بایگانی روزانه: ژوئیه 23, 2012

آیا بشقاب پرنده سال 55، مسافرانش را در تهران پیاده کرد؟ فرازمینی­ها در تهران

آیا بشقاب پرنده سال 55، مسافرانش را در تهران پیاده کرد؟
فرازمینی­ها در تهران
سید معین عمرانی| برای محققین پدیده یوفولوژی در ایران، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا فرازمینی­ها در ایران نیز دیده شده­ اند یا این گزارش­ها فقط مربوط به آمریکا و کشورهای دیگر است. عده­ای نیز که به این پدیده به دیده انتقاد می­نگرند، این مسئله را حتی دلیلی برای انکار وجود یوفوها و حیات فرازمینی می­دانند، در صورتی که مسئله ممکن است به همین سادگی باشد که چون مردم، ذهنیتی از این موجودات ندارند، آنها را موجودات غیر ارگانیک ترسناک دانسته و یا با این تفکر که انگ یا برچسب­های نا مربوط به آنها زده خواهد شد، این گونه مشاهدات را به دست فراموشی سپرده و توجهی به آنها نمی­کنند. البته کسانی نیز در این بین شجاعت و شهامت کافی را داشته و تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشته­ اند که در ادامه یکی از این روایات را از زبان شاهد عینی ماجرا (آقای بیات) خواهید خواند.
گزارش شاهد عینی: زمان این اتفاق اواخر شهریور سال 1355 می­باشد.
محل زندگی ما از نظر محدوده شهری در شرق تهران، خیابان فرح آباد ژاله سابق (پیروزی) سه راه سلیمانیه، خیابان فرعی شمالی-جنوبی برق فیروز (شهید امیر بهمن دریاباری) و واقع در کوچه خویی بود، این کوچه در قبل از انقلاب دو اسم داشت. قسمت شرقی آن کوچه فراهانی بود که منتهی به خیابان مجاوری (شهید حسن مغانلو) می­شد و قسمت غربی را کوچه خویی می­گفتند که به خیابان برق فیروز راه داشت، این کوچه در حال حاضر کوچه شهید جعفر کف­چی نام دارد. خیابان برق فیروز هم منتهی به خیابان سیاری (شهید برادران محبی) می­گردید که به میدان بروجردی و میدان باغچه بیدی هم راه داشت. شرح خیابان و کوچه­ها و اسامی آنها برای این بود که ماجرای آن شب در همین محدوده اتفاق افتاد. بهر حال این طور شروع کنم که من عادت داشتم برای حمام رفتن صبح زود حتی گاهی قبل از اذان از خانه بیرون می­رفتم. آن شب هم طبق معمول همیشه در حالی که هوا هنوز خیلی تاریک بود از خانه خارج شدم. ساعت حدودا 4 صبح بود. هیچکس در کوچه یا خیابان نبود. سکوت شب همه جا را فرا گرفته بود و من جز صدای پای خودم صدایی نمی­شنیدم. زیاد طول نکشید که به سر کوچه رسیدم و وارد خیابان برق فیروز شدم. لازم به ذکر است که در نبش کوچه خویی واقع در خیابان برق فیروز یک مغازه خواروبار فروشی و در کنار این مغازه یک گاراژ بود. تا آنجا که یادم می­آید مدت زیادی بود که یک ماشین استیشن سبز رنگ، بسیار قدیمی و به قول خودمان درب و داغان بین این مغازه و گاراژ قرار داشت. این استیشن یکی دو تا از چرخ­هایش حتی لاستیک هم نداشت و بقدری کثیف بود که هیچکس به آن نزدیک نمی­شد. توضیح درباره این ماشین به این خاطر است که به این اتفاق ربط داشت. همانطور که گفتم بعد از اینکه از کوچه خویی بیرون آمدم و وارد خیابان برق فیروز شدم. بدون توجه از نزدیک این ماشین رد شدم، چند متر جلوتر به سر کوچه طوقانی (شهید ناجی) رسیدم. این کوچه دقیقا روبروی گاراژی بود که استیشن مذکور نزدیک آن قرار داشت. در این موقع فاصله من از جلوی کوچه طوقانی تا استیشن حدود 8 الی 10 متر بیشتر نبود. که ناگهان از پشت سر صدایی توجهم را جلب کرد. سرم را به عقب برگرداندم. صدا از داخل استیشن بود. چشمم به داخل ماشین افتاد. آنچه که داخل ماشین دیدم، بسیار عجیب و غیر قابل باور بود. من شاهد حضور دو نفر بودم که نه انسان بودند و نه حیوان و دارای ظاهری ترسناک. چند نکته مهم و برجسته در آنها بود که اگر فقط یک لحظه هم آنها را نگاه می­کردی برای همیشه در خاطرت می­ماند. سرهای خیلی بزرگ، سر آنها نسبت به بدنشان خیلی بزرگ بود و هیچ تناسبی نداشت، بدنشان نسبت به سرشان خیلی کوچک بود. درست مثل اینکه سر یک انسان بالغ و درشت هیکل را روی بدن یک بچه بگذارند. چشم­هایشان هم خیلی درشت بود آنچنان که بنظر می­آمد شاید بیرون از حدقه باشد. دستهایشان باریک و لاغر بود مثل لوله، رنگ آنها آن طور که خاطرم مانده خاکستری روشن بود. قد آنها را ندیدم، چون داخل ماشین بودند و چیزی که نشان دهنده این باشد که لباس به تن دارند مشاهده نکردم. همانجا در فاصله 8 الی 10 متری آنها میخکوب شدم. آنکه سمت راست ماشین نشسته بود داشت مرا نگاه می­کرد، بدون هیچ گونه حرکتی به من خیره شده بود، بهت زده شده بودم. هر دو بی­حرکت چشم در چشم به هم نگاه می­کردیم. یادم نمی­آید چقدر زمان به همین حال گذشت یک دقیقه، دو دقیقه، بیشتر یا کمتر متوجه زمان نبودم. آن نفر دیگر که به اصطلاح طرف راننده نشسته بود. دستهایش روی فرمان بود و مرتب آن را یه این طرف و آن طرف حرکت می­داد، زاویه دید من طوری بود که هر دو را تقریبا به خوبی می­دیدم. خوب به خاطر دارم در تمامی مدتی که من و نفر دیگر به هم خیره شده بودیم و چشم از هم برنمی­داشتیم، آنکه سمت راننده بود حتی یک بار هم به من نگاه نکرد و این طور به نظر می­آمد که متوجه من نشده است.
همانطور که قبلا هم اشاره کردم نمی­دانم که زمان چگونه می­گذشت. بهر حال بعد از مدت زمانی که نمی­دانم چقدر بود همان نفری که داشت خیره به من نگاه می­کرد صورتش را به طرف نفر دیگر برگرداند و با دست چپ خود دو بار با حرکت آهسته به شانه او زد و وقتی او بی­حرکت شد با حرکت سر و به حالت اشاره حضور مرا به او فهماند، دوباره همان حالت جشم در چشم شدن و خیره نگاه کردن به یکدیگر تکرار شد ولی این بار 3 نفری، باز هم باید تکرار کنم که نمی­دانم چقدر زمان طول کشید. فقط یادم هست در تمام لحظات شروع تا پایان این قضایا من از شدت بهت و حیرت و ترس کاملا بی­حرکت بودم و قدم از قدم بر نداشته بودم. خشک و بی­حرکت ایستاده بودم. در همین حین ناگهان هر دو آنها به یکباره و درست همزمان دست­های بلند، باریک و لاغر خود را به طرفین باز کرده و روی شانه یکدیگر قرار دادند و دوباره همزمان به پایین ماشین خم شدند.
دیگر آنها را ندیدم. یکدفعه مثل کسی که از خواب پریده به خود آمدم. تنهای تنها در خیابان تاریک، مغزم کار نمی­کرد. ترس شدیدی وجودم را فراگرفته بود. تصور اینکه آنها همان لحظه درب ماشین را باز می­کنند و بیرون می­آیند مرا بر آن داشت که فرار کنم.
فاصله من تا خانه بسیار کمتر از فاصله­ای بود که برای رسیدن به حمام می­بایست طی می­کردم. اما جرأت اینکه از کنار آن ماشین رد شده و وارد کوچه بشوم را نداشتم. چرا که فکر می­کردم حتی اگر بتوانم فاصله آنجا تا خانه را طی کنم، زمان زیادی طول می­کشد که کسی بیاید و درب خانه را باز کند چون تابستان بود و همگی در پشت بام خواب بودند. بنابراین تصمیم گرفتم به طرف میدان باغچه بیدی که حمام فرد بهار در آن قرار داشت فرار کنم. به همین خاطر با سرعت شروع به دویدن به طرف خیابان سیاری (شهید برادران محبی) و میدان باغچه بیدی کردم. بخاطر دارم که در آن سال­ها، شب­ها ماشین­های سنگین از قبیل کامیون و تریلی در این میدان پارک می­کردند و همیشه تعدادی سگ در زیر این ماشین­ها می­خوابیدند. همین طور که به شدت می­دویدم صدای پاهایم در خلوت شب در خیابان می­پیچید و سکوت شب را می­شکست. به صدای دویدن من سگ­هایی که در زیر کامیون خوابیده بودند، بیدار شده بودند و به صدای بلند پارس می­کردند. چندتایی از آنها هم از زیر ماشین بیرون آمده بودند. ترسم دو چندان شد. حالا ترس از حمله سگ­ها هم وجود داشت، تنها امیدم در آن موقع این بود که خدا کند حمام باز باشد. در همان حال که می­دویدم از دور نگاه کردم و دیدم که چراغ­های حمام خاموش بود. حمام هنوز باز نشده بود.
ترس از اینکه آن دو موجود به دنبالم بیایند و یا توسط سگ­ها دنبال شوم و اینکه نه کسی در خیابان بود که کمکم کند و نه جایی که به آن پناه ببرم، حال بدی در من به وجود آورده بود که فقط خدا می­دانست. در آن وقت تنها چیزی که نظرم را متوجه خود کرد وجود یک باجه تلفن عمومی بود. این تلفن عمومی در سر کوچه­ای بود که حمام در نبش آن قرار داشت. نام قدیم آن را به یاد ندارم اما در حال حاضر این کوچه، کوچه شهید حمید رضا فرجی نام دارد. با عجله به داخل باجه رفتم. در آن را بستم و در قسمت کف آن به حالت خوابیده خودم را پنهان کردم. جایی را نمی­دیدم و امیدوار بودم که کسی هم مرا نبیند. در آن لحظات اگر کسی همراه من بود حتما صدای طپش قلب مرا می­توانست بشنود. همچنان ترس بود و ترس. یک ربع یا 20 دقیقه به همین صورت سپری شد، که در آن سکوت یکدفعه صدایی آشنا به گوشم رسید. این صدا چیزی نبود به جز صدای زنگ دوچرخه حسن آقا. حسن آقا مسئول باز کردن حمام بود و در کوچه و همسایگی خودمان زندگی می­کرد و ما با پسران او مرتضی و مصطفی دوست و همبازی بودیم. با شنیدن صدای دوچرخه انگار دنیا را به من دادند، با خوشحالی سرم را بلند کردم. حسن آقا را سوار دوچرخه دیدم. از باجه تلفن بیرون آمدم. جلو رفتم و با او سلام علیک کردم. ولی از آن ماجرا چیزی به او نگفتم. به داخل حمام رفتم. بعد از اینکه خودم را شستم، هوا هنوز تاریک بود. همان­جا داخل حمام ماندم تا هوا روشن شود و بعد از آن به خانه رفتم. صبح وقتی که همه اهل خانه برای خوردن صبحانه سر سفره نشسته بودند، برای آنها تعریف کردم که چه اتفاقی برایم افتاده، عکس العمل پدرم را به یاد ندارم. اما مادرم به تصور اینکه آنها که من دیده­ام اجنه بوده­اند، گفت دیگر حق نداری صبح زود به حمام بروی. خواهرم کوچکم که فقط ده سال داشت. به قول خودش آنقدر ترسیده بود که تا چند وقت بعد از آن هر وقت هوا تاریک می­شد به کوچه نمی­رفت. فردای همان روز روزنامه­های کثیرالانتشار خبر پرواز چند بشقاب پرنده را برفراز تهران چاپ کردند. پدرم هر روز روزنامه می­خرید و فردای آن روز وقتی در روزنامه خبر پرواز بشقاب پرنده­ها را خواندیم. به اهل خانه گفتم دیدید راست می­گفتم. آنها که من دیدم آدم فضایی بودند و هنوز هم گاهی اوقات وقتی یادم می­آید از کنار آن موجودات که با خلقتی دیگر بودند با فاصله شاید نیم متر رد شده بودم و روبروی یکدیگر قرار گرفته بودیم احساس خاص و خوشایندی به من دست می­دهد. این ماجرا نه در اروپا و آمریکا و نه به شیوه فیلم­های هالیوودی بلکه به طور غیر قابل باوری در یکی از همین محله­های شهرمان که زندگی در آن به صورت خیلی ساده جریان داشت و دارد به وقوع پیوست.
منبع: همشهری دانستنیها

آلایا – اهل سیستم ستاره ای پلیدیان – بخش ده

آلایا در اینترنت فقط و فقط از طریق کانال شخصی خودش در سایت «یوتوب» گفته هایش را به عموم می رساند و هیچ جای دیگری در اینترنت فعالیت نمی کند.

لینک کانال آلایا:

http://www.youtube.com/user/777ALAJE

در ادامه توجه شما را به متن دهمین ویدیو «آلایا» جلب می کنم.

یادآور می شوم که این متن، زیرنویس یک ویدیو است و به همین خاطر ممکن است برخی از جملات کوتاه یا تکه تکه باشد. پس برای متوجه شدن موضوع باید دقت بیشتری به خرج داد.

 

آلایا اهل پلیدیان – قسمت دهم

درود، من آلایا هستم از پلیدیان

آینده ی سیاره زمین ثابت و تعیین شده نیست، بلکه قابل تغییر است. مرتب در حال دگرگونی ست. همگی، حیات و انگیزه ی کل سیاره را هدایت می کنند. بر اساس انرژی افکار، احساسات و کرداری که همگی دارند خلق می کنند. این چگونگی کارکرد کیهان می باشد. ما همه بخشی از یک هشیاری هستیم. یک سیستم انرژی بنام هستی و یا خدا. و همه ی آنها به انرژی معنوی کیهانی متصل می باشند. در این سیستم، همه چیز بر روی همه چیز تاثیر دارد. حتی اگر شما آن را نبینید. حتی اگر شما آن را باور نکنید. اگر شما به کسی یا چیزی آسیب برسانید، در واقع دارید به خودتان آسیب می رسانید. اگر شما کارهای خوبی برای دیگران انجام می دهید، شما دارید برای خودتان هم انرژی خوبی خلق می کنید.

 

بیشتر انسانهای زمینی راه روشنایی را گم کرده اند و فکر می کنند نادانی و دیوانگی، معمولی ست. آنها انرژی های بد خلق می کنند، زیرا یاد نگرفته اند که از عشق استفاده کنند. و همچنین زیرا آنها به وسیله ی انرژی های منفی دستکاری شده اند. افراد بسیاری توسط نیروهای تاریکی دستکاری شده اند و این به یک آینده ی ناخوشایند برای سیاره زمین ختم می شود. در زمین، نفرت، تهاجم، خشونت، دخانیات، اسراف، ادراک اغراق آمیز و دستکاری انسانها در طبیعت بسیار زیاد است. 

 

 

 

بنابراین من همه ی شما کارگران روشنایی و مردم دلسوز را فرا می خوانم که این کار انرژی روشنایی را انجام دهید. برای التیام بخشیدن به زمین در مقابل منفی گرایی. بیایید فرمان را در دست خودمان بگیریم و به سمت آینده ای روشن برویم. انسان زمینی باید یک راه برای برگرداندن روشنایی پیدا کند. بیایید اجازه دهیم همه ی روح های گمراه فرصت احساس عشق را در قلبشان برای اولینبار داشته باشند. تا از فاجعه جلوگیری کنیم.

خودتان را از روشنایی کیهانی پر کنید و آن را به زمین بفرستید. 

 

 

 

از این اطلاعات استفاده کنید:

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من سیاره ی زمین را از همه ی انرژی های بد پاک می سازم.»

«همه ی تنفرها، همه ی تهاجمها، همه ی جدایی ها، همه ی خشونتها، همه ی جنگها، همه ی ارتشها و همه ی اسلحه ها…»

«همه ی مردم پرخاشگر، عشق را در قلبشان احساس می کنند و مسیر روشنایی را می پیمایند.»

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من سیاره ی زمین را از دیوانگی و جنون، اتلاف منابع رایگان  انرژی، وافکار رقابتی پاک می کنم.»

«همه ی انسانهای زمینی، از بردگی اقتصادی آزاد می شوند.»

«همه ی انسانهای زمین، به اندازه ی کافی برای خوردن دارند و نیز خانه ای برای زندگی کردن.»

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من سیاره ی زمین را از همه ی گروه های سری پاک می کنم.»

«همه ی سیاستمداران شر، همه ی غیر زمینیان شر، همه ی ایلومیناتی ها و همه ی مردم طمعکار.»

«همه ی شرارتهایی که آنها خلق کرده اند در حال سوختن و از بین رفتن است.»

«با قدرت عشق و نور کیهانی من سیاره ی زمین را از خشونت علیه حیوانات پاک می کنم، از حبس حیوانات، و از مافیاهای صنعتی.»

کشتن، بدترین کارمای منفی را خلق می کند. زمین باید این انرژی شر را با سونامی ها، طوفانها و زمین لرزه ها پاک کند. مردم زمین باید یاد بگیرند که همه چیز به انرژی ارتباط دارد. هرکاری که شما با کسی دیگر یا با طبیعت انجام می دهید، باز می گردد. این قانون کیهانی علت و معلول است. میوه ها و سبزیجات، انرژی بالاتری دارند. خوردن حیوانات، انرژی شما را در سطح پایین ارتعاش حیوانی نگه می دارد. و بعلاوه شما ترس حیوان وحشت زده ای که کشته شده را نیز می خورید.بنابراین اگر شما می خواهید که با انرژی های فراتر دگرگونی هماهنگ باشید، باید خوردن اجساد را متوقف کنید. مردم زمین باید یاد بگیرند که به طبیعت احترام بگذارند و با او هماهنگ باشند. فقط آن هنگام است که شما تمام فراوانی طبیعت را دریافت می کنید.

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من زمین را از همه ی سمها و بیماری ها پاک می کنم.»

«آسمان، آب، زمین، انسانها و حیوانات از سمها رها می شوند.»

«همه ی مردم بیمار التیام یافته اند.»

«همه ی افراد اهل دود و الکل، عشق به خود را پیدا می کنند و دست از صدمه زدن به خود و دیگران برمی دارند.»

«با قدرت نور کیهانی، من نقاط چاکرای همه ی انسانها را التیام می بخشم.»

«دی ان ای همه ی انسانها التیام یافته و در حال شکل گیری ست.»

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من سیاره ی زمین را از همه ی ادیان، فرقه ها، تعصب و خرافات پاک می کنم.»

آنها زندگی میلیونها نفر را از بین برده اند، و مانع از تکامل هشیاری و علم و دانش شده اند.

مردم زمینی ارتباط واقعی با هستی را می یابند.

هشیاری مرکزی کیهانی …

سرچشمه ی همه چیز…

«با قدرت عشق و نور کیهانی، من سیاره زمین را از همه ی نادانی ها، همه ی دیوانگی ها، همه ی گستاخی ها، و همه ی بی راهه ها پاک می کنم.»

«همگی قادر خواهند بود که همه ی مسدودیتها و مسائل کارمیک را التیام ببخشند.»

«همگی هشیاری فراتری خواهند داشت.» 

«همگی دانش کیهانی خواهند داشت.»

«همگی معنوی خواهند بود.»

«همگی نور را خواهند دید.»

«همگی عشق را در قلبشان فعال می کنند.»

همین که ما عشق واقعی کیهانی را تجربه کردیم، برای همیشه دگرگون می شویم.

با انرژی عشق، شما برای انرژی های فراتر روند دگرگونی آماده خواهید بود.

عشق، انرژی هشیاری مرکزی کیهانی می باشد.

عشق، راه حل همه چیز است. 

منبع:    http://www.facebook.com/danesh.keyhani

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: