اشیای ناشناخته پرنده برفراز آسمان شیراز -1347 تا1357


از سال 1950 که موضوع بشقابهای پرنده در مطبوعات رواج یافت ، تا کنون مقالات و کتابها و تفسیر های گوناگونی له و علیه آن در جهان انتشار یافت،موافقان بشقابهای پرنده بر دو نوع قضاوت پا فشاری می کند،
مقدمه
 گروهی بشقاب های پرنده را فرستادگان کرات دیگر می خوانند که سالهاست بر زندگی و راه و روش مردم روی زمین نظارت و بررسی دارند، گروه دوم بشقابهای پرنده را ساخت قدرتهای بزرگ  جهان می دانند که هنوز اسرار ساخت و استفاده از آنرا بر ملا نکرده اند، مخالفان وجود بشقاپ پرنده بر دونوع قضاوت پافشاری دارند، نخست آنهایی هستند که تصاویرمشاهد شده بشقاپ پرنده در آسمان را ناشی از انعکاس های تصویری درمیان ابرها، آسمان و اشتباهات بصری و غیره((که در فیزیک هم مورد پذیرش است)) می دانند و برخی از فیزیکدانان بر آن صحه گذارده اند ،گروه دوم نظریاتی دارند که ما عین آنرا در ویژهنامه شماره (15) منتشرساختیم.
علاوه بر این چهار نظریه ، نظریه پنجمی نیز وجود دارد که در اینجا مورد بحث ماست .
طرفداران این تيؤری معتقدند که براساس مشاهدات عینی شاهدان موثق ومطلع بشقابهای پرنده با وجود یکه دقیقا شناخته شده نسیت. واقعیت دارد.
همانگونه که دو نمونه ی آنرا مطبوعات روز ایران در تیر ماه گذشته  بنقل از شاهدان عینی در اطراف تهران و شهرستانهای گزارش کردند.
اینک ما از همکارمان آقای پرویز مرصوصی ((کنترلر مراقبت پرواز فرودگاه شیراز)) که در این باره اطلاعات و یادداشت هاو مصاحبه های متعددی با آگاهان و شاهدان عینی ایرانی دارند خواستیم که این گزارش ها و مشاهدات را در اختیار خوانندگان ما قرار دهند که در چند شماره بنظرتان می رسد
“نشریه دانشمند”
مقدمه
1- یک شاهد عینی
در اسفندماه سال 1347 اشیای نورانی و مرموز پرنده ای که یکی از کنترولهای مراقبت پرواز فرودگاه ، شیراز بنام مهندس قباد کارگر در اطراف فرودگاه مشاهد نمود که عینا در زیر آمده است :
گفته های پرویز مرصوصی از واقعه :

نمیدانم ازکجا شروع کنم ولی همینقدر بدانید  که این بازگوئی داستان نیست و جنبه خیالپردازی و شهرت طلبی و ماجواجوئی ندارد و حقیقتی است محض و انکار ناپذیر که شاهدان زیادی برای العین اشیای نورانی را مشاهد کردند و مسئله ای نبود که بحساب خطای باصره گذارد.
آنشب هم مانند شبهای دیگر کشیک شبانه داشتیم و طبق روال همیشگی ساعت 19 کشیک را از شیفت قبل تحویل گرفته و تنها پروازی که داشتیم یک فروند هواپیمای سی 130 نیروی هوایی بود که از فرودگاه وحدتی بمقصد شیراز در پرواز بود و ساعت رسیدن بفرودگاه شیراز 19:55 محلی بود که طبق عادت همیشگی پس از بازدید دستگاههای راهنماو ناوبری زمینی بازدید چراغهای باند پروازی فرودگاه کاملا برای یک پرواز شبانه آمادگی لازم را دارا میبود . هواپیمای مزبور راس ساعت مقرر، کنترل مراقبت پرواز فرودگاه شیراز را صدا نمود و تقاضای دستور تقرب را کرد که اطلاعات لازم فنی در اختیار هواپیمای سی 130 که بخلبانی مرحوم سروان مهرانی نژاد بود قرار داده شد و باند قابل استفاده فرودگاه شیراز نیز باو داد شد هواپیما مزبور در راستای باند قرار گرفته بود که خلبان گزارش نمود جهت تمرین پروازی، چند نشست و برخاست بر روی باندانجام خواهد داد و تقاضا نمود که در دوره ی فرودگاه باقی بماند و به هواپیما اجازه داده شد تا عملیات نشست و برخاست را انجام دهد و در گردش بچپ و سمت چپ دوره ی فرودگاه باقی بماند . آن شب هوای شیراز برای تمرین چنین پروازهایی کاملا مساعد بود و آسمان شیراز صاف و شقاف و بقول عوام ستارگان بچشمک زدن خود ادامه میدادند .
 هواپیمای مزبور دو مرتبه  عملیات نشست و برخاست را بروی باند فرودگاه انجام داده بود که در دور سوم و بنا بوظیفه یکه هر کنترلر مراقبت پرواز باید در دوره ی پروازی کاملا هواپیماها را تحت مراقبت و دید خود داشته باشد،

هواپیما سی 130هرکولس دارای 4 موتور است و حداقل به 5 نفر خدمه ( خلبان . کمک خلبان .مهندس پرواز. ناوبر و مامور بارگیری
هواپیما سی 130هرکولس دارای 4 موتور است و حداقل دارای 5 نفر خدمه خلبان . کمک خلبان .مهندس پرواز. ناوبر و مامور بارگیری می باشد

هواپیما را با دوربین تحت مراقبت قرار دادم که ناگهان مشاهد کردم در مقابل کوههای سبز پوشان ، درست در مسیر پرواز هواپیما سی 130 جائیکه به ضلع دوم برای قرار گرفتن به راستای باند می گردد یک شئی بسیار نورانی بیضی شکل که بزرگتر از قرص ماه در شب چهاردهم بود، نظرم را جلب کرد و چون مطمئن بودم که بجز  هواپیما سی 130هواپیمای دیگری در حال پرواز در منطقه ی فرودگاه نداشتم، چیزی غیر عادی بنظرم جلوه کرد و پس از آنکه مطمئن شدم خطای باصره نیست جریان را با همکارم دیگرم که نماینده ی نیروی هوائی در برج مراقبت پرواز فرودگاه شیراز بود، در میان گذاردم و او اظهار داشت که چیزی عجیبی است و بلافاصله موضوع پرواز ناشناخته را طبق مقررات با خلبان هواپیمای سی -130 در میان گذاشتم و تقاضا کردم ضمن جلوگیری از برخورد با آن شی نورانی و ناشناس موضوع را بررسی و نتیجه را گزارش نماید و موقعیت شی نورانی را که حرکت سیار و کندی داشت و در طرف راست هواپیما در جنوب شرقی فرودگاه قرار داشت به اطلاع خلبان رساندم که بعد از لحظه ای رویت شی نورانی مورد تایید خدمه پروازی  هواپیما مزبور قرار گرفت و تقاضا نمود تا پرواز خود را قطع و دستورات نشستن کامل بروی باند فرودگاه را خواستارشد و هنوز هواپیما مذکور گردش بچپ خود را جهت ضلع آخرپرواز و نشستن کاملا انجام نداده بود که خلبان هواپیمای سی 130 گزارش نمود که 2 شی نورانی دیگر روی دریاچه ی مهارلو هست و به ارتفاع کمی بسمت فرودگاه حرکت و نزدیک میشوند در اینجا بود که به رویت آن دو شی دیگر هیجان ناشی از ترس بیمورد سراسر وجودم را فرا گرفته بود و با صدائی لرزان از خلبان خواستم انها را حتی الامکان تعقیت نماید و در اینجا بود که بیاد بشقاب پرنده که اطلاع کاملی از آنها نداشتم ، افتادم و مطمئنا خدمه پروازی دست کمی از حالتی که در من بوجود آمده بود، نداشتند و در جواب من اظهار داشتند پرواز کردن در منطقه ی فرودگاه شیراز با بودن این اشیای نورانی و ناشناس ، مشکوک بنظر میرسد و بلافاصله هواپیما را بسمت باند فرودگاه هدایت و پرواز خود را قطع می کند و البته در این مدت نمایند نیروی هوائی گزارش لحظه به لحظه  این اشیای نورانی را بمقامات پایگاه اطلاع میداد که شخصا  فرمانده ی پایگاه و دیگر خلبانان پایگاه اعم از جنگنده و ترابری به برج مراقبت پرواز امده بودند و از نزدیک شاهد مانورهای عجیب و غریب آنها که اکثرا بصورت جهشی انجام میگرفت بودند.
هواپیما سی -130 در حال خزش بروی باند پروازی بود که اشیای نورانی با سرعت عجیب خود را به ابتدای باند رسانده و از حاشیه باند فرودگاه تا مقابل برج مراقبت با سرعت کندی هواپیما سی 130 را تعقیب میکردند و درست در تقاطع باند مقابل برج مراقبت شروع به مانور میکنند و خلبان هواپیما را بپارکینک هواپیما هدایت میکند، و بلافاصله خود و خدمه هواپیما سی 130 مستقیما به برج مراقبت آمدند و شاهد مانورهای عجیب آن اشیای نورانی و ناشناخته شدند بعد از مدتی اشیای نورانی پرنده بسمت جنوب فرودگاه منحرف و از این پس با علائم قرمز و سبزی که تاکنون چنین رنگهای جذابی را ندیده بودم با اوجگیری خود از فرودگاه فاصله میگرفتند و مانور آنها تا ساعت 23 ادامه داشت و قبل از رسیدن بدامنه ی کوهای سبز پوشان با سرعتی عجیب اوج گرفته و در آسمان محو شدند.

ناگفته نماند که خلبان سی 130 یکماه بعد از این واقعه در حالیکه مشغول پرواز راستای باند فرودگاه شیراز بود سقوط کرد . او و چند تن دیگر کشته شدند.
فرودگاه شیراز در سال 1310 هجری شمسی
فرودگاه شیراز در سال 1310 هجری شمسی
واقعه دوم برخود با اشیای نورانی در شیراز
گزارش پرویز مرصوصی
برای بار دوم چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب هنگامی غروب آفتاب یکی از دوستان کنترلر مراقبت پرواز فرودگاه شیراز که مشغول انجام وظیفه بود تلفنی با من تماس گرفت و خواست شی نورانی را که روی فرودگاه بود را بررسی نمایم، خوشبختانه با رفتن برویتراس منزل، بوضوع آن شی نورانی را با تلکسوپ رویت نمودم که بازهم بصورت بیضی و گوی گداخته بود که قسمت چپ آن نقره ای وقسمت بالای آن بصورت آتش گداخته بود که تغییر شکل میداد و در فضا ثابت بود و پس ازدقایقی در فضا اوج گرفت و از دید محو گشت .
 
اشیای نورانی بر فراز شیراز 1391
اشیای نورانی بر فراز شیراز 1391
 
سومین برخورد13 فروردین ماه سال 1357

در بعد از 
ظهر روز13 فروردین ماه سال 1357 یکی از کنترلر های مراقبت پرواز شیراز در کنار دریاچه مهارلو ، نقطه ای بسیار نورانی به حجم یک توپ والیبال مشاهد مینماید و چون این منبع نوری درخشندگی خاص و زیادی داشت مورد توجه سایر دوستان و همکاران قرار میگیرد و در حین تماشای آن متوجه می شوند که بصورتی نه خیلی سریع ونه خیلی کند نقطه نورانی بزرگ و بزرگتر میگردد تا جائی که فصل مشترک این نور و آسمان در نقطه ای خیلی بالا بنظر میرسد ،تنها اختلاف نقطه ی اصلی نوربا بالاترین ارتفاع آن ، کم  رنگ شدن نورآن بود و انها به این نتیجه رسیدند که آن بایستی پدید (اورورا) یا شفق باشد.

 http://ufopersia.ir

Posted on ژانویه 9, 2014, in بشقاب پرنده. Bookmark the permalink. 5 دیدگاه.

 1. مهران خرم دل

  با سلام اقای یوفولاو یک راه درست برای تشخیص دادن یک یوفو اگر یک یوفو
  در اسمان باشد هر وسیله ای که دارای رنگ پیستون باشد مانند موتور سیکلیت.
  ماشین خاموش میشود ودیگر تا موقعی که ان یوفو نرود کار نمی کند و دلیل در
  یوفو ها دستگاهی وجود دارد که زمان نگه میدارد وبرای این است که هیچ
  صدایی ندارند و در حالت در حوا میتوانند معلق باشند این دستگاها که زمان
  را می ایستانند باعث ایستادن پیستون ها میشود و دیگر جرکت نمی کند که
  یعنی ماشین هم کار نمیکند واین دستگاها قابلیت از بین بردن نیروی جی را
  دارند وقتی شما سوار یک ماشین هستید و ترمز میکنید شما یک تکان میخورید
  این نیروی جی است و به همین خاطر است که یوفوها با سرعت 6تا8 ماخ در حال
  حرکت می ایستند و اتفاقی برای موجودات داخلش نمی افتد زیرا اگر نیروی جی
  در یوفو بر طرف نمیشد با این سرعتی که دارند اگر می ایستادند تما
  موجوداتش به شیشه میخوردند و پودر میشدند {خوردمیشدند}باتشکر از سایت
  خوبتون لطفا این اطلاعات رو برای مردم بگذارید تا اگاهی بیشتری داشته
  باشند

 2. آقای مهران شما با بررسی چه عواملی به این نتیجه رسیدی که اونها داخل سفینه وسیله ای برای نگه داشتن زمان دارند ؟؟ در بعضی موارد و نه همه ی موارد موتورهای احتراق داخلی و یا دوریبن های عکاسی و فیلم برداری از کار می افتند … اگه زمان رو نگه می داشتند انسانها هم نمی تونستن حرکت کنند .. انجام این کارها بدون نگه داشتن زمان هم ممکن هست .. لطفا اطلاعات غلط ندهید

 3. بنده هم در شیراز زندگی میکنم و از سال 90 تا 92 این اجسام رو 3 بار دیدم خواهان گفتگوی شخصی با ادمین هستم

 4. درود برشما که هیچ اطلاعاتی ندارید و فقط بیهوده گویی میکنید، قطعا در زمین و اسمان چیزهایی وجود دارد که انسان قادر به درک کردن ان نیست.مثل امواج رادیویی. اشعه ها. و صداها که قوه درک ما ان را دارا نیست و بهتر انست که در مورد چیزی که نمیدانیم کمتر سخن بگوییم و به دنبال راهی برای درک ان باشیم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: