بایگانی روزانه: جون 4, 2012

مدرکی غیر قابل انکار از حضور یوفوها روی زمین در تمدن مایاها

یکی دیگر از آثاری که مرتبط بودن تمدن مایان با غیر زمینیان را در گذشته فریاد می زند.
این تصویر، یک سفینه را به روشنی نشان می دهد که در حال انجام کاری بر روی یک انسان مُرده است.
بخشی از سیستم خورشیدی نیز در این اثر نمایان می باشد.
یکی از مدرکهایی که کار را برای انکار کنندگان موضوع وجود غیر زمینیان هوشمند بسیار دشوار کرده است. در واقع باید به این انکار کنندگان گفت که وقت خودتان را بیش از این برای اثبات دیدگاهتان هدر ندهید. مدارک بی شمار هستند و باز هم آثاری مانند آنها کشف می شود و همچنین تعداد آنها نیز رو به افزایش است.
کار از اثبات کردن گذشته، باید برای دانستن نقش غیر زمینیان و کار آنها در گذشته و حال جستجو کرد و دید که انسانیت با چه پدیده ها و شرایطی روبروست.
Photo: یکی دیگر از آثاری که مرتبط بودن تمدن مایان با غیر زمینیان را در گذشته فریاد می زند. 
این تصویر، یک سفینه را به روشنی نشان می دهد که در حال انجام کاری بر روی یک انسان مُرده است. 
بخشی از سیستم خورشیدی نیز در این اثر نمایان می باشد. 
یکی از مدرکهایی که کار را برای انکار کنندگان موضوع وجود غیر زمینیان هوشمند بسیار دشوار کرده است. در واقع باید به این انکار کنندگان گفت که وقت خودتان را بیش از این برای اثبات دیدگاهتان هدر ندهید. مدارک بی شمار هستند و باز هم آثاری مانند آنها کشف می شود و همچنین تعداد آنها نیز رو به افزایش است. با این تلاشتان عدم وجود غیر زمینان را ثابت نمی کنید، بلکه عدم وجود هوشتان را ثابت می کنید! 
کار از اثبات کردن گذشته، باید برای دانستن نقش غیر زمینیان و کار آنها در گذشته و حال جستجو کرد و دید که انسانیت با چه پدیده ها و شرایطی روبروست.
منبع:       https://www.facebook.com/danesh.keyhani  
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: