بایگانی روزانه: مارس 9, 2014

ملکه پیش گویی مصر: در ایران جوش و خروش عظیم فکری آغاز خواهد شد.

در حاليكه هیچ یک از هواشناسان جهان برف در دسامبر گرم قاهره (برای اولین باز طی 100 سال گذشته) را پیش‌بینی نکرده بود. جوی عیاد ، ستاره شناس و عدد شناس مشهور و ملکه پیش گویی قاهره، آنرا پیش‌بینی کرده و پیش از همه، وقوع آنرا به مردم هشدار داد. او حتی پیش تر از این سقوط محمد مرسی از ریاست جمهوری کشور را نیز پیش بینی کرده بود ، ضمنا این پیشگویی زمانی انجام شد که دولت مرسی برای همه راسخ و پابرجا به نظر مي‌رسید.
(c) ГР.JPG.740x-x1 به گزارش پارسینه به نقل از صدای روسیه، خانم عیاد پیش بینی‌های جدید خود را در ماه های آینده برای مصر ، اکراین و برخی از کشورهای دیگر با صدای روسیه در میان مي‌گذارد:دوره ی پیش رو آرام نخواهد بود. بلایا تا آخر آوریل ادامه خواهند داشت. ماه آوریل بسیار دشوار خواهد بود و بدین ترتیب در نیمه دوم ماه خسوف و کسوف اتفاق مي‌افتد. بخشی از این گستره ی بلایا تا ماه مي‌ادامه مي‌یابد. در این دوره مي‌توان منتظر حوادث دلخراشی بود. به طور مثال ، ایران که جوش و خروش عظیم فکری در آن آغاز خواهد شد. همانطور که قبلا هم گفتم، ترکیه نیز ناآرام خواهد بود، در آنجا مي‌توان منتظر تغییرات بزرگ در تفکرات مردم بود. اما خیلی زود تمام مي‌شود وقتی بین مردم رهبران قاطعی پیدا مي‌شوند که در حال حاضر خود را پنهان کرده اند و در آخرین لحظات ثبات را در اوضاع به وجود مي‌آورند.

در کل جهان آشوب ها و هرج و مرج هاو درگیری های مذهبی بروز مي‌کند ، اما همه اینها در دوره ی نسبتا محدودی خواهد بود. یک کمانی از جنوب شرقی تا شمال غربی داریم از ایران به ترکیه . بعد از این کمان، اکراین است. در خصوص زمان بروز تغییرات همه چیز در جهت معکوس است یعنی از شمال غربی به جنوب شرقی. اکنون این بی ثباتی در اکراین بوده و بعد با این کمان به پایین حرکت مي‌کند و در اکراین آرامش برقرار خواهد شد. مردم اکراین از جمله برخی از نمایندگان مجلس برایم مي‌نویسند. من مي‌توانم یک چیز به آنها بگویم: به امید خدا شرایط تدریجا آرام مي‌شود و پس از دوره مشخص شده ی بی ثباتی تا ژوئن، تعادل مجددا برقرار خواهد شد.

– در مصر به زودی انتخابات ریاست جمهوری برگزار مي‌شود. شما قبلا پیش بینی کردید که» صاحب مصر» نخست وزیر سابق احمد شفیق خواهد بود. فعلا هیچ چیزی برای مقایسه با این پیش بینی بروز نکرده است. آیا اکنون پیش بینی شما چیز دیگریست؟

من گفتم و مي‌گویم که احمد شفیق» صاحب مصر» خواهد شد. من عمیقا به ژنرال السیسی (وزیر دفاع مصر که تصور مي‌شود تنها نماینده واقعی در انتخابات پیش رو است) احترام مي‌گذارم. وقتی من این موضوع را عنوان کردم، مشکلاتی برایم به وجود آمد و حتی از جانب بعضی از افراد تهدید شدم. اما من مثل گذشته تاکید مي‌کنم که شفیق را صاحب مصر مي‌بینم. و این بدان معنا نیست که من یک نفر راجع به آن مي‌گویم. بعدا همه آنرا خواهند دید، وقتی این اتفاق بیافتد شن های مصر به طلا مبدل خواهند شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: