پیغام مهم May 19, 2013 یک گروه آرکتورین


 

«پیغام مهم May 19, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

گروه آرکتورین خوش آمد میگوید به تمام خوانندگان پیامی دیگر از نور و عشق(در معنای واقعی کلمه اش یعنی=فعالیت یگانگی). ما اینجائیم تا یاری دهیم به تمام موجودیتهایی که انتخاب کننده عروج به انرژی ابعاد بالاتر هستند, انرژی ای که اکنون دارد با گذشت هر روز بیشتر معلوم میشود.

 

The Arcturan

آنهائیکه انتخاب کننده عروج هستند باید تجربه کننده پاکسازی در میدانهای انرژی فیزیکی شان, احساسی شان, ذهنی شان, و روحی شان باشند که در واقع رهاسازی هر نوعی از انرژیهای پرچگال قدیمی اند که هنوز از زندگیهای متعدد گذشته (یا زندگی کنونی) دارند در خودشان حمل میکنند. این پروسه پاکسازی میتواند یک پروسه ناخوشایند باشد. ممکن است تجربه کننده روزهایی باشید که گریه کنید, افسرده باشید, یا عصبانی باشید آنهم برای هیچ دلیلی. ممکن است در یک زمان هم بگریید و هم بخندید درحالیکه قادر باشید تا بطور عقلانی به آن تجربه بنگرید عین اینکه بیرون از خودتان ایستاده اید و نظاره گر آن تجربه اید. خیلیها(نه همه) برخی از انرژیهای احساسی شدید قدیمی شان را دوباره یا چندباره تجربه خواهند کرد تا کاملا پاکسازی و رهاسازی شوند. اجازه دهید تا این آزادسازیهای انرژی انجام شوند و بروند, و نخواهید که آنها را بعنوان مشکلات شخصی تان نگه دارید و مطالبه کنید آنهم وقتیکه مثلا به خودتان بگوئید:»من خیلی افسرده ام.» یا «من دارو نیاز دارم, بهتره برم چند تا قرص بخورم.» زیراکه با اینکار پروسه پاکسازی آن انرژیها را در خودتان مخفی میکنید.

 

رهاسازی انرژی از حافظه سلولی فیزیکی غالبا از طریق ضعیف ترین ناحیه بدن فیزیکی انجام میشود که نتیجه اش بروز مسائلی چندین باره در آن ناحیه بخصوص خواهد بود. رهاسازی انرژی همچنین در عالم خواب نیز رخ میدهد. یک فردی ممکن است خوابهایی داشته باشد که در آنها اتفاقات خشن و شدیدی رخ دهد, مثل دیدن خوابی که در آن یک جنگجوی مبارز هستید و در شگفت هستید که چرا اینگونه است. این نوع خوابها احتمالا رهاسازی حافظه سلولی ذخیره شده از تجربیات واقعی در زندگیهای متعدد گذشته تان هستند. آزادسازی انرژی همچنین ممکن است درست در همان نقطه ای از صدمه زندگیهای قدیمی که حافظه سلولی تان هنوز آن حادثه دردناک را نگه داشته است انجام شود. افرادی که با ترس بیش از اندازه از آب, ارتفاع, حیوانات بخصوص, و غیره زندگی میکنند, همچنان در حافظه سلولی شان دارند برخی تجربیات گذشته دردناکی را که شامل آن چیزها بوده است حمل میکنند.

 

ما درباره پروسه پاکسازی و رهاسازی در پیام های قبلیمان صحبت کرده ایم, اما میخواهیم یادآوری کنیم که افرادیکه انتخاب کرده اند تا از نظر روحی به جلو حرکت کنند(عروج کنند) می بایستی که خالص سازی کنند. شما نمیتوانید انرژی قدیمی و پرچگال بعد سومی را نگه دارید و با خودتان بدرون انرژی جدید بعد بالاتر بیاورید. شما همچنین در پروسه باز کردن کانال انرژی طولی بدنتان هستید(مترجم: کانال انرژی که از فرق سر جائیکه چاکرای تاج طلائی که یکی از 7 چاکرای اصلی بدن است قرار دارد و از تمام 7 چاکرای اصلی بدن عبور میکند تا به پایین ترین 7 چاکرای اصلی بدن یعنی چاکرای اول پایه) که جریان انرژی بخوبی گسیل میشود در حالیکه 7 چاکرای اصلی را پاکسازی کرده و انرژیهای تازه را جایگزین میسازد. مسائل بیشتری در درون شما دارد رخ میدهد عزیزان, پس این حرفها را بیاد داشته باشید وقتیکه با این رهاسازیهای انرژیهای قدیمی و منسوختان مواجه میشوید. وقتیکه با تجربیات رهاسازی تان مواجه میشوید عجله نکنید که به استفاده از تشخیص های پزشکی بعد سومی روی بیاورید, اما مردد هم نشوید اگر که راهنمائی میشوید که به نزد یک دکتر بروید. اینرا بدانید که خیلی از مسائل فیزیکی امروزه برای ارواح در حال نمو و پیشرفت روحی در واقع مربوط به رهاسازی و پاکسازی انرژیهای قدیمی شان است.

 

میخواهیم با شما درباره زندگی در فرکانسهای بالاتر هستی صحبت کنیم, جائیکه انرژی آشکار و آزاد و احترام وجود دارد.احترام برای انتخابهای همدیگر در هر نوع ناحیه ای – بدون قضاوت یا انتقاد که همیشه ریشه در ایده های شخصی دارد. زندگی ابعاد بالاتر در هارمونی و در انرژی عشق(در معنای واقعی کلمه اش یعنی=فعالیت یگانگی) جریان دارد زیراکه در آگاهی کامل از موضوع یگانگی به سر میبرد. آنچه که نژاد بشریت ساکن سیاره زمین بعنوان امری عادی پذیرفته است (دوگانگی و جدائی) آنها را اینگونه برنامه ریزی کرده است که اعتقاد داشته باشند که حقیقت اینطوری است. ما به شما میگوئیم که این امری عادی نیست – انرژی عشق و یگانگی آن حقیقت است. نژاد بشریت ساکن سیاره زمین فراموش کرده که صلح و آرامش چیست درحالیکه زمانی در صلح و آرامش زیست میکرده و همینطور در تجربیات بین زندگیهای متعدد(مترجم: منظور آن سطح از بعد چهارم است, همان ایستگاه چرخه مرگ و زندگی یعنی چرخه سقوط و صعود, در مقایسه با چرخه هبوط و عروج که یک روح به اندازه کافی از نظر روحی پیشرفت کرده در آن قرار میگیرد و دیگر نیازی به incarnation بعدی در بعد سوم ندارد) در آن موقتا بسر میبرد, زیراکه وقتی روحی دوباره تصمیم به incarnation میگیرد در واقع آن نقاب فراموشی را که با آن می آید نیز قبول میکند. و این نتیجه اش میشود زندگیهای متعدد در سیاره زمین بدون آگاهی از اینکه او واقعا کیست.

 

اعتقاد در واقعیت پایدار دوگانگی و جدائی اکنون دارد شروع به منحل شدن میکند همچنانکه میزان وسیعی از نور (مترجم: منظور از نور, چراغ نورافکن نیست بلکه منظور به انرژیهایی فرکانس بالاتری است که برای عروج سیاره زمین با حداکثر ارواح incarnate کرده درونش به بعد چهارم و در نهایت به بعد پنجم است که از منابع مختلفی منجمله سفینه های مادر بسیار عظیم بین ابعادی تمدنهای فرازمینی بسیار پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی به سیاره زمین دارد گسیل میشود که بالابرنده هر چه بیشتر دانش و عشق=فعالیت یگانگی در موجودیتهای سیاره زمین نیز دارد میشود, البته ارواحی که انتخاب کننده عروج اند) از منابع مختلفی منجمله از خود وجود ازلی تان دارد به سیاره زمین گسیل میشود و انرژیهای نهفته در سایه ها را آشکار و رها میکند. ما داریم اینرا به شما یادآور میشویم زیراکه همچنانکه شما شروع به تجربه کردن جلوه های بیشتری از آنچه که حقیقت است میکنید, میوه های دوگانگی و جدائی شروع به تقلیل یافتن میکنند – و درونتان بیشترسازنده برونتان خواهد شد. شروع به مشاهده این خواهید کرد که بیشتر صلح, آرامش, احساس فراوانی, احترام, شادی, سلامتی و تقسیم اینها با دیگران دارید زیراکه اینها آن حقیقت هستند که توسط قانون روحانی, محکم نگه داشته شده اند.

 

بشریت ساکن سیاره زمین اینطور برنامه ریزی شده بوده است تا به کمبود, محدودیت, جدائی, و اعمال شریرانه اعتقاد داشته باشد که نتیجه اش در زندگیهای متعدد این شده است که گرفتار کننده در رفتارهای ستمگرانه و خودپرستانه باشد(حتی شما عزیزان در زندگیهایی که بیدار و آگاه نبوده اید) برای آنانیکه بر دیگران حکم فرما بودند و هستند و برای سایرین هم اعتقاد بر اینکه آنها چیز دیگری ندارند مگر پذیرش بزور آنها. برای برخی, تجربه دوگانگی(مترجم: منظور چرخه مرگ و زندگی یعنی سقوط و صعود) ابزاری مهم در نمو روحی بوده و هنوز هم هست, اما زمانش برای ارواح در حال بیداری به پایان رسیده است.

 

آنچه که قدیمی و دروغ است بسرعت دارد بسوی هیچ بودن منحل میشود و آگاهی روحی دارد شروع میکند تا در بیرون بعنوان گونه های زندگی جدید و بالاتر جلوه گر شود, و این دلیلی است که شما شاهد هرج و مرج خیلی زیادی در این زمان هستید. ظواهر این موضوع شاید بیانگر این باشد که جهانتان دارد از هم میپاشد, مسائل دارد سخت تر میشود, و بشریت دارد عقبگرد میکند. اما حقیقت این است که انرژیهای نور فرکانس بالاتر در حال تابش به روی سایه های درون حکومت ها, کلیساها, مشاغل, و موسسات هستند تا آن چیزهایی را که از شما تا به حال مخفی بوده اند آشکار و روشن کنند.

 

اکنون زمانش است عزیزان تا قدرت ذاتی تان را اصلاح و مرمت کنید, و تصمیمات روزانه تان را از محل آگاهی تان بسازید. بعنوان نژاد بشری ساکن سیاره زمین, آوردن آگاهی روشن یافته به انتخابهای روزانه تان, آنچه که تغییرات گفته میشود را سبب خواهند شد. نیاز است تا یک آگاهی از جنبه روحانی و مادی بایکدیگر در ادراکتان بیاید زیراکه در حقیقت هیچ جدائی وجود ندارد. جهانی که دارید میبینید بسادگی یک حس مادی از واقعیت روحی است.

 

حمایت نکردن از موسساتی که مواد شیمیایی و آشغال بخوردتان میدهند, آن باصطلاح تغییرات را سبب خواهند شد. امتناع کردن از چشم بسته حمایت کردن از سیستم های اعتقادی و کلیساها که بشریت را در اسارت به ایده ها و دکترین شخصی مبنی بر خودپسندی نگه خواهند داشت نیز آن باصطلاح تغییرات را سبب خواهند شد.

 

اکنون زمانش است تا همه,پذیرنده و گنجاننده هر دو جنبه های انرژی مذکر (انرژی فعال,be-er, do-er)و انرژی مونث (انرژی خلاق, پذیرا) خودشان باشند. که این نتیجه اش یک حالت آگاهی بیشتر متعادل, کامل و قدرتمند خواهد بود که به فرد اجازه میدهد تا به یک سطح خوب بالاتری بخواهد عملکرد داشته باشد و انتخاب کند, بجای اینکه بوسیله تاثیرات بیرونی بخواهد کنترل شود.

 

موجودیتهای از نظر روحی پیشرفت کرده یاد گرفته اند تا زندگی کننده از درونشان به بیرونشان باشند, و نه از بیرونشان به درونشان. شما آن قدرت هستید عزیزان, و اکنون زمانش است تا تشخیص دهید و از این منظر آگاهی بخواهید شروع به عمل کنید. کاملا آگاه باشید که ما داریم درباره آن نوع حس قدرت که قدرت بر روی فرد یا چیز دیگر برای مقاصد خودپرستانه است که باعث سقوط خیلیها شده و از انرژیهای قدیمی است صحبت نمیکنیم. ما داریم از قدرتی صحبت میکنیم که از تشخیص این می آید که شما جلوه ای از منبع اصلی هستید و هیچ فرد یا چیزی نمیتواند شما را از آن جدا کند—تمام چیزیکه نیاز دارید پیش از این در درونتان است. و آن قدرت حقیقت است.

 

همیشه با دیانت, قصد ونیت تان را بیازمائید, زیرا هر آنچه میگوئید و انجام میدهید از انرژی قصد و نیت می آید. با وسواس تمام, با خودتان صادق و حقیقی باشید, از خودتان بپرسید:»به چه چیزی معتقدم که باعث شده اینطوری احساس کنم یا عمل کنم؟». انرژی حقیقت و نور, همیشه راهنما شما در تمام انتخابها, اعمال, یا حرفهای شما خواهد بود البته اگر جویای آن باشید, به آن اعتماد کنید و به آن اجازه دهید.

 

از طرف یک گروه Arcturian,5/19/13

 

منبع:www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

Posted on مه 22, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 30 دیدگاه.

 1. Hoohoooo, 😀 Aali bud, fogholade bud, che hesse khubi dasht in matn, binahayat mamnun az hamatun 😀

  • سلام خدمت همگی دوستان گرامی,

   ضمن تشکر از 80arash08 عزیز, میخواستم نکته ای مهم را بگویم که بهتر دیدم در قسمت پاسخ اولین کامنت این پست باشد تا مطلبی که میخواهم بگویم بهتر دیده شود.

   میخواستم نکته ای مهم را در بحث پاکسازی و رهاسازی انرژیهای ناکارآمد پرچگال از میدانهای انرژی فیزیکی, روحی, ذهنی و احساسی بدنهایمان بگویم و آن هر چه بیشتر بالا نگه داشتن بالانس انرژی حمل کننده آبی(منظور بدن فیزیکی مان, چون 60 تا 70 درصد وزن بدن فیزیکی مان از آب تشکیل شده است, لطفا حتما به مطلبی درباره شگفتی آب در بدن انسان در لینک زیر توجه کنید:
   http://www.kongi.ir/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.php

   1-مصرف آب زیاد در طول روز, حداقل 7-10 لیوان آب, البته اگر آب آشامیدنی خالص تری باشد بهتر است, لذا اگر میتوانید آب معدنی کمتر بخورید و از مصرف مستقیم آب شهر خودداری کنید و تهیه یک دستگاه تصفیه آب معمولی هم خوب است. البته یک کار دیگر هم میشود کرد, اینرا بنده بهش معتقدم, البته از چندین جای مختلف خوانده ام, تستش هیچ ضرری ندارد, و آن استفاده از سمبل های زیبا و پیچیده crop circles(طرحهای مزراع) در زیر ظرف آب یا بشکه آب آشامیدنی است. در مثلا google.image واژه crop circle را جستجو کنید, و یک طرح هندسی پیچیده مزرعه (که البته نقاشی نباشد, بلکه طرح خود درون مزرعه باشد) که resonate بیشتری میکنید(احساس بهتری میکنید) را یک پرینت رنگی A4 گرفته و وجه عکس دار آنرا زیر ظرف آب آشامیدنی یا بشکه آب آشامیدنی تان بچسبانید. مواردی گزارش شده که استفاده از چنین روشی تاثیر زیادی بر خالص سازی هر چه بیشتری آب دارد.

   2-بالا بردن سطح positivity در 5 فاکتور پندار-کردار-گفتار-احساسات و خصوصا خصوصا خوراک. خوردن گوشت مردار(مردار خواری) زیاد, بالانس انرژی بدن را خیلی بهم میریزید, تا سعی دارید اصلا مردارخواری نکنید(حیوانی که ذبح یا همان کشته میشود با انرژی ترس میمیمرد زیراکه او نیز ادامه حیاتش را دوست دارد: موردی بود در هنگ کنگ که یک گاو نر در کشتارگاه مقابل چشمان کارگران زانو زد و گریست تا او را بدرون کشتارگاه نبرند و کارگران تصمیم گرفتند پول جمع کرده و آنرا از کشتارگاه خریده و بنزد راهبان برای نگهداری سپردند, حتما خبرش را در لینک زیر ببینید:
   http://paneandov.com/2013/05/bull-in-hong-kong-was-reported-to-cry-and-beg-for-his-life/

   و بجایش از پروتئینهای گیاهی مثل روزی 3 عدد گردو, هفته ای 2 بار سویا(مصرف زیاد سویا اثر معکوس روی مغز دارد), پسته, و غیره استفاده کنید.

   به مطلب موجود در PDF لینک زیر که درباره 5 فاکتور مذکور است که با آن برنامه ریزی میشویم توجه فرمائید:

   Click to access 5+factors+we+are+programmed+with+them.pdf

   با تشکر از توجه همگی شما دوستان گرامی

 2. این پیغام ماله چند سال پیشه؟
  آیا منبعش معتبره؟
  چرا ما باید به اینجور حیوانات به اصطلاح موجودات روحانی اعتماد کنیم؟
  خوب ما باید چند سال عمرمون رو وقت بزاریم تا این انرژی هامون پاکسازی بشن؟
  آقای هادی مترجم عزیز لطفا پاسخ بدین؟
  اینجور خبرهارو خیلی وقته دادن، یعنی چند هزار سال پیش گفته بودند.مثل قرآن،تورات،انجیل و… توضیحاتشون یکی هست ولی طرز نوشته و بیانشون فرق داره

  • سلام Saeed عزیز,

   یک عبارتی رو میخوام در ابتدا بگم, با تعمق روی این عبارت, یعنی بر پایه تعمق روی این عبارت, اونوقت چند خط دیگر مطلب خدمت شما و دوستانی که حس و ذهن و فکری چون شما دارند عرض میکنم, حالا بعدش میخواهید پند گیرید یا ملال, صلاح مصلحت خویش خسروان دانند. اما اون عبارت, اینه: «در دوران حکومت جاهلیت پرور, سوء استفاده گر, ظالم و…… کلیسا بر سیاره زمین, درجه ذهن و فکر مردم و حتی عده زیادی از منجمین+خود کلیسای فاسد(نه خود دین فاسد, که البته ادیان دارای تاریخ انقضاء بودند, اما بشر نفهمید,و هنوزم نفهمیده) مبنی بر این بود که زمین تخت است زیراکه اگر گرد باشد مردمان زیر گردی سیاره بدرون آسمان خواهند ریخت,و افرادی محدود چون گالیله و کوپرنیک که مینالیدند که بابا جان پس چرا مثلا در آسمان شب که ماه روئیت میشود ماه گرد است و نه تخت؟! اما هر کسی ذهن و فکرش در حدی نبود که متوجه قضیه بشوند………؟!؟!؟!»

   خیله خب, بر پایه تعمق روی عبارت بالا, به این نتیجه میرسیم که اکنون نیز چون dark age کلیسا, فاصله درجه بندی ذهن و فکر افراد مختلف, بعضا متاسفانه بسیار فاحش نیز هست, و تقریبا بسان آب در هاون کوبیدن است که بخواهید چنان دست مردمانی را که به نوک انگشت مینگرند تا به جهتی که آن انگشت فرضی دارد اشاره میکند بخواهید بیدار و دارای ذهن کیهانی کنید……….

   1-شما Saeed عزیز پرسیدی که ((این پیغام ماله چند سال پیشه؟)), در صورتیکه خود تیتر پست نوشته شده تاریخ May 19, 2013 , +اینکه در پایین پست هم سایت فرد contactee هم گذاشته شده است. حالا بازهم برادر عزیزم بیا بپرس ((این پیغام ماله چند سال پیشه؟))؟؟!؟!؟!؟! بعد هم بیا خیلی راحت بعنوان یک موجودیت مدعی دارای ذهن و هوش باز بیا از الفاظ رکیکی چون ((چرا ما باید به اینجور حیوانات….)) استفاده کن و همچنان نیز فکر کن که دارای ذهن و فکر باز و بالایی هستی.

   2-شما پرسیدی ((خوب ما باید چند سال عمرمون رو وقت بزاریم تا این انرژی هامون پاکسازی بشن؟)). خب برادر عزیزم, شمائیکه دارای ذهن و فکر باز خیال میکنید هستی, آنهم پس از توهین کردن و بکار بردن الفاظ رکیک, دیگه چرا براتون مهمه که حالا چند سال عمرتون بره یا نره برای مبحث خالص سازی انرژی که در متن پیام وجود داشت؟!؟!؟؟! ابتدا توهین میکنید, بعدش به یه قسمت پیام براتون مهم میشه که بدونید چقدر عمرتان برود یا نرود برای مبحث طرح شده؟!؟!؟! این پارادوکس رو خودتان چطور تونستید هضمش کنید؟!؟!؟!؟

   3-گفتید که ((اینجور خبرهارو خیلی وقته دادن، یعنی چند هزار سال پیش گفته بودند.مثل قرآن، تورات……..)). آقا جان, برادر عزیز, Saeed جان, بر گردیم به همون عبارت اول این کامنتم که نوشتم. چرا تعمق نمیکیند؟! مردمان باستانی دارای ذهن کیهانی مکفی برای درک ساختار کیهان و ابعاد هستی و بالا رفتن درجه روحی برای بودن در ابعاد بالاتر(عروج) و ……………… نبودنننننننننننننننننننننننننند.(ای کاش میشد با فریاد این جمله رو میگفتم,این میلیون بار.) مردمان باستانی مثل بیشتر انسانهای امروزی در جهالت و خرافات و احمقیت و ….. زیست میکردند. مجبورا طرز برخورد گروه های فرازمینی(البته خیرخواه) با آنها در حد و اندازه همون ادیان بازی ناچارا باید میبود. تا اینکه بشر به حد و اندازه ای برسه که بخواهند با اون علمی تر و کیهانی تر صحبت کنند, علمی تر و کیهانی تر. و این شد که میبینید اکثر اختراعات و پیشرفت علم در حدود 100 سال اخیر به اوج خودش رسید تا به امروز با اومدن ابزاری مثل اینترنت.

   4-باز هم با توجه به عبارت اول کامنتم, بشر گاگول اسکل نفهم دارای فقدان ذهن و فکر و پیشرفت روحی مکفی برای بودن در ابعاد بالاتر,می بایستی همچنان در چرخه مرگ و زندگی, سقوط و صعود(زندگی در بعد سوم, بعد مرگ و رفتن در ایستگاه بعد چهارم و بعد شرایط مهیا شده بعدی برای incarnation بعدی در بعد سوم) گیر کند تا یاد بگیرد………………………… و بشر کنونی هم با اینکه در عصر فضا و علم و کامپیوتر و اینترنت داریم زندگی میکنم همچنان در ادیان تاریخ منقضی و خرافات و صرفا پول و شکم-زیرشکم گیر کرده اسسسسسسست……….

   ولی باز با این اوصاف, فرازمینیهای خیرخواه مراقب تمدنهای گاگول اسکلی چون ما,همچنان به مراقبت لازم از ما مبادرت کرده اند……. خصوصا در سالهایی که داریم به plan B عروج سیاره زمین با حداکثر ارواح آماده برای عروج با سیاره به ابعاد بالاتر میرسیم, آنها دارند مدام باز هم با پیام هایشان به ماها اخطار میدهند…………… حال میخواهیم پند گیریم یا ملال.

   5-فردی contactee نژاد فضائی Arcturian که بین سالهای 1877-1945 میزیست, اولین فردی بود که به دنیا آنها را معرفی کرد. شما رو دعوت میکنم به مطالعه مطالب موجود در لینک های زیر,البته اگر هنوز تا به حال آنها را مطالعه نکرده اید:

   Click to access Mighty+ELOHIM.pdf

   Click to access ARCTURIANS+AND+THE+LIGHT+QUOTIENT.pdf

   Click to access Acasha%2C+Agharta%2C+Lemuria+and+much+more.pdf

   • هادی جان پس چرا میزنی؟؟ 😀 ناراحت نشو من اصلا قصد مسخره و یا توحین رو نداشتم چون اطلاعات زیادی ندارم که ای باباااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    خوب طرز سوال کردن من اینجوری دیگه
    به هر حال ممنون بابت توضیح و اونایی که گذاشتین رو حتما میخونم تا بیشتر بدونم جریان چیه.
    مرسی تشکر ویژه از هادی جان عزیز در ضمن ببخشید ناراحت شدین

 3. عالی بود

  واقعا هم الان هر کشوری رو ببینید این نور داره بهش تابانده میشه و تغییرات عظیمی رخ میده

  انرژی های منفی که مانند غده ی چرکین در چند جای زمین جمع شده بودند با این نور دارند بیرون می ریزند و به خاطر همینه که فکر می کنیم همه چی داره بدتر میشه … ولی نه … داره بهتر میشه …. چون این انرژی های منفی داره آزاد میشه و میره پی کارش

  » می خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده ، نورخويش است ، اگر چه کافران را ناخوش آيد »

  اما یه سوال مونده ، این که فرآیند پاکسازی رو نگفت

 4. من هر روز به این وبلاگ سر میزنم و مطالب مفید و ارزنده تون رو میخونم و بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
  مخصوصا پیغام های گروه آرکتورین که واقعا از لحاظ روحی آرومم میکنه…
  این روزا تو روابطم با دوستان همجنس و جنس مخالف رفتارهایی رو می بینم که واقعا از لحاظ روحی رنج میکشم یا بعضا متعجب میشم که چرا بی دلیل اتفاقی رخ میده که اصلا انتظارش رو نداشتم!
  روزهایی که بی دلیل غمگینم، اشک می ریزم و بی دلیل عصبانی میشم… البته چند سالی هست که درگیر این احساسات هستم ولی با این حال روحیه ی خوبی دارم و کودک درونم نمیذاره مدام افسرده باشم و سعی می کنم از زندگی در لحظه ی حال لذت ببرم و تا جایی که میتونم خانواده و دوستانم رو در حدی که براشون قابل درک باشه از این قضیه (تغییر انرژی زمین و ابعاد روحی بالاتر) آگاه کنم…

  بازم ممنونم ازتون 🙂
  و مشتاقانه منتظر پیامهای بعدی این گروه هستم.
  امیدوارم بتونیم با موفقیت این مراحل سخت رو پشت سر بگذاریم…

  هادی جان سپاس بابت ترجمه این متن.
  موفق باشید.

 5. اقای HADI من تو قسمت نظرات گفتم و اینجا هم دوباره نظرم رو میگم که بخونید اینطور که شما با طمینان دراین باره حرف میزنید و قبلا هم فرمودید که بیش از 3000 گونه مختلف در همین منظومه شمسی زیست دارند! و..و .و……. ببینید دوست عزیز این مسائل و کلا هر جریانی که از غیب باشه رو معمولا نمیشه چشم و گوش بسته گفت که حتما چنین پیامهایی از عده ای نژاد خوب! همین چند روز پیش رسیده و حتما این پیام مهمی… اگه بخواهیم به چیزی شک نکنیم و هر حرفی رو قبول کنیم که چه فرقی داریم با ادمهای ساده مذهبی! این درست نیست ادم بدون منطق هر مسئله ای رو بپذیره و مهم بدونه… اتفاقا این جریانها خیلی وقتها به (حقیقت مسئله) هم ضربه میزنه…که باعث میشه حتی بعضیها بیان توهین کنن و حرف اقا و امام! و… من هم مث خیلی از افراد در دنیا مطمئن هستم با مدارک بدست اومده و حرفهای افراد دزدیده شده و تصادفات و اتفاقات و ازمایشات پزشکی… دو نژاد Grey , Reptiliane از گذشته دور تا به امروز کنار ما حضور داشتند و چند نوع نژاد متفاوت دیگه که شاید جدا و یا از زیر مجموعه این دو نژاد هستند… که حتی این هم معلوم شده که بعضی ازاین موجودات در اطراف سیاره ما.. با هم در حال نزاع هم هستند البته نه جنگ تمام عیار فضایی بیشتر در حالت تدافعی که از فیلمها و مدارک بدست اومده روی ماه میشه درک کرد این مسئله رو که در کنفرانس جهانی یوفو فکر کنم سال 2007 فیلمهای زیادی نشان داده شد توسط کارشناسان و توضیح داده شد… ولی حالا بیاییم و حرفهای بعضی افراد رو که شاید دنبال این هستند مث دکتر جرج کینگ مکتب aetherius و یا جوزف اسمیت مکتب مورمون و…. معروف تر بشن وافراد بیشتری رو دور خودشون جمع کنند باور کنیم! و مطمئن باشیم که دروغ نمیگن…درست نیست مث این حرف که بیش از 3000 موجود فضایی در منظومه شمسی ما هستند!!! و..توسط اتحاد فضایی و این حرفها… برای ادمهای منطقی قابل هضم نیست.. اینطور که تا الان معلوم شده این چند تا نژاد مختلفی هم که حضور دارند در اطراف ما چه در گذشته دور و چه الان هیچ علاقه ای به معرفی خودشون و یا برنامه هاشون و کمک به ما برای مشکلات بزرگ سیاره ما و …. ندارند جز در موارد محدود که دنبال سیاستهای خودشون بودند و… این ذات موجودیت این جهان که اینطور رفتار می کنند و ما هرگز قادر نخواهیم بود بیشتر از این مسایل محدود سر در بیاریم چون هیچوقت قدرتهای بزرگ که اونها هم مدارک کمی در دست دارند هم حاضر نمیشن بیشتر ازین اطلاعاتی به ما بدن چون که این مسایل به شدت مربوط به امنیت کشورها و زندگی مردم میشه و خیالبافی و گوش کردن به حرف عده ای پیامبر مدرن! و اطمینان از هر حرفی که میزنند هم به دور از عقل و منطق…

  • سلام empyrium عزیز,

   میخواستم این نکته رو بگم که بنده اصلی و ابدا هیچ حتی یک فرد واحد را نمیخواهم دور و بر خودم جمع کنم و یا از این حرفها…………….., با صدای بلند و با صراحت عرض کردم, نه حتی یک فرد واحد رو. و اگر دقت کرده باشید,در پاسخ عده ای از دوستان که البته لطف داشتند و ایمیل بنده را برای مکاتبات بیشتر میخواستند عرض کرده بودم که حرفهایمان را در غالب کامنت در همین وبسایت ufolove بزنیم که شاید که بدرد دیگران هم بخورد یا نخورد………….. دوباره, با صدای بلند و با صراحت عرض میکنم, بنده حتی یک فرد واحد را هم نمیخواهم دور بر خودم جمع کنم,اصلی و ابدا, زیراکه ما همه ارواح واحدی هستیم که هر فردی مسئولیت پیشرفت روحی خودش را بر اساس اطلاعاتی که میپذیرد و باور دارد و یا برعکس, و free will میکند که بخواهد رشد روحی کند یا نه, را دارد. یعنی empyrium عزیز, دوباره عرض میکنم, در دنیای اطلاعات و بمبارانهای اطلاعاتی از categoryهای مختلف, هر روحی خودش دارد free will میکند که چطور با آنها resonate کند یا نه, حتی در حالتی که یک روح دارد فریب میخورد, او مسئول فریب خوردن خودش است زیراکه با free will خودش پذیرنده آن فریبها بوده است.

   و اینکه, بنده بعنوان یک روح واحد incarnate کرده حال حاضر در این کشور فارسی زبان, دارم فقط و فقط اطلاعاتی را که خودم به شخصه, دوباره, خودم به شخصه با آنها resonate میکنم, زحمت ترجمه اشان را با تمام گرفتاریهایی که دارم به دوش میکشم و با بقیه فارسی زبانان این وبسایت share میکنم, همین و بس, والسلام…………. عرض کردم, اینجا دنیای بمباران اطلاعات مختلف از categoryهای مختلف است, و هر روح واحدی با free will ئی که دارد, مسئول پذیرا بودن یا پذیرا نبودن اطلاعاتی است که در طول زندگانیش با آنها برخورد میکند(میشنود, میبیند, میخواند).

   و empyrium عزیز, نکته ای را میخواستم بگم که, هر بعد اصلی کیهان نیز دارای sub-dimension (سطوح زیر ابعادی) مختلفی است. و از منابع مختلف میدانم که مثلا بعد astral(بعد چهارم که یعنی یک بعد بالاتر از بعد سوم) خودش دارای 7 سطح بعدی زیر مجموعه ای جداگانه است که به دو نام کلی low astral(استرال پایین) و high astral(استرال بالا( خوانده میشود که بیشتر موجودیتهای از نظر روحی خیلی شریر کیهانی ساکن بیشتر low astral هستند که از نظر سطح فرکانسی و چگالی شبیه بعد سوم فیزیکی است اما بمراتب از بعد سوم بهتر است و اینکه حادثه تماما ساختگی و الکی (کار خود پنتاگون و دستهای پشت پرده آمریکا بوده) یازده سپتامبر در واقع باز شدن یک دروازه ستاره ای(star gate) به سطح زیستی low astral بوده است, حالا برای چه؟!؟؟! کسی چه میداند؟!؟!؟ شاید ورود تعدادی موجودیت منفی low astral به سطح زیستی بعد سومی جهان ما.+اینکه آن حادثه 11 سپتامبر با مورد قربانی توده(mass sacrifice) همراه بوده که یعنی چی؟ وقتی یک روح واحد دارد از بدن فیزیکی اش در هنگام مرگ جدا شده و بدرون بدن astralاش در بعد Astral وارد میشود, یک دروازه واحد بین ابعادی سوم-چهارم باز خواهد شد(حالا اینکه light guardian ها در این پروسه مدیریت دارند تا روح مذکور اصطلاحا به ایستگاه بعد چهارم برود برای اینکه بعدا آیا نیاز به incarnation بعدی دارد, یا نه به اندازه کافی نمو کرده که بخواهد در ابعاد بالاتر یا سیارات دیگر زندگی کند را باید مد نظر داشت), و وقتیکه چنان دست اتفاقاتی مثل یازده سپتامبر رخ میدهد, هزاران روح تقریبا همزمان میمیمرند و این یعنی سطح انرژی ترانسفر بین ابعادی سوم-چهارم برای ترانسفر ارواح مرده مذکور به بعد چهارم در محلی که قربانی توده رخ داده بمراتب بسیار بالا میرود(یعنی نوعی star gate) و این یعنی فرصتی برای ترانسفر شدن برعکس, یعنی ترانسفر از بعد چهارم به سوم. اینها را هم خواستم که فقط گفته باشم, حال هر روح واحدی میداند به برداشت یا قبول یا عدم قبول خودش.

   و اینکه یعنی empyrium عزیز, ابعاد اصلی و ابعاد زیر مجموعه ای ابعاد اصلی در کیهان خیلی زیادند……………. با توجه به آموزه های خارق العاده علم اعداد در کابالا, 10 به توان 3 عدد سطح زیستی متفاوت در کیهان داریم که آخرین آنرا keter میخوانند, و این 10 به توان 3(1000) سطح زیستی کیهان در سرتاسر کیهان صدق میکند, منجمله یعنی خود منظومه شمسی ما. و حالا اینکه در خود منظومه شمسی ما, سیارات و قمرهای آنها کم نیستند (مثلا تاکنون, تاکنون برای خود سیاره زحل تعداد 62 عدد قمر شناسایی و ثبت شده است). حالا با در نظر گرفتن تعداد مجموع سیارات و اقمار سیارات در منظومه شمسی ما+10 به توان 3 عدد سطح زیستی متفاوت کیهانی, فکر نکنم تعداد 3000 گونه مختلف کیهانی ساکن منظومه شمسی امری غیرعادی بشود. دوباره, با در نظر گرفتن مجموع تعداد سیارات و اقمار سیارات در منظومه شمسی ما+10 به توان 3 عدد سطح زیستی متفاوت کیهانی.

   پاینده باشید,

   با تشکر از توجه شما و همگی دوستان گرامی

   • سطح اطلاعاتتون خیلی خوبه دوست دارم چیزهای بیشتری یاد بگیرم و اینکه این دست اطلاعات رو چطور بهش رسیدین؟

 6. باسلام
  وتشکراز هادی عزیز آرزومندم این پیام های قشنگ عشق و نوریا به قول هادی عزیز فعالیت یگانگی واقعیت داشته باشد و قصد و غرض منفی از را نشان دادن خیر نباشد زیرا اطمینان به همنوعان خودمان در بین ساکنان زمین از میان رفته است واین عدم اطمینان باعث بیشتر شدن این پیام ها واین گروه ها شده است واین که هادی عزیز نباید این طور متعصبانه به قضیه نگاه کند وکوبنده جواب نظردهنده را بدهد این روش یعنی ایجاد ادیان تازه و دوباره به قعقرا رفتن انسان و سجده در برابر هیچ

  • سلام zohal عزیز,

   میخواستم اینرا خدمتتان بگویم که فارغ از اینکه یک روح قبول کند یا نکند وقتیکه خواننده, یا شنونده این باشد که یک نژاد فضائی پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی بنام Arcturian وجود دارد که اولین بار توسط یک contactee بنام Egdar Cayce که بین سالهایی 1877-1945 میزیست به جهان معرفی شد و کلی حرف دیگر…………. هیچ نشانی از ایجاد یک دین تازه یا انتظار سجده کردن در برابر آنها در پیام هایشان وجود ندارد. اصلی و ابدا. آنها فقط دارند به ماها یکسری راهنمائیهایی را عرضه میکنند, دوباره, یکسری راهنمائیهایی را عرضه میکنند,حال اینکه هیچ روحی پذیرنده این راهنمائیهای عرضه شده باشد یا پذیرنده شان نباشد, به اراده آزاد(free will) هر روح واحدی مربوط است و بس.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

 7. اشو
  تو تنها دستی هستی به سوی بی نهایت
  . این روزها… اندکی از ما …. شروع و پا به قدم گذاشتن
  نسل های جدید از ما انسانها درگیر موضوعات بسیار ساده در عین حال پیچیده هستیم …
  به چه دلیل ..؟
  چون ما از گذشتگان خود باهوش تر و فرا طبیعی تر هستیم
  آیا ژنتیک ما فرق داره ؟
  آیا ما از راه راست به بی را ه ها و چاله چوله ها منحرف شدیم
  آیا ما ساختاری فضای گونه داریم
  و آیا… آیا های دیگر و مبهم دیگر …
  یا جنگ استعمار گران باهم بر سر گله های گوسفند…
  بعضی ها می گویند این علم تنها علمی در داخل شیشه همچو محدود است که جوابی برای حرف های روشن دیروز ما نخواهد داشت ..بعضی ها هم می گویند .این علم و این زندگانی به مانند نردبانی ..و همچو پله های به سوی شکوفایه شکوفه های وجود ماست …
  ما حتی با نگاه کردن به جهان پیرامون خود می توانیم به بسیاری از سوال های بی جواب که قرن ها بر سر زبان ها بود را در بیابیم ….. ..اما در عین حال پیچیده و گیج کننده ………..برای رسیدن به چنین سطحی ..نیاز به هیچ عمل فاحشی نیست ….ما باید اول ذهنی باز و سرشار از بی محدودیت ها را در خود خلق کنیم ….بی محدودیت ها در جهان در هر .اصول بنیادینی وجود داره .و خواهد داشت و…… الا بی نهایت….
  چرا ما باید چنین تاریخچه ای با سرعت کم به سوی پیشرفت و کمال منتهای ….. (منظور من از منتهای یعنی شرو عی با سرعت برق آسا نباید به سویه بی نهایت …..داشته باشیم ….
  دلایل …
  استعمار گران جهانی …
  1.استعمار گران زمینی (چپ و راست)
  2.استعمار گران برون زمینی (به مانند احریمنان .گری ها و غیره )
  کسانی در جهان …به درک و درایتی بهتر از ما و شما و بسیاری از افراد دیگر بودند نه در زمان های جلوتر ..بلکه . در همان زمان های اول بشریت زمینی ها …
  که آنها ذهنی بازتر و آزاد تر داشتند و فراتر و {عقب گرد تر همان نژاد های قدیمی } از ما جلو گرد ها { نسل های جدید} داشتند ..شاید به این دلیل که آنها پیش از ما بودند. آنها کسانی بودند ..که قانون ها و منافع شخصی خود را به پای تمامیت های زمینی و عوامیت زمین پیاده کرده .و شاید سیارات دیگر…و ما را از آن راه برداری بی انتها . خارج کرده …و در یک حاله از ابهامات قرار داده .و ما را با حرف های خود سر گرم کرده و.
  روح ما را تسخیر کرده . و برای منافع خود خرج کرده….این منافع چنان ممکن است تخیلی باشد .که عوامیت زمینی آن را باور نداشته باشد…..
  به مانند گوسفند ی .که تنها چشم به علف های خوشمزه دوخته .نه چیز های دیگر..و در آخر کشته می شود ..دقیقا همین قانون بر روی زمین خودمان .در بین موجودات حکم فرما است………
  یک حقیقت همیشه یک حقیقت است ..اما ممکن است کسی آن را باور نکند .
  یک دروغ هم همیشه یک دروغ است …ممکن است تمامیت آن را باور داشته باشد . ( گوسفند = علف )
  از یک حقیقت واقعی هزاران هزار حقیقت دیگر به وجود خواهد آمد .حقیقت = حقیقت ..به مانند کهکشان ها و سیارات دیگر به مانند اتم و خیلی چیز های دیگر ..که همچنان در حال متولد شدن و زاده شدن هستند .و ساختاری ملکولی و دیوانه کننده …
  .بزارید بهتر بگم ….حقیقت همیشه پایه و اساس بسیار ساده در عین حال پیچیده داشته.و از آن قوانین پیچیده ….که بسیاری از ما در ک درستی از این حقیقت نکردنه ..بعضی ها هم در همین دنیا و دنیا های دیگر بر اساس این قوانین ریز.. اتمی .و ملکولی ….قسمتی از این دنیا بی منتهای را فتح کرده ..و همچنان با قدرتی وصف ناپذیر …همچو به ماننده یک ترنادو به سمت جلو که با قدرتی حلناک بسیاری از چیزها را که همجنس با جنس سطح زمین نبوده را به داخل خود کشیده .. و آنها را در خود کرده ..و نابود کرده .. …{ قانون وصف ناپذیر حقیقت} …
  این موجوداتی که همیشه حرف از ارتقاع یافتگیشون زده میشه ..و می خوان به ما کمک کنن …مگه اونا خودشون اول چی بودن ……….که حالا واسه ما حرف از درست قلت بودن میزنن …اینا همه حرفه ..واسه سرگرم کردن منو شما ..و خیلی کسا دیگه .. قانون حقیقت همیشه پا بر جا خواهد بود ….
  نمیشه نوشته های از این دست رو بهشون اعتماد کرد …
  از کجا معلوم اونا در حال انجام دادن یک پروسه جدید نباشن ….
  که تاریخ انقضا پروسه قبلیشون تمام شده ..و می خوان نسل های جدید و امروزی رو که دیگه از پروسه های دیروزی که برای نسل ها قبل ساخته بودن دیگه اطاعت نمی کنن و می خوان اونا رو خارج کنن و وارد پروسه جدیدی کنن .
  در هر حال آقا …هر کار کنیم هر چی بشه .در نهایت این قوانین بر رویه ما سیطره داره …وقتی فکر می کنم .می بینم ما ها داریم با هم همش سر کله میزنیم بر سر این بحث…خیلی مسخرس .
  اگه به مساعل پیرامون دقت کنید ..می فهمید ..چه جالب ..همچی به هم وسله …
  در کل اینا همه قانون های این حقیقت وصف ناپذیر هسته
  من سعی می کنم این حقیقت رو جزء به جزء نکنم
  ,در هر حال هر کی به این حقیقت پی برده باشه
  به بالاترین ابعاد و قله ها رسیده ..

  • سلام alien عزیز,

   اینرا خدمتتان عرض میخواستم کنم که تنها یک حقیقت اصلی وجود دارد و آن اینکه تمام انرژیهای به فرمهای متنوع و گوناگون جلوه یافته در کیهان و ابعاد بیشمار کیهان, با یکدیگر در onness(یگانگی) هستند, و یکسری موجودیتهای شریر کیهانی وجود دارند که همواره سعی در اصطلاحا خلاف جهت جریان آب شنا کردن را دارند, یعنی به دام انداختن ارواح سکنه سیارات سقوط کرده یا سیارات هنوز عقب مانده در یک هوشیاری بسیار سطح پایین دوگانگی-جدائی-شرارت-خودپرستی و……. یعنی مانند آنچه به سر ارواح سکنه سیاره زمین در گذشته سیاره زمین و مبحث سقوط آن رخ داد(اکنون تنها حدود 3 درصد از DNA ما عملکرد دارد و علم جاری مابقی را بغلط عمدی یا غیرعمدی DNAبنجل نامیده است, و این یعنی قطع ارتباط عملکرد بین ابعادی بودن ارواح و سیاره زمین و سقوط ساختار انرژی فرکانسی ارواح روی سطح سیاره زمین و همچنین خود سطح سیاره زمین به یک فرکانس زیستی پرچگال بعد سومی, زیراکه میلیاردها سکنه یک سیاره کاملا و صد در صد دارند روی ساختار انرژیایی سیاره و یکدیگر تاثیر مستقیم میگذارند) و این سقوط تا بدانجا فاجعه بار است که ماها در دام فقط آگاهی duality بعد سومی سیاره حال حاضر زمین گرفتار شده ایم و مثلا هنگام خوابیدن بهیچ وجه از دنیای بعد Astral(بعد چهارم) که روحمان وارد بدن Astralمان میشود برای جذب انرژی و ترانسفر آن به بدن فیزیکی, با خبر نیستیم, و این یعنی قطع ارتباط با عالم یگانگی ابعاد بالاتر و یعنی فقط بودن این آگاهی در ارواح incarnate کرده در حال و روز فعلی سقوط کرده انرژیایی و فرکانسی سیاره زمین, که بله اینجور حرفها که فقط دوگانگی-جدائی وجود دارد و هر کس باید اصطلاحا خر خودش را از پل بگذراند و یا اینکه اصطلاحا دنیا فقط همین قانون جنگل است که هر که قویتر بود بر دیگری چیره میشود و خوب زندگی خواهد کرد و یا اینکه اصطلاحا دنیا بسان یک مسابقه دو میماند که هر کسی زرنگتر بود از دیگری سبقت بگیرد تا زودتر به خط پایان برسد و از این دست مزخرفات گوناگون……………………….

   و alien عزیز, این جمله شما که فرمودی ((این موجوداتی که همیشه حرف از ارتقاع یافتگیشون زده میشه ..و می خوان به ما کمک کنن …مگه اونا خودشون اول چی بودن ………)), بسیار باید دوباره بروید و رویش تعمق بیشتری بفرمائید, زیراکه با نبود نژادهای فرازمینی پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی کیهان و مراقبت آنها از سیارات عقب مانده یا سیارات سقوط کرده مثل سیاره حال حاضر زمین آنهم تا بدانجاییکه بتوانند و خودمان خواهانشان باشیم و بخواهیم اصطلاحا آدم شویم, بنده و شما و بقیه ساکنین سقوط کرده این سیاره زمین, فقط در حکم استخر ژن را برای آزمایشات متنوع گوناگون ژنتیکی نژادهای فرازمینی service to self مثل reptilianها و greyها را میداشتیم+سایر سوء استفاده های شریرانه دیگر آنها و بس. و دنیا همچنان در شرایطی بود که مثلا انسان برای اصطلاحا خدایان منفی(فرازمینیهای service to self) انسانهای دیگر را قربانی میکردند و یا دنیا در دوران حکومت کلیسا زندگی میکرد که مردم تصورشان از فضا این بود که زمین تخت است آنهم با آنکه مثلا ماه مدور را در آسمان شب میدیدند و اینکه زمین مرکز عالم است و غیره……………………… و دیگر خبری از کلی پیشرفت علمی 100 سال اخیر و بالابرنده ذهن و فکر منتهی به بالابرنده ذهن کیهانی و……………………… و ابزاری مثل اینترنت نبود که شما وبنده و بقیه خیلی راحت بنشینیم search کنیم که بله منظومه چیست و فضا کجاست و ابعاد هستی چه هستند و غیره……………………………..

   یعنی آخه بابا جان, چرا هنوز نگرفتیم این قضیه رو, که نیایم خیلی راحت عباراتی چون ((…مگه اونا خودشون اول چی بودن ……….که حالا واسه ما حرف از درست قلت بودن میزنن …اینا همه حرفه.. .)) را خیلی راحت بکار نبریم.

   دوباره در ختم کلامم عرض میکنم, تمنا میکنم تعمق بفرمائید: اگر نژادهای فرازمینی پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی نبودند, نژادهای فرازمینی Service to self کیهان که همیشه میخواهند ارواح سکنه سیارات عقب مانده یا سیارات سقوط کرده را بدام تنها و تنها واقعیت توهمی duality بعد سومی کیهان بدون هیچ گونه ارتباطی با ابعاد بالاتر بیاندازند وجود دارند و در صورت عدم نبود و مداخله بحق نژادهای فرازمینی پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی کیهان, نژادهای فرازمینی Service to self کیهان به ارواح سکنه سیارات عقب مانده و یا سیارات سقوط کرده فقط بچشم مایملک خود و بحث استخر ژن و انواع و اقسام آزمایشات ژنتیکی مختلف+سایر سوءاستفاده های شریرانه دیگر نگاه میکنننننننننننننننننننننننند…………..

   تمنا میکنم بروید روی این پاراگراف آخری که گفتم تعمق بفرمائید. و یکسری لینک هم در آخر یک کامنتم در بالا برای Saeed عزیز گذاشتم, اگر هنوز آنها را مطالعه نکرده اید که فکر میکنم هنوز آنها را مطالعه نکرده اید, بروید آنها را مطالعه کنید, خصوصا PDF بنام Mighty Elohim را.

   با تشکر از توجه شما و سایر دوستان گرامی

   • این جنگ بین The war between the gods هسته ..شرط می بندم اونا دلشون واسه ما نسوخته …….برا منافع خودشون کاار می کنن .شاید خدایان خنثی هم وجود داشته باشند < منظور من از خنثی بودن یعنی نه بد نه خوب یعنی درکی فراتر از اینها دارن و شاید این خدایان در جهان از مرتبه و رتبه ای بالاتر بر خوردار باشن . ..چنین موجوداتی در عالم کیهان ..برترینند ….که در این راستا ..که ممکن است کمک شایانی به ما و شاید سیارات دیگر کرده باشند ..اما به طور قطع نمی شه به این دست از نوشته ها اعتماد کرد …از کجا معلوم شاید اینها تعالیمی از خدایان افراتی و و تند گرا در چپ و راست نباشند . .ما همه از ارتباط با ابعاد بالاتر. و ارتباط کیهانی برخوردار هستیم ..اما در طول سالیان سال ها و نسل های پی در پی آنها خمیره وجودی ما را در چالش کشیده …در این بین رها کرده .. به مانند ..پرنده ای که بال دارد .اما نتوانست و آنها نگذاشتند که یاد بگیرد آن پرنده کوچک پرواز را.. پس مشکل از بال های آن پرنده کوچک نبود .مشکل از جای دیگر نشعت می گرفت …شاید اگر آنها تعالیم پرواز را به او می گفتند آن هم می توانست پرواز کند و پرواز را یاد بگیرد.ممکن است آن پرنده گاهی بال بال بزند و کمی بپرد …و این همان چیزی است که آن پرنده کوچک بارها از خود سوال می کند .این بال ها پس برای چه هستند ..به مانند ما انسانها که وقتی می خوابیم …..از بعد مادی ..به بعد روحانی کوچکی سیر می کنیم ..که گاهن با شکست روبرو می شویم .و باز به جسم خود بر میگریم . به مانند پرواز کردن همان پرنده کوچک … من دیگر مغزم به مانند یک ترازو عمل میکند ..و به هرچیزی سریعا رویه نمی آورم ..اگر این جوری باشه .پس ما چه فرقی داریم ما قبلی ها

   • هادی جان اولا ممنون از ترجمه هات و کلا حرفات
    اما یه نکته در مورد Junk DNA ها ، دی ان ای های بنجل در تمام جانوران روی زمین وجود داره و فقط در انسان نیست ، و حاصل فرآیند فرگشت یا تکامل در طی میلیون ها سال بوده …. اگه فقط در انسان بود ، آره می تونستیم بگیم فضایی ها اومدن غیر فعالش کردن … اما وقتی این دی ان ها رو در تمام جانوران ، یعنی در مورچه و دایناسور و موش و گنجشک و مار و همه چی پیدا می کنیم ، اصلا منطقی نیست که بگیم کسی این ها رو غیر فعال کرده …. چون غیر عقلانیه که فکر کنیم یک دفعه چند تا فضایی اومدن و دی ان ای تمام موجودات زمین رو غیر فعال کردن که مثلا نمی دونم بعد روحانیشون یا چیزی دیگه رو غیر فعال کنن

    دوما پیشزفت 100 سال اخیر هیچ تعجبی نداره و نمیشه گفتش که با کمک فضایی ها بوده یا یه چیز ماورایی بوده ، این پروسه ای بود که در هزاران سال شکل گرفته بود و اتفاقات تاریخی مختلف مانند رنسانس و … همه دست به دست هم دادن و در صد سال گذشته این شکوفا شد ،

    با تمام احترامی که برات دارم ، فکر می کنم اطلاعاتی که میدی هیچ پایه ی علمی ندارن

   • سلام Birooni عزیز,

    بله, DNAبنجل در تمام ما انسانها و حیوانات دیگر موجود است, چون همانطور که بارها قبلا ذکر شد, در گذشته دور, شرایط زیستی کل روی سطح سیاره زمین(نه سطح توخالی درون زمین) دچار اصطلاحا سقوط شد, بخاطر خیانت آتلانتیسیها و همدستی با نژادهای بیگانه فراسیاره ای در مقابل لمورینهای ساکن زمین, که منجر به بروز یک star war در منظومه شمسی مان شد که آثارش همچنان در بیشتر نقاط زمین و ماه موجود است و همینطور آن کمربند سیاره ای که بقایای منهدم شده یک سیاره ای بوده که سکنه اش چند نژاد از reptilianها و Greyها بوده است.

    (تا آخر کامنت همراه بنده باشید, دلایل علمی میخواهید که DNA همینطوری زیر بوته بعمل نمی آید آنهم در انواع و اقسام شکلهای متفاوت حیات فیزیکی بعد سومی, اینها هم دلایل)

    بر اساس تنها یک دلیل علمی, جهش ها(از نوع رعد وبرق و آمدن سنگ آسمانی به زمین و از این دست مزخرفات تکاملی………… صرفا مربوط به بحث DNA ) باعث افزایش اطلاعات ژنتیکی نمیشوند. برای مثال در حالیکھ یک باکتری ساده 2000 نوع مختلف پروتئین دارد ,یک انسان 100000 نوع مختلف پروتئین دارد ,بنابراین یک باکتری دقیقا باید 98000 پروتئین جدید را کشف کند تا بھ انسان تبدیل شود .بھ ھیچ وجھ امکان ندارد کھ این تعداد ساختارھای پروتئینی جدید با جھش ھا بھ وجود آیند زیرا جھش ھا نمیتوانند اطلاعات جدیدی کھ ھرگز قبلا وجود نداشتھ را بھ DNA اضافھ کنند. ھیچ تعجبی وجود ندارد کھ تاکنون حتی یک جھش ھم مشاھده نشده است کھ باعث تولید اطلاعات ژنتیکی جدید در یک موجود زنده شود(مثلا در یک زنبور بتوان پای یک مگس را بوجود آورد, نه اینکه مثلا کله زنبور دوتا شود یا پای زنبور 20 تا شود, باید عضوی جدید یعنی DATA جدید وارد ساختار DNA یک موجود شود تا بگوئیم که بله تکامل با جهش صورت پذیرفته, دوباره, مثلا یک موریانه دارای سر مورچه شود, و نه اینکه خود مثلا موریانه دارای مثلا 2 تا قلب بیشتر شود و یا 10 تا پای بیشتر شود, باید و باید که DATA جدیدی وارد شود تا بگوئیم تکامل با جهش رخ داده است). مثال علمی آن یک حشره است بنام مگس میوه دروسفیلا کھ بھترین نمونھ آزمایشگاھی برای بررسی تکامل میباشد زیرا در ھر روز تولید مثل میکند و لذا در یک سال میتوان 365 نسل آنرا مورد بررسی قرار داد .یکی از پیشگامان در این عرصھ ,آقای H.J.Muller برنده جایزه نوبل سال 1946 بود کھ تحقیقاتش را روی مگس میوه دروسوفیلا ملانوگستر (Drosophila Melanogaster) متمرکز کرد. ده ھا سال بود کھ تکامل گرایان آزمایش ھای جھشی را روی مگس ھای میوه انجام میدادند چون این مگس ھا بھ سرعت تکثیر و بھ سادگی دچار جھش میشدند .این مگس ھا میلیون ھا بار و بھ طرق مختلف جھش می یافتند اما حتی یک دستھ از جھش ھا ھرگز نتوانستھ اند ترکیب موجود زنده جدیدی با خواصی کھ ھرگز قبلا وجود نداشتھ را تولید کنند ,مثلا مگس میوه مذکور بھ زنبور یا مورچھ یا غیره … تبدیل شود ,زیرا اطلاعات ژنتیکی مگس ھمان بود کھ بود و فقط آن میلیون ھا جھش منجر شد مگس ھا بمیرند یا اندازه مگسھا ,رنگ و ریخت آنھا (مثلا بھ جای 4 پای مگس بشود 6 پا یا 2 پا ,بھ جای 2 چشم مگس بشود 3 چشم یا 1 چشم ,بھ جای دو بال مگس بشود 4 بال یا بدون بال ,بھ جای 1 قلب مگس بشود قلب یا بدون قلب ,و……. ) فرق کرد یا نیروی جفت گیری خود را از دست دادند ولی حتی یک دستھ از جھش ھا ھرگز نتوانستھ اند ترکیب موجود زنده جدیدی با خواص جدیدی کھ ھرگز قبلا وجود نداشتھ را تولید کنند ,دوباره ,مثلا مگس میوه مذکور بھ زنبور ,موریانھ یا مورچھ یا …تبدیل شود. (حتی اگر روزی در آزمایشگاههای پیشرفته ژنتیکی بتوانند چنین نمونه ای درست کنند, دقت بی نهایت کنید و بی نهایت بیدار باشید که اینکار در آزمایشگاههای پیشرفته ژنتیکی انجام شده و نه مثلا در درون جنگل, غار, زیر بته, کف دریا, زیر جلبک یا سنگ مرمرین یا………………………………..

    یک مورد علمی دیگر:(از ساده ترین مکانیزمها گرفته تا پیچیده ترین و کاملترین مکانیزمها, تمام پروتئینهای موجودات زنده فقط از آمينو اسيدھای دست چپی شکل گرفته اند)
    -1مخلوط آمينو اسيدھای دست راستی و دست چپی، برای حيات ھمچون یک زھر بسيار سمی می باشد.

    -2تمام پروتئين ھای سازنده حيات از نوع آمينو اسيدھای دست چپی ھستند.

    -3وقتی یک موجود زنده می ميرد, تمام آمينو اسيدھای موجود در بدنش، به مخلوطی از آمينو اسيدھای دست راستی و دست چپی تبدیل می شوند.

    -4دانشمندان تلاش می کنند که حيات را فقط با آمينو اسيدھای دست چپی شروع کند. اما آمينو اسيدھا به آرامی به یک مخلوط ( 50 درصد – 50 درصد) از ھر دو آمينو اسيد تبدیل می شوند.

    در حقيقت از مواد غير زنده و توسط طبيعت به صورت مساوی ( 50 درصد – 50 درصد) از ھر دو
    آمينو اسيد و به صورت یک مخلوط ایجاد می گردد. لذا لازم است که یک ھوش این دو نوع آمينو
    اسيد را از ھم جدا کند تا امکان ایجاد پروتئين وجود داشته باشد. ھمانطور که می بينيد امکان انجام چنين چيزی توسط طبيعت و بدون حضور ھوشی خارج از ماده، صفر می باشد. ھمين موضوع نیز خودش به تنھایی، امکان ایجاد حيات بر اثر گذر زمان و تصادف را به طور کامل رد می کند.

    یک مورد علمی دیگر:
    فرضيه تکامل، پيدایی حيات را یک تصادف می داند. از نظر آماری پيدایی حيات در اثر تصادف امری
    محال است . مثلاً در مورد پروتئينی که در ھموگلوبين وجود دارد، این احتمال که اسيدھای آمينه
    به طرزی درست ترکيب شوند، ١ در ١٠ به توان ١۶٧ می باشد، چيزی که از نظر ریاضی
    غيرممکن است . تازه این فقط در مورد پروتئين موجود در ھموگلوبين است .

    یک مورد علمی دیگر:
    ششهای پرندگان دارای ساختاری کاملا متفاوت با خزندگان و پستانداران میباشد. ششها در پرندگان دارای ساختار (flow-through) است اما در خزندگان ساختار ششها بصورت (in-out) میباشد. ششهای پرندگان بصورتی میباشد که هوا از یکطرف وارد و از طرف دیگر خارج میشود یعنیی مجرای ورودی و خروجی کاملا جدا و متفاوت میباشد. اما در خزندگان و پستانداران, ششها بگونه ای است که از همان مجرایی که هوا وارد ششها میشود از همان مجرا نیز خارج میشود یعنی مجرای ورودی و خروجی یکسان میباشد. مکانیسم تنفس در پرندگان کاملا با خزندگان و پستانداران متفاوت است. یک پرنده کوچک میتواند در دقیقه نزدیک 250 بار تنفس کند تا عمل اکسیژن رسانی به بافتهای بدن در حین پرواز و درنتیجه مصرف زیاد انرژی تامین شود. به همین دلیل است که مکانیسم های شش های آنها نیز مخصوص پرواز طراحی شده است. آیا تاکنون مرغ یا خروس یا شترمرغی را دیده اید که بتواند پرواز کند. تکامل گراها میتوانند با به پرواز در آوردن یک مرغ, نظریه خود را ثابت کنند.

    نظریھ تکامل ,چھ تکامل ماکرونی کھ مثلا شتر بتدریج شد زرافھ ,و چھ تکامل میکرونی کھ مثلا سگ شیانلو بتدریج شد سگ دوبرمن یا انسان نئاندرتال بتدریج شد انسان کنونی ,صد در صد منسوخ است .

    برای اطلاعات بسیار مکفی و بسیار فراوان علمی دیگر, لطفا وقت بگذارید و PDF گرانبهای موجود در لینک زیر را تماما, دوباره, تماما مطالعه نمائید:

    Click to access download

    و باز هم, برای کلی دلایل علمی دیگر, البته اگر انگلیسی تان خوب است, بروید و تمام و کمال اطلاعات گرانبهای سایت زیر را نیز مورد مطالعه قرار دهید:
    http://www.darwinismrefuted.com

    Birooni عزیز, پس حتما بروید لینکهایی را که دادم(اولی فارسیه, دومی انگلیسی) برای دلایل علمی مطالعه کنید, اما میخواستم 2 تا چیز اصطلاحا کوچه بازاری برای شما در باب این مسئله مطرح کنم و آنهم اینه که: ((1-چطور قبول میکنید کھ اولین موجود خشکی/یا چند موجود خشکی اولیھ کھ میخواست/ میخواستند پرواز کنند ,بال درآورد/آوردند ,یعنی انگار کھ بھ آسمان مینگریستند و لفظ و خواست پرواز در مغزشان شکل گرفت و برحسب مثلا یکسری نیازھا آنقدر زور زدند و تحت عوامل طبیعی سرانجام بدنشان بال در آورد, یعنی دنیای خمیری ,و بھ پرواز در آمدند و انواع و اقسام پرندگان و ؟حشرات؟ از آن نمونھ یا نمونھ ھای اولیھ موجودات خشکی کھ بھ پرواز در آمدند ایجاد شدند آنھم تحت جفت گیری ظرف میلیونھا سال ,پس چطور شبھ انسانھا کھ ھوششان بسیار بالاتر از بقیھ موجودات است و ھمیشھ ھم در آرزوی پرواز بوده اند ظرف میلیونھا سال بال درنیاوردند ,یعنی ھیچ نژادی از انسانھای بالدار نداریم؟!؟!؟؟!؟! تنھا یک نمونھ بالدار از خانواده میمونھا چطور؟!؟!؟؟! از این دست مزخرفات که چون دوست یا نیاز نداشتند؟!؟!؟! آنھم در دنیای وحش براساس اصل شکار و شکارچی؟!؟!؟!؟))

    ((2- محیط بھ ھیچ وجھ نمیتواند بھ صورت گزینشی عمل کرده و فقط نسل ھای بینابینی(مثلا فرض کنیم بین زرافه و شتر فرض کنیم یکی بوده بنام (شتر رو به زرافه) را منقرض کند؟!؟!؟! و از طرف دیگر ,اگر ایجاد گونھ ھای جدید در اثر سازگاری بیشتر با محیط بوده است ,پس چرا ھمین محیط ,نسل ھای سازگارتر را ,آنھم بھ صورت گزینشی ,آنهم به صورت گزینشی, از بین برده است؟!؟!؟!))

    با تشکر از توجه شما Birooni عزیز و سایر دوستان گرامی عزیز

   • هادی جان اون پاسخی که پایین در مورد دی ان ای بنجل و … دادی رو نتونستم اون جا پاسخ بدم… چون دکمه ی پاسخ نداشت ….
    اولا ممنون از اطلاعاتت در مورد اون مگس ها و تکامل و … اون کتاب رو هم چند هفته پیش یه مقداریش رو خونده بودم ….

    اما هادی جان فرگشت یه حقیقته علمیه … یعنی به همون اندازه واقعیه که گردیدن زمین به دور خورشید… یه نکته در مورد فرگشت همون طور که گفتی اینه که مثلا یه موش هیچ وقت یه بچه سنجاب به دنیا نمیاره …. تبدیل شدن مثلااسب به زرافه یه پروسه ای بوده که میلیون ها سال طول کشیده … مثلا این بچه اسب ها به مرور در طی میلیون ها سال گردنشون دراز شده که اصلا دور از باور نیست …. فرگشت همین الان هم در حال اتفاق افتادنه …. مثلا داشنمند ها با چشم خودشون دیدن که یک گونه از جانوران که بچه زا بود تخم گذار شد …. یعنی اون قدر واضح که دو نسل تخم گذار و بچه زای این جاندار در کنار هم زندگی می کردند که نشون می داد این یه تغییر تازه است که در اون جاندار به وجود اومده …. ما حتی با گیاهان اشتراک داریم …. 99 درصد تشابه ژنتیکی با گوریل ها داریم …. حتی اگه یه نشونه می خوای که ما از میمون ها به وجود اومدیم … استخوان دنبالچه است که همان باقی مانده ی دم ما است که به مرور چون نیازی بهش نداشتیم از بین رفته ….. در مورد این که چرا ما به پرواز در نیومدیم و بال در نیاوردیم ، دلیل فرگشتی وجود داره … چون ما در واقع نیاز فرگشتی با بال نداشیتم ، چرا ؟ چون مغز هامون بزرگتر بود و مغز بزرگمون کافی بود تا ازمون در مورد خطر ها محافظت کنه و به بقا کمک کنه ….مثلا با مفزمون می فهمیدیم که مثلا ابزار بسازیم یا مثلا فرار کنیم به غار برای پناه گرفتن … پس نیازی به بال و شاخ و … نداشتیم …. حتی موهامون هم به همین دلیل داره کمتر و کمتر میشه …. چون ما دیگه در طبیعت زندگی نمی کنیم نیازی به موهای کلفت و پر نداریم …
    جهش ها هم این طور اتفاق می افتند که مثلا یک امر محیطی ، مثلا هوای خیلی گرم ، باعث میشه که یه جهش در در ان ای به وجود بیاد … هزاران جهش به وجود میاد که اکثرشون هم مضر هستن و برای جاندار شرر دارن … اما بعد از گذشت زمان ، ژن ها ی ما فقط اون جهش هایی رو نگه می دارن که به بقای ما کمک می کنه … و برای همین الان هر جانداری مطابق با محیط خودش شده … یعنی مثلا یه حشره هایی هستن که کاملا مانند برگ درختن … نمیشه گفت یکی اون ها رو طراحی کرده در آزمایشگاه و گذاشتتشون روی درخت … حقیقت اینه که اون ها خودشون رو با درخت تطبیق دادن…. پی همین طور هم میشه گفت پرنده برای پرواز و هوا » طراحی » نشده …. این خود پرنده بوده که شش های خودش رو با هوا و پرواز تطبیق داده ….
    هیچ مدرک علمی وجود نداره که ثابت کنه زمانی تکامل به یه صورت دیگه ای بوده یا مثلا جانداران بعد سومی یا چهارمی بودن …. فسیل هایی که پیدا کرده اند به میلیارد ها سال قبل بر می گرده که کاملا ثابت می کنه که فرگشت واقعا اتفاق افتاده و هیچ دخالت ماورایی یا فضایی در این پروسه نبوده…
    اگه دی این ای بنجل برای قابلیت های روحانی بود پس مثلا اگه فعالش کنیم یک ملخ هم یک دفعه روحانی میشه و عروج می کنه ؟

    در مورد کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری… دانشمند ها اثبات کردن که هیچ سیاره ای اون جا نبوده و این خرده سنگ ها باقی مانده ی دیسک خرده سنگی در اول پیدایش منظومه شمسی بودن …. دلیلش هم این هستش که جاذبه ی قوی و بسیار زیاد مشتری هیچ وقت اجازه نداد که در این مدار این خرده سنگ ها دور هم جمع بشن و یه سیاره رو بسازن … پس برای همین این خرده سنگ ها در طی میلیارد ها سال همین طوری موندن …. حتی اگه سیاره ای هم اون جا بوده هیچ وقت نمی تونسته میزبان یه سری موجودات زنده باشه ، چون در منطقه یا کمربند حیات نبوده و دارای دمای خیلی پایینی هست …. این هم مقاله اشه :

    http://en.wikipedia.org/wiki/Phaeton_(hypothetical_planet)

    در مورد لمورین ها و قاره ی مو … و این ها …. اگه فیلم زمین شناسی زمین رو عقب ببری … هیچ وفت به قاره ای در میان اقیانوس آرام یا اطلس نمی رسی … حتی نقشه های زمین در 100 میلیون سال قبل هم وجود داره … که هیچ نشانی از این قاره های نیست

    به هر حال ممنون از وقتی که میذاری برای آگاهی ما

    راستی هادی جان شما همون هادی فتاحی هستی ؟

   • سلام Birooni عزیز,

    اما بنده همچنان بخاطر مسائلی که عرض کردم و لینک هایی که برای مطالعه تان قرار دادم (هم اون PDF فارسی و هم اون سایت انگلیسی زبان) معتقدم که پیدایش گونه های پیچیده حیات(دقت کنید, گونه های ساده نه, گونه های پیچیده حیات) بهمین سادگی فرگشت نیست……….. این نظر شخصی و اعتقاد شخصی بنده است و نظر شما هم کاملا محترم است, هر فردی دیدگاهی دارد, بهر حال……………. اما غیر از فکت های علمی موجود(یکیش همون که ذکر شد که در ازمایشگاه, یک مگس میوه را نتوانستند ساختار DNA اش را تغییر و دستکاری کنند بنحویکه عضوی جدید مثل مثلا پای مورچه درش ایجاد کنند بعدش شما میفرمائید خود حیوانات یا حشرات یا غیره تصمیم به عوض شدن DNA و گونه شان میکنند؟!؟!؟؟!؟!), و اینکه این مورد هم که ذکر کردم و واقعا هیچ توجیه منطقی و عقل سالمی ندارد این است که ((محیط به ھیچ وجه نمیتواند به صورت گزینشی عمل کرده و فقط نسل های بینابینی(مثلا فرض کنیم بین زرافه و شتر فرض کنیم یکی بوده بنام (شتر رو به زرافه) را منقرض کند؟!؟!؟! و از طرف دیگر ,اگر ایجاد گونه های جدید در اثر سازگاری بیشتر با محیط بوده است ,پس چرا ھمین محیط ,نسل های سازگارتر را ,آنهم به صورت گزینشی ,آنهم به صورت گزینشی, از بین برده است؟!؟!؟!))

    و اینکه, نه Birooni عزیز, بنده هادی دیگری هستم.

    با سپاس از توجه شما و سایر دوستان گرامی

    نه Birooni عزیز,

   • روزگار به کام رامتین ودوستان گرامی . البته این نکته رو در مورد ( …مگه اونا خودشون اول چی بودن ……….که حالا واسه ما حرف از درست قلت بودن میزنن …اینا همه حرفه.. .) باید بگم راست مگه. اونا اول کجا بودن؟ ولی توجه نمیکنید که اونا کی جای ما بودن؟ با توجه به عمر کیهان گفته شده به ما (13 تا 14 میلیارد سال)و عمر منظومه خورشیدی ما(حدود4 میلیارد سال) این وسط یه زمان نا قابل 9_10 میلیارد سال گمه. حالا اگه فرض کنیم 7 میلیارد سال اون به تکامل زیستی صرف بشه اونوقت حدود 2_3 میلیارد سال میمونه برای تکامل تمدن های قدیمی.با توجه به اینکه عمر پیدایش انسان در زمین با دید مذهبی حدود 10000 سال و با دید ساخته شدن ما توسط تمدنهای قدیمیتر 400000 سال میبینیم که اونها کمینه 1.5_2.5 میلیارد سال از ما جلوتر هستن.شما میتونید پیش بینی کنید انسان زمینی 1.5 تا 2.5 میلیار سال دیگه(البته اگه خودش رو نابود نکنه) به کجا و چه جایگاهی میرسه؟ اونا الان به اون جایگاه رسیدن و از نظر تکامل زیستی فاصله ما و اونا(بخش والا)مثل فرق ما و یک آمیب تک یاخته است که حدود 1 میلیارد سال پیش روی زمین بوجود اومد.(امیدوارم به کسی بر نخوره). و از دید من تمام ادیان(نه وجود خدا که اونم تعریفش برام خیلی پیچیده تر شده) میتونه کار بخش منفی(حالا هر اسمی میخواهید بگزارید( reptilianها و grey یا گروه ضد بشر آنوناکیها و نه اونهایی که ما رو ارتقا و تکامل دادن ) باشه تا مردم رو به بهونه (ما بهتریم) به جون هم بندازه و تمام نیرویی که میتونست صرف پیشرفت و تعالی بشه صرف کشتار همدیگه و اختلاف شده تا نتونیم به جایگاه بالاتر تکاملی برسیم. با سپاس از شما.یه داستانی پدرم تعریف میکرد .گفتنش خالی از لطف نیست.شبی کشی در خواب جوان بلند بالا و زیبا رویی را دید.پرسید تو کیستی؟ گفت:شیطان. دوباره گفت که پیامبران که میگویند شیطان پوست قرمز دارد و شاخ و دم و سم و از دهانش آتش میبارد و زشت روی است.((گفت: قلم دست دشمن است)). شاید این دشمن است که در این دو هزار سال و اندی سرب را به جای زر به ما قبولانده تا به زر راستین نرسیم. با سپاس از شما.

 8. با تشكر از زحماتتون به اميد روزگاري كه آگاهيمان از هستي و خودمان بالاتر بره
  مردمان در بركت و آگاهي از زندگي لذت ببرند

 9. در کل مطلب جالبی بود دستت طلا هادی جان :ِD
  تا حالا 5 تا مطلب و پیام از این گروه آرکتورین گذاشتی ..خوندمشون آااااا همه رو …حرفاشون منطقیه و سنگین و گنجنده شده در متنی مفسل اما کوتاه …شاید اگر کسی .که .در سطح فکری پایین تری در ابعاد بعد سوم باشه از بحث های این گروه یعنی آرکتورین چیزی نفهمه …درک نکنه این مطالبشو…. آخه باید یه جورای هم تراز باشی باهاشون از نظر روحی ..در ابعاد بعد سوم و چهارم و بالاتر چه از نظر روحی . و هم روشن تربودن نسبت به حقیقت

 10. جناب HADI اگه این مطلب به نظرتون جالب اومد ترجمه اش کنید… من همیشه علاقه زیادی به فیلمها و مدارک قوی در این باره داشتم که هیچ شکی و هیچ حرف و حدیثی برای کسی باقی نمیزاره… یکی از اون اتفاقات خیلی جالب ومحکمی که در گذشته افتاده داستان روستای Varginha در برزیل بوده که معروف به Ufo crash in Brazil شد در سال 1996 که سر و صدای زیادی بپا کرد… خیلی از دوستان مطمئنا دراین باره اطلاعی ندارند در حالی که فیلمها و عکسها و مستند های زیادی در این باره ساخته شده که به نظر من حتی معروف تر ازاتفاق Roswell بوده جالب اینه که درست در چند کیلومتری این روستا اون جسد معروف که اعضای بدنش برداشته شده بودند در همون سالها اتفاق افتاده و حتی همون وقتها یک یوفو به مردم همون شهر با فلزات ریز اسیب رسونده بود… داستان روستای varginha اینطور بوده که بعد از برخورد یک یوفو نزدیک حوالی روستا که کاملا منهدم شد و انفجار بزرگی اتفاق افتاد چند بیگانه زخمی که پوست قهوه ای رنگ با چشمان قرمز که فکر کنم از نژاد reptiliane بودند شما اطلاعاتتون بیشتر دراین باره خودتون تصاویر رو ببینید…بعد از تصادف به داخل روستا پناه میبرن و مردم بعد از دیدنشون از ارتش کمک میخوان…که بعد یکیشون رو پیدا میکنن که زنده بوده و به بیمارستان شهر انتقال میدن!!!… حتی شب بعد اتفاق یک یوفوی کوچک در ارتفاع پایین نزدیک محل دیده میشه که فیلم هم ازش گرفته میشه در دقیقه 6 مستندی که میزارم فیلمش هست بهرحال سایتهای زیادی حتی ویکیپدیا در این باره مطلب گذاشتن من هم یه سایت دراین باره پیدا کردم رو میزارم
  http://www.ufoevidence.org/cases/case498.htm
  و هم مستند 1 ساعته در یو تیوب که شاید قبلا دیده باشید.. اگه از یوتیوب میخواین ویدیویی ببینید فقط ساعت 5 صبح اجازه دیدن دارین!!! گویا اقایون به خواب میرن یادشون میره سرعت رو کم کنن!

 11. این مطالب هم از مجله ufo magazine و مجلات معروف دیگه ..که درباره اتفاق varginha case نوشته شده
  http://rense.com/general62/var.htm
  http://rense.com/ufo/varginhacase1.htm
  http://www.alienexistence.com/index.php?topic=5621.0
  http://www.extremamente.it/2012/02/08/cold-case-5-lo-strano-caso-degli-alieni-di-varginha/
  یه مستند جدید هم natinal geographic دراین باره درست کرده که متاسفانه نتونستم ببینم و هیچ جایی هم نیست.. این ویدیو هم همون فیلم معروفی که بعد از واقعه گرفته شده که با یه دوربین سال 1996…هر چند بی کیفیت هستش ولی فیلم جالبی که یوفو در ارتفاع پایین در کوچه های شهر چندین شب دیده شد که یکی از اهالی شهر این فیلم رو گرفت… مطمئن باشید این موجودات همونایی هستند که درهمون سالها چند کیلو متری varginha اون فرد رو دزدیده و بطرز وحشیانه کشته بودند….

 12. Hadi عزیزمترجم متن
  من تو این مدت 5 ماهی که مطالب اینجا رو میخونم همیشه از مطالبی که شما ترجمه کردید لذت میبرم و کمتر آدمی هست که بدون هیچ چشمداشتی بیاد و وقت بزاره و یه مطلب رو واسه بقیه ترجمه کنه تا اونا استفاده کنن..از این جهت بهتون تبریک میگم..
  ولی چیزی که توجه منو جلب کرد یه سری حرفای شما بود مثل:
  ! بعد هم بیا خیلی راحت بعنوان یک موجودیت مدعی دارای ذهن و هوش باز بیا از الفاظ رکیکی چون ((چرا ما باید به اینجور حیوانات….)) استفاده کن و همچنان نیز فکر کن که دارای ذهن و فکر باز و بالایی هستی.
  اینکه شما الان یه نفر رو متهم به نفهم بودن میکنید به طور مستقیم(شما بخونید غیر مستقیم).شما با این طرز صحبت به نظرت خودتون دارای ذهن پیشرفته تری هستید و زودتر به ابعاد بالاتری میرسید؟..من فک میکنم بعضی مواقع از اطلاعاتتون برای محکوم کردن-نه توجیه کردن-طرف مقابل استفاده میکنید.
  یک جای دیگه گفتید : باز با این اوصاف, فرازمینیهای خیرخواه مراقب تمدنهای گاگول اسکلی چون ما,همچنان به مراقبت لازم از ما مبادرت کرده اند…….
  چه مدرک معتبری برای اثبات این حرفتون دارید؟
  پیام های ارکتورین؟کراپ سیرکل ها؟…خب اصلا ارکتورین خیر خواه ما هستن و میخوان با این پیاماشون ما رو راهنمایی کنن..وقتی شما میخوای یکی رو راهنمایی کنی ایا یه کاری نمیکنی که اکثریت پیام شمارو بفهمن؟…وقتی شما به فارسی تو گوگل آرکتورین رو سرچ میکنی فقط مطالب همین سایت میاد!..البته اگه نگید کسایی که نمیدونن این موضوعات و پیام هارو «گاگول و اسکول » هستن..چرا این چنین پیام ها که از طرف خیر خواهان [!] زمین هست نباید به گوش اکثریت-نه همه- برسه؟
  این خیر خواهان ما چرا زمان جنگ ها خودشون رو نشون نمیدن؟چرا وقتی داریم خودمون خودمونو نابود میکنیم مارو راهنمایی نصیحت نمیکنن؟..یا شاید اونا این کارو میکنن اما به گوش ما بشر «گاگول و اسکول» به قول شما نمیرسه!

  اگه میشه لطف کیند جواب این چند تا سوال منو بدید هادی عزیز:
  1-گروه ارکتورین پیام های خودشو به چه صورت به ما مخابره میکنه؟امواج رادیویی؟یا مثل ادگار کایس الان هم رابط دیگری دارن؟
  2-اگر اون ها خیر خواه ما هستن پس این اولین بار نیست که مارو نصیحت میکنن.خب قبل از اینکه اینترنت به این صورت گسترده بشه اون ها از چه طریقی پیام هاشون رو به گوش عموم میرسوندند وقتی جایی مثل شبکه جهانی وب وجود نداشت؟ایا مدرکی در این خصوص دارید؟

  ممنون میشم جواب این سوالارو در صورت تمایل به من بدید.البته با توجیه کردن من ،نه محکوم کردن.

  • سلام President عزیز,

   بنده بهیچ وجه مدعی این نیستم یا جائی هم نگفته ام که زودتر از دیگران عروج میکنم یا نمیکنم, اصلا بنده نزد خودم هم واقعا نمیدانم لایق عروج کردن هستم یا نه. بنده فقط همیشه سعی کرده ام خصلت حداکثری در مسیر servie to other و بحث oneness را داشته باشم و اصطلاحا جاده خاکی نروم, اما زندگی در سختی و ناملایمات و بی فکریها و کم ذهنیها و فورا توهین کردن به هر چیزی در نزد مردمان کنونی خصوصا ما, واقعا بعضی وقتها روی بنده هم تاثیر میگذارد و بنده نه قدیس هستم و نه از مابهتران و بعنوان یک انسان کنونی خاکی زمینی خصوصا وقتی اصطلاحا در گود معرکه هم خودم را قرار داده ام بیشتر متحمل اصطلاحا نوک پیکان این دست ناملایمات آنهم فقط در برخی موارد نادر قرار میگیرم……………. از این بابت واقعا پوزش میطلبم, عرض کردم, بنده نه قدیسم و نه ازمابهتران, و تخطی برای فردیکه اصطلاحا خودش را در گود معرکه قرار داده ممکن است واقعا پیش بیاید(منظور نقطه جوش). بهر حال باز هم پوزش میطلبم. اما در خصوص سوالتان, همانطور که میدانید به ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم برقرار کردن نژادهای فرازمینی با انسانهای زمینی میگویند channeling و فرد مورد ارتباط قرار گرفته را contactee مینامند. channeling در گذشته های سیاره زمین هم رخ داده و contacteeهایی مثل پیامبران از آن قرارند.

   Edgar Cayce اولین contactee دوران اصطلاحا نوین بشری بوده است و در آن زمان که اینترنت نبوده, Cayce نوشته های زیادی را در سالهای رو به پایانی زندگانیش در باب موضوعات مختلف نوشته که بصورت مقاله یا کتاب به بیرون منتشر میشد, امروزه در وبسایت او موجود است:

   http://www.edgarcayce.org/are/edgarcayce.aspx?id=2074

   همینطور دارای پیش بینیهایی بوده که تعداد زیادی از آنها بحقیقت پیوستند, 10 پیشگویی برتر او:

   http://listverse.com/2012/01/06/top-10-predictions-from-edgar-cayce/

   1-مرگ خودش: در January 1, 1945 گفت که 4 روز دیگر دفن خواهد شد, و در January 3, 1945 دچار یک سکته شده و در Hopkinsville, Kentucky جائیکه بدنیا آمده بود دفن شد.
   2-Shift of the Earth’s Poles: او پیش بینی کرده بود که تغییری در قطبهای مغناطیسی زمین در زمانی بین 1958 و 1998 رخ میدهد, و بر طبق NASA’s Goddard Space Flight Center, چیزی میدان جاذبه زمین را تغییر داد بنحویکه magnetic poles در سال 1998 بیکدیگر نزدیکتر شدند.
   3-Alliance Between the US and Russia: که در 1991 رخ داد.
   4-Jews Returning to Israel: پیشگویی که در 1932 گفت و در 1948 بحقیقت پیوست.
   5-Rise and Fall of Adolf Hitler: که در 1934 و 1935 گفت.
   6-Revolutions in Foreign Lands:در March 1935 گفت که خیلی از تمدنهای خارجی دچار انقلابات خواهند شد.
   7-Stock Market Crash & Great Depression: در 1924 گفت که Stock Market Crash در 1929 رخ میدهد که همیطنور شد و گفت که Stock Market Crash درواقع کشیده شدن ماشه Great Depression است مه در بهار 1933 به حداکثر اوج میرسد.
   8-Collapse of Soviet Union
   9-Deaths of Two Presidents: پیش بینی مرگ دو رئیس جمهور Franklin D. Roosevelt و John F. Kennedy.
   10-Bimini Road and Atlantis

   امروزه هم افرادی contactee نژاد فرازمینی Arcturianها هستند مثل همین خانم Marilyn Raffaele در وبسایت http://www.onenessofall.com.

   باز هم بخاطر بعضا عصبانیت هایی که از بنده در غالب جمله بندیهایم رخ داده عمیقا و از صمیم قلب پوزش میطلبم, اما بدانید که در گود معرکه وارد شدن خیلی فرق دارد با بیرون گود معرکه بودن و از دیگران انتظار داشته باشیم که مدام لنگش کن(منظورم یعنی همون پاراگرافهای اول این کامنتم گه عرض کردم).

   با تشگر فراوان از توجه شما President عزیز و سایر دوستان گرامی عزیز

 13. متاسفانه هنوز موفق نشدم کتاب اقای ژورف میلارد در مورد ادگار کایس رو بخونم.
  اما من جواب یه سوالمو نگرفتم..
  اینکه موجودات فرازمینی با ما ارتباط دارن یه چیز غیر قابل انکار هست.و اینکه شما میگید ادگار کایس و رابط های گذشته و الان با اون ها رابطه دارن هم بر فرض که درست باشه…اما ایا ادگار کایس-که در اینجا معروف ترین contactee هست-واقعا سخنانی داره که به راهنمایی بشر پرداخته باشه؟…یا فقط همین پیش گویی ها هست؟….اگر راهنمایی هایی داشته باشه که آینده به درد بشر خورده باشه-حالا چه استفاده شده باشه و چه نه-که میشه قبول کرد بله اون ها واقعا خیر خواه ما هستن.اما اگه فقط یه سری پیشگویی باشه که نه نمیشه گفت اونا راهنمای ما هستن..(اگه اینطور باشه یه شخصیتی مثل نستراداموس هم یه رابط میتونسته باشه!)
  مثلا اگه در مورد ظهور هیتلر اخطاری داده باشه باز میشه این حرف رو قبول کرد که خیرخواه و راهنما هستن!

  مورد بعد اینکه لازمه ی دعوت ، اشنایی و یا راهنمایی مردم در یک موضوع اینه که پیام فراگیر باشه…باز هم میگم اکثریت مردم حداقل از این موضوع اطلاع داشته باشند!..اگر رابط های ارکتورین اینقدر قدرت دارن پس چرا تا الان پیام هاشون فراگیر نشده؟
  اینو میدونید که فرازمینی ها با سرکردگان بعضی کشور ها رابطه دارن(حتی اگه عکس ها و فیلم هایی که موجود هستُ فیک بدونیم بازم اصل موضوع رو نمیشه نفی کرد)…پس حالا که هدف گروه ارکتورین راهنمایی مردم-نه صرفا سرکردگان بعضی کشور ها-هست،پس باید به طور گسترده مردم رو با این موضوع اشنا کنند!..نه اینکه صرفا به چند تا سایت و کتاب اکتفا کنن!!
  در ضمن ایا خانم رافایل که الان contactee هستن خودشون پیش گویی هایی دارن؟

  ممنون از شما hadi عزیز,

  • سلام President عزیز,

   در پاسخ به سوال اول شما, بله, در کامنت قبلی ام خدمتتان عرض کردم که ((در آن زمان که اینترنت نبوده, Cayce نوشته های زیادی را در سالهای رو به پایانی زندگانیش در باب موضوعات مختلف نوشته که بصورت مقاله یا کتاب به بیرون منتشر میشد, امروزه در وبسایت او موجود است:
   http://www.edgarcayce.org/are/edgarcayce.aspx?id=2074))

   لینک بالا را چک کنید از categoryهای مختلفی میبینید که Edgar Cayce درباره شان در آن سالهای زندگانیش صحبت میکرده است, که دیگر خصوصا یک دهه اخیر دیگر انواع و اقسام افراد و سایتهای مختلفی هستند که درباره آن categoryها بصور گوناگون صحبت کرده اند.(در مورد هیتلر هم که فرمودید, بنده در کامنت قبلی ام خدمتتان عرض کردم, یکی از پیش گوئیهای Edgar Cayce مربوط به طلوع و سقوط آدولف هیتلر بوده است: Rise and Fall of Adolf Hitler-5 : که در 1934 و 1935 گفت).

   در مورد سوال دوم شما, مثلا بعنوان نمونه ما جامعه فارسی زبان خیلی در جستجوهای زبان انگلیسی فعالیت نمیکنیم و بیشتر فارسی زبانان محدوده مطالعاتی شان در بیشتر زمینه ها در حد مطلب ترجمه فارسی میباشد. بدین گونه است که تا به حال جامعه فارسی زبانی که جویای مسائل متافیزیکی است از مثلا Edgar Cayce و نژاد فرازمینی Arcturian تا به حال چیزی نشنیده بوده است, اما جامعه انگلیسی زبان و جوامعی که زبان انگلیسی در آنها مانند زبان رسمی آن کشور نیز بسیار رواج دارد, خیلی خیلی زودتر با از این دست contacteeها و یکسری مسائل در دنباله آنها آشنا شده اند و همچنان دارند میشوند, زیراکه خصوصا در عصر ارتباط اینترنتی کنونی این دست افراد contactee با سایتهای خبر رسانی انگلیسی زبان مربوط به موضوعات متافیزیکی مثل http://galacticchannelings.com یا مثل http://goldenageofgaia.com و غیره نیز پوشش داده میشوند. و اینکه, قدرت media در حال حاضر همچنان در دست جوامع illuminati ضد بیداری کیهانی بشری است, در نتیجه سوال شما که پیام ها باید فراگیر باشد هم از این مقوله که media در حال حاضر همچنان در دست اصطلاحا نوچه های دست پرورده یا بعبارتی دیگر خدمه های زمینی dark side است باید بهش توجه کرد که ناچارا باید پیام ها از طریق channeling و contacteeها به بشر زمینی داده شود که بهترین ابزار موجود در دسترس contacteeها برای پخش کردن پیامها هم همین اینترنت است, و اینکه در دنیای کاربران اینترنتی شمار افرادیکه جویا وشنوای مسائل متافیزیکی هستند اصلا زیاد نمیباشد, به همین دو دلیل ذکر شده(یعنی 1-کنترل همچنانی جوامع illuminati بر media 2-زیاد نبودن شمار کاربران اینترنتی جویای مسائل متافیزیکی برای جستجو کردن اینترنت و برخورد کردن با سایتهای منبع اصلی انگلیسی زبان افراد channeling شده) است که پیامهای از روش channeling بسیار واضح است که فورا فراگیر نخواهند شد. ((از ماست که بر ماست. نسلهای کنونی سیاره زمین دارند همچنان تاوان سقوط سیاره زمین و کنترل و نفوذ بسیار زیاد dark side بر سیاره زمین را میدهند که از هزاران سال پیش بوقوع پیوسته بود. و در این شرایط نفوذ زیاد dark side بر خصوصا media , بهترین ابزار در دسترس فعلی موجود برای اصطلاحا light side و اصطلاحا lightworkerها همین اینترنت میباشد, که مثلا امروز سایتت را بستند, فردا میری یک سایت یا وبلاگ دیگر میزنی و الی آخر.)) باز هم در باب همین سوال دومتان President عزیز, یاد یک کامنتی افتادم که برای آقایی بنام رامین عزیز نوشته بودم که البته کمی طولانی بود اما واقعا جایش اینجا نیز هست که آنرا خدمتتان نیز کپی پیست کنم, لطفا به کامنت مذکور در پرانتز زیر که در باب همین سوال دومتان نیز هست توجه بفرمائید:
   ((به 4 دسته و نوع از ارتباط اصطلاحا light side یا light guardianها یا فرازمینیهای خیرخواه service to other کیهان با بشر زمینی توجه کنیم:

   1-مستقیم علنی 2-مستقیم غیر علنی 3-غیر مستقیم علنی 4-غیر مستقیم غیر علنی.

   1-حضور مستقیم علنی: نمیشه که بیان بزور مثلا میکروفون های خبرگزاریهای معروف جهان رو دست بگیرن یا با سفینه هایشان در سرتاسر جهان عملیات فرود توده(mass landing) انجام بدن, چونکه در این صورت ضلع تاریکی هم میتونه علنی بیاد میکروفون دست بگیره و mass landing کنه و….. خوب دقت کنید, در چند صد سال اخیر انگار نوعی توافق بین ضلع تاریکی و روشنی ایجاد شده که مثل دو شطرنج باز مخفی که سیاره زمین هم با ارواح اون میشه صفحه شطرنج آنها, به نبرد بر سر سیاره زمین بپردازن, در مقایسه با صدها سال و هزاران سال گذشته دور که آثار حضور علنی آنها در نقاشیها و کتیبه ها و سازه های پیشرفته آنها مثل اهرام ثلاثه و غیره موجوده. این از این منظر, از منظر دیگر, ضلع روشنی خصوصا زیاد نزدیک علنی نمیشن, از 2 جهت:
   الف-یک اثبات تاریخی: اگر تورات را خوانده باشید, جائی در پس از خروج قوم بنی اسرائیل از مصر در جائیکه اصطلاحا خدا در توده ای از دود و آتش(فرود سفینه ای متناسب با منظر و ذهن آن مردمان باستانی) بر فراز کوه سینا می آید(حضور علنی مستقیم) و موسی را صدا میزند که بیاید بالای کوه برای گرفتن 10 فرمان. فقط و فقط موسی 40 روز, فقط 40 روز, آن بالای کوه پیش اصطلاحا خدا بوده و توده شعله آتش و دود(سفینه متعلق به حضور اصطلاحا خدا) هم بالای کوه همچنان بوده, اما قوم مذکور یکدفعه شورش میکند که خدا و موسی نیستند؟!؟!؟!؟! ما را تنها گذاشته اند؟!؟!؟؟! و قضیه خلق گوساله طلایی سامری برای پرستش, آنهم در حضور اصطلاحا همچنانی خدا در بالای کوه سینا شکل میگیرد!!!!!!!! مردمان کنونی جهان خصوصا کشورهای عقب مانده جهان سومی از جمله کشور خودمان کم دست از آن مردمان باستانی مذکور ندارند……!!!!!!!! هنوز خرافات و جهل و بیسوادی و با کله توی دین رفتن در این دنیای کنونی هم موج میزند……!!!!!!!!! دقت کنیم به این موضوع.
   ب: به غیر از مسئله مطرح شده در قسمت 1 و قسمت الف, اگر فرض کنیم ضلع تاریکی بی خیال mass landing و حضور علنی بخواهد بشود در قبال حضور علنی و mass landing ضلع روشنی, و از آنجائیکه یک قانون کیهانی بی نهایت تاکیدی و مهم وجود دارد, خوب دقت کنید, و آن اینکه هیچ روح اصطلاحا سقوط کرده ای(مثل ماها) در realm اسفل السافلین کیهان نمیتواند بدون لیاقت فارغ التحصیل شدن وارد ابعاد بالاتر هستی شود((چونکه روحی که در بعد 3D که بسیار پرچگال و کم ارتعاش و فرکانس است مدام incarnation پس از incarnation دارد گند میزند به خودش و همه چیز, دیگر وای بحال حضور آگاهانه اش در بعد مثلا یکی بالاتر در 4D که دیگر سریعتر گند خواهد زد, چونکه هر چه در ابعاد هستی بالاتر برویم, چگالی کمتر و فرکانس ارتعاشی بیشتر میشود و این یعنی بالاتر رفتن توانائیهای روح و سرعت فکر و خصوصا خلق ذهنی روح)) در نتیجه آن گروه های ضلع روشنی که حضور علنی میکنند با خیل عظیم و عظیم وصف ناشدنی عجز و لابه و تمنا و دلا و راست شدن و پرستش های حتی مذهبی گونه برای کمک به آنها و ورود همینطور الکی و مجانی به طبقات بالاتر آسمانی و بهشتی و سایر کرات و………….. مواجه میشوند, یعنی حتی در این منظر هم همه چیز میریزه بهم…….. ضمن بازهم اینکه, اگر که هر دو ضلع تاریکی و روشنی حضور علنی مستقیم با مقامات بلند پایه خصوصا ابرقدرتهای جهان در یکسری مثلا پایگاههای ارتشی داشته بوده اند یا هنوز هم اگرکه دارند, آیا بنده و شما و سایر مردمان عادی اصلا متوجه اش خواهیم شد؟ خیر.

   2-حضور مستقیم غیر علنی: اینهمه ویدئوهای غیر قابل انکار, هم گرفته شده از دوربینهای ماهواره های فضائی(البته لو رفته) و همینطور هزاران دوربینهای شاهدین زمینی سرتاسر جهان در اینترنت موجود می باشند. یک سری لینکهای با ارزش در زیر را ببینید, ضمن اینکه اصلا یادمان نرود قضیه شهاب سنگ روسیه و مورد آن ویدئوی نشاندهنده UFO که آمد و آنرا در جو بالای زمین منهدم نمود: سنگ آسمانی وارد جو شد, اما چون بزرگ بوده لایه حفاظتی جو زمین نتونست ذوبش کنه, در نتیجه سنگ مذکور حتما حتما به زمین روسیه اصابت میکرد و هیچ گاه, هیچ گاه خودش به خودیه خود در جو منفجر نمیشد, یک عامل خارجی یعنی آن UFO مذکور باعث انفجارش در جو شد و اگر هم که فکر میکنید ارتش کذایی روسیه یا هرجا زدتش, در این دنیای تکنولوژی دوربین آنهم دوربینهای ارتشی آنهم موجود در پایگاههای ارتشی پس چرا هیچ کلیپی از لحظه ره گیری سنگ آسمانی و شلیک لیزر((که نبوده چون هیچ خط لیزری از زمین به سنگ یا از هوا به سنگ وجود نداشته)) یا موشک مافوق صوت((که بازهم نبوده چون بازهم هیچ خط دود یا موشکی از زمین به سنگ یا از هوا به سنگ وجود نداشته)) یا یک چیز دیگر به سوی سنگ مذکور به بیرون نیامده, چونکه کلیپ سلام و علیک کردن با سفینه ها یا موجودات فضائی که نبوده, یا کلیپ نشان دادن مدارها و طرز ساخت آن لیزر یا موشک یا آن چیز دیگر شلیک شده فرضی مذکور هم که نبوده, تازه در صورت وجودش, یک کلیپی از آنهم اقتدار ارتش یک ملت در برابر تهدیدات زمینی و فضائی میشده.
   Best UFO Sightings Of February 2013, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=r4REkJ7IdIM)

   Best UFO Sightings Of January 2013 AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=54vBDbqzNJ0)

   Best UFO Sightings Of December 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=nAWtQegdzhU)

   Best UFO Sightings Of November 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=3CLDBcz1C3w)

   Best UFO Sightings Of October 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=-4VRe62veK0)

   Best UFO Sightings Of September 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=2k_Q6ERnY2U)

   MASS UFO SIGHTINGS WORLDWIDE / UFO MAINSTREAM NEWS COVERAGE…
   (اینرو حتما تا آخر ببینید فوق العاده است.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=aQwjY-7t6nc)

   ufo destroys nuke warhead
   (بخش نمایش یو اف او آن کار آرتیست انیماتور است.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=htiLSTaPlI4)

   UFOs Trying To Stop Asteroid Filmed In Kazakstan
   (به سال وقوع حادثه دقت کنید.)
   (http://www.youtube.com/watch?v=Fk-XRN-IwbQ)

   NASA Footage of UFO Fleet Leaving Earth
   (http://www.youtube.com/watch?v=e0Ii5Rc6Sv4)

   NASA Cameras Capture Huge UFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=35wJwGjKYCg&feature=endscreen&NR=1)

   Massive UFO Fleet above Earth.
   (http://www.youtube.com/watch?v=KKn9IcgtYQ8)

   Best UFO Sightings Of June 2012, AFO
   (http://www.youtube.com/watch?v=aNj9mbQztHI)

   3-حضور غیر مستقیم علنی: یعنی نوعی از حضور که آنها مسبب بروز اتفاقی در شخصی یا چیزی یا محیطی هستند, اما آنها دیده نمیشوند. اگر بخواهیم به مثالهای تاریخی اش فورا اشاره کنیم, جدا شدن آبهای دریای سرخ فکر کنم بود اسمش, برای عبور موسی و قومش از آن, و همان صندوقچه عهد چند منظوره که هم نوعی وسیله ارتباطی از راه دور بوده و هم وقتیکه قوم مذکور در جنگ هایشان بهمراه داشتند همیشه پیروز میدان بودند. در دنیای امروزی نمیدونم باید به چه چیزی اشاره داشته باشم, شاید مثلا همین ابرهای UFO شکل زیادی که در سرتاسر جهان آنهم در آسمان آبی صاف و نه آسمان تمام ابری یا نیمه ابری عکسبرداری شده اند. و بله, مورد مهم دیگر, هزاران «طرحهای عظیم و پیچیده هندسی و دقیق مزارع سرتاسر جهان»((مشهور بنام انگلیسی crop circles , اما چندین معنی انگلیسی دیگر هم دارند و نه همان قبلی, مثل crop patterns)). هیچ احد الناس زمینی نمیتواند در یک شب تا صبح چنان دست طرحهای عظیم و پیچیده و دقیق هندسی را ایجاد کند, آنهم طوریکه ساقه های گندم فقط تحت نوعی حرارت مرموز فقط خمیده شده اند, و نشکسته اند!!!!

   4-حضور غیر مستقیم غیر علنی: نوعی از حضور بسیار بسیار مخفیانه است, بهترین نوع مثالهای متناسب این گزینه, الهامات ذهنی و الهامات روحی در عالم بیداری در 3D و در عالم خواب در 4D می باشند. مثل الهامات ذهنی و روحی تاریخی به contacteeهای باستانی((منظور پیامبران)) و بله, بنده اکیدا معتقدم که مثل الهامات ذهنی و روحی تاریخی بسیار سرنوشت ساز به برخی افراد هم دانشمندان, هنرمندان, سیاستمداران در گذشته سیاره زمین و حتی حال حاضر سیاره زمین.))

   در مورد سوال آخرتان هم, خانم Marilyn Raffaele با شناخت مطالعه ای که بنده شخصا از ایشان دارم فقط در محدوده رساندن پیام های Arcturianها در وبسایتشان (http://www.onenessofall.com) فعالیت دارند و همینطور برخی حرفهای شخصی از جهان بینی ای که یافته اند. که همانطور که در پاسخ به سوال دومتان عرض کردم, مثلا سایت همین خانم Raffaele توسط سایت http://goldenageofgaia.com نیز پوشش داده میشود.

   با تشکر از توجه شما President عزیز و سایر دوستان گرامی عزیز,

   خیلی معذرت میخواهم که طولانی شد.

برای Hadi پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: