بيداری چشم سوم ،فراماسونری كهن مذهبی جهانی كه بوسيله پيامبران به مردم ابلاغ گرديد.


چشمی که در بالای یک هرم ناقص در یک دلاری وجود دارد یادبودی از یک مذهب باستانی جهانی است که در سراسر جهان وجود داشته است.بقایای این یاد بود هنوز هم درخرابه های هرم ناقص و نمادهای چشم در تمدنهای زیادی دیده می شود. اهرام، معابدی بودند جاییکه معتقدان در آن به نیرویی مشغول می کردند که به آن باز شدن چشم سوم نام نهادند، که البته مدتها توسط کلیسا ممنوع شده بود، و برای مدتی هنوز توسط جوامع غربی به صورت راز حفظ شده بود.

 

چپ : جورج واشنگتن فراماسون در حالیکه پیشبندی ماسونی با نقش چشم سوم در مرکز آن است.

راست: چشم سوم درخشانی که در یک مثلث شکل نشانی بزرگ از ایالات متحده آمریکا

بنیان گذاران آمریکا- آنهایی که فراماسون بودند و یا آشنا با اصول یادبود سفارش برادری- راز گمشده- در نماد مهر بزرگ ایالات متحده آمریکا بودند.

این راز گمشده یک آیین باستانی جهانی بوده، که اکنون از دست  رفته، اما هنوز قابل مشاهده در خرابه های تمدنهای اولیه هست، جاییکه ما یک الگوی شفاف و سازگار از اهرام و نماد چشمی که از جسم جدا شده می بینیم:

 

عکسی از خرابه های هرم خورشید به همراه چشمی تک که روی دیوار تراشیده شده بوده است. در مکزیکو

 

عکسی از خرابه های هرم به همراه سمبلی از یک چشم .ساکارا، مصر

 

 عکسی از خرابه های اهرام به همراه نقش یک چشم در تمدن اهایو، آمریکا

عکسی از خرابه های هرم به همراه نقش هنری یک چشم، تمدن نازکا در پرو 

  عکسی از خرابه های هرم به همراه سمبل چشم سوم «اولان»،چیچن ایتزا، مکزیکو

عکسی از خرابه های هرم به همراه عکسی هنری از چشم سوم، سیسیل، ایتالیا

 

عکسی از خرابه های هرم خورشید به همراه اثر هنری شامل چشم سوم، در پرو

بر اساس تحقیقات دانشمندان گذشته، و در هم آمیختن آن با اکتشافها  و نوآوریها در کتاب جدید» نوشته شده بر سنگ» آشکار میسازد: 

رمزگشایی راز آیین پنهانی ماسونی که در کلیساهای گوتیک  مخفی شده بود، این سمبلها اشاره به آیینی دارند که زمانی جهانی بوده است و یکبار مورد آزمایش قرار گرفته بوده است.

پزشکان متمرکز بر باز کردن این مرکز عرفانی و نورانی که چشم سوم نامیده میشود بودند، که گویند این چشم سوم جایی در مرکز پیشانی پنهان گشته است.

اعتقاد بر این است که چشم سوم  ارگانی است از عوالم بالا، پیچیده تر، و فرم معنوی بشریت که بر روی زمین دربعد از طوفان نوح و در عصر طلایی زندگی می کرده است جاییکه مورخان کلاسیک به عنوان «بابل «، «شامبالا» و » آتلانتیس » می نامیدند.

از انسان به عنوان» بعد از طوفان نوح»  ما هنوز دسترسی به این ارگان از اجدادمون که توسط دانشمندان قرن 19 و 20 مطرح می شود به نام «غده صنوبری» دسترسی داریم:

«ََیک بخشی معمولا کوچک است. زائده مخروطی از مغز همه مهره داران است که این در برخی خزندگان یه بخش ضروری از چشم می باشد، این ساختار در برخی از پرندگان به عنوان بخشی از اندازه گیری زمان به کار می رود و چند ساختار متفاوت چشم سوم ، یک ارگان ترشحه داخلی است یا صندلی روح..است» 

بخش نهم فرهنگ لغت دانشگاهی

«صندلی روح» چیزی است که توسط فیلسوف فرانسوی رنه دکارت(1596-1650) توصیف می شود همان غده صنوبری است; او می گوید این غده پلی است که روح را به بدن متصل می سازد.

خوانندگان آشنا با ادیان شرقی می دانند که چشم سوم دارای سابقه طولانی در تاریخ هند، چین و آسیای جنوبی، جایی که آیین هندو، بودایی و تائو این دانش را نگاه داشتند.

بیش از یک ایده مذهبی، چشم سوم یک رسم و رسومی معنوی و کهن است.

چشم سوم بیندی نقطه ایی روی پیشانی هندو

چشم سوم،» اورنا» یا » ترینترا» نامیده می شود که با یک نقطه در وسط پیشانی بین دو چشم نشانه گذاری می شود.

      

با دو چشم بسته شما می توانید چشم سوم را باز کنید- نقطه بین دو چشم- و خود معنوی درونی را یا روح درون را مشاهده کنید.

در شرق، بیداری چشم سوم از طریق یوگا بدست می آید و مخصوصا یوگا کندالینی که وجود چاکرا آجنا یا چشم سوم را تعلیم می دهد. کندالینی در زبان سانسکریت باستانی به معنای» روشنایی» ، » روشن ضمیری» ، و  اشاره به نوری که وقتی چشم سوم شما در حال باز شدن است دارد همان نوری که به شما می گوید که چه کسی در درون هستی.

این » اتحادیه با خدا»  در مسیحیت غرب هزاران سال توهین به مقدسات در نظر گرفته شد ، و مجازات مرگ تحت تفتیش عقاید در نظر گرفته شد.

 

بالا چپ : بیداری چشم سوم از طریق یوگای کندالینی . بالا راست : عصای چاووش، محبوب در سراسر قرون وسطی در اروپا، نماد محرمانه کندالینی یوگا است.

سنت بر آن است که از راه های مناسب چشم سوم فعال گردد به » توازن» دو کانال مخالف در بدن( ایدا و پینگالا) در اطراف محور عمودی مرکزی ستون فقرات که سشومنا نامیده می شود.

توازن این اضداد می تواند یک  نیروی سومی  تضاد و هوشیاری ر ا باهم در چشم سوم متحد می سازد و توسط آن می توانید ماهیت واقعی خود ، نفس خود را ببینید و بدانید که چه کسی هستید.

«شما یک روح ندارید ، بلکه شما روحی هستید که یک بدن دارد.( لوییز)

این نیروی سوم» مرکز» و » تعادل» شماره سه می باشد، صدای اوم که توسط عارفان شرقی خوانده می شد. سمبل » اوم» شکلی است که خود مانند عدد 3 می باشد- چنانچه مورخان گویند.- دلالت بر تعادل اضداد:

 

بالا : سمبل » اوم» شکلی شبیه 3 می باشد، که عدد رییس فراماسون ها هم هست.

در فراماسونری عدد سه مهم ترین است… و ما نفوذ آن را در تمام مراسم شاهد هستیم…

– ارمیا، کتابچه راهنمای فراماسون ها 1881

همه جا در میان همه اقوام شماره سه از اعداد مقدس تلقی شده است…

در تمامی اسرار، از مصر تا اسکاندیناوی ما تقدس این عدد را می بینیم…

در فراماسونری، سه تایی مقدس از تمام اعداد عرفانی است.»

– آلبرت مکی، دایره التمعارف فراماسونری

چشم سوم به طور گسترده ایی در شرق استفاده می شود، که در رشته های متنوعی ظاهر شده است( یوگا، ذن بودایی، کاراته، چی کونگ، و آیکیدو). ایده چشم سوم، کاملا برای غرب بیگانه هست. با و جود زندگی کزدن در » عصر اطلاعات» جهانی شدن،هنوز به عنوان چیزی عجیب و غریب و بیگانه  ومعمایی در ادیان غربی می باشد.

چطور این امکان دارد؟ ممکن است که یک تلاش عمدی برای پنهان سازی آن در پشت پرده باشد؟

 

بزرگترین راز «چشم سوم «فراماسونری

تصویر از یک چشم در جوامع غربی یک راز شایع است. تک چشم یکی از سمبلهای کلیدی در فراماسونری می باشد. در معابد ماسونی و ابرنس یک چشم کاملا مشهود است، در میان مکان هایی دیگر ،اما به مفهوم نشان آن برای خداوندی نیست به مفهوم پنهان سازی آن در پیشانی می باشد.

 

چشم همچنین ابزاری بر روی انجمن ردیابی وابسته به ماسونها می باشد، که دستوری کهن است که طراحی شده است که در تمام لژ مورد استفاده قرار گیرد و تعلیم داده شود(به تصویر پایین نگاه کنید.)

قدمت بیش از دو قرن، » انجمن ردیابی» یکی از آخرین نشانه های معتبر و دست نخورده ماسونی بوده است.

 

بالا: فرشی ناب از مانیتور ماسونی در سال 1820 که شامل نمادهای اصلی فراماسونری است: خورشید ، ماه، و چشم های عرفانی.

ما به سرعت به سمت چشمی که در قسمت بالا و مرکز پرتره می باشد کشیده می شویم.

اما تعداد کمی از ماها متوجه دو طرف راست و چپ می شویم که که دو رکن اصلی دیگر نیز می باشند که خورشید و ماه در کندالینی یوگا، ایدا و پینگالا کانال می باشند.

 

آیا واقعا پیامی هست در اینجا که ما چشم سوم پنهان و قدرتمندی در پیشانی خود داریم؟ که این چشم مرکزی می تواند موجب بیداری ما گردد؟

 

مثلث هندسی چشم سوم

آیا نماد چشم سومی که بر بالای هرمی ناقص قرار دارد بیش از یادآوری نمادهای چشم سوم و اهرام باستانی در خرابه های باستانی اهرام است؟

در سال 1924 در کتابی شگفت انگیز توسط عارفی آمریکایی، نویسنده گمنام آمریکایی «گریس موری» توضیح می دهد که:

چشم همه بین… سمبل از غده صنوبری یا چشم انسان… در میان خرابه های خیلی از تمدنها یافت شده است، در نتیجه این گواهی است از آیینی جهانی که از زمانهای خیلی دور وجود داشته است. ما هم اکنون در حال بازگرداندن این آیین جهانی هستیم، ما بر روی آن چشم همه بین بر بالای هرم دقیق شدیم.

 

بالا: روی مهر بزرگ اسکناس نشان می دهد که چطور» بیداری چشم سوم» در تمدن های اهرام باستانی آیینی جهانی بوده است. ماسونها آن را چشم تنها » چشمی همه بین» می نامند اما درک کمی از معنای واقعی آن وجود دارد. برخی دیگر این موضوع را خیلی ساده می گیرند و آن را » چشم خدا» می نامند،هر دو راه، این توصیفات مدرن تنها با کمی روشنگری بیان گردیده.

 بیش از تعداد انگشت شماری از نویسندگان و محققان بر روی این چشم همه بین به عنوان چشم سوم هر زن و مردی که برای ما هم نیز قابل استفاده است تاکید کرده اند .

نویسنده معروف آمریکایی و فراماسون مارک تواین در سال 1899، چشم همه بین چشمی نیست که از بهشت ما را نظاره کند و یا چشم پیرمردی که بالا تر نشسته است بلکه این چشمی است که هر فردی می تواند به آن دست پیدا کند:

» این چشم عادی تنها بیرون هر چیزی را می نگرد، و از بیرون آن چیز به قضاوت می نشیند، اما این چشم همه بین به درون آن نفوذ می کند، و قلب و روح آن را می خواند، پیدا کردن ظرفیتهایی که نمایان می گردد و یا وعده داده می شود، و چیزهایی که نمی توان یافت.»

فراماسون دکتر باک(1916-1838) به شرح فیزیکی این چشم سوم و ارتباط آن با درجه استادی و درجه سوم فرماسونی » استاد میسون» می پردازد:

» آن چشم سوم نامگذاری شده است. هندوهای باستان آن را چشم شیوا نام نهادند، وباید یادآوری شود که شیوا سومین خدای سه گانه هندو به شمار می رود…این تحلیل شده است ، و در هر فردی به صورتی خفته مانده است…چشم شیوا، در حقیقت یک چشم همه بین است، فراروی از زمان و مکان و فراتر از سطح فیزیکی رفتن.»

دریک استاد واقعی ]ماسون[،  پس از آن ، چشم شیوا ، غده صنوبری،  نهفته در دیگران، فعال است.

اگر » باک» درست است، و تمرین کردن این » راز» بخشی از پایبندی ماسونی بوده باشد، سپس ماسونی ها مجبور بودند که در اروپا جایی که پالوده شوند را بنا می نهادند. با توجه به قدرت و تفتیش عقاید، ماسونها هیچ انتخابی نداشتند جز به منظور خفظ آداب و رسوم و دانش ، خود را پنهان سازند.

فراماسونها با به کار بردن چشم سوم» جادو» خوانده می شد و توسط کلیسا اعدام داشت، و در نتیجه دلیلی آشکارا برای پنهان سازی و حفاظت از ماسونی بوده است. از آنجا که بسیاری از غربی ها در حال حاضر بر این باورند که تمامی این تفتیش عقاید و آزار و اذیت مرتدان این تمایل کلیسا رو جهت سلطه جویی بر دیگران می دانند. سلسله مراتب کلیسا می دانست اگر بهشت توسط هر فردی قابل دسترسی باشد چه کسی به کشیش ها و کلیسا ها و متون اقتدا می کرد؟

در سال 1918 دکتر جرج واشنگتن کری به ما در کتاب خود «شگفتی های بدن انسان» به ما چنین می گوید:

» چشم همه بین… این چشم فراماسونی، چشم سوم است. در حالیکه من می دانم تعداد کمی از ماسونها از سمبلهای خود درک دارند، باقیمانده واقعیتی که آنها از آن استفاده کنند.  «

این ایده به اصطلاح چشم همه بین در واقع امروزه نیز ادامه دارد. در کتب تحقیقات خودشان،» چشم انداز غیر معمول  سرگی کنینکوف» (1874-1971) که توسط دانشگاه روتجر در سال 2000 منتشر شد، وندی سالموند و ماری توربو چنین توضیح می دهند که :

»  هرم بزرگ یک سمبل نهفته است که اغلب به عنوان چشم همه بین یا چشم سوم دردرون آن بیان می شود. در این شکل نماد عرفانی فراماسونری قرار دارد.»

درکتاب 2006، ادن یا بهشتمحرمانه ، نویسنده معاصر، دکتر جوی جفری پاگ، این جور توضیح می دهد:

» منظور از اذعان چشم همه بین در فرامسونری همان چشم عقل بزرگ است. این عقل بزرگ به آنها که به دنبال اسرار مقدس و درک اشراق، بینش درونی و دانش بصری هستند ارائه می گردد. ارتباط با این عقل بزرگ از طریق چشم سوم( غده صنوبری) که در میان پیشانی است اتفاق می افتد.»

 فراماسونری که اغلب » علم روح» هم نامیده می شد، چنین بوده که احتمالا شامل یکسری دستورالعملها در مورد دستیابی به این مخزن درونی در بیدار سازی این چشم سوم بوده است ، موهبت یک شروع با نیروهایی که با طبیعت ابدی خود به دنیا می آیند.

جمع بندی نهایی   

امروزه متاسفانه فراماسونری محو شده است و خودش رو از اینگونه ایده ها دور می سازد، چشم سوم و چیزهایی مرتبط با آن/ هرگونه مفاهیم محرمانه مختومه اعلام شد و هرگونه برچسب توهین آمیز خورده است. چرا؟

جواب ساده است، به این دلیل که این آموزها به خذف کلمه » خدا «که از عهد عتیق می باشد از این معادله به طور کامل می انجامد.با توانمند سازی انسان با قدرت الوهیت خودش. این با فراماسونهای مدرن خیلی خوب هماهنگ نیست   ، اما همانطور که می دانیم بسیاری از ماسونهای بالا مرتبه و آموزش دیده در گذشته شامل بسیاری نویسنده ها و محققان به چشم سوم و ایده های مربوطه وحقیقت ماسونری اذعان داشته اند.

بیچاره آن بشر که می بایست آن دانش را درآن قرون وسطی و تاریک و جو حاکم عقاید کلیسا برعموم که درهمان دروان پایه ریزی شده بوده نگاه می داشت دانش چشم سومی که فراماسونها در طراحی های کلیساهای عظیم الجثه و قصرها  گنجاندند دانشی که در آن زمانها ممنوع شده بود و آنها به صورتی یک راز در طراحی این آثار گنجاندند.

نوشته شده در کتاب» نوشته شده برسنگ»     

منبع:       http://www.richardcassaro.com

پ . ن : با تشکر فراوان از نسیم عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on اکتبر 16, 2012, in فراماسون, چشم سوم(غده صنوبری). Bookmark the permalink. 33 دیدگاه.

 1. با سلام وتشکراز نسیم

 2. بد نبود که یادآور می شدید که ادیانی که به آخرالزمان اعتقاد دارند (مسیحی و اسلامی) این چشم رو،چشم شیطان، تلقی می کنند،که نظاره گر بر همه جهان است.

 3. بی نهایت سپاسگزارم به خاطر زحماتی که تا کنون انجام داده اید و پست های واقعا عالی برای آگاهی هر چه بیشتر سایرین قرار داده اید. از مدیریت محترم تمنا میکنم که مطالب زیر را در یک یا چند پست در این وبسایت پرطرفدار قرار دهند, بدلیل اهمیت این مطالب آنهم در این مقطع حساس تاریخی تا زمان transformation بعد سوم زمین به بعد چهارم و این واقعیت که تنها آنهایی که برای رویایرویی با این اتفاق خود را آماده کرده اند و یا سعیشان را کرده اند(خالص سازی جسم/ذهن/روحمان(آگاهی مان) بوسیله خالص سازی هرچه بیشتری 5فاکتور پندار/کردار/گفتار/احساسات(عشق-خشم-شهوت-…)/خوراک(دستگاه گوارش) برای کریستالیزه کردن هرچه بیشتری سلولهای کربنی بدنمان) از پس آن بر می آیند, و نه همه بشریت که بیشترشان قطبش منفی در زندگی داشته اند و متاسفانه همچنان نیز دارند.

  1) ما کامپیوترهای زیست شناختی هستیم(2 صفحه):
  http://www.mediafire.com/view/?l9ljkl774f9sxoy

  2) طرحهای مزارع چرخان, بعنوان driver هایی هستند که اگر بدرستی به روی کامپیوترهای زیست شناختی مان install شوند تاثیرات psionic ذهنی و روحی خواهند گذاشت:

  DOWNLOAD 2010 SWIRLS FIRST: https://www.box.com/shared/jfhzh1n2sz
  CONTROLS: http://www.mediafire.com/view/?aarae0fl3abfnq7

  3) مدیتیشن روزانه(برنامه ریزی کامپیوترهای زیست شناختیمان)/پارت 18 ویدئوی متعلق به ALAJE:

  http://www.youtube.com/user/777ALAJE
  (PART 18 is for the DAILY MEDITATION; they’re 19 parts in total)

  ترجمه فارسی پارت 18 ویدئوی متعلق به ALAJE :
  http://www.mediafire.com/view/?uopvky94vxh64tv

  4) نیایش روزانه(برنامه ریزی کامپیوترهای زیست شناختیمان):
  http://www.mediafire.com/view/?46x3a4r1b6i9uf8

  5) پنج فاکتوری که با آنها برنامه ریزی میشویم(3 صفحه):
  http://www.mediafire.com/view/?nt4hlrxqkmyc1u3

  6) متن کامل مصاحبه مونتاک به فارسی [[در قالب 193 سوال و جواب که در سوال و جواب# 100 به گروه فضایی خیر خواه قدرتمند Elohim اشاره میکند که همچنان در مبارزه با گروههای منفی فضایی Reptilian ها(خزنده نماهای پوست پولکی از منظومه فلکی Orion) و Grey ها(خاکستریهای معروف که Reptilian ها آنها را مهندسی ژنتیک کرده اند, از منظومه Zeta Retikoli) و سایر گروههای منفی فضایی]]: از صفحه 38 تا صفحه 86 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک زیر:
  http://www.mediafire.com/view/?bymgrfcizya9orl

  7) مطالبی واقعا خواندنی و خیره کننده از گروه فضایی Elohim: از صفحه 89 تا صفحه 94 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک بالا.

  8) مطالبی که باید بدانیم, از آقای Pane Andov , به فارسی: از صفحه 101 تا صفحه 143 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک بالا.

  • بسیار ممنون. حتما.دوست عزیز زحمتی نیست فایل اخر را در فرمت ورد قرار بدهی/؟

   • سلام دوست عزیز .یه خواهش داشتم .اگه میشه تمام مطالبی رو که در این سایت گذاشتین .در قالب یک فایل pdfدر بیاری تا همه بتونن این مطالب رو داشته باشن و بخونن

   • در این فکر هستم. میخوام به صورت مجله پی دی اف در بیارم. مطالب هر ماه در یک فایل.

   • چشم, حتما. این PDF رو از اینترنت گرفتم, سعی کردم به فایل word کپی کنم که همش ریخت بهم. اگه بخواید, اون بخش های مربوط به متن کامل مصاحبه مونتاک و بخش مربوط به Pane Andov رو تا یکی دو روز دیگه برای تبدیلشون به فایل Word اقدام کنم و از طریق همین Reply برای شما بفرستم. البته اگر میشد ایمیلی از شما میداشتم که خیلی بهتر میشد. ایمیل من هست hadighasemzadeh@yahoo.com. با سپاس بی نهایت فراوان.

   • BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM
    لطف کن اون فایل 64 مگ اخرو برام متنشو بفرست.ممنون.

  • هادی جان دستت درد نکنه. عالی بود.

  • جناب هادي با سلام
   در خصوص اين مطلبي را كه منتشر كرديد من سوالاتي برايم پيش امده لطفا» به انها پاسخ بدين
   1- اينكه فرموديد انتقال از بعد سوم به چهارم يعني چي وبعد افرادي كه بقول شما نه اماده شدن نه سعي كردن بعد چه اتفاقي براشون ميافته
   2-دز مورد اين مقالاتي كه عنوان كرده ايد اينها براي شما كه اينكاره ايد معني داره ولي مثل من كه از اينها چيزي متوجه نميشه تكليف چيه ؟
   3-در مورد اين شخص الايا تا اونجا كه يادمه حرفهائي رو كه زده بود هيچكدام عملي نشد در مورد التيماتومي كه به روساي كشورها داده بود و يك مورد ديگه اينكه اين موجودات خيلي از ما پيشرفته تر هستند چرا مثلا» يك تكنولوژي ندارند كه مطالب هر كشور به زبان همان كشور پخش بشه در حال حاضر ما ميتونيم با نرم افزار و استفاده از اي پي هر كشور مطالب را با زبان همون كشور پخش كنيم ولي حتي ايشون چنين نرم افزاري هم نداره ..پس چطور ميونه بگه از ما بسيار پيشرفته تر هستند متشكرم منتظر پاسختون هستم

   • سلام
    در این تاریخ کیهنی پیش رو در واقع یک امتحان نهایی کیهانی به صورت روند طبیعی کیهان است که هر چند هزار سال یکبار اتفاق می افته و مانند هر امتحان نهایی زمینی, فقط آنهایی که خود را برای امتحان آماده کرده اندقبول خواهند شد. ببینید, هر موجودیت(از سگ و گربه و پرنده گرفته تا انسان و موجودات پیشرفته فضایی)=انرژی+ارتعاش و ما موجوداتی هستیم که در این بعد فیزیکی صاحب جسم فیزیکی نیز شده ایم و وقتی میمیریم تنها به داشتن 2 رشته فعال از 12 رشته DNA مان که در انرژی مان نهفته است وارد سطوح پایینی نزدیکترین بعد به بعد فیزیکی یعنی بعد ASTRAL میشویم و چون فقط 2 رشته DNA فعال داریم, دوباره در فرصت دیگر دریافت جسم فیزیکی و ورود به بعد فیزیکی در یک سیاره, چیزی از گذشته به یاد نمی آوریم درست مانند همین زمانی که در این سیاره در بعد فیزیکی اش به دنیا آمده ایم و از گذشته چیزی به یاد نمی آوریم. هر چه موجودی از لحاظ هوشیاری بیشتر باشد, دارای انرژی ارتعاشی بالاتری است. و اما کیهان, دارای ابعاد متفاتی با سطوح ارتعاشی متفاوت است, هرچه در ابعاد هستی بالاتر روید, چگالی کمتر و ارتعاش بیشتر میشود. هر کهکشان به صورت مارپیچی میچرخد و دارای میلیاردتا منظموه مانند منظومه شمسی است و منظومه شمسی ما در لبه کهکشان راه شیری قرار دارد. مانند مثلثات ریاضی که دایره ربع اول و دوم و سوم و چهارم داشت, هر کهکشان نیز دارای ربع های انرژی متفاوتی است(4, 5 شایدم بیشتر). کهکشان راه شیری(که مارپیچی میچرخد), خب؟ منظومه شمسی ما دارد وارد یک ربع(منطقه) انرژی با ارتعاش بالاتری از بعد فیزیکی حال حاضر سیاره زمین وارد میشود که اصطلاحا درست تر بخواهیم بگوییم برخورد جهانهای موازی پیش می آید یعنی پرتالهای بین ابعادی باز میشوند و موجودیت های سیارات منظومه هایی که وارد این ربع(مناطق) پرانرژی کهکشانی میشوند به تناسب ارتعاش انرژی شان در ابعاد هستی اصطلاحا به تعالی میرسند یا عروج میکنند و از همه مهمتر با قبولی در این امتحان نهایی این چند هزار سال اخیر که دوباره دارد می آید به تعداد بیشتر از 2 رشته از 12 رشته DNA فعال نیز میرسند و این یعنی اینکه توانایی های متافیزیکی و به یادآوری گذشته در آنها به شدت ارتقا نیز می یابد. موجودیت هایی که ارتعاش هم فاز با ابعاد بالاتر ندارند هیچی نیمتوانند عروج کنند و صاحب بیشتر از 2 رشته DNA فعال شوند و در همین ابعاد پایین فیزیکی و سطوح مختلف بعد فیزیکی(توجه:برای مثال بعد یکی بالاتر از بعد فیزیکی یعنی بعد ASTRAL دارای 7 سطح زیستی مختلف است که بصورت 1-3-3 طبقه بندی میشوند) دوباره گیر میکنند برای چندین هزار سال دیگر تا امتحان نهایی بعدی کیهانی از راه برسد. توجه کنید که جسم معبد انرژی (روح/آگاهی)مان است که توسط 5 فاکتور(که 3 تاش رو زرتشت هی میگفت) افکار/اعمال/گفتار/احساسات(خشم/عشق/شهوت/….) و خوراک(دستگاه گوارش) ورودی و خروجی دارد. برای بدست آوردن ارتعاش انرژی بالاتر برای هم فاز شدن با ارتعاشات بالاتر ابعاد بالاتر هستی, باید از طریق این 5 فاکتور به خالص سازی و قطبش مثبت مبادرت کردن حرکت کنیم و اصطلاحا به کریستالیزه کردن سلولهای کربنی بدنهای فیزیکی مان مبادرت کنیم اگرکه خواهان ورود به ابعاد بالاتر هستی(قبولی در این امتحان نهایی پیش رو) هستیم. در ضمن, آلایا فقط و فقط دارای 19 ویدئو است در کانال شخصی اش در یوتیوب که برای من چند وقت پیش آدم صفر کیلومتر فوق العاده بود و برای هر فرد صفر کیلومتر دیگر هم فوق العاده خواهد بود و اینکه در هیچ کدام از ویدئوهایش هیچ پیش گویی ای نکرده و اینها همش خرباکاری چهره و اطلاعات ارزشمندی است که یک موجودیت دارد برای بیداری کیهانی سایرین میدهد. و در ضمن دیگر, لطفا حتما حتما از لینک زیر کتاب PDF بیدرای کیهانی را بگیر و قسمت Pane Andov رو از صفحه 101 تا صفحه 143بخون:
    http://www.mediafire.com/view/?bymgrfcizya9orl
    6) متن کامل مصاحبه مونتاک به فارسی [[در قالب 193 سوال و جواب که در سوال و جواب# 100 به گروه فضایی خیر خواه قدرتمند Elohim اشاره میکند که همچنان در مبارزه با گروههای منفی فضایی Reptilian ها(خزنده نماهای پوست پولکی از منظومه فلکی Orion) و Grey ها(خاکستریهای معروف که Reptilian ها آنها را مهندسی ژنتیک کرده اند, از منظومه Zeta Retikoli) و سایر گروههای منفی فضایی]]: از صفحه 38 تا صفحه 86 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک زیر:

    http://www.mediafire.com/view/?bymgrfcizya9orl

    7) مطالبی واقعا خواندنی و خیره کننده از گروه فضایی Elohim: از صفحه 89 تا صفحه 94 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک بالا.

    8) مطالبی که باید بدانیم, از آقای Pane Andov , به فارسی: از صفحه 101 تا صفحه 143 در کتاب الکترونیکی «2012 – بیداری کیهانی» موجود در لینک بالا.

 4. مرسي جالب بود اما امروز ديگه چشم سوم و اهدافي رو كه او دنبال ميكنه بشدت ملعبه دستهائي شده كه فضيه را لوث كرده از هر چيزي كه فكر كنيد به چشم سوم ياد ميكنند از ميدان انقلاب گرفته تا آرم شبكه 1و2و3و4و5وشبكه خبروشبكه آموزش (جالبه كه شبكه آموزش مخصوص آموزه هاي ديني اسلاميه) و شبكه ها ي ديگه و آرمهاي شركتهاي خودروساز و آخرين چيزي كه ديدم برش طولي روي مغز انسان و شك نيمه مغز را به چشم سوم تشبيه كردند.ميدونيد ديگه قبح شكسته شده و اون اعتبار چشم رو نداره.بنظر من رد اسلامگراها رو ميشه پشت قضيه ديد براي بي اعتبار كردن چشم و در واقع كاباليزم و ماسون من خودم به جد يكي دو ساله با اين مغقوله اشنا شدم ولي چند روز پيش در حال ديزاين تابلوهاي منزل پسر 16 ساله ام ايراد ميگرفت كه مگه شما ماسون هستيد اين مدلي چشم جهان بينه اين ها براي كاباليستها و غيره متوجه شدم كمتر از من اطلاعات نداره اين يعني اينكه تقزيبا» همه افراد اگاهي دارند چگونه با اين معقوله مقابله كنند و ضد اون عمل كنند

  • خیلی حرفتون عجیبه . ساختار یک چشم در مغز ما واقعا وجود داره و صحبت کردن مردم درموردش به قباحت وطهارت یا اعتبار ربطی نداره. شما یک چشم در سرت داری که با اون تمام ابعاد آفرینش ثابل دیدنه ولیدر این بعد یم جفت چشم فیزیکی به شما دادن و اون رو بستن .باز کردنش هم باید از بالا بهتون کمک بشه. سخنرانی دوم استاد لی هنگجیدرکتاب جوآن فالون رو بخونید تا احیانا اگر باز نیست چشمتون باز بشه .
   http://fa.falundafa.org/falun-dafa-books.html
   ضمنا هیچ ربطی به شیطان و ملک نداره چشم خودمونه . ربطی به هیچ فرقه ای هم نداره اما هرکس یا هر فرقه که ازش اطلاعی پیدا کرده بصورت راز برای خودش نگه داشته و با دروغ و دغلکاری مردم معمولی رو از اون بی خبر نگه داشتن یا ترسوندن.

   • درود بر سرکارخانم الهام
    چند سالی هست که با فالون دافا برخورد کردم و فایل کتاب ها و فیلمهای تمرینات را دارم و همیشه بدنبال یک راهنما بودم که به فالون دافا مسلط باشه. چند بار تمرینات پنج گانه رو انجام دادم، تمرینات فالون دافا خیلی سطح انرژی بالایی داره ، اما هنوز کتابها رو کامل نخوندم، آیا جهت ورود به فالون شرایط و یا قوانین خاصی داره؟ آیا باید از طریق یک گروه و یا شخص خاصی وارد شد؟ لطفا در این خصوص راهنمایی نمایید.
    artman.ostad@gmail.com

   • Mamnoonam. Agar emkan dare rahnamayi konid be che sorat cheshe sevom agahane baz konim ta baese pishraft beshe? Albate man daram reiki kar mikonam va sai cick ham mikham amozesh bebinam ta farahesam ghavi beshe va boron fekani konam. Mamnon misham rahnamayi konid.
    Babate inke farsi naneveshtam ozrkhahi mikonam tabletam farsi nadasht. Ba sepas
    Emperor.skys@yahoo.com

 5. محشر بود
  ممنون
  حرف نداشت این مبحث
  هنوز چشمام داره دودو میزنه

 6. با تشکر از زحمات شما
  البته بد نیست که یاد آور شوم فاصله بین مسائل عرفان کمال(عرفانی که تنها به کمال معنوی انسان می پردازد)و عرفان قدرت (عرفانی که مسائل قدرتی و خود برتری از دیگران می پردازد)به نازکی پوست پیاز است و راه تشخیص آن بسیار سخت است.در عرفان کمال مبحث اشراق و الهام و دریافت آگاهی الهی وجود دارد و کلا تمامی عرفای نامی جهان به واسطه الهام و اشراق الهی بوده که به آن درجات رسیده اند.اما در عرفان قدرت نیز بحث از الهام و اشراق و روشن بینی است که واسطه چشم سوم اتفاق می افتد.در این عرفان چشم سوم واسطه ای است برای زسیدن به مسائل قدرتی -مسخ دیگران-فکر خوانی-تسخیر قلوب-آگاهی از آینده-تجسس و خبر رساندن از زندگی خصوصی دیگران و…….بینهایت مسائل قدرتی که تمامی ادیان آنها را جز فجور انسان خوانده اند و یکسری انسان قدرت طلب برای بدست آوردن قدرت بیشتر و برتری جستن از دیگران به دنبال این عرفان می روند.باید توجه داشت فعالیت اصلی چشم سوم در رابطه با مدیریت و کنترل ذهن انسانهاست تا با کنترل ذهنها قادر به سلطه ی کامل بر جهان گردد و از آنجا که از نامش هم مشخص است(عرفان قدرت)به قدرت کامله برسد.توجه داشته باشید که وجود هر انسان همانند کعبه است و خداوند آن را بیت الله می نامد.هر کس به ذهن کسی تجاوز کند مثل این می ماند که به خانه خدا تجاوز کرده است.تشخیص مسائل قدرتی از مسائل کمال بسیار ظریف است به امید اینکه در جنگ آخرالزمان همه قابلیت تشخیص این دو مسیر را داشته باشیم و ناخواسته در لشکر دجال قرار نگیریم.

 7. به نظرم ميتونه به اين معني هم باشه كه همه مون چشم براه يم مثل مجسمه هاي ايستر ايرلند با اين تفاوت كه ما نفس ميكشيم شايد اونا هم ميكشن كسي چه ميدونه!

 8. منظر بی منظر شما شگفت انگیز بود
  از این بهتر نمیشد… فوق العاده
  درود به شما

 9. چرا دیگه مستند فرازمینی ها رو نمیزارین ؟آخه ما که ماهواره نداریم خودمون با این وبلاگ اپدیت می کنیم

 10. مرسی از نسیم و هادی و سایت

 11. بهترین مطلبی بود که در این مورد خونده بودم ، اولش فکر کردم باز از این مطالب حکومتی هستش که میخواد به شیطون و اینها ربطش بده ، با توپ پر اومده بودم که دیدم فوق العاده و کامل هستش ، یه کتابی هم هم خونده بودم که خودت هم خوندی و اونجا هم نوشته بود به هورمون سراتونین تاریکی هم ربط داره رسیدن به این حالت ها و فعال شدن این غده ، در هر صورت مطلب فوق العاده ای بود ، خیلی خوشحالم که همچین محتوای خوبی تولید کردی و به وبلاگستان فارسی اضافه کردی ، تا قبل از این هر کی در مورد این مطلب سرچ میکرد به مطالب مزخرف حکومتی میرسید ، دستت درد نکنه رامتین جان .

  با درود و سپاس فراوان : شهرام

 12. بسیار عالی بود..سپاس

 13. فرهنگ تحمیق توده چه با مذهب باشه چه با هر تابو گذاری و چه روشهای ماسونی با هدف کور کردن چشمِ فراحس
  چرا از بعد از جنگ جهانی دوم در کشور های اروپائی و امریکائی مقدار زیادی فلئور در مواد غذائی و آب میریزند .. ؟ چونکه فلئور مسبب کلسیفیکاسیون پینه آل یا هم اندامک محل استقرار آکاشیک چشم سوم است ..
  ببینید مذاهب ابراهیمی توسط ماسونهای باستانی طراحی شدند تا ماهیت معنوی انسان به شکل خاص تبدیل شود ، اینها انحرافات بشریته .. اصولا در قانون کائنات توان دخل و تصرف نیست پس این تداخلات هم بخش از بازی هستند
  گسترش دریافتهای چشم سوم با رشد معنوی اتفاق میوفته که دریافتهای فراحس مبین فرشگت روح است .. چشم سوم هدف نیست بلکه یک رویکرد هست .. ادیان نقشی بسزائی در عدم توسعه طبقه آگاهی روح دارند و لی در کل توان جلوگیری از آن را ندارند

  مغز اصولا عمل فیلتر آگاهی را انجام میدهد بطوری که ما محدوده ا اطلاعات مبتنی بر انرژی مواجه شویم …

 14. لینک – بیداری کیهانی» موجود در لینک زیر:
  http://www.mediafire.com/view/?bymgrfcizya9orl
  حجمش 64 مگا هست ولی از داخل سایت دانلود کردم 3 مگا بود فرق دارن با هم؟؟؟

 15. ماییم که گه نهان و گه پیداییم
  گه مومن و گه یهود و گه ترساییم
  تا این دل ما قالب هر دل گردد
  هر روز به صورتی برون میآییم

 16. من که دیگه از بس از این مطالب دیدم و هر کسی یه چیزی میگه قاطی کردم
  حالا گیرم که همه اینا درست ما چه خاکی باس به سرمون بریزیم
  گیج شدم دیگه داغونم بابا یکی یه حرف راست بزنه

 17. کسیایی که مستند Arrival رو ندیدند این حرفا رو باور میکنند.
  اگه ندیدید برید ببینید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: