تمدنهای روزگاران پیش از نوح،«فصل پنجم» (هنر فراموش شده تولید طلا)


 

 

pish_az_noh_rojeld

«فصل پنجم»
(هنر فراموش شده تولید طلا)


کیمیا، همان علم شیمی مدرن است که توسط ایرانی ها و اعراب

رواج یافته است.


اما اصل مطلب در کیمیا گری تبدیل فلزات به طلا بوده است.

قرن ها شیمیدانان فکر میکردند، عناصر شیمیایی پایدار هستند و

قابل تبدیل به یکدیگر نمیباشند.


به همین دلیل بود که کیمیاگران را خیالباف، شارلاتان و یا احمق تصور

میکردند.


اما در سال ۱۹۱۹ میلادی «راترفرد» فیزیکدان بزرگ انگلیسی به

حمایت کیمیاگران برخاست و از طریق بمباران هلیوم موفق شد

نیتروژن را به اکسیژن و هیدروژ تبدیل نماید.


آن روز تاریخ اثبات نظریه تبدیل عناصر کیمیاگران محسوب میشود.

علم کیمیاگری تبدیل کنترل شده عنصری به عنصری دیگری است.


نتیجه تحقیقات پنهان و آشکار دانشمندان مشرق زمین و مغرب زمین

به تدریج راهگشای علم شیمی مدرن گردید دست نوشته های

فراوانی از قرون وسطی به دست ما رسیده که در آنها از لوازم و

ابزارآلات کیمیاگری که عبارت از قرع و انبیق، لوله های مارپیچ

شیشه ای، دستگاه تقطیر، کوره و چیزهای مشابه دیگر سخن رفته

است.


مسلماً تهیه این لوازم برای ایجاد یک آزمایشگاه کیمیاگری مستلزم

مخارج قابل ملاحظه بوده است.


بنابر این ساده لوحانه است تصور کنیم که کیمیاگران از سرمایه و پول

خود گذشته اند و ماهها بلکه سالها در کنار کوره ها، تنها دود خورده اند

بدوی اینکه امیدی به گرفتن نتیجه مثبت از زحمات و هزینه های

کمرشکن خود داشته باشند.


با این حال تعدای از دست اندرکان، بعداز مدتها تلاش و عدم کامیابی

دست از کیمیاگری کشیده اند، ولی آن تعداد که تا آخر عمر به کار

تحقیق پرداخته و راه را ادامه داده اند، به طور باور نکردنی بی شمار

هستند.


از سوی دیگر آن تعداد که به کار پرهزینه کیمیاگری دادمه داده اند،

اگر چیزی نصیبشان نشده چگونه توانسته اند دوام بیاورند؟

در طول قرون متمادی، کیمیاگران مدعی بوده اندکه قادرند جیوه، قلع

یا سرب را به طلا تبدیل نمایند.


کسانی که میگویند هر چیزی را که پیشینیان توانسته اند انجامبدهند،

ما قادریم آنرا بهتر از آنها انجام بدهیم، طبیعی است که به قدرت

کیمیاگران کهن در نیل، به اقدامات پرهزینه آنان شک میکنند، چنین

استدلال کنند که آیا کیمیاگری نوعی شارلاتان بازی نیست؟


در حقیقت تاریخ نام تعداد اندکی را که سعی داشتند از ساده لوحی

مردمان هم عصر خود سوء استفاده نمایند، در خود ثبت کرده است.


از سوی دیگر اسناد تاریخی معتبر حاکی از آن است که بعضی از

پادشاهان وجود کیمیاگران را برای اقتصاد کشور خود تهدیدی جدی

میپنداشتند.

در تاریخ میخوانیم که«داریوکلشی ین»، امپراتور رم در سال ۳۰۰

میلادی فرمانی را در مصر صادر نمود که کلیه کتابهای ساخته شده

از طلا و نقره را بسوزانند. این موضوع میرسناند که صنعت تبدیل

فلزات به یکدیگر در رم وجود داشته که فرمانی این چنین صادر

میشود.


زیرا اگر چنین حرفه ای وجود داشته، صدور چنین فرمانی غیر

ضروری به نظر میرسد.


همین امپراتور فرمان دیگری را امضاء نمود که طبق آن کلیه محل

های سری عبادت مسیحیان و همین طور کتابهای آنها را آتش زدند و

همه مسیحیان را از پست های اداری امپراتوری رم برکنار کردند.


معنی این اقدام و برخورد شدید دولت رم با کیمیا گران یعنی وجود

طلای مصنوعی مانند وجود مسیحیان برای امپراتوری مضر بوده

است.

امپراتور رم مصممانه خواهان جمع آوری و انهدام کلیه کتابهای

مربوط به این فن سری بود، تا جلو حرکت کیمیاگران را بگیرد.

«دایوکلشی ین» تشخیص داده بود که طلا یعنی قدرت.


پس کیمیاگری که میتوانست آن را به صورت ارزان و به طور انبوه

تولید نماید خطر جدی برای حکومت او محسوب میشد.


چنین شخصی میتوانست با طلا مناطقی را و حتی خود مقامات را

بخرد.


برای مثال میتوانیم به موضوع «دایویوس مارکوس» فرمانده گارد

امپراتوری رم اشاره نماییم، وی با میلیون ها پولی که داشت توانست

کلیه سرزمین های امپراتوری رم را به مبلغی معادل ۳۵ میلیون دلار

امروزی بخرد، ولی طولی نکشید که به فرمان «سپتیموس» سر از

تن او جدا کردند.

این ماجرا هنوز در اذهان مردم رم باقی بود که امپراتور «دایوکلشی ین»

فرمان ممنوعیت کار کیمیاگری را صادر نمود.


طبق نوشته «زوسیموس» کیمیاگر مصر باستان (قرن سوم میلادی)

در معبد «پتاه» شهر «ممفیس» کوره کیمیاگری وجود داشته که

خدای آن معبد حامی کیمیاگران بوده است.

نام شیمی یا «کیمیا» از کلمه «خمت» یا «کمت» مصر اقتباس شده

است.

بدین ترتیب حتی امروزه نیز کلماتی، شیمی، کیمیاگری یا شیمیایی

مفهوم خاصی از علم کیمیاگری سنتی کهن دارند.

در قرن هشتم میلادی جابر ابن حیان علم کیمیاگری را از منابع مصری

استخراج و طبقه بندی نمود و به حق او را پدر این علم نام گذارده اند.

جابر نه تنها خودش مشغول کیمیاگری بود، بلکه کلیه لوازم و

تجهیزات مورد نیاز را برای تبدیل فلزات به طلا قید کرده و همچنین

ویژگی های ذهنی و اخلاقی شخص کیمیاگر را نیز متذکر شده است.


او چنین نوشته: «صنعتگر این حرفه باید بسیار ماهر باشد و به کلیه

رموز علم فلسفه و طبیعات آگاهی کامل داشته باشد.»


او همچنین تعیین مدت زمان و نیروی لازم و برای کار تا دستیابی به

علم تبدیل فلزات به طلا را برای شاگردان خود توضیح میدهد.


از جمله این که باید صبور و بردبار و کم حرف باشند و گزافه گویی و

افراط کاری و اصراف کاری نباشند تا حداقل اگر به راز این هنر دست

پیدا نکردند، دچار بدبختی و فقر و نومیدی نشوند.


لازم به گفتن نیست که آن استاد زبر دست عرب، پیشنهادات زیادی را

به شاگردان متذکر شده است.


زیرا ممکن بود سالها تلاش آنان در آزمایشگاهها سودی به بار نیاورد.


اما ضمن این سفارشات به شاگردان خود اطمینان نیز داده که:

ممکن است مس به طلا تبدیل گردد و تنها با مهارت خود به آسانی

میتوانیم نفره درست کنیم».

https://ufolove.files.wordpress.com/2013/06/6de0a-alchemy.jpg

نمیتوان این کلمات استاد جابر را به سادگی نادیده گرفت، زیرا نام او

حتی در شیمی مدرن هم برده میشود.

یکی از خصوصیات کیمیاگری صرف مدت زمان طولانی برای این کار

است.

علم کیمیاگری را از سال ۱۳۳ قبل از میلاد در چین میشناخته اند.


داستان «چیا» و «چن» کیمیاگر هنوز در ذهن مردم چین باقی مانده

است.

بنابر آن داستان هروقت که «چیا» احتیاج به پول داشته، دوست او

«چن» یک سنگ سیاه را به تکه ای کاشی یا آجر میمالیده و آنها را

تبدیل به نقره میکرده است.


این یک راه آسان پول به دست آوردن است!


در بیوگرافی «چنگ – تائو – لینگ » که در آکادمی سلطنتی پکن

تحصیل میکرده، آمده است که اکسیر را در ۹ پاتیل تصفیه میکنند.

بنا به روایتی مؤلف این بیوگرافی شخص امپراتور زرد(قرن ۲۶ قبل از

میلاد) بوده است!


ماده اولیه به کار رفته در کیمیاگری چین عبارت بود از شنگرف یا

سولفید جیوه که هم در تبدیل فلزات به طلا به کار میرفت و هم برای

تهیه عصاره طلا یعنی اکسیر جوانی، در کتابی که در قرن اول

میلادی نوشته شده، تأکید شده است که: «ممکن است شما بتوانید

شنگرف را به طلای ناب تبدیل نمایید!».


کیمیاگران چین، هندستان، مصر و اروپای غربی معتقد بودند که

جیوه و سولفور برای تبدیل فلزات به طلا دارای خواص غیر عادی

میباشند.

به هر حال راه این علم از پکن به اسکندریه و از بنارس هندوستان به

پاریس در دوران قرون وسطی، بسیار طولانی بوده است.


در سال  ۱۷۵ قبل از میلاد، قانونی در چین اعمال میشده که طبق آن

جلو کار کیمیاگران را در امر طلاسازی میگرفته اند.


این مطلب دو موضوع را ثابت میکند، نخست اینکه کیمیاگری قرن ها

قبل از آن که برای حکومت امپراتور رم مسئله ساز شود، رایج بوده و

دوم مقدار طلای تولیدی کیمیاگران به میزانی رسیده بود که مایه

نگرانی دولت گردید.

در هندوستان نیز کیمیاگری رواج داشته است.


«هندو» کیمیاگر مشهور هندوستان نیز معتقد بود که میتوان جیوه و

سولفور را به طلا تبدیل نمود و آنها را از مواد اولیه این فن میدانست.


اما هندیها بر خلاف کیمیاگران چینی و اروپایی، جیوه را قطب مثبت و

سولفور را قطب منفی به کار میبردند و سعی میکردند تا اکسیر

اعظم را بیابند، و راز طلاسازی را کشف نمایند.


علاوه بر خطری که از جانب حاکمان وقت جان کیمیاگری را تهدید

میکرده، رشک و حسادت و بدخوهی و احتمالاً چپاول از سوی دیگران

نیز باعث میشد که کیمیاگران به گونه ای مخفی و در خفا به کار

پرداخته و مطالب خود را به صورت رمز بنویسند، تا توسط دیگران

کشف نگردد.


این موضوع به  ویژه در  کشورهای اروپایی بیشتر رایج بود.

زیرا مأمورین تفتیش عقاید به شدت در تکاپو بودند تا هر کسی را که

مظنون به استفاده از علوم جادویی متعلق به مشرق زمین باشد،

کافر اعلام کنند، و با اتهام محارب با خدا به اعدام محکوم نمایند.

این موضوع که آیا کیمیاگران در کیمیاگران در گذشته توانسته اند

واقعاً طلا درست کنند موضوع بحث انگیزی است.


اما طبق اسناد صدور فرامین پادشاهان برای پیگیری کیمیاگران تبدیل

فلز به طلا امکان پذیر بوده است.


در سرتاسر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم کیمیاگری آنچنان

رایج بود واتیکان را نیز جلب کرده بود.


به طوری که کیمیاگری طبق حکم رسمی پاب «جان بیست و دوم»،

در سال ۱۳۷۱ میلادی به کلی ممنوع گردید و کسانی را که مظنون به

کیمیاگری بودند محکوم به تبعید گردیدند، و یا ملزم به پرداخت جرایم

سنگین شدند.


تمام این ممنوعیت ها علیه کیمیاگری مبهم و گمراه کننده هستند.


اعلامیه«سیگار کشیدن ممنوع» را به این دلیل در اماکنی نصب

میکنند که میدانند تعدادی  مردم حاضر در آن جا سیگاری هستند و

قوطی سیگار را در جیب خود دارند.


بنابر این اگر تولید غیر قانونی طلا در جریان نبوده علت وجود اعلامیه

های «ساختن طلا ممنوع!» چه مفهومی دارد؟


آیا صرف هزینه گزاف نوشتن اعلامیه ها روی کاغذهای پوست آهو

بی مورد بود؟

(ادامه دارد…)

با تشکر از کوروش ۲  کاربر سایت خردمند که این مطالب را در این سایت قرار داده بودند.

 

Posted on ژوئن 3, 2013, in ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍وح‌. Bookmark the permalink. 17 دیدگاه.

 1. بابک ایمانی

  سلام وتشکرازطرح مطالبی که جای بحث وگفتگوی زیادی داره ،نظریه ای هست مبنی براینکه کیمیاگری علمی است که توسط نژادهای فرازمینی ودرقرون بسیاردوردرروی زمین ایجادوهدایت شده وبشرزمینی نوعی نقش مجری داشته،بعضا سررشته اونرو دردست خدایان آنوناکی نقل کرده اند ،به قصد استفاده ازمنابع،اونطورکه گفته شده،فراوان فلزات زمینی وتبدیل آن به فلزاتی که درسیاره آنوناکی ها بسیار موردنیازبوده ،اونچه درقرون اخیردراینباره دیده وثبت شده هم ممکنه تنها بخش عیان وقابل مشاهده این کوه یخی باشه….

 2. من يك مقداري شك دارم در اين زمينه چون تبديل فلزات به يكديگر يعني تغيير عدد اتمي و تغيير نسبت وجود نوترونها و پروتونهاي داخل هسته كه اين عمل فقط با شكافت هسته اي ممكن است و يا با اعمال ميدانهاي مغناطيسي بسيار كنترل شده كه البته هيچ كدام مسئله ساده اي نيستد.
  در هر حال موادي هستند كه از لحاظ ظاهري شبيه طلا هستند مانند برخي تركيبات آهن.
  اگر هم كسي بتواند با تسلط به برخي مسائل دست به توليد موادي از خلا بزند باز فكر نميكنم چنين فردي نياز به توليد طلا داشته باشد. البته مدتي پيش در اخبار خواندم كه دانشمندان سوئدي موفق به توليد نور از خلا شده اند ولي خوب هنوز خيلي مانده تا بتوانند مواد پيشرفته مانند عناصر شيميائي را توليد كنند.

  نكته ديگر نيز با فرض اينكه بتوان دست به توليد يك سري فلزات زد. توجه كنيد كه ارزش طلا يا پول قراردادي است و اين اشيا به خودي خود فقط فلز يا كاغذ هستند. زماني كه كاشفين اسپانيائي به پادشاهي اسپانيا بازگشتند مقادير بسيار هنگفتي طلا و نقره وارد اسپانيا كردند كه البته اين ثروت فقط در اختيار دربار و طبقه اشراف قرار گرفت ولي وجود آن ثروت در كشور اسپاينا باعث تورم بسيار زياد و در واقع از ارزش افتادن اين فلزات شد چرا كه اقتصاد و توليد اين كشور توانائي جذب اينهمه پشتوانه را نداشت و كالائي موجود نبود كه بتواند با اين همه ثروت مبادله شود. پس وجود مقادير متنابعي طلا باعث گشت كه كالاهاي اسپانيائي بسيار گران شوند و صادرات و اقتصاد اسپانيا تا مدتها دچار ركود شديد شد و همه اينها در حالي بود كه طبقه كارگر و مردم عادي اسپانيا كه هيچ بهره اي از غارت آمريكا نيز نبرده بودند بيش از پيش فقير شده و مشكلات بسيار جدي اجتماعي در اسپانياي قرون وسطي بوجود آمد.
  مشابه همين ماجرا در ايران كنوني روي ميدهد، مقادير بسيار زيادي پول هرساله وارد كشور ميشود ولي چون اقتصاد ايران توانائي توليد كالاهائي متناسب با ثروت موجود را ندارد اين پولها يا به سمت واردات هدايت شده و يا باعث تورم سالانه و پديد آمدن اقتصاد دلالي و اختلاف طبقاتي شديد ميشود در حالي كه يك اقتصاد توليد محور مانند اقتصاد كشور تركيه نيازي به منابع ثروت مجاني ندارد و به مانند فرد خودساخته اي است كه در هر شرايطي قادر به تامين نيازهاي خود ميباشد.

  ثروت واقعي مه در طلا و اسكناس بلكه در توليد، كالا، خدمات و در واقع در ذات وجودي انسان نهفته است.
  پس عجيب نيست كه يك سيستم حكومتي آگاه همانطور كه با ورود پول تقلبي مقابله ميكند با ورود طلاي اضافي نيز مخالفت داشته باشد چرا كه اين گونه شوكهاي اقتصادي نه تنها فايده اي ندارند بلكه مانند ايجاد مشكلات عديده اقتصادي و اجتماعي نيز ميشوند و بطور كلي اگر انسانها ميتوانستند براي مبادله كالا و خدمات روشي به غير از كالاي واسطه اي به كارگيرند بسياري از مشكلات كنوني جوامع بشري حل ميشد.

 3. دوستان عزیز با توجه به نظرات متععد و در بعضی موارد بی ربطی که تو این سایت دیدم خواستم نظرات خودمو بگم : 1- جابر عرب نبود و ایرانی بود اسمش چون جابر هست معنیش این نیست که عربه مثل من که اسمم محمد هست و ایرانیم. تحقیق کنید متوجه می شین. 2- این که تمام کتابهای طلا رو سوزاندن دلیل دیگه ای داشته .. کلا تو زمان های قدیم مواردی رو که می خواستند برای سالیان دراز محفوض بمونه رو بر روی ورق های طلا می نوشتند چون فلز طلا بسیار ماندگار هست .. اگه سوزوندن مطلب مهمی توش داشته ولی لزوما مربوط به کیمیا گری نبوده این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. 3- در این سایت به آنوناکی ها و دلیل اومدنشون به زمین اشاره شده که برای طلا بوده .. دوست عزیز با همین علم امروزی البته 1 یا 2 دهه دیگه امکان چاپ مواد و ابزار آلات پیچیده بوسیله چاپ گرهای 3 بعدی فراهم می شه کمی در مورد چاپ گرهای سه بعدی تحقیق کنید. البته الان کاملا ابتدایی هستند. چطور می شه یه نژاد فضایی از اون سر دنیا بیاد اینجا برای استخراج طلا ؟؟؟؟ آیا نژادی که برای سفر در فضا به اون تکنولوژی های پیچیده رسیده از تکنولوژی ساخت این پرینتر ها اطلاعی نداشته .. مطلب بعدی اینه که حتما کتاب «حیات هوشمند در کائنات» رو بخونین چون در مورد اینکه اصولا مسافرتی به سیارات دیگر برای بدست آوردن فلزات گرانبها صورت نخواهد گرفت صحبت می کنه به همراه خیلی چیزای دیگه … چون در سیارک ها بیشمار موجود در فضا به صورت خیلی خالص تر و ارزان تر موجود می باشند و خنده دار تر اینکه آنوناکی ها برای استخراج طلا دست به شبیه سازی زدند و انسان امروزی رو از ترکیب دی ان ای خودشون و یک نوع انسان اولیه ساختند گو اینکه این موجودان فضایی هیچ چیزی از علم و امکاناتی که یک روبوت پیشرفته نسبت به یک انسانی که بسیار زود خسته می شود اونهم در اون شرایط سخت نمی دانند .. دوستان عزیز جای دوری لازم نیست برین فقط کافیه به پیشرفت های دارپا در زمینه ساخت روبات هوشمند در سال 2013 نه 2113 دقت کنید . این مطلب هم رو توجه کنید تا زمانی که ما بتونیم به یه سیاره دیگه مثل آنوناکی هات بریم شاید حداقل 100 سال یا بیشتر طول بکشه که بسیار خوش بینانست و بسیار مطالب دیگه که از حوصله این سایت خارج هست. موفق باشین

 4. این مطلب رو هم اضافه کنم اگه اعلامیه ای هم برای اینکه افرادی طلا نسازند نوشتند و پخش کردند دلیل بر این نیست که کسی کیمیاگری می کرده یا طلا می ساخته .. دوست عزیز همین ترس از اینکه ممکن هست این افراد موفق به ساخت طلا بشوند هم کافی بود تا سیل دستورها برای ممنوعیت این کار روانه شود. من نه امکانش رو رد میکنم نه تایید فقط اگر به دور از جانبداری و ساده اندیشی فکر کنید متوجه منظور من خواهید شد.

  • بابک ایمانی

   حرف عجیبی می زنیدآقامحمد چاپگرسه بعدی نهایتا میتونه شکل ظاهری طلا روپرینت کنه،خودطلاباخصوصیات شیمیائی منحصربه فردش روکه نمیتونه بسازه…

 5. در دوره های آغازین حکومت فراعنه بر مصر این کشور از بزرگترین دارندگان و تولیدکنندگان طلا در دنیا به شمار می رفت جالب این که معادن طلای مصر بسیار کم بود و از کشورهای همسایه هم چیزی عاید نمی شد .احتمالا دانشمندان و کاهنان آن زمان مصر هنر تولید طلا را می دانستند هنری که از تحوت(هرمس) خدای دانش و رموز آموخته بودند.

  • بابک ایمانی

   حرف عجیبی می زنیدآقامحمد چاپگرسه بعدی نهایتا میتونه شکل ظاهری طلا روپرینت کنه،خودطلاباخصوصیات شیمیائی منحصربه فردش روکه نمیتونه بسازه…

 6. سلام امشب حدود ساعت 50:9 یک شی ناشناخته رو دیدم که از آسمان شهر آمل بانور زیاد از ارتفاعی که هواپیما عبور می کنه از جهت شمال غربی به شمال شرقی می رفت . تاحالا یک چنین چیزی ندیده بودم مدت زمان رویت حدود 3 دقیقه

  • عکس نگرفتی دوست عزیز؟

  • بله دوست عزیز ساعت رویت این شی 21:45 تو استان قزوین بوده و بعد دوباره ساعت 4 نیمه شب تو روستای کوشه بردسکن خراسان دیده شده. این شی یک هفته پیش در «سالت لیک سیتی» واقع در «یوتا» آمریکا دیده شده بعد در لهستان، یونان و اسلواکی هم ظاهر شد و دیشب هم در شمال ایران رویت شد.. در خبر گذاری ها عکسی گرفته نشده اگر شما عکسی دارید مشتاقیم ببینیم.

 7. رامتین جان خبر جدید شی‌ نورانی‌ مشکوک این‌ بار درقزوین و خراسان .
  http://www.entekhab.ir/fa/news/115080

  جالب این جاست اگه یادت باشه پارسال همین تاریخ پنجم و ششم ماه میلادی june بود که مصادف بود با ترانزیت سیاره ونوس از مدار زمین و اون شی نورانی تو همه جای ایران رویت شد و امسال هم دوباره این تاریخ شگفتی ساز شد. دقیقا نمی دونم چرا این تاریخ بخصوص اتفاقات خاصی می افته ولی هر چی که هست مربوط به عدد 6 هست که همیشه ماه ششم و روز ششم این ماه میلادی خبر ساز می شه.

  • درسته امین جان . ولی همیشه اینها یک چیزی برای رد کردن ارائه میدهند. ولی بلاخره یک روز مجبور به گفتن حقیقت میشوند.

   • دقیقا ولی عین ادم مثل همه جای دنیا نمیان بگن این یه شی ناشناس و ربطی به دولت نداره وزارت اطلاعات سپاه قزوین دوباره گفته رزمایش پدافند غیر عامل بوده.. :)) من نمی دونم این پدافند چرا همیشه بعد از رویت این اشکال برگزار می شه. به گمونم بچه های پدافند به عدد سری 6 لژهای فراماسونری علاقه زیادی دارن.

 8. معمولا اين پستهاي غيرمربوط به مطلب اصلي، ادامه نظرات به مطلب اصلي رو خراب ميكنه!
  نظرات جالب دوستان قطع شد…!

 9. علی تنهازاده

  نکته خیلی عجیب کمیا گری در استفاده دانشمندان ان از جیوه است جالب است بدانید که در هیچ یک از کتابهای قدیمی چیزی از سمیت فلز جیوه ننوشته اند و دانشمندان کیمیاگر قدیمی و بخصوص استخراج کنندگان طلا سالها بطور مستقیم با این فلز و بخارات ان در تماس بوده اند ولی مشکل و مریضی خاصی در شرح احوال انها نیست و انها سالیان دراز بسلامتی زندگی کرده اند و همچنین صدها میلیون از جمعیت کره زمین دندانهای خود را با الیاژ جیوه پر کرده اند و مشکل خاصی ندارند از این مطالب در میابیم فلز جیوه نباید فلزی سمی باشد من خودم هم بمدت ده سال با ان کار کرده ام مورد خاصی ندیده ام حال سئوال مهمتر این است که با وجود سمی نبودن جیوه یا سمیت کم ان چرا در جهان علم و ازمایش انقدر سمیت این فلز را بزرگ جلوه داده اند هدف انها و دولت مردان بزرگ از این کار چه بوده است تنها هدف در ماهیت خود جیوه است که میتوان با ان به تکنولوژهای محرمانه پی برد جیوه بنظر من اصلا سمی نیست حتی اگر کسی با ان کار کرد و مریض شد باید در خلوص ان جیوه شک کند زیرا دولتمردان ممکن است مقداری از فلزات سمی دیگر مانند تالیم را در ان حل کرده باشند تا سمیت جیوه حقیقت پیدا کند و دانشمندان در ازمایشهای خود از ان استفاده نکنند و راز کیمیا گری و هزاران راز این فلز را کشف نکنند

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: