پیغام JULY 14, 2013 یک گروه آرکتورین


«پیغام JULY 14, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

ما اینجائیم تا پیامهای نور و عشق(در معنای حقیقی کلمه اش=فعالیت یگانگی – activity of oneness) را به شما بدهیم. تمام شماهایی که دارید این پیامها را میخوانید, موجودیت های نور هستید که برخی بیشتر از دیگران از آن آگاه هستند, اما همگی در تلاشند تا حقیقت روحانی را بفهمند در حالیکه دارند زندگیهایشان را در زیر حجاب و نقاب فراموشی ای که با incarnation در سیاره زمین بهمراه می آید سپری میکنند.

 The Arcturan

همه چیز دارد مطابق طرح و تدبیر پیش میرود, در نتیجه سعی نکنید تا پذیرنده ظواهری باشید که میگویند هیچ چیز دارد رخ نمیدهد. هر نوع ایده ای که نگه دارنده این باشد که تغییرات باید چطور بنظر برسند, بسادگی منجر به شک و پریشانی خواهد شد. برخی تغییرات آنطوریکه انتظارش میروند ظاهر خواهند شد, اما در سایرین نخواهند شد. چیزهای بیشتری دارند رخ میدهند در سطوحی که شما با چشمان انسانی تان نمیتوانید ببینید, خصوصا اگر انتظار داشته باشید که بخواهید آنها را از طریق media توده پسندتان ببینید. هرج و مرج, یک نشانه رهاسازی انرژی زیاد و تغییر است. اجازه دهید تا این پروسه, رهاسازی و آشکار شود در حالیکه خودتان در بالاترین حد نور و حقیقتی که میدانید ایستاده اید و به جهانتان نور گسیل میدارید. این همه اش درباره حرکت به فرای دوگانگی(duality) است و حرکت بدرون ادراک اینکه همگی در حقیقت یکی هستند و آن در درون قلب شروع میشود یعنی رهاسازی و آشکارسازی درون افرادیکه روی مسیر روحانی برای سالهای زیادی بوده اند و بعلاوه درون کسانیکه هرگز قبلا هیچ ایده و فکری بهشان داده نشده تا بخواهند بطور متفاوت زندگی کنند.

 

بیاموزید تا فرای ظواهرات بعد سومی ببینید, به اینکه واقعیت روحانی در پشت صحنه وجود دارد, به ادراک اینکه ظواهرات خوب فقط به همان اندازه فریبنده و غیرواقعی اند که ظواهرات بد هستند. چشمان انسانی فقط بیننده نوع تفسیر و تعبیر ذهن از یک ایده روحانی است و بدین گونه, هر ذهنی با ایده های دوگانگی(این خوب است و آن بد است) پر شد, که همیشه جلوه کننده تجربیاتی از خوبی و تجربیاتی از بدی خواهد شد. کار رشد و نمو یک روح, حرکت به فرای اعتقادات خیر و شر است و حرکت بدرون ادراک اینکه فقط یک آگاهی الهی یگانه وجود دارد که درش هیچ ضدیت و تقابلی نیست.

 

شماها آماده اید تا بپذیرید که خالقین هستید, اما باید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید خلق کننده از یک سطح حقیقت باشید و یا اینکه میخواهید ادامه دهنده خلقت از درون دوگانگی و جدائی بعد سومی باشید. چنانکه شما یاد میگرید تا حقیقت پشت ظواهرات مادی را از درون آنها ببینید, زندگی روی سیاره زمین شروع خواهد کرد تا نیش ها و گزش هایش را از دست دهد اتفاقات و ظواهرات که یک زمانی ایجاد کننده اندوه و پریشانی بودند اکنون در یک نور جدید و همراه آن در یک ادراک جدید, نگریسته میشوند و رشد روحانی رخ میدهند.

 

یک مثال خوبش درباره یک ظاهر پذیرفته شده جهانی «مرگ» است, که مسبب درد زیاد برای بازماندگان فرد فوت شده میشود. در صورتیکه باید درک شود که «مرگ» یک توهم است. هر روحی انتخاب کننده این است که به چندین دلایل روی سیاره زمین incarnate کند, برخی اوقات برای اتمام یک حرفه ناتمام با دیگری, در سایر اوقات برای تجربه چیزهایی که روح میداند باید تجربه کننده آنها باشد پیش از آنکه بخواهد ترقی بیشتری ساخته شود. اما هیچ روحی و شخصی هرگز واقعا نمیمیرد بلکه فقط بسادگی به عقب به خانه اش برمیگردد و تجربه ایده انسانی درون یک بدن فیزیکی انسانی بودن را پشت سر میگذارد.

 

زندگی باید برای همیشه باشد زیراکه در و از یک منبع بیکران و ذات الهی است. رشد و نمو روحی, یک حرکت تدریجی بدرون آگاهی از این حقیقت از طریق تجربه روی سیاره زمین و بعلاوه تجربه روی سایر سیارات است. خیلی از ارواح روی سیاره زمین در این زمان دارند انتخاب میکنند تا اینجا را ترک کنند. آنها را محترم و مفتخر بشمارید در ادراک اینکه همه ارواح این انتخاب به آنها داده شده است که در این زمانهای قدرتمند روی سیاره زمین بخواهند بمانند یا اینجا را ترک کنند, و برخی در سطح روحی شان دارند تشخیص میدهند که نمیتوانند رشد روحی شان را در چنین جائی در سیاره زمین بدست آورند که نیاز دارد به اندازه کافی سریع باشد و در نتیجه دارند انتخاب میکنند تا اینجا را ترک کنند و در زمانی دیگر درون انرژی جدید برگردند.

 

زمانیکه جهان قادر باشد بفهمد که عزیزانشان نمرده اند, اما بجایش انتخاب کرده اند که به خانه بازگردند, در نتیجه قادر خواهند شد تا سفر جدید آن عزیز از دست رفته را جشن بگیرند, آنهم علیرغم آنچه که از دست دادن جلوه میکند. «مرگ» فقط یک مثال از دیدن جهان از طریق یک ظاهر نسبت به اصل حقیقت است. ممکن است بگوئید: «درباره کشتار و جنگ چی؟» این تجربیات معمولا به ارتباطات با حاصل کردار انسان(karma) مربوط اند و آنها بخشی از یک درس لازم روحی به سبب shift یک روح به فرای یک حالت آگاهی بخصوص است غالب اوقات, آن حالت آگاهی که روح شخص برای زندگیهای متعددی نگه داشته است. هنوز ارواح افراد زیادی هستند که همچنان نگه دارنده انرژی جنگاور باستانی هستند که نیاز دارد تا دوباره تجربه شود به سبب اینکه بخواهد رهاسازی شود برای فعال سازی بیشتر ارواح در یک احساس ابعاد بالاتر.

 

سیاره زمین یک مکان سخت برای رشد و نمو روحی است, زیراکه ادامه میدهد تا با یک انرژی دوگانگی و جدائی که البته شماها دارید آنرا تغییر میدهید, هم طنین(resonate) باشد. شماها ارواح شجاعی هستید که انتخاب کرده اید تا رشد روحی تان را اینجا انجام دهید و همزمان سیاره زمین را نیز یاری دهید, آنهم در این زمانهای پرانرژی قدرتمند. نشانه های تغییرات میتواند در تغییراتی که خیلی از شماها دارید در بدنهای فیزیکی تان, احساساتتان, کارتان, ارتباطاتتان با دیگران, و سیستم های اعتقادی تان تجربه میکنید دیده شوند همه آن چیزهائیکه دارد اشاره میکند که انرژی منسوخ و قدیمی دارد منحل میشود و دیگر با شماها هم طنین(resonate) نمیکند و نیست.

 

موجودیتهای زیادی از سیستم های ستاره ای دیگر و ابعاد بالاتر اینجا حضور دارند و در حال نظاره شمااند در حالیکه شما و از طریق شما نور بیشتر و بیشتری علیرغم ظواهرات موجود دارید بدرون سیاره زمین گسیل میکنید. شماها مثالهایی از زیستن در نور هستید آنهم در حالیکه همچنان در بدنهای فیزیکی تان هستید و دارید خوب باهاش پیش میروید.

 

انرژیهای فرکاسنهای بالاتر که اکنون دارند روی سیاره زمین گسیل میشوند, نیز بتوسط افرادیکه هیچ آگاهی از آنچه دارد رخ میدهد ندارند نیز احساس میشود که غالب اوقات نتیجه اش یک احساس عمومی از پریشانی و گیجی و ترس نامشخص در درون آنها است. که در نتیجه اش, این افراد ناآگاه ممکن است در راههایی واکنش نشان دهند و عمل کنند که ممکن است مسبب سختی هایی برای خانواده و دوستان اطرافشان شوند. در این موقعیت ها, اگر این عزیزان پذیرنده و شنونده هستند, به آنها راهنمائی پیشنهاد کنید, و یا اینکه اگر پذیرنده و شنونده نیستند, بسادگی به آنها نور گسیل دارید.

 

همیشه بدانید که هر روحی دارای یک خویشتن برتر و هدایتهایی است, و لذا شما تحت هیچ نوع التزام و وظیفه ای نیستید تا بخواهید جهان را نجات دهید, مگر بتوسط و از طریق سفر روشنگری و روشن ضمیری شخصی خودتان که در عوض در بیرون محیط زیستی خودتان هم خودبخود جلوه گر خواهد شد, و بالابرنده همه آنهائی خواهد شد که پذیرنده و شنوا هستند و دارند نور بیشتری بتوسط خودشان و سفر روشنگری و روشن ضمیری خودشان بدرون سیاره زمین می آورند.

این آن طریق و چگونگی است که شماها دارید جهان را نجات میدهید.

از طرف یک گروه Arcturian7/14/13

 

منبع:www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

Advertisements

Posted on ژوئیه 18, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 17 دیدگاه.

 1. سلام این مطلب بسیار آموزنده و تاثیر گذار بود
  ما نیاز به آموزش مداوم داریم با خواندن یکی و
  دو مطلب چیزی عاید نمیشه من تجربه های زیاد
  ماورایی و فرا …. داشتم ولی دارن ازم دور میشن
  من نیاز به مربی دارم . برام کتابهای آموزنده و عملی
  معرفی کنید .کسی که تجربه عینی داشته دیگه
  زندگی عادی براش سخته . امیدوارم درک کنید . با سپاس

 2. بسیار جالب بود

 3. این متنی هست که به واقع حقایق نابی رو مطرح می کنه.امید به اینکه مردم دنیا به ویژه ایرانی ها از این مطالب بی بهره نمونن.که در غیر این صورت مغبون خواهند بود.

 4. Fogholade bud HAdiye aziz, vaghean bekhatere matalebe khubi ke tarjome mikoni, samimane motshakeram
  🙂
  Ghesmat’hayi az matn baram mobham bud ke mikham kheyli kutah behesh eshare konam, Dar yek ghesmat zekr shode bud ke kheyli az arvah dar hale entekhabe tarke zamin be dalayele mokhtalef hastan, soal injast ke chegune in emkan vojud dare ?t

  • سلام 80arash08 عزیز,

   تا آنجائیکه بنده در زمینه این سوال شما برای خودم ادراک حاصل شده خدمتتان میگویم که, انتخاب در سطح روحی در واقع تثبیت میشود. یک روح در حال حاضر روی سیاره زمین تجربه کننده شرایط کنونی, باید یا انتخاب کننده راه نور یا تاریکی باشد. ارواحیکه همچنان به فعالیت های انفرادی و گروهی صرفا در خدمت خود و حتی مخربانه service to self دارند همچنان ادامه حیات میدهند(مثل مشخصا illuminatiها و غیره) در حقیقت باید به جرات گفت که شانس صفر درصدی برای ورود به اصطلاحا مسیر نور و رشد روحانی دارند و اگر که پروسه تدریجی عروج کنونی سیاره زمین بخواهد همچنان بر روی سیاره زمین ادامه یابد, آنها قاعدتا توان فرکانسی ارتعاشی زیستی لازم برای بودن در بدنهای فزیکی شان را کاملا از دست خواهند داد و یا مجبور به ترک سیاره زمین میشوند و یا اینکه بودن آنها در این سیاره زمین=خواهد بود با مرگ فیزیکی آنها و اینکه ارواح آنها اگر شانس نیاورند که بتوسط موجودیتهای تمدنهای منفی فراسیاره ای نجات یابند, ارواح شان بطور اتوماتیک در پروسه سقوط روحانی بیشتر به محل ها و ابعاد دیگری از فضا که متناسب با karma آنها باشد منتقل خواهند شد.

   اما برای آن دسته ارواحیکه انتخاب کننده مسیر اصطلاحا نور هستند, خب باید پروسه رهاسازی انرژیهای منسوخ و قدیمی زندگیهای متعدد روی سیاره زمین را از بدنهای فزیکی و احساسی و ذهنی شان که کار عین آب خوردنی هم نیست باید پشت سر بگذارند(که متناسب با karma این چنین دست ارواحی نیز, اصطلاحا غلظت انرژیهای منسوخ ذخیره شده در حافظه سلولی آنها برای رها سازی متغیر است). لذا, برخی از این دست ارواح, با آنکه انتخاب کننده مسیر اصطلاحا نور هستند, اما ممکن است نتوانند شدت جریان رهاسازی انرژیهای منسوخ را در این incarnation کنونی شان در سیاره زمین تحمل کنند خصوصا اینکه اگرکه در وضعیت های نامناسب زیستی کشوری و خانوادگی باشند, لذا آنها در معنای واقعی کلمه در سطح روحی شان تقاضای(حتی غیرمستقیم و ناعالم به قضایای پیرامونشان) برای خروج از این فشارها را میکنند و خواهند داشت, که نتیجه اش میشود مثلا بیماریهای لاعلاج محکوم به مرگ یا ریختن بعنوان مثلا معترض در خیابانها(مثل اتفاقات نادر زیادی که در همین اواخر سال 2012 و خصوصا 2013 تا به حال رخ داده اند) یا مثلا دچار بلایای طبیعی و حوادث شدن…………….

   که ارواح آنها اصطلاحا به ایستگاه بعد از مرگ میروند تا در اصطلاحا سیاره زمین جدید آینده بخواهند دوباره وارد شوند.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 5. ye soale dige inke : tebghe gofteye matn ma az che tarighi dar hale gosile Nur be darune sayyareye zamin hastim ?t
  Ba sepas

  • سلام 80arash08 عزیز,

   ارواح بدام افتاده بدرون آگاهی صرفا فیزیکی یک سیاره را(حالا بتوسط نیروهای فرضی منفی ابر و ماه و خورشید و فلک در کارند در نظر بگیریم) بسان حجم اب درون یک توپ تقریبا ضخیم بادی در نظر بگیرید که فضای بیرون از این توپ بادی هم بشود مثلا آگاهی های فرا ابعادی فرافیزیکی دیگر. خب؟

   وقتیکه نیروهای فرضی مثبت ابر و ماه و خورشید فلک میخواهند به کمک این میلیاردها ارواح(با توجه به مثال=حجم آب درون آن توپ بادی) درون سیاره زمین بیایند, از طریق ذرات آب(ارواح آماده عروج/lightworkerها/ارواح انتخاب کننده مسیر نور/ارواح خواهان رشد روحانی) درون توپ بادی و همین طور از بیرون این توپ بادی اقدام به اصطلاحا نفوذ بدرون ضخامت لایه توپ بادی میکنند. حالا مسئولیت و فعالیت برای نفوذ به درون ضخامت این لایه توپ بادی برای اصلاحا ترکیدن این توپ(آزاد سازی همه ارواح درون سیاره زمین به آگاهی های فرا ابعادی) از درون توپ بعهده همان اصطلاحا ذرات اب خواهان چنان پروسه ازاد سازی خواهد شد, و متصور شود که وقتی مثلا یک سوراخ درون آن توپ بادی ایجاد گردد(حالا به کمک همان ذره آب درون توپ در آن نقطه سوراخ شده+کمک نیرویی بیرون از توپ در همان نقطه سوراخ شده) چه فشار خروجی آب را باید از طریق همان ذره آن ذره متحمل شود.(اصطلاحا در مثل مناقشه نیست, خواستم یه مثالی زده باشم که برسونم که چی میخوام بگم و امیدوارم که مطلبی رو که میخواستم بگم رسونده باشم.)

   حالا, ماها اصطلاحا ارواح انتخاب کننده مسیر نور روی سیاره زمین داریم حکم اصطلاحا portalهای نوری متحرکی را بازی میکنیم که جریان نور(انرژیهای فرکانسهای ابعاد بالاتر) از طریق portalهای بیولوژیکی زنده ما سریعتر میتوانند بدرون بدنه فیزیکی سیاره زمین تزریق شوند(که همانطور که گفتم وقتیکه شمار ارواح اصطلاحا بیدار شده زیاد نباشد, بعضی اوقات احساسات شدیدی را متوجه و متحمل خواهید شد). مثل باز هم میتوان گفت کاتالیزورهای بیولوژیکی. حالا این portalهای و کاتالیزورهای ماها هرچقدر اصطلاحا تمیزتر باشند, هم جریان نور(انرژیهای فرکانسهای ابعاد بالاتر) سریعتر بدرون بدنه فیزیکی سیاره زمین جاری میشود و هم اینکه ماها خودمان متحمل فشارهای کمتری میشویم…………..

   تنها کاری که ماها باید کنیم, همانطور که پاراگراف آخر همین پیغام گروه آرکتورین در این پست ذکر کردند, باید روند enlightment خودمان را تسهیل تر و اصطلاحا تمیزتر و روانتر کنیم که تاثیرش خودبخود در بیرون و محیط اطرافمان نیز اتفاق خواهد افتاد.

   در این زمینه, توجه شما را جلب میکنم به ذکر این نکته در واقع 5 فاکتور هستند که ما با آنها برنامه ریزی میشویم:
   پندار – کردار – گفتار – احساسات – خوراک.

   لطفا به PDF لینک زیر(5 فکتوری که با آنها برنامه ریزی میشویم) توجه کنید:
   http://www.mediafire.com/download/qe0sb3go19w9kr4/5_factors_we_are_programmed_with_them.pdf

   و همینطور PDF لینک زیر درباره مطلبی مفید از آموزه های آرکتورین ها به ما:
   http://www.mediafire.com/download/ecc12hs15keh1db/ARCTURIANS_AND_THE_LIGHT_QUOTIENT.pdf

   با تشکر فراوان از توجه شما آرش عزیز و سایر دوستان گرامی

 6. مطلب فوق العاده جالب و آموزنده ای بود. به خصوص قسمتی که از تغییر صحبت می کرد.

 7. با تشکر از هادى عزيز! اى کاش همه مردم مثل شما ذهن بازى داشتند!

 8. هادي جان
  اين لينكهاي ازين نوع توي pdf معرفي شده ات كار نميكنه! لطفا درستش كن يا برام بفرست.
  چقدر ممنونت ميشم اگه word هاي pdf هات رو برام بفرستي … اونوقت بهتر ميشه تحقيقي برخورد كرد.
  ممنونم
  http://www.mediafire.com/view/?qe0sb3go19w9
  http://www.mediafire.com/view/?s0bt36qdl6cg
  http://www.mediafire.com/view/?0afb7ajoo89
  http://www.mediafire.com/view/?fjjrlgtt89ro4

 9. هادي جان ممنونم
  همين پست آخريت كه لينكهاي دروني رو درست كردي…مساله رو حل كرد.
  خدا اون انرژي زيادت رو روز به روز بيشتر كنه.
  با اينكه word نميدي، خدا با آركچرين ها محشورت كنه.
  خيلي ممنونم

 10. Hadiye aziz vaghean az tozihatet mamnunam, kamelan ba mesali ke zadi kheyli az soalate digeye mortabet dar zehnamo hall kardi, hanuz natunestam linkaye PDF ro bekhunam

 11. Hadi jan link’haye PDF ro khundam, vaghean matalebe jalebo fogholadeyi budan, avalin bar bud ke chenin etela’atiyo kasb mikardam, ye khorde sangin bud, ba anbuhi soal, bazam mamnun
  🙂

 12. من اولین باره درباره این گروه میشنوم اگه میشه لطفا منابع فارسی معرفی کنید تا دربارشون بخونم
  نکته جالبتر نزدیک بودن دیدگاهشون ( البته تا حدودی ) به دیدگاه اکنکاره !

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: