بُعد پنجم چیست ؟


بُعد پنجم چیست ؟
در باره این بعد از واقعیت، زیاد نوشته شده، گفته شده و از طریق چنلینگ پیام دریافت شده… همه منابع در باره جزئیات توافق ندارند. اما در اینجا مشخصه های مهم و اصلی و مشترک این بعد شرح داده می شود.


صعود به بُعد پنجم
——————
« طبق آموزه های صعود، زمین و تمام موجودات روی آن در حال تغییر و حرکت به سطح کاملا تازه ای از واقعیت هستند که در آن آگاهی ، عشق، همدلی و معنویت غالب می شود، واقعیتی که آن را بعد پنجم می نامند.
بعضی می گویند این تغییر احتمالا در طی دو دهه آینده کامل خواهد شد و بعضی هم تاریخی را مشخص نمی کنند. اما همه آنها توافق دارند که این فرایند در آینده نزدیکی کامل خواهد شد و اینکه وقتی فرکانس هرفرد به اندازه کافی با فرکانس این بعد بالاترهم طنین شود، به سوی بعد پنجم حرکت می کند.
بیشتر آموزه ها تاکید دارند ورود زمین و انسانها به بعد پنجم از هزاران سال پیش برنامه ریزی شده و از چند دهه پیش درحال رخ دادن است. 21 دسامبر2012 نقطه میانه این تغییر بود که هرچه زمان می گذرد آشکارتر شده و سرعت بیشتری می گیرد.

یک افسانه ؟
————
بیشتر مطالبی که در باره بعد پنجم گفته شده بی شباهت به یک افسانه نیست : زیستن همگان در صلح و هماهنگی، حس یگانگی با تمام زندگی، احترام کامل به تمام مردم و به زمین، ارتباط هایی سرشار از عشق و همدلی.
برابری، عدالت و احترام برای همه انسانهای روی زمین، نبودن گرسنگی و فقر و جنایت ، وفور نعمت و برکت برای همه .
زندگی بدون ترس و با اعتماد کامل به نیروی الهی.
پی بردن به اینکه انسان حقیقتا یک موجود شکوهمند چند بعدی الهی است.
شاید بعضی ازاین تعریف ها عجیب تر هم به نظر برسند : مثلا اینکه مردم می توانند آزادانه با موجوداتی از سیاره ها و کهکشانهای دیگر ارتباط برقرار کنند و با این موجودات به بخش های دوردست کیهان سفر کنند.

تخیل، خاطره یا شهود؟
———————–
آیا همه ما رویای زندگی کردن در چنین دنیایی را نداریم؟ آیا اینها فقط اوهام و تصورات ما نیستند؟
شاید اینها خاطراتی اند که هزاران هزار سال قبل تجربه کردیم و در نقطه ای گم شدند، وقتی به دنیایی که در آن هستیم نزول کردیم ، دنیایی پر از تقلا و رنج، بی هیچ ارتباط مستقیمی با الوهیت.
شاید الهاماتی اند در باره آینده ای که در ما ذخیره شده ؟ خیلی ازما این حس درونی را داشته ایم ؛ اینکه واقعیت انسانها در آینده چگونه می شود . بعضی ازما احساس می کنیم هزاران سال منتظر ورود به این دوره از زمان بوده ایم.
اگر عمیقا درون خود را جستجو کنیم شاید ببینیم رویای این دنیای ایده ال و صلح آمیز، خاطره ای است دوردست و در عین حال نگاهی است شهودی به رویدادی که اکنون در زمین آغاز شده و اشتیاق ما برای بازگشتن به خانه و دنیای زیبای پیش رویمان.

چطور می شود اینقدر سریع اتفاق بیفتد؟
—————————————-
شاید این سوال پیش بیاید که چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور دنیایی که در آن هستیم به یکجور مدینه فاضله تبدیل می شود ؟ هنوز تیرگی زیادی در سیاره هست – جنگ، نفرت ؛ پیشداوری و بی عدالتی .
پاسخ آن دو جنبه دارد : اول ، هزاران نفر دراین سیاره در حال حاضر بیداری قلبی را با سرعتی بی سابقه تجربه می کنند و هر چه زمان می گذرد، این بیداری سرعت بیشتری گرفته و فراگیر می شود.
دوم اینکه : همه روی این سیاره در این زمان ( آگاهانه و ناخودآگاه ) تصمیم نگرفته اند که وارد بعد پنجم شوند.
هر روحی که ورود به5D را انتخاب کرده، مقدار کافی نور برای نگه داشتن سطوح بالاتر انرژی را جذب کرده است. خیلی ها در طی دو دهه آینده، ترک زمین را انتخاب خواهند کرد و به سوی تجربه های بعد سومی در بخش های دیگر این جهان خواهند رفت. آنها هنوز آموزه های بعد سوم را به پایان نرسانده اند.
آنهایی که تصمیم گرفته اند بمانند و با زمین تغییر کنند ، دچار تغییرات شدید و سریعی خواهند شد ، بدن و ذهن شان دچار تغییرات اساسی مورد نیاز برای ورود به آگاهی بالاتر و بعد پنجم خواهد شد.

بُعد ها دقیقا چه هستند ؟
———————–
اول اینکه بُعد ها جا و مکان نیستند. آنها سطوح آگاهی هستند که با سرعت خاصی مرتعش می شوند. ابعاد زیادی وجود دارد . بعد چهارم و پنجم بالاتر از بعدی هستند که ما در آن بسر می بریم. پس از رسیدن به بعد پنجم عروج به ابعاد بالاتر همچنان ادامه خواهد یافت. هر بعد با سرعت بیشتری نسبت به بعد پایین تر مرتعش می شود. در هر بعد بالاتر، واقعیتی روشن تر و چشم اندازی وسیع تر وجود دارد، و میزان بیشتری از دانستن. ما آزادی بیشتر، قدرتی بالاتر وموقعیت بیشتری برای خلق واقعیت را تجربه می کنیم.
برای اینکه بُعد بالاتری در دسترس ما قرار بگیرد باید با آن هم طنین شویم. تغییر از یک سطح آگاهی به سطح بالاتر به معنی تثبیت شدن در آن است و ما دیگر به عقب بر نمی گردیم.

بُعد سوم
——–
قبل ازهر چیزی مهم است که بدانیم بعد سوم چیزهایی نیستند که می بینیم مثل میز، درخت ، زمین . اینها فرم ها هستند. هر چیزی که دارای فرم است در بعد چهارم هم وجود دارد ( و تا حدی در بعد پنجم ) و فقط نور بیشتری دارند و تا این حد متراکم نیستند.
بعد سوم وضعیتی از آگاهی است که بسیار محدود می باشد . از آنجایی که ما در طی زندگی های متعدد در بعد سوم زندگی کرده ایم ، تمایل داریم که فرض کنیم این تنها حقیقت قابل دسترس برای زندگی کردن است . ما فکر می کنیم « واقعیت » باید همین باشد و متوجه نمی شویم که این تجربه بسیار محدودی از واقعیت است.
«سیستم عامل» بعد سوم بر مبنای عقاید سخت ، مجموعه ای از قوانین انعطاف ناپذیر و محدودیت ها کار می کند. برای مثال در بعد سوم یاد می گیریم که باور کنیم بدنها سخت هستند ، نمی توانند در هم فرو بروند و یا از دیوارها عبور کنند. همه چیز معطوف به جاذبه است . اشیاء فیزیکی نمی توانند ناپدید شوند، ما نمی توانیم ذهن شخص دیگری را بخوانیم. عقاید سفت و سخت بر مبنای دوگانگی ، قضاوت و ترس برآن حاکم است.

بُعد چهارم
———-
پلی است که اکنون بر روی قرار داریم و برای مدت زمان نسبتا کوتاهی هم خواهیم بود. با گذر از بعد چهارم برای بعد پنجم آماده می شویم .
بسیاری از ما بعد چهارم را چند سالی است که تجربه کرده ایم، بدون آنکه متوجه شده باشیم .
ما در لحظه های بیداری معنوی و گشایش قلب، بعد چهارم را تجربه می کنیم . زمانهایی که از درون آرامیم و حس روشنی داریم. وقتی همه چیز درون ما و دراطراف ما سبک ترو نرم تر می شود ، یکجور حس در فضا بودن و تعالی .
دربعد چهارم زمان، دیگر خطی نیست، یک حس دائمی حضور در زمان حال هست، بدون هیچ علاقه و حتی آگاهی از گذشته و آینده . و زمان، انعطاف پذیر می شود. می تواند منبسط و منقبض شود که برای ما در بعد سوم بیش از حد شگفت انگیز است.
به ظهور رساندن، در بعد چهارم سریعتر اتفاق می افتد. وقتی به چیزی فکر می کنیم به سرعت خود را به ما نشان می دهد. به طور معمول وقتی احساس خوشی، عشق وسپاسگزاری را تجربه میکنیم به نوعی در آگاهی بعد چهارم قرار داریم.

بُعد پنجم
———
بُعد پنجم را بُعد عشق توصیف کرده اند ، بُعد زیستن کامل با قلب. برای ورود به بعد پنجم و ماندن در آن می باید تمام بارهای ذهنی و عاطفی را پشت در گذاشت. نه ترس، نه خشم، نه دشمنی و نه گناه در آن جایی ندارد – هیچگونه رنج و احساس جدایی . تسلط بر روی فکر، پیش نیاز محسوب می شود.
به ظهور رساندن در بعد پنجم، در لحظه اتفاق می افتد. شما در باره چیزی فکر می کنید و آن حاضر می شود. افراد معمولا از طریق تله پاتی ارتباط برقرار می کنند و براحتی توانایی خواندن ذهن دیگران را دارند. تجربۀ زمان، کاملا متفاوت است. بعضی ها می گویند « انگار همه چیز همزمان اتفاق می افتد.» هیچ فاصله ای میان گذشته، حال و آینده وجود ندارد.
بسیاری از ما احساس ( و یا رویای ) بودن در بعد پنجم را تجربه کرده ایم. این تجربه ها بسیار هیجان انگیز و امید بخش اند و ما را از مشکلاتی که گاهی در سفر از بعد چهارم به پنجم با آنها روبرو می شویم عبور می دهند.

زمان انتقال
————
ما اکنون آنطور که می گویند در«زمان انتقال» و یا « آخر زمان » هستیم. این زمانی است که مرگ از واقعیت بعد سوم را تجربه می کنیم ، در حالیکه همزمان به سوی چشم اندازهای ناشناخته بعد چهارم سفرمی کنیم.
در واقع، ساختاری از واقعیت فرو ریخته و ساختار جدیدی ظاهر می شود. وقتی می خواهیم با واقعیت تازه منطبق شویم، سردرگمی بر وجود و اطرافمان حاکم می شود.
در این زمان برای بسیاری از ما تغییرات اساسی در زندگی شروع می شود . هر چیزی که به تغییر ما برای ورود به بعد بالاتر کمک نمی کند باید رها شود.
این موضوع می تواند شامل رابطه ها، شغل هایی که همیشه داشته ایم، نحوه زندگی سنتی و حس هویت قدیمی ما، باشد و یا هرگونه فکر منفی و محدود کننده و احساساتی که ما را در ارتعاش پایین نگه می دارند.
خوشبختانه ما اکنون برای عبور به یک بعد بالاتر کمک های زیادی داریم. موجوداتی از ابعاد بالاتر بیشترو بیشتربه یاری ما می آیند . و ما فقط باید از آنها بخواهیم .
ما همچنین می توانیم از جریان نور الهی که این روزها از ابعاد بالاتر به ما میرسد آگاه شویم. بنابراین رها کردن الگوهای قدیمی و احساسات منفی آسانتر و آسانتر می شود. اگر واقعا نیت رها کردن آنها را داشته باشیم.

ما می توانیم بدن مان را همراه خود ببریم
—————————————–
منابع زیادی می گویند که اگر بخواهیم، می توانیم بدن فیزیکی خود را به بعد پنجم ببریم. برخی می گویند که گرچه سیاره ها و کهکشانهای دیگر پیش از این به ابعاد بالاتری ارتقاء یافته اند ، این برای نخستین بار است که ارواح تناسخ یافته در یک سیاره ، همراه با بدن فیزیکی خود به بعد بالاتر می روند. این موضوع به عنوان گام بعدی تحول انسان محسوب می شود.
به این ترتیب خیلی مهم به نظر می رسد که در این زمان کاملا از بدن هایمان مراقبت کنیم. این تغییرات شدید می توانند برای بدن سخت باشند و باعث درد، خستگی و علائمی شبیه آنفلوانزا شوند.

بستگی به خودتان دارد
————————
اگر خود را با اطلاعات این مقاله هم ارتعاش احساس می کنید، نشان می دهد شما تصمیم گرفته اید – چه به طورخود آگاه و یا ناخود آگاه – که در این دورۀ زندگی، همراه با زمین به بعد پنجم بروید . در این صورت شما انتخاب کرده اید که زندگی، براحتی شما را تغییر دهد. اگر در برابر تغییرمقاومت کنید، از راه های نه چندان آسان این کار را می کند. زندگی این کار را برایتان انجام می دهد.
و یا می توانید انتخاب کنید که فعالانه در شکل گرفتن این تغییر در وجودتان شرکت کنید. می توانید آگاهانه الگوهای قدیمی را رها کنید، احساسات، قضاوتها و افکار منفی را رها کنید. و در تمام مدت تلاش کنید ارتعاش تان را بالا نگه دارید. این تلاش، تضمین کننده سفری آسانتر و حتی سریعتر به بعد پنجم خواهد بود .
اما در این سفر هیچ راه مستقیمی وجود ندارد. همه ما آن را از طریقی که برایمان بهتر است طی می کنیم. از هر راهی که باشد، ما به سوی دنیای تازه ای می رویم که پیش روی ماست . چه زمان هیجان انگیزی برای زندگی ! »
By Vidya Frazier.
July 12, 2016

———————————————————————————-
*

( این ترجمه تقدیم به بُعد پنجمی ها !:)) – مهناز)

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز:

https://telegram.me/ufolove

منبع:https://www.facebook.com/mahnaz.alami/posts/10205369922127613

http://galacticdrago6.wixsite.com/birth-love/single-post/2016/07/12/What-is-the-Fifth-Dimension-By-Vidya-Frazier

Posted on اوت 18, 2016, in دنياي اسرار آميز, عرفان. Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: