بایگانی روزانه: اوت 1, 2013

آتلانتیس برپاشد…(قسمت اول)

آتلانتیس برپاشد…

https://i2.wp.com/www.mooncatsastrology.com/images/atlantis.jpg

در قرن 19 ام بلاواتسکی به ایده ی قاره آتلانتیس در میان اقیانوس اطلس جانی تازه بخشید.او در مورد ساکنان،موقعیت قاره،زمان غرق شدن بخش بزرگ آن و فرو رفتن باقیمانده آن اطلاعات مختصری ارائه داد.او همچنین سرزمین هایی را نام برد که روزگاری قسمت هایی از آتلانتیس بودند.او علاوه بر اینها استدلالات فرهنگی متعددی برای وجود آتلانتیس ارائه داد.

HPB

دانش و حال و هوای عصر او با ایده قاره آتلانتیس بسیار غریب بود

اما اکنون علم قرن 20 امی توانست است شواهدی را در تایید مکان مورد اشاره مادام بلاواتسکی پیدا کند وهمچنین تخمین زمانی که ایشان در مورد غرق شدن آخرین بازمانده های آن ذکر کرد توسط روش های علمی تایید شده است.آبکوه(کوهایی که در اثر فعالیت های آتشفشانی از کف اقیانوس بوجود می آیند ولی معمولا تشکیل جزیره نمی دهند)ویژه ای در اقیانوس اطلس وجود دارد که به وسیله ی زمین شناسان «آبکوه آتلانتیس «نام گرفته است واین آبکوه ویژه قدمت دقیق خود را ارائه میدهد و میتوان قدمت دقیق آن را فهمید.

مادام بلاواتسکی همچنین اطلاعاتی در مورد طبیعت کف اقیانوس ارائه داد(که در آن زمان وجود نداشت).صحت اطلاعات و اظهار نظر های بسیار دقیق ایشان بعدها توسط علم قرن 20 امی تایید شد

(این صفحه در مورد اثبات وجود آتلانتیس از طریق شواهد کف اقیانوس است…راه ها وشواهد دیگری هم برای اثبات قاره وجود دارد که در اینجا ذکر نشده است)

لبه(خط الراس) میانی اقیانوس اطلس و ادامه آن

 

تخمین زده میشود که نیمکره ی شرقی و غربی زمانی حدود 200 ملیون سال از یکدیگر در حال جدا شدن بودند.هر دو نیمکره همراه با صفحات تکتونیکی خود در اقیانوس اطلس میانی از یکدیگر جدا شده ومنطقه ای با شکاف بزرگ در کف اقیانوس بوجود آوردند که به آن»لبه(خط الراس)میانی اقیانوس اطلس»میگویند.این لبه در واقع مرز بین صفحات تکتونیکی است.این لبه برجسته ترین ویژگی کف اقیانوس اطلس است و در هر نقشه ای که مربوط به کف اقیانوس است وجود دارد.در کناره های این لبه توده هایی ارتفاع یافته از زمین وجود دارد.

کمی قبل از نوشتن کتاب»کشف ایزیس» توسط م.بلاواتسکی اولین نقشه ی کف اقیانوس توسط یک تیم بین المللی(کشتی بریتانیایی چلنجر و کشتی دلفین از ایالات متحده)رسم شد.آن ها برای این کار سطل هایی را بوسیله ی طناب آنقدر پایین می آوردند تا به کف برخورد کند.در قرن بیستم سونار(دستگاه کاشف زیر دریایی ها به وسیله صوت)برای تعیین محل زیر دریایی ها دشمن در جنگ اختراع شد و بعدها برای نقشه برداری دقیق از کف اقیانوس به کار رفت.امروزه این گونه اطلاعات بوسیله ی ماهواره ها به دست می آید.مقاله ی مجله ی دیسکاور در مارچ 1996 این ویژگی کف اقیانوس(شکاف و لبه ی حاصل از جدا شدن صفحات)را به وسیله ی یک نقشه رنگی که بصورت غیر مستقیم بدست آمده به خوبی نشان میدهد(ماهواره از طریق شناسایی و تحلیل جاذبه ویژگی های کف اقیانوس را نشان میدهد!!)

بلاواتسکی از اطلاعات بدست آمده در مورد کف اقیانوس اطلس در آن زمان برای تصدیق نظریاتش در مورد مکان قاره ی گمشده استفاده کرد.او گفت که لبه ی میانی اقیانوس اطلس باقیمانده ی قاره ی گمشده است.

«بدون نیاز به هر گونه تایید بیشتر مکان مورد نظر ما بدست آمده است.این حقیقت که لبه های بالا آمدهدر حوضه ی اقیانوس اطلس،که ارتفاعی 9000 فوتی دارد و از نزدیکی جزایر بریتانیا حدود 2-3 هزار مایل بسمت جنوب میرود و اول سراشیبی(دامنه) آن به سمت آمریکای جنوبی است سپس تغییر در گوشه های راست وجود دارد و در یک جهت جنوبی-شرقی در جهت ساحل آفریقا ادامه می یابد سپس به سمت جنوب میرود تا به جزیره ی تریستان برسد…این لبه، باقی مانده قاره ی آتلانتیس است»

کتاب اصلی ایگناتیوس دانلی(نویسنده آمریکایی) با نام»آتلانتیس:جهان پیش از طوفان نوح» که در سال 1882منتشر شد دارای نقشه ای است که این لبه را نشان میدهد وحاوی اطلاعات عصر نویسنده در باره ی این لبه است.اما بلاواتسکی مدعی بود که دانشی فراتر از آنچه که توسط کشتی چلنجر به دست آمده را میداند.ایشان میگوید:

«اگر این(لبه)بیشتر بررسی و دنبال شود میتواند وجود اتصال نعل اسبی را با قاره سابق در اقیانوس هند آشکار سازد»

قبل از بررسی این گفته با علم قرن بیستمی باید به دقت به حرفهای او توجه کرد.ممکن است فکر کنیم که او در حال پیش بینی کشف این اطلاعات است و صرفا کار او پیشگویی است اما با توجه به افعال بکار رفته ایشان در مورد آینده پیشگویی نمیکند بلکه با زبان حال سخن میگوید و این نشان میدهد که ایشان در این زمینه آگاه هستند.

و اما چرا بلاواتسکی این اطلاعات مربوط به قعر اقیانوس را ذکر کرده است(هرچند که ممکن است این اطلاعات بی ربط وبی استفاده بنظر آیند)؟…زیرا این(لبه زیر اقیانوس)باقیمانده بخش بالای سطحی(بالای سطح اقیانوسی)اتصال(نعل اسبی شکل)با قاره لموریا است که این موضوع عنصر مهم دیگری از اطلاعات ما قبل تاریخ است که توسط هلنا بلاواتسکی ارائه شده است{در سال 1882 یکی از اساتید بلاواتسکی به ای.پی سینت-نوسینده و تئوصوفیست انگلیسی-نامه ای نوشت و اظهار داشت که آتلانتیس در سال 9.565 قبل از میلاد غرق شده است.دی.اس.آلان و جی.بی.دلر در کتاب Cataclysm! اطلاعات جدیدی در این زمینه ارائه دادند.آنها نتیجه گیری کردند که (در آن تاریخ)اتفاقی بسیار بزرگ تر از صرفا یک غرق شدن اتفاق افتاده است.دیدگاه آنها که از آزمایشات علمی سرچشمه میگیرد کاملا با آموزه های تئوصوفی مطابقت دارد.در کتاب آنها 574 زمان (با استفاده از رادیو کربن)برای تخمین دقیق تاریخ غرق شدن به کار رفته است.زمانی که آنها تعیین کرده اند فقط 14 سال با زمانی که توسط استاد تئوصوفی تعیین شده اختلاف دارد در حالی که استاد یک قرن قبل آن تاریخ را مشخص کرده بود.این مسئله گواه محکمی برای تئوصوفی محسوب میشود.خواندن این کتاب(Cataclysm)هم برای افراد علاقه مند به آتلانتیس و هم علاقه مند به تئوصوفی توصیه میشود}

شکل(یا اتصال)»نعل اسبی» در مشاهدات قرن بیستم مشخص شد.در آموزه های کتاب»دکترین اسرار» لموریا قسمت شرقی نعل اسب و آتلانتیس قسمت غربی نعل اسب را تشکیل میدهد(بعد از ظهور آتلانتیس،لموریا غرق شد)

«هیچ ابهامی نباید درباره ی مبنا قرار دادن جهت شمال بوجود بیاید.لموریا،امتداد آن قاره ی عظیم به طرف اقیانوس اطلس شمالی،به هیچ عنوان نفی کننده ی نظریاتی که به شکلی بی پروا مطرح شده اند نیست.مراجعه به موقعیت جغرافیایی قاره گم شده آتلانتیس،تقویت کننده نظریه وجود قاره دیگر است.بایستی توجه داشت لموریا،که به عنوان مهد نژاد نسل سوم از آن یاد میشود،نه تنها در برگیرنده ی ناحیه وسیعی از اقیانوس آرام و اقیانوس هند میباشد بلکه به شکل یک نعل اسب از ماداگاسکار عبور میکند،به دور آفریقای جنوبی پیچیده(صرفا یک شکستگی در فرآیند شکل گیری)،از میان اقیانوس اطلس گذر کرده و تا نروژ امتداد می یابد…..بنابراین تقویت کننده ی نظریه کلی «نعل اسب»است که پیش تر مطرح شده است»

وبطور مشابهی:

بدون شک حقیقت و شکل لموریا فقط شامل نواحی(وسیعی)از اقیانوس های آرام وهند نیست بلکه(شامل)بیرون زدگی گرد آفریقای جنوبی به درون اقیانوس اطلس شمالی نیز هست.قسمتی(از لموریا) که در اقیانوس اطلس است مهد جغرافیایی و خانه آینده نژاد چهارم آتلانتیسی شد.

http://www.blavatsky.net/confirm/ev/atlantis/atlantis.htm

با تشکر فراوان از کامیار عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: