تاریخچه سیاره زمین


تاریخچه سیاره زمین

 

این کیهان(universe) که ما در آن زیست میکنیم حدود 50 تریلیون سال قدمت دارد و بعنوان یک ایده از بیشمار ایده های Creator بوجود آمد(مترجم: طبق گفته های Billy Meier که contactee یک گروه از فرازمینیهای منظومه خوشه پروین,Pleiades, بوده است و شاید هنوز هم باشد, حدود 10 به توان 49 universe در cosmos وجود دارد. این فقط یک ایده خلقت Creator را علم جاری ما Big Bang نامیده است و همچنان Big Bangهای دیگری خارج از universe ما در cosmos دارند اتفاق می افتند). سیاره زمین بیش از 600 میلیارد سال قدمت دارد که بیشتر این زمانها را در فاز گاز(gas) وجود داشته است که تا 70 میلیارد سال قبل نیز بطول انجامیده بود, که در آن نقطه به بعد سیاره زمین به آرامی شروع به شکل گرفتن نمود. ما خودمان سیاره مان را «زمین» مینامیم, اما در universe ما بهتر با نام «Terra» یا «Gaia» شناخته میشود. و در زمانهای خیلی دور هم, نام «Shan» بیشتر رایج بوده است. اولین گروه بازدیدکنندگان که روی سیاره مان فرود آمدند مربوط به بیش از یک میلیارد سال قبل بوده است که یک گروه از reptilianها بودند. از آن زمان به بعد, آمدن و رفتن های زیادی رخ داده است. تمدن حال حاضر در حال زیست روی سیاره زمین درواقع سومین تمدنی است که تا به حال وجود داشته است.

 

اولین تمدن نامش Hyperborea یا Hybornea نامیده شده بود. چیز زیادی درباره آنها روشن نیست, مگر آنکه بخواهیم استناد داشته باشیم به contactee یک گروه از منظومه Sirius بنام آقای Sheldan Nidle که در کتابش بنام «اولین ارتباطتان(Your First Contact)» آورده که آنان یک جامعه از گروههای هوشمند از موجودیتهای شبه reptile و dinosaurs و موجودیتهای شبه whale بودند و با آنچه امروزه بنظر میرسند کاملا تفاوت دارند زیراکه آنها در خشکی زندگی میکردند و «کاملا با مو پوشیده بودند, پوزه ها و گوشهای درازی داشتند و قامتی حدود 1.5 تا 1.65 متر داشتند». این سه گروه برای میلیونها سال در صلح در کنارهم زندگی کردند تا اینکه این صلح بوسیله بازدیدکنندگان بدخواه از صورت فلکی Orion شکسته شد که سرانجام نتیجه اش شد یک جنگ هسته ای در حدود 8 میلیون سال قبل.

 

ما چیزهای بیشتری درباره دومین تمدن, که شامل Atlantis و Lemuria(یا Mu) بودند, میدانیم. کتابهای زیادی درباره اش نوشته شده است و افراد زیادی میتوانند چیزهای زیادی درباره این دوره از زندگی از خاطراتشان از زندگیهای گذشته شان بیاد بیاورند. این تمدن ها نیز از نظر روحانی و تکنولوژیکی خیلی پیشرفته بودند, خیلی بیشتر از آنچه که تمدن کنونی ما است. Lemuria توسط موجودیتهای فرازمینی در یک گروه از جزایر در اقیانوس آرام برقرار شد. Atlantis در اقیانوس اطلس, که بعدا جلوتر ظاهر شد. هر دو تمدنهای مذکور با ملتهای فضائی در ارتباط بودند و برای صدها هزار سال بطور صلح آمیز کنارهم زندگی کردند.

 

Rough sketch of were Atlantis and Mu (Lemuria) were situated

 

در پایان آخرین سیکل 26 هزار ساله قبلی کهکشان راه شیری ما,Atlantis و Lemuria با یکدیگر وارد جنگ شدند و Lemuria بتوسط Atlantis ویران شد. خود Atlantis در پایان آخرین سیکل 11 هزار و 500 ساله کهکشان ما نابود شد زیراکه آنها خیلی بی توجه بودند به تجربیات طبیعی از قبیل ایجاد portalهای فضا و زمان. و در یک دوره از بلایای طبیعی بی سابقه, یک شکاف در پوسته سیاره زمین و یک انحراف در محور سیاره زمین, این امپراطوری بتوسط دریا بلعیده شد. خیلی از Lemurianها و Atlantisها در طول این دوره های متلاطم به زیر سطح زمین فرار کردند و نسلهای آنها امروزه نیز هنوز آنجا زندگی میکنند.

 

This work of art was once part of the old Maya city of Tikal, in Guatemala. It probably illustrates the demise of Atlantis. Since this does not fit the prevailing picture, a German archaeologist took it to Germany, where it was "accidentally" destroyed in the Second World War

 

سیاره زمین نمو کننده

 

درست مانند بیشتر سایر سیارات و قمرها, سیاره زمین نیز در درونش توخالی است. پوسته سیاره زمین حدود 700 مایل ضخامت دارد و نیروی جاذبه در آن پوسته قرار دارد. دالان های زیادی وجود دارند که از بیرون سطح زمین به درون آن منتهی میشوند. در هر دو قطبین سیاره زمین همچنین سوراخهای بزرگی در پوسته زمین وجود دارند. این پوسته شبیه پنیر سوئیسی است. در بیشتر مکانها, و نه در همه جا, پیدا کننده magma خواهید بود. همچنین غارها و شکافهایی با صدها متر عمق وجود دارند. در داخل سیاره زمین و در حدود 120 شهر زیرزمینی, تمدنی بنام Agartha وجود دارد که خیلی پیشرفته تر از تمدن ما بر روی سطح سیاره زمین است. بیشتر این شهرها دارای یک اکوسیستم کاملا مستقل درحال کار هستند.  وقتیکه سیاره زمین (SheGaia) تازه فرم جامد بخود گرفته بود, اندازه اش خیلی کوچکتر از آن چیزی که اکنون است بود. تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز خط استوایی ما در بالای 1000 mph میچرخد سیاره زمین در طول سالهای متمادی بطور قابل توجهی نمو کرده است. او(she) هنوز سالی چند اینچ دارد نمو میکند. 200 میلیون سال قبل او فقط حدود یک چهارم محیط کنونی اش را داشت و نیروی جاذبه خیلی کمتر بود و این دلیلی است که چرا دایناسورها قادر بودند تا بتوی هیولاهای عظیمی با گاهی اوقات تا 80 تن توسعه بیابند. با نیروی جاذبه کنونی سیاره زمین, دایناسورها بدون شک از بیماریهای فیزیکی مزمن رنج میبردند از قبیل شکستگی استخوانها و حمله قلبی و غیره.

 

در آن زمان, تمام قاره ها بیکدیگر مرتبط بودند و نواحی بزرگی از زمین که امروزه خشکی هستند بتوسط دریاهای کم عمق پوشیده شده بود. این دلیلی است که چرا فسیلهای جانوران دریایی در مکانهایی نامعمول از قبیل درون مرزهای America کشف شده اند. از آنجائیکه سیاره زمین داشت نمو میکرد, قاره ها از یکدیگر جدا شدند و نواحی بزرگی خشکیدند. جدائی قاره ها بتوسط نیروهای اسرارآمیزی بوقوع نپیوست که بطور تصادفی صفحات زمین شناختی را این سو و آن سو کرده باشند, آنطورکه دنبال کنندگان مدل ادعایی «Pangea» ذکر میکنند. آن دانشمندان همچنان گمراهند با این حقیقت که کف اقیانوس ها فقط حدود دهها میلیون سال در برخی نواحی قدمت دارند, درحالیکه صفحات زمین جامد در حدود میلیاردها سال قدمت دارند. توضیحش برای این بدینصورت است که رشد سیاره زمین همراه خطوط گسل روی کف اقیانوس رخ میدهد, که بطور کلی بطور عمودی در سرتاسر سیاره پخش  میشود.  

 

Earth 200 million years ago and now

 

ماه

 

ماه کنونی برای سیاره زمین درحقیقت مصنوعی و همچنین توخالی است, و دارای یک ساختار فلزی در درونش است. بر رویش ویرانه ها و اهرام وجود دارد, و همچنین خیلی از پایگاههای زیرزمینی. اینها اساسا در زیر وجه تاریک ماه وجود دارند. زمان درازی پیش, سیاره زمین دارای دو ماه طبیعی بود که یکی از آنها در طی حمله Atlantis به Lemuria نابود شد. فرازمینیها ماه طبیعی دیگر را با ماه کنونی سیاره زمین تعویض کردند و ماه طبیعی مذکور را برای استفاده در یک منظومه شمسی دیگر قرار دادند.

 

این اعتقاد که ماه بدور سیاره زمین و سیار زمین بدورخورشید میگردد کاملا درست نیست(مترجم: سیاره زمین و ماه آن حول یک محور نامرئی در مرکز فاصله بین آنها دارند میچرخد, و کل مجموعه آنها نسبت به خورشید نیز حول یک محور نامرئی دیگر در مرکز فاصله بین آنها دارند میچرخند), زیراکه خورشید منظومه شمسی ما در فضا حالت ساکن و بیحرکت ندارد. خورشید منظومه شمسی ما نیز مانند کل ساختار کهکشان ما و مانند کل ساختار universe ما دارد در فضا منبسط میشود یعنی دارد با سرعت در فضا حرکت میکند(یعنی در خلاف جهت پیدایش universe ما از آن به اصطلاح Big Bang ما), و بدینگونه تمام سیارات و اقمار منظومه شمسی ما منجمله سیاره زمین ما نیز با آن دارد در فضا حرکت میکند. بدینگونه, سیارات و اقمار آنها در یک حالت حرکتی استوانه ای(cylindrical motion) در توی فضا دارند حرکت میکنند.  

 The moon in front of the Earth

 

قمر کنونی زمین, اما یک دنیای رنگی است و دارای اتمسفر روشنی است(برخلاف آنچه عکسهای سیاه و سفید ماهواره ای به ما نشان میدهند). در آنجا آب و یخ وجود دارد. درواقع نوعی علف و چند گیاه کوچک از قبیل نوعی سیب زمینی در آنجا رشد میکنند. تصاویر ماه که توسط NASA منتشر میشوند بدون تناقض درشان دستکاری شده تا هر نوع ردی از رنگ و زندگی در آنجا را پاک کنند. و در منظر عمومی همچنان اعتقاد بر این است که ماه یک دنیای گرد و غباری بدون زندگی است. همچنین در سال 1969 که سفینه آمریکائی در سطح ماه نشست توسط اخبار نادرست و دروغی پوشش خبری داده شد. درواقع فرود سفینه آمریکایی بر سطح ماه انجام شد, اما بیشتر تصاویر ارسالی به منظر عمومی در واقع از یک استودیو فیلم سازی در Hollywood تحت سفارشات رئیس جمهور Nixon به بیرون و منظر عمومی رسید. درواقع با فرود واقعی سفینه آمریکائی بر سطح ماه, تعداد زیادی UFO وجود داشتند تا آمده بودند بر ماجرا نظارت کنند, چیزیکه غیرممکن تشخیص داده شد تا چنین تصاویری را به منظر عمومی برسانند. چیزیکه به ناامیدی روی بخشی از فضانوردان انجامید, کسانیکه در راه برگشت به خانه هایشان به رازداری سوگند یاد کرده بودند, و کسانیکه تاجائیکه ممکن بود از رسانه ها بدور نگه داشته شدند. در سال 1994 ,Neil Armstrong در طی یک ظاهر شدن عمومی نادر به یک نسل جدیدی از فضانوردان گفت که:»ایده های عظیم کشف نشده ای وجود دارند, دست یابیهای مهم در دسترس آنهائیکه بتوانند یکی از لایه های حفاظتی حقیقت را از میان بردارند.»

 

ویترین نمایش خداوند

 

سیاره زمین ما یکی از زیباترین سیاراتی است که وجود دارد. در universe ما او(she) گاهی بنام «ویترین نمایش خدا» خوانده میشود. تنوع گوناگون مناظر طبیعی و گونه های حیات که ما اینجا داریم, تقریبا در هیچ جای دیگر این universe ما شناخته شده نیست.سیارات زیادی هستند که کوهستان ها, اقیانوس ها, صحراها یا جنگل ها دارند, اما تعداد زیادی نیستند که همه آنها را با هم داشته باشند. این دلیلی است که چرا سیاره ما از نظر تاریخی درگیر تعداد زیادی از جنگهای کهکشانی بوده است و بعنوان یک نشان پیروزی یا جایزه بزرگ بهش نگریسته شده است. آن نبردهای فضائی با سفینه های ضلع نور و تاریکی در تعقیب یکدیگر در آسمانهای ما مانند آنچه در سری فیلم های Star Wars نشان داده شده, مربوط به زمانهای خیلی دور پیش بوده است. اکنون, صلح کیهانی غالب شده است, اگرچه چنین چیزی هرگز رسما امضاء نشده است. هر دو ضلع نور و تاریکی خسته و کوفته اند از میلیونها سال جنگ همیشگی با یکدیگر, که به قیمت جانهای زیادی انجامید و هرگز هم هیچ برنده مشخصی نداشته است.

 

clip_image002

 

جمعیت کنونی سیاره زمین

 

تمدن کنونی سیاره زمین یک گونه بی نظیر در universe ما است, زیراکه در عصر برج حوت, سیاره ما معین شده بود تا سیاره ای باشد که ارواح در آنجا بتوانند تجربه کننده پدیده دوگانی (خوب و بد در یک جامعه – duality) باشند. چیزیکه منجر و لازمه رشد روحانی یک روح است. برای ایجاد حداکثر احساس جدائی از یکدیگر و از باقی دیگر universe ما, سیاره زمین بدرون قرنطینه گذاشته شد. این یعنی که اعضاء فدراسیون کهکشانی مجاز نبودند تا هیچ ارتباطی با ما برقرار کنند, و فقط ممکن بود نظاره کننده ما از یک فاصله معینی باشند. از آنجائیکه نژادهای فضائی منفی اغلب نقض کننده قوانین کیهانی اند, آنها سیاره زمین را مورد بازدید قرار دادند, با تمام عواقبی که باهاش تا به امروز پیش آمده است. اما این موضوع باز هم بنوعی در تناسب با همان سناریو duality بود, و درنتیجه فدراسیون کهکشانی درگیر جنگ برسر آن نشد. فقط اگر نژادهای منفی فضائی تهدید کننده آن میبودند که تعادل زندگی روی سیاره زمین را خیلی زیاد برهم زده و یا کاملا از هم بگسلانند, برای مثال اگر منفیها نقشه هایی میداشتند تا بشریت را در یک مقیاس خیلی عظیم بخواهند قلع و قمع کنند بوسیله ویروسها یا بمبهای هسته ای, مداخله از جانب فدراسیون کهکشانی رخ میداد. همچنین اگر منفیها میخواستند تا عده ای از مردمان یا ارواح را به بیرون از منظومه شسمی مان ببرند, آن موضوع نیز باز هم مورد تحمل و پذیرش فدراسیون کهکشانی نبود. جمعیتی که در این اوضاع و شرایط منزوی نمو میکردند و میکنند, با آمیزه ای از حیرت و عدم درک ازسوی تمدنهای فرازمینی که نظاره گر ما هستند نگریسته میشوند. در یک وجه, ما اینگونه ظاهر میشویم که قادریم دوست داشتنی باشیم و چیزهای زیبائی خلق کنیم مثل تمام انواع آنچه تمام هنرمندان و نویسندگان و استادکاران نمایش داده اند. اما در یک وجه دیگر, ما در مواقعی بی نهایت بیرحم و بی توجه هستیم حتی درمقابل همنوع خودمان و سیاره ای که خانه زیستی مان است. ما تنها تمدنی هستیم که چنان چیزی مثل پول درش وجود دارد و خیلی قدرت بهش داده شده و قدرتمند شده است, جائیکه علم وجود یک نیروی خالق بنام خداوند و همچنین وجود زندگی فرازمینی را خیلی جدی نمیگیرد, و جائیکه free energy هنوز بداخل جامعه مدنی مان نفوذ نکرده است. اما این آخری یعنی free energy مقصرش ما نیستیم زیراکه مخترعین زیادی بودند که میخواستند ایده های انقلابی ای را مطرح کنند که بسیار بنفع بشریت میبود, کسانیکه بتوسط illuminati خاموش شدند. مانند Nikola Tesla که در آغاز قرن پیش چنیدن ابزارآلات کاملا بدرستی عملکرد کننده با انرژی zero point را اختراع و توسعه داد, اما متوقف و خاموش شد. سیاره زمین بعنوان «سیاره زندانی» شناخته شد جائیکه ارواح از سراسر universe ما بدینجا می آمدند تا Karma منفی شان را حل کنند(یا اینکه نه, زیراکه آنها همیشه موفق نمیشوند). این شرایطی بود که تا پایان و کامل شدن سیکل قبلی کهکشانی ما ادامه داشت, و این اکنون به پایان رسیده است.(مترجم: بعد از سال 2012 و با ورود به عصر آکواریوس, فاز دیگری در سیاره زمین دارد رخ میدهد.)

 

سیاره زمین زنده

 

آنچه که بیشتر مردم تشخیصش نمیدهند, خصوصا در غرب, این است که خود سیاره زمین(sheGaia) یک موجودیت زنده است. یعنی یک موجودیت بسیار توسعه یافته که دقیقا میداند که چه چیزی دارد بر رویش و در درونش و بر اطرافش اتفاق می افتد. مطابق channeling یک روح پسربچه مرحوم بنام Matthew Ward که با مادرش ارتباط دارد, روح Gaia همیشه در سطح زیستی بعد پنجم باقی مانده است. اما شرارت و تاریکی اینجا روی سیاره زمین تا بدانجا پیش رفت که بدن او(sheGaia) تا به اعماق بعد سوم فیزیکی سقوط کرد. اما این نیز بزودی به پایان خودش نزدیک خواهد شد زیراکه با پروسه در حال ادامه عروج(ascention), بدن و روح Mother Earth دوباره به یکدیگر خواهند پیوست.

 پی نوشت:تاریخ های قید شده در متن نظر شخصی نویسنده مطلب بوده و ارقام مورد تایید دانشمندان برای عمر زمین 5.5 میلیارد سال و برای کل کائنات 13.8 میلیارد سال است.

منبع:http://thegreaterpicture.com/earth.html

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

Posted on جون 21, 2013, in تاريخ مرموز, تاريخ زمين. Bookmark the permalink. 18 دیدگاه.

 1. با سلام میشه منابع ای مطلب رو برام بزاری ممنون میشم میخاستم ببینم که قابل اعتماد هست یا نه

 2. سلام ممنون از مطالب جالب و زیبا.

 3. دنیا 13.7 میلیارد سال سن داره و زمین حدود 5 میلیارد سالو
  رامتین جان مطالب علمی میذاشتی یه مدت ولی الان خیلی وقته سطح مطالبت افت کرده و یه سری چیزای غیر واقعی میذاری

  • سلام mehdidx عزیز,

   بنده و امثال بنده که مطالبی را ترجمه و برای رامتین میفرستیم فقط و فقط برای جنبه خبر رسانی دارد و بس. اینکه حالا چه کسی چه نتیجه و اعتقادی از آن میگیرد یا نه مربوط به خودش است, پس لطفا از بیان چنان دست عباراتی که مثلا سطح مطالب افت کرده یا افت نکرده خواهشا بپرهیزید. و اینکه از نظر شما فقط هر آنچه که علم جاری بیاید تایید کند شما فقط آنها را قبول دارید؟ اما در منظر همین علم جاری در مورد عدد 13.7 میلیارد سال که همین علم جاری در موردش ذکر کرده لطفا به تصویر لینک زیر دقت کنید که نمایش دهنده تصویری خیالی از Big Bang است:

   همانطور که میبنید و خیلیها متاسفانه هنوز بدرستی نفهمیده اند این است که ذکر شده توسط علم جاری که:
   Big Bang Expansion=13.7 billion years(به معنای انبساط Universe ما)

   و نه اینکه:

   Big Bang Oldness=13.7 billion years(به معنای قدمت Universe ما)

   با توجه به تصویر لینک بالا, حالا یعنی چی این Big Bang Expansion=13.7 billion years : یعنی اینکه اگر بخواهید با سرعت نور از نقطه انتهایی universe ما به مرکزش یعنی به نقطه Big Bang بروید حدود 13.7 میلیارد سال طول میکشد و نه اینکه قدمت universe ما 13.7 میلیارد سال باشد, باز هم توضیح بیشتر اینکه:
   1-نوری که از خورشید منظومه شمسی ما به زمین میرسد با طی سرعت نور حدود 8 دقیقه در راه است تا به ما برسد و این یعنیکه ما از روی زمین همیشه داریم به گذشته 8 دقیقه پیش خورشیدمان مینگریم و این یعنی اگر خورشید منفجر شود ما روی زمین حدود 8 دقیقه بعد متوجه اش خواهیم شد.
   2-نوری که از کهکشان آندرومدا به کهکشان راه شیری میرسد با طی سرعت نور حدود 2 میلیون سال در راه است و این یعنی رصد ما از کهکشان آندرومدا مربوط به گذشته بالای 2 میلیون سال او است.

   3-به همین منوال, یعنیکه نوریکه از نقطه Big Bang بخواهد به دورترین نقطه در Universe مان برسد با طی سرعت نور حدود 13.7 میلیارد سال در راه خواهد بود.

   و این یعنی دوباره اینکه عبارت Big Bang Expansion=13.7 billion years بمعنای طول مسیر زمانی پیمایش universe ما با سفینه ای با سرعت نور است و هیچ ربطی به قدمت و سن و سال زیستی universe ما ندارد. حالا متوجه شدید؟

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

   • فقط خواستم بگم من خیلی لذت میبرم از مطالبی که میزارید این و بقیه مثل پیام آرکتورین ها برا امثال من
    با یکسری طرز فکر و تمرینها خیلی خیلی مفیده و بهم امید میده پس بکارتون ادامه بدید

 4. با تشکر از مترجم بابت ارائه این مطلب پرمغز که درعین جواب دادن به برخی پرسش ها سوالاتی رو هم ایجاد میکنه.
  تا اونجایی که میدونم (و مطمئنم) آتلانتین ها کاملا نابود نشدن و بازمانده هاشون الان در آلمان و اسکاندیناوی ساکن هستند. آیا لمورین ها هم بهمین ترتیب بازمانده روی سطح زمین دارند؟!
  چرا آتلانتین ها باید به لمورین ها حمله میکردند؟!
  درمقاله دلیل واضحی برای نابودی خود آتلانتین ها آورده نشده.
  این عدم دخالت در سیاره حتی تا ایجاد دستگاهی مثل illuminati توسط نیروهای شر مجازه؟! بنظر شما این بیش از حد توازن قدرت رو بهم نزده؟
  هنوز درک نمیکنم زندگی در یک سیاره منزوی دقیقا چه ارتباطی با تعالی و رشد روح داره؟! آیا واقعا ارزششو داره؟!
  پیشاپیش درصورت پاسخ به سوالاتم ممنونم.

  • سلام Startrek عزیز,

   فرمودید که: ((تا اونجایی که میدونم (و مطمئنم) آتلانتین ها کاملا نابود نشدن و بازمانده هاشون الان در آلمان و اسکاندیناوی ساکن هستند. آیا لمورین ها هم بهمین ترتیب بازمانده روی سطح زمین دارند؟!)) جواب در متن مقاله هست که میگوید: «خیلی از Lemurianها و Atlantisها در طول این دوره های متلاطم به زیر سطح زمین فرار کردند و نسلهای آنها امروزه نیز هنوز آنجا زندگی میکنند.» ذکر شده که خیلی و نه همه آنها. همه نتوانستند اصطلاحا به زیرزمین جان بدرببرند.

   فرمودید که: ((درمقاله دلیل واضحی برای نابودی خود آتلانتین ها آورده نشده.)) جواب در متن مقاله هست که میگوید: «خود Atlantis در پایان آخرین سیکل 11 هزار و 500 ساله کهکشان ما نابود شد زیراکه آنها خیلی بی توجه بودند به تجربیات طبیعی از قبیل ایجاد portalهای فضا و زمان و در یک دوره از بلایای طبیعی بی سابقه, یک شکاف در پوسته سیاره زمین و یک انحراف در محور سیاره زمین, این امپراطوری بتوسط دریا بلعیده شد.»

   فرمودید که: ((چرا آتلانتین ها باید به لمورین ها حمله میکردند؟!)) جوابش در سقوط spirituality و عطش بیشتر خواهی است……………………………………………

   فرمودید که: ((این عدم دخالت در سیاره حتی تا ایجاد دستگاهی مثل illuminati توسط نیروهای شر مجازه؟! بنظر شما این بیش از حد توازن قدرت رو بهم نزده؟)) حوابش این است که در حالت duality اصطلاحا چشدیت طعم doze پایین بدی و شرارت و تاریکی مجاز هم هست تا برای اینکه بد نباشد در فاز duality که معنای خوب و پاکی و نور و صلح درک واقعی و حقیقی نخواهد شد. اما, بله, در متن هم ذکر شده که «اما شرارت و تاریکی اینجا روی سیاره زمین تا بدانجا پیش رفت که بدن او(she–Gaia) تا به اعماق بعد سوم فیزیکی سقوط کرد. اما این نیز بزودی به پایان خودش نزدیک خواهد شد.» یعنی اصطلاحا ضلع تاریکی عملیات overdoze را پیش گرفت از خیلی وقت پیش برای اصطلاحا به یغما بردن سیاره زمین و ارواح درون آن برای قلمروی خودشان. درست مثل مثلا doze پایین مواد که آسیب چندانی نخواهد رساند اما اگر اصطلاحا overdoze اتفاق بیافتد به نابودی کامل منجر خواهد شد.

   فرمودید که: ((هنوز درک نمیکنم زندگی در یک سیاره منزوی دقیقا چه ارتباطی با تعالی و رشد روح داره؟! آیا واقعا ارزششو داره؟!)) جوابش در این است که اولا سیاره زمین قرار نبود تا بدین حد اصطلاحا شرایط زیستی اش سخت شود اما نژادهای متخاصم فضائی که همیشه دخالت شریرانه و تخریبگرایانه و نابودگرایانه دارند اصطلاحا نخود این آش شدند که شدند دیگه تا به امروز حال حاضر. و اما اینکه, نکته مهم انزوا این است که اگر روحی به تمام آگاهیهای فرافیزیکی و کیهانی مطلع باشد که دیگر نمیتواند بیاید و خودش بشخصه تجربه کننده duality باشد؟ ضمن اینکه ارواح پیشرفته مطمئنا باید از فاز duality عبور کرده باشند تا به یگانگی(oneness) در درک واقعی کلمه اش رسیده باشند؟ لذا سیاره ای یا سیاراتی باید باشند که برآورده کننده اصطلاحا چنان «مدرسه duality» باشند؟ نه تنها برای ارواح در حال پیشرفت بلکه برای ارواحی هم که اصطلاحا به هر دلیلی سقوط کرده اند مثل سقوط روحانی آتلانتیسینهایی که زمانی از نظر روحی واقعا پیشرفته تر از ماها بودند, اما بازهم نه در معنای عمقی و حقیقی کلمه اش.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

   • ممنون از توضیحات و زحمات شما. مطالب خیلی جالبی بودند که به نظرم همگی واقعیت دارند گرچه باور این مطالب برای عموم خیلی سخته.خیلی ها حتی به بشقاب پرنده و فرازمینی ها اعتقادی ندارن چه برسه به این مطالب که اساس دانش سطحی انسانهای معمولی رو به هم میریزه.بعضی از این مطالب در کتاب اک ویدیا نوشته پال توئیچل وجود داره.
    با تشکر از شما

 5. با عرض ادب و خسته نباشيد جناب شلدان نيدل مطلبي در مورد سوئيچينگ dna/rna در پروسه عروج دريافت كرده اند , دوستان دانشمند يافته اي در اين مورد دارند آيا؟ با تشكر

 6. بعضی از مواقع انقدر از دیدن این مطالب بهتزده میشوم که نگو اینقدر محکم تمام تاریخ زمین را میگویند که انگاری دیدن ونو شتن…. بدون کم و کاست ومحکم یاد گوبلز افتادم که یک دروغ را انقدر بزرگ ومحکم بگو که همه باور کنند…. از اول تا اخر این سناریو با تمام مدارک علمی موجود متناقض است البته زیبا….. عین بسیاری از کتابهای مقدس اما انسان تنها حاصل یک سیکل تکاملی است که بذر ان را میلیونها سال پیش در گداخت هسته ای ابرنوااخترها سرشته و پراکنده کرده و در محلهای مناسب محیطی رشد میکنند..این پدیده در اینجا زمین تبدیل به یک موجود دوپا با بهره هوشی ده درصد گردیده که هزاران سال است با استبداد وجنگهای پایان ناپذیر به حیات نباتی حیوانی خویش دل خوش است وشبها با نگاه کردن به ستارهها برای خود خدایان باور پذیر میسازد تامشتی زرنگتر جیب خود را پرکنند وسپس به مشتی خاک تبدیل شده واین تسلسل تا انجا که حماقتش اجازه بدهد میرود تا انکه خود را نابود کند وهیچ …..اخر انتظاری بیش از این بسیار عبث است…. نکته اخر این غذای این شکلی اگر اشپزی داشت یا بسیار قبل از این حرفها شام تمام بود یا مادرگیری اشپزهای این اش شور را میدیدیم و اما عروج اخر کدام عروج این هفت میلیارد قاتل ادمکش دورو پست خر مذهب بدرد چه جهنمی بهتر ازاین اشغالدانی میخورند…..تمام

 7. وای از اشخاصی که ادبیاتشون قوی و علم به رخ میکشن!2در 2 =4 ولی از کجا میدونید بقیه تئوری ها و مسایل ی که به عنوانه واقعیت اعلام و قراردادی و پذیرفته شده قطعآ درسته و مطالب این سایت قطعآ نادرست!!بعد اگر شما کلام و استدلال قوی تری دارید بفرمایید! اگر نه از گوبلز و گفته اش استفاده ابزاری نکنید …مدارک علمی؟؟!! کی اونها رو به شما ارایه داده قربان؟؟آیا امکان نداره به دلایلی که هنوز برای اکثریت بعلاوه شما قابل درک نیست مسایلی رو پنهان ووقایعی رو تحریف کرده باشن؟؟!!یا فقط در مورد این مسایل که اینجا گفته میشه ممکنه دروغ و تحریف باشه؟؟در مورد اینکه ما و تمام پدران و اجداده خودتون رو احمق فرض میکنید نظری نمیدم… هه هه …من روانشناس نیستم!! ولی موجودی که از لحاظ شما روز ها میجنگد و خونها میریزد…و شب ها از وصل کردنه ستاره ها به هم خدا میسازد!!از نظر من وجود دوگانگی در ادراکش هست و اینکه از درونش چه زیبایی ها و زشتی هایی تراوش کرده و خواهد کرد!!به دیده ناظر بستگی داره و نسبی هست!!شاید از نظر شما بد…و از نظر من خوب باشه! و اینکه قضاوت کنیم…با توجه به جایگاه ما از بیخ اشتباه هست!!ما داور نیستیم!!و از نظر من این فراینده کشتن ..خون ریختن…پشیمان شدن…ساختن…و تعالی و بینهایت مسایلی که از «زندگی بر لبه خیر و شر «و ازدواجشان» خلق میشود …..در یک واژه… زیباست!و نوع جدیدی از تکامل است و خوب نیاز به نوع جدیدی از «درک دارد و واژه های جدید برای بیان و انتقاله کلامی(برای کسانی که نیاز به درکه کلامی دارند)!…کله این قضایا با دین و باورهاش در یک راستا هست!!!بستگی به درکه ناظر و قدرت تحلیلش داره!نه؟…. من عاشق این هفت ملیارد قاتل و ادمکش هستم و عاشغال دونیه زیبایی که داریم روش زندگی میکنیم!!پله عروج ما برای بودن در مقیاسی برتر و بهتر از این در بین الطلوعین!

  اوه و در آخر چند استفاده ابزاری از طرف من:

  «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش … باز جوید روزگار وصل خویش»

  • پسر تو چقدر زيبا توصيف كردي و زيبا عصباني شدي…
   من هم همه مردم دنيا رو ، و زمين- مادر رو عاشقانه دوست دارم.

 8. ممنون ميشم دوستان اهل چنين مباحثي … اين صفحات و بخش تجربيات سابق…. نوشته نظر هاشون رو گهگاهي براي من بفرستند … ( m_mavara@yahoo.com).

 9. بابا جون هر کسی که دوست دارید یکم ساده تر حرف بزنید…من همش 17 سالمه مخم نمیکشه.در ضمن از این به بعد لطفاً اگه میشه این اصطلاحا رو یا اون کلمه ها و اسمایه انگلیسی رو یه توضیح کوتاهی دربارش بدید.
  یه مشکل دیگه ای که وجود داره تطبیق دادن این مطالب با دین اسلام و قرآنه، که اگه کسی در این رابطه به نتیجه ای رسید در میون بذاره تا بقیه هم استفاده کنند…من دیگه عرضی ندارم

  • در مورد در خواست اول بهتره از الان سعی کنی سطح اطلاعاتتو بالا ببری.وقتی داری این مقاله هارو میخونی یه دیکشنری که استفاده ازش راحت باشه مثل دیکشنری گوشی همراه دستت باشه.همش که نباید به آدم بگن,یکمم باید خودت تلاش کنی.
   اما در مورد بحث دوم که تطبیق دادن با قران و اسلام هست,دوست عزیز فکرت رو باز نگه دار.اینو بدون که این قران و اسلامی که تو خودت و دنیای اطرافتو داری با چارچوب اون محک می زنی اثر دست یک انسان خاکیه و نه بیشتر.از الان سعی کن اجازه ندی خرافات یک جامعه ی عقب مانده ذهنتو به آتیش بکشه و گرنه کل زندیگیتو مغبون خواهی بود.

 10. In maghale aaaali bud, fogholade bud, nemidunam chera vali hatta ye ghesmatayi az in maghale dasht ashke mano dar miyavord
  Az zamani ke daram matalebe in site’o mikhunam, in maghale fogholadetarineshun ,bude, vaghean az Hadi aziz binahayat mamnunam, fogholade bud
  .
  haaaah che hesse khubi, mamnun

برای yashar پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: