تحلیلی بر پیام «آیا می‍خواهید خودمان را به شما نشان دهیم؟»


تحلیلی بر پیام «آیا میخواهید خودمان را به شما نشان دهیم؟»

 

این تحلیل توسط  PhD. Michael E.Salla یکی از نویسندگان وب سایت Exopolitics بر روی پیام معروف «آیا می‍خواهید خودمان را به شما نشان دهیم؟» انجام گرفته است و به قضیه با دیدی مثبت می نگرد. این تحلیل را ترجمه نمودم چون احساس می‍کنم می‍تواند به تفکر خوانندگان این پیام کمک کند.

 

متن نامه به فارسی در وب سایت دنیای اسرارآمیز در این آدرس قرار دارد:

https://ufolove.wordpress.com/2012/08/15/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85/

 

متن زبان اصلی این تحلیل نیز در این آدرس است:

http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-7.htm

 

مترجم نامه «آیا فرازمینی صحبت می‍کند؟»

 

 

پیامی برای بشر: ارتباطی واقعی از سوی یک تمدن فرازمینی

در تاریخ 2 نوامبر سال 2003 کپی پیامی را با عنوان «جهان را تغییر دهید: تصمیم بگیرید آیا ما باید خودمان را نشان دهیم!» دریافت نمودم (www.geocities.com/changetheworld_now/Changetheworld1.htm). پیام قبل از دریافت آن توسط من، به مدت چند هفته در حال دست به دست شدن بود، و به دلیل نظرات و باز توضیح آن توسط شخص خودم تا اندازه‍ای وسیع‍تر در فضای اینترنت به گردش در آمد. این امر موجب شد تا تعدادی از افراد با من تماس گرفته و خواستار ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پیام و اینکه آیا واقعی است شوند. این پیام ادعا می‍کرد که از سوی گروهی از فرازمینی‍های ناشناخته فرستاده شده که می‍خواهند از «افراد معمولی» (آدم‍های خارج از پروسه‍های سیاسی) ‍سوالی ساده و در عین حال مفهومی بپرسند «آیا می‍خواهید خودمان را به شما نشان دهیم؟». ادعای پیام این بود که در حال راهاندازی انتخاباتی از سوی فرازمینیها است که طی دورهای طولانی در حال مشاهده فعالیت های زمین بودهاند. اگر این پیام واقعیت میداشت، سوال و رأی‍ای که در زمینه فایده ملاقات فرازمینیها مطرح شده بود مفاهیمی عمیق با خود حمل میکرد که شایسته بحثهایی جدی بودند.

 

به این پیام به شکلی گسترده پاسخ داده شد. برخی در میان جمع از آن به عنوان «اولین تماس» از سوی یک یا چند تمدن خیرخواه فرازمینی استقبال نمودند، و به شکلی واضح به آن بله گفتند! گروهی دیگر به به آن به عنوان نیرنگی از سوی فرازمینیهای مداخله گر نگاه میکردند که قصد دارند به شکلی پنهان بر بشریت تسلط یابند، و در پاسخ نه گفتند! اما دستهای دیگر از اشخاص به آن به عنوان یک «ضد اطلاعات ماهرانه» نگریسته و گفتند «ارزش پاسخ دادن ندارد»! پاسخی دیگر اما میخواست محتاط بوده و پیام، منشأ آن، فرازمینیهای احتمالی که آن را فرستادهاند، دلالتهای آن در مورد تمدن انسان، و یک جواب مناسب را بهتر درک نماید. من در این دسته آخر از پاسخ دهندگان قرار گرفتم و آنچه در ادامه می آید بر پایه تحلیل من از پیام و اینکه چه قدر احتمال آن میرود تا ارتباطی واقعی از یک تمدن فرازمینی به سوی انسان خاکی باشد، قرار گرفته است.

 

پیام را چه کسی نوشت؟

نویسنده نامه ژان اِدرمن نام دارد، که یک خلبان جت فرانسوی، کنترل کننده ترافیک هوایی، و یک مدیر فرودگاه است. او ادعا میکند که این پیام توسط گروهی از «فرازمینیهای خیرخواه» پس از این که وی را «در بعد روح به صورت گرافیکی در فضای خود به نمایش در آورده اند» به او داده شده است. او در وب سایت خویش (www.geocities.com/changetheworld_now/index.html) تعدادی از تجاربی را که در طی سالها با فرازمینیهای ملاقات کنندهاش داشته و نیز تجربهای که منجر به تولید پیام گشت را شرح میدهد: «پس از اینکه آموختم که چگونه در بعد روح خودم را در حضور فرازمینیهای خیرخواه ظاهر کنم، این پیام را از سوی سلسله مراتب آنها دریافت کردم.»

 

شیوه ادرمن در ارتباط، به دستهای تعلق دارد که با واژههای «انتقال»، «ارتباط کانال» یا «تبادل افکار با تله پاتی» توصیف میشود. زمانی که نوبت به تحلیل نوشتههای مربوط به فرازمینیها میرسد چنین شکلی از ارتباط نامعمول نمینماید چرا که محققان‍ و کارمندان سابق دولتی بسیاری در این مورد اظهار نظر کردهاند. برای مثال، سرگروهبان دَن شرمن در مورد مشارکت خویش در «پروژه حفاظت از سرنوشت» که یک پروژه مخفی سازمان امنیت ملی ایالات متحده بود و قصد داشت برای برقراری ارتباط  با تمدنهای فرازمینی از روانشناسی بهره ببرد، مطالبی مبسوط نوشته است. اگر شخصی واقعی بودن حضور فرازمینیها بر روی سیاره زمین را که حداقل از دهه 40 میلادی بسیاری از سازمانهای نظامی‍ـ اطلاعاتی در سرتاسر کره زمین از آن آگاهی داشته و در اختیار اکثر مقامات رسمی یا عامه مردم قرار نگرفته بپذیرد، بنابراین ارتباط با فرازمینیها از طریق تله پاتی بسیار عملی به نظر میرسد (به http://www.exopolitics.org مراجعه کنید). ظاهراً، هم تمدنهای فرازمینی و نگران کنندهتر از آن سازمان های نظامی اطلاعاتی در زمینه توانایی وارد ساختن افکار/تصاویر به درون بخش شنیداری ـ تصویری مغز انسان توسط ابزار تله پاتیک یا به وسیله دستگاههای الکترونیک، به سطح مهارت بالایی دست یافتهاند (alexconstantine.50megs.com/william_s_burroughs.html).

 

این امر بیان میدارد که رابطه مورد ادعای ادرمن با فرازمینیها  می تواند واقعی باشد. پرسش سخت این است که چگونه مطمئن شویم واقعیت داشته است یا خیر؟ یک راه این است که به شواهدی در زمینه تجارب شخصی ادرمن و نوشتارهای وی در مورد فرازمینیها بنگریم، راه دیگر این است که خود پیام را تا آنجا که مربوط به فرازمینیها است، از منظر وضوح متن، به هم پیوستگی، و محتوای سیاسیاش مورد بررسی قرار دهیم.

 

در بررسی وب سایت ادرمن و نوشتههای وی، می توان وقایع نگاری تجارب ادرمن با فرازمینیها را یافت که شروع آن به سال 1977 باز میگردد. او توضیحاتی راجع به فناوری فرازمینیها ارائه میدهد که در عین ماهیت فنیشان، دریافت مفاهیم آنها زیاد سخت نیست. بسیاری از این مطالب با آنهایی که توسط فاش کنندههای بزرگی همچون «باب لازار»، روانشناس سابق که در «ناحیه 51» مشغول به کار بود، ارائه شدهاند مطابقت دارند. به نظر میرسد نوشتههای فنی ادرمن محتوایی بسیار غنی داشته باشند، و بیانگر شخصی هستند که با سیستم پیشرانه پیشرفته فرازمینیها، انرژی و چگونگی انتقال، آشنایی بسیاری دارد. بر پایه تجربیات وی، مقالات وب سایت، و تاریخ ارتباطات ذهنی با تمدنهای فرازمینی، من هیچ چیزی مبنی بر رد این امکان که ادرمن واقعاً موفق به برقراری ارتباط تله پاتیک با یک یا چند تمدن فرازمینی در قضیه نامه به بشر شده باشد، پیدا نکردم.

 

تحلیل متنی پیام به بشر

آنچه فوراً در پیامی که به شکل ظاهری به وسیله ادرمن ارسال شده است، جلب توجه میکند گرامر عجیب آن است. عباراتی در آن به کار رفتهاند که بعضی مواقع مفهوم آنها به سختی دریافت میشود، اگرچه ایده پشت آنها با بحث کلی متن همسان و یکسو است. به نظر میرسد این غریب بودن گرامر نامه چیزی بیشتر از مشکل ترجمه از فرانسه به انگلیسی باشد. بنابراین به نظر نمیرسد تمامیت متن پیام بیش از حد توسط مسایل ترجمه زیر و رو شده باشد. در حقیقت، این طور معلوم میشود که متن پیام توسط گرامر عجیب آن تقویت میگردد، به شکلی که نشان دهد این امر تعمداً در پشت صحنه پیام انجام گرفته است، و هدف از انتخاب یک متکلم غیر انگلیسی زبان برای این کار توسط فرازمینیها را نشان میدهد.

 

گرامر غیر معمول، خواننده ذاتاً انگلیسی زبان را مجبور میکند تا از پردازش در نیمکره چپ مغز خود که زمانی که اطلاعات متنی خوانده می شوند نیمکره غالب است، فاصله بگیرد. پردازش توسط نیمکره چپ مغز تمایل دارد تحلیل گرا، منطق گرا، و تقلیل دهنده باشد. انعکاس این گرامر غیر معمول، خواننده انگلیسی زبان را وادار میکند از نیمکره راست مغز خود که در آن پردازش اطلاعات بیشتر خلاقانه، شهودی و توسعه گرا است بهره ببرد. اگر یک تمدن فرازمینی پیشرفته تر میخواستند با مجموع انسانهای زمینی ارتباط برقرار کنند، و برای اینکه محتوا و تاثیر پیامشان بیشتر مورد توجه قرار گیرد، در این فرایند افراد را وادار میکردند تا از پردازش قسمت چپ ذهن خود به پردازش قسمت راست ذهن خود جابجا شوند، ترجمه از یک زبان جهانی غیر غالب (فرانسه)، به زبان غالب جهانی که در اینترنت استفاده میشود در دستیابی به این هدف بسیار مؤثر واقع میشد.

 

متن کلی همسان و نامتناقض است، و نشان از شخصی با درجه بالایی از هوش و کارکشتگی در رساندن مفهوم دارد. وی قادر به بیان گسترهای از مسایل پیچیده به روشی قابل وصول است، علیرغم سختی های گرامری که خواننده انگلیسی زبان در قرائت یک متن فرانسوی با آنها برخورد میکند. مهمتر از آن، متن، دامنه ای از مسایل را با خود به همراه می آورد که بسیار خوب با هم ترکیب میشوند تا پرسش اساسی مطرح شده توسط متن را بازگو کنند: «آیا می خواهید خودمان را نشان دهیم؟». سازمان متن معرف موجودی است که با مسایل و مفاهیم مورد بحث آشنا بوده، و برای منتقل کردن آن به دیگران دارای صلاحیت است.

 

شیوه ادرمن بیشتر از آنکه استدلالی و آموزشی باشد مبتنی بر مشاوره و هدفمند است. این روش بیان از شخصی دارد که بیشتر از آنکه بخواهد عقایدش را بر دیگران تحمیل نماید می خواهد آنان را مطلع سازد. پیام، انتخابهایی را که انسان در مواجهه با گسترهای از مشکلاتش دارد برجسته میسازد، به عوض اینکه به وی بگوید چه باید بکند. این پیام به وضوح بیان میدارد که فرازمینیها چه پیشنهادی دارند، ولی طوری این کار را انجام میدهد که تصمیم گیری را به انسان واگذار میکند. واضح است که نویسنده برای برقراری یک فلسفه یا دین جدید مقدمه چینی نمیکند، بلکه صرفاً مانند خودرویی برای انتقال پیام عمل میکند. نتیجه گیری کلی من بر پایه تحلیلی که از متن دارم این است که ادرمن یک فرد خردگرای باهوش است، و قصد دارد پیامی را که دریافت کرده صادقانه منتقل نماید، تا اینکه برای ارضای نیازهای روانی یا خشنودی نفس خود داستانی برای هدفی پنهان جعل نماید. به نظر میرسد انتخاب یک متکلم غیر انگلیسی زبان در اینکه چگونه اکثریت جامعه انسانی پیام را پردازش خواهند کرد مؤثر باشد. رسیدن به اینجا مرا به ارائه تحلیلی سیاسی از متن میکشاند.

 

تحلیل (برون) سیاسی از پیامی به بشر

متن پیام به این اشاره دارد که تمدنهای فرازمینی مختلفی با بسیاری از دولتها ارتباط داشتهاند:

 

« دو راه برای برقراری یک ارتباط کیهانی با تمدنی دیگر وجود دارد: از طریق نمایندگان ثابت آن یا مستقیماً با افراد معمولی. راه اول مستلزم نزاع برای علایق است، راه دوم هوشیاری میآورد. راه اول توسط گروهی از تمدنها انتخاب شده بود که انگیزه شان حفظ نوع بشر در بردگی بود و بدین وسیله قادر به احاطه بر منابع زمین، استخر ژنی و انرژی عاطفی انسان بودند. راه دوم توسط گروهی از تمدن ها انتخاب شده بود که با سرچشمه روح خدمت هم پیمان بودند. ما در نهایت با این سرچشمه بی طرف پیمان بسته و چند سال قبل خود را به نمایندگان قدرت انسانی معرفی نمودیم و آنان دست کمک ما را به بهانه وجود مصالح ناسازگار با تصورات راهبردی شان رد کردند.»

 

اشاره به تمدنهای مختلف فرازمینی که با نمایندگانی از دولتهای جهانی ارتباط داشتهاند، فوراً مسایلی را برای کسانی برجسته میسازد که با مطالعات سیاسی ناشی از حضور فرازمینیها آشنا نیستند. این پیام عنوان میکند که جهت گیریها و دستور کار فرازمینیهای مختلف به شدت متغیر است. این امر برای کسانی که قصد دارند دلالتهای  حضور فرازمینیها را درک کنند در وهله اول کاملاً آزاردهنده خواهد، و موجب میگردد که فکر کردن در باره تمدنهای مختلف فرازمینی با فعالیتها و برنامههای متفاوت را به حال خود رها کنند.

 

در یک مقاله تحقیقاتی بر روی اینترنت که درجه نفوذ تمدنهای فرازمینی بر تشکلهای نظامی ـ اطلاعاتی را در ایالات متحده بررسی میکند (www.exopolitics.org/Study-Paper-4.htm)، من بین سه گروه بزرگ از فرازمینیها و تمدنهای مختلف آنها که حسب فعالیتهای مربوطه، برنامهها، و فلسفه شان در این طبقه بندیها قرار می گیرند تمایز قائل میشوم. این گروه بندیها عبارتاند از: «چوپان خوب»، «والدین محافظ» و «پیشکسوتان خرد». «چوپانهای خوب» آنهایی هستند که همانطور که در پیام آمده از انسان به عنوان یک منبع استفاده میکنند. فرازمینیهایی که جزو این گروه هستند به خوبی توسط محققانی همچون دکتر دیوید جاکوبز، باد هاپکینز، و دیوید ایک شرح داده شدهاند. شواهد زیادی وجود دارند که این نژادها کمی بیش از آنچه از انسان به عنوان یک منبع استفاده کنند، فعالیت دارند و به شیوه ای با سازمانهای نظامی ـ اطلاعاتی همکاری دارند که حقوق انسانها را به طرزی گسترده زیر پا میگذارند.

 

فرازمینیهای گروه «والدین محافظ» اساساً مانند والدین (پیشینیان ژنتیک ما در سیارات دیگر) رفتار میکنند که تمایل دارند از «فرزندان» یا «اولاد ستارهایشان» نگهبانی کنند. ارجاع به برخی اعضای این گروه از فرازمینیها به وسیله محققانی چون زکریا سیچین انجام شده است؛ وی شرح میدهد که چگونه انسان توسط فرقه خیرخواهی از فرازمینیها به رهبری اِنکی متولد شده و محافظت گردید. همچنین از نویسندگان معروفی همچون روث مونتگومری که در دهههای 1970 و 1980 تعدادی کتاب عوام پسند منتشر نمود و فعالیتهای خیرخواهانه تمدنهای فرازمینی را شرح داد می توان نام برد.

 

در نهایت، «پیشکسوتان خرد» تمدنهای فرازمینی هستند که در اصل مشاهده گرند، مشاوره ارائه داده و در کل هیچ دخالتی ندارند جز اینکه نصیحت دهنده باشند که موجب قدرت دهی میشود. به نظر میآید نیت کلی آنها بیشتر کمک به انسان توسط تقویت وی جهت حل مشکلات فراواناش باشد، به عوض اینکه در مواقعی که اوضاع از کنترل خارج می شود با اقدام فیزیکی از او محافظت نمایند. مدیومهای معروفی مثل باربارا مارسینیاک این گروه از فرازمینیها را توصیف کرده و اینکه چگونه قصد تقویت انسان را در مواجهه با مشکلات جهانیشان که مرتبط با تاریخ رقابت گروههای فرازمینی است دارند.

 

تحلیل من این است که ظاهراً نژاد فرازمینیای که با ادرمن ارتباط برقرار نموده در دسته «والدین محافظ» قرار میگیرد. اثبات این امر به علت علاقهای است که فرازمینیهای داخل پیام در رابطه با مخمصهای که انسان گرفتارش شده نشان میدهند و حس اضطراری که ناشی از زمان کمی است که ادعا می کنند انسان دارد. آنها برای وضعیتی که توسط «نمایندگان رسمی» بشر در عقد قرارداد با «چوپانهای خوب» ایجاد شده نگرانی ویژه ای ابراز میدارند (تبادل فناوری فرازمینی در عوض گونه های بیولوژیکی، اجازه ساخت پایگاههای زیرزمینی برای فرازمینیها، و آزمایش بر روی گونههای انسانی). هرچند فرازمینیهای داخل پیام به نظر نمیرسد در دسته فرازمینیهای نیرو بخش قرار گیرند، برای اینکه خواست خود را برای کمک به انسان توسط انجام مداخلات فیزیکی که موجب فسخ قراردادهای منعقده مابین نمایندگان سیاسی بشر با فرازمینیهای نوع «چوپان خوب» میشود، به وضوح بیان میدارند. در اینجا ایده پایهای این است که بدون چنان مداخله فیزیکی، اکثریت نوع بشر در برابر برنامههای مخفیای که توسط نخبگان سیاسی و فرازمینیهای نوع «چوپان خوب» اجرا میشود، سرانجام از پای در خواهد آمد.

فرازمینیهایی که در حال صحبت در پیام هستند از آنجاییکه خواستار اجازه انسان بوده برخوردی بسیار با احترام دارند و به نظر میآید در آنچه قادر به پیشنهاد دادن هستند کاملاً محافظه کارانه عمل مینمایند. اشاره آنها به سلسله مراتبی از فرازمینیها که به آنها گزارش میدهند نشان از آن دارد که در حال پیروی از قراردادهای کهکشانی هستند که توسط تمدنهای پیشرفتهتر فرازمینی جهت مداخله در امور سیارههایی مثل زمین تدوین شدهاند. چنین قراردادهایی در نوشتههای آلفرد وبر که تحقیقاتی در زمینه انواع مختلف ارتباط با تمدنهای فرازمینی ملاقات کننده انجام داده به چشم میخورد: (www.universebooks.com/exoone.html)

 

از متن پیام به نظر میرسد نژاد فرازمینی مربوطه، به احتمال زیاد برای پرسش از انسان در مورد مداخله احتمالی، از فرازمینیهای پیشرفتهتر (پیشکسوتان خرد) اجازه خواسته باشد. به نظر میرسد هدف شفاف، این است که در پرسیدن سوال چیزی از دست نمیرود. حتی در صورتیکه نوع بشر به شکل جمعی پاسخ نه گفته یا برای گفتن بله آمادگی نداشته باشد، این امر به افزایش هوشیاری انسان کمک نموده و وی را در برخورد با مشکلات آماده تر میسازد (آنیترین آنها فاش شدن محتوای کامل قراردادهای تمامی دولتها با تمدنهای فرازمینی خواهد بود) و در نهایت به او در قدرتمندتر شدن یاری می رساند.

 

تا حالا تحلیل برون ـ سیاسی من از پیام کاملاً در راستای تحقیقاتی بوده است که بر روی تاثیرات حضور فرازمینیها انجام دادهام. این پیام از منظر تحلیل مسایل سیاسی که در نتیجه ملاقات فرازمینیها با سیاره و نتایج عقد قرارداد با سازمانهای نظامی ـ اطلاعاتی مدعی نمایندگی کل بشر به وجود آمده، دارای سطح بالایی است. اکنون میخواهم به یک احتمال دیگر که ممکن است بر اصالت پیام شک وارد سازد نگاهی داشته باشم.

 

احتمالی که از آنجا ناشی میشود که این پیام ممکن است یک نوع ضد اطلاعات ماهرانه باشد. تشکلهای نظامی ـ اطلاعاتی موجود در ایالات متحده و جاهای دیگر استراتژیهای ماهرانه ضد اطلاعاتی به وجود آوردهاند تا محققان یوفو/فرازمینی را گمراه ساخته، منابع ناچیز آنها را به جاهای غیر سازنده منحرف نمایند، در جامعه پژوهشگران یوفو/فرازمینی ایجاد انشقاق نموده، یا فقط عدم قطعیت ایجاد کرده و اقدام به گمراه سازی کنند. هدف اصلی چنین ضد اطلاعاتی این است که توجه افراد را از هر خبری که ممکن است تهدیدی برای سیاست مخفی سازی سازمانهای نظامی ـ اطلاعاتی باشد منحرف دارند. این پیام برعکس، دقیقاً علیه آن دست پیدا میکند. از آنجاییکه متن آن توسط نشر اطلاعات، تلاشهای سازمان های کذایی و نمایندگان سیاسی مسئولِ منکرِ حضور فرازمینیها را تخریب میکند به سطح فزایندهای از توجه عمومی دست یافته است. پیام، حواسها را به مجرمیت نمایندگان بشر در عقد قرارداد با تمدنهای فرازمینی که منجر به سو استفاده از افراد و در اصل بشر زمینی شده است متوجه میسازد. این اشاره به جرم تشکلهای نظامی ـ اطلاعاتی با توجه به انجام تلاشهایی که از جانب آنها در مخفی کردن پرونده هایی چون سو استفاده از حقوق بشر در تاسیسات مشترک نظامی ـ فرازمینی انجام گرفته است چیزی نیست که این سازمانها بخواهند به شکلی عمومی در آید. با توجه به جهت گیری و تاثیر پیام، و یکسو بودن آن با تحقیقات شخص خودم بر روی حضور فرازمینیها، به این نتیجه میرسم که این یک ضد اطلاعات دولتی نیز نمی تواند باشد.

 

من اعتقاد دارم که آنچه بیشترین اهمیت را در رابطه با نامه دارد ویژگی خود نیروبخشی آن است و نیز امید به اینکه افرادی که معرف انسان های زمینی هدایت شده هستند در رابطه با کمک از سوی فرازمینی های متمایل به خدمت کاری مؤثر انجام خواهند داد.

************************************************************

پ . ن : به احتمال فراوان این موجودی که این شخص با آن در ارتباط بوده است یک موجود با ماهیت منفی است که برای دیده شدن دوباره احتیاج به اجازه انسان دارد.

Posted on اوت 16, 2012, in ارتباط با موجودات فضايي. Bookmark the permalink. 20 دیدگاه.

 1. فقط یک دوست می تونه برای دیداری دوباره از ما اجازه بگیره 🙂

 2. من فکر می کنم کتاب های الهی از جانب فدراسیون کهکشانی توسط یوفوها برای ما نازل شده تا جهان با یک نظم خاص به جلو برود یوفوها از زمان قدیم در حال اماده کردن بشر برای این رویداد بزرگ بوده اند اکنون زمان ان فرا رسیده بهتره حقایق را باور کنیم .

  • منم همین فکر رو می کردم ولی اکثرا این رو که کتاب های آسمانی توسط اون ها نازل شدن یه کفر بزرگ می دونن و گفتنش زیاد راحت نیست

 3. نه میدونم خوبه نه میدونم بده.
  بیشتر میخام اگه به اجازه انسان احتیاج دارن.چرا ازمایشاته محرمانه در مورد انسان میکنند و در بعضی ویدیوها دیده شدن؟
  اینجور موجودات اصلا به اجازه احتیاج ندارن!
  همین

  • دوست عزیز گفتن همه به ضرر انسان نیست بعضی ها به سود انسان هست و اجباری نیستن و به خواسته ی خود شخص انجام می شن این پیام اینو می گه که همه آدم ربایی ها کار ما نیست !

 4. درود
  عزیز برادر. زمانی که شخصی در حالت تمرکز ، خلسه بواسطه تمرینات خاص از چمله مدیتیشن یا مراقبه قرار گیرد امواج در دامنه خاص را میتواند دریافت کند. حال یک نکته در نظر گرفته شود و اینکه امواج ارسالی در این دامنه بطور معمول و عادی قابل درک مستقیم نیست و ناخودآگاه بر شخص تاثیر می گذارد. (چیزی که در پروژه کنترل ذهن به ان توجه می گردد). زمانی که شخص در خواب است نیز میتواند در دامنه های مختلف قرار گرفته و درکی از ان امواج داشته باشد. اینکه چگونه بتوان تشخیص داد این ادراک که میتواند ترکیبی از صوت و نور یا تصویر هم باشد از چه منبعی است . چیزی است که بر سر آن اختلاف وجود دارد.
  به فرض شخصی که قادر است ارادی دامنه آگاهی سطوح مختلف را طی کند در هر سطح با مواردی رودر رو می گردد و نوعی درک از هر لایه خواهد داشت. چنانچه مثال ملموسی بخواهم بزنم چیزی است شبیه تغییر کانالهای تلویزیونی یا تغییر کانالهای رادیویی. هر چند با ان فرق دارد اما برای تفسیر تنها مثالی بود که قادرم به زبان ساده بیان کنم.
  کافی است با افرادی که در این زمینه تجارب نیکی دارند رو در رو گردیم یا در این خصوص تحقیق کنیم. فهم پیچیده ای نمی خواهد فقط تلاش کنیم ساده تر ببینیم.
  رامتین گرامی به تجارب برخی دوستان بیشتر توجه کنید !!!
  پاسخ موارد از سطح ارتعاش بخوبی قابل تشخیص است.
  مرز بین توهم و واقعیت از مو باریک تر است.
  دوستتان دارم

 5. ابلیس سیب رو به زور به آدم نداد
  پیشنهاد داد
  موافقت خواست
  این روش استانداردشه

  • ابلیس سیب رو اصلا نداد گفت بردار اونم بر داشت ! فقط گول زد تاره اگه بحث دینی هست من تو دین چیزی نمیبینم که رفتن به آسمان ها و ارتباط با انسان های کرات دیگر که کمی با ما فرق می کنن منع کرده باشه !

 6. با سلام

  بله همیشه این دوست است که اجازه ورود می گیرد

  دید من نیز مثبت است هر کس خود را در فرکانس عشق قرار دهد مطمئنا عشق دریافت خواهد کرد وهر کس خود را در فرکانس شر قرار دهد چیزی غیر از آن دریافت نمی کند
  درست است که امواج زیادی در فضا وجود دارد که انسان را تحت تاثیر قرار می دهند که بیشماری از آنها در مجموعه منفی یا شر قرار دارند وبیشماری از آنها نیز در مجموعه مثبت یا عشق قرار دارند
  واین به تو بستگی دارد که به کدام دسته اجازه ورود به ذهن خود را بدهی

  با عشق باشید

 7. در بخشی از پیام این فضایی اومده گسترش خوبی وبدی ها در آینده به یک نسبت توسعه یافته والبته این مختص به آینده نبوده در همه ادوار همینطور بوده ولی به نظر من آنچه قابل تامل است این است که
  (غالب نشدن آنها بر یکدیگرند چه مفهوم وهدفی را می تواند دنبال کند؟ گمانم اگر حیات بشری با میانجی گری این موجودات به رشته آفرینش در آمده شاید طبیعت ونظام حاکم بر آن از نقص کمی برخوردار شده ولی در مورد آدمی این صدق نمی کند او را ناقص آفریده با بلوغ بسیار پایین فکری وحتی جسمی وروحی ویه جای قضیه خلاصه میلنگه)

 8. شیعه اهل بیت(ع)

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام به همگی
  جناب آقای علیرضا خودت میگی کتابهای الهی اینو باید بدونی که کتابهای الهی بجز قرآن کریم تحریف شدند وکاملترین کتاب الهی که هیچ تحریفی در ان صورت نگرفته قرآن کریم هست و نه تنها بشر چه در دوران جاهلیت چه بشر مدرن وچه موجودات عالم دیگر هرگز قادر به آوردن سوره ای مانند قرآن نخواهند بود.موجودات عالم دیگر هم خدا پرست هستند اگه نبودن دنیاشون نابود میشد پس به قرآن کریم هم اعتقاد دارن ومیدونن که از جانب خداوند متعال نازل شده ولی قوانینشون با انسانها متفاوته
  بحثی در اینجا مطرحه اگه این موجودات فضایی مجردهستند و مانند فرشتگان گناه نمیکنن و مقامشون پیش خدا ثابته و ترقی هم نمیکنن پس دچار عذاب نمیشوند نه اینکه مانند انسانها دچار عذاب دنیوی و اخروی(مانند قوم لوط وقوم عاد و…)شوند واگه مجرد نیستن پس مانند انسانها و جن ها هستند میتونن گناه کنن یا نکنن بهشتی بشن یا جهنمی بشن
  مقام پیامبراکرم(ص)از جمیع مخلوقات بالاتره وبعد از پیامبر اکرم(ص)مقام حضرت علی(ع)و اهل بیت(ع)از بقیه مخلوقات بالاترن طبق احادیث بسیار معتبر که در کتب شیعه وسنی روایت شده
  وقتی میگیم مقامشون بالاتره نه فقط مقامشون نزد خدا بالاتره بلکه قدرت وتوانایی و معجزات اهل بیت(ع)از جمیع پیامبران(ع)وهمه مردم بالاتره چون اگه اینطور نبود این برتری نقض میشد چون اگه موجودات دیگه مثلا موجودات فضایی ازانسان(منظورم اهل بیت(ع)و انبیا(ع)هستند)علم و قدرت ماوراالطبیعه شون بالاتر بود پس مقامشونم پیش خدا بالاتر بود(استغفرالله))درحالیکه اینطور نیست .اشتباه فاحش ما اینه که تصور میکنیم انبیا(ع)قرنها پیش زندگی میکردن و علمشون از بشر امروزی و مدرن کمتره اینو باید متوجه باشیم هر موجودی علوم و توانایی داره فقط از خدا داره همونجوری که میدونیم امام محمد باقر(ع)به لقب باقر(شکافنده علوم)ملقب شده اند مانند دیگر امامان(ع)که توسط خداوند متعال به این درجات بسیار بالا رسیده اند و در روایاتی ار امام محمد باقر(ع)از موجودات فضایی و کرات دیگر احادیثی وارد شده
  بدبختی ما اینه که اسلام عزیزرو قدیمی و مال 1400سال پیش میدونیم اینو نمیدونیم که اگه اهل بیت(ع)وانبیا(ع)تو همین قرن21نازل میشدن علوم بسیار پیشرفته ای رو به مردم معرفی میکردند همونجوری که امام عصر(عج)از تمام علوم طبیعی وماوراالطبیعه مانند دیگر اهل بیت(ع) بهره مندند و همین الان امام عصر(عج)از تمام موجودات فضایی و اسرارالهی خبر دارند و در دوران پس از ظهور این علوم بسیار بسیار پیشرفته رو به مردم عرضه خواهند کرد همونجوری که در روایت معبتر داریم علوم 27قسمت است 2قسمت قبل از ظهور و25قسمت بعد از ظهور خواهد بود که موجودات فضایی هم جزوهمین علوم خواهد بود
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 9. از برادران موسلمان یه سوال داشتم ،،، مگه الله ابلیس رو در زمان آفریدن انسان و سجده نکردنش با اوردنگی از بهشت بیرون ننداخته بود؟؟؟ پس چطور یواشکی اومد و آدم هوا رو گول زد تا اون گیاه هه رو به خوردن!!!!! جناب خدا خواب تشریف داشتند؟؟؟؟؟؟!!!!!

 10. شیعه اهل بیت(ع)

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام به همگی
  سهراب میتونستی با ادب و بدون توهین به مسلمونا وحتی خداوند متعال سوالتو مطرح کنی اونقدر گناه کردی که خدا میدونه خیال میکنی من سخت میگیرم وشوخی کردی اولا شوخی ومسخره کردن با خداوند متعال و اسلام ومسلمونا به هیچوجه جایز نیست و طبق قران کریم خداوند متعال عذاب وحشتناکی برای استهزا کنندگان درنظر گرفته
  سوال خیلی خوبیه
  خداوند متعال طبق حکمت خودش به ابلیس ملعون اجازه داد تا دوباره به بهشت وارد بشه در حالیکه از بهشت اخراج شده بود به خاطر سجده نکردن به حضرت ادم(ع)برای اینکه انسان رو ازمایش کنه ببینه ایا به دستوراتش عمل میکنه یا نه. باید به این نکته خیلی مهم توجه کنیم که انبیا(ع)گناه نمیکنن(از جمله حضرت ادم(ع)که جزو انبیا(ع)هستند) یعنی معصوم هستند مانند اهل بیت(ع).درحالیکه قبلا گفتم که مقام اهل بیت(ع)از انبیا(ع)بالاتره چون مقام امامت از نبوت بالاتره طبق ایات کلام الله مجید که خداوند متعال بعد از امتحانات بسیار سخت از حضرت ابراهیم(ع)مقام امامت را براشون در نظر گرفت.
  ابلیس ملعون از بهشت اخراج شده بود بخاطر حضرت ادم(ع)وکینه ونفرت بسیاری از انسان داشت(چون سالهایی بسیار زیادی خداوند متعال رو عبادت کرده بود ومقامش نزد خدااز فرشته ها بالاتر رفته بود بخاطر سر پیچی از دستور خداوند متعال وسجده نکردن به حضرت ادم(ع)تمام مقام و مرتبه اش پیش خدا از بین رفت و دشمن خدا وانسان شد)بنابرین تصمیم گرفت ازانسان انتقام بگیره.
  بهشت نگهبانانی داشته وداره که به ابلیس ملعون وشیاطین اجازه ورود به بهشت رو نمیدادن برای همین ابلیس ملعون پیش مار(که اون موقع حیوانی بسیر زیبا ودارای۴دست وپا بود)اومد ومار رو قانع کرد که اونو به بهشت ببره وبرای اینکه نگهبانان متوجه نشن تو دهان مار قایم شد و وارد بهشت شد وخداوند متعال بخاطر سرپیچی و عدم اطاعت مار از دستور خداوند متعال مار رو نفرین کرد وزیباییشو از بین برد و دست وپاشو قطع کرد ودهانش که ابلیس ملعون توش قرارگرفته بود محل زهرقرار داد
  دوستان عزیز اگه خیال میکنین این حرفا الکیه بهتر کتاب شیطان در کمینگاه رو بخونین وتو این کتاب مطلب شرح داده شده تا براتون ثابت بشه
  فقط خواهشا از مسخره کردن وحرفای غیر منطقی دوری کنین
  اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 11. ای شیعه اهل بیت :آرزوی شفای عاجل برای شما دارم .کمتر احساساتی باشی برات بهتره .تازه تو از کجا میدونی تمام کتابها تحریف شدن و فقط مال شما تحریف نشده؟لطفا جواب منطقی بده و از حاشیه پردازی پرهیز کن.

 12. شیعه اهل بیت(ع)

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام به همگی
  سام تو هم مثل خیلیهای دیگه فقط بلدی به اسلام عزیز یا به حرفای من کمترین توهین کنی کدوم حرف من عاقلانه نبود واز روی احساسات بود؟
  قران کریم تحریف نشده چون تو خود قران کریم خداوند متعال فرموده «انانحن نزلناالذکروانا له لحافظون»قطعا ما قران را فرستادیم وقطعا ازان نگهبانی میکنیم وتحریف شدن تورات وانجیل هم تو خود قران اومده از جمله تحریفها اینکه نام مبارک پیامبر اکرم(ص)در تورات وانجیل احمد بود ولی عالمان دین فروش مسیحی ویهودی حذفش کردن وخداوند متعال وعده عذاب بسیار سخت به این دین فروشها داده
  بجای تهمت و مسخره کردن کمی قران با معنی بخونیم بد نیست
  خواهشاهرکس سوال مذهبی داره بپرسه بدون مسخره کردن
  اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 13. درود به همه دوستان،

  به نظر من تورات، قرآن و در مرحله بعد انجیل جدای از تحریف یا عدم تحریف شون و چند کتاب قدیمی تر (مانند حماسه گیلگمش)
  با قدمت بیشتر از 4000 سال که به دست مردم این منطقه (خاورمیانه) و با کمک گرفتن از متون قدیمی تر نوشته شده به جز حمل مبانی اخلاقی هدفی دیگر هم داشته اند و آن کمک به کشف رموز این عالم بوده و در نتیجه اونها رو از لحاظ رازشناختی حائز اهمیت کرده؛ 5 کتاب بسیار قدیمی (عهد عتیق) موجود در تورات و تعداد بسیاری از آیات قرآن کریم شاهدی بر این موضوع هستند.

  من مترجم نامه فرازمینی و این تحلیل هستم و امیدوارم من رو که با این اسم مستعار تازه به جمع شما پیوستم میان خودتون پذیرا باشید.

  • چرا فرد خواننده رو با نوشتن اینکه این متن توسط یک نیروی منفی برای نمایش خودش است تمام کردین ،؟ چرا زمانی که خواننده احساس مثبت داشت شما اون رو منحرف کردین ؟!
   ، شما از کجا میدونید موجودات منفی این پیام رو دادن؟ !! ایا در متن نویسنده بود ؟ و شما صرفا ترجمه کردین ؟! یا بر اساس احساس خودتان این حس رو به خواننده القا کردین ؟! ایا شما تجربه کردین ، ؟ لطف پاسخ بدین چون متن رو شما ترجمه کردین

 14. سطح آگاهی هر موجود، اینجا(انسان)درجه ی آگاهی و موقعیت بودن او را در مراتب هستی (آافا و اُمگا) را نشان میدهد .لطفا شکیبا باشیم و بیاموزیم .

برای mahmod2500 پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: