بایگانی روزانه: اکتبر 30, 2013

«پیغام OCTOBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین»

«پیغام OCTOBER 28, 2013 یک گروه آرکتورین»

ما از گروه آرکتورین میخواهیم تا همگی را به این پیغام خوش آمد بگوئیم.

The Arcturan

ما برای تعلیم دادن و آگاهی دادن آمده ایم, نه هرگز برای موعظه کردن و یا اجبار کردن شما به درک کردن چیزیکه نمیتوانید هنوز فعلا بپذیرید. تمرکز اصلی این پیغامها این است تا بهتان کمک کند که درک کنید که شما(YOU) مسئول خودتان هستید…… و نه هیچ کس دیگر, و همینطور تمرکز اصلی این پیغامها این است تا بهتان کمک کند تا قدرتی را که بعنوان موجودیتهای روحانی همیشه داشته اید اما اینک آنرا فراموش کرده اید را بخاطر بیاورید و مدعی آن شوید.

همه چیز در و از ذات الهی هستند, و بنابراین تمام چیزیکه در حال جستجو کردنش بوده اید پیش از این در درون خودتان موجود است. این یک مفهوم سخت برای درک کردن است اگرکه بخواهید صرفا آنرا با گوشهای بعد سومی بشنوید.

آن مفهوم اینگونه نیست که مثلا شما یک جعبه کوچکی را در قلبتان دارید که تمام انواع گنج های مادی را درون خودش نگه میدارد, بلکه اینگونه است که در درونتان یک جرقه ای از ذات الهی نهفته است. آن جرقه, جوهره در و از منبع, بطور اتوماتیک همچنین دربردارنده همه چیز در درون آگاهی الهی است – هر نوع ایده الهی و هر نوع شکلی از حقیقت – زندگی خود شما, هوش شما, تمامیت شما, و غیره, همه و همه تا بینهایت در جای معمول خودشان توسط قانون الهی نگه داشته شده اند.

تکامل و رشد روحی, بسادگی به پروسه بیداری به روی حقیقت گفته میشود, و از آنجائیکه تجربیات زندگیهای گذشته هر کسی متفاوت هستند, سفر تکاملی روحی هر کسی هم متفاوت خواهد بود. هر کسی بطور پیشرونده ای توسعه می یابد چنانچه آمادگی اش را می یابد, آنهم همیشه تحت هدایت خویشتن برتر.

در طول زمان, بشریت سیاره زمین فراموش کرده که چه کسی بوده است و به این ایمان و اعتقاد رسیده است که او از منبع و  تمام چیزهای زنده دیگر جدا بوده است, آنهم به دلیل زندگیهای درون کشمکش و نزاع و رنج به سبب بقاء زیستن. دوگانگی و جدائی تبدیل به واقعیت آگاهی جهانتان شد, و همیشه بطرزی عالی خودش را در جفتهای متضاد با هم جلوه گر نمود – بعضی اوقات خوب و بعضی اوقات بد – دو وجه انتهایی یک چوب واحد.

ظواهرات خوب زندگی از ظواهرات بد زندگی, بیشتر روحانی تر نیستند – این حقیقت را درک کنید و روی این حقیقت تعمق کنید.(نظر مترجم: یعنی یک تجربه و رویداد منفی بهمان اندازه یک تجربه و رویداد مثبت میتواند درسهایی برای رشد روحانی یک فرد بهمراه داشته باشد و صرفا این فقط تجربه ها و رویدادهای خوب زندگی نیستند که دربردارنده درسهایی برای رشد روحانی یک فرد باشند, بلکه تجربه ها و رویدادهای منفی زندگی هم واقعا دربردارنده درسهایی برای رشد روحانی یک فرد هستند, البته اگر آن فرد در مواجهه با تجربه ها و رویدادهای منفی بتواند این حقیقت را بیاد بیاورد و اراده داشته باشد تا ذهنش و روحش را براحتی اسیر آن تجربه و رویداد منفی نکند, که البته خود بنده هم باید اذعان کنم که کار راحتی نیست و واقعا احتیاج به تمرین کردن دارد, آنهم در سطح زیستی روی این سیاره زمین که از لحاظ کیهانی به آن یک مدرسه روحانی خیلی سخت(Very Hard) اطلاق میشود.)

همیشه عده ای بوده اند که بیادآورده اند چه کسانی بوده اند و سعی کرده اند تا به جهان بگویند, اما برای اینکار مصلوب شدند, و یا سوزانده و شکنجه شدند, چونکه دیگران کشف کرده بودند که با ابقاء جهالت در درون یک توده ملت, آنها میتوانند قدرت برتر و بیشتر و ثروت هنگفتری را جذب کنند – چیزیکه هنوز روز هم دارد رخ میدهد. چشمانتان را باز کنید عزیزان و شروع کنید به دیدن چیزهای بیشتری که بهتان بعنوان حقیقت دارند بخوردتان میدهند – شروع به پرسش کنید. به شهود و بصیرت خودتان گوش دهید و نه به صداهایی که بهتان مدام دارند از تلویزیونهایتان, رادیوهایتان و بالای منبربروهایتان فریاد میزنند.

سعی نکنید تا درک ها و فهم های جدیدتان را به جهانتان موعظه و نصیحت کنید, چونکه ممکن است آن درک ها و فهم های جدیدتان را در تلاشتان برای تبدیل بفعل کردن برای آنهائیکه آماده شنیدن نیستند و یا کر هستند از دست بدهید. فقط بسادگی, هر درک و فهم جدیدتان را در درونتان نگه دارید, ازش محافظت کنید مانند مادری که نوزاد درون رحمش را نگهداری میکند تا اینکه آن قوی میشود و آماده بدنیا آمدن میگردد.

تمرین کنید تا هرچیزی را که میبینید, میشنوید, میچشید, لمس میکنید, و میبوئید, آنرا به حقیقت روحانی اش ترجمه کنید. مثال: تمایل عمومی برای داشتن یک همنشین و همدم «شایسته» در حقیقت حس مادی یک حسرت و آرزوی قوی به تجربه کردن تمامیت و کمال است – ترجمه و تشخیص: «من همیشه از و در ذات الهی هستم و کاملا همنشین و همدم آن هستم و نمیتوانم هرگز از همنشین و همدم تمام عیارم, یعنی آگاهی الهی, جدا باشم.» این تشخیص(نه البته بسادگی فقط دانش ذهنی باشد) ممکن است سپس در محیط بیرونی شما هم جلوه گر شود بعنوان همنشین و همدم تمام عیارتان, اگرکه آن تجربه بخواهد تمامیت و کمال را برایتان وانمود کند.

تمرین کردن دانستن این حقیقت چنانچه شما زندگی روزمره تان را پیگیری میکنید, جهانتان را تغییر خواهد داد زیراکه هر یک آگاهی جدید, حقیقت را به جهان خواهد افزود و عقیده نادرست را از آگاهی جهانی خواهد زدود, و دیگران سپس میتوانند شروع کنند به دسترسی داشتن به آگاهی جهانی که بطور فزاینده ای روشن فکر میشود و کمک میکند به دیگران تا خودشان را به روی حقیقت بگشایند و سفر روحانی خودشان را شروع کنند.

این آن چیزی است که معنای یک کارگزارنور(Lightworker) را میدهد. خیلیها هنوز این ایده را دارند که یک lightworker چه کسی میتواند باشد؟ و باور دارند که آن فقط به افرادی اشاره میکند که انرژی درمانی میکنند, یا موعظه میکنند, یا خوانشهای فراروانی شگفت آور انجام میدهند. نه, خیر, lightworkerها تمام آنهائی هستند که نور را به این جهان می آورند آنهم از طریق سطح آگاهی رشد و نمو یافته شان. این در نور میدان انرژی تان منعکس است – یعنی شما.

خیلیها اینرا احساس خواهند کرد و به انرژی شما جذب خواهند شد(یا بعضی اوقات مقابله خواهند کرد), زیراکه همگی ذاتا و فطرتا برای چیزیکه شما دارید درون خودتان نگه میدارید اشتیاق دارند, حتی اگرکه دقیقا ندانند چه چیزی درونتان دارید. برخیها این جذب شدنها را در راههای خیلی ساده بعد سومی تعبیر میکنند (لباسهایتان, موهایتان, شغلتان, پولتان, شهرتتان, و غیره.) بیاد داشته باشید, همیشه خودتان را در شفقت(غمخواری) نگه دارید, و هرگز درون انرژی همدردی وارد نشوید, زیراکه در انرژی همدردی, شما خودتان را با میدان انرژی یکفرد دیگر همتراز انرژی خواهید نمود و ممکن است خودتان را پایین کشیده شده یا تهی شده بیابید.

هر روحی روی سیاره زمین به انرژی طنین بالاتر جذب میشود زیراکه هرفردی یک موجودیت روحانی است – همه با آن هم طنین هستند, حتی اگرکه آنها ممکن باشد زندگیهای متعددی از درک آن بدور مانده باشند یا حتی زندگیهای متعددی فقط به آن علاقه مند بوده باشند. یک روح خیلی رشد نیافته ممکن است این میل برای صلح و آرامش و تمامیت را تجربه کند چنانچه نیازش برای ارتکاب به قتل وجود داشته باشد که در فکر او به یک ناهماهنگی مقرر خواهد شد و صلح و آرامشی را که مدتها برایش منتظر بودند خواهد آورد. آنها این میل های وافر را که ذات روحانی دارند درک نخواهند کرد, و لذا تعبیرشان از آن مطابق سطح آگاهی رشد نیافته شان خواهد بود. 

خیلیها هنوز با موضوعات درست و غلط, گیج و سردرگم هستند. قصد و هدف, بیان کننده انرژی هر عملی مطابق با سطح کیفیت آگاهی نائل شده میباشد. این آن چگونگی بخشیدن خودتان برای اعمال گذشته است – با تشخیص اینکه شما در حال انجام دادن چیزی در گذشته بودید که خیال میکردید بهترین حالت است آنهم مطابق سطح کیفیت آگاهیتان در آن زمان گذشته. شما همان عمل را امروزه روز انجام نخواهید داد.

به یک دین تازه ای وارد شدن یا وارد کردن و تلاش برای اجبار کردن یک سیستم اعتقادی – راه من تنها راه درست است – به دیگران, یک فعالیت نفس(ego) است. حتی وقتیکه شما در یک جائی بوضوح دارید مشاهده میکنید که یکفردی دارد یک نشانه یا علامتی را گم میکند یا از دست میدهد, باید در این مواقع درک کنید که آن تجربه برای چنان افرادی بمنزله درس روحی شان و مسیرشان است, که ممکن است بطور کامل از مسیر مال شما متفاوت باشد. هیچ فردی نمیتواند به یک سطح آگاهی بالاتر که هنوز بهش نائل نشده اند اجبار داده شود, و همه دارای راهنماهایی هستند و همینطور خویشتن برتر خودشان و یک قراردادی که دارند آنرا دنبال میکنند. زندانها هنوز برای آنهائیکه به خودشان و به سایرین مضر هستند نیاز میبشاند, اما باید مکانهایی برای رشد روحانی و درمان روحانی چنان دست افرادی باشند, و نه فقط بسادگی مکانهایی برای تنبیه و مجازات.

هر روحی از یک میل عمیق برای تمامیت و کمال دارد زیست میکند زیراکه اگرچه او آنرا فراموش کرده است اما فطرتا میداند که او کیست. این دلیلی است که چرا جستجوی برای شادی و صلح و آرامش در فرمها و تنوع های بیکران جلوه گر میشود – هر آنچیزیکه به سطح آگاهی یک فرد بخواهد قابل درک و حس باشد. فهمیدن این موضوع بهتان کمک خواهد کرد تا مزخرفات و مهملات جهانتان را که درباره اش میبینید و میشنوید عفو کنید, حتی مزخرفات و مهملاتی که در درون خودتان میتوانند باشند. بیاد بدارید, که هر فردی دارد بهترین کاری را در موقعیتی که قرار دارد انجام میدهد.

نور به آنهائی بفرستید که هنوز نمیدانند که چرا دارند چیزی را که انجام میدهند ادامه میدهند, و بدانید که صرف نظر از ظواهرات زندگی, این یک جهان روحانی واحد است که بتوسط قانون الهی برای همیشه کنترل و برقرار خواهد شد.

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  10/28/2013

پ.ن: (م:) با اجازه دوستان گرامی, لینک آن PDF مربوط به مدیتیشن heal دهنده فردی و سیاره ای را که با ترکیبی از دستورالعمل ذهنی-روحی برگرفته از پیغام گروه آرکتورین است و قبلا هم در پی نوشت پیغام قبلی گروه آرکتورین نهاده بودم, دوباره اینجا در انتهای این پیام قرار میدهم.

http://www.mediafire.com/view/3jvb4cabct79oqw/Daily_Meditation_for_self_and_planet.pdf

PDF لینک زیر هم دربردارنده لینک های دانلود تمام موسیقیهای مدیتیشنی است که در PDF مدیتیشن بالا ذکر شده اند که موسیقیهای مدیتیشنی زیبا از Anjey Satori میباشند:

http://www.mediafire.com/view/zvqf9jo8b3jxzga/Anjey_Satori.pdf

منبع:http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از  هادی عزیز برای ترجمه و  ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: