بایگانی روزانه: مه 25, 2012

2012

2012

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت : 384 دانستنیها

تاریخ : 17 سپتامبر 2010

 

با درود گزارش اینهفته را به مروری بر حوادث غیر طبیعی که در 10 سال گذشته درجهان اتفاق افتاده است اختصاص می دهم خصوصا توجه خاصی بر وضعیت آب و هوا که بدون شک دچار اختلالات و یا آنکه به سادگی وارد چرخه یا فصل جدیدی شده که تا امروز دانشمندان نتوانسته اند تحلیل و یا نتیجه محکمه پسندی در این رابطه ارائه دهند میدهم، امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرارگیرد.

براستی می توان شروع حوادث غیرطبیعی خصوصا حوادث جوی را از پیشترها یعنی حداقل از 20 سال گذشته بررسی کرد اما بدلیل کثرت حوادث به همین ده سال بسنده میکنم. آنهائی که حدود 50 سال از سنشان می گذرد مانند اینجانب خوب به یاد دارند  که حوادثی مانند زلزله، آتش فشان، طوفان و این قبیل فجایع طبیعی اتفاق می افتاد وهمه بر این باور بودیم که تقریبا حدود هر ده سال یا کم و بیش، زمین لرزه، آتش فشان و یا طوفان و سیل وسیعی در جائی از کره زمین اتفاق می افتد و تا آنجا که میدانیم پس از کنار گذاشتن مسیر طبیعی و سیر وقوع حوادث، بستگی به شانس انسان هم داشت که در کجای کره زمین این گونه حوادث رخ می داد، شخصا بیاد می آورم تنها حادثه ای که بقولی از بیخ گوشم جست حادثه زمین لرزه «بوئین زهرا» بود که درآن زمان من کودکی 4 یا 5 ساله بودم که خوب بیاد دارم پدرم نیمه شب مرا از زمین بلند کرد و همراه دیگر اعضا خانواده که همه دچار وحشت شده بودند به خیابان برد وحتی بیاد می آورم که آنشب تا صبح را با دیگر همسایه ها درجنوب شهر تهران » چهار راه رضائی»، شب را تا صبح درخیابان گذراندیم، متاسفانه آمار تلفات بیادم نیست اما ظاهرا ناحیه بوئین زهرا با خاک یکسان شده بودهزاران نفر کشته شده بودند و بخاطر آنکه تهران در دو سه ساعتی ناحیه زلزله زده بود صدمات حاصله و خرابی در تهران اندک بود. طبعا حوادث طبیعی و زمین لرزه هائی در ایران و دیگر نقاط جهان پس از آن اتفاق افتاد اما نسبتا اندک بود و این مسئله را هم بیاد می آورم، زمانیکه درجائی فاجعه طبیعی رخ می داد اکثریت مردم جهان و خصوصا دولتهای آنان به مدد آسیب دیدگان می شتافتند و ماجرا به نوعی حل می  گردید اما درده سال گذشته بدلیل شتاب گرفتن بلایای طبیعی و یا بقول اینجانب غیر طبیعی، مردم جهان و دولتها توان مدد رسانی شان اندک شده واغلب بودجه های مختص به بلایای طبیعی را پس انداز کرده تا در صورت وقوع حادثه در کشور خود،آنرا صرف مردم و خسارات و آسیبهای احتمالی خود کنند حال سوال بزرگ و مهم این است، آیا درگذشته های دور و یا درهزاره های پیشین مردم کره زمین شاهد چنین حوادث مسلسل واری بوده اند یا خیر؟ قدر مسلم رکورد حوادث ثبت شده دقیقی که داریم متعلق به 150 یا حداکثر 200 سال گذشته است ولی با پیشرفت تکنولوژی و یافته های باستانشناسی مشخص گردیده است که حوادث فاجعه باردر صده یا هزاره های پیشین اتفاق افتاده است فقط دقیقا نمی دانیم مانند حوادث امروزی سلسله وار بوده یا بعنوان مثال در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و یا آنکه بشکلی ناگهانی در مدتی کوتاه مثلا در یکروز یا… اتفاق افتاده است. چند سال پیش دانشمندان کشف بسیار ارزنده ای کردند که ظاهرا بخاطر آب شدن یخهای ناحیه ای از قطب «فیل» منجمد شده ای را یافتند که در زمان مرگ در حال جویدن مقداری گیاه بوده و بطور ناگهانی از پا درآمده بود. نکته قابل توجه این بود که  گیاهانی که در سیستم گوارشی فیل نامبرده بود هنوزسالم مانده بود و گیاهان به نواحی گرم یا معتدل کره زمین تعلق داشت و دانشمندان از این کشف خود نتیجه میگیرند که محل زندگی آن فیل که در قطب پیدا شده بود درآن زمان منطقه ای با هوای معتدل بوده و نتیجه دیگر آنکه فیل یاد شده در اثر جابجائی ناگهانی قطبین و بروز ناگهانی هوای سرد و یخبندان منجمد شده است. ظاهرا این کشف عظیم نگرانی زیادی در جمع دانشمندان بوجود آورد که اگر چنین حادثه ای مجددا تکرار گردد و قطبین زمین در مدت بسیار کوتاهی جابجا گردد فجایع غیر قابل تصوری درسطح جهان پدید خواهد آورد که حتی تصور آن هم وحشت آور می باشد. البته سوال دیگر این است که درچه زمان و تحت چه شرایطی قطبین تغییر پیدا خواهند کرد؟ چند تئوری مطرح شده است که بخشی علمی و بخشی براساس یافته های باستانشناسی می باشد که بطور اختصار به یکی دو نمونه از آنها می پردازیم. گروهی از دانشمندان براین باورند که منظومه شمسی نیزهمچون کره زمین دارای فصولی می باشد و ظاهرا هر «12.500» سال وارد مرحله خاص سماوی می گردد که سبب تغییر قطبین می گردد، گروهی دیگر معتقدند هر 26 هزار سال این اتفاق می افتد و باز گروهی دیگر معتقدند که خورشید در وضعیتی قرار میگیرد که هر  6 هزار سال تشعشعات و پرتوهای وسیعی از خود خارج می کند که سپر دفاعی کره زمین یعنی حوزه مغناطیسی زمین را برای مدتی از بین می برد و درآن زمان کره زمین بی دفاع دربرابر پرتوهای مرگبار خورشید صدمات شدیدی را تحمل می کند. گروهی دیگر براین باورند که سنگ آسمانی عظیمی در مدار اصابت با زمین قرار میگیرد و پس از برخورد با زمین سبب یخبندان در کره خاکی ما می گردد و گروه اندکی هم از سوپر آتش فشان خبر می دهند.

ناگفته نماند که سوپرآتشفشان امر غیر محالی به حساب نمی آید زیرا براساس یافته های زمین شناسان حدود 2 میلیون سال پیش این اتفاق افتاده است و97% حیات در کره زمین را نابود کرده وهمچنین یک میلیون و دویست هزار سال پیش حادثه تکرار شده و آخرین بار نیز در شمال آمریکا 650 هزار سال پیش آتشفشان ،معروف «یلو استون» اتفاق می افتد و این بار 75% حیات زمین نابود می گردد، دلیل نابودی 75% را نیز بخاطر پدید آمدن ابرهای غلیظ و خطرناک در آسمان کره زمین و عدم طلوع خورشید برسطح زمین و در نهایت بارانهای شیمیائی ارزیابی میکنند.

گزارش هفتگی

نویسنده : آرش بیک

قسمت : 385 دانستنیها

تاریخ :  24سپتامبر 2010

 

با درود ادامه مطلب هفته گذشته را که در رابطه با تغییرات جوی وآب وهوا و اثرات منفی آن بر زندگی روزمره انسان در ده سال گذشته اتفاق افتاده است را به آگاهی تان میرسانم و امیدوارم مورد توجه شما قرار گیرد.

… و اما هفته گذشته اشاره کوتاهی به نظرات گروهی از دانشمندان که وضعیت جوی فعلی را بطور علمی تجزیه و تحلیل کرده بودند اختصاص داده بودم آنان، گرم شدن  زمین را به دوره های خاص و حوادثی مانند برخورد سنگ آسمانی و آتش فشان های عظیم در هر چند هزار سال تقسیم کرده بودند که ناگفته نماند نظرات و تئوریهای آنان با تکنولوژی امروزی تقریبا امری منطقی بنظر می رسد.

حال میپردازیم به اسناد و مدارکی که توسط باستانشناسان در طی چند صد سال گذشته از دل خاک بیرون آمده است و همچنین مکانهائی مانند اهرام مصر و اهرام مایا و اینکا، که قرنهاست انسان مناظره گر آنان است و بقولی در پی شکستن کد و رمز و رموز آنان است. ابتدا به تقویم تمدن «مایا» می پردازیم و آنکه اصولا چگونه مردمی در چهار هزار و اندی سال پیش چنین تقویم دقیقی را طراحی کرده اند و آیا غرض از درست کردن چنین تقویمی اتفاقی بوده و فقط جنبه اندازه گرفتن زمان را داشته و یا آنکه آنان قصد اخطار دادن به آیندگان را داشته اند، البته جواب چنین سوالی شاید به سادگی در اختیار ما قرار نگیرد ناگفته نماند که سوالات بیشماری در رابطه با تقویم «مایا»، مطرح است و در چند سال گذشته محققان بیشماری برای کشف کردن اسرار تمدن مایا به آن منظقه سفر کرده اند درمیان این افراد مایلم به شخصیتی بنام «گراهام هنکاک» اشاره کنم که به کشفیات قابل ملاحظه ای دست یافته که بطور خلاصه به آن نظری می اندازیم، وی در رابطه با قوم «مایا»، عقیده دارد که اهرامی که در «تیهووا ناکو» یا دربخشهای دیگرجنوب آمریکا، ساخته شده اند بدون شک با اهرام مصر و بناهای شبیه به اهرام مانند زیگورات در ایران و بناهای اینکا در آسیای میانه و حتی اهرام چین که همواره مسکوت نگاه داشته شده است در ارتباط می باشند او می گوید، بدلیل استفاده از یکنوع سنگ درساختمان اهرام بنام» لایم استون»سازندگان اصلی آنان آگاهی کاملی بر انرژی خاص این نوع سنگ داشته اند که هنوز دقیقا برای دانشمندان ما روشن نیست که چرا در تمام اهرام این نوع سنگ بکار رفته است! گراهام نگاهی به رابطه تقویم و ستاره شناسی «مایاها»،کرده و اشاره می کند و می گوید؛ علوم ستاره شناسی و نجوم این قوم ، بی نظیر بوده است و هنوز نمی دانیم چگونه آنان با تکنولوژی آنزمان که به عقیده دانشمندان ناچیز شمرده شده چگونه توانسته اند نظم ستارگان را اینگونه دقیق شناسائی کنند وی معتقد است که اهرام دیگری در نقاط دیگر کره زمین مانند چین و ژاپن وجود دارند که بعنوان مثال اهرام ژاپن اخیرا در اعماق آبهای ساحلی کشف شدند و این اهرام با دیگر اهرامی که در نقاط گوناگون وجود دارند کره زمین را مانند کمر بند محافظی در مقابل چیزی ناشناخته محافظت می کنند.

درمیان باستانشناسان غربی ،  برجسته ترین آنان پروفسور «ذکریا سیچین»، است که با  احاطه وسیع بر زبان سومری داشته و تا به امروز توانسته است هزاران لوح سومری را ترجمه کرده و در هشت کتاب نفیس آنرا قرار دهد و بقولی تاریخ بشر را دوباره نوشته است البته بحث و جدل در رابطه با آثار وی هنوز در جریان است اما همانگونه که پروفسور ذکریا اشاره کرده و گفته است: آثار سومری را من صرفا ترجمه کرده ام و نه چیزی بدان اضافه کرده و یا کم کرده ام و این الواح ترجمه شده ، تئوری نمی باشد بلکه واقعیت حوادثی است که در دوران باستان اتفاق افتاده است. ذکریا می گوید؛ تمام اهرام بدست خدایان سومری یا همان «آناناکیها»، در یک دوره خاص که حدود 10 تا 12 هزار سال پیش است ساخته شده اند و در تمامی این اهرام الواح ، سنگ نوشته ها و مجسمه هائی وجود دارند که همه حاکی از گذر سیاره عظیمی میکند که در منظومه شمسی هر «3600»، سال سبب تغییرات جوی شدید در کره زمین و دیگر سیارات  منظومه شمسی میگردد، وی ادامه داده و می گوید؛ بدلیل طولانی بودن زمان «3600»، سال وعمر کوتاه انسان و در برابر آن این حادثه بسیار عظیم و بخشا ویرانگر از ذهن انسان پاک می گردد تا آنکه زمان بازگشت آن جسم عظیم یا کره معروف بنام»نیبیرو»، تکرار می گردد، تغییرات جوی ناخواسته ای بوقوع می پیوندد و متاسفانه بدلیل نداشتن رکورد دراز مدت از وضعیت آب و هوای کره زمین بشر دچار سردرگمی و این سوال بزرگ می گردد که چرا آب و هوای کره زمین که اصولا باید همیشه یکسان بوده و دچار تغییر نگردد بدین شکل عظیم مختل می گردد. پرفسور ذکریا می گوید، متاسفانه تاریخ بدست افرادی مغرض نوشته شده است و واقعیت وجودی سیاره نیبیرو در هیچ کتاب تاریخی اشاره نشده است، حال یا قدرتمندان جهان از این امر آگاهند و نمی خواهند مردم دچار وحشت گردند و یا آنکه نمی خواهند مردم سر از چنین اسراری درآورند . او چنین خاطر نشان می کند که اهرام موجود درکره زمین توسط خدایان سومری در هزاره های گذشته بمنظور هدف خاصی ساخته شده وسپس توسط اقوام بومی و محلی اشغال شده است بعنوان مثال اهرام مصر هیچ ارتباطی با پادشاهان مصری ندارند و آنها یعنی پادشاهان مصری هزارن سال پس از ساخته شدن اهرام از آن بعنوان نمادی از قدرت خود نام برده اند و همانطور که همه میدانیم حتی باستانشناسان مصری متعصب هم اعتراف کرده اند هیچ مدرکی تا به امروز از چگونگی ساخته شدن اهرام توسط مصریان، یا پادشاهان آنان بدست نیامده است. پرفسور ذکریا، می گوید؛ هر «3600 » سال مسافران فضائی بنام «آنوناکی ها» در زمان نزدیکی کره خود بنام «نیبیرو «، به زمین، سفاینی بسوی کره زمین میفرستند تا موجوداتی بنام انسان را که خود خلق کرده اند، وضعیتشان را بررسی کنند و هرگاه که به زمین می آیند در صورت تمایل ، هدیه یا تکنولوژی جدیدی را در اختیار بشر قرار می دهند. وی درپایان می گوید؛ اولین کتاب یعنی کتاب «گیلگمش»، توضیحات دقیقی راجع به این مسافران فضائی داده است که می توانید آن را مطالعه کنید.

پایدار باشید

 

 

منبع :      https://www.facebook.com/iranufo

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: