هیسنگنو پایگاه فضائی باستانی ما


هیسنگنو پایگاه فضائی باستانی ما

https://i2.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hesing-1.jpg

 

زمانی که پدر روحانی و کاشف فرانسوی بنام  پدر » دوپارک » خرابه های پایتخت » هیسنگنو » را در سال 1725 کشف نمود, ساکنان انجا سالهای بسیاری بود که به افسانه پیوسته بودند – زیرا قرنها پیش بدست چینی ها منقرض شده بودند (به پدر دوپارک دکترای افتخاری دادند و در مجامع دانشگاهی از او به عنوان یک پرفسور باستان شناسی یاد میشود ) در داخل شهر پدر » دوپارک » بیش یکصد ستون سنگی » مونولیت » ( سنگهای عظیم تک سنگی ) را مشاهده نمود که بطور حتم متعلق به بنای معبدی بوده که علیرغم چپاول و غارت, اثار روکش نقره ای روی انها بچشم میخورده است . وی همچنین یک هرم سه طبقه, قسمت زیرین یک برج از جنس چینی به رنگ فیروزه ای و کاخ سلطنتی انجا با تخت سلطنتی که مزین به تصاویر خورشید و ماه بود را کشف کرد . ضمنا» در انجا یک سنگ » سنگ ماه » که یک جسم بزرگ سفید خارج از زمینی بود و دارای

https://i1.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-2.jpg

معبد لالیبا در اتیوپی – این معبد برای بسیاری از مسیحیان اروپا هم دارای ارزش است . اما هنوز تاریخ ساخت ان مشخص نیست . این معبد که شبیه صلیب شکسته میباشد از سنگ یکپارچه تراشیده شده و چند سال پیش از زیر خاک خارج شده است . اینگونه علائم صلیب شکسته در سایر قاره ها هم مشاهده شده است .

نقوش برجسته جانوران و گیاهان ناشناخته ای بود, وجود داشت . در سال 1854 یک کاشف فرانسوی دیگر بنام » لاتور الینی » مقبره های دیگری کشف نمود که پر از انواع اسلحه, تنگ های مسین و گردنبندهای طلائی و نقره ای که مزین به نقوش صلیب شکسته و خطوط حلزونی بر انها مشاهده می شد را کشف نمود . اما کاشفان بعدی فقط تعدادی لوح سنگی یافتند – زیرا در طول ان مدت ان شهر باستانی در زیر ماسه های بیابان دفن شده بود . یک کاوشگر روسی در سال 1925 سعی نمود تا بخشی از ان شهر را از زیر ماسه ها خارج نماید .

 https://i1.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-3.jpg

یک مونولیت سنگی در فرانسه – این سنگهای غول پیکر در تمام قاره ها بچشم میخورد.

 کاری پر زحمت و بسیار مشگل در پیش بود, زیرا نمیتوانستند ابزار و وسایل لازم را به ان منطقه حمل نمایند . تا اینکه بعد از مدتها تلاش تنها چیزی که یافتند – عبارت بود از نوک یک مونولیت که دارای نوشته جات حجاری شده بود و شباهت زیادی به مونولیت کشف شده در شهر باستانی » زیمبابوه  » در افریقا داشت . با وجود اینها, روحانیان تبتی تکه های مختلفی از مدارک مربوط به » هسینگنو » را در اختیار دانشمندان روسی قرار دادند – که در میان انها یک کتیبه باستانی بود که شرح کاملی درباره یک هرم سه طبقه را در بر داشت . بر مبنای مطالب ان کتیبه, طبقه اول نماینده سرزمین باستانی بود که در ان دوران انسانها از زمین برخاسته و به ستارگان عزیمت نمودند . طبقه وسطی نماینده دوره ای بود که انسانها مجددا» به زمین بازگشتند و طبقه بالائی نماینده سرزمین تازه در ستارگان دور دست بود . ایا باید از این کلمات معماگونه این برداشت را نمائیم که در گذشته های دور انسان قادر بوده تا از کرات اسمانی دیدن نماید و بعدا» مجددا» به زمین بازگشته و قدرت سفر فضائی خود را از دست داده است.؟ این موضوع به هر کیفیتی که باشد مورد قبول تبتی هاست. طبق نظر انها, سفرهای فضائی مردم » هسینگنو » ریشه در مذهب دارد و به اعتقاد انها روح انسانها بعد از مرگ به اسمانها رفته و تبدیل به ستاره می شوند . دانشمندان روسی شرح کاملی از ان معبد را با خود اوردند که مطابقت زیادی با یافته های پرفسور » دوپارک » داشت . طبق مفاد کتب شرح و تاریخ وقایع موجود در تبت, در محراب ان معبد یک سنگ وجود داشت که از کره ماه اورده شده بود ( نه از انگونه سنگها که بر روی زمین سقوط می کنند و شهاب سنگ نام دارند ) و انرا چنین توصیف نموده اند – که یک سنگ بزرگ سفید شیری رنگ بوده که در روی ان نقوش برجسته عالی از نمونه گیاهان و حیوانات » ستاره خدایان » وجود داشت و در بالای مونولیت های باریکی که پوشیده از نقره بود,قرار داشت . ایا ان گیاهان و حیوانات متعلق به سیاره ای دیگر بودند – که توسط کیهان نوردان عهد باستان به صورت مستعمره درامده ؟ و ان مونولیت ها سمبل سفاین فضایی انها بوده است؟ گفته میشود که ساکنان » هسینگنو » قبل از اینکه گرفتار اتش بلا بشوند, مردمان بسیار متمدن و با فرهنگی بوده و از علوم و فنونی استفاده میکردند که بعضی از انها برای تبتی های امروزه نیز ناشناخته مانده است . از قبیل صحبت از فواصل دور و ارسال پیام

https://i2.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing4.jpg

مجسمه سفالین از هونشیوی ژاپن – براستی سازنده ان از کدام الگو استفاده کرده؟ بسیاری اعتقاد دارند او یک فضانورد غیر زمینی میباشد .

در فضا, اما بازماندگان نجات یافته انها به مرحله پست بربریت و خرافات کشیده شده اند . اخبار این قبیل نیروهای فوق طبیعی کنجکاوی تعدادی از دانشمندان روسی را برانگیخت, اما انها مجبور شدند تحقیقات خود در این رابطه را که  روانشناسی تجربی  نام میگرفت را در خفا انجام دهند . زیرا استالین دیکتاتور وقت روسیه دانشمندان را از پیگیری این گونه موضوعات که بزعم وی » جادوی مذهبی مسخره « بود, منع کرده بود .  در طول ایام بعد از دیکتاتور و ملایم تر شدن اوضاع, این گونه تحقیقات هنوز هم با بدبینی مواجه می شد . تا اینکه دانشمندان ذیربط , مقامات روسیه را قانع نمودند که اینگونه تحقیقات نه تنها جادوگری نیست بلکه شاخه با ارزشی از علم محسوب میشود و نتایج ان در خدمت بشریت خواهد بود . » لئونید واسیلیف » که یکی از دانشمندان فرهنگستان روسیه است, فاش نمود که در ایام اختناق استالینی بارها در خفا دست به تجربه در این مورد زده و ثابت کرده بود که بعضی از اشخاص قادرند پیامهایی را از طریقتله پاتی ارسال و دریافت نمایند, حتی زمانی که در زیر زمین و داخل اطاقک هائی که با دیوارهای قطور سرب پوشیده شده بود . یک روانشناس دیگر روسی بنام » کاژینیسکی «مدارک دیگری در این رابطه را ارائه نمود . در نتیجه یک تیم تحقیقاتی در مسکو متشکل از روانکاوان, متخصصین فیزیولوژی,عصب شناسان و پزشکان عمومی تحت سرپرستی دکتر جوانی بنام » ایی – نااومف » تشکیل گردید . خود » خروشچف » شخصا» از این پروژه حمایت نمود و فکر میکرد که شاید در امر فعالیت فضائی مفید واقع شود . مثلا»  شاید فضانوردان روسی در صورت از کار افتادن دستگاههای ارتباطی سفینه هایشان با استفاده از تله پاتی با هم صحبت نمایند و یا بتوانند با موجودات احتمالی غیر زمینی تماس برقرار کنند . در اکثر دانشگاههای روسیه روی نوعی دارو تحقیق می کنند که گمان می برند باعث افزایش قدرت تله پاتی خواهد شد و در دانشگاه مسکو روی دستگاهی کار می کنند تا به وسیله ان بر حساسیت درک و هوش انسانها بیافزایند.

در امریکا نیز دانشمندان در حال تحقیق و ساخت» ماشین خواب » هستند تا به وسیله ان بیماران گرفتار بی خوابی را معالجه نمایند و همچنین روبات هیپنوتیز کننده را می سازند تا با استفاده از ان و هیپنوتیزم نمودن

 https://i2.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-4.jpg

این سنگ غیر زمینی در یک معبد در کشور چین بدست امده است . هیچ نشانی از برخورد این سنگ به جو زمین دیده نمیشود . چگونه و چه کسانی این سنگها را به کره زمین اوردند.

 انسانها مقدار معینی از علم و دانش را که ورای ظرفیت عادی مغز است را بخورد انها بدهند . بعد از اینکه ممنوعیت تحقیقات روانشناسی تجربی در روسیه از بین رفت, پرفسور » واسیلیف » و شاگردانش علاوه بر یافته های خود از تجربیات محققین رشته های دیگر نیز بهره مند شدند – از جمله از یافته های باستان شناسانی که درباره » هسینگنو » و الواح موجود در تبت تحقیق کرده بودند . از قدیم الایام چنین استنباط شده بود که» لاماهای» تبتی ( منظور همان روحانیان تبتی میباشد ) دارای حساسیت زیادی هستند, اما پذیرش این ادعا که انها نیز مانند مردم » هسینگنو » قادر به ایجاد ارتباط با دیگر سیارات هستند با عقل جور نمی امد . بهر حال موضوع ان هر چه که بود از سیستم اداری شوروی سابق به بیرون درز نمود و طبق گفته » لئونید سدوف » که یکی از نخبگان فضائی شوروی سابق است و مورد تائید همکاران خود نیز می باشد. » باید هر چیزی را که سر راهت واقع میشود مورد مطالعه قرار بدهی و هیچ چیز را نادیده نگیری, هر چند که کم اهمیت و دور از دسترس باشد – زیرا همیشه وقت برای دور انداختن چیزهای اشتباهی و یافته های نادرست وجود دارد.« حالا سالیان متمادیست که دانشمندان روسی به این اندرز وی در همه رشته های علم عمل می کنند به کاوشگران انها که راهی تبت شده بودند – گفته شده بود که هر نوع دانش مفید در هر زمینه را با خود به کشورشان بیاورند . از جمله پدیده اسرار امیز » لانگ گام » یا ایجاد نظم و هماهنگی بین مغز و جسم که باعث افزایش خارق العاده مقاومت بدنی و بی وزنی میگردد. و » تو – مو » که یک فرد با استفاده از روش ان چنان حرارتی تولید می کند که میتواند با تنی برهنه در سرمای حاکم بر ارتفاع 5000 متری دوام بیاورد . ومعلوم است که ان دانشمند روسی مدارک تله پاتی و » تله کاینسز » را نیز نادیده نگرفته بودند. ( تله کاینسز یعنی بلند نمودن و جابجائی اشیاء توسط روح یا مغز ) در سال 1959 تیمی از دانشمندان روسیه از چندین صومعه تبت دیدن نمودند . به این امید که تا انجا بتوانند هر چیزی را کشف نموده و با خود به ارمغان ببرند .از جمله راه های ستارگان که بنظر میرسید کاملا» در زمره علوم تخیلی باشد . راجه به این موضوع یک دانشمند اسکاندیناوی در کنگره علوم هوافضایی که در مسکو برگزار گردید, گزارشی را ارائه نمود. به گفته وی دانشمندان اعزامی  روسیه با

 https://i1.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-6.jpg

امروزه با تمرکز ذهن و هیپنوتیزم براحتی میتوان یک انسان را به پرواز در اورد . ایا از این علم لاماهای تبت استفاده میکردند و گیتی نوردانشان را به سیارات دیگر انتقال می دادند.؟

تصویری متعلق به 4000 سال پیش در ایتالیا – به کلاه ها یا شعاع اطراف صورت توجه کنید . چه چیزی باعث شده تا نقاش باستان اhttps://i1.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-5.jpgین تصویر را حک کند .

مشگلات شدید مواجه شدند, دو نفر از انها به داخل شکافهای عمیقی سقوط کرده و به شدت زخمی شدند – سه نفر دیگر انقدر بی رمق شده بودند که روستائیان مهمان نواز به دادشان رسیده بودند . به هر حال در اخر سر دانشمندان روسی در صومعه عظیم » گالدن » یک لامای مسن را یافتند که اگاهی کاملی از علم ستاره شناسی و مسائب فضانوردی داشت . ان لامای به دانشمندان روسی فاش نمود که در شرایط خاصی قادر است با ساکنان سیارات دیگر ارتباط عینی داشته باشد . وی برای مدتی تقاضای ان دانشمندان مبنی بر مشارکت عملی در یک ارتباط او با مردمان دیگر سیارات را رد مینمود تا اینکه بالاخره موافقت کرد فقط دو نفر از انها حضور داشته باشند . سپس اعضاء ان تیم را دعوت به خورد و خوراک و استراحت نمود و اعلام کرد که ان دو نفر انتخاب شده باید برای مدتی تمرین تمرکز فکر با استفاده از ورزش یوگا و کارهای شبیه عملیات ژیمناستیک نموده و از یک رژیم غذایی پیروی نمایند. و بعد از مدتی انها در یک اطاق سلول مانند نیمه تاریک که محل ارتباط بود گرد امدند . ان لاما دستهای ان دو دانشمند را در دست خود گرفت و هر سه نفر انها طبق روشی که تمرین کرده بودند حواس خود را متمرکز نمودند و در طول ان مدت در موقعیتهای منظم یک صدای مبهم از یک وسیله عجیبی که در انجا وجود داشت شنیده شده و انعکاس ان بلافاصله از بین میرفت . سپس در انتهای ان سلول یک شبح ابر مانند شکل گرفت و عینیت یافت . بعد بتدریج واضع تر شد و تقریبا» شکل انسانی بخود گرفت اما با جوهری غیر قابل تشخیص و با مفاصلی شبیه دستها و پاهای حشرات یا خرچنگها, ان موجود صاف و قایم و بدون حرکت ایستاده بود و در جلوی وی نمونه کوچکی از منظومه شمسی که در ان تمامی سیارات از جمله عطارد, زهره ,زمین و مریخ به دور یک گوی درخشان به مراتب بزرگتر که در هوا بصورت معلق در حال گردش به اطراف ان بودند دیده می شد. دانشمندان روسی تعداد سیارات را شمردند و با کمال تعجب متوجه شدند که به جای 9 تا سیاره شناخته شده 10 تا سیاره در حال چرخش به دور ان خورشید کوچک هستند – و عضو دهم در خارج از مدار پلوتو در حال گردش بود .

 https://i2.wp.com/pishgooyan.persiangig.com/PIC/Tir-85/hsing-7.jpg

در این تصویر دو فضانورد را مشاهده می کنید . سمت راستی فضانورد عصر حاضر است – اما تصویر سمت چپ مجسمه ای میباشد که از منطقه ای در اکوادر کشف شده است . براستی تنها یک تخیل باعث ساختن این مجسمه شده است.؟!

 ( توجه داشته باشید این گزارش زمانی نگارش شده که هیچکدام از دانشمندان تصور نمیکردند که سیاره دهمی نیز در کار باشد تا اینکه در اوایل اذر ماه سال 1373 خورشیدی سیاره دهم توسط تلسکوب فضائی امریکا کشف و به جهانیان اعلام شد ) ان لامای پیر در مقابل سئوال دانشمندان که ان موجود شبح گونه متعلق به کدام سیاره بود – خوداری نمود, ولی فقط این مطلب را فاش نمود که سیاره دهم نیز وجود دارد و احتمالا» ان فمر نپتون است که از مدارش گریخته و در مدار دورتری بدور خورشید میگردد ولی طولی نخواهد کشید که توسط کیهان شناسان کشف خواهد شد . ان ازمایش نتیجه بیش از این نداشت و یکی از دانشمندان شرکت کننده جریان انرا تعریف می کند : » نه من و نه همکارم هرگز پی نخواهیم برد که ایا ان شبح واقعا» در جلو چشمان ما قرار داشت و یا اینکه در ذهن ما مجسم شده بود- و یا اینکه ایا واقعا» از فضا به انجا کشیده شده بود یا اینکه توسط همان لاما به ما القاء شده بود . ما فقط تا حدودی میتوانیم شرح بدهیم از نظر ظاهری چگونه موجودی بود, اما یک چیز غیر زمینی در مورد ان وجود داشت – و ان چیز این بود که ذهن ادمی به تنهایی قادر به تجسم یک چنان موجودی نمیتواند باشد. «تیرگی رابط سیاسی بین چین و شوروی سابق مانع تداوم ان گونه تحقیقات توسط دانشمندان روسی در تبت گردید . ولی انها علاقه وافری به ان موضوع پیدا کرده بودند . در نتیجه توجه خود را به هندوستان معطوف نمدند که گفته میشود اساتید فن یوگای ان کشور به اسراری واقف هستند که میتواند فضانوردان روسی را قادر نماید تا در شرایط سخت سفرهای فضائی را تحمل نمایند .

با تشکر فراوان از دوست خوبم   سیدجلال صیادمیری

منبع : http://yahoo2.blogfa.com

برای خواندن و دانلود مطالب ارزشمند در این زمینه ها به وبلاگ و کتابخانه آقای صیادمیری مراجعه کنید.

Posted on ژانویه 14, 2012, in فرازمینی ها در زمانهای کهن, فضانوردان باستانی. Bookmark the permalink. 13 دیدگاه.

 1. به نظر من انسان از سیاره ای دیگه راهی زمین شده و چون در ابتدا هوای زمین مناسب انسان نبوده اونا از ماسک استفاده کردن بعدها طی گذشت قرن ها انسان به این محیط عادت کرده.

 2. خیلی جالب بود ممنون

 3. به طور کلی احتمال دورگه بودن زرد پوستها وجود داره…..یعنی اجداد زرد پوسها سفید پوستانی بودند که با موجودات فضایی امیزش کردند……..این خودش نشون میده که چرا مثلا فنلادیها ومجارستانیها .و…………که بور و سفید پوست هستند به یکی از زبانهای مغولی صخبت میکنند…هنوز هم در بسیاری از روستهای مغولستان میشه قبیله های بلوند با چشمان ابی پیدا کرد………

 4. سلام

  راستش همیشه به کورش و حرف هایش و ساخته هایش و پیروزی های عزیمش مشکوک بودم خوب قدیم ها خیلی از این مضوعات سر درنمیاوردم و اطلاعات خاصی نداشتم (مثله خلی ها میگفتم افسانه) ولی یه اعتقاد کوچکی داشتم که کورش با یه قدرت ماورائی سروکار داره چون حرف ها و عمل هایش (مخصوصا حرف ها) مال انسان های امروزه نه 1500 سال پیش حتی خود تخت جمشید و مجودات عجیب غریبی که نه به وفور ولی زیاد درنش دیده میشه و عظمتی که این بنا داره بیشتر ادم رو مشکوک میکنه بنایی که امروزی ها از ساختنش عاجزن
  تا چند وقت پیش که مقاله ای خوندم راجع به انوناکی بودن کورش و نسلش که با نشونه هایی که اورده بود میگفت این بزرگان نژاد غیر زمینی دارند
  قطعا مقاله رو خوندی میخواستم ببینم با توجه به مطالئاتی که داشتی به نظرت چنین چیزی ممکنه؟ کلا نظرت راحع به هخامنش و تخت جمشید چیه
  اینم بگم من خواننده چندین ماهه وبلاگتم و تو این چند وقت تا تونستم بین مردم شیرـش کردم جالبش اینجاست تقریبا هرکی دیده از طرفدارای پر و پا قرص وبلاگت شده

 5. جالبه
  البته یادمون نره که اینها میتونه حاصل مکاشفه و آینده بینی کسی در آن زمان هم باشه

  مثل کیسی یا( نوسترا داموس در عصر ما که در قالب شعر) مکاشفاتشون رو از آینده ماو ابزارهای آینده دادن
  حال اگه یه مجسمه ساز یا نقاش بودند چه اثری از خود به جا میذاشتند تا آیندگان گمان کنند زمانی فناوری اونها رو دارا بودند

  هر اختراع .فناوری .حتی علوم فلسفی تنها در شرایط و خاستگاه همون زمان و اقلیم خلق میشه (مثل قانون تکامل گونه های جانوری که آشنایید)
  این هم یک نظریه جدی میتونه باشه به نظر من

 6. شاید هنوز زوذ باشد اما ما شروع به فهمیدنکردهایم تعداد و دفعاتی که برخوردها صورت میگیرد رو به افزایش است همچنین ارتعاشات ساعت به ساعت تغییر خواهد کرد انچه گردانندگان دنیای فرکانس پایین برای ما برای قرنها تنیده بودند در حال شکستن و خورد شدن استباورها اسطورهها رویاهای ما در حال تغییر هستند تا ما را از این زندان خود ساخته و محدودی که ساخته ایم به فاز بعدی ببرد پیامهای دور حالانزدیکتر و شفافتر دیده میشوند و ما نزدیکیم که خود را کشف کنیم ………تمام

 7. من مرتب مطالب شما رو دنبال می کنم
  بسیار پر محتواست
  خوشحال می شم با من تبادل لینک کنین
  باز هم بهتون سر می زنم
  تغییر آگاهى به تغییر بینش و اندیشه‏ ها منجر شده و این خود، تغییر در نظام ارتعاشى انسان را به دنبال دارد و نخست بر کیفیات زندگى باطنى اثر مى‏گذارد…

 8. baraye behtar fahmidane in mataleb behtare ke ketabhaye(lobsag rampa) ro bekhonid..mesle(ghare pishinian,faslhaye az zendegi,gheshme sevom)….)

 9. با تشکر از آقا سید جلال
  لطفن درباره اکنکار اگه میشه مطلب بزار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: