بایگانی روزانه: اوت 21, 2012

موجودات فضایی به نام هایدین ها ( برادران پلیادین ها )

موجودات فضایی به نام هایدین ها ( برادران  پلیادین ها )هایدین ها موجودات فضایی هستند که مکان آنها خوشه ستاره ایی در صورت فلکی گاونر میباشد . . این خوشه ستاره ای شامل 300 الی 400 ستاره بوده و در حدود 150 سال نوری از زمین فاصله دارد  . بافت جمعیتی هایدین ها از تعدادی از سیاراتی است که تماما»در همین منطقه از سیستم های ستاره ای کهکشانی میباشند . محدوده و قطر این سیستم در حدود 80 سال نوری میباشد  .

تعدادی از بزرگترین سیارات که در منطقه الدبران ( چشم گاو ) قرار دارند تحت حمایت یا به عبارتی رهبری این نژاد قرار دارند .اما به طور کل سیارات این قسمت با همسایگان خود ارتباط آنچنانی ندارند به خصوص با کره زمین .

امتداد سیستم ستاره ای هایدین ها ( در صورت فلکی ثور ) به تعدادی از سیستم های ستاره ای می رسد که شامل زندگیهای فرازمینی بسیاری است این سیستم در نیمه راه خوشه ستاره ای پلیادین ها که در حدود 440 سال نوری از زمین فاصله دارد می باشد . ( قطر خوشه ستاره ای پلیادین ها در حدود  43 سال نوری است  ) .لازم به ذکر است سیارات متعلق به پلیادین ها مکانی برای توقف تعداد زیادی از زندگیهای فرازمینی در سیستم سیاره ای شان است. محققان ماوراالطبیعه اغلب این قسمت از کیهان را ( حلقه زندگی ) می نامند زیرا که گفته شده تعداد قابل توجهی از زندگیهای فرازمینی در این قسمت از کهکشان مستقر هستند . تعدادی از اقوام هایدین ها از صورت فلکی بربط ( چنگ ) بعد از اولین نبرد بزرگ کهکشانی به آنجا مهاجرت کرده اند هنگامیکه سیاره این نژاد به طرزی وحشیانه مورد  حمله نژاد رپتیلیان قرار گرفت این قوم تماما» به سراسر کهکشان فرار کردند .

هنگامیکه تعداد زیادی از آنها به سیارات پلیادین ها و سایر سیستم های سیاره ای مهاجرت کردند تعدادی از آنها به خوشه ستاره ای هایدین ها برای ساخت خانه ای جدید برای خود پناه بردند . قابل ذکر اینکه هایدین ها از برادران پلیادین خود فعالیت  و اثر کمتری در دیپلماسی کهکشانی دارند  .

شناخت بسیار اندکی از نژاد هایدین ها وجود دارد اگر چه که گزارشاتی از راههای ارتباطی شخصی آنها با کره زمین نیز وجود دارد  .این موجودات از لحاظ شکل شبیه انسانها و پلیادین ها هستند . تمدن هایدین ها به عنوان اولین قلمرویی بود که لیریان ها  پس از حمله متجاوزان به سیاراتشان به آنجا پناه بردند  .

منبع :http://arcturi.com/PleiadianAliens/Hyadeans.html

http://www.eloohim.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: