ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍وح‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ت‍ام‍س‌ ان‍درو.م‍ت‍رج‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌پ‍ور (ش‍م‍س‌ خ‍وی‌)


سلام

چندی قبل کتاب تمدنهای روزگاران پیش از نوح به دستم رسید که محتوای آن با مطالب سایت همخوانی دارد.

بعد از جستجو در اینترنت مشاهده کردم ۲۲ فصل از این کتاب تایپ شده است .تصمیم گرفتم این ۲۲ فصل را همراه با دانلود کل کتاب برای دوستداران در سایت قرار دهم.

با تشکر از کوروش ۲  کاربر سایت خردمند که این مطالب را در این سایت قرار داده بودند.

*********************************************************

‏سرشناسه : ت‍وم‍اس‌، ان‍درو، م‌ – ۱۹۱۳
‎Tomas, Anderew
‏عنوان و نام پدیدآور : ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍وح‌/ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ت‍ام‍س‌ ان‍درو؛ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍وم‍اس‌ ان‍درو؛ م‍ت‍رج‍م‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌پ‍ور (ش‍م‍س‌ خ‍وی‌)
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ل‍ب‍ه‌: اک‍ب‍ات‍ان‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۳۲
‏شابک : ۴۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۴۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Tomas Anderew. Pre – Noah’s civilizations.
‏موضوع : ت‍م‍دن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
‏موضوع : ع‍ل‍م‌ — ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ع‍دوم‌ ش‍ده‌
‏موضوع : ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده : ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌پ‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۸ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : CB۳۱۱/ت‌۹ت‌۸ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۹۳۰
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۱-۴۸۴۶۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمدنهای روزگان پیش از نوح

مقدمه مترجم:

آیا بشر را تمدنی شکوفان پیش از تمدن امروز بوده است؟

آیا اهرام ثلاثه و مجسمه های عظیم فونیکس و

ابوالهول دستاوردهای انسان هایی است که تمدنی شکوفان تر

از امروزیان می داشته اند و آن گاه بر اثر حادثه ای،

مثل یک انفجار اتمی،

همه این تمدن ها نابود شده است؟

این پرسشی است که بی تأمل نمیتوان از آن گذشت و

پاسخی سرسری به آن داد.

کتاب«تمدنهای پیش از نوح» نگاهی است از درون و از

سر تأمل به این پرسش شگفت انگیز و سرانجام خواننده

میماند و انبوهی از پرسش ها که در اندیشه اش به

غلیان می آید و شاید روزگاری انسان بتواند،

نشانه هایی از تمدنی عظیم بیابد.

 

فهرست

 

پیشگفتار

 

فصل اول روزها و شبهای مهم

فصل دوم ابداعات عهد باستان

فصل سوم کشفیات مشکلات می آفرینند

فصل چهارم آهنگ الیمپوس

فصل پنجم هنر فراموش شده تولید طلا

من با استفاده از پودر ونزل سیلر این

فصل ششم عصای هرمس

فصل هفتم از معابد و میادین عمومی شهر رم باستان تا راکتورهای اتمی

فصل هشتم افراد بصیر زیر گنبد کبود

فصل نهم زودیاک و نوای سپهر

فصل دهم میمون نماها و اعصار

فصل یازدهم کمدی کیهانی

فصل دوازهم نقشه ها

فصل سیزدهم وجود الکتریسیته در گذشته های دور

فصل چهار دهم آیا مردان عهد…

فصل پانزدهم هواپیمای ما قبل تاریخ

فصل شانزدهم آنان فضا را بسیار جلوتر از ما فتح کرده بودند

فصل هفدهم اولین روباتها، کامپیوترها، تلویزیون ها و ماشین زمان

یک امپراتور در نزدیکی خاک

فصل هجدهم اینکاها یا معمای دانش

فصل نوزدهم آپولونیوس انسا هایی را ملاقات کرد که

فصل بیستم الماس ها و ستاره ها سینت جرمین فنا ناپذیر

فصل بیست و یکم در انتضار معرفت، حکمت، روریخ

فصل بیست و دوم در جستجوی مبدأ

فصل بیست و سوم سر آغاز ظهور انسان در روی کرۀ زمین

شکارچیان دایناسورها

فصل بیست و چهارم بلایای کیهان

طوفانی از گرد و غبار

تصادم های فضایی

اقمار سرگردان

فصل بیست و ششم علایم تایتانیا

تونلی در زیر کف اقیانوس آرام

هلاکت گولیات

فصل بیست و هفتم کابوسهایی در سنگ

تاریخچه ای از بدبختیها

جزیره الهامات

از لموریا تا گوندوانا

فصل بیست و هشتم گم شدن دنیای میو

یک ستاره ثاقب

مردمان زهره در صحرای گبی

علامت شگفت انگیز

فصل بیست و نهم افسانه های ستارگان

یک سفینه فضایی مکعبی شکل

فصل سی ام مستعمرات میو

نیروی فوق اتمی

دره قتلگاه هفت مرد

فصل سی و یکم اسرار نهفته در اهرام

صور فلکی شعرای یمانی بر فراز نیل

نفرین یا رادیو اکتیو

هیولای الکتریسیته و شکست نیروی جاذبه

فصل سی و دوم یک امپراتوری عظیم در صحرا

اثری بر روی ماسه ها

برجه ها و مرغ آتش

معمای مالاگاسی

فصل سی و سوم رنج و محنت

بازسازی

جریکوی بدون شیپور

بعلبک یا دریای ارسنگ های سماکی

فصل سی و چهارم استادان سرگردان

نوراقی ها

یک فضانورد مدفون

مونالیزای تارته سوس

فصل سی و پنجم افسانه آتلانتیس

آخرین جنگ اتلند

قاره های فرو رفته به زیر اقیانوس ها

آن سیل چگونه بود؟

لنگرگاه هایی در بالای کوه های آند

فصل سی و ششم قلمرو دانش فراموش شده

زاهد پیشگان اولمان

سیاحان رقصنده فضایی

فصل سی و هفتم خدایان سفید

مارهای نقره ای

شهر بی رحم

فصل سی و هشتم یونانیان در آمریکا

فرعونی در مکزیک

ریاضیات در سنگ نبشته ها

فصل سی و نهم صور فلکی در دل جنگل ها

با شاخ و دندان

فصل چهلم خدایان آتش

اوریجون و خوک پوزه دراز

انسان هایی به رنگ آبی

چشمان بصیر به همه چیز

فصل چهل و یکم سفاین فضایی

نایاهواناکو

مکی«مادر شهر» با تاریخی نامعلوم

نپتون، خدای سرخپوستان آپاچی

فصل چهل و دوم پسران آفتاب

مومیایی های گذشته و حال

تمام راه ها به کوزکو ختم می شود

فصل چهل و سوم وارثان آتلانتیس

جادوی سرخ

راز الدورادو

شیاطین جزیره

فصل چهل و چهارم افسانه های سرزمین گمشده

خادمین کره ما

آن سوی استایکس

فصل چهل و پنجم سفرهای غیر قابل تصور

سرخپوستان و فرماندار کل

کنعانیان در برزیل

این قدر نزدیک و در عین حال ناپیدا

 

 

پیشگفتار

 

بیشتر دانش امروزی در اعصار باستان شناخته شده بود.

آن دانش ها از کجا به انسانهای آن عصر رسیده بود؟

پاسخ به این سئوال بسیار مشکل است،

اما با دانستن حقایقی،

هر چند اندک میتوان به اهمیت این پرسش پی برد.

بومیان استرالیا از ایام باستان تا کنون از روش انتقال خون از انسانی

به انسانی دیگر استفاده میکنند.

اما این دانش در علم پزشکی امروز، تازگی دارد.

در کتاب عهد عتیق هندوها جزئیات دقیق ساختن هواپیما

را در دویست بند شرح داده اند که قرنها قبل از ابداع برادران رایت

میباشد.

روباتها و کامپیوتر، قرنها قبل از نربرت واینر «norbert wiener » یک

واقعیت شناخته شده بود.

ساکنین اولیه انگلستان از نوعی کامپیوتر سنگی در «استون هنج»

برای پیش بینی کسوف و خسوف استفاده میکردند.

ردیابی و کشف منشاء چنین واقعیاتی ذهن اندیشمندان جهان را

مشغول داشته است.

از جمله تامس اندرو  تئوری حیرت انگیزی را مطرح مینماید که بر

اساس آن تمدنهای ناشناخته ای در فضا و زمان، فرهنگ پیشرفته ای

را به مردمان عهد عتیق به ارث گذاشته اند.

وی تئوری خود را با مدارک مستدل و حقایق غیر قابل انکار،

به همراه عکسهای مجذوب کننده ای به اثبات میرساند.

صدها انسان هوشمند ایام گذشته و حال نقشی در تدوین و

موجودیت این کتاب دارند.

مؤلف تنها به مانند یک رهبر ارکستر عمل نموده است.

هنرمندان تحت رهبری وی نویسندگان کلاسیک، کاهنان مصری،

بابلی، هندی، ایرانی، و مکزیکی و همچنین فیلسوفان یونان و چین

و دانشمندان قرون وسطی و بالاخره زمان حاضر میباشند.

نت این آهنگ همان تکوین دانش بشری بوده و اوج گرفته و یا

کاهش تدریجی دوره ای آن است.

نویسنده سه هدف برای به وجود آوردن کتاب مد نظر داشته است:

۱) نشان دهد که مردم در دورانهای گذشته دارای آن میزان دانش

علمی بودند که ما امروزه از علم داریم.

۲) مشخص شود که مهارتهای فنی و عملی مردمان عهد عتیق و

باستان بسیار دست کم گرفته شده است.

۳) ثابت شود که بعضی از ایده های عملی پیشرفته عهد باستان

منشاء ناشناخته خارج از کره زمین داشته است.

***

این اندیشه که

«تمدن خیلی قدیمی تر از آن است که ما می پنداریم»

پایه اصلی این رساله است.

با پیشرفت دانش،  تصور کلی در مورد اندازه و عمر کاینات در طول

چهارصد سال گذشته به سرعت تغییر نموده است.

مردمان آینده نگری چون برونو، گالیه یا داروین، مردمان کوته نظر

همعصر خویش را به مبارزه طلبیده و سعی داشتند به آنان تفهیم

نمایند که دنیا به مراتب بزرگتر و کهن تر از آن است که انسان فکر

میکند.

نزدیک به دو قرن پیش، بوفون، طبیعی دان فرانسوی عمر کره زمین

را تخمین زد.

او تخمین زد که کره زمین ۳۵۰۰۰ سال پیش از گداخته رو به سردی

نهاده و زندگی در روی زمین حدود ۱۵۰۰۰ سال پیش آغاز شده است.

این فرضیه دانشمند فرانسوی به مراتب معقول تر از اندیشه و باور

مردم آن عصر انگلستان که مصادف با ایام تاج گذاری ملکه ویکتوریا

در سال ۱۸۳۷ بود، میباشد.

زیرا عقیده عموم این بود که انسان در ۴۰۰۴ سال قبل از میلاد خلق شده است.

اما علم زمین شناسی و تئوری داروین این فرضیه قرون وسطایی را

از بین برد و بیست و پنج سال بعد«لرد کلوین» ده میلیون سال دیگر

بر عمر زمین افزود.

در اینجا باید ممنون تکنیک های پیشرفته ای باشیم که معلوم کرد از

سرد شدن پوسته زمین حدود ۳/۳ میلیارد سال میگذرد و خود کرۀ

زمین حدود ۶/۴ میلیارد سال عمر دارد.

می بینیم که حدوداً در عرض دویست سال، عمر پوسته زمین از

۳۵۰۰۰ به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰ ۳۳ افزایش یافت!

چند دهه قبل تصور میشد که از عمر پیدایش انسان در روی زمین

حدود ۰۰۰/۰۰ ۶ سال میگذرد.

یافته های جدید در جنوب و شرق آفریقا پیدایش انسانهای

«هوموساپی ینس» را به حدود دو میلیون سال پیش برد.

با پیدا شدن دندان ها و فک میمونهای آدم نما در جنوب اتیوپی توسط

میمون شناس شیکاگو به نام«اف- کلارک هاول» در سال ۱۹۶۹ این

ارقام مورد تأیید قرار گرفت.

فرضیه های به عقب بردن مبدأ پیدایش تمدن در زمینه علم تاریخ نیز

چشمگیر بوده است.

قبل از «شلمین» هیچ دانشمندی در اروپا نمی توانست تصور نماید

که شهر تراو در ۰۰ ۲۸ سال قبل میلاد وجود داشته است.

قبل از خاک برداری از منطقه ایوان جزیره کرت، هیچ تاریخ دانی

جسارت نداشت تصور کند که فرهنگ پیشرفته کرتی در ۰۰ ۲۵ سال

قبل از میلاد در آنجا وجود داشته است.

حدود شش دهه قبل، هیچ دانشمندی در جهان نمی توانست تصور

نماید که یک تمدن عالی در دوره «ایندوس» همزمان با قدیمی ترین

سلسله ای فراعنه مصر وجود داشته است.

حدود چهار دهه قبل تعدای از دانشمندان باور داشتند که تمدن

موجود در آمریکای مرکزی به مدت چهار هزار سال، دور از دخالت

دیگران تداوم داشته است؟

در صورتی که خرابه های باقی مانده در شهر «ذریبیلچتیون» در

«یوکاتان» مدارک خاموشی در صحت این مدعا هستند.

ارقام بالا منطق این نظریه را که پیدایش انسان و تمدنها به مراتب

قدیمی تر از آن است که مردم فکر می کنند، مورد تأیید قرار میدهد.

حجم اطلاعات جمع آوری شده در این کتاب، وجود یک سیستم

پیشرفته علمی را در گذشته های دور مطرح می کند.

بدین ترتیب جا دارد اموزگاران مردمان مصر باستان، بابل و یونان را

بشناسیم وبدانیم این ذخایر عظیم دانش ها را که از طریق ملل

مشرق زمین به ویژه ایرانیان دریافت کرده ایم، از چه کسانی به ما

رسیده است.

ما که شیفته تکنولوژی و دانش جدید خود شده ایم، به تدریج ارتباط

خود را با مردمان دوران های قدیمی، که بی نهایت مدیون اندیشه و

کوشش آنان هستیم، از دست داده ایم.

پیشرفت و دستاوردهای انسان هنگامی تحقق می یابد که دیروز خود

را به خاطر بیاورد و فردای خود را در رؤیا ببیند.

انسان نخستین از طریق تکامل مغز و ایستاده راه رفتن، شروع به

خارج شدن از عالم حیوانات نمود.

او وقتی که شروع ته تخیل و تفکر در باره مذهب، ریاضیات، هنر و

موسیفی نمود یک انسان واقعی به حساب آمد.

معیار واقعی تکامل انسان در قدرت خیال پروازی او در دنیای

ایده آل هایش می باشد.

همچنین در این است که چگونه از زیبایی ها لذت ببرد و چگونه بین

درست و نادرست تفاوت بگذارد و دارای اندیشه شود.

تا زمانی که به این مرحله از تکامل نرسیده بود، هنوز در حلقه زنجیر

رابط  بین جانوران چهارپا و دو پا به حساب می آمد.

دانش، مشاهدات تجربی از دنیای اطراف، علم فلسفه و فرمول بندی

معیارهای جامعه به انسان کمک کرد، تا به باورهای  ژرفی در مور

کاینات برسد.

تاریخ تمدن همان داستان عروج انسان در دنیای تفکرات ذهنی است.

ویلیام پسکات، محقق بزرگ آمریکایی گفته است:

«ممکن است ملتی از بین  برود و تنها خاطره ای از وجود بر جای

بگذارد، اما افسانه های علمی که پایه گذاری کرده، جاودانه، تا ابد

خواهد ماند.»

آیا شما در شهر مکزیکوسیتی در مقابل نقاشی های « کوئتزالکوتل»

که در یک سفینه بالدار در حال پرواز ایستاده اید، و از تصور پرواز در

ایام باستان بهت زده گشته اید؟

آیا حرکت کرجی های باریک پارویی را که آن چنان استوار و محکم، و

به آرامی در اقیانوسی آرام رانده میشوند دیده اید؟

و آیا می دانید که بومیان پوست قهوهای جزایر آنجا، هزاران سال

است که سرتاسر آن اقیانوس عظیم را با همین قایق ها

در نوردیده اند؟

آیا در خیابانهای سنگفرش شده شهر به خواب رفته «بمبئی»

قدم زده اید تا با قشری از گل مخصوصی مانند سیمان امروزی روبرو

شوید و شگفت زده ببینید چگونه برده های رم باستان آن را

ساخته اند.

آیا از داخل معبد« کاماکورای» ژاپن و تندیس برنزی عظیم بودا دیدن

کرده اید تا از مهارت صنعتگران فلزکار ژاپنی در هفتصد سال پیش

دچار حیرت بشوید؟

آیا در اطراف سنگ های عظیم «استون هنج» گشته اید و سعی

کرده اید این معما را حل نمایید که چگونه انسانهایی که هنوز از

پوست حیوانات تن پوش داشتند توانسته اند این کامپیوتر عظیم

سنگی را بر پا دارند؟

بدین ترتیب مایل خواهید بود تا به دنبال ما راهی سفر به

سرزمین های گذشته بشوید.

این کتاب مطالبی جدید در باره انسانها و مکانهای اسرار آمیز و

رویدادهای خارق العاده است.

به طور کلی در باره حقایقی است که پیشینیان ما در ایام بسیار دور

اندیشیده و عمل کرده اند.

طی سه چهار قرن گذشته اکثر علوم بازیابی شده اند تا مورد بررسی

دقیق قرار گیرند.

تمدن های بابل، مصر، هندوستان، ایران، یونان و چین مهد علوم و

فنون بودند.

تعدادی از ابزارها و وسایل فنی گذشته، مجدداً توسط بشر امروزی

بازسازی می شوند، آزمایشات کهن بار دیگر به کار گرفته می شود.

این ادعا از سوی آلکساندر (اسکندر) گراهام بل، مخترع تلفن مورد

تأیید است.

این کتاب در باره پنی سیلین قبل از «فلمینگ»؛

در باره هواپیمای قبل از برادران «رایت»؛

در باره ماه های سیاره مشتری قبل از «گالیله»،

در باره سفر به کره ماه قبل از پروازهای «آپولو»،

در باره تئوری اتمی قرنها قبل از «راترفرد»،

در باره باطری های الکتریکی قبل از ولتا،

در باره کامپیوتر های قبل از«واینر»؛

و خلاصه در باره علوم قبل از علوم فعلی است.

ما معتقدیم بررسی مغشوش و نارسا از دستاوردهای انسان عصر

باستان، بخصوص در زمینه علوم و فنون نمی تواند، تاریخ علم به

حساب آید.

ضمناً معتقدیم که این کار حداقل سبب بر ملا شدن حقایق ناشناخته

و پنهان تاریخ بشر می گردد.

همچنین این احساس را تقویت می کند که دلیل وجود دانش

پیشرفته و تفکرات علمی در جوامع اولیه بشری چه بوده است؟

و یا حداقل با این روش افسانه ای فوق تخیلی سبب سرگرمی

خواننده خواهیم شد.

 

پ .ن : از دوستان عزیزی که مایل به ترجمه مطلب هستند خواهش میکنم در قسمت دیدگاهها اعلام کنند .دوستانی هم که به زبانهای عربی و ترکی ترکیه و آلمانی هم مسلط هستند در صورت تمایل مشارکت خود را اعلام کنند. سایت با حضور گرم شما پابرجاست.

ما را هم از دادن نظرات خویش محروم ننمایید. آدینه خوشی داشته باشید.

Posted on اوت 19, 2011, in ت‍م‍دن‍ه‍ای‌ روزگ‍اران‌ پ‍ی‍ش‌ از ن‍وح‌ and tagged . Bookmark the permalink. 13 دیدگاه.

 1. خیلی زحمت کشیده اید
  فقط خواهشی که داشتم این است که یاد بگیریم تاریخ و وقایع زمینشناسی علمی و واقعی را هیچوقت با افسانه ها درنیامیزیم، بگذریم که خیلی ها تلاش میکنند استوره های تاریخی ما ایرانیان را افسانه قلمداد کنند ولی این قضیه نوح …..!! خیلی ما را به گمراهی میکشاند چون اساساً از نظر زمین شناسی و تاریخی این مطلب کاملا رد میشود و همینطور مسئله جمع آوری حیوانات…!!که دیگر از آن مضحک تر…سعی کنیم از آن به عنوان یک مبدا تاریخی یاد نکنیم….(بعد از نوح….قبل از نوح….!!!!))
  ممنون

 2. کتاب مفیدی باید باشه . عناوینش که جذاب بودن . ولی در تعجبم چطور چاپ گرفته تو ایران؟ و یه چیز دیگه این 1913 مربوط به تاریخ نوشتن کتاب هست یا تاریخ تولد نویسنده؟ اگه کتاب اون موقع نوشته شده با توجه به کشفیات این قرن چندان به روز و معتبر نمیتونه باشه ، چون مطالب زکریا سیتچین از روی کتیبه های ایران مربوط به 1960 به بعد هستن . اگه تاریخ تولد نویسنده باشه اون موقع اشکالی نداره .
  چون اکثر کشفیات و نظریه های مربوط به این موضوعات حاصل کشفیات این قرن اخیر هستن و کسی که اطلاعات امروز ما رو نداشته نمیتونسته برداشت درستی هم داشته باشه .

  با درود و سپاس فراوان : شهرام

 3. نظرمن هم این است که تحقیقات دنیکن وذکریا سیتچین خیلی علمی تر ومعتبرتر است ویکی دیگر این که این موضوعات دیگه زیادی تکراری شده وپیش پا افتاده

 4. ببخشید لینک دانلود کجاست؟

  • برو در فروم هم ميهن.آنجا هست. من اول 22 فصل تايپي را ميگذارم بعد لينك دانلود كل كتاب.ولي كتابش را هم بخريد.لذت خواندن كتاب را از دست ندهيد.

 5. salam pas ketabesh ke goftin baraye down load mizarin kojast ???

 6. پس از آنکه کتابی میخوانیم فیلمی میبینیم یا بحثی در میگیرد بنظرم اتفاق مهمی که میبایست بیفتد تعقل است خرد نهفته در ما میبایست تحریک شود… کار کند
  تا آنچیزهایی که نمیدانیم و نمیشناسیم را لااقل حس کنیم

 7. با سلام من قبلا اين كتاب رو خوندم. بسيار جالب و هيجان انگيز است.مطمئنا اگه اين كتاب به دستتون برسه اونو مشتاقانه تا اخر مي خونيد.

 1. بازتاب: روزها و شب های علم(تمدنهاي روزگاران پيش از نوح) « دنیای اسرار آمیز

 2. بازتاب: تمدنهای روزگاران پیش از نوح،«فصل چهارم» (آهنگ الیمپوس) « دنیای اسرار آمیز

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: