بایگانی روزانه: آوریل 30, 2011

DNA، مار كیهانی و منابع دانش

دی ان آ، نوعی متن نوشته شده است كه از طریق یك سیستم كدگذاری به نام «كد ژنتیك» فعالیت می كند. این كدها بسیار شباهت نزدیكی به كدهایی كه انسانها در روابط روزمره خود از آن استفاده می كنند، دارد.برخی از آنزیمها متن نوشته شده توسط دی ان آ را كه همان آر ان آ، می باشد، تدوین می كنند. هرگونه اشتباهی كه در حین این تدوین رخ دهد نتیجه ای مرگبار خواهد داشت. بنابراین این آنزیمها دائما در حال انتخاب و گزینش هستند و سیگنالهایی را برای سایر سلولها می فرستند. این سیگنالها به این معنی هستند «حركت كن یا حركت نكن «.»خودت را بكش یا زنده بمان». هر سلول در آن واحد به صدها سیگنال گوش می دهد.و باید این سیگنالها را با هم تركیب كند و تصمیم بگیرد كه چه كاری را انجام دهد. دی ان آ، یك مولكول است كه دارای ساختمانی به شكل هلیكس (نوعی مارپیچ) می باشد. در حقیقت هر مولكول دو كپی از یك نوشته هستند كه در هم پیچیده شده اند. ساختمان دی ان آ، از حروفی تشكیل شده است و دارای زبان مخصوص به خود می باشد.

چه ارتباطی بین دانش شمنها و دانش میكروبیولوژی وجود دارد؟

هم شمنها و هم زیست شناسان موافقند كه نوعی اتحاد پنهانی در دوگانگی جهان وجود دارد، هر دو گروه این اتحاد را با شكل دوتایی هلیكس مانند (یا دو مار در هم پیچیده) ارتباط می دهند. شمنها اعتقاد دارند كه عامل محركی تمام پدیده ها را به حركت می آورد، كه این عامل از كیهان می آید و دارای ذهن است. این عامل حیاتی برای تمام پدیده ها ثابت است و به شكل دو مار در هم پیچیده می باشد.

اگررشته دی ان آ، موجود در سلول بدن انسان را باز كنیم به دو رشته دراز كه میلیاردها برابر نسبت به قطرش درازا دارد می رسیم. هسته سلول دارای حجمی معادل 2 میلیونیم سر سوزن است. در حالیكه دی ان آ، با چنین طولی در این حجم بسیار كوچك قرار گرفته كه شبیه به حالت چنبره مانند مار كیهانی موجود در اساطیر می شود.

دانشمندان در سال 1980 اعلام كردند كه سلولهای تمام موجودات زنده فوتونهایی با سرعت 100 واحد بر ثانیه بر سانتیمتر مربع از خود ساطع می كند. آنها همچنین نشان دادند كه دی ان آ، منبع این تشعشعات است. این پدیده «بیوفوتونیك»نام دارد.

محدوده طیف ساطع شده از دی ان آ، بین پرتو فروسرخ (در حدود 900 نانومتر) تا فرابنفش (200 نانومتر) می باشد. دی ان آ، منبع تمام دانشهاست. از خود فوتون ساطع می كند و در آب زندگی می كند همانگونه كه اژدهای دریایی از دهان خود آتش خارج می كند. در حقیقت دی ان آ ما 12 رشته ای است ولی علم تاكنون 2 رشته آن را به شكل مارپیچ هلیكس كشف كرده است.

در سیستم 12تایی، جفت رشته اول فیزیكی هستند و 5 جفت رشته دیگر غیر فیزیكی هستند. فعالیتهای 5 جفت رشته دیگر به شرح زیر است:

جفت رشته دوم : كالبد عاطفی ما را كنترل می كنند. آنها مسئول كنترل پرونده عاطفی (ژنتیكی) ما هستند. برای مثال آنها EQ هوشمندی عاطفی ما را كنترل می كنند.

جفت سوم:كالبد ذهنی ما را كنترل می كنند و تصمیم می گیرند كه انرژی ذهنی ما باید به سمت افكار منطقی (مثلا در دانشمندان و مهندسین ) یا به سوی افكار شهودی پیش برود.

جفت چهارم:روح ما را كنترل می كنند و الگوهای كارمیك و پرونده ژنتیكی روح ما را بررسی می كنند. پرونده ژنتیكی روح ما، ماموریت روح ما را هدایت می كند. آنها در مورد نوع الگوی روحی كه خواهیم داشت تصمیم می گیرد. اضافه بر اینكه دارای فایلی است كه حاوی تجربیاتی است كه باید در زندگی خود داشته باشیم یا آگاهی كه در طول زندگی باید بدست آوریم و نیروی معنوی كه باید پرورش دهیم و خدمتی كه باید به دیگران انجام دهیم و راهی كه باید برای رسیدن به شادمانی واقعی پیدا كنیم.

جفت پنجم: SOUL CLUSTER شبكه روحی ما را كنترل می كند و كمك می كند تا روحها در شبكه روحی همدیگر را بیابند و به هدف خود دست یابند.

جفت ششم : تمام مخلوقات را رهبری می كند و 12 رشته دی ان آ، را به سوی اراده الهی هدایت می كند.

http://www.rahemarefat.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: