیم بالهای فراوانی داشته اند و آنها هرگز فرشتگانی سخت گیر چنانچه ما از عبارت میفهمیم نبوده اند.در خوانش توصیفات فرشتگان عهد قدیم ، آنها شبیه انسان و فاقد بال بوده اند.در بعضی موارد خیلی شبیه انسان میباشند.

seraphimseraphim wings
مجموعه ی بالهای دوتایی معیاری برای نشان دادن جن است.فرشته ی انتقال دهنده در انجیل مجموعه ای بال شیش تایی دارد.اولین تصویر کوچکتر سیروس به عنوان فرشته ی انتقال دهنده است.دومین هایتیت است.در همه ی موارد مجموعه ی بالهای دوتایی شکل سنتی ایکس مانند دارند . دو عدد بالا و دوتا پایین مشابه با نخستین دیسک بالدار خورشیدی.دو بالهای بالا نیز در نمایش شیش بال ، استفاده شده است.

سومریان شامل پیامرسانان خدا «کسی که بین خدا و انسان پیامرسانی میکرده اند. این تازه ترین مدرک ثبت شده از نوع فرشته گان است.این موجودات شعر ، هنرها و مذاهب سومریان را تحت تاثیر قرار داده بود.خانه ی هریک از سومریان قربانگاهی به افتخار فرشته ی محافظشان داشتند.کاوش های پیرامون پایتخت سومریان UR ، مصنوعاتی مذهبی را نمایانده است. یکی از جدیرترین کشفیات فرشته ی حکاکی شده روی سنگ ،شکلی بالدار بهشتی در حال ریختن آب زندگانی داخل فنجان خدا بوده است.دیوارهای پرستشگاه و ورودی های کاخها محافظان بالدار نقاشی شده داشته اند که پرستیده نیز میشدند و مشابه فرشته ی کودک مانند زیبا و فرشته ی انتقال دهنده ی امروزی بوده اند.
زرتشت اظهار داشته است که خدای روشنایی و فرشتگان مقرب او با خدای تاریکی ها به همراه دیو ها و ارواح شیطانی پشتیبان ، کینه جویی داشته اند. تصوری کلی از جنگی بزرگ میان این نیرو های تاریکی و روشنایی وجود داشته است.گرچه زرتشت ایمان داشت که خدای روشنایی و فرشته گانش پیروز بودند.فرشته گان نقش بزرگی در عقاید زرتشتیان داشتند.و تعدادی از فلسفه های مشابه مربوط به فرشتگان در مذاهب دیگری دیده شده اند.
در هر دو قبل و بعد از تبعید یهود ، دیدگاه آنان از فرشتگان تاثیر گرفته از زرتشتیان بوده است.تعداد فرشتگان آنان افزایش یافته و آنان پیغامرسانان الوهیت شدند.کتاب های آسمانی یهودی آنان از جنگ بین خوبی و بدی میگوید که به پایان دنیا ختم شده است.این جنگ فرشته ای شبیه جنگ زرتشتیان بین خدای تاریکی و روشنایی میباشد.اگرچه بعضی از رهبران یهودی این نوشته ها را رد کرده اند.تعدادی از فرشتگان پذیرفته شده توسط نوشته های یهودی ( تاثیر گرفته از زرتشت ) شبیه به مفهوم مسیحی از فرشتگان شده اند.هرکشوری فرشته ی مقرب محافظی دارد که در کتاب دانیال ذکر شده است.
( http://members.aol.com/_ht_a/Webangelgt/angelhistory.html) Copyright Angelight 1999. Webangelgt@aol.com
بازدید تورات 6 : 1-4
تورات 6 : 1-4
«1 زمانی که تعداد انسان در روی زمین شروع به افزایش کرد و دخترانی بهرشان متولد شدند.
2 پسران خدایان ( دیدبانان)دیدند که دختران انسان زیبایند و آنها با هریک که انتخاب میکردند ازدواج میکردند(یا با هم زندگی میکردند)
3 سپس خداوند فرمود : روح من برای همیشه با انسان مخالفت نخواهد کرد : برای اینکه او فانی است : روزهایش 120 سال خواهد بود.
4 نفیلیم ( غولها – زاده های زمین – هبوطکرده ها ) روزگاری بر زمین بوده اند – و پس از آن نیز -آن گاه پسران خدایان با دختران انسان در آمیختن و دختران از آنها باردار شدند . فرزندان حاصل از این ازدواج به قهرمانان باستان تبدیل شدند ( به جاودان نیرومندان ) نژادی نامور ( قوم شِم )
سیچین میگه این شم منظورش همون موشکهای آتشین هست که مفصل تو کتاب دوازدهمین سیاره توضیح میده
مردم سام
سام همچنین به شکلی غریب به آتش و سنگ ارتباط نزدیکی داده شده است.سام بدین گونه یک نگهبان بلند مرتبه ی سنگ کوره یا سنگ چخماخ بود.به عبارت دیگر ظاهرا مرجعی برای سنگی آسمانی است.این قویا حقیقتی را که سام به طور ویژه ای با چیزی که an-na»که به معنی «سنگ آسمانی «عبارتی مرتبط است,که همچنین برای تعریف فلزی درخشان استفاده شده است را تایید میکند.استفاده از کلمه ی سام به دلیل جنبه ی درخشان بودنش نامی آَشکار دیگر برای شاه یوتو Utuبرادر اینانا Inanna( خدای عشق و جنگ و حاصلخیزی سومریان قدیم )است.لقب او سام Shem-esh:درخشان بود ( لورنس گاردنر ، تورات پادشاهان گریلGrail ، صفحه 120)
بنابراین چیزی که ما اینجا داریم این است که سام یک سنگ چخماخ درخشان بهشتی بود درحالی که نفیلیم یعنی فرشته ی سقوط کرده (همچنین درخشنده ) مردم سام بوده اند.
(http://www.goroadachi.com/etemenanki/mystery-babylon.htm )
مردم سام هیچ ارتباطی به سام پسر نوح ندارند . چیزی که من فکر میکنم با آن سر و کار دارد دیسک بالدار نمادی که این وبسایت به عنوان نقل و انتقال سرافینی در نظر گرفته است میباشد.منابع»نگهبان والا » » فلز درخشان » و » بهشتی » به چیزی واقعی که زمین و آسمان را به هم مرتبط کرده است اشاره دارد.با توجه به اینکه دیسک بالدار یکی از پنج مقدس ترین نماد های آشوریان و به احتمال زیاد کل بین النهرین است ، افزودن عبارت سام به دیسک بالدار مناسب به نطر میرسد.متصل کردن نفیلیم با مردم سام واقعیتی منحصر به فرد در مفاد بیانیه ی کتاب مقدس است.کتاب یورنتینا Urantiaدر صفحه ی 742 فهرست وار میگوید که یکصد Caligastia»دیدبانان » از «بهشت » به زمین توسط نقل دهنده ی سرافینی رسیده اند.سرافین ها ، نقل دهنده های سرافینی هستند و همچنین در انجیل با عنوان مارهای پرنده ی آتشین شناخته شده اند.در این حالت حقیقت از افسانه عجیب تر است.
جز این االهامات احتمالی ، این چهار خط تورات شاید پر ابهام ترین های قسمت های انجیل هستند.اینها کلیدهایی برای تاریخی هستند که ما از آن بی بهره ایم.آنچه هنوز نیاز است در ارتباط با داستان دیدبانان پایین آمده ی حادثه ی سقوط سریع آسمانیون است:تمرد شیطان : در آیات 12:7 داستان سقوط شیطان اظهار شده است.این ها جملاتی هستند که در آن این اژدها(شیطان ) و فرشتگانش در بهشت در حال جنگ بودند اما آنان شکست خوردند و به روی زمین پایین انداخته شدند ( به لطف خدا) .همراه با «اژدهاهای سرخ بزرگ » دنباله های او به سومین ستاره آسمانی متمایل گشته و آنها به زمین انداخته شدند.(آیه 12:4).این دو داستان نفیلیم و لوسیفر بوسیله انجیل کامل مجزا گشته اند.ولی هر دو این داستانها در سناریوی هبوط به زمین مشترکند.این آسمانیون تا آن زمان آنجا بوده اند اما پرتاب یا سقوط داده شدن به پایین در نتیجه ی تمرد,فوق جاودانه گان کنونی به یکباره , مانند انسان فانی شدند.»روح خدا نیز برای همیشه با انسان متصل نخواهد ماند»جنگ شیاطین غم انگیز ترین نتایج را در پی داشت.این جنگ آسمانیون روی زمین بود.این جنگی از مرگ حقیقی بود که در آن شکست خورده ها به گونه ای بودند که انگار اصلا وجود نداشته اند.به آسمانیون درست شبیه فناپذیران اختیار بخشیده شد و تنها بزرگترین انتخاب اختیار زنده ماندن است.در کتاب انوخ (پسر قابیل) ,انوخ از دیدبانان درخواست طرف شدن خودشان با قدرت برتر کرد.پاسخ آنها این بود که آنها انتخاب خود را کرده اند.
4″…. و از دید من ,چنین نمایانده شده است که با درخواست شما در سراسر کل روزهای ابدیت موافقت نخواهد شد و آن داوری
5″در نهایت به تو واگذار شده است,بله(درخواست تو) با تو موافقت نخواهد شد و از این پس شما به بهشت ,به جاودانگی تمام صعود نخواهید کرد,و در بندهای زمین این فرمان
«پیش رفته به منظور زنجیر کردن تو به کل روزهای این دنیا»انوخ
14 : 6 – 4 (بله ,ویرجینیا , عدالت الهی وجود دارد)
درباره تصویر دیسک بالدار خورشیدی در بالای این صفحه, ستاره ها برای نمایش نظریه مشهور هفت آسمان انجیلی افزوده شده اند.کتاب Urantia این نظریه هفت آسمان را با آشکار ساختن موجودیت دنیای هفت عمارت تایید کرده استJohn Zebedee,John the Apostleاجازه یافته که این واقعیت را تجربه کند و از آنچه تجربه کرده است از قبیل دریای شیشه ای و خصوصیات معماری مشخصی بنویسد.جان مکانی واقعی را مشاهده کرده است.مکانی که توسط فرشته های سرافینی انتقال دهنده به جایگاه قیامت اتصال یافته است.
منبع

http://firstlegend.info/3rivers/thewingedsolardisk.html

با تشکر فراوان از  همیاران گرامی.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

موقعیت مکانی/رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

موقعیت مکانی،موقعیت مکانی،موقعیت مکانی
رمز اصلی در موقعیت مکانی نهفته است.

دنیای اسرار آمیز تقدیم می کند.

دو مرکز مهم و مقدس دو دین اسلام و یهودیت, دیوار غربی در اورشلیم و کعبه, از هم 666.6 میل دریایی فاصله دارند.

'Sacred Stones' from Quantification
چرا میل دریایی؟ کل نصف النهارهای زمین مجموعه مساحتی معادل 6X6X600 میل دریایی را پوشش میدهند.
میل دریایی به شکل یک دقیقه (یک شصتم هر درجه) تعریف شده و سیستم متریک نیز مقداری معادل یک ده میلیونیوم فاصله بین قطب تا استوا را به نام «متر» تعریف کرده است. بنابر این یک درجه عبارت است از 10 میلیون متر تقسیم بر 90:
10,000,000 m / 90° = 111,111.111… m
و یک دقیقه عبارت است از:
111,111.111… / 60′ = 1851.85185… m
میل دریایی در توافقات بین المللی معادل دقیق 1852 متر در نظر گرفته شده است, یعنی مقدار آن را به نزدیک ترین عدد روند, گرد کرده اند. به این ترتیب دو مطلب بسیار مهم را تاریک و مبهم کرده اند. ارقام تکرار شونده همان ارقامی هستند که زاویه شیب هرم بزرگ (51.85 درجه یا 51 درجه و 51 دقیقه) بر اساس آن ساخته شده:
1851.85185 یارد= 5555.555 فوت= 66666.666 اینچ
همچنین رابطه ای غیرعادی بین میل دریایی و متر برقرار است:
666.6 میل دریایی= 1234543.2 متر
حجرالاسود در کعبه از معبد ماهابدی در هند, جایی که بودا زیر درخت بانیان به بودایی رسید, 505505 یارد فاصله دارد.
'Sages' from Quantification
بودا در 333333 فوتی محل مرگش متولد شده بود. گوشه نشینی طویل در آیین بودایی سه سال و سه ماه و سه روز به درازا میکشد.
BuddhaBirthDeath
مسیح 33 سال و یک سوم سال (چهار ماه) زندگی کرد و بر اساس انجیل 33 معجزه داست. آیا داوود نبی, پدر سلیمان نبی, واقعاً 33 سال عمر کرد, و آیا یعقوب پیامبر واقعاً 33 فرزند داشت یا این اعداد تنها کدهایی تکرار شونده هستند؟
کعبه, معبد الورا که بریده شده از دل سنگ است و در هند واقع است, و بزرگترین مجموعه دینی دنیا در آنگکور وات (واقع در کامبوج-مترجم), نه تنها بر روی یک مدار واقع شده اند, بلکه فاصله بین آنها 33 درجه است.

EasternReligiousAlignment
در زمانهای دور, دیوار غربی اورشلیم زیربنای معبد سلیمان بود. معبد سلیمان 33.33 درجه از استون هنج فاصله دارد.
Stonehenge-SolomonsTemple
قبه الصخره در محل معبد سلیمان واقع است و 3333.33 کیلومتر از بنای سمبلیک میدان ملت در پاریس فاصله دارد.

Paris-Jerusalem4
در قرن نوزدهم, یکی از سوزنهای کلئوپاترا (نام عامیانه ای که به سه اوبلیسک یا ستون برافراشته سنگی گفته میشود که اکنون در مکانهای جدید خود, لندن, پاریس و نیو یورک برافراشته شده اند- مترجم) دقیقاً به 3333.33 کیلومتری دیوار بندری اسکندریه حمل شد و اکنون در آنجا, یعنی لندن, برافراشته شده است. به همین ترتیب نیز دروازه ایشتار بابل به 3333 کیلومتر فراتر, به موزه پرگامون برلین منتقل شد.
CleopatrasNeedle555
برج ایفل در 3033.33 کیلومتری محل باستانی فانوس اسکندریه در مصر واقع شده است. فانوس اسکندریه در 3333.33 کیلومتری سنگهای برافراشته کارناک در فرانسه واقع شده بوده. قدیمیترین اوبلیسک دنیا که هنوز برافراشته است در هلیوپولیس مصر واقع شده و با فانوس باستانی اسکندریه در مصر و کپی این فانوس در ویرجینیا (به ارتفاع 333 فوت) بر روی یک مدار واقع شده است. کپی فانوس در ویرجینیا عنوان رسمی «یادبود ملی ماسونری جرج واشینگتن» را یدک میکشد.
Resonators555
برج ایفل e میلیون فوت از کاتدرال لاساگرادا فامیلیا در بارسلون فاصله دارد, کاتدرالی که با دیسکهای خورشید مانند بر روی سقفش تزئین شده است. محیط پیرامون قرص خورشید e میلیون مایل است. (e یا عدد اویلر معادل حدودی 2.718 است و در محاسبات مالی, مهندسی و بسیاری زمینه های علمی دیگر کاربرد دارد.(عدد e در ریاضیات به اندازه عدد پی شهرت دارد. عدد e یک عدد گنگ است؛ یعنی کسری از اعداد صحیح نیست. به علاوه، این عدد یک عدد متعالی است؛ یعنی نمی‌تواند ریشهٔ هیچ معادلهٔ چند جمله‌ای غیر صفر با ضرایب گویا باشد-توضیح از ویکیپدیا).
Mill-e-on-555
بلندترین بنای حال حاضر جهان, برج خلیفه در دوبی است. این برج e هزار فوت بلندا دارد و در 1633333 متری کعبه بنا شده است. مساحت کل لیگ کشورهای عربی (لیگی متشکل از 22 کشور که در سال 1945 برپا شد- مترجم) 13333333 کیلومتر مربع است ( با دقت 99.9999 درصد).
'Arabic Connections' from Quantification
بنای مرتفع تری که در دست ساخت و موسوم به برج سلطنت است, در جده عربستان سعودی واقع شده. این بنا پس از تکمیل ساخت 3303 فوت ارتفاع خواهد داشت. بودجه لازم برای تکمیل این بنا تا زمان احتمالی 2020 فراهم شده است.
برج سلطنت از معبد طلایی هند 33.3 درجه فاصله دارد. این معبد مقدس ترین مکان آیین سیک است.
KingdomTowerGoldenTemple
گاهی نقاط مهم واقع در یک شهر با این کد-عدد ها با هم مرتبط میشوند. برای مثال, تهران پایتخت ایران را در در نظر بگیرید. برج آزادی 55555.5 فوت از مرکز مرقد آیت الله خمینی فاصله دارد. جالب است که این فاصله همچنین معادل 666666 اینچ است و هر دو مجتمع پلان کلی یکسان دارند. برج آزادی در سال 1971 و به عنوان یادبود شاه سابق بنا شد و آزادی نام گرفت. معمار برج آزادی فردی بهایی بود که پس از انقلاب ایران به دلیل عدم مدارای دینی با آیینش, ایران را ترک کرد. به همین دلیل بسیار غیر محتمل است که توطئه ای در بنای مرقد آیت الله خمینی در کار بوده باشد. این کدها حاوی پیامهای فرهنگی و دینی هستند, رازهایی که درست در مقابل دیدگان مردم قرار دارند.
Iran
نمونه هایی از این اسرار که درست در مقابل چشمانمان قرار دارد را به شما ارائه دادم. بیشتر این نمونه ها بر اساس سیستمهای اندازه گیری مختلف هستند. این سیستمهای اندازه گیری بر اساس ابعاد زمین و ماه هستند. برای مثال سیستم اندازه گیری امپراطوری که واحدهای آن اینچ, فوت و یارد و مایل هستند چنان ارتباطی با ماه و زمین دارند که به هیچ وجه نمیتوان آن را اتفاقی خواند. هر مایل معادل 63360 اینچ است. قطر زمین معادل 63360 فرلانگ است (فرلانگ معادل یک هشتم میل است-مترجم). محیط دایره خیالیی که ماه و زمین را در بر میگیرد 63360 مایل است.
Imperial-Units
جان میشل کشف کرد که قطری از زمین که از قطبها میگذرد 1x2X3X4X5X6X7 مایل است. هچنین اگر ماه و زمین با هم مماس شوند, ربع دایره ای که مماس با انها کشیده میشود معادل 8X9X10X11 مایل است, و عجیب اینکه این همان اندازه قطر زمین است. برای اطلاعات بیشتر به مقاله من تحت عنوان «یارد» مراجع کنید.
سیستم اندازه گیری امپراطوری تنها سیستمی نیست که با اندازه های مربوط به زمین و ماه ربط معنادار پیدا میکند. سیستم متریک نیز به همین شکل است. مجموع اندازه قطر زمین و ماه معادل 10000 ضربدر Ф کیلومتر است (با دقت 99.97%). Ф نماینده نسبتهای طلائی است. قطری از زمین که از قطبها میگذرد 10000 برابر ریشه دوم Ф کیلومتر است. زمین و ماه ابعاد و فواصلی متناسب با نسبتهای طلائی دارند, چنان که در تصویر زیر دیده میشود.
Metric-units
در واقع سیستم های امپراطوری و متریک با کمی تقریب با نسبتهای طلایی به هم مرتبط میشوند.
Miles-Kilometers
در زیر چندین تکرار کد-عددها را در شش ضلعیی که درون زمین محاط شده است میبینید.
SixesSimplified
من عقیده ندارم ماه را بیگانگان ساخته اند یا اینکه ماه از جنس پنیر است, عقیده ندارم که زمین مسطح است و هیولاهایی دریایی از لبه های آن پاسداری میکنند. اما چیزی که در اینجا میگویم این است که اگرچه ممکن است در آغاز تصور کنید که این بناها بر اساس یک توطئه بزرگ انسانی بنا شده اند, قدمت تاریخی بسیاری از این ابنیه, چنین برداشتی را غیرمنطقی میکند. تئوری بعدی این است که بیگانگان فضایی دست اندرکار بوده اند. اما با چه هدفی؟
اگر بیگانگان این کد-عددها را وارد سیستمهای اندازه گیری ما کرده باشند و همچنین آنها را در موقعیت یابی ابنیه ما دخیل کرده باشند, میبایست از هزاران سال پیش دانش دقیقی از اینکه نوع بشر به چه چیزهایی اهمیت میدهد اطلاع داشته باشند و تا این دانش تا به امروز نیز در اختیارشان باشد. ممکن است این کسانی که ما را از خودمان بهتر میشناسند بیگانه نباشند.
چرا رمز دار کردن همه این موارد برایشان اهمیت دارد؟ هدفشان از این امر چه بوده است؟ این کدگذاری به وضوح از مرز فرهنگها و قومیتها و ادیان فراتر رفته, قدمت تاریخی طولانی دارد و هوشمندیی از سطحی بسیار بالا را نشان میدهد. به این ترتیب میتواند پیامی برای بشریت بوده باشد, پیامی که این همه مدت درست در مقابل چشمانشان قرار داشته و منتظر کشف شدن بوده است. اما تنها در دهه اخیر و به مدد داده های ماهواره ای جی پی اس و از طریق گوگل, اطلاعات در دسترس عامه مردم قرار گرفته است. حالا که غول از چراغ بیرون آمده چه باید کرد؟
کدگذاری مکان سازه های با اهمیت, روشی غیر مخرب و نرم است که یادآور دوایر مزارع است. اطلاعات ارائه شده، اما معنابخشی به آن مطلقاً به عهده ما گذاشته شده, اگر به اندازه کافی کنجکاو باشیم و توانایی کشف پیام را نیز داشته باشیم.
من فکر میکنم باید به روش معکوس عمل کنیم, یعنی از محصول, آنها را شناسایی کنیم. محصول دانش است و احتمالاً روشنگری برای بشر. چه کسی میخواهد ما را به روشنایی برساند؟
اگر خدا را وجودی که دینها را به زمین فرستاده محسوب نکنیم, خدا از لیست خط میخورد. به نظر من بیگانگان فضایی را نیز میتوانیم خط بزنیم, مگر اینکه آنقدرها هم بیگانه نباشند و از اهداف خودخواهانه خود دست برداشته باشند.
به احتمال خیلی زیاد پیامها از طرف ارواح برتر و متعالی تر هستند, اما این فرض مستلزم قبول دخالت آنها در دنیای مادی است. برای من حیرت انگیز است که افراد اهل علمی که هستی را مطلقاً مادی میدانند, هیچ تناقضی در این نمیبینند که همه چیز با مهبانگ, از هیچ به وجود آمد, و به ماده تاریک یا انرژی تاریک نیز باور دارند. ماده و انرزی تاریک هیچ یک نمیتواند مستقیماً مشاهده یا ردیابی شود و با این حال بایدباور کنیم که 96 درصد توده در جهان از این دو تشکیل شده است, زیرا این عدد مدلهای فیزیکی ما را به لحاظ عددی معتبر میکند. درست مثل اینکه ادعا کنیم اجنه 96 درصد توده جهان را تشکیل داده اند, و چون این نظریه را نمیتوان رد کرد, در نتیجه یک فرضیه ریاضی معتبر است. آیا زمان بازنگری در مدلهای استاندارد فیزیک نرسیده است؟
بنا بر نظریه استاندارد مهبانگ, زمان و فضا پیش از انفجار بزرگ وجود نداشتند. پس آنچه که مهبانگ را به وجود آورده نمیتوانسته در فضا و زمان وجود داشته باشد و خارج از زمان و فضا وجود داشته, پس فاقد ابعاد بوده, پس مادی نبوده. یعنی دقیقاً چیزی که معتقدین به مطلقاً مادی بودن هستی میگویند وجود ندارد. یک ذهن مستقل تنها کاندایدای ممکن برای ایجاد مهبانگ است. (این استدلال متعلق به مایک هاکنی است)
کدگذاران احتمالا اذهانی هستند که توسط یک ذهن واحد (خود جهان هستی) ایجاد شده اند و با هوشمندی خود کد-عددها را انتخاب میکنند, و با اهدافی خاص در نقاطی از جهان که برای ما مهم است قرار میدهند. من تصور میکنم این هدف این است که ما در نهایت بیاموزیم که هستیم.
Information processing networks
شاید اولین چیزی که باید بفهمیم این است که این جهان فراتر از اتمهاست. فیزیک کوانتومی یک قرن است که دریافته اتمها 99.99999999 درصد فضای خالی هستند, ولی ما هنوز با این اطلاعات کنار نیامده ایم. تنها توصیف درباره ذرات زیر-اتمی, توصیف ریاضی آنهاست.
جهان هستی 100 درصد ریاضی است. زبان هستی ریاضیات است.
اما اگر همه هستی ریاضی است, پس ما چه هستیم؟

منبع: http://www.secretsinplainsight.com/2015/12/06/location-location-location/

با تشکر فراوان از دوست عزیزم برای ترجمه و ارسال مطلب.

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

شور باستانشناسی : نخستین هرم اسپانیایی کشف شد .

شور باستانشناسی : نخستین هرم اسپانیایی کشف شد .
Pyramid Spain Stones Archaeological
باستانشناسی تازه کار به نام مانویل آبریل معتقد است هرمی را در منطقه ی کوینسا در اسپانیا کشف کرده است.
به نظر می رسد نه تنها در بوسنی بلکه در سراسر اروپا اهرامی وجود دارند. طبق گزارش سایت cuatro.com در منطقه ی کوینسای اسپانیا باستان شناسی تازه کار نخستین هرم اسپانیایی را کشف کرده است. بقایای هرم را می توان در شهر کانتا پیدا کرد . بنا به اظهار کواترو میلنیو هرم بر روی تپه ای به نام اِل کابازوِلا واقع شده است.
بررسی های هوایی منطقه این امکان را فراهم ساخته است که شکل مربعی ناشی از ترتیب و ساختار هرم قابل مشاهده باشد. از آن رو که سنگ ها و گوشه ها بطور منظم کنار هم قرار گرفته اند به نظر می رسد تپه ی اِل کابازوِلا ساختاری طبیعی نبوده و در واقع هرمی باستانی است.
بنا به گزارشات داده شده بقایای باستانی از حضور و زندگی انسان در نزدیکی این هرم وجود دارد که به دوران میانی باز می گردد.
با وجودی که این کشف تا کنون توسط باستانشناسان عالی رتبه مورد تایید قرار نگرفته است اما پژوهشگران زیادی آنرا مورد بررسی قرار داده اند. بسیاری معتقدند این کشف را می توان به عنوان وجود نخستین هرم در کانِته به اثبات رساند.


قدمت هرم، منشأ آن، هویت سازندگانش و هدفشان از ساخت این بنا همگی اسراری هستند که امید می رود باستانشناسان و زمینشناسان در آینده ی نزدیک از آنها پرده بردارند.
در حالی که اطلاعات در رابطه با موضوع هرم اسرارآمیز اسپانیا محدود به اکتشافات اندک اخیر است، عمیقا امیدواریم پژوهشگران سریعتر به محل اکتشاف رفته و منطقه را مورد کاوش قرار دهند که خود سندی بر وجود اهرام دیگر در اروپا است.


مشاهدات هوایی از این ساختار اعجاب انگیز نشان دهنده ی این است که به یقین این اولین هرم اسپانیا است.
مانویل ابریل مکشف این هرم بیان می کند که جایگاه سنگها در این محل باعث خطور این فکر در ذهن او شد که احتمالا به هرمی باستانی مینگرد و نه ساختاری طبیعی که پیش از این به نظر می رسید. او معتقد است بخاطر طرز قرار گرفتن معماگونه ی سنگها می توان گفت این ساختار گونه ای هرم پله دار است.
ماریو ایگلسیاس زمین شناسی که از این محل هرم تازه کشف شده بازدید کرده است اظهار میدارد بوضوح سنگهایی که که در محل هرم وجود دارند ساخته ی دست بشر بوده وبطور طبیعی بوجود نیامده اند.
اکنون افراد متخصص خواهند خواست تحقیقات لازم را به عمل آورده و مشخص کنند که این ساختار به طور حتم یک هرم است و البته نه هر هرمی بلکه اولین هرم در اسپانیا.
 http://www.disclose.tv/news/archaeological_sensation_the_first_spanish_pyramid_discovered/124809

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز برای اطلاع رسانی اخبار و مطالب در زمینه های اسرار و ناشناخته های جهان و مطالبی در مورد بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی و حیات در دیگر کرات راه اندازی شد.

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: