بایگانی روزانه: اوت 29, 2015

فیزیک کوانتوم می تواند تلپاتی را توضیح دهد. آیا همه چیز با یکدیگر مرتبطند؟

کوانتوم مکانیک می تواند تلپاتی را توضیح دهد. آیا همه چیز با یکدیگر مرتبطند؟
آیا شما قدرت تلپاتی را باور دارید؟ مردم عادی زیادی تلپاتی را به عنوان حقیقت پذیرفته اند و تعدادی می گویند که حتی خودشان تجربه ی تلپاتی داشته اند.
در هر حال، بیشتر دانشمندان هنوز هنوز با دیده ی شک به این مورد نگاه می کنند و می گویند که ادعاهای این چنینی به هیچ مدرک قطعی اتکا ندارند.
با این حال ، آن ها دانشمندان غیر قابل انعطافی هستند که همچنان معتقدند که حیاتیست تا تحقیقات بیشتری را روی این موضوع هدایت کنیم.این روش علمی خوبی برای رد کردن چیزی به این خاطر که ما توضیحی برایش نداریم نیست.
دین رادین (Dean Radin) دانشمند ارشد انستیتوی علوم معرفتی (IONS) گفت :
» با وجود این که برای بسیاری از دانشمندان مایه ی ناراحتی است اما نمی دانیم چگونه عمل می کند. با توجه به آزمایش واطلاعات ، کاملا واضح است که چیزی در حال روی دادن می باشد.»
رادین اضافه کرد : » به این خاطر که ما هم چنان توضیحات خوبی برایش نداریم، تردید هایی وجود دارد.»
دین رادین ، کسی که نویسنده یا نویسنده ی همکار بیش از 200 مقاله تکنیکی و پر مخاطب ، یک دو جین فصول کتاب ، و کتب زیادی شامل پرفروش ترین «جهان هوشیار»و»ذهن های در هم تنیده»، متقاعد شده که تلپاتی حقیقت دارد. او پیشنهاد می کند که ممکن است مکانیک کوانتوم در نهایت توضیحاتی را فراهم کند که چه طور ارتباطات میان یک ذهن و ذهن دیگر عمل می کند.
آیا می توانیم حس کنیم چه اتفاقی برای معشوقمان هزاران کیلومتر دورتر می افتد؟
چرا ما گاها از هویت تماس گیرنده بلافاصله بعد از زنگ تلفن مطمئنیم؟
آیا احساس وقوع امری در آینده ، دربرگیرنده ی اطلاعاتی درباره ی وقایع آینده است؟ آیا درک و اطلاع از موضوعی بدون استفاده از حواس عادی ممکن است؟
تعداد زیادی از مردم باور دارند چنین توانایی های ذهنی ، استعداد های نادر یا موهبت الهی هستند و بقیه اساسا وجود آن را باور ندارند.
اما آخرین تحقیق علمی نشانگر این است که این پدیده ها حقیقی و متداول هستند. آن ها یک نتیجه ی اجتناب ناپذیر حقیقت فیزیکی در هم تنیده و پیوسته ای هستند که ما در آن زندگی می کنیم.
آلبرت انیشتن به در هم تنیدگی «عمل شبح وار در یک فاصله » می گفت- راهی که دو شی از میان زمان و مکان با یکدیگر در ارتباط باقی می ماندند- پس از گذشت مدت زیادی از اولین ارتباطشان در حالی که با هیچ یک از راه های معمولی و پیرو قاعده با یکدیگر در ارتباط نیستند.
آیا در هم تنیدگی مشابه ذهن ها ، می تواند توانایی های آشکار ذهنی ما را توضیح دهد؟ دانشمند ارشد انستیتو علوم معرفتی ، دین رادین ،باور دارد که ممکن است.
رادین عمیقا از این که با پدیده های ذهنی مانند موضوعات مهم رفتار نمی شود، ابراز ناراحتی می کند.
«برای نشان دادن طبیعت نا متوازن جریان شک گرایی ، بگذارید موضوع تلپاتی را در نظر بگیریم. بدبینان بدون انجام کاری ابراز تاسف می کنند که آخر الزمان نزدیک است ؛ زیرا عموم مردم ادراک خارج از حواس عادی(ESP) را باور دارند.
آن ها فکر می کنند که این باور همه گیر نشانی از یک زوال ذهنی گسترده است زیرا علم اعلام کرده است که ESP ناممکن می باشد.
چرا ناممکن است؟
به این خاطر که پدیده های ذهنی قوانین نامشخصی از علم را نقض می کند.بنابراین متاسفانه تمام ادعا ها راجع به وقایع این چنینی باید ناقص یا تقلبی باشند. »
این بحث مرا خوشحال نمی کند؛ زیرا تاریخ علم مملو از اعلان های بی پروایی درباره ی انواع چیزهای ناممکن است.اثبات شده که بیشتر آن اعلان ها خنده دار یا به طرز نیش داری غلط هستند. متاسفانه ، بیانات مقامات تنها سرگرمی تاریخی ایجاد نمی کرد، هم چنین آن ها به طرز قابل ملاحظه ای مانع پیش روی علم بودند ؛ به طوری که تعداد کمی از دانشمندان حاضر بودند ریسک خشم جریان عمده را بپذیرند.
در نتیجه در دنیای تحصیل کرده ی غرب ما خود را حالی عجیب می بینیم . به طوری که مطالعه محض تجربیات مشخص و رایج، اساسا ممنوع است. -برگرفته از مقاله رادین «تفکر راجع به تلپاتی».
رادین معتقد است که مکانیک کوانتوم می تواند راز تلپاتی را کشف کند و او اولین دانشمندی نیست که چنین اعتقادی دارد.

powerofthought2

متن درون عکس:نیروی افکار
با انتخاب افکارتان ، و با برگزیدن جریان احساساتی که منتشر می کنید و احساساتی که تقویتشان می کنید، کیفیت نور خود را تعیین می کنید. شما اثر خود بر روی دیگران را تعیین می کنید، و همین طور ماهیت تجربیات زندگیتان را.
گری زوکاو

گاردنر مورفی ، روانشناس بزرگ و رئیس انجمن روانشناسی آمریکا و بعد تر جامعه ی آمریکایی تحقیقات روانشناسی ، روانشناسان همراهش را تشویق کرد تا با فیزیک مدرن آشنا شوند.
مورفی در 1968 نوشت : «مشکل در سطح فیزیک است نه در سطح روانشناسی . روانشناسان در هنگام برخورد با فیزیک دانان مدرن که چنین پدیده هایی را با قدم های بلند می پیمایند ، شاید کمی سردرگم شوند. در حقیقت فیزیکدانان این پدیده ها را بیش تر از روان شناسان جدی می گیرند. فیزیک دانان می گویند که آن ها دیگر محدود به انواع توزیع انرژی نیوتنی ، قوانین معکوس مربع و …، نمانده اند. چیزهایی که دانشمندان عادت کردند تا سرحد محدودیت شدید به آن پایبند بمانند. روان شناسان احتمالا شاهد یک دوره ی آرام ولی قطعی خواهند بود. دوره ی فرسایش آرام این نگرش منحصر به فرد که خود را به عنوان تنها دیدگاه مناسب علمی در این حوزه پیشنهاد می دهد. تقریبا اطلاعات فراروانشناسی به طور مشخصی با قاعده های عمومی روان شناسی در هماهنگی خواهند بود و با تصور کنار گذاشتن تناسب فیزیک نیوتنی و جایگزینی فیزیک مدرن ، با آسانی بیشتری در میان چارچوب اصولی روان شناسی و علم قابل جذب خواهد بود. »
«من کمی تردید دارم که سرانجام جهان بینی علمی به قدری گسترش یابد که به راحتی با تجربیاتی که ما حالا آن ها را ذهنی می نامیم منطبق شود.
ما نگاهی به طبیعت را نیاز داریم که یک مبنای مستحکم نظری به دست بدهد ؛ برای توضیح این که چرا بعضی چیز ها گاها ارتباط بیشتری نسبت به میزانی که به وسیله ی مدل های کلاسیک جهان پیش بینی شده از میان مکان و زمان دارند. ما به علمی در این باره نیاز داریم که بیشتر متمردان بخیل هم موافقت کنند که این هم بستگی های غیر هم مکان اجزای به شدت استوار فیزیک پابرجا هستند. البته ما در حال حاضر چنین دانشی را در اختیار داریم . معمای اصلی در مکانیک کوانتوم این است که دقیقا چرا بعضی چیزها گاها ارتباط بیشتری نسبت به میزانی که به وسیله ی مدل های کلاسیک جهان پیش بینی شده از میان مکان و زمان دارند. این مفهوم یک احساس مشترک را دارد.»
دین رادین

آیا مکانیک کوانتوم می تواند داستان تلپاتی را روشن تر کند؟
«حقیقتی عمیق تر بیانگر این است که علی رغم وجود داشتن در هم تنیدگی این موضوع به شدت بی شباهت است با دنیای تجربیات روزانه ،تا اخیرا ، تعداد زیادی از فیزیک دانان باور دارند که در هم تنیدگی تنها برای پاسخ های نظری و انتزاعی، جذابیت داشت .
آن ها پذیرفته اند که جهان میکروسکوپی ذرات بنیادی می تواند به صورت جدی درهم تنیده باشد . اما آن ها بخش های در هم تنیده را زودگذر و برای جهان به گونه ای که ما تجربه اش می کنیم عملا بی اثر در نظر گرفته بودند. این دیدگاه به سرعت در حال تغییر است.
دانشمندان حالا متوجه شدند که راه هایی وجود دارد که تاثیر در هم تنیدگی میکروسکوپی تا جهان ماکروسکوپی ما وسعت پیدا کند.
از میان مایل ها فاصله ، ارتباطات میان اشیایی که در ابعاد اتمی به دقت اماده شده اند ، می تواند ادامه پیدا کند. تئوری هایی وجود دارد که توصیفگر این است که چگونه کارها می تواند به وسیله ی گروه های در هم تنیده بدون ارتباط اعضای گروه با یکدیگر از طریق راه های مرسوم انجام گیرد .
بعضی از دانشمندان اظهار می کنند که درجه ی قابل توجهی از انسجام موجود در سیستم زندگی ممکن است به گونه ای اساسی به مفاهیم کوانتومی مثل در هم تنیدگی بستگی داشته باشد. بقیه اظهار می کنند که ضمیرخودآگاه ما به گونه ی مهم و قابل توجهی به وجود آمده یا مرتبط با ذرات درهم تنیده در مغز ما است.بعضی پیشنهاد می کنند که حتی تمام جهان یک شی مجرد و خود درهم تنیده است .
اگر این پیش بینی ها درست باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در چنین جهان به هم پیوسته و مرتبطی تجربیات انسان ها چگونه خواهد بود؟

ما چگونه می توانیم درباره ی حقیقت عمیق تر بیاموزیم ؟
آیا ما گاه گاه احساس اسرارآمیز در ارتباط بودن با عزیزانی که از ما فاصله دارند را خواهیم داشت؟آیا چنین تجربیاتی این وحشت را به وجود خواهند آورد که حقایقی بیشتر از چیزهایی که احساست رایج بر آن دلالت می کنند وجود دارد؟
آیا این تجربه که هنگام شنیدن صدای تلفن ، فورا به گونه ای میدانید چه کسی در حال تماس گرفتن است میتواند نتیجه ی ذهن های در هم تنیده باشد؟
آیا چنین تجاربی می توانند به دلیل اطلاعات واقعی باشند که در کنار کانال های عادی حسی دریافت می شوند یا چنین گزارشاتی توهم محض است؟
آیا تجربیات ذهنی یا (psi) می توانند توسط علم مطالعه شوند یا آن ها فراتر از دسترس ادارک منطقی می باشند؟»
ذهن های درهم تنیده – نوشته دین رادین
رادین می گوید تلپاتی چیزی مثل درهم تنیدگی کوانتومی به نظر می رسد : وقتی اشیا در فاصله ، بدون انتقال انرژی میان دو نقطه ،هم بسته هستند.
«ما توضیحاتی نداریم . اما شما تقریبا می توانید نقشه ی یک راه را ببینید که چگونه توضیحاتی در این مورد ارائه خواهد شد. » رادین می گوید:»حداقل دیگر این مسئله غیر ممکن در نظر گرفته نمی شود.»
بنابراین شاید همه چیز با یکدیگر مرتبطند و مکانیک کوانتوم مدرکی در پشتیبانی از تلپاتی ارائه می کند.

http://www.messagetoeagle.com/telepathyquantum.php#.VeNOESVVikp

با تشکر فراوان از فاطمه عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرسwww.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: