بایگانی روزانه: مه 22, 2013

پیغام مهم May 19, 2013 یک گروه آرکتورین

 

«پیغام مهم May 19, 2013 یک گروه آرکتورین»

 

گروه آرکتورین خوش آمد میگوید به تمام خوانندگان پیامی دیگر از نور و عشق(در معنای واقعی کلمه اش یعنی=فعالیت یگانگی). ما اینجائیم تا یاری دهیم به تمام موجودیتهایی که انتخاب کننده عروج به انرژی ابعاد بالاتر هستند, انرژی ای که اکنون دارد با گذشت هر روز بیشتر معلوم میشود.

 

The Arcturan

آنهائیکه انتخاب کننده عروج هستند باید تجربه کننده پاکسازی در میدانهای انرژی فیزیکی شان, احساسی شان, ذهنی شان, و روحی شان باشند که در واقع رهاسازی هر نوعی از انرژیهای پرچگال قدیمی اند که هنوز از زندگیهای متعدد گذشته (یا زندگی کنونی) دارند در خودشان حمل میکنند. این پروسه پاکسازی میتواند یک پروسه ناخوشایند باشد. ممکن است تجربه کننده روزهایی باشید که گریه کنید, افسرده باشید, یا عصبانی باشید آنهم برای هیچ دلیلی. ممکن است در یک زمان هم بگریید و هم بخندید درحالیکه قادر باشید تا بطور عقلانی به آن تجربه بنگرید عین اینکه بیرون از خودتان ایستاده اید و نظاره گر آن تجربه اید. خیلیها(نه همه) برخی از انرژیهای احساسی شدید قدیمی شان را دوباره یا چندباره تجربه خواهند کرد تا کاملا پاکسازی و رهاسازی شوند. اجازه دهید تا این آزادسازیهای انرژی انجام شوند و بروند, و نخواهید که آنها را بعنوان مشکلات شخصی تان نگه دارید و مطالبه کنید آنهم وقتیکه مثلا به خودتان بگوئید:»من خیلی افسرده ام.» یا «من دارو نیاز دارم, بهتره برم چند تا قرص بخورم.» زیراکه با اینکار پروسه پاکسازی آن انرژیها را در خودتان مخفی میکنید.

 

رهاسازی انرژی از حافظه سلولی فیزیکی غالبا از طریق ضعیف ترین ناحیه بدن فیزیکی انجام میشود که نتیجه اش بروز مسائلی چندین باره در آن ناحیه بخصوص خواهد بود. رهاسازی انرژی همچنین در عالم خواب نیز رخ میدهد. یک فردی ممکن است خوابهایی داشته باشد که در آنها اتفاقات خشن و شدیدی رخ دهد, مثل دیدن خوابی که در آن یک جنگجوی مبارز هستید و در شگفت هستید که چرا اینگونه است. این نوع خوابها احتمالا رهاسازی حافظه سلولی ذخیره شده از تجربیات واقعی در زندگیهای متعدد گذشته تان هستند. آزادسازی انرژی همچنین ممکن است درست در همان نقطه ای از صدمه زندگیهای قدیمی که حافظه سلولی تان هنوز آن حادثه دردناک را نگه داشته است انجام شود. افرادی که با ترس بیش از اندازه از آب, ارتفاع, حیوانات بخصوص, و غیره زندگی میکنند, همچنان در حافظه سلولی شان دارند برخی تجربیات گذشته دردناکی را که شامل آن چیزها بوده است حمل میکنند.

 

ما درباره پروسه پاکسازی و رهاسازی در پیام های قبلیمان صحبت کرده ایم, اما میخواهیم یادآوری کنیم که افرادیکه انتخاب کرده اند تا از نظر روحی به جلو حرکت کنند(عروج کنند) می بایستی که خالص سازی کنند. شما نمیتوانید انرژی قدیمی و پرچگال بعد سومی را نگه دارید و با خودتان بدرون انرژی جدید بعد بالاتر بیاورید. شما همچنین در پروسه باز کردن کانال انرژی طولی بدنتان هستید(مترجم: کانال انرژی که از فرق سر جائیکه چاکرای تاج طلائی که یکی از 7 چاکرای اصلی بدن است قرار دارد و از تمام 7 چاکرای اصلی بدن عبور میکند تا به پایین ترین 7 چاکرای اصلی بدن یعنی چاکرای اول پایه) که جریان انرژی بخوبی گسیل میشود در حالیکه 7 چاکرای اصلی را پاکسازی کرده و انرژیهای تازه را جایگزین میسازد. مسائل بیشتری در درون شما دارد رخ میدهد عزیزان, پس این حرفها را بیاد داشته باشید وقتیکه با این رهاسازیهای انرژیهای قدیمی و منسوختان مواجه میشوید. وقتیکه با تجربیات رهاسازی تان مواجه میشوید عجله نکنید که به استفاده از تشخیص های پزشکی بعد سومی روی بیاورید, اما مردد هم نشوید اگر که راهنمائی میشوید که به نزد یک دکتر بروید. اینرا بدانید که خیلی از مسائل فیزیکی امروزه برای ارواح در حال نمو و پیشرفت روحی در واقع مربوط به رهاسازی و پاکسازی انرژیهای قدیمی شان است.

 

میخواهیم با شما درباره زندگی در فرکانسهای بالاتر هستی صحبت کنیم, جائیکه انرژی آشکار و آزاد و احترام وجود دارد.احترام برای انتخابهای همدیگر در هر نوع ناحیه ای – بدون قضاوت یا انتقاد که همیشه ریشه در ایده های شخصی دارد. زندگی ابعاد بالاتر در هارمونی و در انرژی عشق(در معنای واقعی کلمه اش یعنی=فعالیت یگانگی) جریان دارد زیراکه در آگاهی کامل از موضوع یگانگی به سر میبرد. آنچه که نژاد بشریت ساکن سیاره زمین بعنوان امری عادی پذیرفته است (دوگانگی و جدائی) آنها را اینگونه برنامه ریزی کرده است که اعتقاد داشته باشند که حقیقت اینطوری است. ما به شما میگوئیم که این امری عادی نیست – انرژی عشق و یگانگی آن حقیقت است. نژاد بشریت ساکن سیاره زمین فراموش کرده که صلح و آرامش چیست درحالیکه زمانی در صلح و آرامش زیست میکرده و همینطور در تجربیات بین زندگیهای متعدد(مترجم: منظور آن سطح از بعد چهارم است, همان ایستگاه چرخه مرگ و زندگی یعنی چرخه سقوط و صعود, در مقایسه با چرخه هبوط و عروج که یک روح به اندازه کافی از نظر روحی پیشرفت کرده در آن قرار میگیرد و دیگر نیازی به incarnation بعدی در بعد سوم ندارد) در آن موقتا بسر میبرد, زیراکه وقتی روحی دوباره تصمیم به incarnation میگیرد در واقع آن نقاب فراموشی را که با آن می آید نیز قبول میکند. و این نتیجه اش میشود زندگیهای متعدد در سیاره زمین بدون آگاهی از اینکه او واقعا کیست.

 

اعتقاد در واقعیت پایدار دوگانگی و جدائی اکنون دارد شروع به منحل شدن میکند همچنانکه میزان وسیعی از نور (مترجم: منظور از نور, چراغ نورافکن نیست بلکه منظور به انرژیهایی فرکانس بالاتری است که برای عروج سیاره زمین با حداکثر ارواح incarnate کرده درونش به بعد چهارم و در نهایت به بعد پنجم است که از منابع مختلفی منجمله سفینه های مادر بسیار عظیم بین ابعادی تمدنهای فرازمینی بسیار پیشرفته روحانی و تکنولوژیکی به سیاره زمین دارد گسیل میشود که بالابرنده هر چه بیشتر دانش و عشق=فعالیت یگانگی در موجودیتهای سیاره زمین نیز دارد میشود, البته ارواحی که انتخاب کننده عروج اند) از منابع مختلفی منجمله از خود وجود ازلی تان دارد به سیاره زمین گسیل میشود و انرژیهای نهفته در سایه ها را آشکار و رها میکند. ما داریم اینرا به شما یادآور میشویم زیراکه همچنانکه شما شروع به تجربه کردن جلوه های بیشتری از آنچه که حقیقت است میکنید, میوه های دوگانگی و جدائی شروع به تقلیل یافتن میکنند – و درونتان بیشترسازنده برونتان خواهد شد. شروع به مشاهده این خواهید کرد که بیشتر صلح, آرامش, احساس فراوانی, احترام, شادی, سلامتی و تقسیم اینها با دیگران دارید زیراکه اینها آن حقیقت هستند که توسط قانون روحانی, محکم نگه داشته شده اند.

 

بشریت ساکن سیاره زمین اینطور برنامه ریزی شده بوده است تا به کمبود, محدودیت, جدائی, و اعمال شریرانه اعتقاد داشته باشد که نتیجه اش در زندگیهای متعدد این شده است که گرفتار کننده در رفتارهای ستمگرانه و خودپرستانه باشد(حتی شما عزیزان در زندگیهایی که بیدار و آگاه نبوده اید) برای آنانیکه بر دیگران حکم فرما بودند و هستند و برای سایرین هم اعتقاد بر اینکه آنها چیز دیگری ندارند مگر پذیرش بزور آنها. برای برخی, تجربه دوگانگی(مترجم: منظور چرخه مرگ و زندگی یعنی سقوط و صعود) ابزاری مهم در نمو روحی بوده و هنوز هم هست, اما زمانش برای ارواح در حال بیداری به پایان رسیده است.

 

آنچه که قدیمی و دروغ است بسرعت دارد بسوی هیچ بودن منحل میشود و آگاهی روحی دارد شروع میکند تا در بیرون بعنوان گونه های زندگی جدید و بالاتر جلوه گر شود, و این دلیلی است که شما شاهد هرج و مرج خیلی زیادی در این زمان هستید. ظواهر این موضوع شاید بیانگر این باشد که جهانتان دارد از هم میپاشد, مسائل دارد سخت تر میشود, و بشریت دارد عقبگرد میکند. اما حقیقت این است که انرژیهای نور فرکانس بالاتر در حال تابش به روی سایه های درون حکومت ها, کلیساها, مشاغل, و موسسات هستند تا آن چیزهایی را که از شما تا به حال مخفی بوده اند آشکار و روشن کنند.

 

اکنون زمانش است عزیزان تا قدرت ذاتی تان را اصلاح و مرمت کنید, و تصمیمات روزانه تان را از محل آگاهی تان بسازید. بعنوان نژاد بشری ساکن سیاره زمین, آوردن آگاهی روشن یافته به انتخابهای روزانه تان, آنچه که تغییرات گفته میشود را سبب خواهند شد. نیاز است تا یک آگاهی از جنبه روحانی و مادی بایکدیگر در ادراکتان بیاید زیراکه در حقیقت هیچ جدائی وجود ندارد. جهانی که دارید میبینید بسادگی یک حس مادی از واقعیت روحی است.

 

حمایت نکردن از موسساتی که مواد شیمیایی و آشغال بخوردتان میدهند, آن باصطلاح تغییرات را سبب خواهند شد. امتناع کردن از چشم بسته حمایت کردن از سیستم های اعتقادی و کلیساها که بشریت را در اسارت به ایده ها و دکترین شخصی مبنی بر خودپسندی نگه خواهند داشت نیز آن باصطلاح تغییرات را سبب خواهند شد.

 

اکنون زمانش است تا همه,پذیرنده و گنجاننده هر دو جنبه های انرژی مذکر (انرژی فعال,be-er, do-er)و انرژی مونث (انرژی خلاق, پذیرا) خودشان باشند. که این نتیجه اش یک حالت آگاهی بیشتر متعادل, کامل و قدرتمند خواهد بود که به فرد اجازه میدهد تا به یک سطح خوب بالاتری بخواهد عملکرد داشته باشد و انتخاب کند, بجای اینکه بوسیله تاثیرات بیرونی بخواهد کنترل شود.

 

موجودیتهای از نظر روحی پیشرفت کرده یاد گرفته اند تا زندگی کننده از درونشان به بیرونشان باشند, و نه از بیرونشان به درونشان. شما آن قدرت هستید عزیزان, و اکنون زمانش است تا تشخیص دهید و از این منظر آگاهی بخواهید شروع به عمل کنید. کاملا آگاه باشید که ما داریم درباره آن نوع حس قدرت که قدرت بر روی فرد یا چیز دیگر برای مقاصد خودپرستانه است که باعث سقوط خیلیها شده و از انرژیهای قدیمی است صحبت نمیکنیم. ما داریم از قدرتی صحبت میکنیم که از تشخیص این می آید که شما جلوه ای از منبع اصلی هستید و هیچ فرد یا چیزی نمیتواند شما را از آن جدا کند—تمام چیزیکه نیاز دارید پیش از این در درونتان است. و آن قدرت حقیقت است.

 

همیشه با دیانت, قصد ونیت تان را بیازمائید, زیرا هر آنچه میگوئید و انجام میدهید از انرژی قصد و نیت می آید. با وسواس تمام, با خودتان صادق و حقیقی باشید, از خودتان بپرسید:»به چه چیزی معتقدم که باعث شده اینطوری احساس کنم یا عمل کنم؟». انرژی حقیقت و نور, همیشه راهنما شما در تمام انتخابها, اعمال, یا حرفهای شما خواهد بود البته اگر جویای آن باشید, به آن اعتماد کنید و به آن اجازه دهید.

 

از طرف یک گروه Arcturian,5/19/13

 

منبع:www.onenessofall.com

با تشکر فراوان از هادی  عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: