بایگانی روزانه: ژوئن 21, 2013

تاریخچه سیاره زمین

تاریخچه سیاره زمین

 

این کیهان(universe) که ما در آن زیست میکنیم حدود 50 تریلیون سال قدمت دارد و بعنوان یک ایده از بیشمار ایده های Creator بوجود آمد(مترجم: طبق گفته های Billy Meier که contactee یک گروه از فرازمینیهای منظومه خوشه پروین,Pleiades, بوده است و شاید هنوز هم باشد, حدود 10 به توان 49 universe در cosmos وجود دارد. این فقط یک ایده خلقت Creator را علم جاری ما Big Bang نامیده است و همچنان Big Bangهای دیگری خارج از universe ما در cosmos دارند اتفاق می افتند). سیاره زمین بیش از 600 میلیارد سال قدمت دارد که بیشتر این زمانها را در فاز گاز(gas) وجود داشته است که تا 70 میلیارد سال قبل نیز بطول انجامیده بود, که در آن نقطه به بعد سیاره زمین به آرامی شروع به شکل گرفتن نمود. ما خودمان سیاره مان را «زمین» مینامیم, اما در universe ما بهتر با نام «Terra» یا «Gaia» شناخته میشود. و در زمانهای خیلی دور هم, نام «Shan» بیشتر رایج بوده است. اولین گروه بازدیدکنندگان که روی سیاره مان فرود آمدند مربوط به بیش از یک میلیارد سال قبل بوده است که یک گروه از reptilianها بودند. از آن زمان به بعد, آمدن و رفتن های زیادی رخ داده است. تمدن حال حاضر در حال زیست روی سیاره زمین درواقع سومین تمدنی است که تا به حال وجود داشته است.

 

اولین تمدن نامش Hyperborea یا Hybornea نامیده شده بود. چیز زیادی درباره آنها روشن نیست, مگر آنکه بخواهیم استناد داشته باشیم به contactee یک گروه از منظومه Sirius بنام آقای Sheldan Nidle که در کتابش بنام «اولین ارتباطتان(Your First Contact)» آورده که آنان یک جامعه از گروههای هوشمند از موجودیتهای شبه reptile و dinosaurs و موجودیتهای شبه whale بودند و با آنچه امروزه بنظر میرسند کاملا تفاوت دارند زیراکه آنها در خشکی زندگی میکردند و «کاملا با مو پوشیده بودند, پوزه ها و گوشهای درازی داشتند و قامتی حدود 1.5 تا 1.65 متر داشتند». این سه گروه برای میلیونها سال در صلح در کنارهم زندگی کردند تا اینکه این صلح بوسیله بازدیدکنندگان بدخواه از صورت فلکی Orion شکسته شد که سرانجام نتیجه اش شد یک جنگ هسته ای در حدود 8 میلیون سال قبل.

 

ما چیزهای بیشتری درباره دومین تمدن, که شامل Atlantis و Lemuria(یا Mu) بودند, میدانیم. کتابهای زیادی درباره اش نوشته شده است و افراد زیادی میتوانند چیزهای زیادی درباره این دوره از زندگی از خاطراتشان از زندگیهای گذشته شان بیاد بیاورند. این تمدن ها نیز از نظر روحانی و تکنولوژیکی خیلی پیشرفته بودند, خیلی بیشتر از آنچه که تمدن کنونی ما است. Lemuria توسط موجودیتهای فرازمینی در یک گروه از جزایر در اقیانوس آرام برقرار شد. Atlantis در اقیانوس اطلس, که بعدا جلوتر ظاهر شد. هر دو تمدنهای مذکور با ملتهای فضائی در ارتباط بودند و برای صدها هزار سال بطور صلح آمیز کنارهم زندگی کردند.

 

Rough sketch of were Atlantis and Mu (Lemuria) were situated

 

در پایان آخرین سیکل 26 هزار ساله قبلی کهکشان راه شیری ما,Atlantis و Lemuria با یکدیگر وارد جنگ شدند و Lemuria بتوسط Atlantis ویران شد. خود Atlantis در پایان آخرین سیکل 11 هزار و 500 ساله کهکشان ما نابود شد زیراکه آنها خیلی بی توجه بودند به تجربیات طبیعی از قبیل ایجاد portalهای فضا و زمان. و در یک دوره از بلایای طبیعی بی سابقه, یک شکاف در پوسته سیاره زمین و یک انحراف در محور سیاره زمین, این امپراطوری بتوسط دریا بلعیده شد. خیلی از Lemurianها و Atlantisها در طول این دوره های متلاطم به زیر سطح زمین فرار کردند و نسلهای آنها امروزه نیز هنوز آنجا زندگی میکنند.

 

This work of art was once part of the old Maya city of Tikal, in Guatemala. It probably illustrates the demise of Atlantis. Since this does not fit the prevailing picture, a German archaeologist took it to Germany, where it was "accidentally" destroyed in the Second World War

 

سیاره زمین نمو کننده

 

درست مانند بیشتر سایر سیارات و قمرها, سیاره زمین نیز در درونش توخالی است. پوسته سیاره زمین حدود 700 مایل ضخامت دارد و نیروی جاذبه در آن پوسته قرار دارد. دالان های زیادی وجود دارند که از بیرون سطح زمین به درون آن منتهی میشوند. در هر دو قطبین سیاره زمین همچنین سوراخهای بزرگی در پوسته زمین وجود دارند. این پوسته شبیه پنیر سوئیسی است. در بیشتر مکانها, و نه در همه جا, پیدا کننده magma خواهید بود. همچنین غارها و شکافهایی با صدها متر عمق وجود دارند. در داخل سیاره زمین و در حدود 120 شهر زیرزمینی, تمدنی بنام Agartha وجود دارد که خیلی پیشرفته تر از تمدن ما بر روی سطح سیاره زمین است. بیشتر این شهرها دارای یک اکوسیستم کاملا مستقل درحال کار هستند.  وقتیکه سیاره زمین (SheGaia) تازه فرم جامد بخود گرفته بود, اندازه اش خیلی کوچکتر از آن چیزی که اکنون است بود. تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز خط استوایی ما در بالای 1000 mph میچرخد سیاره زمین در طول سالهای متمادی بطور قابل توجهی نمو کرده است. او(she) هنوز سالی چند اینچ دارد نمو میکند. 200 میلیون سال قبل او فقط حدود یک چهارم محیط کنونی اش را داشت و نیروی جاذبه خیلی کمتر بود و این دلیلی است که چرا دایناسورها قادر بودند تا بتوی هیولاهای عظیمی با گاهی اوقات تا 80 تن توسعه بیابند. با نیروی جاذبه کنونی سیاره زمین, دایناسورها بدون شک از بیماریهای فیزیکی مزمن رنج میبردند از قبیل شکستگی استخوانها و حمله قلبی و غیره.

 

در آن زمان, تمام قاره ها بیکدیگر مرتبط بودند و نواحی بزرگی از زمین که امروزه خشکی هستند بتوسط دریاهای کم عمق پوشیده شده بود. این دلیلی است که چرا فسیلهای جانوران دریایی در مکانهایی نامعمول از قبیل درون مرزهای America کشف شده اند. از آنجائیکه سیاره زمین داشت نمو میکرد, قاره ها از یکدیگر جدا شدند و نواحی بزرگی خشکیدند. جدائی قاره ها بتوسط نیروهای اسرارآمیزی بوقوع نپیوست که بطور تصادفی صفحات زمین شناختی را این سو و آن سو کرده باشند, آنطورکه دنبال کنندگان مدل ادعایی «Pangea» ذکر میکنند. آن دانشمندان همچنان گمراهند با این حقیقت که کف اقیانوس ها فقط حدود دهها میلیون سال در برخی نواحی قدمت دارند, درحالیکه صفحات زمین جامد در حدود میلیاردها سال قدمت دارند. توضیحش برای این بدینصورت است که رشد سیاره زمین همراه خطوط گسل روی کف اقیانوس رخ میدهد, که بطور کلی بطور عمودی در سرتاسر سیاره پخش  میشود.  

 

Earth 200 million years ago and now

 

ماه

 

ماه کنونی برای سیاره زمین درحقیقت مصنوعی و همچنین توخالی است, و دارای یک ساختار فلزی در درونش است. بر رویش ویرانه ها و اهرام وجود دارد, و همچنین خیلی از پایگاههای زیرزمینی. اینها اساسا در زیر وجه تاریک ماه وجود دارند. زمان درازی پیش, سیاره زمین دارای دو ماه طبیعی بود که یکی از آنها در طی حمله Atlantis به Lemuria نابود شد. فرازمینیها ماه طبیعی دیگر را با ماه کنونی سیاره زمین تعویض کردند و ماه طبیعی مذکور را برای استفاده در یک منظومه شمسی دیگر قرار دادند.

 

این اعتقاد که ماه بدور سیاره زمین و سیار زمین بدورخورشید میگردد کاملا درست نیست(مترجم: سیاره زمین و ماه آن حول یک محور نامرئی در مرکز فاصله بین آنها دارند میچرخد, و کل مجموعه آنها نسبت به خورشید نیز حول یک محور نامرئی دیگر در مرکز فاصله بین آنها دارند میچرخند), زیراکه خورشید منظومه شمسی ما در فضا حالت ساکن و بیحرکت ندارد. خورشید منظومه شمسی ما نیز مانند کل ساختار کهکشان ما و مانند کل ساختار universe ما دارد در فضا منبسط میشود یعنی دارد با سرعت در فضا حرکت میکند(یعنی در خلاف جهت پیدایش universe ما از آن به اصطلاح Big Bang ما), و بدینگونه تمام سیارات و اقمار منظومه شمسی ما منجمله سیاره زمین ما نیز با آن دارد در فضا حرکت میکند. بدینگونه, سیارات و اقمار آنها در یک حالت حرکتی استوانه ای(cylindrical motion) در توی فضا دارند حرکت میکنند.  

 The moon in front of the Earth

 

قمر کنونی زمین, اما یک دنیای رنگی است و دارای اتمسفر روشنی است(برخلاف آنچه عکسهای سیاه و سفید ماهواره ای به ما نشان میدهند). در آنجا آب و یخ وجود دارد. درواقع نوعی علف و چند گیاه کوچک از قبیل نوعی سیب زمینی در آنجا رشد میکنند. تصاویر ماه که توسط NASA منتشر میشوند بدون تناقض درشان دستکاری شده تا هر نوع ردی از رنگ و زندگی در آنجا را پاک کنند. و در منظر عمومی همچنان اعتقاد بر این است که ماه یک دنیای گرد و غباری بدون زندگی است. همچنین در سال 1969 که سفینه آمریکائی در سطح ماه نشست توسط اخبار نادرست و دروغی پوشش خبری داده شد. درواقع فرود سفینه آمریکایی بر سطح ماه انجام شد, اما بیشتر تصاویر ارسالی به منظر عمومی در واقع از یک استودیو فیلم سازی در Hollywood تحت سفارشات رئیس جمهور Nixon به بیرون و منظر عمومی رسید. درواقع با فرود واقعی سفینه آمریکائی بر سطح ماه, تعداد زیادی UFO وجود داشتند تا آمده بودند بر ماجرا نظارت کنند, چیزیکه غیرممکن تشخیص داده شد تا چنین تصاویری را به منظر عمومی برسانند. چیزیکه به ناامیدی روی بخشی از فضانوردان انجامید, کسانیکه در راه برگشت به خانه هایشان به رازداری سوگند یاد کرده بودند, و کسانیکه تاجائیکه ممکن بود از رسانه ها بدور نگه داشته شدند. در سال 1994 ,Neil Armstrong در طی یک ظاهر شدن عمومی نادر به یک نسل جدیدی از فضانوردان گفت که:»ایده های عظیم کشف نشده ای وجود دارند, دست یابیهای مهم در دسترس آنهائیکه بتوانند یکی از لایه های حفاظتی حقیقت را از میان بردارند.»

 

ویترین نمایش خداوند

 

سیاره زمین ما یکی از زیباترین سیاراتی است که وجود دارد. در universe ما او(she) گاهی بنام «ویترین نمایش خدا» خوانده میشود. تنوع گوناگون مناظر طبیعی و گونه های حیات که ما اینجا داریم, تقریبا در هیچ جای دیگر این universe ما شناخته شده نیست.سیارات زیادی هستند که کوهستان ها, اقیانوس ها, صحراها یا جنگل ها دارند, اما تعداد زیادی نیستند که همه آنها را با هم داشته باشند. این دلیلی است که چرا سیاره ما از نظر تاریخی درگیر تعداد زیادی از جنگهای کهکشانی بوده است و بعنوان یک نشان پیروزی یا جایزه بزرگ بهش نگریسته شده است. آن نبردهای فضائی با سفینه های ضلع نور و تاریکی در تعقیب یکدیگر در آسمانهای ما مانند آنچه در سری فیلم های Star Wars نشان داده شده, مربوط به زمانهای خیلی دور پیش بوده است. اکنون, صلح کیهانی غالب شده است, اگرچه چنین چیزی هرگز رسما امضاء نشده است. هر دو ضلع نور و تاریکی خسته و کوفته اند از میلیونها سال جنگ همیشگی با یکدیگر, که به قیمت جانهای زیادی انجامید و هرگز هم هیچ برنده مشخصی نداشته است.

 

clip_image002

 

جمعیت کنونی سیاره زمین

 

تمدن کنونی سیاره زمین یک گونه بی نظیر در universe ما است, زیراکه در عصر برج حوت, سیاره ما معین شده بود تا سیاره ای باشد که ارواح در آنجا بتوانند تجربه کننده پدیده دوگانی (خوب و بد در یک جامعه – duality) باشند. چیزیکه منجر و لازمه رشد روحانی یک روح است. برای ایجاد حداکثر احساس جدائی از یکدیگر و از باقی دیگر universe ما, سیاره زمین بدرون قرنطینه گذاشته شد. این یعنی که اعضاء فدراسیون کهکشانی مجاز نبودند تا هیچ ارتباطی با ما برقرار کنند, و فقط ممکن بود نظاره کننده ما از یک فاصله معینی باشند. از آنجائیکه نژادهای فضائی منفی اغلب نقض کننده قوانین کیهانی اند, آنها سیاره زمین را مورد بازدید قرار دادند, با تمام عواقبی که باهاش تا به امروز پیش آمده است. اما این موضوع باز هم بنوعی در تناسب با همان سناریو duality بود, و درنتیجه فدراسیون کهکشانی درگیر جنگ برسر آن نشد. فقط اگر نژادهای منفی فضائی تهدید کننده آن میبودند که تعادل زندگی روی سیاره زمین را خیلی زیاد برهم زده و یا کاملا از هم بگسلانند, برای مثال اگر منفیها نقشه هایی میداشتند تا بشریت را در یک مقیاس خیلی عظیم بخواهند قلع و قمع کنند بوسیله ویروسها یا بمبهای هسته ای, مداخله از جانب فدراسیون کهکشانی رخ میداد. همچنین اگر منفیها میخواستند تا عده ای از مردمان یا ارواح را به بیرون از منظومه شسمی مان ببرند, آن موضوع نیز باز هم مورد تحمل و پذیرش فدراسیون کهکشانی نبود. جمعیتی که در این اوضاع و شرایط منزوی نمو میکردند و میکنند, با آمیزه ای از حیرت و عدم درک ازسوی تمدنهای فرازمینی که نظاره گر ما هستند نگریسته میشوند. در یک وجه, ما اینگونه ظاهر میشویم که قادریم دوست داشتنی باشیم و چیزهای زیبائی خلق کنیم مثل تمام انواع آنچه تمام هنرمندان و نویسندگان و استادکاران نمایش داده اند. اما در یک وجه دیگر, ما در مواقعی بی نهایت بیرحم و بی توجه هستیم حتی درمقابل همنوع خودمان و سیاره ای که خانه زیستی مان است. ما تنها تمدنی هستیم که چنان چیزی مثل پول درش وجود دارد و خیلی قدرت بهش داده شده و قدرتمند شده است, جائیکه علم وجود یک نیروی خالق بنام خداوند و همچنین وجود زندگی فرازمینی را خیلی جدی نمیگیرد, و جائیکه free energy هنوز بداخل جامعه مدنی مان نفوذ نکرده است. اما این آخری یعنی free energy مقصرش ما نیستیم زیراکه مخترعین زیادی بودند که میخواستند ایده های انقلابی ای را مطرح کنند که بسیار بنفع بشریت میبود, کسانیکه بتوسط illuminati خاموش شدند. مانند Nikola Tesla که در آغاز قرن پیش چنیدن ابزارآلات کاملا بدرستی عملکرد کننده با انرژی zero point را اختراع و توسعه داد, اما متوقف و خاموش شد. سیاره زمین بعنوان «سیاره زندانی» شناخته شد جائیکه ارواح از سراسر universe ما بدینجا می آمدند تا Karma منفی شان را حل کنند(یا اینکه نه, زیراکه آنها همیشه موفق نمیشوند). این شرایطی بود که تا پایان و کامل شدن سیکل قبلی کهکشانی ما ادامه داشت, و این اکنون به پایان رسیده است.(مترجم: بعد از سال 2012 و با ورود به عصر آکواریوس, فاز دیگری در سیاره زمین دارد رخ میدهد.)

 

سیاره زمین زنده

 

آنچه که بیشتر مردم تشخیصش نمیدهند, خصوصا در غرب, این است که خود سیاره زمین(sheGaia) یک موجودیت زنده است. یعنی یک موجودیت بسیار توسعه یافته که دقیقا میداند که چه چیزی دارد بر رویش و در درونش و بر اطرافش اتفاق می افتد. مطابق channeling یک روح پسربچه مرحوم بنام Matthew Ward که با مادرش ارتباط دارد, روح Gaia همیشه در سطح زیستی بعد پنجم باقی مانده است. اما شرارت و تاریکی اینجا روی سیاره زمین تا بدانجا پیش رفت که بدن او(sheGaia) تا به اعماق بعد سوم فیزیکی سقوط کرد. اما این نیز بزودی به پایان خودش نزدیک خواهد شد زیراکه با پروسه در حال ادامه عروج(ascention), بدن و روح Mother Earth دوباره به یکدیگر خواهند پیوست.

 پی نوشت:تاریخ های قید شده در متن نظر شخصی نویسنده مطلب بوده و ارقام مورد تایید دانشمندان برای عمر زمین 5.5 میلیارد سال و برای کل کائنات 13.8 میلیارد سال است.

منبع:http://thegreaterpicture.com/earth.html

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: