بایگانی روزانه: اوت 19, 2013

بدن موجود انسان گونه ای در ایران کشف شد

بدن موجودانسان گونه ای درایران کشف شد
بوچ ویکوفسکی(Butch Witkowski)رییس مرکزتحقیقات یوفو در ایالت پنسیلوانیای آمریکا (UFO Research Centre in Pensilvania)، این پیام الکترونیکی و تصویر را که در تاریخ ۱۱ر۸ر۲۰۱۳ دریافت داشته ، برای ما فوروارد کرده است:
او می گوید: ما این تصاویر را از مرد محترمی در جمهوری اسلامی ایران در ساعت ۱۲ر۵ صبح دریافت کرده ایم. تصاویر در پیوستها هستند و پیام الکترونیکی بشرح ذیل است. او در بخشهایی از پیامهای خود بیان داشته که در حال طی مراحل مختلف MRI و رادیولوژی است. من شما را همچنان در جریان پیشرفت کار قرار خواهم داد.
 
پیام:
آقا خانم عزیز
من یک شخص ایرانی هستم ، که جسد موجودی عجیب را یافته ام.
این موجود شبیه انسان است ، تمام طول آن نیز ۷ سانتی متر است.
چشمانی بسیار بزرگ دارد ، پوستی زرد رنگ و سری بزرگتر از بدنش.
شگفت انگیز اینکه این جسد در محیط سرد منجمد نشده و در محیط گرم بوی بد نداشته و تاکنون هم دچار پوسیدگی نشده. 
عضلات وی هنوز قوی بنظر می آیند. او دارای موهایی کوتاه بوده ، دندانهایش به حیوانات وحشی شباهت دارد.
اگر شما به آن علاقمندید ، من عکسهای بیشتری از او برایتان خواهم فرستاد.
پاسخ سریع شما موجب نهایت امتنان است.
با احترام
حمید گ 
پی نوشت وب سایت:
از دید من بسیار غریب است که کسی از ایران رییس مرکز تحقیقات یوفو در پنسیلوانیای آمریکا (UFORC Pa) را برگزیده که این خبر را به همگان برساند. چه بسیارند محققان برجسته ای که این شخص می توانست درباره آنها اندیشیده و برایشان پیام بفرستد. این امر بدون تردید این احساس را برمی انگیزد که موضوع دلیل دیگری دارد. من نمی گویم که رییس مرکز تحقیقات یوفو ، چیزی را جعل می کند ، بلکه می گویم احتمالا آن چیز تقلبی است ولی پس از فاش شدن نمونه آتاکاما (Atacama)نمیتوان درباره صحت وسقم آن ادعا،حرفی زد
مورت 
مترجم
نمونه آتاکاما جسد یک فرازمینی باهمین مشخصات است
مابا این وب سایت و نیز رییس مرکز تحقیقات یوفو تماس گرفتیم تا شاید که اخبار بیشتری در این باب بدهند و شما را خیز گام به گام در جریان خواهیم گزارد.
beforeitsnews.com/alternative/2013/08/humanoid-body-discovered-in-iran-2736824.html

با تشکر فراوان از بهی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

پیغام AUGUST 17, 2013 یک گروه آرکتورین

«پیغام AUGUST 17, 2013 یک گروه آرکتورین»

پیغام امروز گروه آرکتورین درباره «امید» است زیراکه عزیزان, خیلی از شماها دارید امیدتان را از دست میدهید. شما به جهان بیرونتان مینگرید و میگوئید که هیچ چیزی دارد تغییر نمیکند, اما چیزهای زیادی دارند تغییر میکنند عزیزان. ما میبینیم که نور جهانتان هر روزه دارد افزایش می یابد آنچنانکه ارواح بیشتری دارند به حقیقت هایی بمراتب متفاوت از آنچه در گذشته بهشان ایمان داشتند و آنها را بر آن باورها نهاده بودند بیدار میشوند.

 The Arcturan

بیشتر هرج و مرجی که میبینید بازتاب اعمال آنهائی است که دارند ایستادگی میکنند تا از نفاق(حس جدائی) موجود بهره وری کنند زیراکه آنها دارند احساس میکنند که دارند زمین بازی را از دست میدهند حرفهای دروغین آنها دیگر به آسانی بتوسط اکثریت مردم بهشان معتقد نمیشوند. تمام چیزیکه به دوگانگی و جدائی جلوه میدهد, اعتقاد به خود آنها استحالت آگاهی فرد بهمان شکل جلوه می یابد…. شما ندانسته اید که خالقین هستید, موجودات قدرتمندی که با انرژی حرفهایتان و افکارتان خلق میکنید, اما اکنون دارید به قدرتهایتان بیدار میشوید بعنوان تجلیهای الهی. این رشد روحانی است. چنانچه بشریت به این تشخیص بیدار شود که فقط یک یگانه واحد وجود دارد یک زندگی, یک ذهن, یک آگاهی, یک حقیقت, یک قانون منبع دوگانگی و جدائی هیچ ذات و مفهومی نخواهد داشت و نمیتواند دیگر وجود داشته باشد.

 

این دانش عقلانی از و درباره حقیقت نیست که تغییرات را میسازد, زیراکه آن فقط یک قدم اولیه است. آن فقط یک تمرین است تفکر عمیق کردن, تامل کردن, زندگی کردن با آن حقیقت تا اینکه آن حقیقت به حالت آگاهی شما تبدیل شود. این آن کار است عزیزان, تمرین کردن و زندگی کردن حقیقت در هر لحظه. با گذشت زمان این موضوع خیلی آسانتر هم خواهد شد زیراکه آن بدرون وجود شما گنجانده شده است و به «شمای جدید» تبدیل خواهد شد. این دلیلی است که برای شما هنوز چیزها بنظر میرسند که دارند تغییر نمیکنند, زیراکه هنوز کار دارد تا انجام شود قبل از آنکه بتواند جلوه گر و متجلی گردد, اما دارد می آید عزیزان, شما دارید یک جهان جدید را با بیداریتان خلق میکنید.

 

زمانهای زیادی را به گوش دادن به اخبار یا خواندن چیزهای متجلی منفی در جهان صرف نکنید, زیراکه اجازه میدهید تا این ظواهرات بدرون آگاهیتان نفوذ کنند و یا مگراینکه اینقدر باندازه کافی نمو و رشد روحی کرده باشید که تحت تاثیر آنها واقع نشوید, زیراکه بسادگی به آنها انرژی اضافه میکنید. به اتفاقات دنیا آگاه بشوید اما خودتان را در آنها گرفتار نکنید, بجایش ظواهرات دنیا را به درون حقیقت ترجمه کنید. برای مثال: وقتی از جنگ و درگیریهای جاری آگاه میشوید, به خودتان بگوئید:»بله این هرج و مرج را میبینم, اما میدانم که حقیقت این است که هیچ قانونی برای حمایت از این وجود ندارد, این تجلی اعتقاد به دوگانگی و جدائی است. هر فرد درگیر در اینها یک تجلی الهی است اما آنها آنرا فراموش کرده اند (oblivion) و نمیدانند و بنابراین صلح و عشق را در تنها راهیکه از آن در این زمان مطابق سیستم اعتقادیشان از آن آگاهی دارند جستجو میکنند.» نور و شعله بنفش به این افراد و مکانها بفرستید بدون آنکه هیچ نوع جهت گیری رویش قرار دهید که چطور انجامش دهد.

 

درک کنید, شما ظواهرات دنیا را منکر نمیشوید, بلکه آنها را با توجه به حقیقت پشتشان ترجمه میکنید. این راه شکستن پشت ظواهرات بدنیا آمده از اعتقاد به جدائی و دوگانگی است و این آن طریقی است که کمک میکنید تا جهان بدرون یک بعد انرژی بالاتر و تجلیهای ابعادی بالاتر مربوط به آنها حرکت کند.

 

همه چیز دارد مطابق نقشه پیش میرود. هرگز نترسید عزیزان, زیراکه این سفر بیداری دارد به پیش میرود, چه آنرا باور داشته باشید یا نه. یک روح نمیتواند برای همیشه در تاریکی و جهالت باقی بماند مگرآنکه انتخاب خودشان باشد. هر روحی دارد بسوی درک حقیقت وجودی اش و زندگی با آن, نمو روحانی میکندزیراکه نمیتواند راه دیگری باشد چراکه این تنها واقعیت استهیچ چیز دیگری وجود ندارد.

 

خیلی زود چیزهای بیشتری رخ میدهند, تغییرات در جهان که شما را کمک خواهند کرد تا فرای ظواهرات را ببینید و ادراک کنید که تغییر بیقین دارد رخ میدهد. سعی نکنید تا اتفاقات دنیا را بعنوان نشانه های عقبگرد کننده ببینید, بلکه بعنوان یک بالابرنده تمام چیزهائیکه قدیمی و منسوخ بوده اند و با چشمان جدیدی که آنها را آزموده اند دیگر اتمام یافته اند و آنچه را که در آنها بوده دیده اند.  حفره های تاریک و دراز مدت درون حکومت ها, کلیساها, سازمانها, ارتش, و غیره و غیره اکنون تجربه کننده نوری هستند که دارد بهشان میتابد و آنچه که اغلب دیده میشوند منزجر کننده اند. جهان از روی جهالت با این حفره های تاریک برای مدتهای زیادی زندگی کرده است, با اعتقاد به اینکه آن تاریکها اصلا آنجاها نبوده اند و یا اینکه بسادگی فقط راههایی بوده اند تااینکه چیزهایی عملکرد داشته باشند اما نه دیگر. خیلی افراد شجاع دارند نور بدرون این حفره های تاریک میتابانند و این آن وظیفه جهان در حال نمو روحی است که باید بهش توجه شود.

 

ما از گروه آرکتورین همراه با خیلیهای دیگر شما را میپائیم و تقدیس میکنیم, تمام اوقات. خیلیها دارند شماها را در این زمان انتقال کمک میکنند و بزودی شماها بیشتر از ماها آگاه و مطلع خواهید شد. ما هنوز اکنون نمیتوانیم روی سیاره تان قدم بگذاریم و بگوئیم: «سلام, ما اومدیم.» زیراکه هنوز سطح حالت آگاهی فعلی جهانتان به ما خوش آمد نخواهد گفت, اما بزودی باندازه کافی از شماها آماده خواهید شد. شمار زیادی از سیستم های ستاره ای دیگر وجود دارند که اکنون بین شماها هستند اما شما آنها را تشخیص نمیدهید زیراکه آنها خیلی زیاد شبیه شماها اند.

 

نیازی نیست تا از پیشگوئیها و تعلیمات غلط گذشته درباره پایان دنیا در ترس باشید, زیراکه تلاشهایتان تغییرات را به انرژیهایی که خیلی سالها پیش در محل بوده اند آورده است. شما حق صعود را درحالیکه در بدنهای فیزیکی تان هستید بدست آورده اید و هرکسیکه از سایر سیارات کمتر نمو کرده بخواهد بعد از این مداخله کند, دیگر مجاز به بودن در اینجا در این زمانهای قدرتمند نیستند. شماها از آن دست موجودات که در سطح پایین نمو روحی قرار دارند محافظت شده اید, لذا برادران و خواهران خود از سایر سیارات را هنگامیکه آنها وارد میشوند خوش آمد بگوئید, زیراکه آنها نیز از طریق نمو روحی بدرون انرژیهای بالاتر حرکت کرده اند و درک میکنند آنچه را که در حال تجربه کردن هستید. آنها فقط این آرزو را دارند تا بهتان با آنچه از نظر روحی و تکنولوژیکی آموخته اند کمک کنند و میخواهند که همسایه هایتان باشند.

 

خیلی مهم است که خودتان را متمرکز کنید و در مرکز قرار دهید و یاد بگیرید تا تفکر و اندیشه کنید اگر که در حال حاضر نمیکنید, زیراکه در آگاهی خاموش شما از حضور «من هستم» شما خودتان را به انرژیهای بالاتر میگشائید و با خویشتن برتر خود همتراز میشوید و اجازه میدهید تا هدایت بیشتر و کمک بیشتری دریافت دارید. به یاد داشته باشید که هدایت معمولا بصورت حرفهای بلند بلند گفته شده بهتان نمیرسد مثل آنچه که اغلب فیلمهایتان نمایش میدهند, بلکه بصورت یک «دانستن» ماهرانه و نافذ می آید اطلاعاتی که سپس شما بدرون حرف ترجمه میکنید. این دلیلی است که مدیتیشن اغلب به این نام خوانده میشود: «گوش دادن به صدای کوچک خاموش و آرام.»

با عشق و برکتی که برای شما برادران و خواهران مان میفرستیم, در نور و حقیقت باشید.

از طرف یک گروه Arcturian بتاریخ  8/17/2013

منبع:http://www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: