مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر /بخش ششم


مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر درباره فرا زمینی ها/بخش اول

مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر /بخش دوم

مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر درباره فرا زمینی ها/بخش سوم

مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر /بخش چهارم

مصاحبه بدون سانسور سی ان ان با بیل کوپر /بخش پنجم

توضیح مترجم- متن ترجمه از روی ویدیوی مصاحبه موجود در فضای مجازی بازگردانده و مکتوب شده است. متاسفانه متن مکتوب مصاحبه به زبان اصلی موجود نیست. تلاش شده متن تا حد امکان صادقانه به فارسی برگردانده شود و متناسب با حس و حال مصاحبه و مکثهای میان جملات پاراگراف بندی شود. پوزش مترجم را بابت نقایص احتمالی پذیرا باشید.
بخش ششم
بیل کوپر- بله در حال وقوع است. من این مطلب را مدتها قبل پیش بینی کرده بودم. وضعیت اقتصادی امریکا رو به پسرفت است و این روند منفی ادامه خواهد یافت و متوقف نخواهد شد مگر اینکه خزانه داری فدرال را ملی کنیم, مجرمانی که صاحب آن هستند را زندانی کنیم, بدهی ها را کنسل کنیم, که در نتیجه ایلومیناتی را ورشکست خواهد کرد, که دقیقاً چیزی است که ما میخواهیم, پول مشروطه چاپ کنیم که امکان ربا در آن وجود ندارد, که در نتیجه از بین رفتن ما را منتفی میکند, و بر سر آنچه باید انجام دهیم بازگردیم.
از قوانین طبیعت سرباز نزنیم. سرباز زدن از این قوانین عواقب وحشتناکی خواهد داشت. ما نمیتوانیم با کس دیگری قراردادببندیم تا ما را زنده نگه دارد. قانون طبیعت میگوید یا باید خود برای زنده ماندن تلاش کنی یا از بین بروی.


جان کندی کارهای دیگری هم انجام داد. او به انجیل معتقد بود. کسانی که در پی تحمیل نظم نوین جهانی هستند به خدای انجیل اعتقاد ندارد. آنها به خدای نور یا لوسیفر اعتقاد دارند, فرشته نور که به زمین فرو فرستاده شد و تبدیل به سرور زمین شد. برای همین است که هر آنچه انجام میدهند در تضاد با چیزی است که مردم درست میدانند. آنها معتقدند انسان توسط خدایی انتقامجو و بیرحم به نام یهوه در بهشت زندانی شده بود, و لوسیفر توسط کارگزار خود, شیطان, انسان را از زنجیرهای اسارتش که جهالت او بود رهانید و در عوض به او عقل و خرد داد. لوسیفر را خدایی که واقعاً خیرخواه بود میدانند و معتقدند انسان با خرد و دانش خود به تکنولوژی پیشرفته دست خواهد یافت و خود را تا جایگاه خدایی بالا خواهد کشید.
تمام اینها مجموعه ای از تشبیهات است. این داستانها را عیناً مطابق واقعیت حساب نکنید. آنها معتقدند که هوش و خرد همان نور یا همان خدای واقعی است؛ همان چیزی است که انسان را تبدیل به خدا میکند. من درباره درستی و غلطی این اعتقاد حرفی نمیزنم. هیچ کس نمیداند. اما میتوانم بگویم که آنها همه آنچه از فلسفه شان که ممکن است الهی محسوب شود را با تخریب آنچه که به اعتراف خود تخریب کرده اند, به انحراف کشانده اند.
اشتیاق آنها برای ایجاد نظم نوین جهانی باعث به ترور رییس جمهور شد و این ترور آنها را حتی نزدیکتر به هدفشان کرده؛ چرا که انسانهای بسیاری را در وضعیت ناامیدی و بیچارگی قرار داده است. مردمی که با خود فکر میکنند اگر آنها میتوانند رییس جمهور را به قتل برسانند, کشتن من چه آسان باید باشد, من چه میتوانم بکنم, من که تنها یک آدم تنهای بیچاره هستم. و دیگر رای نمیدهند. ماموران آنها, افرادی چون رابرت گوردن و الیور استون, مردم را متقاعد میکنند که دولت ما مزخرف است, مشکل از دولت ما است, که قانون اساسی ما ناکارامد است, که منشور حقوق ما واقعیت ندارد.
مصاحبه کننده- در این صورت ما کاملاً طبق برنامه آنها عمل کرده ایم.
بیل کوپر- کاملاً. قانون اساسی, منشور حقوق ما و دولت ما هیچ ایرادی ندارد. آنها به دولت ما رسوخ کرده اند و مانند سرطان مشغول تخریب ملت ما هستند. جامعه سری مشغول از بین بردن و واژگون کردن دولت است. از سال 1945 یا حتی پیش از آن, بر اساس قانون اساسی عمل نشده است. آنها پشت پرده مشغول به روی کار آوردن یک حکومت جهانی تمامیت خواه سوسیالیست هستند که مانیفست کمونیسم بنیاد آن است, و ابزارشان برای رسیدن به این هدف سازمان ملل است که توسط خودشان و در ادامه یک سازمان قدیمی تر به نام لیگ ملل ایجاد شد. قانون اساسی در بالاترین سطوح دولت ما به دور انداخته شده و بر اساس قانون مشارکت سازمان ملل عمل میکنند…
مصاحبه کننده- که چه میگوید؟
بیل کوپر- که میگوید چیزی به اسم حق وحقوق وجود ندارد, هر چه هست امتیاز است و امتیازها میتوانند به میل دولت داده یا گرفته شوند.
مصاحبه کننده- چه سناریوی ترسناکی!
بیل کوپر- سناریوی بسیار ترسناکی است و بهتر است مردم بیدار شوند. اگر امروز بیدار شوند و کاری نکنند تنها دو گزینه پیش رویشان خواهد بود: تفنگهایشان را بردارند و برای احیای قانون اساسی بجنگند که در آن صورت در خیابانهای امریکا خون روان خواهد شد, یا خم شوند, غل و زنجیر را خود به پای خود ببندند و با آرامش در جایگاه برده به حیات خود ادامه دهند… سالهای پیش رو سالهای آسانی نخواهند بود.
مصاحبه کننده- در تاریخ رایج امروز چیزی درباره آتلانتیس و لموریا نوشته نشده. این پنهانکاری چقدر و چطور بر آنچه امروز در حال وقوع است تاثیر دارد؟
بیل کوپر- من مطمئن نیستم مکانی به اسم آتلانتیس یا لموریا هرگز وجود داشته. واقعاً نمیدانم. اما خوب میدانم که داستانهایی که درباره تمدنهای باستانی گفته میشود باید به دقت خوانده شود, چرا که آنچه شاهد وقوعش هستیم ممکن است پیش از این هم رخ داده باشد. اگر تئوری رانش قاره ها را که فکر میکنم امروزه به عنوان یک حقیقت شناخته میشود بپذیریم, ممکن است واقعاً آتلانتیس و لموریا وجود داشته که به حد خارق العاده ای پیشرفته بودند. آنچه امروز در صحنه جهانی شاهد آن هستیم ممکن است بارها و بارها تکرار شده باشد…
مصاحبه کننده- آنها تداوم زندگی را قبول دارند, شما قبلاً به من گفتید که آنها به دنبال نامیرایی فیزیکی هستند.
بیل کوپر- آنها معتقدند به وسیله تکنولوژیشان انسان تبدیل به خدا میشود. به کمک منطق و خرد و تکنولوژی انسان تبدیل به خدا میشود. آنها درست همانطور که هیتلر هم تلاش میکرد, نژاد ابَر انسانی خلق خواهند کرد که هرگز نمیمیرد. همان مفهوم به دست همان افرادی که به هیتلر در اینباره کمک میکردند. قتل جان کندی نشان میدهد آنها چطور افرادی هستند؛ آنها هیچ مانعی را بر سر راهشان برنمیتابند. هدف آنها این است که پیش از حاکم کردن نظم نوین جهانی در سال 2000 حدود دو میلیارد نفر را به کشتن دهند. ایدز یکی از این روشها است. روشهای بسیار دیگری هم وجود دارد.
وقتی نظم نوین جهانی را حاکم کردند دین جدیدی را به مردم ارائه خواهند کرد و از مردم خواهند خواست به پیروی از مسیح و حضرت محمد و بودا پایان داده و به دین جدید بپیوندند, و هر کس که نپذیرد کشته خواهد شد. به همین سادگی.
آنها حیات فیزیکی جاویدان را به دریافت کنندگان «هدیه» خواهند کرد و دریافت کنندگان از اینکه نامیرا شده اند خوشحال خواهند بود. برایشان متاسفم. زندگی ابدی بر روی زمین به معنای اسارت ابدی بر روی زمین است, به معنای از دست دادن بخت تعالی به مدارج بالاتر پس از طی کردن زندگی زمینی با همه دردها و رنجهایش. آنقدر خودشیفته هستند که آنچه انجام میدهند را ثبت میکنند تا کسانی که هشیار هستند و توجه میکنند دریابند آنها مشغول چه هستند. مثلاً در مورد ترور کندی من 5 سال است فیلمی را نمایش میدهم که به خوبی نشان میدهد چه کسی مرتکب ترور شد, نشان میدهد آزوالد(لی هاروی آزوالد که به عنوان قاتل کندی دستگیر شد. او متهم بود از طبقه ششم ساختمانی که مشرف به محل گذر کاروان رییس جمهور بود به سمت او شلیک کرده و او را به قتل رسانده است. وی دو روز پس از دستگیری هنگام انتقال از مرکز پلیس به زندان به دست جک روبی, صاحب کلاب شبانه دالاس, و با شلیک اسلحه کشته شد- مترجم) حتی چنان که گفته شده در طبقه ششم ساختمان مشرف به محل عبور کندی نبود بلکه جلو ساختمان ایستاده بود و مشغول تماشای عبور کاروان رییس جمهور بود. حیرت انگیز است.

https://www.youtube.com/watch?v=kq1PbgeBoQ4
مصاحبه کننده- شما گفتید آنها از مردم خواهند خواست از دین خود روبرگردانند. آیا پذیرش دین جدید ابزاری است برای آنها برای…
بیل کوپر- اگر (مثلاً) مسیحی باشید وادارتان میکنند از مسیحیت روبرگردانید و به دین نظم نوین جهانی بپیوندید. به یاد دارید گفتم آنها مطالب کتاب مکاشفه را عیناً به اجرا در می آورند؟ مهم نیست شما چه دینی دارید. آنها مطالب کتاب مکاشفه را حرف به حرف به اجرا در می آورند. فقط کافیست مردم بیدار شوند و از حق خود آنچنان که در قانون اساسی آمده استفاده کنند. لازم نیست حتی یک قطره خون ریخته شود یا غل و زنجیر به پای کسی بسته شود. حق رای دادن هنوز در اختیار مردم است.
مصاحبه کننده- شما میگویید امکان این وجود دارد که حتی یک نفر با دیدن این مصاحبه بیدار شود و مسبب تغییر شود.
بیل کوپر- بهتر است اینطور باور داشته باشیم.
مصاحبه کننده- اما چطور؟
بیل کوپر- اولاً یاد بگیرید حقیقت چیست و از دنیای خیالی که در آن زندگی میکردید رها شوید. دوماً به دیگران هم بیاموزید, به کسانی که میشناسید, اطرافیانتان, خانواده تان. وقتی چنین چیزی رخ داد اطلاعات شروع به پخش شدن میکند. اگر مردم دریابند که آنچه برایشان برنامه ریزی شده مورد میلشان نیست, میتوانند با قدرت رای دادن خود این کشور و جهان را عوض کنند. میتوانند همه آنچه دوست دارند باشند, بدون هیچ محدودیتی. فقط لازم است بفهمند که هرگز نمیتوان همه چیز را خوب یا همه چیز را بد کرد. هر دو باید وجود داشته باشند و ما باید بینشان حفط تعادل کنیم. باید قبول مسئولیت کنیم. اگر تک تک افراد قبول مسئولیت کنند, در قبال خودشان, خانواده شان, محله شان, شهرشان, ایالتشان, کشورشان و کل زمین, اگر تک تک افراد در راه رفع مشکلات خودشان و خانواده شان و شهر و کشور و جهانشان تلاش کنند دیگر هیچ گروه سری نمیتواند پشت درهای بسته تشکیل جلسه دهد و برای آنها تعیین تکلیف کند. اما اگر چنین نکنیم, هر کسی میتواند پشت درهای بسته آنچه را که میخواهد برای ما رقم بزند. و جهانی که آنها میخواهند ممکن است جهان مورد دلخواه شما نباشد.

—-ادامه دارد—-

کانال تلگرام دنیای اسرار آمیز برای اطلاع رسانی اخبار و مطالب در زمینه های اسرار و ناشناخته های جهان و مطالبی در مورد بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی و حیات در دیگر کرات راه اندازی شد.

https://telegram.me/blogufolove

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com    مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on اکتبر 16, 2015, in دنياي اسرار آميز. Bookmark the permalink. ۱ دیدگاه.

  1. خیلی جالب بود…منتظر ادامه این ترجمه هستیم…

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: