تمدنهای روزگاران پیش از نوح، (هنر فراموش شده تولید طلا)قسمت دوم. تاریخچه کیمیاگری


 

pish_az_noh_rojeld
هنری چهارم پادشاه انگلستان فرمانی را در سال ۱۴۰۴ میلادی صادر

نمود که طبق آن تولید فلزات مشابه فلزات معدنی را جرمی علیه

دولت اعلام نمود.


این فرمان در ایام جنگهای صد ساله و انقلاب روستائیان صادر شد.


عاقلانه به نظر نمیرسد که پادشاه انگلستان در حالی که یک جنگ

طولانی پر هزینه ای را در خاک فرانسه دنبال میکرد و همزمان

مشغول سرکوب شورش های داخلی بود، چنین اعلامیه ای را بی

مورد صادر کند.


علت آن اعلامیه واضح است، زیرا مقدار زیادی طلا از یک منبع

ناشناخته به بازار سرازیر و سبب نگرانی حکومت شده بود.

در مورد دیگری میخوانیم که «هنری ششم» پادشاه دیگر انگلستان

رسماً به «جان کاب» و «جان میستلدن» اجازه داد که به هنر

فلسفی تبدیل فلزات بپردازد و پارلمان وقت انگلستان نیز طی

فرمانی، آن را تصویب کرد.


ضرابخانه سلطنتی این طلاهای مصنوعی را تحویل میگرفت و از آنها

سکه ضرب میکرد.

اما واضحتر این حکم «هنری چهارم» در باره تحریم کیمیاگری،

اعلامیه ویلیام و «ملکه ماری» انگلستان در این رابطه در سال ۱۶۶۸

است.


آن اعلامیه چنین است: «از آنجایی که طبق قانون مصوبه، اشخاص

گوناگونی از طریق مطالعات و ذوق و فراگیری خود با مهارت کامل در

هنر ذوب و تصفیه فلزات دست یافته و از سوی دیگر آنقدر در این کار

پیشرفت نموده اند که اقدام به تولید مشابه آنها به صورت مصنوعی

مینمایند…»


طبق مفاد این اعلامیه معلوم میشود که از زمان حکومت «هنری

چهارم» به بعد تعداد زیادی از مردم انگلیس، بنا به تصمیم دولت

جهت فراگیری کیمیاگری به کشورهای دیگر اعزام شده بودند که

حکم جدید اعلام مینماید تمامی طلاها و نقره های تولید شده بر

اساس استاندارد را در برج لندن تحویل ضرابخانه سلطنتی بدهند و

بهای آن را به قیمت روز بدون تخفیف نقداً دریافت دارند.

بعد از این تغییر در سیاست، پادشاه و ملکه اعلامیه دیگری صادر

میکنند و ضرورت پرداختن به مطالعه و اقدام به کیمیاگری را در آن

مورد تأکید قرار میدهند.

https://i1.wp.com/www.extravaganzi.com/wp-content/uploads/2010/11/alchemy-platinum-and-gold-sink.jpg

گاهی به حقایق عجیبی درتاریخ بر خورد میکنیم که جای بحث دارند،

احتمالاً امروزه نیز از همان طلاهای ساخت کیمیاگران در خزانه داری

کل انگلستان به صورت شمش هایی وجود دارند و از جانب دیگر

اطلاع داریم انگلستان همیشه طلای مورد نیاز کشور را از  خارج وارد

میکند، بنابر این بی شک پادشاهان انگلیس ذخایر طلای موجودی در

کشور را زیر کنترل خود داشتند و اجازه نمی دادند سرازیر شدن طلا

از منابع ناشناخته دیگر، اقتصاد کشور را به خطر اندازد.

بدین ترتیب حکم تحریم و یا لغو تحریم برای تولید طلا توسط کیمیاگران

را فقط در کشور خود میتوانستند صادر نماید، نه برای مردمان

کشورهای دیگر.


با این حساب ساخت طلای مصنوعی در خود انگلستان به عمل

می آمد و محل تحویل آن نیز ضرابخانه سلطنتی بوده است.

مسلماً طلای مصنوعی در انگلستان تولید میشده و نویسنده کتاب

شخصاً نمونه ای از آن را در قسمت سکه ها و مدالهای موزه بریتانیا

در لندن به چشم دیده است. که به شکل قشنگی است، و احتمالاً

قبل از تبدیل شدن به طلا یک فشنگ سربی بوده است.

در باره سابقه این گلوله طلایی چنین شرح داده اند: «این طلا از یک

گلوله سربی توسط کیمیاگری در حضور سرهنگ «مکدانلد» و دکتر

«کلکوهان» در ماه اکتبر ۱۸۱۴ در «بوپورا» ساخته شد.» درست

است که اطلاعات موجود در باره اسرار کیمیاگری و قطعات طلای

ساخته شده از  طریق تبدیل فلزات کم بها، بسیار اندک است.


اما این فشنگ طلایی از نمونه های نادری است که رسماً به عنوان

طلای مصنوعی ساخت کیمیاگران پذیرفته شد،و در یکی از بزرگتری

و معتبرترین موزه های دنیا نگهداری میشود.

مشهور است که جان «هل وتیوس» (۱۷۰۹ – ۱۶۲۵) پزشک

مخصوص خاندان سلطنتی «اورانژ» در اروپا به کیمیا گری میپرداخته

و فلزات پایه را به طلا تبدیل میکرده است.


روزی «پرولیوس» بازرس ارشد ضرابخانه سلطنتی هلند به کارگا

«هل ویتوس» رفت تا کره های کیمیاگری او  را تماشا کند.


او از زرگرباشی دربار خواست تا طلای ساخت «هل ویتوس» را محک

بزند و عیار آن را تعیین نماید.


بعد از آزمایشات دقیق معلوم شد که به مقدار پنج نخود به وزن فلز

بعد از تبدیل شدن به طلا افزوده شده است.

بطور کلی فرایند تبدیل شدن فلزات به یکدیگر چیست؟

پلوتونیوم عنصری است که در طبیعت یافت نمیشود و میتوان از

طریق فیزیک هسته ای آنرا به دست آورد.


این عمل، نمونه ای از تبدیل فلزات به یکدیگر است.


تبدیل جیوه به طلا بایستی از  طریق تغییر آرایش الکترونی اتم های

آن به دست آید واین را میدانیم که تعداد الکترونها، نوع مدار آنها و

سازمان پروتون مشخص  کننده هر عنصر است.

ضمناً قابل ذکر است که طبق نظریه کیمیاگران قدیم طلا از جیوه یا

سرب بدست می اید و طبق جدول تناوب عناصر عدد اتمی طلا ۷9،

جیوه ۸۰ و سرب ۸۲ است.

به عبارت دیگر این سه فلز با هم همسایه اند و «مندلیف» برای

اولین بار در سال ۱۸۷۹ جدول تناوب عناصر را بر مبنای ترتیب توالی

وزن آنها که بر مبنای ساختمان اتمی آنهاست تهیه نمود.

اکنون این سئوال مطرح میشود که آیا کیمیاگران قدیمی این جدول را

قبل از «مندلیف» کشف کرده بودند؟

دانشمندان عرب و ایران جابر، رازی، فارابی و بوعلی سینا که بین

قرنهای هشتم تا یازدهم میلادی میزیسته اند، دانش کیمیاگری را به

اروپای غربی منتقل نمودند.

دست نوشته های ارزشمند آنان که به حروف و اعداد رمزی نگارش و

تنظیم شده بود و نشانه های پررمز آن را تعداد اندکی از افراد

می توانستند بخوانند، دست به دست از شهری به شهر دیگر حمل

میشد تا از آن سر در بیاورند.

بعضی از این یادداشت ها و دست نوشته ها حاوی مطالب علمی و

ارزنده ای در مورد علم شیمی و کیمیاگری بود و بعضی دیگر حاوی

فرمولها و مطالب تحریف شده بود که ارزش علمی نداشتند.

کیمیاگران مدام محل آزمایش خود را تغییر میدادند و در خفا به کار

میپرداختند.


زیرا آشکار شدن مهارت شخصی آنان خطرناک بود و تاریخ نشان

میدهد که بسیاری از کیمیاگران زیر شکنجه عوامل حکومتی راز خود

را افشا کرده اند.

«سر جرج ریپلی» (۱۴۷۱ میلادی) ضمن توضیح ترکیبات کیمیاگری به

شاگردان خود، به آنان و کسان دیگر که سرگرم کار با این حرفه بودند

گوشزد میکرد: «اسرار خود را در انبار برای خود نگهدارید زیرا عقلا

میگویند که انبار زبان ندارد.»

پیشگامان علوم در اوایل هزاره دوم میلادی، مانند آلبرتوسمگنوس» 

(۱۲۸۰-۱۲۰۸) که کتاب های قطوری را در رابطه با ستاره شناسی و

کیمیاگری نوشته است، نه تنها معتقد تبدیل فلزات به طلا بود، بلکه

روش هایی برای اقدام به این فن را تدوین نموده بود.


او به علاقه مندان این فن نصیحت میکند که از همنشینی با حکام و

قدرتمندان پرهیز و جانب احتیاط و سکوت را مراعات کنند.

«راجر بیکن» (۱۲۹۴-۱۲۱۴) دست نوشته پررمزی را از خود باقی

گذاشته است که گفته میشود«دبلیو-ام-آر.نیوبالد» موفق به خواندن

رمز آن شده است.

در آن کتابچه فرمول ساختن مس ذکر شده است.

در کتابخانه دانشگاه«پنسیلوینیا» قرع و انبیقی وجود دارد که این

برچسب به تاریخ اول دسامبر ۱۹۲۶ به آن الحاق شده است: «در این

انبیق مس متالیک وجود دارد که بر مبنای فرمول راجر بیکن ساخته

شده است.»

دکتر «پاراسلوس کبیر» (۱۵۴۱-۱۴۹۳) فلز روی را کشف نمود.
او اولین کسی بود که گاز هیدروژن را شناسایی کرد.

 

شهرت پاراسلوس به  کیمیاگری بسیار زیاد بود، یادداشت های پر راز

و رمز او را هنگام دفن جسد با او به خاک سپردند.


اما بعدها وقتی قبر او را در سالزبورگ شکافتند، چیزی در آنجا یافت

نشد. حتی شمشیر معروف او نیز که گفته می شد«سنگ فلاسفه»

در داخل قبضه آن پنهان است. بی هیچگونه ردپایی ناپدید شده بود.

«نیکولاس فلمیل» (۱۴۱۸-۱۳۳۰ میلادی محضر دار پاریسی یک

کیمیاگر معروف دیگر بود.

او بنابر ضرورت شغلی خود که بررسی مدارک و اسناد بود، با تعدادی

 کتابفروش آشنا شده بود، با حروف «هیروگلیف » اشاره کرده،

توسط شخصی ناشناس یک کتاب بسیار قدیمی به زبان ناشناخته، از

ابراهیم یهودی با قیمت مناسب خریداری کرده است.


«فلیمل» و همسرش «پرنل» در پی سالها مطالعه و جستجو

بالاخره پی برده بودند که آن کتاب در باره کیمیاگری در عهد باستان

است.


«نیکولاس فیلمل» با استفاده از آن کتاب موفق شده بود نیم پوند

جیوه را در ۱۷ ژانویه ۱۳۲۸ میلادی به نقره خالص تبدیل نماید.

او در آن هنگام ۵۲ ساله بود و در ۲۵ آوریل همان سال موفق شد

اولین طلای را از راه کیمیاگری به دست آورد.


مردم قرن چهاردهم میلادی پاریس که همعصر فلیمل بودند به

توانایی او در ساختن طلا باور، و برای خود نیز دلیل موجهی داشتند.


زیرا او در طول سی وشش سال فعالیت کیمیاگری ثروت  هنگفتی را

صاحب شد و چندین درمانگاه و کلیسا در پاریس بنا نهاد.


خود او این موضوع را تأیید میکند و مینویسد: «قبل از اینکه همسر و

همکارم در سال ۱۴۳۱ فوت نماید که خاطره او را هرگز فراموش

نخواهم کرد- ما چهارده بیمارستان را در این پاریس بنا نهادیم و وقف

مردم کردیم .


همچنین سه کلیسا درست کردیم و آنها را به صورت زیبایی تزیین

نمودیم و موقوفاتی را وقف آنها کردیم، خود مردم هم نذورات

فراوانی را وقف آنها نمودند و هفت کلیسا و قبرستان را نیز مرمت

کامل نمودیم و اینها غیر از اقداماتی است که در بولون انجام داده ایم

که کمترین اقدام ما در این شهر است».


« نیکولاس فلیمل» ذکر کرده که در بعضی از کلیساهایش علایمی از

 کتاب ابراهیم یهودی را نقش کرده است.


این نشانه ها تا دویست سال پیش در جاهایی مثل قبرستان

«دس اینوسنتس» (معصومین)، کلیسای «سینت جکوئس دولابوشریز»

و «سنت نیکولاس دس چپس» قرار داشتند.


سنگ قبر خود فلمیل نیز در موززه کلونی نگهداری  میشود.

 

دکتر«پایربورلی» در سال ۱۶۵۴ میلادی لیستی از کتابهای معتبر را

منتشر نمود که کتاب ابراهیم یهودی را جزو کتابهای مهم قلمداد

کرده است.

بنابر این کتاب مزبور افسانه نبوده بلکه موجود بوده است.


مسلماً خود «بوولی» نیز یک دانشمند معمولی نبوده زیرا او آنقدر

روشن بین و عالم بوده که وجود سفاین فضایی را به عنوان نوعی

وسایل حمل و نقل آینده پیش بینی کرده و متذکر شده است که کره

 زمین تنها سیاره مسکونی نمیباشد.


طبق نوشته «بورلی» کاردینال «ریشیلیو» دستور داده بود تا خانه و

کلیساهای «فلمیل» را برای یافتن کتابهای کیمیا گری بازرسی کنند،

احتمالاً در این بازرسی موفق بوده است، زیرا او را دیده بودند که

کتاب ابراهیم یهودی را که دارای حاشیه نویسی «فلیمل» بود،

می خوانده است.

ماجرای «جرج ریپلی» کیمیاگر انگلیسی قرن پانزدهم نیز شگفت

انگیز است.


«الیاس اشمول» یکی از دانشمندان و محققین قرن هفدهم

کلکسیونی را به دانشگاه اکسفورد لندن اهدا نمود که به موزه

«اشمول» معروف است.


در میان آن کلیکسیون اسنادی وجود حاکی از این سفر که «سر

جورج ریپلی» سالیانه مبلغ معادل ۰۰۰/۱۰۰ پوند به مردم جزیره

«رودس» کمک می کرده تا علیه ترکهای عثمانی بجنگند.


لازم به یادآوری است که ارزش پوند در پانصد سال قبل به مراتب از

ارزش امروزی آن بیشتر بوده است.

(ادامه دارد…)

با تشکر از کوروش ۲  کاربر سایت خردمند که این مطالب را در این سایت قرار داده بودند.

Posted on ژوئن 25, 2013, in ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍وح‌. Bookmark the permalink. 4 دیدگاه.

  1. دوست عزیز این یه مطلب جالب درباره دو پیغام مهم و crop circle مشهور از بیگانگان هستش که انالیز جامعی در این باره کرده با یه مدرک باستانی و شباهتش با پیغام بیگانگان خیلی جالبه… این مطلب در سایتتون هستش یا نه چون هر چه در ارشیو گشتم پیدا نکردم http://nexusilluminati.blogspot.com/2011/11/two-most-important-alien-messages.html

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: