سرانجام مشخص شد :دورگه انسان موجودات فضایی میراث ماورای زمین


سرانجام مشخص شد دورگه انسان موجودات فضایی میراث ماورای زمین است .

ارائه شده بوسیله پت ریگان در سه شنبه 31/8/2010

مادر فضایی: مبدا تحقق مان از بیرون کره زمین است .

عکس از کریس بری ( مغازه کتاب فروشی شاگرد جادوگر)

شاید شما هم در مورد آن شنیده باشید ولی واقعا آیا آن مادر بیگانه (فضایی )است.

برای فهمیدن درست این سوال عجیب و غریب من باید پیش زمینه شگفت انگیزی را توضیح دهم . دنبال کردن پاره ای از اطلاعات شوک بزرگی برایم به دنبال آورد که در آخر کتاب یوفو : جستجو در پی حقیقت من آمده است.من معتقدم که تحقیقات این کتاب ادراکم رادر موردکیهان به مقدار زیادی تغییر داده و اینکه چگونه ما خیلی خوب و راحت در آن جای گرفتیم.

https://i0.wp.com/www.ufodigest.com/sites/default/files/alien-mom.jpg

تجربیات قبلی ام تحت عنوان افسانه های قومی و اجدادی منتشر شد، افسانه و آیین های کافر و بومی که محیط اطراف یک میل قوی به حفاظت از آن دارد. هرچند بیشتر نوشته های اخیرم مورد بحث کلاهبردارهای سیاسی بوده است .یوفو جستجو در پی حقیقت تعداد فراوانی از نشانه های عجیب عمومی در باب یوفو ها را داراست . موضوع روح ها و پدیده های دیگر ماورالطبیعه در موقعیت های مناسب آورده شده است.من خوشبختم که به طور تصادفی با نیک پاپ محقق یوفو و همچنین نویسنده مشهور بریتانیایی آشنا شدم و نیک با مهربانی زیاد تحقیقاتش را در کتاب من نگاشت.با این همه درست پیش از به پایان رساندن کتابم در اواخر آن کشف باورنکردنی اتفاق افتاد من با مالک کتاب فروشی شاگرد جادوگر آقای کریس بری تماس گرفتم ، و چون او از کتابی که نوشته بودم خبر داشت از روی خیرخواهی و دوستی عکس هایی از کلکسیون خصوصی اش داد تا از آن استفاده کنم درست قبل از اینکه من نسخه دستنویسم را برای چاپ ببرم با وجود اشتیاقی که من و ناشرم » canwritewillwrite» برای چاپ داشتیم ولی این افشاگری را داخل آن گنجاندیم . عکس قدیمی کریس مرا به شگفت وا داشت و به طور کامل گویای وابستگی به موضوع و همینطور میراث بیگانگان که در آینده موثر است بود .

من پیشتر مطالبی شامل آن در کتاب اطلاعات آمریکا از قسمت پروژه فرزند ستارگان که با عملیات علمی بوسیله لیو دینی ثابت شده است ، خوانده بودم . آزمایشات غیر معمول اخیر برروی جمجمه قدیمی از کودکان آشکار ساخت که یکی از والدین این کودکان DNAدارد که منبع آن قابل تشخیص نیست که DNAانسان نمی تواند باشد و منبع فرازمینی آن آشکار شده است . من از نشریه 2010 خود لوید نقل قول می کنم : » در هفته گذشته ( مارس 2010)من با نسل شناسی که بر روی DNAفرزندان ستارگان کار می کند ملاقات کردم ، او تو ضیح داد که چگونه توانسته اثبات کند که فرزندان ستارگان کاملا از نوع بشر نیستند، که آنها در زندگی ما برای سالها بودندحالا سوال های ما زیاد طولانی نیست اگر چنین چیزی هست «کی» و » چگونه » به وجود آمده؟ ما متحیریم از گسترش حقیقت جدید که آن افشا کردیم لوید تصریح کرد که اثبات های علمی هم اکنون کاملا واضح توضیح می دهند که یک قسمت مهمی از ژن فرزندان ستارگان در زمین یافت نمی شود .» پیشگامان این یافته ها بوسیله لوید متخصصی که اعتقاد راسخ دارد که تاریخ تبدیل جهان و راهی که ما زندگی را درک کردیم در کائنات قرار دارد .مسلما لوید موضوع سر مقاله نقادانی قرارگرفت ، ولی هنوز من حس می کنم که او با شهامت در مقابل این حمله ایستادگی می کند تا روزی که پیروز شود .

کشفیات مربوط به گذ شته متاسفانه همیشه مورد تبعیض قرار می گیرند و جمعیت کوته فکران و کسانی که دوست دارند هر چیز جدیدی یا غیر معمولی را تحقیر کنند در این مرحله پیروز شدند لرزاندن پایه های سیاسی ، مذهبی بنیادگرا با کمک به اینکه فکرها باز شود صورت می گیرد. بهر حال عکس جدید با سخاوت کریس بری برای همگان نمایان شد این کار نوری جدید به این سوال انداخت که نوع بشر که واقعادورگه نژاد انسان و موجودات فضایی می باشد . این عکس مهربانی یک مادر فضایی را توصیف می کند که عکس واقعی یک مادر و فرزندش در سیبری است . این دوبا ویژگی فیزیکی منحصر به فرد خارج از زمین بصورت پنهان نگه داشته شده اند ، کریس در کتابم توضیح می دهد که این عکس تاریخی در حدود 1900 میلادی گرفته شده است توجه کنید به مدل خاص سر مادر و طول انگشتان او و کودک به نظر میرسد نتیجه آمیزش انسان های فضایی و نوع بشر است ، عکس واقعی است و هیچگونه ادعایی قبلا در مورد آن مطرح نشده است . اما اطلاعات زیادی در موردبالا وجود دارد در ژوئن 1908 در مورد رویدادهایی در تونگوسکا یا انفجار تونگوسکا ، انفجاری قدرتمند در جنوب مرداب اتفاق افتاده ، مرداب کوچک با پودکامنیا فاصله زیادی ندارد ، رودخانه تونگاسکا در حال حاضر در پودکامنیا در روسیه قراردارد . من معتقدم که در آن زمان کنجکاوی علمی زیادی در مورد آن صورت نگرفته است شاید به این علت که ایالت تونگاسکا طبیعتی جدا و مجزا دارد.

ماموریت ثبت شده این حقیقت را نشان می دهد که در واقع یک دهه بعد برای پیگیری این موضوع به آنجا رفته اند در 1921 معدن شناس روسی لئوید کوئیک کسی است که در حوزه رودخانه تونگاسگا به عنوان بخشی از مطالعات برای آکادمی علوم شوروی دیدن کرد و از تعدادی مردم محلی دریافت که انفجار بزرگی به علت تصادف سنگ آسمانی با زمین بوده است،کوینگ دولت را مجاب کرد که گروهی  منطقه تونگوسکا اعزام کنند تا از بقایای انفجار و سنگ آسمانی در مقابل معدن کاران صنعتی که به دنبال آهن بودند محافظت کند در آخر گروه کوئیک در 1927 به آنجا اعزام شدند کوئیک با جلب موافقت شکارچیان انواکی که در آنجا محلی بودند موفق شدند به محل تصادف بروند . رسیدن به محل کاری بسیار دشوار بود بهرحال به محض اینکه به محلی که در جنوب آن منطقه قرار داشت رسیدند شکارچیان انواکی که خرافاتی بودند ترسیدندکه حتی یک قدم جلوتر بیایند آنها از کسانی به اسم ولیمن یا مردان کوهی می ترسیدند بنابراین کوئیک و گروه اعزامی در یک دهکده در نزدیک محل ساکن شدند تا راهنمایان جدید از راه برسند ، این مردان کوهی چه کسانی بودند که این رعب و وحشت را در دل این شکارچیان بوجود آوردند؟ آیا با انفجار تونگوسکا رابطه ای داشتند؟

بعدها ادعایی وجود داشت مبنی بر اینکه مقداری از وسایل و لاشه وسیله انسانهای بیگانه در محل انفجار یافت شده است . گزارشات دانشمندان روسی نشان می دهد که وسایل متعلق به پدیده فضایی تونگاسکا است که به وسیله گروه سرمایه گزار پیدا شده است وسایلی خارج از عالم خاکی است که در محل رودخانه تونگاسکا جایی که انفجار در 1908 اتفاق افتاده یافت شده اند. معما تونگاسکا هنوز ادامه دارد؟ و هنوز هم مطالعات برای اینکه ببینند این مادر سیبریایی و بچه اش پی آمد چه ماجرایی هستند ادامه دارد. این موضوع شخصا برای خودم باعث شد تا متقاعد شوم که مداخله ای خارج از محیط زمین برروی نژاد بشر صورت گرفته است براستی مدارک روشن و واضحی برای آن وجود دارد .من باید به کریس اجازه می دادم که بخصوص در مورد جالب عشق بازی و آمیزش موجودات بیگانه و نوع بشر بنویسد ، و اینکه چه تفکری باعث شد تا کریس این عکس را در کتابم بگنجاند، او مرا مطلع کرد: » شما و من در بعضی موضوعات علاقه مندی های خاصی داریم ، این موضوع تونگوسکا و انفجاراتی که در سیبری شمالی اتفاق افتاده و مناطقی دیگر هم وجود دارند و ممکن این انفجارات و برخورد سفینه های فضایی در محل های دیگری هم باشد ( منظور اینکه یک محل انتخابی برای این کار وجود ندارد ) اما ما عکسی داریم از مادری که اجازه به وجود آمدن موجودی با نژاد موجودات بیگانه را در خود داده است ، و در قبل از آن یک ناهنجاری در مدت 1775 تا 1800 میلادی داشتیم اهمیت این عکس در این است که به نظر می رسد سابقه ویژگی های فیزیکی موجودات فضایی و اختلاط نژاد آنها شامل مدتی بعدتر هم نیز می شود چون تعداد زیادی از مردم سیبری میتوان این اختلاط نژاد رادید که از والدینشان به آنها رسیده است ، از این جهت فقط یک آنالیزگر DNAمی تواند اثبات کند که آیا این عکس نشان دهنده اختلاط ژنتیکی مردم سیبری هست یا نه .

تئوری اختلاط نژاد انسان موجودات فضایی منحصر بفرد است شاید موجب بوجود آمدن گروه جدیدی از دانشمندان برای تحقیق بر روی DNAشود مثل لوید که می تواند یکی از سردمداران این قضیه باشد .

آیا ما یکی از آخرین شواهد اثبات این تداخل ژنتیکی بین موجودات فضایی و انسانها داریم ؟ ما قبل از این گزارشات عجیب در مورد یوفوها را در خارج از منطقه سیبری و روسیه داشتیم ، تلاش کوچک من باعث شد تا خطی براین دیواره وارد شود ، شاید باعث به وجود آمدن راهی به تحقیقات بزرگتر شود. تحقیقات باعث می شود تا بفهمیم که نوع دیگری از زندگی در خارج از اینجا وجود داردو خوشامد می گوییم به دانشمندانی که در این زمینه وارد می شوند .

و من باید تشکر کنم از کسانی که کمک کردم از قبیل کریس بری ، نیک پاپ ، لوید پی، کریس هادسون (ویراستار مجله یوفوها و ماورالطبیعه)، یو پاونی (تهیه کننده برنامه تلوزیونی شکارچیان یوفو)و خیلی افراد دیگر مثل من مشتاق حقیقتند.

ضمنا برنامه گزارشگر بریتانیا در فوریه 2010 از قول لورد مارتین ریس ، ستاره شناس سلطنتی در انگلستان می گوید که او معتقده موجودات فضایی در میان ما هستند و نمیتوانیم آنها را از خودمان تشخیص بدهیم ، همچنین ریس به عنوان رئیس انجمن سلطنتی معتقد است که این مسئله که ما دنبال چیزی هستیم که خیلی شبیه ما است یکم خودخواهی و اینکه فکر می کنیم تکنولوژی و ریاضیات آنها چیزی شبیه ماست . ریس ندانسته در مورد این مادر فضایی صحبت کرده است ، بصورت مخفیانه با نژاد ما ادغام شده و بصورت خودمان در اینجا ظاهر شده است اگرچه در نگاه اول قابل تشخیص نیست . از نگاهی دیگر کشفیات اخیر کمی ترسناک است اما کسانی مثل دانشمند برجسته استیفن هاوکینگ معتقد است باید با موجودات فضایی صحبت کرد تا نکات مبهم را توجیه کرد.

وضعیت دورگه انسانها موجودات فضایی زمانی که کامل مشخص شود بی تردید بهم خوردگی در پایه های علم و حوزه دین خواهد داشت ، سوال بزرگ وقتی به وجود می آید که نوع بشر به بلوغ کامل فکری برسد که این باعث رسیدن به حقایق جدیدتری خواهد شد.

دین و علم بنیادگرا باید قبول کند که در عقاید متعصبشان بعضی اوقات خدشه وارد خواهد شد  و با این واقعیت روبروشود که انشعابات بسیاری بوسیله این مادر وبچه فضائیش بوجود آمده است ، من معتقدم که ما باید بیشتر در مورد این قوم و خویشان بین کهکشانیمان بدانیم و بسلامت از این برحه بگذریم . فکر بسته ما را به تاریکی می برد فراگیری بیشتر در مورد کهکشان ها و ساکنانش راه رابرایمان به بزرگراه کیهان و آنسوی آن می گشاید.

منبع :      http://www.ufodigest.com/article/alien-mom-humalien-axis-our-extraterrestrial-inheritance-finally-realised

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com  مجاز می باشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از آناهيتاي  عزیز برای ترجمه و ارسال این مطلب .

Posted on اکتبر 15, 2011, in انسانها دورگه, تاريخ مرموز, تصاویر موجودات فضایی, ربوده شدگان. Bookmark the permalink. 30 دیدگاه.

 1. دوستان در مورد این خبر نظر من اینه که هر روز شواهدی دال بر این پیدا میشه که انسان های نخستین چگونه با این سرعت به انسانی زیبا و هوشمند مبدل گشتند…اگر دخالتی از طرف موجودات دیگر از جمله اصلاح ژنتیکی یا آمیزش نبود ….شاید…شاید هنوز انسان در حال طی کردن راه تکامل خود بود و چند صد هزار سال دیگر به این حالت امروزی می رسید…دوستانی هم که از لحاظ مذهبی قضیه را می نگرند…چه خوب است که این را در نظر داشته باشند که خداوند خود اصل و عین هوشمندی و نور و علم است و خود این کاینات را با فکر به وجود آورد….پس هیچ گاه از این که ما به اصل و خلقت خودمان فکر کنیم و تحقیق و جستجو کنیم آزرده نمی شود…که آن را نیکویی نیز می بیند….که هر چه راز در این دنیا است…در خود ما است…. او گفته است: به اصل خود رجوع کن که گر خود را بشناسی…مرا در خود خواهی دید و شناخت…

  بدرود

 2. به نظرشما اين عكس, يك طراحي نيست ?

 3. بادرود
  چيزي كه در عكس ديده ميشود يك زن تبتي با فرزندش است..
  ولي اگر كتاب گمشده انكي را خوانده باشيد در جايي انكي با بكي از زنان زميني آمبزش ميكند و از فرزند بوجود آمده نمونه سازي ژنتبكي كرده اند كه احتمالا ژن مورد بحث ماست…

 4. این عکس یک زن احتمالا تبتی یا مغول رو نشون میده و حالت صورت و انگشتان نمی تونه دلیلِ خوب و کافی برای اثبات امیزش با بیگانگان باشه …….
  اما این قضیه که آمیزش با بیگانگان وجود داشته و دارد بی شک اثبات شدنی ست …….
  یکی از دلایل محکم برای اثبات ابن موضوع تکامل است ……..
  بدونِ دخالتِ یک ژن خارجی امکان تغییر رفتار . شکل . و حتی اندامهای داخلی وجود ندارد ….
  انسانِ امروزی نمی تواند به تنهایی نتیجه ی یک تکامل باشد

 5. سلام رامتین
  یه مطلب واست فرستادم

 6. آقا این قضیه پاسداری ماسداری چیه؟
  با سپاه قرارداد داری رامتین جان؟
  چرا بعضی از مطالب رو نمیشه خوند؟
  این گذرواژه یعنی چی؟
  یکی راهنمایی کنه؟ جریان چیه؟
  اصلا مطلب باز نمیشه؟ (منظورم مطلب بعدیه که گذاشتی اما باز نمیشه…)

 7. جالب بود ممنون واینکه دیگر وقت آن رسیده که تمام انسان ها به آن بلوغ وتحول فکری برسند که خوشبختانه بسیار نزدیک شده اند ودارد این اتفاق می افتد واین موج ثحول فکری به سرعت همه گیر می شود وانسان به اصل وجود خود پی می برد

 8. برای اثبات انچه میپنداریم صحیح است گاها به وسایلی متصل میگردیم که غیر از شک و شبهه چیزی در پی ندارد. اگر در ابتدای خلق جدید انسان حتی به متنهای مذهبی هم نگاه کنیم صراحتا از خلقت بار دیگر بشر صحبت شده و دمیدن روح خداوند در کالبد این جسم مزید بر علت میباشد و اگر منظور تنظیم مجددوتغییر مسیر برای سرعت بیشتر و تکامل ذهنی است که یک با ارسال رسولان و نابودی منحرفان و بشارت و ترس که هر دو عامل قوی روانشناسی برای موتور حرکت میباشدومهمتر حتی در سوره ای از امکان جابجایی ملائک در زمین به جای انسان در صورت عدم حرکت به سوی نور به وضوح صحبت شدهاو نیازی بر مدارک و شواهد ناکافی نیست . اما چرا ؟ این چرایش مهم است چرا در باره این موضوع مطلبی نمیگذاریدکه چرا باید این مرحله به دست انسان و از همین وتنها همین راه بدون دخالت مستقیم صورت پذیرد ….تمام

 9. oon gondaghe bachast ya lebase fazanavardie. benazar nemiyad in ye fotograf bashe be nazar ye naghashiye

 10. آنا جان مرسی ، دست شما درد نکنه .

  رامتین خان ، دا دا وردپرس که همش فیلتره … پس واسه چی پاسدار بازی در میاری … ما با کلی دردسر فندق شکن پیدا میکنیم ، بعدش باید از سپاه شما هم رد شیم ؟ خیالی نیس هم از رو زنده و هم مرده رد میشیم با ماشین ، البته بعدش می گیم ماشینو دزدیده بودند.

  لطفا یه پاسدار به من هم ارسال بنما . ارادتمندیم

 11. سلام
  لطفا پسورد را برای من ارسال کنید
  ممنون از زحمتی که می کشید

 12. همينجا رمز رو به مدت 12 ساعت بزار

 13. سلام رامتین جان اگه ممکنه پسورد رو برای منم بفرست. ممنون

 14. سلام
  لطفا رمز عبور برای مطلب «اشراه، همسر خداوند در انجیل؟» را برایم ایمیل کنید

 15. سلام با تشکر از زحماتت. لطفا در صورت امکان گذره واژه مطلب «اشراه، همسر خداوند در انجیل» را برای من ایمیل نمایید متشکرم

 16. لطفا یک گذروازه مرحمت فرمائید.

 17. جالبه ممنون

برای پدرام پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: