بایگانی روزانه: ژوئن 23, 2015

یوفو ی سیگار شکل بروی قلعه تلوم راینز مکزیک

یوفو ی سیگار شکل بروی قلعه تلوم راینز مکزیک
تلوم منطقه ی است در یک شهر محصور مایای که به عنوان اصلی ترین بندر دادستد با کوبا بشمار میرفت قرار دارد

https://ufolove.files.wordpress.com/2015/06/dc57f-ufos2bloch2bness2baliens.jpg
این شهر دوازده متر از سطح دریا بالاتر است و در امتداد ساحل شرقی از شبه جزیره یوکاتان در دریای کارایب قرار دارد
تلوم یکی از آخرین شهرهای است که توسط قوم مایا بنا شده است
تلوم سومین شهر مهم در زمینه باستان شناسی بعداز تئوتی هوکان و چیچنی تزا در مکزیک است
این شهر فقط منبع توریستی به حساب نمیاید بلکه قالبا پرواز اشیاء پرنده برروی ویرانه های این شهر هم گزارش شده
یک توریست در ماه گذشته شرح میدهد که همسر وی هنگامی که در کنار ساحل سایت باستانی تلوم دراز کشیده بود یک شیئ خارق العاده و تابان و مرموز را در آسمان دیده است
بنابراین وی با دوربین خود مشغول فیلم برداری از آسمان به مدت طولانی میشود
وی میگوید در و هله اول در آسمان ابری چیزی مشاهده نکرده اما بعد از تماشای مجدد ویدئو متوجه شیئ نورانی در میان ابرها میشود
ویدئوی زیر نشان میدهد یک شئی غیرقابل توضیح نورانی را که برروی ویرانه های شهر تلوم به سمت چپ و راست در میان ابرها در حرکت است.

با تشکر از فراز عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

منبع:

http://ufosightingshotspot.blogspot.co.uk/search?updated-max=2015-06-15T20:23:00-07:00&max-results=3&start=9&by-date=false

 

ﻗﻤﺮ ﺯﺣﻞ ﺗﺘﯿﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺘﯿﺲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺗﺘﯿﺲ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﻤﺎﺭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ.


ﺩﺭ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺘﯿﺲ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺩﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﺎﻻﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻼ ﯾﮏ ﻗﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ تغییر ﺁﻥ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.


ﻧﺎﺳﺎ ﻋﮑﺲ ﻗﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﻗﻤﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺗﺘﯿﺲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻤﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﺗﺘﯿﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

 

با تشکر از فراز عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

منبع: http://ufosightingshotspot.blogspot.in/2015/06/saturns-moon-tethys-looks-different.html?m=1

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: