یک بشقاب پرنده به شکل لوله ای با باله ای به شکل S بالای یک قلعه ی قرون وسطایی در هلند شناسایی شده است . این عکس توسط کورین فدرر (Corrine Federer) در قلعه ی Muiderslot گرفته شده است.

ET, UFO, UFOs, sighting, sightings, report, alien, aliens, autopsy, June, 1, 2013, news, world, Justin Bieber, Lady Gaga, Selena Gomez, orb, orbs, Australia, Sydney, nasa, NSA, jpg

https://ufolove.files.wordpress.com/2013/06/e13f6-etufoufossightingsightingsreportalienaliensautopsyjune12013newsworldjustinbieberladygagaselenagomezorborbsaustraliasydneynasapizzaladygage.jpg

فدرر به HuffSpot آمریکا گفت : او تنها کسی بود که قادر به ضبط تصویری از آن شد . چرا که دوربین او با عکس گرفتن پنج فریم HDR در یک زمان قادر به انجام آن بوده است .

او گفت “ما هیچ صدایی نمی شنیدیم و آن جا کاملا ساکت بود و هر جه قدر برای گرفتن عکس نزدیکتر می شدیم بیشتر برایمان عجیب تر می شد”

همانطور که تصویر نشان می دهد یک شیئ S شکل در پشت آن قرار دارد که به احتمال زیاد باعث حرکت آن می شود .

https://ufolove.files.wordpress.com/2013/06/18d46-etufoufossightingsightingsreportalienaliensautopsyjune12013newsworldjustinbieberladygagaselenagomezorborbsaustraliasydneynasatopsecretmars.jpg

یکی از کارشناسان HuffSpot بریتانیا در کانال SyFy گفت که هیچ شواهدی از دستکاری شدن در عکس وجود ندارد .

منبع:  http://cafebook.biz