اک ویدیا(دانش باستانی پیامبری) اینده نوع بشر-زمین و سایر سیارات


پیشگوییهای کتاب اک ویدیا

https://i1.wp.com/vista.ir/include/books/images/254987.jpg

اک ویدیا(دانش باستانی پیامبری)

اینده نوع بشر-زمین و سایر سیارات

دانلود پی دی اف مطلب:

اک ویدیا2

 با تشکر از دوست خوبم هومن عزیز.

Posted on اکتبر 10, 2012, in پيشگويي. Bookmark the permalink. 6 دیدگاه.

 1. (دانش باستانی بیامبری)

  اینده نوع بشر-زمین و سایر سیارات

  انچه در اینجا مورد توجه ماست همان تاریخ فلکی است زیرا این تاریخ سرو کارش با دوره هایی است که برای ما در مقاطع زمان فلکی که انرا (مان وان تار)مینامیم منظور شده.مان وان تار فعلی شامل چهار یوگا(عصر)از قرار زیر است.
  ساتیا یوگا: عصر طلایی که نخستین از عصار چهار گانه وشامل چهار بخش ار ده بخش مان وان تارا بوده و1728000 سال طول میکشد.

  دو ابارا یوگا(Dwapara yuga): که عصر سومین است..عهدی است که مه به عنوان عصر مفرغ یا مس میشناسیم واز قرار معلوم یکدهم مان وار تار کوتاهتر از عصر بیشین بوده و بهمان نسبت نیز فاسد تر است.این دوران 864000 سال طول میکشد که مساوی دو دهم از کل زمان مان وان تار میباشد.

  بعد از این دوره نوبت به عصر اخر بنام کالی یوگا kali yuga با عصر حدید(اهن) میرسد که اخرین دوره از مان وان تار فعلی است.عصر اهن را عصر تاریک نیز مینامندو همه چیز در ان از نشان ستیز وکشاکش و نفاق و جدال ومشاجره اکنده است.این دوره معادل یکدهم کوتاهتر و بهمان نسبت بیش از دوابارا یوگا از تباهی و فساد اکنده است. این دوره ظاهرا باید حدود 500000 سال یا در واقع معادل 423000 سال طول بکشد که برابر با یکدهم کل مانوا تارا میباشد.(عدد سالهلیی که ذکر شده اند جمع کل سالهای هر دوره را در کلیه سیارات مسکون بشر در کیهان فیزیکی نشان میدهد.ابن دوره ها در هر سیاره ای بنا به اقتضای شرایط ان سیاره طول متفاوتی از یکدیگر دارند.اما نسبت انها همواره بصورت چهار دهم. سه دهم. دو دهم و یک دهم باقی میماند.بنا بر بعضی اسناد و مدارک دیگر عدد این سالها بر مبنای امتداد زمان در طیقه اثیری میباشد زیرا مقیاس زمانی سیارهها با یگدیگر فرق دارند در حالیکه در طبقه اثیری بعد زمان در رابطه با گردش سیارات نبوده و در نتیجه معیار ان ثایت است..مترجم) این عصری است که ما در حال حاضر در ان بسر میبریم واز قرار معلوم از نیمه شب بین هفدهم وهجدهم فوریه 3102 سال قبل از میلاد مسیح اغاز شده………

  در این میان اموزشهای این دوره هاست که جوینده حقیقت با اطلاعات محرمانه بر خورد میکند که در بر تمام داده های ارزشمندی است که ممکن است عمری را در جستجوی انها بوده باشد تا جواب سوالهایش را بدهد..علاوه بر ان اساسیترین بخشهای این اموزشها هنوز در تعلق ونگهداری محرمانه استادان خردمند اک میباشد که نگهبانان شریعت-کی – سوگماد در معبد حکمت زرین بوده و تنها هنگام وصل به طبقات بالاتر بر واصلین فاش میگردد..((چندین مدرسه حکمت زرین در طبقات مختلف وجود دارد از جمله…دیر کاتسوباری در شمال تبت که تحت محافظت استاد شهیر اک فوبی کوانتز قرار دارد واولین مجلد شریعت کی- سوگماد انجا حفظ میشود..معبد دیگر در (اگام دس) یک شهر معنوی در کوهستانهای دوردست هیمالیا قرار دارد که تحت رهبری یائوبل ساگابی وبه نام معبد (گاره هیرا) است که جلد دوه کتاب مقدس شریعت کی – سوگماد در ان حفظ میشود..سومین معبد حکمت زرین خانه (موکشا moksha) در شهر (رتز retz) بایتخت سیاره (زهره) میباشد و استاد ان(رانی نوری) را میابیم که حافظ مجلد سوم کی سوگماد میباشد .او شخصا به کسانی که توسط استاد خود به انجا در قالب رویا سفر میکنند تعلیم میدهد.این معبد ساختمان بسیار زیبایی دارد که دارای گنبدی است از نوعی بلور شبیه شیشه .. مدرسه حکمت زرین دیگر در معبد (ساکابوری askapori) در طبقه علی از جهانهای بالا قرار دارد که به رهبری(شمس تبریز) صوفی بزرگ بارسی قرار دارد و چندین معبد حکمت زرین دیگر در طبقات مختلف وجود دارد که نام چند از انها به نام (نامایا تان)ویک معبد در شهر(ارهی ریت)ومعبد بارام اکشار وغیره میباشد……))

  دکترین دورهها بر اساس همان عملکردهایی بنا شده است که در انطباق با قوانین کیهانی هستی عمل میکنند.این مکانیزمها زنجیره بی بایانی از چرخهای درون چرخها و دورههای درون دوره ها را میسازند که همگی به یک مرکز بیوند دارند ومشابه دوایر متحد المرکز عمل میکنند مثل دورههای مرگ و زندگی روز و شب بیداری و خواب و غیره

  چهار دوره ای که حاکم بر زندگی ادمی هستند همانهایی میباشند که بر حیات معدنی –نباتی- حیوانی و انسانی نیز حاکم است
  یوگا های گوناگونی که شرح انها در این فصل امده دورانهایی هستند که تیره های انسانی نشو نما میکنند وبایان انها در دوره های تاریک عصر اهن میباشد ودر این هنکام است که روحهای تکامل نیافته به(اتمالوگ)طبقه روح بس کشیده می شوند و تا شروع مجدد کیهان در خواب به سر میبرند.این نزادها عبارت اند از..

  هایپربوریا hyperborean (مردمی که در دورترین تقاط شمالی زمین میزیسته اند…

  لموریاlemurian – اتلانت atlantian – اریا Aryan –اولما uleman- شاتی گایا shatikaya –اریان arrian-کایش ویت kaishvit- هراکلیان heraclian – کلماین klemain- و فرتی کرت freticret…

  این نزادهایی هستند که به حکم اعتبار چه از طریق غلبه و چه از طریق سیاست (دبپلماسی) به اشغال زمین دست خواهند زدهو خواهند زد.در حال حاضر میبینیم که نزاد اریا بر زمین حاکم است…اما ظرف چند صد سال این وضعیت تغییر کرده وجای خود را به استقرار(اولمان ها) خواهد داد که هم اکنون سیاره مشتری را اشغال کرده اند. این نزاد بر روی زمین و تمامی سیارات دیگر منظومه شمسی فرود امده وبا قدرت حاکمه مطلق فرمانروایی خواهند کرد.این اتفاق قرار است حدود سالهای 2100 رخ بدهد . دوران حکومت انها حدود 300 سال بطول خواهد انجامید تا اینکه توسط قومی دیگر بنام(شاتی کایا) تسخیر شوند…این قوم نزادی است که از یکی از قارههای جدید که از اعماق اقیانوس ارام به سطح امده ودر مجاورت قاره قدیمی لموریا خواهد بود بر خواهد خواست.

  شاتی کایاها قبیلهای مخوف و جنگجو خواهند بود که نیاکانشان جنگجویان قبیله هند باستان بودند..طی طوفانهای وسیلهایی عظیمی که پوسته زمین را شکافته وموجب زیر اب رفتن بخشهایی از دنیای امروز شامل مناطق ساحلی چین-سواحل امریکا تمام جزایر انگلستان- وقسمتی از اروپا-افریقا وسایرقارههای امروزی زمین میشود وخشکی جدیدی بنام قاره شاتی گایا سر از اب بر اورده وباعث شکل گرفتن تمدن جدیدی خواهد شد…این تمدن حدود هزار سال طول خواهد کشید.و این یکی از برجسته ترین تمدن هایی خواهد بود که تا به حال روی کره زمین ایجاد شده است…توسعه هواپیما هایی به شکل بشقاب پرنده باین مردم فرصتی خواهد داد که سیاراتی مانند مریخ و سایر سیارات را زیر پوشش گرفته ونزادشان را در انجا مستقر کنند.

  اما این نزاد بتدریج ضعیف تر میشود ودلیل انهم امراض گوناگون وازدواج بین هم تیرگان میباشد.انحلال تدریجی این قوم پر قدرت باعث تسلط نزاد دیگری بنام(اریان) خواهد شد.اریانها از مناطق قطبی هج.م اورده وهر چیزی را که بر سر راهشان باشد مغلوب خواهند کرد.اینها نزاد نیرومندی خواهند بود مه حدود سالهای 3500 مسلط شده وتا فراسوی مرزهای این جهان وبه سیارات مریخ و زهره دست خواهند یافت. در سیاره زهره تمدن انها به اوج خواهد رسید و راههای فضایی تجاری عظیمی را احداث خواهند کرد.

  نزاد اریان مورد تنفر وانزجار مردم خواهند بود زیرا به مردمی که مغلوبشان میشوند خشونت زیادی روا خواهند داشت.انها مجبور خواهند شد شورشهای خونین بیشماری را سرکوب کنند که مکررا سر بر خواهند اورد..انها حدود 1500 سال حکومت کرده سپس با استیلای نزاد دیگر برکنار خواهند شد.

  نزاد بعدی از مریخ خواهد امد.غلبه انها بر زمین و سایر سیارات منظومه با سودجویی از طوفانها وتحولات ناگهانی عمدهای رخ خواهد داد که چهره این سیاره وسایر کرات را کاملا عوض خواهد کرد.کوههای با عظمت امروزی هموار خواهند شد و دشتهایی که ما امروز می پیماییم به ارتفاعات بدل خواهد شد.قارههای جدیدی بوجود خواهند امد وسیارات تازهای در اسمان ظاهر خواهند شد.جهانهای تازهای برای فتح کردن پدبد خواهند امد.سیاره مریخ یکی از معدود سیاراتی است که از این تحولات تاثیر نخواهد گرفت…
  این فاجعه در اثر برخورد دو سیاره رخ خواهد داد که از مدار خود خارج میشوند.این تصادم موجب رها شدن گازهای زیر پوسته زمین و سایر سیارات شده و ویرانیهای عظیمی را همراه خواهد داشت.

  نزاد بعدی به نام کایش ویتها مشهور میشوند و حدود 5000 سال بر مسند قدرت تکیه خواهند زد

  فاتح بعدی نزاد هراکلیان خواهد بود که مردمی صمیمی بوده و از نواحی قطب جنوب بر خواهند خاست. در این برهه پیشرفت چشمگیری نسبت به نزادهای پیشین مشهود است زیرا اینان مردمی خواهند بود که انصاف را در تمام موارد در حق انانیکه زیر سلطه انها در میایند روا خواهند داشت.انها سعی خواهند کرد که با مغلوبین خود اختلاط کنند و با انها ازدواج کرده وتجارت کنند..این واقعه در حدود سال 6025 میلادی بوقوع خواهد پیوست وتمدنشان حداقل پانصد تا هزار سال دوام خواهد داشت.بیشتر هنرها و فرهنگهای جدید در این دوره تاسیس خواهند شد وتاریخ طویلی را پشت سر خواهند گذاشت تا اینکه مردمان دوره بعدی بتوانند غلبه کرده وبر مبنای انچه از نزاد هراکلیان باقی مانده تمدن دیگری را بسازند.

  بعد از این تمدن نوبت به تیره کلماین ها میرسد.اینها مردمی ظالم بوده وسعی خواهند کرد همه چیز را نابود کنند ولی شکست خواهند خورد زیرا سنتهای قدیمی که مردم از انها در میاویزند به سهولت قابل انهدام نیست.یک دین تازه در این دوره بوجود خواهد امد وشامل خداشاهانی خواهد بود که در دوران باستان این سیاره وجود داشتند.اینها هم خدا بودند وهم انسان واین بر اساس توجیه خودشان از الوهیت بود و باز هم این چنین خواهد شد.اینها هزاران هزار از مردم را به قتل خواهند رساند وان بدلیل شهوتشان از برای چپاول طلا ونقره انان میباشد. ولیکن نهایتا» انها در خواهند یافت که تمامی گنجینه هایی که بوده تهی گشته و دیگر به کارشان نمیاید. انگاه هوای غلبه بر سایر جهانها انها را مغلوب نزاد دیگری میسازد که از سیاره(پلوتو) خواهند امد ونامشان(فرتی کرت) بوده وهمانقدر درمانده وظالم خواهند بود که نزاد مغلوبشان..اینها تجارت پیشه گانی هستند که از جادوی سیاه سود میجویند.

  از طریق جادوی سیاه فرتی کرت ها کنترل تمام زمین را وسایر سیارات مسکون این کیهان را بدست خواهند گرفت. این جادوی سیاهی که انان بکار میگیرند بقدری اهریمنی خواهد بود که دفعتا» نابودی این کیهان را موجب شده ویاعث انچنان لطمه بزرگی خواهند شد که جهانهای درون این کیهان توسط اتش واب از صحنه هستی محو خواهند شد.

  این واقعه هنگامی رخ خواهد داد که پایان عصر اهن یا گالی یوگا فرا رسیده وبشر یک دوره از عصرهای سوگماد(خدا) را گذرانده است که حدود پنج تا شش میلیون سال میباشد..این پایان روز سوگماد در منظومه شمسی ماست..این دورهها شامل زندگی انانی میشوند که در طبقات اثیری-علی – ذهنی واتری یا نابخود اگاه بسر میبرند.این عبارت است از کل دوره تجلیات فلکی که جای خود را به دورهای بهمین درازا خواهد داد که به (شب گردون) مشهور است.

  در این دوره شب فلکی در جهانهای پایین چیزی نخواهد بود جز هرج ومرج وتاریکی. تمام روح هایی که با ماهانتا(استاد در قید حیات) دیدار نکرده باشند به جهانهای بهشتی برده شده و در انجا به خوابی خواهند رفت به درازای همان زمانی که روز گردون دوام میکند..در پایان شب کردون ساختار عظیم جهانهای تازه در اقالیم تحتانی مجددا» اغاز خواهد شد…..

  (گوشه هایی از کتاب اک- ویدیا دانش باستانی پیامبری نوشته پال توئیچل و با ترجمه هوشنگ اهرپور )
  (ناشر دنیای کتاب- چاپ 1376)(paul twitchell)

 2. ba salam mamnon az ramtin aziz…albate in ketab alan mojod nemibashad…

 3. ufo-ir.blogfa.com/post-48.aspx

 4. آقای حسین آقا حالا چرا اینقدر گیر دادی به حلقه های کشتزار؟ حلقه های کشتزار خیلی هاشون هم دست سازه و سازندگان ادعایی هم نداشتند و حلقه ها ایده شد برای خیلی ها که خلاقیت خودشون رو نشون بدن و اینکه چهار نفر اونا رو درست کردن و شما هم خبرشو شنیدی و ایده ی درست کردن اون طرح ها هم بعد از دیدن حلقه های کشتزار واقعی بوده. خیلی چیزها جعلی است مثل بسیاری از عکس ها ی موجودات فضایی که اکثر سایتها میذارن اما وجود اونها هم نمی تونه واقعیت رو انکار کنه. به هر حال برادرم تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. به فضایی ها اعتقاد نداری؟ خوبه . به جن ها که اعتقاد داری که ؟ اون که دیگه توی قرآن اومده. پس بذار راحتت کنم جن ها همون فضایی ها هستند. 18 سال پیش برادرم به من گفت از جن ها نترس اونها همون موجودات فضایی هستند و در شهرهای بسیار پیشرفته و تکنولوژی سطح بالا زندگی می کنند ولی اون موقع من به داداشم خندیدم و گفتم واسه ترس من بریزه میگه این چیزها رو. حالا ایمان دارم که درست می گفت و فضایی ها وجود دارند و قبل از ما در زمین زندگی می کردند و صاحب اینجا هستند و در بعد چهارم به بعد زندگی می کنند و بین بعد ها راحت تر از ما رفت و آمد می کنند و همچنین خیلی دلشون می خواد بتونن در این بعد بمونن ولی هرکس به بعد سوم میاد دچار فراموشی میشه و نمی تونه آگاهی قبلی شو با خودش بیاره و بعد سوم بواسطه ی پرده یا چیزی که نت net بهظ می گن از بعد های دیگه جدا شده و این شبکه اجازه نمیده ما اطرافمون رو اون طوری که هست ببینیم. اگر دلت می خواد با چشم خودت ببینی برو سخنرانی دوم از کتاب جوآن فالون رو بخون تا چشم و گوش آسمانی ات باز بشه بعدش هرچی دیدی و شنیدی رو برای خودت نگه دار و افشا نکن تا برات نبندنش دوباره. در اون صورت اونقدر می بینی و می شنوی که باورت میشه . یه چیز دیگه هم هست کتابی بنام شکست جن. بهت توصیه نمی کنم بخونیش چون بعدا خلاص شدن از دست چیزایی که از کتاب میان بیرون با خودت. مسوولیتش رو من قبول نمی کنم ولی کتاب رو پسری نوشته که کاملا اون درگیری ها رو داره و اعصابش از دست بیگانه ها داغون شده .
  اینکه ما بهشون عنوان فضایی دادیم بخاطر اینه که اکثریت نمی دونن تمام موجودات خارج از بعد سوم می تونن در بین بعدها و قلمروها راحت رفت و آمد کنن و در بعد های دیگه پیشرفتهای علمی سریعتر از ما اتفاق می افته چون خیلی محدودیتها و سختی های بعد سوم رو ندارند. کمترین دلیل اثباتش رویاها است در زمان رویا کالبد اتری انسان به بعدها و لایه های دیگه میره و ارتباط برقرار می کنه و آگاهی و شعور با زمان بیداری خیلی متفاوته و شما در خواب و رویا محدودیتهای زمان بیداری رو نداری . رویاها در بعد دیگر اتفاق می افتند و کاملا واقعی هستند.
  حالا یه عالمه انسان از ماقبل تاریخ این چیزا رو می کن و شما انکار کن . خوب دوست من خودت رو راحت کن اگر از روی ناباوری و انکار میای به اینجور سایتها سر می زنی که به خودت بیشتر ثابت کنی چنین چیزی وجود نداره ، داری وقتت رو تلف می کنی برادر. اگر هم قسمت آگاه وجودت مجبورت می کنه بیشتر تحقیق کنی تا باور کنی و برای همین اینجا سر می زنی ، پس یه فرصت به خودت بده و بدون غرض و عناد به حرف دلت گوش کن.
  اگر هم دلت کل کل می خواد ، این یه حرف دیگه است. جسارتا از جر و بحث کردن معذوریم. این چیزا باید برای هرکس اثبات بشه و به زور نمیشه چیزی رو به کسی فهمانید . منهم سال پیش همین وبسایت و همین مطالب رو خوندم و به خلی و خنگی آدمای اینجا خندیدم و حالا امسال خودم هم دارم همین چیزا رو فریاد می زنم. بستگی به خود آدم داره که بخواد حقیقت رو بدونه یا نه. حقیقت خیلی تلخ تر از اونی هست که حتی اینجا درموردش صحبت میشه. ولی برای هرکس وقتش که برسه ، حقیقت توی گوشش فرو می ره. هرکس زمان خودشو داره که در تقدیرش برنامه ریزی شده براش .

  • بقیه کامنتها با عرض معذرت پاک شد. دیگر علیرغم میل باطنی نظراتی که در چارچوب مطلب وبلاگ نباشد تایید نخواهد شد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: