بایگانی روزانه: فوریه 8, 2013

پیغامی مهم از یک گروه آرکتورین(Arcturian)

پیغامی مهم از یک گروه آرکتورین(Arcturian)

January 27, 2013

کانال شده بتوسط Marilyn Raffaele

 منبع:

www.onenessofall.com

 The Arcturan

با سلام و درود به شما عزیزان. ما با شما در این زمان تغییر و ترس صحبت میکنیم, برای عده زیادی که هنوز دارند به ترس تکیه میزنند که در عوض به آنها فشار می آورد تا انتخابهای کمتر از کامل بگیرند. این یک نکوهش نیست, بلکه بسادگی یک مشاهده از سطح آگاهی جهان تان است. کاملا قابل فهم است که شما بخواهید ترس را تجربه کنید, بخاطر بیشتر اطرافتان که نشانه های ترس, مرگ, و خشونت هستند. با این وجود, این نمودها میتواند شما را عمیقتر در انتخاب کردن وادارد.

از این زمانها استفاده کنید تا سیستم های اعتقادی تان را ارزیابی کنید, از خودتان بپرسید: «به چه چیزی معتقد هستم؟ چه چیزی است که آرزو میکنم در زندگی ام خلق کنم؟ به چه چیزی هنوز دارم تکیه میکنم در حالیکه اکنون میدانم که حقیقت چیست؟»

اگر آرزو دارید تا جلوه چیزی که از بالاترین درجه نور در زندگی تان و جهان تان نیست را تغییر دهید, پس این سوالات بالا بایستی که واقعا رویشان تعمق شود. افراد بسیار زیادی بسادگی فقط مینشینند و منتظر میشوند تا دیگران کارهای تغییراتی چشم انداز بیرونی را برایشان انجام دهند.

این جهان مادی (که میتوانید ببینید, بشنوید, بچشید, لمس کنید, و ببوئید) در واقع جلوه واقعیت روحانی معنوی (Spiritual reality) است, اما چنانکه تفسیر شد, بر طبق حالات آگاهی های آنهایی که در جهان مادی دارند زیست میکنند. جائیکه یکنفر یک جنگل زنده باشکوه را میبیند, دیگری فقط پولی را که از بریدن درختان جنگل بدست بیاورد میبیند.

 

وقتی اینرا درک کنید, همچنین آن امید عظیم مجسم شده درون قانون اساسی ایالات متحده را درک خواهید کرد. آن سندی که توسط ارواح افراد روشن گرا به وجود آورده شد, ارواحی که توسط این طرف(مترجم: منظور جهان ارواح/واقعیت زندگی بعد سوم به بعد) هدایت شده بودند, چونکه جهان برای آوردن یک هشیاری جدید, راههای جدید زیستن, و شعور بالاتر و جدید زندگی, آماده بود. با این وجود, نظر به تمام حقایق, بیشتر آن سند, بر طبق حالات آگاهی های کمتر نمو کرده ناشی از اغلب در سوء استفاده شدن و بد تفسیر شدنش, تفسیر شد و هنوز نیز میشود.

آگاه باشید عزیزان, که شما اینجائید تا بیاموزید  و ترقی کنید و توسعه بیابید, نه فقط بسادگی برای لذت و خوشی و شهوترانی. خوشی, یک بخش مهم زندگی است زیراکه بیشتر نزدیک با انرژی ابعاد بالاتر, طنین میکند, اما زندگی فقط برای لذت و ارضاعات زندگی, دیگر خوشی نیست.

موضوعی که امروز برای صحبت کردن انتخاب میکنیم, خشم است, چونکه درمیان تعداد زیادی از افراد, کشورها, و جوامع, خشم به یک انرژی حکمفرما تبدیل شده است. خشم, از بیرون از اعتقاد دوگانگی و جداسازی بعد سومی ناشی میشود. موقعیت های زیادی هستند که حقیقتا افراد نیاز دارند تا آشکارا  صحبت کنند و حقایقشان را بیان کنند یا اینکه اقدامی کنند, اما ما داریم از خشم هجوم کننده عمومی براساس نمودهایی که حالا دارند سیاره زمین را در بیشتر بخشها متاثر میکنند صحبت میکنیم. این موضوع, بندرت درباره اش در کانالهای تلویزیونی صحبت میشود, اما ما معتقدیم که بایستی یک درک صحیح از خشم باشد به سبب اینکه شاگرد روحانی به ماوراء آن در فرم منفی اش برود.

انرژی خشم, افراد زیادی را در اسارت نسبت به اتفاقات, تجربیات, و مردم گذشته, نگاه میدارد و نیاز است تا رها شود اگرکه فردی میخواهد تا از نظر روحی معنوی پیشرفت کند. انرژی خشم میتواند ریسمانهای انرژی در مردم, مکانها و اتفاقات تشکیل دهد طوریکه اغلب, در آن افراد و مکانها از یک دوره زندگی تا دوره زندگی دیگر, باقی میماند. اینها نیاز هستند تا با تامل پاک شوند و این پاکسازی میتواند از طریق نیرومندی و تصور یا بوسیله یک کارگر انرژی از نظر روحی معنوی نمو کرده انجام شود. شما خواهید دانست اگرکه ریسمانهای انرژی به فردی یا چیزی داشته باشید, بوسیله عکس العمل های منفی یا حتی مثبت که تجربه میکنید وقتیکه دارید به آن فرد یا چیز فکر میکنید یا اینکه با آن فرد یا چیز حضور دارید. ریسمانهای انرژی, شما را به فرد یا چیزی در یک روش خیلی شدید متصل میکنند.

خشم, سوخت جنگ است, و خیلی اوقات تمام کشورها را در اسارت گذشته نگاه میدارد – از نسلی به نسل دیگر. خشم, یک انرژی منسوخ است که عمل میکند تا همواره افراد و حکومتها را از پیشرفت به جلو باز دارد. خشم از سوء تفاهم گروهها, افراد, کشورها, ایده ها, و هر چیز دیگری که مناسب با مفاهیم و عقاید شخصی یکنفر نباشد ناشی میشود. خشم, در خیلی از ادیان سازمان یافته نفوذ میکند, فقط در خدمت کردن به جدا کردن مردم در چیزی که میتواند زمانی برای بیداری عظیم باشد.

ما نمیگوئیم که شما نباید هرگز از حقیقت تان صحبت کنید, یا اینکه فقط باید با هرفردی موافقت کنید, اما ما میگوئیم که زمان برای جهان تان فرا رسیده است تا گفتگو و درک دیدگاههای دیگران را بپذیریم, بجای دنبال کردن خشونت یا یک روگردانی لجوجانه برای سست کردن راه حل ها.

هنوز کشورهای زیادی هستند که خشم و کینه را بسوی سایر کشورها بخاطر اتفاقات گذشته چسبیده اند, با یاد دادن فرزندانشان به چسبیدن به انرژی اتمام یافته و منسوخ از یک نسل به نسل بعدی. این آن بلایی است که مردم و کشورها را از پیشرفت و زمین جدیدی که شما عزیزان بدنبالش هستید باز میدارد, بخاطر اینکه نور آن جهان جدیدی که شما خواستارش هستید نمیتواند در یک سد سنگین تکرار شده همیشگی انرژی پرچگال, بازنمود کند.

این یک پیغام برای وادار کردن همه شما برای اصطلاحا کفش پاک کن شدن نیست, یا بسادگی چشم پوشی کردن از شرایط در حالیکه به خودتان بگوئید, «آه خب, خدا همه چیز است, این شرایط حقیقی نیست» بخاطر اینکه این براستی «انسانی» است. ما بسادگی داریم به شما اعلام خطر میکنیم به انرژی نافذ خشم که در این زمان شما ناآگاهید که در زیر خیلی از انتخابها و عقایدتان قرار گرفته است.

ازآنچه حقیقت است صحبت کنید, هرآنچه که گامهای بشریت نیاز است بردارد تا چیزها را به یک سطح زیستی بالاتر تغییر دهد انجام دهید, با آوردن نور به موضوعاتی که نیاز به تغییر دارند, اما آنرا با انرژی ادراک بیدار شده انجام دهید و نه با انرژی خشم. انرژی خشم باعث اشباع کردن موضوع خشم, با قدرت و واقعیت خواهد شد.

حرفها و عملکردهای قوی شاید نیاز باشد تا در برخی اوضاع بکار گرفته شود, اما تاوقتیکه آنها انرژی آگاهی را با خود حمل کنند, غیر از آن, آنها یک طنین متفاوت از زمانیکه در انرژی کینه یا خشم به انجام رسیده باشند را نگاه خواهند داشت. آن روش درست کار کردن, انرژی خشم را در حالت گرسنگی نگه میدارد و در عوض آنرا تعلیم میدهد و سرانجام ناپدید میشود, زیراکه انرژی خشم, فقط افکار و عقاید غلط دوگانگی و جدائی است که آنرا زنده نگاه میدارد.

(مترجم: «اگر افکار همه موجودیتهای ساکن یک سیاره برای یکدیگر کار کنند, و اگر قلب های همه موجودیتهای ساکن یک سیاره نیز برای یکدیگر بتپند, آن سیاره به معنای واقعی کلمه بهشت, نائل خواهد شد و آن سیاره و موجودیتهای ساکنش, مسیر تعالی و عروج را بسرعت زیادی طی خواهند کرد.» در نور, عشق, صلح, دانش و معرفت کیهان باشید, آمین.)

با تشکر فراوان از هادی عزیز برای ترجمه و ارسال مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.org مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: