بایگانی روزانه: دسامبر 22, 2013

نيرنگستان 3 – راز 12000 ساله

نيرنگستان – بخش سوم

نويسنده و گرداورنده : زري جمشيدي

https://i2.wp.com/image.b4in.net/resources/2013/09/18/1379497949-534794_10151714850733433_1220333670_n.jpg

 

يكي از پرسشهايي كه از هنگامي كه در زمينه ي فرهنگ و آيينهاي ايران باستان در انديشه ي من پديد آمده است اين بود كه به راستي چرا ايرانيان باستان به ويژه مزديسنان و مغان مزدايي همواره بر اين باور بودند كه آفرينش تنها 12 هزار سال است كه پديد آمده و اين را به نام كهن هزاره هاي پيدايش (=به پهلوي هزاركان ي بون دهيش) مي خواندند و زيگ گاهشماري ايران باستان كه سالشماري از اين دستگاه آفرينش به شمار مي آمد و زيگ شهريار ناميده مي شد نيز بر بنياد اين باور هزاره هاي دوازده گانه پديد آمده بود .

براي انديشه ي من اين انگاره بسيار سنگيني مي نمود كه مردمي كه هزاران سال پيش از گاليله و كوپرنيك و … سامانه ي خورشيدي و گردش زمين به گرد خود و خورشيد و گرد بودن آن را دريافته بودند و از بودن دايره هايي به گرد كيوان نيز آگاه بودند و به زبان روزگار خود آن را يوغ كيوان مي ناميدند چرا آفرينش هستي را تنها با سرآغازي در 12000 سال پيش مي انگاشتند ولي آشكارا با يك نگاه ساده به اين جهان و پديده هاي آن بر هر كسي پيدا است كه اين جهان بسيار كهنتر از هزاران هزاره مي باشد چه رسد به 12 هزاره….!

 گفتم كه مانند هميشه بايد رازي در اين ميان باشد و اين سرآغاز ساختگي براي آفرينش يايد در دل خود آبستن پيامي باشد براي ما و آيندگان و رازي كه اگر گشوده شود كليدي خواهد بود و خواهد شد براي گشوده شدن بسياري راز هاي ناگشوده ي ديگر…

دانلود مطلب:

نيرنگستان 3 – راز 12000 ساله

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: