بایگانی روزانه: مارس 6, 2012

پیش بینى خونریزی بیشتر در سوریه توسط یک پیشگو در 500 سال پیش

نهر خون از زبان «نوستراداموس»

پیش بینى خونریزی بیشتر در سوریه توسط یک پیشگو در 500 سال پیش

https://i1.wp.com/images.alarabiya.net/5d/d8/436x328_373_198801.jpg

اگر پیش گویى ها قابل اعتماد باشد و منظور پیشگو هم درست و دقیق ارزیابى شده باشد، شهر رستن واقع در بین حمص وحماى سوریه، در آستانه یک کشتار بزرگ و در انتظار نهرى از خون است.

پنج قرن پیش، یک پیشگو که معروف به «جغد شوم پیشگویان» است و انواع فاجعه ها را پیشگویى کرده، گفته است «اریتوزا» رنگ سرخ خواهد گرفت و شاهد رودى جدید خواهد شد.

«نوستراداموس» در سال 1555 در کتابى که بر آن نام «قرون» نهاده است، پیشگویى هایى کرده که بعضى از مفسران، آنها را بر مصادیق جدید منطبق دانسته اند. حوادثى از قبیل ظهور هیتلر، حوادث 11 سپتامبر و ماجراهاى صدام از این جمله اند.

«العربیه.نت» روز گذشته بطور تصادفى به یکى از این موارد برخورد و شاخه شعبه هاى موضوع را جستجو کرد. به نظر رسید که شهر رستن سوریه مى تواند مصداق یکى دیگر از پیشگویى هاى نوستراداموس باشد.
البته بحث بر سر صحت و سقم پیشگویى ها در 5 قاره ى جهان ادامه دارد. خیلى ها معتقدند که آنچه این پیشگو گفته است نیاز به تاویل و تفسیر دارد. به همین دلیل ما در اینجا چهار بیت از اشعار نوستراداموس را که به زبان فرانسوى سروده است مستقیماً نقل مى کنیم و ترجمه ى آنها را مى آوریم:

Enno∫igee feu du centre de terre
Fera trembler autour cité neufue
Deux grands rochiers longtemps feront la guerre
Puis Arethu∫e rougira nouueau fleuve

آتشى که لرزه بر اندام زمین مى اندازد از مرکز زمین بر مى خیزد
این آتش، شهر نوین را به لرزه در مى آورد.

دو صخره ى عظیم نبردى طولانى خواهند داشت
سپس»اریتوزا» رنگ سرخ خواهد گرفت و شاهد رودى جدید خواهد شد.

بعضى ها مى گویند پیشگویى ها «نوستراداموس» بویژه آنها که با نام اشخاص یا اماکن ذکر شده اند، تحقق یافته اند. هر چند بعضى از اسامى تغییراتى دارند. مثلاً نام هیتلى به صورت «هسلر» ذکر شده است و نام صدام گویى برعکس آمده است. لذا رستن نیز با نام تاریخى اش «اریتوزا» مى تواند قابل قبول باشد.

اریتزوزا دختر امپراطورى بود که جانشین اسکندر شد. معناى این اسم در یونان قدیم «خداى رودخانه» است. اریتزوزا نام قدیمى رستن است که رودخانه ى «عاصى» از وسط آن مى گذرد. جانشین اسکندر، سلوکوس نیکاتور در سال 322 قبل از میلاد نام دخترش را بر این شهر نهاد.

جمعیت رستن اکنون به 90 هزار نفر مى رسد. گفته مى شود مردم این شهر اوضاع معیشتى خوب و نسبتاً مرفهى دارند. آنها از نظر علمى و فرهنگى هم در سطح بالایى هستند. از سوى دیگر رتبه ى دوم را بعد از حمص در انقلاب کنونى سوریه دارد. رستن تا همین الآن نیز صدها قربانى داده است. اما «نوستراداموس» طبق شعر مذکورش روزهاى سیاهترى را براى رستن پیش بینى کرده است.

پیش گویى هاى «نوستراداموس» البته ابعاد سوررئالیستى دارند. یعنى توام با خیال و ابهام تفسیر مى شوند و نمى توان آنها را به زمان خاصى نسبت داد. مثلا مفسران مى گویند در ابیات فوق منظور از دو صخره، دو آسمانخراش معروف تجارت بین المللى نیویورک مى باشند و منظور از مرکز زمین خاور میانه است و نیز منظور از شهر نوین، نیویورک مى باشد.

اما بعضى ها مى گویند که منظور از دو صخره، اراده ى مردم سوریه براى تغییر در کشورشان به نفع آزادى، دموکراسى و عدالت اجتماعى است و صخره ى دیگر ماشین جنگى رژیم است که تا کنون تغییرى در شیوه هاى خود نداده است.

منبع:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/05/198801.html

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: