اساس علوم شمولی: بخش دوم


علوم شمولیHolistic Sciences

اساس علوم شمولی: بخش دوم
۲- بدنهای نا مرئی و چاکراها:

به طور کلی به غیر از جسمی که با چشم دیده می شود هر انسان ۹ بدن دیگر نیز دارد که به صورت لایه هایی بر روی هم و اطراف بدن فیزیکی قرار گرفته اند. برای انرژی رسانی به بدن نیز هفت چاکرای اصلی وجود دارند.

 

چاکراها شبیه ورتکس Vortex یا گرداب هستند که انرژی را به داخل بدن می کشند اما جای چاکرا روی بدن فیزیکی نیست بلکه روی بدن نامرئی قرار گرفته. بدنهای نامرئی که با چشم ما قابل دیدن نیستند اما با روشهای دیگر می توانیم از وجود آنها آگاه شویم. این بدنها نیز درست مانند بدن فیزیکی که استخوان و ماهیچه و اعصاب دارد یک آناتومی خاص دارند که در علم طب جایگزین -آناتومی بدنهای نامرئی مطالعه می شود.

مسیر حرکت انرژی

انرژی از بالا و از چاکرای تاج در بالای سر وارد بدن می شود و به چاکراهای دیگر می رسد و به همین صورت از نادیها نیز عبور می کند. نادیها در بدن نامرئی مانند اعصاب در بدن مرئی هستند. پس از ورود به نادیها انرژی وارد سیستم اعصاب , غدد و در آخر خون می شود. بنابراین خون به غیر از اکسیژن که در سیاره زمین وجود دارد به عنصر دیگری به نام انرژی اولیه که از کائنات Cosmos و از طریق چاکراها جذب می شوند نیز نیاز دارد.

نحوه عبور انرژی از بالا به صورت گرداب به داخل بدن

دلیل اصلی بروز مشکلات عصبی و جسمی بسته شدن یک یا چند چاکرا و عدم رسیدن انرژی حیات اولیه از جهان بالایی است. چنانچه فردی بتواند نادیها و چاکراهای سالم و بازی داشته باشد قادر خواهد بود بدون نیاز به اکسیژن زمینی و خوراک و آب -فقط با مصرف انرژی اولیه زنده بماند. چرا که این انرژی پایه و اولیه منشا حیات از ازل تا ابد است.

 

بدنهای نامرئی:


۱- اولین بدن نامرئی بدن اتری  Etheric Body است که در فارسی به آن بدن اثیری هم گفته اند. این بدن از آنجا اتری خوانده شده که مانند اتر از جنس گاز و بسیار رقیق است.

بدن اتری اولین لایه را در اطراف بدن مرئی را تشکیل می دهد. این بدن به جای سلول از ذرات ریز انرژی که مانند نخهای نوری هستند ساخته شده است. ساختمان این بدن درست مانند بدن فیزیکی است و همان اندامها و ماهیچه ها را داراست.

بدن اتری از بدن فیزیکی بزرگتر است و تا ۵-۶ سانتی متر از اطراف بدن فیزیکی بیرون زده است , سرعت نبض آن ۱۵-۲۰ چرخش در دقیقه است ( منظور ارتعاش و چرخش بدن است چرا که این بدن حالت رقیق و سیالی دارد که مداوم در حرکت است)

رنگ این بدن از آبی روشن تا خاکستری تغییر می کنند. آبی غالبا برای افراد حساس و عاطفی و خاکستری افراد ورزشکار با ماهیچه های بزرگ هستند.

 

چاکراها در این بدن مانند شبکه ای از تور به فرم  گرداب هستند.

 

۲- بدن احساسی  Emotional Body:

دومین لایه اطراف بدن فیزیکی بعد از بدن اتری واقع شده و نام آن بدن احساسات است. این بدن رقیق تر از بدن اثیری بوده و  اندازه آن ۹-۱۰ سانتی متر بزرگتر از بدن فیزیکی است و احساسات را در بر می گیرد.  ساختمان آن از بدن فیزیکی متفاوت است و به جای اندامها و ماهیچه ها اجزای ابر مانندی دارد که مانند مایع سیالی حرکت می کنند.

این بدن شامل همه رنگهای رنگین کمان است و رنگ آن بر حسب حالات و روحیات فرد تغییر می کند. در زمان شادی و هیجان به رنگهای تند و واضح مانند قرمز شفاف و در زمان خشم به رنگهای کدر و سایه دار در می آید.

هاله سمت چپ متعلق به یک فرد سالم و هاله سما راست همان فرد در هنگام خشم و عدم تعادل فکری و عاطفی است.

شکل چاکراها در این بدن مانند گردابی است به رنگهای مختلف رنگین کمان. برای مثال چاکرای ریشه (اول) که در ناحیه مقعد واقع است به صورت گردابی قرمز رنگ و چاکرای پنجم ( گلو) به رنگ آبی آسمانی هستند.

 

۳- بدن فکری- روانی: Mental Body

سومین هاله ای که اطراف بدن فیزیکی را گرفته بدن فکری/روانی است که بزرگتر از بدن احساسی و از جنس بسیار رقیق تری است.

آنچه مربوط به  افکار و روحیات انسان است در این بدن قرار دارد و غالبا به رنگ زرد روشن در اطراف ناحیه سر و سانه قابل روئیت است. رنگ آن متناسب با فعالیت فکری انسان تغییر می کند. یعنی در هنگام تمرکز رنگ آن براقتر و در زمان پریشانی رنگ تیره دارد.

این بدن ۱۶- ۱۷ سانتی متر از بدن فیزیکی بیرون می زند و ساختار آن از ایده ها و عقاید تشکیل شده و شبیه بدن فیزیکی اما بزرگتر است و به جای اندام دارای حبابها و اشکال نورانی متعدد است که با تمرکز بهتر و روشنتر می شوند.

 

4- بدن ستاره ای:Astral Body

چهارمین لایه بدن ستاره ای یا آسترال است که بی شکل بوده و از ابرهای رنگی و زیبایی تشکیل شده است که رنگ گل سرخ غالبترین رنگها در این بدن است.

چاکراها  به صورت مخروط و گرداب و به رنگ گل سرخ آراسته هستند. وقتی کسی عاشق می شود رنگ قرمز آتشینی در ناحیه چاکرای قلب آنها در بدن ستاره ای قابل مشاهده است. همچنین دو فردی که رابطه عاشقانه دارند توسط رشته های طلایی رنگی از ناحیه چاکرای قلب به هم متصل می شوند اگرچه این رشته ها در سایر هاله ها نیز وجود دارند. ارتباطات و گفتگوهای زیادی بین انسانها از طریق بدن ستاره ای صورت می گیرد که این گفتگوها شبیه حبابهای رنگی از سویی به سوی دیگر پرواز می کنند و به فردی می رسند. برای مثال وقتی تلاش می کنید که به کسی توجه نکنید یا وانمود کنید که توجه نمی کنید بدن سناره ای شما به سوی آن فرد پیامهای متعددی می فرستد و بین شما و آن فرد گفتگوی بی صدایی برقرار می شود و آن فرد حتی ممکن است به سوی شما آمده و سر گفتگو را باز کند.

 

۵- قالب اتری: Etheric Template Body

پنجمین لایه قالب اثیری است چون همه فرمهایی را که در عالم فیزیکی وجود دارند در بر می گیرد. این بدن شبیه نگاتیو عکس است و قالبی است برای لایه اثیری. لایه اثیری انرژی خودش را از این قالب می گیرد و در واقع ایت قالب حکم نقشه ساختمان را دارد که ۱-۲ متر از اطراف بدن را احاطه می کند. هر مشکلی یا نقصی در بدن اتری پیش آید توسط قالب تعمیر خواهد شد. چگونه؟

لایه پنجم جایی است که صدا و ارتعاش تولید ماده می کند یعنی می توان با تولید صدا و کلام یا موسیقی عملا چیزی را خلق کرد. انوار جدید خلق شده توسط این لایه مانند تیرآهن یا میلگرد هستند که از بعد و جهانی بالاتر از لایه پنجم به این جهان آورده می شوند تا بدن اثیری را تعمیر کنند.

قالب اثیری مهمترین هاله است چرا که شامل همه انواع و اشکال حیات و فرمهای موجود در عالم می باشد و هر چه نیاز باشد در این لایه قابل یافت و دسترسی است. شکل و اندازه و مشخصات بدن اثیری و بدن فیزیکی نیز طبق نقشه ای که در قالب اثیری وجود دارد رشد کرده و بزرگ می شوند و هر چیزی را که بخواهیم در بدن فیزیکی تغییر دهیم یا تعمیر کنیم باید از قالب و زیربنای بدن اثیری شروع کنیم.

به همین صورت تمام اشکال حیات طبق این نقشه ایجاد شده اند و با دسترسی به این طبقه می توان از هیچ هر چیزی را خلق کرد.

قالب اثیری نمونه ای از بدن اثیری- احساسی-روحی و ستاره ای و بدن فیزیکی را داراست و از هر اندام و عضو و هر چاکرا نیز یک نمونه در این قالب هست اما با بار منفی چرا که در خلآ و عمق فضایی بی انتها که متصل به بعد دیگری قرار دارند.

 

۶- بدن آسمانی: Celestial Body

هاله ششم بدن آسمانی است که نام دیگرش بدن احساسی در بعد عرفانی است.

این بدن تا چندین متر اطراف بدن فیزیکی را احاطه کرده و از طریق این بدن است که تجربیات الهی و عرفانی لمس می شود. دسترسی به این بدن با مدیتیشن و بسیاری دیگر از راههای سلوک و تحول ممکن است.

این بدن ما را به آسمانها و کائنات وصل می کند و از طریق این بدن است که می توانیم نو را دیده و عشق را در هر چیزی حس کنیم. حالتی که با خدا یکی می شویم حالتی است که شعور و آگاهی خود را در لایه ششم بیدار کرده ایم.

عشق بدون شرط به همه موجودات عالم ( عشق روحانی به جای جسمانی)و باز بودن چاکرای قلب در همه حالات لازمه حس کردن بدن آسمانی است.

 

7- بدن کثیری یا الهی: Ketheric Body

بدن کثیری هفتمین هاله اطراف بدن است که تا ۱۰ متر از اطراف بدن قرار گرفته و شکل خارجی آن تخم مرغی است در حالیکه داخلش نمونه ای از تمام بدنها و هاله های مربوط به زندگی کنونی را دارد.

ساختار بسیار دقیقی دارد که از نخهای نوری به رنگ طلایی و نقره ای ساخته شده و بسیار محکم است که شکل و فرم بدنهای دیگر – چاکراها و بدن فیزیکی را حفظ می کند. لایه خارجی این هاله بسیار استوار و کلفت است به طوریکه می تواند تمام لایه های دیگر و بدنها را از نفوذ و ضربه حفظ کند. همه چیز در این لایه به رنگ طلایی است. ارتعاشات این هاله به همه چاکراها می رسد و شخصیتها و اطلاعات زندگیهای قبلی انسان نیز در این لایه به صورن نوارهای رنگی از جنس نور ذخیره می شوند. نواری که در ناحیه گردن و گلو متصل باشد معمولا مربوط به زندگی گذشته ای است که اثر آن هنوز در این زندگی وجود دارد و شما در حال حل و رویارویی با کارمای آن هستید.

 

بدنهای فضایی Cosmic Bodies

علاوه بر این هفت لایه- دو لایه دیگر که بسیار بسیار بزرگتر و وسیع تر هستند نیز وجود دارند که آنها را لایه های فضایی می نامند و در بعد دیگر و بالاتر به سر می برند. لایه هشتم و نهم مانند کریستال بوده و ارتعاشات بسیار بالایی دارند. لایه هشتم شبیه مایعی رقیق است و لایه نهم قالب لایه هشتم است. در مورد این لایه های اطلاعات بیشتری کشف نشده است.

____________________________________________________

منبع: کتابHANDS OF LIGHT by Barbara Ann Brennan

منبع :http://thecure.blogfa.com

با تشکر از شیرین عزیز .

Posted on اوت 7, 2011, in آنچه پزشكان به شما نميگويند. Bookmark the permalink. 2 دیدگاه.

  1. سلام مرسی عالی بود اگه میشه راجب الیا هم مطلب بزارید ممنون http://www.youtube.com/watch?v=D_4vJOPs_Io http://www.youtube.com/user/777ALAJE

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: