بزرگترین تهدید بشریت: انسان


سخنرانی رکس وایلر

https://i1.wp.com/www.greenpeace.org/international/ReSizes/OriginalWatermarked/Global/international/planet-2/image/2004/9/patrick-moore-participates-in.jpg

غالبا مرا به بدبین بودن متهم میکنند. من بد بین نیستم, واقع بینم. وقتی هوا سرد میشود و برگها شروع به ریختن می کنند ،انتظار فرا رسیدن زمستان بدبینانه نیست بلکه واقع بینانه است. اجازه بدهید درباره زمین اطلاعاتی به شما ارائه دهم:

با جنگلها آغاز می کنیم . از 6 میلیارد هکتار جنگل روی زمین 3 میلیارد هکتار آن باقی مانده ،یعنی نیمی از جنگل ها را نابود کرده ایم. البته در تراشیدن جنگل ها اول به سراغ درختهای با چوب مناسب و خوب می رویم. بنابراین از چوبهای جنگلی قابل استفاده باقیمانده روی زمین 80 درصد منابع را استفاده کرده ایم و تنها 20 درصد دیگر باقی گذاشته ایم. ما جنگلها را به زمین زراعی تبدیل می کنیم

15درصد مردم ثروتمند جهان از 85 درصد منابع جهان بهره مند میشوند. این منابع در سرتاسر کره ما پراکنده اند. 85 درصد مردم جهان فقیرند ، نه به خاطر حماقت یا بیسوادیشان بلکه به خاطر آنکه منابعشان توسط 15 درصد ثروتمندان جهان غارت میشود.

Humpback Whales in Alaska

ثروتمندان زباله آلوده حاصل از تولید خود را به کشورهای فقیر صادر می کنند.هنگامی که صلح سبز فعالیت در زمینه پستانداران دریایی را شروع کرد جمعیت سیلها و والهای جهان به 5 درصد مقدار اولیه رسیده بود. این جمعیت در حال حاضر با تلاشهای صلح سبز و تصویب قوانین حمایتی به 10 درصد مقدار اولیه رسیده است . علیرغم تمام جنبش های محیط زیستی 40 سال اخیر آلاینده های محیط کم نشده اند.

فاجعه زیست محیطی نشت نفت در چین

60 تا 90 درصد ذخایر ماهی هایی که از آنها استفاده تجاری می شود به اتمام رسیده است . کربن ذخیره شده در خاک آمریکای شمالی از 6 درصد اولیه به 3 درصد رسیده است.نیمی از کرین خاکهای این قاره از معادن استخراج شده است.

26 میلیارد تن خاک هر سال به اقیانوسها سرازیر می شود و منابع آب زیر زمینی به شدت آلوده اند.کودهای شیمیایی ما در اقیانوسها حیات دریایی بعضی مناطق را از بین برده است. بیابانها با نرخ 6 میلیون هکتار در سال رو به رشد هستند. جنگلها با نرخ 16 میلیون هکتار در سال رو به نابودی هستند.قضاوت درباره آینده با شما است. بر روی کره ای زندگی میکنیم که بیابانهایش رو به افزایش و جنگلهایش رو به نابودی هستند.

گونه های حیات با سرعتی بیش از هر زمان دیگری از هنگام نابودی دایناسورها در 64 میلیون سال پیش رو به انقراض هستند.ما در هر 20 دقیقه یک گونه حیات را برای همیشه از دست میدهیم. زنبورهای آمریکای شمالی به نیمی از جمعیت قبلی خود تقلیل یافته اند.این روند در اروپا و آسیا هم مشاهده شده است. به خاطر از دست دادن 50 درصد منابع مرجان، دریاهای امروز 30 درصد از دریاهای 50 سال پیش اسیدی تر هستندو شواهد نشان می دهند تمام منابع مرجانی جهان از بین خواهند رفت.

ما در حال از بین بردن ثروت حقیقی هستیم. ثروت حقیق مس, فولاد, ماهیها،آبها و جنگلها هستند.

بیایید نگاهی به مثالهای خوبی از توسعه پایدار در جهان بیاندازیم:

ارتش آمریکا در 1944 بیست و نه راس گوزن را برای تغذیه سربازان به جزیره سنت ماتیو برد. جنگ به پایان رسید , سربازها جزیره را ترک کردند و گوزنها باقی ماندند. هیچ دشمن بالقوه ای جان گوزنها را تهدید نمی کرد.

چند بیولوژیست در دهه 1950 به جزیره رفتند و بیش از سیصد راس گوزن را در آنجا شمارش کردند. ولی جزیره مانند هر زیستگاه دیگری و از جمله کره ما ظرفیت مشخصی دارد،ظرفیت تبدیل انرژی خورشیدی به موادی که می تواند مورد تغذیه گونه های زیستی قرار بگیرد.

بیولوژیست ها تخمین زدند که جزیره ظرفیت پذیرش 3000 گوزن را داشت. در 1966 شش هزار گوزن در جزیره زندگی می کرد. و در طول یک زمستان تمام آنها از بین رفتند. زیرا ذخایر غذایی جزیره به پایان رسیده بود.اگر تصور می کنید این حیوانات به خاطر حماقت خود از بین رفته اند بیایید نگاهی به رفتار انسانها بیاندازیم:

جزیره ایستر آکنده از منابع جنگلی و ماهیهای قابل صیدبود. وقتی مصرف منابع جزیره به چند برابر ظرفیت پایدار آن رسید جمعیت ساکنین جزیره از بین رفت. برخی مجسمه های جزیره نیمه تراشیده باقی مانده است.ساکنان جزیره تا دقایق آخر تصور درستی از کمبود منابع خود نداشتند و به کار خود ادامه دادند.

آیا ممکن است منابع غذایی کره زمین به همین شکل پایان برسد؟

آیا به خاطر دارید قرار بود با ظهور کامپیوتر مصرف کاغذ کم شود؟امروزه 300 میلیون تن کاغذ در سال مصرف می شود. شش برابر بیشتر از زمانی که کامپیوتر مورد استفاده روزمره بود. کامپیوتر باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ نشده است.پیشرفت تکنولوژیکی باعث حفظ منابع طبیعی ما نشده است.

تکنولوژی دستیابی به منابع را برای ما آسان تر و ارزان تر می کند و در نتیجه مصرف ما بالا تر می رود. در اقتصاد به این اثر ، اثر بازگشتی می گویند.

اگر تصور میکنید با اختراع تکنولوژیهای پیشرفته تر میتوانیم از این مسیر مرگبار رها بشویم، باید بگویم که شواهد تاریخی حدس شما را تایید نمی کنند.

در 200 سال اخیر بین 1750 تا 1950 میلادی مصرف منابع زمین به هزار برابر اول این دوره رسیده است. یعنی در سال 1950 منابع زمینی هزار برابر سال 1750 مصرف می شده اند. در سال 1970 مصرف منابع زمینی به 2000 برابر آن در سال 1950 رسید. در 1990 مصرف منابع زمین به 4000 برابر آن در سال 1950 رسید. امروز ما منابع زمین را 8000 بار بیشتر از 1950 مصرف می کنیم. هر سال 50 درصد بیش از آنچه زمین می تواند تولید کند مصرف می کنیم. و این شامل ماهی ،مس،فولاد،سوخت طبیعی چوب و معادن طبیعی و کانی است.

انقلاب الکترونیکی ما جا پاهای بزرگی بر جای گذاشته است. می خواهیم اقتصاد خود را هر سال 3 تا 4 درصد رشد بدهیم. در حال رشد مصرف خود به اندازه سه و نیم درصد در سال هستیم. بیایید فرض کنیم بتوانیم اقتصاد خود را رشد دهیم و در عین حال مصرف خود را کاهش دهیم. یعنی میخواهیم کاری کنیم که در تاریخ سابقه نداشته است. اگر مصرف سالیانه را از سه و نیم درصد به یک درصد کاهش دهیم. در این صورت این تصویری از 70 سال بعد ماست:

منابع مصرفیی با نرخ رشد هدف 1 درصد در سال تا هفتاد سال آینده باید مورد مصرف ما قرار گیردوجود نخواهد داشت. همین امروز بیش از نیمی از منابع ماهی و جنگلی را مصرف کرده ایم. از کجا می توانیم منابع مصرف 70 سال آینده را تامین کنیم؟

تکنولوژی نمی تواند ظرفیت تولید زمین را بالا ببرد. تکنولوژی فقط به ما کمک می کند که ظرفیت منابع موجود را سریعتر تخلیه و مصرف کنیم. وقتی مصرف از تولید فراتر می رود ما محکوم به از بین رفتن می شویم. این قانون طبیعت است. این قانون صیاد و صید است. گرگها گوزن ها را از بین می برند ،خودشان از بین می روند. جمعیت گوزنها افزایش می یابد و در نتیجه تعداد گرگها بیشتر می شود. وقتی مصرف از ظرفیت تولید فراتر می رود هر چه سرعت مصرف بیشتر می شود زمان سقوط سریعتر فرا می رسد.تنها چیزی که دوام در یک زیستگاه را ممکن میکند مصرف زیر خط تولید است. هیچ مثالی در طبیعت وجود ندارد که موید فرض رشد پایدار باشد. رشد پایدار در طبیعت وجود ندارد.

می توانید طرفداران محیط زیست را به سخره بگیرید ،می توانید مطالب بالا را مسخره کنید یا بدبینانه تلقی کنیدولی طبیعت و قوانینش را نمی توانید به استهزا بگیرید.

برای نجات احتیاجی به کارهای بزرگ و ایده های متحیر العقول نیست . اگر صاحب زمین پر درختی هستید به کاشت درخت در آن ادامه دهید نه به تراشیدن زمین از درخت. ما به قهرمانانی از میان مردمان عادی احتیاج داریم . قهرمانانی که با قبول ریسک مورد مخالفت یا استهزا قرار گرفتن با شجاعت از موضع خود و طبیعت دفاع می کنند.

هر رودخانه و دریاچه ای را تبدیل به اسباب تولید پول نکنیم. طبیعت را مقدس بدانیم و به آن عشق بورزیم.

تغییری که لازم است اختراع تکنولوژیهای جدیدی نیست بلکه تقویت رابطه دوستانه و مقدس با طبیعت است. اگر از موضع متواضعانه برخورد کنیم و مصرف را کاهش دهیم امکان زندگی روی زمین را برای فرزندان فراهم کرده ایم.

گزیده سخنرانی رکس وایلر در تیرماه 1391 در کانادا

رکس وایلر از بنیانگذاران صلح سبز است که در سال 1971 در ونکوور و در قایق ماهیگیری به نام صلح سبز آغاز شد.

اولین اقدام این گروه مردم نهاد مخالفت با آزمایش بمب اتمی توسط آمریکا در آلاسکا بود که می توانست منجر به زمین لرزه ها و سونامی وسیع و مخرب شود. آمریکا با دستگیری و توقف این گروه به ازمایش مخرب خود ادامه داد ولی حرکت این گروه منجر به واکنش شدیدی از طرف افکار عمومی و متعاقبا توقف همیشگی آزمایشهای اتمی آمریکا در این جزیره شد.

گروه صلح سبز امروز شناخته ترین گروه فعال زیست محیطی در سراسر جهان است.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Advertisements

Posted on سپتامبر 9, 2012, in 2012. Bookmark the permalink. 7 دیدگاه.

 1. انصافا که سخن حق رو گفته . . . !

 2. اگر بدنبال علت اساسی تغییر در سیستم فعلی جهان هستید اگر میخواهید بدانید چرا سیستمهای فعلی مالی سیاسی و اجتماعی موجود جوابگوی اینده و بقای انسانی نیست اگر اخرین الگوی جهان ما یعنی سرمایه داری فرو می ریزد و تمامی مذاهب ایدهولوژیهای بشری درهم میشکندو….. یعنی ظرفیت عقلی فیزیولوژی بدنی و… ما تا همینجا پاسخگو میباشد و خلاصه از این به بعد یا زمین ما را میبلعد یا بمب های اتمی ما کار را یکسره خواهد کرد و درب ازمایشگاه لاجرم بسته خواهد شد . فریب بیداری عمومی فراگیری دمکراسی و بهار عربی را نخورید که ته همه انها یا به انارشی میخورد که یعنی سرعت بیشتر نابودی یا به تحجر اخوان المسلمین که ……اگر هزاران انسان دووباره به اسمانها خیره ماندهاند و بدنبال منجی میگردندنه از سر کنجکاوی وبازی که واقعا باید سازندگان این لابراتوار فکری به حال پس از این بکنند ….تمام

 3. با سلام وتشکر

  از ماست که بر ماست

 4. اگر محققی هوشمند و عاقل دستور کشتن نیمی از گوزنهای آن جزیره را صادر میکرد برای خوانندگان این مطلب کاری منطقی انجام داده بود ولی در زمان انجامش همه به او لقب شیطان میدادند … به نظر شما این همان کار منطقی ای نیست که فرازمینی ها میخواهند با نثل بشر بکنند؟؟؟ یعنی نابودی نیمی برای نجات نیمی دیگر!!!

 5. عقیده ی من تا حدودی همینه ولی تا حدودی :
  به نظر من بحران های اقتصادی غرب کنونی ریشه در استعمار آنها داره اون ها استعمار به خیلی زیاد کردن در نتیجه شورش ها زیاد شد استعمار داره کم می شه و اقتصاد و خود کفایی اون ها که اصلش از استعمار بوده حالا دچار بحران شده مصرف نفت رو بالا میاریم سریع تر تموم می شه 100 گله ی گوسفند داریم اگه زیاد از اون بفروشیم جمعیتش رو به کاهش می ره و همینطور سرعت رشد جمعیتش و… که نیاز به توضیح نداره اما ما در حال احداث پایگاه هایی روی کره ی مریخ هستیم ! خیلی تکنولوژی ها در حال رشد با سرعت کم هستن اما واقعا فکر می کنید این توانایی ماست؟؟؟ برای واضح تر کردن حرفم سرعت ساخت دیوار چین رو می گم ..بله! به راستی توانایی های ما وقتی نمایانگر می شن که واقعا به اون ها نیاز داشته باشیم به نظر من بهران ها راه حل و وسایلی هستند برای انسان ها که اون ها رو به نسل های بعدی با علم بیشتر منطق بیشتر رفاه بیشتر و نسلی با قدرت بیشتر که اون بهران رو پشت سر می زارن هستند و این هم قانون طبیعت انسانه ! همیشه در طول تاریخ همین بوده و نسل های جدید ( دوره های جدید) انسان ها به این صورت به وجود اومدن و خواهند آمد هیچ نگرانی ای وجود نداره همونطوری که هیچ وقت نگرانی کاری از پیش نبرده

 6. یادم میاد چند سال پیش تو فیلم ماتریکس اول فیلم یکی از شخصیتهای داستان بر میگرده به شخصیت اصلی میگه انسانها پستاندار نیستند چون پستانداران هر جایی که هستن با توجه به اکو سیستم و فضای اون منطقه تولید مثل می کنن ولی شما آدما هی دارین زیاد میشین و فکر هیچی هم نمی کنین.

  به نظر من بشر بالاخره راه صحیح رو پیدا می کنه چون هوش و دانش عمومی بشر داره بیشتر میشه و طبیعتا به سمتی پیش میره که نظام حکومتی سالمی رو پایه گذاری کنه. تو قرآن هم اومده که بالاخره وارثات زمین صالحان هستند و تعبیر به دانشمندان شده. حالا این روند با چه سرعتی میخواد پیش بره منوط به تنازع بقا هست. همینطور که موجوداتی که نمی تونستن خودشون رو با محیط سازگار کنن از بین رفتن به عبارت دیگه به خاطر مردن اونها بوده که موجودات دیگه تونستن زندگی کنن. توی نحوه زندگی اجتماعی بشر هم یه چنین چیزی حاکمه. مثلا شما فکر می کنین چرا نظام حکومتی برده داری از بین رفت؟ چون برده ها قیام کردن و مخالفان خودشون رو کشتن. یا مثلا نظام شاهنشاهی چرا تو ایران سرنون شد. چون همه طرفدار های این نظام سرکوب شدن و بیشترشون مردن. یا مثلا ادیان موجود برای این الان هستن و به رسمیت شناخته میشن که تونتستن مخالفان خودشون رو سرکوب کنن. خیلی هم ربطی به حقانیتشون نداره.

  حالا اگه مثلا فضایی ها بیان و نصف جمعیت ما رو بکشن شاید این روند (رسیدن به مدینه فاضله یا حکومت صالح) سریعتر انجام بشه ولی اسمشون توی تاریخ به بدنامی در میره

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: