بایگانی ماهانه: سپتامبر 2012

پروژه ایسیس کا گ ب – قسمت اول

خلاصه مستند مربوط به پروژه ایسیس کا گ ب

 اسناد به دست آمده از کا گ ب نشان می دهد که شوروی علاقه بسیاری به اکتشاف در مصر و به دست آوردن اطلاعات مربوط به بیگانگان و مصر داشته است.

همیشه برای دریافت نشانه هایی از موجودات فضایی به آسمانها نگریسته ایم و هرگز تصور نکرده ایم که این نشانه ها در زیر زمین نیز ممکن است یافت شوند. کا گ ب تصور عمومی ما را در این باره نداشته است.

دکتر ویکتور ایوانوویچ متخصص فیزیک فضایی و عصب شناسی است. وی حین خدمت در کرملین به عنوان مشاور علمی به اسناد محرمانه ای درباره پروژه کا گ ب موسوم به پروژه ایسیس دست یافته است. وی در این باره چنین می گوید:

پروژه ایسیس شامل تحقیق در ابنیه و دست ساخته های مصر باستان بود که میتوانست در زمینه سفر به فضا راهگشا باشد. 

تصاویر ویدیویی که از اکتشافات این پروژه به دست آمده به نظر دکتر ایوانوویچ مهم و منحصر به فرد هستند(تصاویر انتخاب شده از این ویدیو در طول مطلب برای استفاده خوانندگان ارائه شده است).

در سال 1961 گروهی از دانشمندان کا گ ب همراه با متخصصین نظامی در زمینه تسلیحات شیمیایی و اتمی مقبره ای را در مصر کشف کردند. 

آنچه که داخل مقبره یافتند تا کنون به صورت رازی حفظ شده است. آنها درون تابوت بقایای موجودی فضایی را یافتند که به عقیده ایوانوویچ یازده هزار سال قبل از میلاد مرده بود. 

به عقیده او این کشف ثابت می کند که مصر باستان بر پایه دانش بیگانگان فضایی بنا شده بوده است. او معتقد است سربازانی که تابوت را گشودند اهمیت این کشف را نمیدانستند: کشف بقایای یک انسان بیگانه.

رقابت دو ابرقدرت جهان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم برای روسیه هزینه مالی بسیار سنگینی داشت. روسیه موفق شد با میلیاردها دلار هزینه پیش از آمریکا فضانورد به فضا اعزام کند. جهان شاهد جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت بود. در اوج جنگ سرد کا گ ب با سیصد هزار کارمند بزرگترین سازمان جاسوسی دنیا بود.

تحقیقات کا گ ب در زمینه قدرتهای ذهنی به سالهای دهه 20 باز میگشت, زمانی که آزمایشگاههایی به نام ماه تاریک مشغول به فعالیت شدند. 

در سالهای دهه 30 کسانی که صاحب قدرتهای فراطبیعی بودند تحت تعقیب رژیم استالینی روسیه قرار گرفتند. محکومین به مرگ و زندانیان سیاسی به طرز بیرحمانه ای تبدیل به موش آزمایشگاهی کا گ ب شده بودند.

این افراد نگون بخت در سال 1937 اعدام شدند و اسناد مربوط به این آزمایشات به محلی پنهان منتقل شد ولی آزمایشها همچنان ادامه یافت. موفقیتهای دوران خروشچف در زمینه ماورا الطبیعه بسیار چشمگیر بود. ژنراتورهای بیولوژیکی و انتقال افکار انسان به ماشین در همین دوره مورد آزمایش قرار می گرفت. آمریکاییها می دانستند که روسیه از این پیشرفتها در زمینه صلح آمیز استفاده نخواهد کرد و همین باعث نگرانیشان میشد.

شوروی به عنوان وسیعترین کشور جهان بیشترین مشاهدات یوفو را در جهان داشت. این پدیده نیز به شدت مورد توجه کا گ ب بود. در ژانویه 1986 یکی از معتبرترین موارد برخورد یک شی بیگانه با زمین در روسیه اتفاق افتاد و مورد مطالعه قرار گرفت.  بقایای این برخورد جمع آوری شد و مورد تحقیق قرار گرفت. این سفینه فضایی بشقاب مانند صدمه خورد اما به کلی از بین نرفت. تصاویر زیر از ویدیویی که توسط برخی اعضای مافیای روسیه از کا گ ب به بیرون درز کرده انتخاب شده اند.

به نظر میرسد مطالعه این شی به روسیه کمک های بزرگی در زمینه سفر به فضا و ساخت موشک کرده باشد. یوفو ها, تواناییهای ماورالطبیعه و دانش بیگانگان فضایی همه منابع اطلاعاتی بودند که پروژه ایسیس در جهت دستیابی به آنها طراحی شده بود و مصر یکی از مراکزی بود که در آن به دنبال دانش بیگانگان فضایی می گشتند.

بر اساس شواهد روسیه مایل نبود آمریکا از تحقیقات روسیه در مصر خبردار شود. در سال 1959 مصر به تنهایی دریافت کننده 49 درصد از کل کمکهای شوروی به کشورهای جهان سوم بود. هنگامی که پروژه ایسیس در مصر آغاز شد تعداد نظامیان روس ساکن در مصر به بیست هزار نفر میرسید. این حضور نظامی سنگین اهداف علمی و اکتشافی روسیه را به خوبی پنهان می کرد. مرکز عملیات در قاهره بود و دانشمندان بیشتر اوقات در لباسهای روستاییان عرب به محل اکتشاف گسیل می شدند. نظامیان نیز گاهی در لباس باستان شناسان در محل اکتشافات حاضر می شدند تا حضور نظامی جلب توجه نکند.

در 24 ژولای 1960 شنود مقامات مصری که توسط ماموران روسی انجام میشده تغییر بزرگی در پروژه ایسیس ایجاد کرد. یکی از مقامات بلند پایه مصری در تماس تلفنی با برادرش از دو بدوی می گفت که به طور اتفاقی به مقبره ای برخورده بودند. عبارتی که در این مکالمه تکرار میشد به معنای مقبره بازدید کننده بود. مقبره ای که نشان پادشاهان و خاندان سلطنتی مصر را ندارد بلکه نشان بازدید کننده در آستانه آن نقش شده است.

تهیه کنندگان این مستند با مردی آشنا شدند که با مافیای روسی همکاری می کند اما در زمان پروژه ایسیس مسئول جابجایی مکاتبات و اسناد بین روسیه و مصر بوده است. او در ازای دریافت مبلغی حاضر به در اختیار گذاشتن مدارکی شد که در زمان خدمت به عنوان مامور تبادل مدارک از آنها کپی تهیه کرده بود. این مدارک شامل اسنادی می شد که در آن زمان به نظر او جالب می آمدند.

در میان این مدارک برگه لیست اشیای موجود در مقبره بازدید کننده, گزارش یکی از دانشمندان مبنی بر ساطع شدن امواج مغناطیسی از دیوارهای مقبره و ترجمه نوشته های روی دیوار بود که ظهور دوباره یک خدای باستانی بالدار را پیشگویی می کرد. این مدارک ثابت می کرد که مقبره برای روسیه اهمیت بسیاری داشته و درجه امنیتی بسیار بالا برای اکتشاف مقبره اعلام شده بوده است.

قدم بعدی آزمایش فیلم گشایش تابوت بود. در آغاز فیلم لوگوی کا گ ب و عبارت فوق سری به روسی نوشته شده است. شاید این فیلم حقه ای از طرف روسیه بوده تا اهداف اصلی حضور روسیه در مصر پنهان بماند, یا شاید فیلم واقعی است و مربوط به گشایش تابوت یک بیگانه است.

هنگامی که تابوت گشوده میشود دود بخار مانندی از تابوت بیرون می آید. سربازانی که تابوت را گشوده ان هیچ یک ماسک بر صورت ندارند.

این بخارها سمی است. با از بین رفتن بخار بقایای موجود انسان نمای داخل تابوت نمایان می شود.

این بخارها یکی از سربازان را مسموم می کند. سربازان مقبره را ترک می کنند. سپس تیمی از متخصصین سلاحهای شیمیایی با تجهیزات بیشتر به داخل مقبره فرستاده میشوند تا میزان آلودگی را بسنجند.

سپس تصاویر تخلیه اشیای داخل مقبره را میبینیم.

پروژه ایسیس از این زمان در دو جبهه ادامه یافت, مسکو و مصر. نمونه های برداشته شده از مقبره مورد ازمایش رادیو اکتیو قرار گرفت. این اشیا از ترکیبی از فلز و ماده ای ناشناخته ساخته شده اند. آزمایش رادیواکتیو عمر نمونه ها را ده هزار سال قبل از میلاد تخمین میزند. عمر مقبره با عمر اهرام گیزه مطابقت دارد. کا گ ب دستور به گسترش آزمایشها داد. افرادی با تواناییهای ماورالطبیعه به مقبره اعزام شدند.

سطح انرژی داخل مقبره ورای اندازه طبیعی بود.

مشابه سازی کامپیوتری از مومیایی درون تابوت انجام گرفت.

و بازسازی صورت انجام گرفت

و نتیجه تصویر زیر بود

در بخش دوم این مطلب شاهد تصاویری خواهید بود که شاید تنها تصاویر موجود از آدم ربایی موجودات بیگانه باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام الف عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

راز «مرد آهن»، تنها مجسمه ی انسان بر روی شهاب سنگ کشف شد + عکس

شفقنا – راز مجسمه ی مرموز بودائی با عنوان «مرد آهن» که از تبت دزدیده شده بود، کشف شد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا این مجسمه ی سنگی 24 سانتی متری که در سال 1936 توسط دانشمندان نازی از تبت دزدیده شده بود بر روی یک شهاب سنگ حک شده است

این مجسمه ی هزار ساله یکی از 4 سمبل بودائی ها یعنی وزیروانا را تجسیم کرده است

هنریش هیملر فرمانده ی نیروهای اس اس نازی معتقد بود که ریشه ی نژاد آریا در تبت یافت خواهد شد. لذا دانشمندان ارتش نازی تحت فرماندهی او تلاش بسیاری کردند تا در میان مجسمه های بودا که بر صلیب شکسته طراحی شده است این ریشه را شناسایی کنند. صلیب شکسته نمادی بود که نازی ها برای خود برگزیده بودند.

اینکه این مجسمه چگونه یافت شده معلوم نیست اما پس از انتقال آن به آلمان توسط نازی ها به یک کلکسیون خصوصی منتقل شده بود و تنها پس از  2007 F,N   که دانشمندان توانستند به آن دسترسی لازم برای مطالعه را پیدا کنند.

در مطالعات جدید توسط دکتر المار بوچنر از دانشگاه اشتوتگارت بود که برای نخستین بار معلوم شد این مجسمه بر روی یک سنگ بسیار نادر آسمانی حک شده است.

دکتر بوچنر معتقد است این مجسمه از قطعه سنگی آسمانی ساخته شده که اصل آن در 15000 سال پیش در ناحیه ای بین مغولستان و سیبری فرود آمده است

مجسمه ی مرد آهن تنها نمونه ای در جهان از حک انسان بر روی سنگ آسمانی است و از این بابت می تواند ارزش بسیار بالایی داشته باشد.

معجزه ی دافا : اژدهاهای پرنده

معجزه ی دافا : اژدهاهای پرنده
نویسنده : خانم جینگ لیان

Blue Dragon
بعد از اینکه تمرین تزکیه را شروع کردم ، اژدهاها را می دیدم و همچنین آنها را اطراف خودم احساس می کردم. یکبار که افکار درست می فرستادم خود را یک دائوئیست کوچک احساس کردم که سوار بر اژدهایی ، شیاطین و ارواح پلید را از بین می بردم. اژدهاها دوستان و متحدان من هستند. در اینجا ماجرای خودم و اژدهاها را برایتان تعریف می کنم.
یک بار وقتی چرخ را با گوشهایم گرفته بودم ( تمرین 2 فالون دافا که دو دست در کنار گوشها قرار می گیرد انگار توپی را در کنار گوشهایتان گرفته باشید. تمرین 2 یک مدیتیشن ارام ایستاده است ) . درون ابرها اژدهایی را دیدم که بازی می کرد و برای خودش خوش میگذراند. من بر پشتش پریدم و با شیاطین مبارزه کردم. او خیلی دوست داشتنی بود و بوسیدمش. از او پرسیدم : برادر و خواهر هم داری؟
جوب داد : بله
همان لحظه ابرهای اطرافمان کنار رفتند و تعدادی اژدها نمایان شدند. آنها خیلی مهربان بودند. یک اژدهای سفید کوچک را دیدم و گفتم : من می خواهم سوار آن یکی بشوم.
جواب داد: او خواهر کوچک من است اما گونگ ( انرژی حاصل از تزکیه ) او هنوز آنقدرها کافی نیست.
من اژدهای فیروزه ای بزرگی را دیدم و خواستم که سوار آن بشوم.
او گفت : او برادر بزرگ من است و خیلی زود جوش است از او می ترسم.
من گفتم : باشه پس بیا فقط خودمات دو تایی بازی کنیم.
ما بالای جنگل پرواز کردیم و من گونگم را مستقیما بطرف آن فرستادم . تمام عوامل تاریکی و ارواح فاسد روی درختها مرده و بر زمین افتادند. رفیق اژدهایم هم کمک کرد و همزمان آتشش را روی آنها اسپری کرد.
من در خانه اش مهمانش شدم . ما بالای ابرها در فرم انسانی بودیم. اژدهای کوچک سفید ، کوچولوی ناز بسیار زیبایی بود و اژدهای رفیق من مرد جوان خوش تیپ و قیافه ای بود. خانه ی اژدهاها روی ابرها ساخته شده بود و من فالون بسیار بزرگی را به اندازه ی یک کوه کوچک دیدم که در حیاط خانه ی آنها می چرخید.
از او پرسیدم : شما در مدرسه ی بودا یا دائو تزکیه می کنید؟
پاسخ داد : » البته ما تزکیه کننده فالون دافا هستیم.» عجب سوال احمقانه ای پرسیده بودم!
او گفت » برای ما تزکیه کردن بسیار سخت است. بنابراین به تو کمک می کنیم تا به دافا اعتبار ببخشی و اینچنین فضیلت و تفوای بسیاری کسب می کنیم.»
ما به لبه ی ابرها رفتیم.او ابرها را به کنار زد و به زمین نگاه کرد. زمین بسیار زیبا بود ، با چنان چمنهای سبز-آبی باشکوه و منظره های شگفت انگیز.
اژدهای من گفت » این دنیای انسانی بعد از اینکه پاکسازی جهان توسط فا است. »
وقتی صحبت می کردیم . معلم آمد . برای سلام به استاد زانو زدیم. من نمی توانستم معلم را به وضوح ببینم. معلم بالای سر ما بود و بنظر می رسید دو پرنده بزرگ محافظ در اطرافش بودند.
معلم به اژدها ها گفت » شما همگی باید به او کمک کنید تا در اعتبار بخشی به فا به من کمک کند.» آنها سرشان را به نشانه ی اطاعت تکان دادند.
بعد از اینکه استاد رفت من برگشتم و به آنان نگاه کردم. ناگهان در دلم احساس غرور کردم و فورا آن حس را از بین بردم. در همین هنگام احساس کردم تمام بدنم داشت ذوب می شد . دستها ، بازوها ، بدن و همهی وجودم . من رفته بودم و در میان ابرها بودم . احساس گرمی و نرمی و سبکی و مخملی بودن داشتم. وای ! چه راحت ! و فقط تمرینم را کامل کردم و از حالت سکون خارج شدم.
ترجمه شده از :  http://www.pureinsight.org/node/4910

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام عزیز برای ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

آخرین نتایج تحقیق درباره شی مرموز در اعماق دریای بالتیک – 23 سپتامبر

آخرین نتایج تحقیق درباره شی مرموز در اعماق دریای بالتیک – 23 سپتامبر

سال گذشته تیم سوئدی جستجوگر گنج اوشن ایکس اعلام کرد شی مرموزی را در اعماق دریای بالتیک یافته است.

به کمک آزمایشگاههای مجهز این تیم امروز یک قدم به کشف حقیقت نزدیکتر شده است.

سنگهایی که بر روی شی قرار دارند از جنس گرانیت قرمز و متعلق به عصر یخبندان هستند. نظریه دنیس آسبرگ این است که وقتی یخهای عصر یخبندان رو به ذوب شدن گذاشتند این سنگها بر روی شی افتاده اند. به این ترتیب این شی به مدت 140 هزار سال در این محل بوده است.

روی شی گشودگی دایره شکلی به قطر دو متر وجود دارد و شی از زیر به کف دریا با لنگر متصل نیست.

دنیس آسبرگ میگوید: «ما دریافته ایم که شی به کف اقیانوس نچسبیده و روی یک لبه قرار گرفته است. ما زیر شی را توسط روبات بازرسی کرده ایم و می دانیم شی از بستر اقیانوس فاصله دارد. شی از جنس بسیار سختی درست شده و به همین دلیل تا کنون نتوانسته ایم بخشی از آن را جدا کنیم.»

تیم بعضی سنگهای رو و اطراف شی را بیرون آورده است. سنگهای گدازه مانندی در محدوده شی کشف شده اند. نظریه مورد بررسی این است که شی حرارت بسیار بالایی داشته و به همین دلیل سنگها مجاور آن ذوب شده و به شکل گدازه درآمده اند.

دنیس آسبرگ می گوید: «با بررسی شی حیرت زده شده ایم. گویی این یک شی طراحی شده است. زوایای نود درجه بسیاری در شی یافته ایم.»

دنیس امیدوار است ادامه اکتشاف در بهار و پس از معتدل شدن دمای دریا از سر گرفته شود.

منبع:        http://www.thetruthbehindthescenes.org

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام الف عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

تاریخ زمین از دیدگاه استاد لی هنگجی

استاد لی هنگجی :
بر طبق تئوری تکامل داروین ، انسان ابتدا از گیاهان آبزی به جانوران آبزی تکامل یافت ، سپس به خشکی آمد و بعد روی درخت زندگی کرد ، دوباره به پایین آمد و به میمون تبدیل شد و پس از آن نهایتا به انسان امروزی صاحب فکر و تمدن تکامل یافت. با این حساب ، از زمان پیدایش تمدن بشری بیش از ده هزار سال نگذشته است. کمی عقب تر بروید، حتی چیزی مثل گره زدن ها که برای بخاطر سپردن چیزها استفاده می شد وجود نداشت و با برگ درختان خود را می پوشاندند و گوشت خام می خوردند، عقب تر بروید ، شاید حتی نمی دانستند چگونه از آتش استفاده کنند و کاملا وحشی و مردمی بدوی بوده اند.
اما مشکلی را یافته ایم. در بسیاری از مناطق دنیا مکانهایی وجود دارد که رد پای تمدنهای باستانی به جای مانده است و آنها خیلی قدیمی تر از تمدن ما هستند. این بقایای باستانی از نظر صنعت گری عالی هستند. از نظر هنرمندی فوق العاده هستند. اغلب اینطور است که انگار مردمان امروزی هنرهای مردم باستان را تقلید می کنند. آنها ارزش هنری بالایی دارند. اما آنها از بیش از صد هزار سال پیش ، صدها هزار سال پیش ، میلیونها سال پیش یا حتی بیش از صد میلیون سال پیش هستند. پس درباره ی آن بیندیشید، آیا این مسخره بودن » تاریخ » امروزی را نشان نمی دهد. اما این واقعا موضوعی سرگرم کننده نیست. چرا که نوع بشر همیشه در حال رشد و کشف مجدد خود بوده است. جامعه به این شکل توسعه می یابد، بنا براین احتمال آن وجود دارد که فهم اولیه کاملا درست نباشد.
بسیاری از شما احتمالا فرهنگ ماقبل تاریخ را شنیده اید، که تمدن ماقبل تاریخ نیز نامیده می شود.بگذارید درباره ی تمدن ماقبل تاریخ صحبت کنیم. در روی زمین ، آسیا ، اروپا ، امریکای جنوبی ، امریکای شمالی ، اقیانوسیه ، افریقا و قطب جنوب وجود دارد که زمین شناسان آن ها را صفحات قاره ای می نامند. ده ها میلیون سال از شکل گیری صفحات قاره ای گذشته است، یا اینطور می توان گفت که سرزمینهایی از کف اقیانوس بالا آمدند و سرزمینهایی به قعر دریا قرو رفتند و از زمان ثابت ماندن آنها به شکلی که امروز هستند ده ها میلیون سال گذشته است. اما در قعر بسیاری از اقیانوسها، بناهای باستانی بلند و بزرگی کشف شده است، بناها طرحهای زیبایی دارند و بقایای قرهنگی نژاد بشر امروزی نیستند. پس آنها بایستی قبل از این که در قعر دریا فرو روند ساخته شده باشند. در ده ها میلیون سال پیش چه کسی آن تمدنها را ایجاد کرد؟ در آ« زمان ، نژاد بشر ما حتی میمون هم نبوده ، چگونه می توانستیم این چیزهای هوشمندانه را بیافرینیم؟ امروزه باستان شناسان موجود زنده ای بنام تری لوبیت کشف کرده اند. این موجود بین ششصد میلیون سال پیش تا دویست و شصت میلیون سال پیش وجود داشته است و بعد از آن منقرض شد. دانشمندی امریکایی فسیل تری لوبیتی را کشف کرد که جای پای انسانی روی آن بود. جای پای فردی که کفش به پا داشته روی فسیل بطور واضح نقش بسته است. آیا این ، تاریخ نویسان را دست نمی اندازد. بر طبق تئوری داروین، آیا می توانسته در دویست و شصت میلیون سال پیش موجودات انسانی وجود داشته باشند؟
در موزه ی ملی دانشگاه پرو ، سنگی وجود دارد که نقش انسان روی آن حکاکی شده است. مطالعه ای معلوم کرد که نقش در سی هزار سال پیش روی سنگ حکاکی شده بود، اما این بدن لباس پوشیده است، کلاه به سر دارد، کفش به پا دارد و با تلسکوپی در دست ، ستاره ها را مشاهده می کند. چگونه انسانهای سی هزار سال پیش می توانستند بدانند که چگونه پارچه ببافند و لباس بپوشند؟ چیز عجیب تر این است که او با تلسکوپی در دستش ستاره ها را مشاهده می کند و درباره ی نجوم چیزهایی می دانسته است. همیشه فکر کرده ایم که یک اروپایی ، گالیله بود که تلسکوپ را اختراع کرده و آن کمی بیش از سی صد سال پیش بوده است. اما چه کسی در سی هزار سال پیش تلسکوپ را اختراع کرد؟ هنوز هم معماهای حل نشده ی زیادی وجود دارند . برای مثال، بسیاری از غارها در فرانسه ، افریقای جنوبی و رشته کوههای آلپ ، نقاشی هایی روی دیوارشان دارند که خیلی واضح و شبیه زندگی واقعی حکاکی شده اند. تصاویر انسانی بسیار زیبا حکاکی شده و با نوعی رنگدانه معدنی رنگ آمیزی شده اند. آن بدن ها مثل مردم امروزی لباس پوشیده اند و برخی عصا در دست و کلاه بر سر دارند. چگونه میمونهای صدهزار سال پیش می توانستند به یک چنین سطح هنری پیشرفته ای برسند؟
بگذارید کمی عقب تر برویم، جمهوری گابن در آفریقا معدن اورانیوم دارد. این کشور نسبتا توسعه نیافته است و خودشان توانایی استخراج اورانیوم را از سنگ معدن ندارند و سنگ معدن را به کشورهای توسعه یافته صادر می کنند. در سال 1972 کارخانه ای در فرانسه آن سنگ معدن – اورانیوم را وارد کرد و پس از تجزیه تحلیل شیمیایی ، پی بردند که سنگ معدن اورانیوم استخراج و استفاده شده بود. فکر کردند عجیب است و عده ای دانشمندان و پرسنل فنی را برای انجام بررسی در محل به آنجا فرستادند. دانشمندان کشورهای زیادی برای بررسی به آن جا رفتند. درنهایت تایید کردند که سنگ معدن اورانیوم یک راکتور اتمی بزرگ بود و طرح آن واقعا فنی بنظر می رسید. حتی برای مردم امروزی غیر ممکن است بتوانند چنین چیزی را ایجاد کنند. در چه زمانی آن ساخته شد؟ دو میلیارد سال پیش، و به مدت پانصد هزار سال دایر بود. این اعداد کاملا نجومی هستند. به هیچ وجه نمی توان با تئوری تکامل داروین آن را توضیح داد. موارد زیادی مثل این وجود دارند.جامعه ی علمی و فنی به اندازه ی کافی چیزهای جدیدی را کشف کرده است که کتابهای درسی فعلی مان را تغییر دهد. یک بار که تفکر انسانها در یک عادت عمیق کهن گیر می کند، مشکل است که ایده های جدید را بپذیرند. حتی هنگامی که حقیقت آشکار می شود، مردم جرات نمی کنند آن را بپذیرند و بدون پیش اندیشی آن را رد می کنند. بخاطر تاثیر روشهای تفکر کهن ، امروزه هیچ کسی به شکل سازمان یافته ای چنین یافته هایی را جمع آوری نمی کند و بنابراین ذهنیت انسان ها همیشه از پیشرفت های جدید عقب می افتد. هرگاه درباره ی این چیزها که در حال حاضر کشف شده اند صحبت می کنیم ، گرچه هنوز بطور گسترده ای به عموم شناسانده نشده اند، برخی می گویند این چیزها خرافات هستند و آنها را رد می کنند.» کتاب شوآن فالون صفحه8

پ . ن : با تشکر فراوان از الهام عزیز برای ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

 

آیا مریخ نورد اهرام را در مریخ کشف کرده است ؟

بی شک دیدن یک شیء که بطرزی عجیب شبیه به اهرام مصر است ، بر روی سطح مریخ انتظار نمی رود.

مهندسان ناسا به شدت مجذوب این سنگ منحصر به فرد که به اندازه توپ فوتبال است شده و مریخ نورد کنجکاوی را برای مشاهده دقیق تر به نزدیک آن سنگ رانده اند.

این سنگ اولین موردی خواهد بود که در مریخ توسط بازوی روباتیک مریخ نورد مورد بررسی قرار می گیرد .

در این عکس مریخ نورد کنجکاوی در فاصله حدود 8 فوت (2.5 متر) از سنگ است.

 https://i1.wp.com/www.thetruthbehindthescenes.org/wp-content/uploads/2012/09/pyramids-on-Mars-Curiosity.jpg

محل قرار گیرفتن این سنگ که  Glenelg نامیده شده است در نیمه راه از محل فرود مریخ نورد، (بردبری ) میباشد.

 https://i2.wp.com/www.thetruthbehindthescenes.org/wp-content/uploads/2012/09/curiosity-mars-pyramids.jpg

علاوه بر این سنگ منحصر به فرد به نظر می رسد ساختار های هرمی شکل بیشتری بر روی مریخ وجود دارد، که احتمالا در زیر خاک مریخ است. 

در عکس هایی که توسط مریخ نورد گرفته شده , شی هرمی شکلی دیده می شود که در سرزمین مریخ سر از خاک براورده است . که با بزرگنمائی عکس عجیبتر نیز به نظر می آید .

منبع:        http://www.thetruthbehindthescenes.org

پ . ن : با تشکر فراوان از شیرین  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

ما و فرازمینی‌ ها – ملاقات با فرا زمینیان

ما و فرازمینی‌ ها – ملاقات با فرا زمینیان


با تشکر فراوان از نوید عزیز.

جابجایی قطب ها در سال 2012 از دیدگاه ناسا

دانشمندان می دانند که میدان مغناطیسی زمین درطول هزاران سال بارها ناگهانی تغییر کرده است. از سوی دیگر اگر شما 800 هزار سال پیش زنده می بودید، ومواجه می شدید با آنچه که ما شمال می نامیم با قطب نمایی که در دست داریم ،عقربه آن جنوب را نشان می داد. این بدان دلیل است که قطب نمای مغناطیسی براساس قطب زمین کالیبره شده است. نشانه های N و S 180 درجه اشتباه خواهند بود اگر که میدان مغناطیسی قطب تغییر کند. نظریه پردازان روز قیامت تلاش بسیاری کرده اند که این رویداد طبیعی را دلیلی بر نابودی زمین معرفی کنند. اما آیا ممکن است هیچ اثر دراماتیکی بگذارد؟ جواب در آن چیزی است که فسیلها و زمین شناسی مربوط به گذشته تغییر قطب مغناطیسی در خود ثبت کرده است ، این طور به نظر می آید که جواب منفی باشد.

Schematic illustration of the invisible magnetic field lines of Earth, represented as a dipole magnet field.

برگشت قطبین یک قانون است ، نه یک توضیح یا تفسیر. زمین در یک الگوی قرار دارد که هر 200 تا 300 هزارسال دچار جابجایی می شود، اگرچه مدت زمانی زیادی از آخرین جابجایی می گذرد. جابجایی قطبین صدها یا هزاران سال است که اتفاق می افتد. میدانهای مغناطیسی «مورف» یکدیگر رو تحت فشار و کشش قرار می دهند، با قطب های متعدد در عرض های عجیب و غریبی جغرافیایی در طول این فرایند ظاهر می شوند. دانشمندان تخمین می زنند که جابجایی قطبین حداقل صدها بار در طول 3 میلیون سال گذشته اتفاق افتاده است. و این در حالی است که در سالهای اخیر هم اتفاق افتاده است، وقتی دایناسورها روی زمین بودند یک واژگونی قطبین به احتمال زیاد هر یک ملیون سال اتفاق می افتاده است.

A schematic diagram of Earth's interior. The outer core is the source of the geomagnetic field.

نمونه برداری از هسته اعماق اقیانوسها که توسط دانشمندان صورت گرفته است احتمالا در مورد جابجایی قطبین برای ما اطلاعاتی فراهم می کند، اطلاعاتی بین آنچه که جابجایی قطبهاست و آنچه که فسیلها در خود ضبط کرده اند. میادین مغناطیسی زمین در گدازه های مغناطیسی خوابیده در کف اقیانوسها جایی که قاره اروپا و آمریکای شمالی از هم جدا شده اند تعیین کننده است. گدازه های جامد، در خود جهات میدان مغناطیسی گذشته را ثبت می کند، درست مانند یک ضبط صوت. حداقل جابجایی قطبها حدود 780 هزار سال پیش اتفاق افتاده است، در چیزی که دانشمندان آن را Brunhes-Matuyama می نامند. ثبت فسیلها نشان داده هیچ تغییر شدیدی درزندگی گیاهان و حیوانات اتفاق نیافتاده است. مرجانهای رسوبی در عمق اقیانوس همچنین هیچ تغییر را در فعالیت های یخچالی ثبت نکرده است، براساس مقادیراکسیژن ایزوتپ های موجود در مرجان ها. این همچنین دلیلی است بر اینکه جابجایی قطبین هیچ اثری برتغییر محور زمین نخواهد داشت، اگر چنانچه این اثر را میگذاشت تغییرات ناگهانی آب و هوایی زمین دریخچالها ثبت می شد.

قطبهای زمین ثابت نمی باشد. برخلاف یک آهنربای کلاسیک ، یا آهن ربای تزئنی در یخچال شما ، مغناطیس زمین هم می چرخد. ژئو فیزیک کاملا مطمئن است که زمین دارای میدان مغناطیسی است، زیرا هست آهنی جامد توسط یک اقیانوس مایع داغ، فلز مایع احاطه شده است. این فرایند همچنین با یک ابررایانه می تواند مدل سازی شود. بدون اغراق سیاره ما یک سیاره پویا است. جریان آهن مذاب در هسته زمین، باعث ایجاد جریان های الکتریکی می شود که به نوبه خود اینجاد  میدان مغناطیسی می کند. در حالی که بخش هایی از هسته خارجی زمین بیش از حد برای اندازه گیری دانشمندان عمیق است، اما می توان از حرکت در هسته و مشاهده تغییرات در میدان مغناطیسی آن را استنباط کرد. نیروی مغناطیس شما به سمت شمال چرخیده شده است- در حدود 600 مایل یا حدود 1100 کیلومتر- این مقداراز حدود اوایل قرن 19 ثبت شده وقتی که کاشفان اولین محل دقیق آن را پیدا کردند. هم اکنون سرعتش بیشتر شده است، چیزی که دانشمندا تخمین می زنند اینکه هر سال حدود 40 مایل خواهد بود اما در اوایل قرن 20 حدود 10 مایل در هر سال برآورد شده است.

یکی دیگر از نگرانی ها در مورد آخرزمان نگرانی در مورد فعالیت های خورشید است. که در این تغییر مغناطیسی برای لحظاتی زمین فاقد نیرو مغناطیسی خواهد شد و این باعث می شود که ما در معرض امواج مضر خورشیدی قرار بگیریم. اما هیچ نشانه ایی که دال بر ناپدید شدن انرژی مغناطیسی زمین باشد وجود ندارد، البته یک نیروی مغناطیس ضعیف می تواند باعث شود که یک مقدار تشعشعات خورشیدی روی زمین بیشتر شود – علاوه بر آن ممکن است یک شفق قطبی بسیار زیبایی در عرضهای  جغرافیایی پایین ایجاد کند – اما هیچ چیز کشنده ایی وجود نخواهد داشت. علاوه براین، حتی با یک میدان مغناطیسی ضعیف، جو ضخیم زمین همچنین ما را در برابر این امواج خورشید محافظت خواهد کرد.

دانشمندان نشان دادند که قطبین مغناطیسی-از نظر مقیاس زمانی زمین شناسی- یک اتفاق معمول است که به تدریج در طول هزاران سال می افتد. در حالیکه جابجایی دقیق قطبین به طور کامل قابل پیش بینی نیست- حرکت قطب شما می تواند با ظرافت تغییر کند به عنوان مثال- هیچ چیزی از لحاظ زمین شناسی منوط بر اینکه جابجایی قطبین ممکن است پایان دنیا در سال 2012 باشد را ثبت نکرده است و آن را جدی نمی شمارد. با این حال، جابجایی قطبین می تواند کسب و کار خوبی برای تولید کنندگان قطب نما باشد.

منبع:   http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-poleReversal.html

 

پ . ن : با تشکر فراوان از نسیم عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

ایمیل  وبلاگ BLOG.UFOLOVE@YAHOO.COM

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: