سپيده دم خدایان(تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)قسمت 4 – 2012همه خدایان بازمی گردند.


سپيده دم خدایان (تقویم مایا ها و بازگشت فرازمینی ها)

نوشته اریک ون دانیکن

https://i0.wp.com/www.darkstar1.co.uk/2009plus/twilightofthegods.jpg

فصل چهارم

بازگشت خدایان- بخش دوم

 سنتهای بومیان آمریکا

بومیان آمریکای مرکزی دانش ستاره شناسی بسیار گسترده ای داشتند. آیا با این دانش ممکن بود به وجود خدایی اعتقاد داشته باشند که مار است اما میپرد؟ چنین موجودی به اندازه اژدهای پرنده چینی ها که از دهانش آتش میبارد واقعی به نظر میرسد. به علاوه نباید دانش ستاره شناسی مایاها را محدود شده به مرزهای جغرافیایی محل زندگیشان بدانیم. همسایگان شمالی مایاها, سرخپوستهای توتوک که در سواحل شمال غربی ایالات متحده امروز میزیستند مار کتزال را پرنده رعدآسا مینامیدند. یکی از ستونهای توتم آنها که نمایشگر این پرنده است سمبل «شهر موجودات آسمانی» نیز هست. همین عنوان توسط سرخپوستهای ساکن بریتیش کلمبیا در کانادا به این پرنده داده شده است.  قبیله پاونی در نبراسکای امروزی معتقد بودند انسان از ستارگان خلق شده است و معلمان آسمانی به کرات به زمین آمده اند تا «به زن و مرد بیاموزند آنچه را باید». محققان امروز مایاها را از همسایگانشان جدا میکنند, گویی سایر قبایل یا بازماندگان در سایر مناطق مناسک مشابهی نداشته اند.

اینها تنها نمونه های اندکی از اعتقادات این مردمان است که نقاط مشترک چشمگیری با هم دارند.

 

تقویم چرخه ای مایاها

کوچکترین واحد تقویم مایایی که به لطف دیگو دلاندا امروز رمز گشایی شده است هفته است که 13 روز دارد. چرخ دنده ای با سیزده دندانه را تجسم کنید که اعداد مایایی از 1 تا 13 بر روی دندانه ها حک شده است. واحد بزرگتر این تقویم ماه است که 20 روز دارد. چرخ دیگری با 20 دندانه مجسم کنید. دو چرخ دنده را به هم بچسبانید به نحوی که عدد یک و کلمه مایایی ایمیکس را نشان دهند. این نقطه صفر است. بعد از 13 بار چرخیدن هر دو چرخ به همین نقطه, نقطه آغاز یا صفر برمیگردند. در کل 260 دندانه در این دور زدنها جابجا شده اند و این تعداد روزهای یک سال مایایی است.

همه اما میدانیم که یک سال 365 روز دارد. تقویم 260 روزه برای کنترل فصل یا تعیین زمان کاشت و برداشت در کشاورزی کارایی ندارد. تا امروز کسی نمیداند چرا مایاها سال 260 روزه داشتند, به همین دلیل این سال را سال خدا یا سال مقدس مینامند. مایاها آن را تزولکین مینامیدند و همه مناسک دینیشان بر اساس ریتم تزولکین به جا آورده میشد. برای استفاده روزمره و کشاورزی استفاده از تقویم تزولکین استفاده غیر ممکن بود.

مایاها تعداد روزهای سال خورشیدی را با دقت 6 رقم اعشار تعیین کرده بودند. مقایسه کنید:

تقویم جولیان               250000/365 روز

تقویم گرگوریان                   242500/365 روز

تقویم مایایی               242129/365 روز

تقویم ستاره شناسی دقیق 242189/365 روز

من تقویم 365 روزه استفاده میکنیم و هر 4 سال یک روز به طول سال اضافه میکنیم تا زمان کم شده در سه سال قبل جبران شود. مایاها روش متفاوتی داشتند. آنها هر 52 سال 13 روز به طول سال اضافه میکردند .

تقویم مایا

حال باید به دو چرخ قبلی چرخ سومی با 365 دندانه اضافه کنید. چرخ سوم را به دو چرخ دیگر متصل کنید به شکلی که هر سه نقطه صفر در کنار هم قرار گرفته باشد. برای اینکه پس از آغاز گردش چرخ دنده ها دوباره هر سه چرخ به نقطه صفر برسند , 18980 دندانه یا روز لازم است. چرخ 365 روزه باید 52 بار بچرخد, چرخ متوسط 73 بار. این بدین معنیست که هر 52 سال زمینی معدل 73 سال خدایی بودند.

میدانیم که مایاها در تقویم خود 23040 میلیون روز یا 64109589 سال را نیز محاسبه کرده اند. بعضی متون مبنی بر این است که تا 400 میلیون سال گذشته را در محاسبات خود لحاظ کرده اند. با تقویمی 18980 روزه امکان چنین محاسباتی وجود نداشته است. باید چرخ بزرگتری در تقویم مایایی وجود داشته باشد. محققین مایا این چرخ را شمارش طولانی نامیده اند. هر چهار چرخ در نقطه ای آغاز میشوند که تصویر بد یمن 4 ahau 8 cumha با آن منتسب میشود. اما این نقطه آغاز تاریک بر اساس تقویم ما چه زمانی بوده است؟ این سوال سالهای مدیدی تاریخ نگاران را مشغول نگه داشته است. تاریخی که در نهایت مورد توافق قرار گرفت 13 آگوست 3114 پیش از میلاد است.

اما چرا این تاریخ مبدا تقویم مایایی در نظر گرفته شده در حالی که مایاها در آن زمان هنوز وجود نداشتند؟ افسانه های مایایی در یکی از کتبی که به نام چیلام بالام شناخته میشوند و پس از فتح اسپانیایی های نوشته شده اند مکتوب شده. این کتب توسط چند کاهنی که از تیغ اسپانیایی ها گریخته بودند و  در نقاطی دور افتاده ساکن شده بودند نوشته شدند. این بخشی از متن یکی از کتب است: «آنها از گذرگاه ستارگان فرود آمدند… انها به زبان جادویی ستارگان آسمان حرف میزدند…و وقتی بازگردند, خدایان 13 و 9 همه چیز را به نظمی که با آن خلق کرده بودند بازمیگردانند.»

بازگشت بولون یوکته

با تعیین زمان آغاز تقویم مایایی و یک محاسبه ساده کامپیوتری زمان پایان یک دوره کامل تقویم, 23 دسامبر 2012 به دست می آید. این تاریخی است که خدایان من جمله بولون یوکته بازخواهند گشت. این همان پیشگویی است که حکاکی بنای شماره 6 در ترتوگوئرو در اختیارمان قرار میدهد.

https://i0.wp.com/www.eddecker.com/wp-content/uploads/2011/12/bolon-210x300.jpg

یکی از خدایان اصلی مایاها » بانوی هیولایی» است و تاریخ تولد او 7 دسامبر 3121 پیش ازمیلاد است, یعنی 6 سال پیش از آغاز تقویم. تعداد دیگری از خدایان مایایی نیز پیش از آغاز تقویم به زمین آمده اند. بر اساس سنگ نگاره ها بولون یوکته در 29 جولای 931449 پیش از میلاد وجود داشته است. چطور ممکن است تاریخی در متون مایایی وجود داشته باشد که قدیمی تر از آغاز تقویمشان است؟ پاسخ چنین است: همانطور که ما زمان را به پیش و پس از میلاد مسیح, آغاز تقویممان, تقسیم میکنیم, مایاها نیز وقایع را با وقوع آنها پیش یا پس از آغاز تقویمشان تقسیم میکردند. سوال اصلی اما این است: در 23 دسامبر 2012 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا خدایان به زمین بازخواهند گشت؟ آیا این زمان وقوع سوانح و فجایع بسیار بزرگی برای زمین خواهد بود؟ پیش از پاسخ دادن به این سوال باید اطمینان حاصل کنیم که تاریخ فوق به درستی محاسبه شده است. تنها چیزی که متخصصین بر روی آن توافق داشتند این بود که تقویم پیش از ظهور مایاها آغاز میشود. آیا زمان پیشنهادی برای آغاز تقویم صحیح و قطعی است؟ من از این بابت مطمئن نیستم.

 

اشتباه در محاسبه؟

من در سال 2009 مقابل کامپیوترم نشسته ام و مشغول تایپ کردن این کتابم. با فرض آنکه مسیحیان بیست سال پس از میلاد مسیح شروع به شمارش و ثبت سالها کردند ممکن است امسال 2009 نباشد. تبدیل تقویم مایایی به مسیحی هم میتواند دستخوش همین اشتباه شده باشد و اگر سال 2009 در واقع 2009 نباشد ممکن است 2012 هم به عنوان زمان پایان تقویم درست محاسبه نشده باشد. اگر این 20 سال گم شده در تقویم مسیحی را در نظر بگیریم بسته با اینکه این بیست سال پیش از میلاد مسیح گم شده باشد یا پس از آن ممکن است 2012 گذشته باشد یا هنوز راه طولانیتری تا رسیدن به آن داشته باشیم. اگر گذشته باشد میدانیم که ملاقات مهمی از طرف خدایان نداشته ایم مگر آنکه چند مشاهده ضبط شده به صورت علمی از یوفوها در چند سال اخیر را مهم بشماریم.

این ملاقات به عقیده من حتمی خواهد بود اما لزوما نه در تاریخ 23 دسامبر 2012.

 

مهدی, امام مسلمانان

مسلمانان انتظار ظهور مهدی را میکشند. امامان مداوم از این گفته اند که زمان ظهور مهدی را کسی جز الله نمیداند. شخصی از امام پنجم, امام باقر پرسید نشانه های بازگشت مهدی چه هستند. امام پاسخ داد:

«زمانیست که زنان چون مردان رفتار کنند و مردان چون زنان, زمانی که زنان با پاهای از هم گشوده بر روی زین اسب بنشینند. وقتی که شاهدان دروغین را باور میکنن و حقیقت مردود شناخته میشود. زمانی که مردان خون مردان را بدون دلیل میریزند و پول فقرا را چپاول میکنن.»

بر این اساس مهدی باید بسیار پیش از زمان ما ظهور کرده باشد اما عالمین اسلامی میگویند پیش از ظهور مهدی 60 پیامبر دروغین ادعای پیامبری میکنند. در این صورت نیز مدتهای طولانی پیش از این تعداد پیامبران دروغین از 60 گذشته است. مهدی در شب بیست و سوم رمضان که شب قدر است ظهور خواهد کرد, شبی که قران نازل شده و فرشتگان به زمین آمده اند.

یهودیت هم نظرات و عقاید مشابهی دارد. یهودیان با ایمان در انتظار بازگشت مجدد مسیح خود پس از 5 هزار سال هستند. آنها البته هرگز عیسی را مسیح ندانستند.

همین مفهوم در آیین باستانی پارسی ایرانیان نیز وجود دارد. اوستا که به معنای متن پایه یا آموزه است حاوی متن مذهبی پارسیان است که پیرو زرتشت بودند. زرتشت خود چنین گفته شده که در اثر لقاح مطهر به وجود امده است. بر اساس عقاید زرتشتیان کوهی آکنده از نور بر زمین فرود آمد. جوانی از آن پیاده شد که نطفه زرتشت را با خود داشت و آن نطفه را در رحم مادر زرتشت کاشت. بخشهایی از این دین کهن در متونی به خط میخی باقی مانده است.

 اهورا مزدا

زیرنویس: تصویر اهورا مزدا

این متون به دستور شاه داریوش بزرگ (حدود 549 تا 486 پیش از میلاد), فرزندش خشایار (485 تا 465 پیش از میلاد), و نوه اش اردشیر (464 تا 424 پیش از میلاد) نوشته شده است. والاترین وجود ستایش شده در این متون اهورا مزدا است. او به حلقه ای که دو بال دارد وبر جهان حکمفرماست تصویر شده است. شباهت این حلقه بالدار با دیسکهای خورشید مانند بالدار مصری غیر قابل انکار است.

 

همه خدایان بازمیگردند

بر اساس متون پارسیان اجرام آسمانی به خوشه های ستاره ای تقسیم شده اند که هر یک فرمانروایی متفاوت دارند. سپس صحبت از سربازان این منظومه ها میشود که در سراسر گیتی مشغول مبارزه اند. ارابه چهارچرخی که توسط اسبهای بالدار کشیده میشود ریشه در فرهنگ ایرانی دارد. در فرهنگ ایرانی خدایان سیارات مختلف ارابه خورشید را میکشند. در یشت ها که بخشهای مختلف اوستا هستند در فصل 10 آیه 67 و 68 میخوانیم: «او که سوار بر ارابه اش با چرخهای بلند که از ماده ای آسمانی ساخته شده از کشور آرزاهی تا کشور زوانیراتا میراند…سفید, براق, قابل رویت از دور, نیکخواه, مملو از دانش, با سرعت در فضا میراند… چهار اسب ارابه را میکشند, همه به رنگ سفید, نامیرا و از خوراک آسمانی تغذیه میکنند.»

پارسی ها نیز انتظار بازگشت خدایانشان را داشتند. زرتشت از خدایش اهورا مزدا پرسید کی زمان به پایان میرسد و در پاسخ شنید «همه فاتحین» از آسمانها فرود خواهند آمد. نامیرا هستند, هوششان بی عیب و نقص است.  پیش از ظهورشان خورشید تاریک خواهد شد, طوفانی از باد زمین را در هم خواهد کوبید و ستاره ای از آسمان فرو خواه افتاد. پس از جنگی هولناک طلوعی دوباره برای انسانیت متولد خواهد شد. سپس شفا برای انسان آنچنان در دسترس خواهد بود که حتی آنان که به زمان مرگ خود رسیده اند نخواهند مرد.

در هندوییسم جهان سرشار از شادی و عاری از طمع و هوس بود. سپس ارواح منفی و خدایان ذهن انسان را آشفتند. خدایان همه قدر قدرت بودند و جاودانه اما طبعی انسان گونه از خود نشان میدادند و تمایل به گرفتن شکل انسان. بزرگترین آنها ایندرا یا فرمانروای آسمان بود.

در واناپاروان که بخشی از مهابهاراتا است گفته شده که خدایان در شهرهای فضایی مختلف میزیستند که در مدار خود بر فراز زمین در حال گردش بودند. در جلد درونا پروا میخوانیم سه شهر فضایی در مدار زمین میگشتند. سپس جنگی فضایی درگرفت و به سه شهر حمله شد.

هندوها نیز معتقدند ویشنو دوباره در قالب کریشنا زاده به دنیا خواهد آمد تا جهان را نجات دهد.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on دسامبر 13, 2012, in کتاب سپیده دم خدایان. Bookmark the permalink. 39 دیدگاه.

 1. خيلي ممنون عالي ترجمه شده ممكنه خواهش كنم نسخه انگليسي كتاب رو بصورت پي دي اف بذارين.

 2. سلام. یه سوالی دارم . الان شما با این همه اطلاعات جور واجور که 99%شونم اثبات علمی ندارن میخواستم در یک پاراگراف برای من توضیح بدید که بالاخره در 21 دسامبر 2012 چه اتفاقی میفته؟! (چه اینجا چه در ایمیلم) خیلی ممنونم

  • محمد عزیز من هم در حد مطالب وبلاگ اطلاعات دارم.ولی به نظر خودم اگر اتفاقی بیافته این اتفاق درون انسانها به وجود میاد نه اتفاقات آسمانی یا آمدن فرا زمینی ها. ولی باز هم نظرم اینه که آنها روزی بازمی گردند.

 3. کارهاتون واقعا قابل تقدیره دوست عزیز.سالهاست بلاگ شما رو مطالعه می کنم این بلاگ به یک منبع فارسی در زمینه یوفو و علوم ماورایی تبدیل شده.

 4. بسیار ممنون
  این کتاب شامل تصاویر رنگی هم هست؟
  چرا همش سیاه سفیده؟

 5. یادمه قبلا کتابی به نام بزرگترین راز از دیوید ایک رو ترحمه می کردید اون چی شد؟

 6. Jake Kotze معتقده اطلاعات نهفته ای در داخل فیلمهای نهفته هست که به هم مربوطه او با استفاده از چسبادن فیلمها بهم جواب سوالات شما رو درباه 2012 میده…..

 7. سلام
  نمی دونم چطور از زحماتت تشکر کنم. واقعا آخر هفته خوبی رو فراهم کردی. کتاب پیام اوران کیهان به بخشهای بسیار حیرت آوری رسیده و امشب …..
  تصور میکنم تشکری از جانب خوانندگان سایت کمترین کاری هست که میشه انجام داد.
  سپاس رامتین عزیز.

 8. واقعاً گذاشتن «مهدي» و احتمالاً «چاه جمكران !! در لابلاي تحليلهاي تاريخي حتا اگر فقط اشاره به باور يك عده هم بوده باشد ، به نظر من به كل مقاله كه بايد تاحدودي ديدگاه مدير سايت را نمايان كند لطمه وارد ميكند…!

 9. مدیر سایت سایتد خیلی جالبه اما این همه معلومات داری چرا امام زمون رو باور میکنی؟ از شما بعیده
  حتی تو عربستان که بزرگترین مجمع مسلمان در جهان هست اونا به امام زمون هیچ اعتقادی ندارند فقط تو ایران عقب مونده شایعه هست
  این همه در مورد جهان یوفو اسرار و خدایان نوشتی و مطلب گذاشتی اون امام زمون رو نمیدونی دروغ هست؟
  واقعا بعیده ها از شما!!!!!!!!!

 10. سواحل شهر بندری ˈپنجشنبهˈ ترکیه در کنار دریای سیاه امروز پس از برخورد یک سنگ آسمانی ، لرزید و زلزله خفیفی را تجربه کرد.

  به گزارش ایرنا، تصاویر اصابت این سنگ آسمانی به سواحل این شهر کوچک بندری ترکیه، توسط دوربین های امنیتی منطقه ضبط شده است.

  شبکه خبر تلویزیون دولتی ترکیه در گزارشی عنوان کرد که صدای اصابت این سنگ آسمانی به آب که در اولین ساعات بامداد امروز اتفاق افتاد، موجب هراس و نگرانی شهروندان نزدیک محل برخورد شد.

  بر اساس این گزارش، این رویداد آسیب جانی در برنداشت.

  این شبکه خبری فیلم ویدئویی لحظه اصابت سنگ آسمانی به سواحل شهر پنجشنبه را در تارنمای رسمی خود منتشر کرده است که برای دیدن آن می توانید از لینک زیر آن را دانلود کنید.

  [video src="http://www.upz.ir/s1/uploads/1355401105.mp4" /]

 11. فقط یه هفته مونده تا معلوم بشه که چی دروغه و چی راست!؟ به جای این حرفا صبر کنید تا خودتون ببینید که چیزی میشه یا نه؟ هرچند که یه چیزی تو وجودم میگه یه چیزی میشه….

 12. خبرایی مثل خبر بالا رو خبر Mohammad رو لطفا پوشش بده چون از صد تا کتاب نوشتاری بهتره یه چیز مستند و فیلم

 13. جنابان سهراب م و danger
  شما هر دین و اعتقادی که دارین دلیلی نیست که مقدسات و عقاید دینی دیگران رو به سخره بگیرین !
  به همون اندازه که شما اعتقاد ندارین بنده به شدت معتقدم و حتی از شمای مجازی حقیقی تر میدونم….
  اگر سایر خوانندگان اعتراضی نمیکنن دلیل بر تائید سخنان شما نیست.
  قصد هم ندارم که بحث بودن و نبودن ایشون رو کنم.ایشون بزرگتر از اینها هستند که چون منی بخوام دفاع کنم.
  اگر در اعماق وجودتون بهشون ایمان دارین یه معذرت خواهی بدرگاهشون و اگر هم ندارین ……..
  قبلا مدیر وبلاگ در این مورد تذکر داده بود.با تشکر

 14. سهراب برادر هر کی هرچی گفت رو باور نباید کرد. هندو ها و مایا ها یک عقاید تخیلی و بی عقلانه ای دارند مثل اینکه بعضی از هندی ها گاو میپرستن یا به خورشید میگن خدا. کلا اقوام قدیمی سفینه رو هوا میدیدن میگفتن این خدا است.
  نه شما میدونی کی درست میگه و نه من و نه هیچ کس دیگه چون همه به هر چی اعتقاد دارند میگند اون درسته.
  شاید اتفاقی که بیفته دیپلماسی جهن تغییر کنه. مثل سقوط حکومت سوریه و یا حمله به ایران

 15. همینایی که میگن چند روز دیگه دنیا به آخر میرسه بعد از 2012 میگن ما که از همون اول گفتیم چیزی نمیشه
  :))

 16. اقای ARMANI حیف که بیشتر اطلاعات ندارین اگر اطلاعاتتون در حد بنده و سهراب بود یه چیزایی میفهمیدین.
  بیشتر ادامه نمیدیم!!
  چون به قول معروف هی به جاده انتظار داشته باشد شاید یه وسیله ای رد شد و گفت خلوته بیخودی منتظر نباش!!!
  جواب شما همینه
  موفق و پیروز باشین در پناه کسی که سالهاست از یاد بردیم او ما را افریده

 17. jenabe aghai armani
  shomai ke be amam zaman eteghad dari bar che asolo payei in eteghado matrah mikoni man toy emarat zendegi mikonam ye keshvare arab va ta onjai ke midonam hich arabi be emam zaman eteghad nadare aslan be hich emami eteghad nadaran faghat khoda ve peyghambar inhame hadis va revayat faghat dar iran mojode ke nemidonam az kojashon ovordan chera yeki az in ahadis to keshvaray arabi va arabestan vojod nadare mesle tamam 2000 emam zadei ke dakhele iran vojod dare ke 1000tash dar shomale keshvar mibashad ke ma nemidonim 1400sal pish ina chejori toy mazandarano gilan sar dar ovordan mashalah hamashonam khosh salighe bodan jahai khosh abo hava miraftan man nemidonam ma iraniha in mozakhrafato az koja ovordim ke albate khilish kare englise az 100 ha sal pish baray tafaraghe va shosteshoi zehni mardome badbakhte iran ke maro az nazare fekri eteghadi 100 ha sal aghab negah daran ta be ahdafe khodeshon beresan va ma melat ba in tarze tafakore kotah haghemone ke inhame badbakhti to keshvaremon dashte bashim vaghean moteasefam albate inam begam khodaro shokr khiliha toy in 10 sale akhir neshestan fekr kardan tahghigh kardan va az in afkare poch dast bardashtan ke bishtaresh shamele nasle jadide va omidvaram roozi toy iran berese ke az in jor masael rahat beshim va hamey mardom roshan beshan va haghayesgho befahman onvaght dige kasi 10 rooz vaghte azizesho nemizare bere toy moharam zanjir ya ghame bezane vaghean jay tasof dareh be omide irane azad az tamame in tafakorat poch va tahmil shodeh baray mardom sadeh andish man nemidonam in matno mizaran toy safhe ya na age gozashte shod bazham mitonim dar mavaredi be bahs beshinim age na ham bazam arezoy movafaghiyat daram baray shoma va in site khob ke baese koli taghir to zendegi man shode tazeh fahmidam ke ki hastam va baray chi daram zendegi mikonam dar morede 21 des ham man shakhsan 1 sale hese khasi daram ye chizi daronam mige ke gharare etefaghi beyofte bazam mamnon

 18. نيروي دريايي ژاپن تصوير سقوط يك بشقاب پرنده را در سواحل اين كشور منتشر كرده است.

  به گزارش جام جم آنلاين به نقل از جپيك، انتشار تصوير سقوط اين بشقاب پرنده كه در روز چهارم دسامبر رخ داد پرسش هاي زيادي را در وب سايت هاي جهان برانگيخته است.

  در تصوير مي توان شئ مدور را به رنگ صورتي مشاهده كرد كه به وضوح مشخص است كه تصوير متعلق به يك هواپيما يا يك هلي كوپتر نيست. فرضيه هاي بي شماري در مورد ماهيت اين شئ در وب سايت ها مطرح شده اند.

  وضوح تصوير موجب شده تا بسياري از افراد بر فرضيه وجود موجودات فرازميني دوباره تاكيد كنند. به نوشته روزنامه هفنيگتن پست، سقوط اين بشقاب پرنده توسط شاهدان معتبري گزارش شده است. درواقع، ماموران پليس، امدادگران و نيز روزنامه نگاران سقوط و فرو رفتن اين بشقاب پرنده را در آب هاي ساحلي ژاپن ديده و آن را گزارش داده اند.

  با اين حال، مشاهده «يوفو ها» يا بشقاب پرنده ها از دير باز جزو مسائل مورد علاقه افكار عمومي بوده و با پيدايش اينترنت دامنه آن گسترش يافته است. در برخي عكس هاي ديگر كه به تصوير بشقاب پرنده ها منسوب شده اند مي توان همين هاله صورتي را مشاهده كرد.

 19. بنده خدا مادرشیپتون که امام صادق پیشگوئی هاشو به امام زمان چسبونده.دزدی ناریخی

 20. خسته نشی شما انقدر زود به زود سایتو آپ میکنی!!!مثلا آخر هفته……… اینجا تو یه شهر کوچیک مردم افتادن دنبال شمع و…. اونوقت شمایی که چندین وقت دارین اطلاع رسانی میکنید الان بیکارین به جای اینکه این هفته پرکارترین هفتتون باشه!!؟

 21. جناب دسامبر 21 2012
  خدمت شما عرض کردم که بحث وجودی ایشون رو وارد نمیشم چون اصلا در حوصله شما و سایت نیست. اما متذکر میشم اگر خواستین بفرمائین به چه دین و آیینی اعتقاد دارین تا از زبان همون دین با شما صحبت کنم. هر چند که بعد از مطالعه تجربیاتی تو زندگی دیدم که برام برهان قاطع شد. تجربیاتی که در اواخر دهه 60 به شخصه داشتم !
  ( فکر میکنم خیلی از دوستان هنوز بنیا نیومده بودن )
  جناب sam عزیز
  باز هم میگم باز کردن بحث اعتقادی لازمش داشتن یه سری اطلاعات هست و اینکه به اصول مباحثه آشنا باشین.اگر جایی برسین که متوجه بشین حق با بنده هست شهامت قبول حرف حق داشته باشین…..
  باز هم میگم وجود ایشون نیازی به اثبات بنده نداره .
  در مورد امامزاده ها هم جوابهایی هست اما نه بنده وکیل مدافع حضرات هستم و نه حوصله این بحث هست.
  من دلایل خودمو به چشم دیدم و حس کردم که اگر بخوام مطرح کنم یقین دارم اصول اعتقادی عده ای شکسته خواهد شد….
  عرض من یک جمله بود :
  هیچکس حق توهین به اعتقادات دیگری رو نداره. این جمله واضح و قابل درک هست ؟؟؟
  موفق باشید.

  • لطفا در چارچوب مطلب ارائه شده کامنت بگذارید وگرنه علیرغم میل باطنی به خاطر اینکه قسمت نظرات به حاشیه نرود مجبور به ویرایش نظرات هستم.

 22. با سلام
  تا ديروز خبر پايان دنيا در 21 دسامبر 2012 تو بوق كرنا بود! ولي حالا كه داريم به اون روز نزديك مي شيم همه حرفشون رو دارن عوض مي كنن! اي كاش اين 21 دسامبر كذايي بياد و بره تا خيلي بساطشون جمع كنن…

 23. آخریت قسمت که گفته شده ظهور مهدی ….از نظر من چون این اشخاص هیچ جوابی برای این گزینه نداشتند که چه زمانی یا کی خواهد آمد. از قدرت برتر استفاده کردن .که همان خدا گفته میشه .که در میان ما انسانها شناخته شده هست .

 24. فریب ۲۰۱۲ و نابودی جهان / حجه الاسلام سید مهدی غفاری

  http://www.westsun.ir/?p=2380

 25. دوست عزیز بابت این لینک تشکر فراوان من که دیگه قانع شدم .

  دلگرم شدم ممنون

 26. سلام.
  در مورد روز۲۱ دسامبر دیدم دوستانی نظر گذاشتند که این روز پایان دنیا نیست بلکه آغاز یک دوره جدید معنوی و روحانی در زندگی‌ آدمهاست سوال من اینه که مردم در ۲۱ دسامبر به چه جهان بینی‌‌ای می‌‌رسند که بیستم دسامبر بهش نرسیدند یا نوزدهم دسامبر نرسیدند یا قبلتر. به هر حال این روز به طور مشخص در پیشگوئی ها ذکر شده. حتا اگه این روز ناگهان شروع یک عصر جدید در زندگی‌ باشه مثل تغییر فصل‌ها که دوستان ازش صحبت کردند برای تغییر فصل هم حتا یک پیش زمینه‌ای وجود داره به طور مثال برای شروع بهار ما اواخر زمستون می‌‌تونیم اومدن بهار و نفس کشیدن زمین رو حس کنیم برای شروع پائیز عملا در اواخر تابستون هوا به سمت پائیزی شدن میره و همینطور به آخر. اما برای شروع یک دوره جدید معنوی که از بیست یکم قراره آغاز بشه چه پیش زمینه‌ای وجود داره؟ مردم ناگهان اخلاق مدار میشن؟ از روز جمعه حالا نه به یکباره ولی‌ همون به صورت تدریجی‌ به فکر خواهیم افتاد که خوب دیگه هر چی‌ جنایت و خرابکاری و دروغ و دغل در این دنیا انجام دادیم کافیه؟ راستش به نظر من پایان دنیا اگر به صورت از هم پاشیده شدن دنیا باشه قابل باور تره تا اینکه باور کنم که قراره از این روز به بعد دوره جدید معنوی شروع بشه چون به نظرم بشر دچار سقوط اخلاقی‌ نشده بلکه اصولا بشر فاقد اخلاقه و پیام آورانی هم که داشتیم سعی‌ داشتند به بشرّیت اخلاق آموزش بدن که متاسفانه چندان موفق نبودند ، سقوط اخلاقی‌ برای زمانیه که اخلاق وجود داشته بعد دیگه از بین رفته .

 27. دوست من زندگی ادامه داره خیلی عادی

برای mohamad پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: