باران حيوانات زنده!


باران حيوانات زنده!

باران هاي عجيب و غريب، يکي از نادرترين پديده هاي هواشناسي است که هر چند وقت يک بار اتفاق مي افتد .

درباره سقوط اشيا مختلف از آسمان چيزي شنيده ايد؟! پديه اي که به باران هاي عجيب و غريب مشهور شده است. البته اين باران هاي عجيب فقط به زمان حال يا قرن اخير مربوط نمي شوند بلکه براساس اسناد به جا مانده، در گذشته هاي دور هم چنين پديده هايي رخ داده اند؛ مثلا از دوران باستان و قرون وسطي، شواهدي به جا مانده که نشان مي دهند مردم نمونه هايي از سقوط موش ها، ماهي ها و حتي قورباغه ها را مشاهده وگزارش کرده اند. البته در آن دوران به خاط اينکه مردم شناخت مناسبي از علت پديده هاي فيزيکي و طبيعي نداشتند، اين اتفاق ها را به بلاهاي آسماني نسبت مي دادند. اما امروز محققان و دانشمندان زيادي روي اين موضوع عجيب تحقيق کرده و به نتايج جالب توجهي هم رسيه اند! نتايجي که نشان مي دهند اين حيوانات چطور از آسمان سردرمي آوردند؛ اما به نظر شما چه چيزي باعث مي شود از آسمان ماهي يا قورباغه ببارد؟!
باران حيوانات پديده کميابي است که وقوع آن توسط بسياري از کشورها در طول تاريخ گزارش شده است. براي اين حادثه عجيب و شگفت انگيز، دلايل زيادي ذکر شده است؛ دلايلي که در نوع خود شنيدني و جالب هستند.
يکي از فرضيه ها که از سوي دانشمندان زيادي مورد توجه قرار گرفته و منطقي و معتبر به نظر مي رسد اين است که بادها و توفان هاي قوي اي که از روي رودخانه ها، درياها و اقيانوس ها عبور مي کنند، هنگام عبور تعدادي از اين موجودات مثل ماهي ها و قورباغه ها را هم از زيستگاه شان بلند کرده و تا مسافت زيادي با خود حمل مي کنند تا اينکه در منطقه اي در کيلومترها آن طرف تر، وقتي از شدتشان کاسته شد، آنها را روي زمين مي اندازند.
«آندره آمپر»، فيزيکدان فرانسوي يکي از طرفداران اين نظريه و جزو اولين دانشمنداني بود که به ذکر دلايلي براي پديده باران حيوانات پرداخت. او سعي کرد دلايل قابل توجهي براي بارش باران قورباغه مطرح کند البته، بعدها نظريه هاي او توسط دانشمندان ديگر اصلاح شد.
آمپر در سخنراني اش در برابر «انجمن علوم طبيعي»، مدعي شد که بعضي وقت ها درحومه شهرها قورباغه ها و وزغ ها به صورت گروهي و در دسته هايي با تعداد بالا حرکت مي کنند، حالا اگر در همين موقع باد شديدي شروع به وزيدن کند، مي تواند تعدادي از آنها را از روي زمين بلند کرده و تا فاصله هايي بسيار دورتر از آن مکان با خودش در آسمان حمل کند.
اما در مورد باران پرندگان چه؟! به عقيده اين فيزيکدان فرانسوي براي اين پديده هم مي توان اين توجيه را آورد که وقتي توفان به دسته ازپرندگان برخورد مي کند مخصوصا زماني که آنها دردسته هاي بزرگ در حال مهاجرت هستند، آنها را با خود تا فاصله هاي زياد حمل مي کند.
به دليل قدرت زياد توفان طبيعي است که پرنده ها گيج مي شوند و وقتي که در منطقه اي از قدرت توفان کم مي شود اين پرنده ها که هنوز زنده هستند اما گيج شده اند و توانايي پرواز کردن و حفظ تعادلشان در آسمان را ندارند، به روي زمين سقوط مي کنند.

http://syukranview.files.wordpress.com/2010/03/rare-weather-events-nonaqueous-rain.jpg
به رغم اينکه احتمال وقوع چنين پديده اي توسط باران ها و توفان هاي شديد دور از ذهن نيست اما هنوز اين فرض يه به صورت علمي ثابت نشده است يا توسط شاهدان عيني مورد تاييد قرار نگرفته است.
البته اين نظر همه محققان و دانشمندان نيست؛ مثلا در مورد باران ماهي که در سال 1961 در سنگاپور اتفاق افتاد، يک دانشمند فرانسوي ديگر به نام فرانسيس دولاپورت دوکستلنو، مدعي شد که طي مهاجرت گروهي، اين ماهي ها به دليل نامشخصي خود به خود تا ارتفاعي از سطح زمين بالا رفته اند و بعد به صورت باران ماهي پايين آمده اند.
با اين حال در بيشتر مواقع، حيوانات که از آسمان فرود مي آيند ماهي ها و قورباغه ها هستند و در بعضي مواقع هم انواع مختلف پرندگان. نکته جالب اينجاست که بعضي وقت ها حيوانات از اين سقوط ها جان سالم به در مي برند البته اين قضيه بيشتر شامل حال ماهي ها مي شود و در مواردي هم شامل حال قورباغه ها. تعدادي از آدم هايي که شاهد بارش قورباغه از آسمان بوده اند هم مي گويند که بعد از سقوط، تکان هايي را در اعضاي بدن قورباغه ها مشاهده کرده اند که نشان از زنده بودن آنها داشته اما مدتي طول کشيده تا آنها مثل گذشته به رفتارهاي طبيعي و عادي خود برگردند. در بعضي از موارد هم حيوانات به علت يخ زدگي مرده اند يا در قالبي از يخ محبوس شده اند. نمونه هاي زيادي هم ديده شده است که سقوط حيوانات از آسمان باعث صدمه جدي به آنها شده و در قسمت هايي از بدن آنها پارگي ايجاد شده است.
با تمام اين تفاسير، در تعدادي از گزارش هاي ثبت شده از بارش حيوانات از آسمان، نه تنها خبري از باد و توفان هاي شديد نبوده بلکه اين اتفاق در هوايي خوب و کاملا صاف رخ داده است.

نفوذ به فرهنگ مردم

شادي عجيب باشد اما اين پديده عجيب و نادر حتي به فرهنگ مردم کشورهاي مختلف هم نفوذ کرده است. اصطلاحي در زبان انگليسي وجود دارد که مي گويد از آسمان سگ و گربه مي بارد؛ در زبان آلماني و سوئيسي هم ضرب المثل مشابهي وجود دارد که مي گويد از آسمان قورباغه و مار مي آيد. البته اين ضرب المثل ها به اين امر اشاره مي کنند که باران بسيار شديدي خواهد باريد! اما وقتي که اين ضرب المثل ها را ريشه يابي مي کنيم به يک نکته عجيب مي رسيم؛ اينکه ممکن است مبدأ اين ضربت المثل و علت شکل گيري آنها، همين پديده باران حيوانات باشد؛ پديده اي که شاهدان زيادي در گوشه و کنار دنيا داشته است.

باران هاي قورباغه اي

در سال 1837،دانشمندان آمريکايي گزارش کردند که در کانزاس سيتي، قورباغه هاي زيادي همراه با باران از آسمان به زمين سقوط کرده اند، با اينکه در همان زمان يک تيم تحقيقاتي براي بررسي علت اين حادثه تشکيل شد اما در نهايت هيچ دليلي براي اين پديده عجيب ذکر نشد.
در جولاي 1901، در مينياپليس آمريکا که در حاشيه رود مي سي سي پي قرار دارد، قورباغه ها و وزغ هاي زيادي از آسمان به زمين باريدند. حادثه اي که به خبر يک روزنامه ها در فرداي آن روز تبديل شد. روزنامه ها نوشتند: «وقتي که توفان به شديدترين زمان خود رسيد، به نظر رسيد که توده سبز رنگي آسمان را فرا گرفت.
اين توده سبز رنگ کم کم به سمت زمين سرازير شد و وقت که توفان به پايان رسيد، مردم با تعجب زياد ديدند که سطح زيادي از منطقه با قورباغه هايي که تعداد آنها قابل ملاحظه بود پوشانده شده است. تعداد قورباغه ها در بعضي جاها به اندازه اي زياد بود که عبور و مرور براي ماشين ها و حتي مردم غيرممکن شده بود.
در سال 1981 هم شهروندهاي نافوليون در جنوب يونان تجربه اي مشابه با مردم آمريکا داشتند چون از آسمان شهر آنها هم قورباغه هاي سبز رنگ کوچکي به زمين مي باريد. قورباغه ها روي درختان و زمين مي افتادند در حاليکه صداي برخورد آنها با زمين به راحتي شنيده مي شد. موسسه هواشناسي يونان هم اعلام کرد که اين قورباغه ها همراه با توفان شديدي به اين منطقه آورده شده اند. نکته جالب اين جا بود که نوع و نژاد اين قورباغه ها نشان مي داد که آنها متعلق به شمال قاره آفريقا هستند و اين يعني فاصله زيادي را طي کرده اند تا به يونان برسند.
در سال 1995، هم يکي ديگر از گزارش هاس مشاهده باران هاي عجيب ثبت شد. در اين گزارش، «تلي استراو» يک شهروند انگليسي، وقتي که در حال گذراندن تعطيلاتش در اسکاتلند بود، اعلام کرد که هنگام رانندگي در جاده، توفان شديدي را مشاهده کرده و صدها قورباغه به ماشين او بر خورد کرده اند.

نمونه هايي از باران ماهي

يک توفان قوي شايد بتواند دليلي براي توضيح به وجود آمدن باران ماهي هاي کوچک باشد اما هرگز نمي توان آن را دليل اتفاقي که در يکي از دهکده هاي هند به وقوع پيوست دانست. چرا که حداقل ده نفر از اهالي اين دهکده شاهد سقوط ماهي هايي به وزن 8 پوند از آسمان بودند.

http://syukranview.files.wordpress.com/2010/03/tadpole-rain_4336.jpg
در فوريه 1861 هم مردمي بودمي در تعدادي از مناطق سنگاپور، شاهد بارش باران ماهي بودند. هنوز چند ساعت از وقوع اين حادثه عجيب نگذشته بود که زلزله تمامي اين مناطق را به شدت لرزاند. البته هنوز هيچ دليلي براي مرتبط کردن اين دو پديده به همديگر پيدا نشده است اما همين مساله باعث شده که از نظر مردم اين منطقه بارش حيوان از آسمان همراه با خبرهاي بد و ناگوار باشد.
در سال 1948 هم يک اتفاق عجيب ديگر در بورنموس انگليس رخ داد و گلف بازاني که هميشه از جمع شدن ابرهاي تيره در بالاي سرزمين و به هم خوردن بازي شان مي ترسيدند در هنگام بازي، با باراني از اره ماهي مواجه شدند! اره ماهيهايي که بعد از سقوط هم همچنان زنده بودند!
در سال 1989 هم در استرليا،در محوطه چمن جلوي خانه بهارولدود ديجين حدود 800ماهي ساردين به طور غير معمولي از اسمان به پايين افتادند تا پرونده بارش باران هاي عجيب همچنان باز بماند.
يکي ديگر از نکته هاي عجيب در وقوع اين پديده اين است که تنها يکي منطقه خاص درگير آن مي شود. براي مثال در سال 1956 در ايالت آلاباماي آمريکا، زن و شوهري گزارش دادند که ابر تيره کوچکي در آسمان و تقريبا در بالاي سرخانه آنها شکل گرفت و بعد از مدت کوتاهي شروع به باريدن کرد اما علاوه بر باران، انواع ماهي ها هم از آن به زمين سقوط کردند که البته همگي هم زنده بوده اند. ابر اسياه بعد از مدتي سفيد و ناپديد شد. نکته جالب اينجا بود که اين اتفاق براي خانه هاي ديگر در آن منطقه نيفتاد.

باران عنکبوت

6 آوريل 2007 هم براي «کريستين اوئنتو جائونا» يکي از شهروندان آرژانتيني به يکي روز به يادماندني تبديل شد چون در اين روز، کريستين نه تنها شاهد بارش باران عنکبوت بود بلکه اولين کسي بود که توانست از اين پديده عجيب عکاسي کند.
ماجرا از اين قرار بود که کريستين و دوستانش تصميم گرفته بودند براي تعطيلات به شهر سالتا سفر کنند. حدود ساعت سه، آنها راهپيمايي شان را به سمت کوه سان برناردو آغازکردند، دو ساعت بعد،آنها در باراني عجيب گرفتار شدند و اطراف آنها پر شد ازعنکبوت هاي رنگارنگ که طول هر کدام از آنها حدود چهاراينچ بود. اينجا بود که فکري به سر کريستين زد، او سريع دوربينش را به طرف آسمان گرفت و از عنکبوت هاي در حال سقوط عکاسي کرد. اين عکس هنوز هم به عنوان يک از کمياب ترين عکس ها در زمينه بارش حيوانات به شمار مي آيد.

باران توپ هاي گلف در فلوريدا

باران هاي عجيب اگر چه در بيشتر موارد شامل بارش حيوانات مي شد اما در اول سپتامبر 1969 در پونتاگوردا، وقتي که يک توفان عادي همراه با بارش باران شروع به وزيدن کرد، اتفاق عجيبي رخ داد و باراني از توپ هاي گلف روي ناودان ها و سقف خانه ها و خيابان ها شروع به ريزش کرد.
روزنامه «اس.تي پترزبورگ تايمز» در آن زمان گزارش داد که به دنبال اين حادثه تعداد زيادي توپ گلف از آسمان به زمين آمده است، با وجود اين دليل موجهي براي اين حادثه پيدا نشد. نکته جالب اين است که «پونتا گوردا» ساحلي در غرب فلوريدا است که اغلب اوقات شاهد آب و هواي توفاني است که با باران هاي شديد همراه است. اين منطقه در اکثر اوقات سال مکاني براي مسابقات مختلف گلف است. با اين حال هنوز هم اين سوال مطرح است که اين همه توپ گلف چطور از آسمان سردر آورده اند؟!

خيابان هاي پر از ماهي هاي زنده!

پديده باران هاي عجيب و غريب هنوز هم ادامه دارد، همين چند ماه پيش بود که باران ماهي در شهر کوچک و دورافتاده لاجامانوي استراليا باعث تعجب و هيجان مردم محلي اين منطقه شد.
روز بيست و پنجم فوريه سال 2010 در شهر لاجامانو که يک از شهرهاي کوچک و دورافتاده در استراليا با جمعيتي در حدود 670 نفر است اتفاق نادر و جالبي رخ داد. باران مثل هميشه شروع به باريدن کرد اما همراه باران از آسمان ماهي هم بر سر و روي مردم مي ريخت. اين ماهي ها در خيابان هاي مختلف شهر سقوط کردند. کريستينا بالمر يکي از ساکنين اين شهر کوچک است و در مصاحبه اي درباره اين حادثه عجيب گفت: «باور کردني نبود اما مردم به سرعت شروع به جمع آوري ماهي ها از سطح خيابان هاي شهر کردند. عجيب بود اما بيشتر ماهي ها هنگام برخورد با زمين هنوز زنده بودند و اگر آنها را در آب مي انداختيد مجددا شروع به حرکت مي کردند، هرچند که حرکت آنها در آب حالت عادي حرکت يکي ماهي را نداشت و انگار ماهي ها در حالت گيجي به سر مي بردند. به گفته اين شهروند لاجامانويي، اين امر نشان مي داد که ماهي ها در تمام زماني که در آسمان بودند زنده بوده اند. البته بعضي ها هم در گفت و گو با شبکه هاي مختلف تلويزيوني استراليا به شوخي مي گفتند که ما خيلي خوشحال هستيم که به جاي ماهي، از آسمان بر سر ما کروکوديل فرو نريخت!
بارش باران ماهي در لاجامانو براي اولين مرتبه است که اتفاق مي افتد و ساکنين اين منطقه تا به حال با چنين باران عجيب و غيرمنتظره اي رو به رو نشده بودند.
«لس دايلون» يکي ديگر از ساکنين اين منطقه هم در مورد تجربه مشابه خود در اين مورد گفت: در حالي که در يکي از هتل هاي شهر استراحت مي کردم متوجه بارش باران نشدم اما وقتي که از اتاق خود بيرون آمدم تا در هواي آزاد قدم بزنم با منظره عجيبي رو به رو شدم چون روي زمين پر از ماهي هاي کوچک و بزرگ شده بود!
اين بار هم کارشناسان هواشناسي متفق القول اعلام کردند که به احتمال زياد علت اين حادثه توفان قوي اي بوده که توانايي مکش آب به همراه ماهي هاي سطح آن را داشته است.
منبع:مجله همشهري سرنخ،شماره43

Posted on سپتامبر 19, 2011, in دنياي اسرار آميز. Bookmark the permalink. 7 دیدگاه.

 1. اثرات سيستم آنتنهاي هارپ را هم نبايد فراموش كرد…..

 2. سلام؛ داستان جالبی بود من هم در مستندها این موارد را دنبال میکنم حتی پرواز عنکبوتها و بعضی هاگ قارچها را که خود را به دست طوفانهای موسمی می سپرند و حتی از جو زمین خارج شده و یخ میزنند و بعدها دوباره جایی دیگر سقوط میکنند به صورت مستند و شاید شبیه سازی شده از شبکه های ایران و خارج دیده ام و جالب و شیرین بود.
  اما چون یک شکارچی و طبیعت دوست هستم فرضیه طوفان و پرندگان را قبول کردن برایم سخته چون:
  پرنده ها از ما زودتر می فهمند که امروز هوا مساعد نیست من در
  «درف امنیت در شکارو طبیعت» توضیح دادم که یکی همین کم تحرکی پرندگان و نبودن سر درختچه ها و دشتها و نزدیک شدن به پناهگاهها و دامنه کوهها را هشداری جدی تلقی کردم!
  ماهیها زلزله را تشخیص میدهند و از زیر کاریزها و قناتها بیرون میایند اسبها از طویله فرار میکنند!
  طوفانهای سهمگین نود و نه درست از ظهر به بعد اتفاق میافتد بیشتر هم تابستان رخ میدهد پرندها در تابستان تا ساعت نه صبح همه کارهایشان را انجام داده و به سایه ها پناه میبرند.
  پس این فرضیه باد شدید تقریبا منتفی است.
  اما درآخرههای تابستان حدوث ناگهانی تگرگ را خودم دیدم که پرنده ها را غافل گیر کرد و بیش از هزار نوع پرنده زمین گیر و سرمازده و خیس شده بود مردم روستا تا یکهفته این زبان بسته ها را به صورت انبوه شکار میکردند صحنه دلخراش اما دیدنی بود حمله سرخ پوستی انسان به پرنده های زمین گیر شده زن و مرد پیر و جوان و کودک ونوجوان یکباره هجوم بردند به سوی محصولات پنبه و این وضع یکهفته ادامه داشت.
  با اینکه شاهد عینی این ماجرا بودم احتمال حس نکردند حادثه از سوی جانوارن تقریبا نزدیک به صفر است.
  اگر یادتان باشد تسونامی اندونزی حتی یک ماهی در خیابان دیده نشد هیچ گربه یا پرنده و میمون و… دچار آسیب نشد!
  و هزاران مثال دیگر اما تا نظر بقیه دوستان چه باشد لطفا همکاری کنید

 3. خوب اگه طوفان باشه،باید انواع ماهی ها و دیگر آبزیان و حتی گیاهان دریایی با هم بباره،نه فقط ماهی یا یه پرنده ی خاص یا قورباغه.طوفانی که میتونه توپ گلف رو به هوا ببره خوب چطور چیزهای دیگه ای که سبکتر از توپ گلف هست رو بلند نکرده؟!

 4. در سالهاي دور ياددم مياد كه پس از باران كرمهاي خاكي زيادي را در وسط خيابان اسفالت ميشد ديد يادم ميآد از كه پدرم

  سئوال ميكردم جواب ميداد شدت باران باعث ميشه كه از زير خاك بيرون بياد وراه بيافتان تو خيابون ولي حالا برام قابل

  قبول نيست چون اول كه زمينهاي خاكي فاصله زيادي با محل رويت داشت دوم اينكه اگه قرار بود اين مسير را طي

  كنه شش ماه زمان ميبرد كمي بزرگتر كه شدم با چشم خودم ديدم كه از آسمان كرمها سقوط ميكنند .به اين شكل كه روي

  محوطه پشت بام حدود 200 متر نشسته بودم زير باران چتر داشتم و از زير چتر به بيرون نگاه ميكردم اطراف خودم را

  تقريبا دور خودم ميچرخيدم بعد مدت خيلي كم شايد كمتر از يك دقيقه وقتي بجاي اولم برگشتم دوتا كرم روي زمين بود از

  زير چتر بيرون آمدم و در محوطه گشتي زدم تعداد زيادي كرم زنده بودند وقتي برگشتم برم زير چتر متوجه شدم روي

  خود چتر هم يك كرم بود البته محوطه پشت بام موزائيك بود ..شايد ما خيليهامون از بچگي ديديم بعد بارون محوطه

  اطرافمون پر از كرم بوده حالا برامون مهم و تعجب آور نيست. در صورتي كه چه كرم بباره چه فيل .كي ميتونه

  واسه بارش كرم دليل منطقي ارائه كنه؟ تا شايد من بتونم واسه ماهي و قورباغه دليل بيارم

  • سلام
   من مطلب این دوست عزیز رو تایید میکنم چون خود من هم به کرات شاهد این بودم که گاهی بعد از باران سطح پشت بام خونه پر میشد از کرمهای خاکی خیلی خوب شد که دیدم واسه دوستان دیگه هم اتفاق افتاده چون تا به حال این مسئله واسم هضم نمیشد که این قضیه چه دلیلی میتونه داشته باشه

 5. سلام شهر ما هم سه سال پیش برای نیم ساعت غورباغه میبارید.اه اه ……..

برای oxin پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: