بایگانی روزانه: مه 15, 2012

مراقبه

بشر در اغاز با اگاهی کامل از رسالتی که بر عهده دارد پای به جهان هستی می گذارد .

اما بعد از ورود به دنیای مادی به تدریج هدف اصلی را به ذهن ناخوداگاهش سپرده

و ان را در سیر تکاملی اش به سوی بلوغ فراموش می کند.

در این بین گاهی جرقه ای از انچه در اعماق ذهنش نهفته است به اگاهی اش
الهام می بخشد .

اما چون قادر به درک کامل ان نیست بدون ان که تعمقی در موردش انجام دهد
از ان می گذرد وچه بسا بدون موفقیت در انجام رسالتی که بخاطرش متولد شده
دوباره به ماورا برمی گردد.

مراقبه تنها راه رسیدن به ضمیر نا خود اگاه ورسیدن به ماموریتی است که
بخاطر ان به دنیا امده ایم .

حقیقت را می توان در میان دم وباز دم یافت .

پس از دم ودرست قبل از باز دم قبل از انکه نفس بیرون بیاید نتیجه نیک است
اینجا مکان حقیقت است .

تنها چیز غیر دنیوی عشق است .تنها در عشق است که
مقایسه جنگ وخشونت وجود ندارد .

اگر عاشق باشی انرژی هایت انباشته می شود .

تقسیم ودوگانگی وجود نخواهد داشت واین انرژی هر چه بیشتر باشد

بیشتر به مهربانی عاشقانه غیر شخصی ومهر ومحبت تبدیل می شود
و بیشتر از جنسیت فاصله می گیرد.

دوستتان دارم یکدیگر را بیشتر دوست بدارید………………..

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: