بایگانی روزانه: دسامبر 17, 2012

سپيده دم خدایان(تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 5 – آنها در راه بازگشت هستند.

 سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل چهارم

بازگشت خدایان- بخش سوم

 قدیمی تر از بودا

جینیزم پیش از بوداییسم وجود داشته است. جینیزم نیز مانند بسیاری دیگر از ادیان معتقد است دوران ما تنها عصر وجود بر روی زمین نبوده است. تیرتاماکاراها از آسمان فرود آمده اند. اولینشان ریشابها بود و کره ما را 8 میلیون و 4 صدهزار سال پیش برای اولین بار مورد بازدید قرار داده است. واحد اندازه گیری ابعاد جهان نیز مشخص شده است. این واحد راجو نام دارد و فاصله ایست که خدایان در طول شش ماه حرکت با سرعت 2057152 یوجانا در هر سامی طی میکنند. سال نوری ما چیست؟ تقریبا 6 تریلیون مایل. طبق اعتقادات جینیزم همه جهان سرشار ازحیاتی است که به طور ناهمگون گسترده شده است. حیات بدوی و گیاهان بر روی تمام سیاراتی که خیلی سرد یا گرم نیستند یافت میشود اما تنها برخی سیارات قابل وجود حیات به صورت پایدار هستند, حیات همراه با قوه اختیار.

و اما فرود دیگربار؟ در قلمرو دیگری به نام کالپاس قصرهای پرانی به بزرگی شهر هستند. این قصرها طبقه طبقه بر روی هم ساخته شدند و ویماناها میتوانستند به آنها وارد یا از آنها خارج شوند. هر بار که عصر جدید آغاز میشود زنگی در تمام قصرهای آسمانی 3 میلیون و 199 هزار و 999 تایی به صدا در می آید, سپس خدایان گرد هم می آیند و طلوع عصری جدید بر سیاره ما رقم زده میشود.

اعداد تکراری از کجا آمده اند؟

بوداییها معتفدند در آینده متیا یا میتریا بر روی زمین ظهور خواهد کرد. عدد 4320000 مربوط به ماها یوگا یا عصر بزرگ مشابه عدد سالهای سلطنت ان من لوانا, پادشاه سومری است که در لیست پادشاهان سومری در بریتیش میوزیم ثبت شد است: او 12 شار سلطنت کرد و هر شار معادل 3600 سال است, یعنی جمعا 43200 سال.

نمونه دوم: دوران دیوا یوگا 288000 سال است. ششمین شاه باستانی به نام ان سیپاد زیدانا هشت شار سلطنت کرد که معادل 28800 سال میشود. ارقام یکی هستند و تفاوت در تعداد صفرهاست. هراکلیتوس یونانی عمر جهان را 10800000 سال نگاشته است. این همان عدد سالهای سلطنت شاهان سومری دوران دوم یعنی 30 شار است.

 مسیحیان کاتولیک اولین کسانی نیستند که از باروری آسمانی و سپس تولد مسیح گفته اند. خدایان و شاه خدایان باستانی بیشماری طبق افسانه ها به همین ترتیب لقاح یافته اند. بسیاری از این داستانها شاید حاصل خودبزرگ بینی خاندان سلطنتی باشد. اما بن مایه این ایده ریشه در وقایعی دارد که اتفاق افتاده اند. خدایان عامل لقاح مصنوعی بوده اند. حتی تخمه شاهان مصر باستان نیز میتواند به خدایان مربوط باشد. تاریخ نگاران مصری که هزاران سال پیش میزیسته اند از ریشه خدایی شاهان مصری گفته اند. اولین شاه از اسپرم خدایی بوده است. انسانها دانش ستاره شناسی خود را از خدایان آموخته اند  همین طور دانش ابزار سازی و کشاورزی. حتی زبانها نیز هدیه خدایان بوده اند.

 

نوح, فرزند بیگانگان فضایی

نوح, بازمانده سیل بزرگ نیز پدری زمینی نداشته است. پدر زمینیش لمک نام داشته اما در طومار لمک که یکی از طومارهای معروف دریای مرده است میخوانیم که لمک پس از سفری چند ماهه به محل اقامتش بازگشت و پسرکی را در چادرش دید که به نظر عضو خانواده او نمی آمد. چشمان و رنگ موهایش متفاوت بود و حتی رنگ پوستش شبیه آنها نبود. لمک با خشم با همسرش رو در رو شد اما همسرش سوگند خورد با احدی ارتباط نداشته است, نه با هیچ سربازی و نه با هیچ خدازاده ای. لمک درمانده از پدرش راهنمایی خواست. پدرش نیز ناتوان از راهنمایی کردن به پدر خود مراجعه کرد. انوخ, به لمک گفت پسرک را همچون فرزند خود بپذیرد زیرا وجودهایی آسمانی بدون سو استفاده جنسی از همسرش نطفه نوح را درون او کاشته بودند و مقدر شده بود او سرآغاز نژادی جدید باشد که از سیل بزرگ پیش رو جان سالم به در میبرد.

این داستان شیرین چه مطلب جالبی در خود دارد؟ این که سیل یک فاجعه طبیعی نبوده بلکه برنامه ای از پیش طرح ریزی شده بوده است و «والاترین» که انوخ را ربوده بوده و شاید عامل تلقیح مصنوعی نوح بوده با انوخ درباره سیل گفته بوده است. او همان فضانوردی بوده است که انوخ یکی از پیامبران سومری را سوار بر ارابه آتشینش به آسمان برده است. انوخ نیز یکی از کسانی است که بازگشتش به زمین انتظار کشیده میشود.

 

جسار نیز از فضا آمده بود

ویلی گروملین در کتاب بی نظیرش که بر اساس مدارک بی نقص نوشته شده است ریشه شاهان اولیه تبت را آسمانی میداند. جسار یکی از ایشان است. او سفینه ای داشت که با آن مردم را تحت تاثیر قرار میداد و حتی شیی آسمانی با خود به ارمغان آورده بود: دورجه, که سلاحی چند منظوره بود. نمونه این سلاح در معابد تبتی دیده میشود.

dorje

آنها همچنین نوشته های فضایی با خود به همراه آوردند.  برخی از این نوشته ها در غارها برای نسلهای آینده که قادر به درکشان خواهند بود حفظ شده اند. اولین شاه تبت از آسمانهای دور آمده است. بعضی شاهان دوباره به آسمانها بازگشتند اما قول دادند روزی دوباره به زمین خواهند آمد.

میبنیم که انتظار بازگشت مختص به مایاها نیست. اینکاها, مصریان, بوداییان, مسیحیان, مسلمین, یهودیان هم در انتظار بازگشت شخص یا اشخاصی هستند. مایاها حتی تاریخ این بازگشت را معلوم کرده اند: اگر تقویم ما صحیح باشد, 21 دسامبر 2012.

 

آنها در راه بازگشت هستند

بازگشت خدایان تنها اتفاقی نیست که باید منتظرش بمانیم. آنها در سفر قبلی نوشته ها و ابزارآلات بسیاری را در مخازی امنی به جا گذاشته اند تا در بازگشت به زمین آنها را دوباره فعال کنند. این مخازن کجاست؟ در غاری در تبت این نوشته و ابزار قرار داده شده اند. ویلی گروملین در کتابش شرخ دقیقی از این مطلب میدهد. در مصر نیز در اتاقهایی زیر اهرام بزرگ و ابولهول و همینطور در اوزیرین در ابیدوس واقع در مصر و همینطور در اکوادور در آمریکای جنوبی در مختصات جغرافیایی 77 درجه و 47 دقیقه و 34 ثانیه غربی و 1 درجه و 56 دقیقه جنوبی. این محل قرارگیری کتابخانه از الواح فلزی است که برای آیندگان حفظ شده اند. توسط چه کسانی؟ توسط خود بیگانگانی که در کتاب مورمون از آنها نام برده شده است. کتاب مورمون مانند انجیل کتابی دینی است اما با شرح وقایع باستانی آغاز میشود. بخشهایی از کتاب:

» و در امان باد او که نوری میتابد بر تاریکی, همانگونه که خدا نوید داده: از زمین بیرون آورده خواهد شد و نور آن را از تاریکی بیرون خواهد آورد و مردم آن را خواهند دانست… و روزی آشکار خواهد شد که دیگر ایمانی به معجزات وجود نخواهد داشت گویی از جهان مردگان سخن گفته میشود… روزی پیش خواهد آمد که از آتش گفتگو خواهد بود, و تندر و بخار و دود از سرزمینهای غریبه… صحبت از جنگ خواهد بود و زمین لرزه در نقاط مختلف.»

 

میراث

 دانش امروز نه تنها نوشته ها مورخین باستانی چون منتو مصری, هرودوت و دیودوروس یونانی و یوسبویس را رد میکند, بلکه هزاران هزار مدارک و شواهد قابل لمس و قابل تصویر برداری و مستند سازی انکارناپذیر را نادیده میگیرد. زیر معبد ستوس اول در ابیدوس مصر معمای سنگی حیرت انگیزی قرار دارد. چیزی که هر جهانگردی میتواند ببیند, چیزی که به وضوح عمری طولانیتر از خود معبد دارد. دانیل روزو مدارکی از یادبودهای سنگی در پرو معرفی کرد که به عمد نادیده گرفته شد. بودجه ای برای تحقیق در این مورد تصویب نشد. همینطور ال انلادریادو در ارتفاعات شیلی در استان تالکا در 37 مایلی شرق شهر تالکا. در ارتفاع 6500 فوتی بلوکهای سنگیی قرار دارند که با دقتی عالی تراشیده شده اند. اما توسط چه کسانی؟ کسانی که بسیار پیش از هر تمدن شناخته شده ای در شیلی میزیستند.

در 2008 معلم جوان شیلیایی رافائل آیسمن از این نقطه دیدن کرد. او شخصا به من گفت این بلوکها سنگی در محلی کار گذاشته شده اند که هیچ دسته مردمی که بقایای سکونتگاهشان توسط باستان شناسان کشف شده باشد در آن زندگی نکرده اند. تصویر زیر این بلوکها را نشان میدهد

stone chile

اعتقاد امروز جامعه یا علم به موارد بالا تاثیری در بازگشت یا عدم بازگشت خدایان نخواهد داشت. ممکن است خدایان در 23 دسامبر 2012 آنچنان که تقویم مایایی نشان میدهد ظاهر نشوند اما به هر حال روزی با حضورشان ما را غافلگیر خواهند کرد.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

کشف مجسمه ابوالهول بزرگ دهانه تایکو در مـــاه

 براساس اعلام ناسا کره مـاه در طول تاریخ بشر بی تغییر باقی مانده اما درک ما از آن به نحو چشمگیری تغییر کرده است.یکی از این ادراکات و تحقیقات ما به کشف سازه های مخروبه ای در کنار یکی از این دهانه ماه بنام دهانه تایکو می باشد:
مختصات:
  °۱۱٫۳۶غربی °۴۳٫۳۱جنوبی 
قطر: 86.21Km    و  عمق: 4.81Km
لطفا به خطوط قرمزی که بصورت هایلایت می باشد دقت فرمائید:
زوم کردن و مشخص شدن جزء به جزء تصاویر:
 
هایلایت اولی، سمت راست بزرگنمایی مربوط به عکس خود ناسا می باشد با وضوح خیلی بالا


مجسمه ای از روبرو قبل از غروب آفتاب:
سر مجسمه شیر مانند یا چیز دیگر؟
حال به مکان دیگری در دهانه تایکو می پردازیم:
 
ساختارهای سیاه و سفید در روی تپه های خاکستری!:
مکان دیگر:
یک خط سنگی مستطیلی و نوک تیز:
مکان دیگری:
حمل و نقل شن و ماسه؟!! :
 این عکس کاملا طبیعی و مربوط به سازمان ناسا است:
بررسی مکان دیگر:

دیوار مستطیلی:
مجسمه بزرگ ابوالهول:
سایه مجسمه ابوالهول:
 
حال از طریق گوگل ارث منطقه مصر همان مجسمه ابوالهول را با نمونه مشابه آن در ماه مقایسه می کنیم:
دقیقا با نمونه مشابه در مصر را مقایسه می کنیم:
اعداد برای مصر، و همان اعداد برای ماه
مقایسه سر مجسمه با نمونه مشابه در ماه:
مقایسه گردن مجسمه با نمونه مشابه در ماه:
مقایسه قسمت انتهایی مجسمه با نمونه مشابه در ماه:
و این ساختارها که معابد مربوط به مجسمه ابوالهول را نشان می دهند دقت کنید:
1- معبد ابوالهول    2- معبد دیوار    3- معبد ابوالهول قدیمی
 بیگانگان کار معماری را بخوبی انجام داده اند و شاید از خود نشانه ای برجای گذاشته اند تا ما بدانیم که انها روزی در این منظومه شمسی زندگی می کردند.
به امید یافتن تازه های بیشتر.
منابع عکسها:
http://www.nasa.gov/images/content/565736main_M162350671LE_full.jpg
http://www.mehrnews.com

http://www.7end.blogfa.com 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: