رازهای کتب فلزی کشف شده در اردن -قسمت دوم


اولین کتاب فلزی اردن رمزگشایی شد.

اولین کتاب: یک لوحه کوچک به ابعاد کارت بانکی. این لوحه سه بخش دارد و هر سه یک راز را به سه شکل مختلف بیان می کنند. اولین بخش که در تصویر با قرمز علامت زده شده و حاوی تصویر شمعدان هفت شاخه {مقدس یهودیان} است نماد هفت نور آسمانی است که نگارنده معتقد است خوشه M45 یا پلیادیس است. این خوشه نزدیک به خانه الوهیم است که به عنوان خدا شناخته شده است. پایه این شمعدان حاوی سه نقطه نورانی است که سمبل کمربند اوریون است که روز 25 دسامبر به صورت عمودی در افق پدیدار می شود. اوریون صلیب مقدس کلیسا ها نیز بود.

بخش میانی که با سایه سبز مشخص شده است حاوی کلید گشایش رمز است زیرا نقشه ستاره ای اوریون و پلیادیس را نشان می دهد که در نقشه های مشابه بسیاری تمدنهای اولیه دیگر نیز به تصویر کشیده شده است. خوشه با سایه آبی مشخص شده است. یک خط منحنی رازآمیز که پلیادیس و خورشید و سیاره ای را به هم وصل میکند. در تعبیر دوم شاید تصویر مسیر سفر از ناحیه پلیدیاس به طرف خورشید و زمین ما اما تعبیر دوم نمیتواند صحت داشته باشد زیرا سه ستاره در یک ردیف رو به آسمان را در مسیر خورشید نمایش میدهد. پس این خورشید نمیتواند خورشید ما باشد بلکه منظومه خورشیدی دیگری است که تصویر آن در تمام نقشه های ستارگان باستانی دیده می شود. احتمال سوم این است که خط منحنی نشانه مسیر سفر خدایان است و خطی به آن می پیوندد که دور پلیادیس میچرخد و به طرف ناحیه ای ادامه مسیر میدهد که به سیستم ستاره ای میرسد که در نقشه های قدیمی تصویر شده است, خورشید دومی پیش از رسیدن به خورشید و سیاره اصلی. با تصویر دست نوشته ووی نیچ و نقشه ستاره طلائی اینکا مقایسه کنید:

http://thehiddenrecords.com/voynich.php

http://thehiddenrecords.com/clues.htm

نقشه ستاره در پایین ترین قسمت لوح سمبل سفیدی در میان دارد که بالای کمربند اوریون قرار گرفته با مثلثی شبیه به نوک فلش که به ناحیه پلیادیس – مشخص شده با سایه سبز- اشاره می کند. این سمبل شاهد اصلی بر مطالب عنوان شده در این بخش مقاله است زیرا سمبلهای مصری و سومری باستان از هفت ستاره مقدس به اعتقاد نگارنده نماد خوشه پلیادیس است. سه ستاره, سه مغ, که کمربند اوریون هستند و در تصویر با رنگ آبی فیروزه ای مشخص شده اند با سمبل مقدس «را» به جای ستاره نمایش داده شده اند. این سه از یک جهت به سمت تاوروس اشاره میکند (با توجه به مقدس بودن گاو در آن زمان جای تعجب نیست) و از جهت دیگر به سمت سمبلی که به نظر نگارنده خوشه کانیس ماژور است.

متن تصویر: صلیب مقدس کنستانتین, سمبل مسیح

تصویر فضانورد باستانی مربوط به 6000 سال پیش از میلاد در والکامونیکا ایتالیا

صلیب مقدس کلیسا همان اوریون است- شواهد بسیار محکم

تصویر بالا حاوی دو نمونه از دست کم 7 تصویری است که نگارنده به عنوان شاهدی برای اثبات یکی بودن صلیب مسیحیت و اوریون استفاده کرده است. اما چرا اوریون؟ اوریون مانند تابلوی نمایش جهت کیهانی است. اما رو به کدام سمت اشاره میکند؟ قسمت میانی تصویر بالا تصویری چند هزار ساله است که در غاری در ایتالیا کشف شده است. این تصویر برای محققین یوفو شناخته شده است. تصویر فضانوردی با کلاه کاسکت, زانوان خم شده و پنجه هایی که قرارگیریشان نشان میدهد در حال پرواز است. این قدیمی ترین تصویری است که راز صلیبی را در بر دارد که کنستانتین, بنیانگذار مسیحیت ادعا کرد همراه با تمام ارتشش شاهد آن بوده است.

به سه ستاره ای که در یک ردیف قرار گرفته اند دقت کنید. تصویر غار ایتالیا نشان میدهد که سه ستاره به فضانورد باستانی اشاره می کنند, فضانوردی که تقریبا در تمام آیینهای باستانی به ستاره خاصی منسوب می شود. همان ستاره ای که تقریبا در تمام آیینهای باستانی به اجداد ما ارتباط داده شده است. سه ستاره در یک ردیف در متن «ماتیو» درباره داستان مسیح به شکل سه پادشاه نام برده شده اند. کمربند اوریون در تاریخ 25 دسامبر (تاریخ تولد مهر مطابق آیین باستانی ایرانی مهرپرستی- مترجم) در افق به صورت عمودی آشکار می شود و رو به ستاره ای که نزدیک پلیادیس است اشاره می کند(به تصویر بعدی مراجعه کنید). اهمیت اصلی متن نام برده شده در بالا در این است که از اشاره شدن به جایگاه ستاره خورشید مانند بیت الحم در آسمان سخن می گوید. به عبارت دیگر از داستان سه مغ/پادشاهی که بر اساس سنت مسیحیت برای تولد مسیح از مشرق زمین آمده بودند به صورت سه ستاره که در شرق طلوع می کنند تا به ستاره محل تولد یا منشا مسیح اشاره کند رمز گشایی میکند.

سنت فراماسونی هم همین استفاده را از نام سه پادشاه سمبلیک کمربند اوریون و صورت فلکی تاوروس و پلیادیس و ستاره هایش می کند. برای مطالعه بیشتر به این صفحه مراجعه کنید:

 

 

دست نوشته باستانی لاتینی که در تصاویرقبلی نمایش داده شده صلیب دو گانه ای را با اوریون که به صورت ستاره کشیده شده نمایش می دهد. همچنین بره خدا, مسیح پیامبر را نشان می دهد که بر روی صهیون فرود آمده است. به نظر نگارنده کوه صهیون کوهی است به نام دیر الا در اردن. کوهی به شکل صورت. دست نوشته پیشگویانه از بره خدا میگوید که برای احیای دانش از دست رفته بازمی گردد. برای تصویر دست نوشته به صفحه زیر مراجعه کنید:

http://images.nypl.org/?id=427667&t=w

 

 

متن تصویر: سه پادشاهی که از شرق می آیند تا ستاره مسیح را بیابند

صلیبهای مقدس دو گانه مسیحیت بر روی کتب فلزی

بعضی دانشمندان معتقدند صلیب دو گانه تصویر شده روی کتابهای فلزی که در تصویر پایین نشان داده شده زمان بازگشت مسیح را که همزمان با گشوده شدن مهر این کتابها خواهد بود بازگو میکند. شمعدانهای تصویر شده روی دو کتاب تصویر زیر با هفت ستاره نشان هقت نور آسمانی پلیادیس هستند که در خانه یهودیان با هفت شمع روی شمعدان تصویر پردازی میشود.

شمعدان هفت پایه دارای ساقه بلند با سه دایره بر روی آن

سه ستاره اوریون به صورت عمودی رو به پلیادیس اشاره میکنند. این سه ستاره خورشید مانند در سایر نقشه های آسمانی هم تصویر شده اند. نقشه شهر واتیکان نیز شامل همین سه ستاره هست. برای اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید:

http://keyofsolomon.net/

در تصویر زیر سه ستاره اوریون نمایش داده شده اند و بیشترین تاکید بر ستاره بیت الحم گذاشته شده , جایی که خانه اجداد ما بوده است.

شمعدان هفت پایه با درخت کیهانی ترکیب شده است- اسرار بیشتر

کتاب فلزیی که تصویر آن در مرداد 2011 در اختیار عموم قرار گرفته – تصویر زیر- در رمزگشایی شمعدان هفت پایه, ستاره های اوریون و پلیادیس کمک می کند. بخشی خوشه مانندی که با سبز مشخص شده به عقیده نگارنده ترکیب درخت کیهانی خدا و راز این ستاره است. مردم باستان راز خدا و ستاره اجداد ما را یکی میدانستند. و حاصل آن حماسه های  انجیل است که امروز در اختیار ماست. در بالای شکل خوشه مانند درخت کیهانی رشته ای از خوشه ستارگان تصویر شده همراه با سمبلهایی به شکل x y z f  که رو به کمربند اوریون اشاره می کنند.

به نظر نگارنده این سمبلها که به شکل حروف هستند تصویر خوشه های آسمانی مختلف هستند. اگر چنین باشد این سمبلها در نوشته های باستانی استفاده شده اند و به همین دلیل متون باستانی به نظر بعضی ترکیب بی معنی لغات و حروف است و به همین دلیل رای به تقلبی بودن این نوشته ها میدهند. اما نباید فراموش کرد که این کتب اولین نوشته های رمزآمیز گروههای سری و فرقه های مسیحی بوده است. یک نکته جالب درباره یکی از ستاره های اوریون در این کتاب و یکی دیگر از کتابها وجود دارد. به نظر می آید یکی از ستاره های بزرگتر اوریون در واقع از دو ستاره تشکیل شده است. از آنجا که ستاره های پرنورتر در متون و تصاویر باستانی برای نشانه گذاری آسمان اهمیت بیشتری دارند یکی از ستارگان اوریون میتواند دو ستاره یا سه ستاره باشد که به صورت یک ستاره پرنور تصویر شده است. شکلهای شهاب مانند روی لوح ممکن است تصویر کرم-چاله باشد و نه شهاب. این مطلب در لوحه های بعدی هم توضیح داده خواهد شد. سه ستاره بالای شمعدان نیز سمبل تثلیث آسمانی هستند. درخت کیهانی حیات را در سراسر جهان به هم متصل می سازد.

 

عدد سری که محل الوهیم را نشان می دهد

کتاب فلزی زیر یک رشته عدد دارد که در جوامع سری باستانی به خوبی شناخته شده است و دقیق ترین روش برای پیدا کردن محل ستاره است

1 7 5 3

این رسته عدد در یک کتاب قدیمی ماسونری هم ذکر شده است. از آن به عنوان یک مسیر, راه رو به آسمان برای رسیدن به خدا یاد شده است, با اعداد سری که هر یک تعداد پله ها برای رسیدن به آسمان را نشان می دهد.

منبع:       http://www.thehiddenrecords.com

پ . ن : با تشکر فراوان از  الهام عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

صفحه فیسبوک دنیای اسرارآمیز

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE

Posted on ژوئیه 22, 2012, in فرازمینی ها در زمانهای کهن, پلياديان. Bookmark the permalink. 6 دیدگاه.

 1. نکات بسیار جالبی در متن بود. ممنون.

 2. ممنون خبر مهمی بود

 3. 59.5166666 = 3571/60
  51666666 = 59.5166666-59
  31 = 51666666*60
  این رمز که خیلی ساده بود
  یعنی 59 دقیقه و 31 ثانیه
  59یک درجه از صفردرجه کمتر
  31 یک درجه از180درجه بیشتر
  یعنی از خط راست رو به آسمان فقط یک درجه از هر طرف منحرف شده
  از راست به چپ

 4. با اغماض بسیار زیاد میشه پذیرفت.یه جاهاییش که منطبق نبوده با زور خورونده بهش.درواقع شاید اولین نظریه ای رو که به ذهنش رسیده مطرح کرده.در هر حال ممنون.شاد و پیروز باشید.

برای mahmod2500 پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: