آیا با رویت هاله افراد می­توان آینده آنها را به درستی پیشگوئی کرد؟


سات سانگ

اورا (هاله انسان) و طالع بینی

28 ژوئیه، 1967

آیا با رویت هاله افراد می­توان آینده آنها را به درستی پیشگوئی کرد؟

ممکن است. چنین افرادی باید سالهای طولانی ریاضت (سادانا)ی مخصوص بکشند. آنها به محض اینکه به کسی نگاه کنند، می­توانند هاله­ای که اطراف صورت وی را احاطه کرده را مشاهده کنند. بر این اساس آنها می­توانند به طور کلی یا تخصصی پیشگوئی کنند. اما، این یک حالت ذهنی و روانی است که برای مدت طولانی به فرد کمک نمی­کند و کسانیکه از این قوه ذهنی بهره می­گیرند، سرانجام تنزل پیدا می­کنند.

پیشگوئی­های نجومی چطور؟ (آیا صحیح هستند)

در کشور هند، بسیاری از کاهنان از طریق محاسبه نجومی، پیشگوئی می­کنند. روستائیان نزد آنها می­روند و فقط یک چیزمی­گویند؛ « من یک سوال دارم »، سپس کاهن زمان، ستاره راشی « Rashi » یا نشانه­های فلکی شما و بروج دوازده گانه را می­بینید و فورا سئوال را می­گوید. زمانیکه او توانست سوال را بگوید، فرد باید پاسخ دهد، « بله این سوال مسئله من است ».

آیا این تله پاتی نیست؟

این تله­پاتی نیست و از طریق علم نجوم صورت می­پذیرد. بله، آنها می­گویندکه بواسطه علم نجوم انجام می­شود، اما در واقع تلپاتی است.

خیر. اگر این امر تله­پاتی بود، پس تنها عده کمی قادر به انجام آن بودند، اما د رکشود هند عملا در همه روستاها، حداقل یک نفر و چه بسا بیشتر این توانائی را دارند. این افراد وابسته به علم نجوم هستند. آنها قادر هستند سئوال را بگویند و سپس شخصی که سئوال را مطرح کرده باید بگوید : « بله، ادامه دهید. »

در علم نجوم (طالع بینی) هندوها، یک متن قدیمی به نام  « Bhrigu samhita  » وجود دارد که این مقاله توسط استاد اعظم نوشته شده. کتابی است شامل هزاران هزار طالع نمایی که توسط خود وی تنظیم شده و برای هر کدام محاسبات و پیشگوئی­هایی ارائه شده است. این مقاله همچون کلیدی است برا ی تمام طالع­نماهای دنیا. فرض کنید به نزد یک طالع بین بروید و به وی بگوئید : این زمان تولد من است، این اسم من است و در این ستاره بخصوص متولد شده­ام. ابتدا او نمودار تولد شما را ترسیم می­کند و سپس این نمودار را در کتاب مذکور جستجو می­کند، همانگونه که ما یک واژه را در دیکشنری جستجو می­کنیم، و زمانیکه او به یک نمودار خاص که همانند نمودار شماست رسید، می­گوید : «  بله نمودار شما اینجاست. »

سپس پیشگوئی­هایی را که قرن­ها پیش در آن جدول مطرح شده است می­نویسد و آن پیشگوئی­ها در مورد شما صدق خواهد کرد. او هیچ پیشگوئی از جانب خودش نمی­کند. او تنها می­داند چطور نمودار را با نمودار قدیمی موجود در کتاب منطبق کند. در کشور هند، حتی وزیران و نخست وزیران هم نزد اشخاصی می­روند که « Bhrgu samhita » دارند. این پیشگو خود را معمولا زیر پوشش و حجابی مخفی می­کند و هیچگاه درمعرض دید دیگران قرار نمی­گیرد. اما افراد حقه باز و شارلاتان زیادی هستند که ادعا می­کنند آن متن « Bhrigu samhita » را دارند. این متن و نوشته همانند یک دیکشنری طالع بینی جهانی است که بیشتر پیشگوئی­ها به درستی بیان شده­اند. طالع بین این پیشگوئی­ها را از راه محاسبه روز یا سال انجام نمی­دهد. او تنهاآنها را از این کتاب کپی می­کند. چطوراین عمل می­تواند تله­پاتی باشد؟

https://i1.wp.com/www.keroyoungastrology.com/images/bhrigu_samhita.jpg

اما اگر او یک سوال خاص و منحصر به فردی داشته باشد، پیدا کردن آن در کتاب خیلی مشکل است؟

در هند شیوه­های معینی وجود دارد که از طریق آنها، حتی چنین سئوالهای خاصی نیز پاسخ داده می­شوند و هیچ ارتباطی با تله­پاتی ندارد. این شیوه­ها موارد بسیار ساده­ای هستند. به عنوان مثال اگر شما سئوالی داشته باشید، آن مرد خواهد گفت : یک شماره به من بده. فرض کنید شما می­گوئید عدد 11. یا از شما اسم یک گل را می­خواهد و شما می­گوئید گل رز. با کسب این اطلاعات او می­تواند پیشگوئی کند. چنین افرادی بسیار معمولی هستند و چیزی در مورد تلپاتی نمی­دانند و آدمهای نادانی هستند.

ایا برای استفاده و کاربرد تلپاتی نیازی به شناخت آن نیست؟

خیر. چنین اشخاصی به کمال روانی نرسیده­اند. شیوه معینی در کتابها نوشته شده که از پرتو بخش به پرتوجو یا از شخصی به شخص دیگر بتواتر رسیده است. آنها می­دانند که اگر شخصی در پاسخ سؤال به او بگوئید گل رز به او این را بگویند و اگر گفت 11 به وی آنرا بگویند. همین.

اگر شخصی در پاسخ بگوید عدد 9 و من نیزبگویم 9، آیا ما پاسخ مشابهی دریافت می­کنیم؟

بله. جواب همیشه یکی خواهد بود. آنها تنها پیشگوئی کلی و عمومی می­کنند. اگر پاسخ شما گل رز باشد، بدین معنی است که شما استخدام خواهید شد، اما این مسئله 3 ماه طول خواهد کشید، که تا آن زمان ناراحتی روانی را تحمل خواهید کرد و چیزهایی از این قبیل. یا اینکه دختر شما به زودی ازدواج می­کند، شاید ظرف 6 ماه آینده. اینها نمونه­ای از پیشگوئیها است که بعضی از آنها حقیقت می­یابند و برخی دیگر خیر.

آیا شخص طالع بینی درنزدیکی اینجا زندگی می­کند؟

بله. طالع بین­های زیادی در این اطراف هستند. اما آنها خیلی ساده­اند. بطوریکه آنها زبان انگلیسی بلد نیستند. آنها فقط به زبان مادری و زبان سانسکریت صحبت می­کنند. آنها بسیار سنتی و مقید هستند و مراسم خاصی را به جا می­آورند. به عنوان مثال، اگر شما بنشینید، او باید در سمت راست یا چپ شما باشد و زمانیکه شما می­آئید، باید چیزی بپردازید. آنها بسیار خوب پیشگوئی می­کنند.

در هند، علم نجوم پیشگوئی بسیار رایج است. زمانیکه نوزادی متولد می­شود، اولین کسی را که احضار می­کنند کاهن است نه پرستار. تنها زمانیکه مشکل بغرنج یا عوارضی پیش بیاید، دکتر و پرستار را فرا می­خوانند، د رغیر این صورت ماما های

محلی که خبره و ماهر هستند، امور را اداره می­کنند. آنها شیوه خاصی دارند که توسط آن از طریق آب و ماسه زمان دقیق تولد را تشخیص می­دهند. در روز دوم طالع­بین مهره می­اندازد و خواهد گفت. که نوزاد تحت این علامت خاص و در این لحظه متولد شده      و سیمای پدر و مادش چگونه است و اینکه از کدام سمت رحم بدنیا آمده است راست یا چپ. تمامی آن مطالب از طریق طالع­نما و بدون معاینه گفته می­شود و آنها این گفته­ها را بطور واضح در جدول می­نویسد.

اما کسی وجود ندارد که آنرا کنترل کند؟

پیشگوئی­ها به حقیقت می­پیوندند و این تنها اقبات و گواه است. درلحظه تولد آنها مهره کلی طالع­نما را می­اندازند، آنها می­گویند تا چهل سال تحت تاثیر سیاره کیوان و تا یازده سال تحت سیاره خورشید و تا پانزده سال، تحت سیاره ونوس ژوپیتر می­باشد و ظرف مدتی که تحت تاثیر سیاره ونوس و ژوپیتر می­باشد، احتمال رخداد تصادفی وجود دارد. یا به فرد می­­گوید با چنین دختری ازدواج می­کنی و یا اینکه نباید با چنین دختری ازدواج کنی. تمام این مشاهدات و اظهارات در زمان تولد نوزاد صورت می­گیرد و آن طالع نما خیلی با دقت حفظ و نگهداری می­شود. سپس چه اتفاقی می­افتد؟

زمانیکه ازدواجی درشرف وقوع است، نسخه و رونوشت طالع نما جستجو و فراهم شده و ازطریق قاصد و پیک به دست دختر یا پسر دم­بخت در هر کجا که باشند می­رسد.

https://i2.wp.com/banki.ir/images/stories/00aura40.jpg

این طالع­نما به یک کشیش یا کاهن داده می­شود تا آنرا تجزیه و تحلیل کند و نتیجتا بر اساس آن طالع­نما خواهد گفت : نه، این مورد در مقایسه با آنچه که در طالع موکل من آمده، طالع مناسبی نیست. طالع نمای موکل من یا دختری که من نماینده­اش هستم بیانگر آن است که این پسر نباید از این ستاره باشد. بنابراین ان وصلت مناسبی نخواهد بود؛ سپس آنها این رابطه را قطع و رها می­سازد و به تحقیق ادامه می­دهند.

هر زمانیکه مشکلی در رابطه با کار، مسائل قضائی، بیماری، تنگدستی، بحران مالی بوجود آید، فورا طالع­نما چاره­ساز و کارگشا می­شود. طالع نما را به یک متخصص، کسی که بتواند آنرا بخواند، می­دهند، چرا که خواندن طالع­نما و پیشگوئی دقیق و صحیح بسیار مشکل می­باشد. سپس محاسبه و پیشگوئی صورت می­گیرد. در بسیاری موارد، با چشمهای خود شاهد آن بوده­ام که پس از گذشت سالها، فردی که هنوز درقید حیات است و هنوز زندگی می­کند، تمام آنچه که در طالع­نمای وی پیشگوئی شده بود، کاملا درست از آب درآمد.

این پیشگوئی­هایی که می­کنند، به قدری دقیق، صریح و روشن است که حتی سال، ماه و روز دقیق بحرانها و و قایعی که رخ داده را بیان می­کنند و دربسیاری از موارد نیزصحیح می­باشد. حتی امروزه این علم در کشور هند بسیار رایج و متداول است. بطوریکه یک فرد عادی که تنها خواندن و نوشتن می­داند، می­تواند طالع­بینی کند. همه هندوها باید یک طالع­نما داشته باشند. زمانیکه با مشکلی مواجه می­شود، نزد منجم و طالع بین می­رود و به نصایح او گوش می­دهد. طالع بین طالع نمای وی را بازخوانی می­کند و می­گوید : بله، این مشکل توست و تو درصدد رهایی از آن می­باشی، نگران نباش. من راه نجات را به تو خواهم گفت.

اما تو باید سعی کنی خودت راه حل آنرا پیدا کنی؟

بله. افرادی خاص هستند ولی راه حل مشکل را در می­یابند. آنها عبادت تانتریک را تجویز می­کنند. معمولا آنها یک براهمین « Brahmin » یا شخصیت والا، در واقع یک فرد کاملا معنوی را بکار می­گیرند و مشکل را با وی در میان می­گذارند. او یک مانترای معینی را می­دانند یا فرا گرفته که با خلوص و تمرکز به مدت روزهای معین نه، یازده یا بیست­ویک روز آنرا تکرار می­کند. در روز آخر هما « Homa » یا آتش مربوط به قربانی اجرا می­شود. درمان­جو همراه با همسرش به آنجا آورده می­شوند و آنها یک سنکالپا « Sankalpa » می­سازند ـ بدینگونه که ـ من این کار مخصوص را با این حرکت خاص انجام می­دهم و آنها آنرا به آتش و کاهن برهمن عرضه می­کنند.

گفته­اید که آینده شمابه نسبت به آنچه در طالع شما آمده بود، تغییر یافته است. چطور شما قادر به تغییر آن بوده­اید؟

هر فردی زمانیکه سطح معین هوشیاری­اش بال رود، می­تواند سرنوشت خود را تغییر دهد. این ذهن و حالت روانی فرد است که می­تواند باعث شود فرد آینده خود را تغییر دهد. همه نمی­توانند این کار را انجام دهند. برای کسانیکه قادر به این­کار نیستند، پیشگوئی­های نجومی درست خواهد بود.

اما شما چطور می­دانید که سرنوشت را تغییر دهید؟

زمانیکه معنوی شوید، زمانیکه شرایط روحی بالتر را باور کنید و زمانیکه شما حقیقتا آنرا اجرا کرده باشید. از طریق تمرین یوگا، می­توان سرنوشت خود را تغییر داد.

آیا شما مجبورید که بخواهید آنرا تغییر دهید؟

لازم نیست شما اراده کنید، این امر خودبه­خود  صورت می­گیرد.

درغیر این صورت سرنوشت وجود دارد؟

حتی برای یک فرد روحانی نیز سرنوشت وجود دارد. اما تا اندازه زیادی، بسیاری چیزها محسوب نمی­شوند.

آیا آن بدین معناست که سرنوشت چندین سطح دارد؟

بله، سرنوشت، سطح فیزیکی، سطح علوی و سطح بالاتر دارد.

با آگاهی ازسرنوشت، می­توان آنرا تغییر داد؟

بدون پرسش از فردی دیگر، نمی­توان از سرنوشت آگاه شد. باید راهنمایی شود و تعلیم یافت. معمولا فرد می­تواند نزد متخصصان این علم که وی را راهنمایی می­کنند برود. من به شخصه هرگز خواهان چنین راهنمایی­هایی نبوده­ام و فکر می­کردم که حتی اگر قربانی سرنوشت می­شوم، هرگز از یک طالع­بین طلب کمک نمی­کردم. ستاره شناسی یک علم استو می­تواند به مردم در رسیدن به سطح خاص کمک کند، اما از سوی دیگر، هر فردی باید خودش راه حل مشکلاتش را بیابد. از همان لحظه­ای که موانع و مشکلات آگاهی یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شوند. سرنوشت نمی­تواند مشکل ساز شود. گرچه، سرنوشت تا زمانیکه شما یک جیوان موکتا شوید، به نوعی شما را محدود می­سازد.

این چه ادعا و گفته علمی است، اگر بتوان هاله فرد را با نگاه کردن به وی مشاهده نمود و آینده را پیشگوئی کرد؟

درحین تماشای هاله، آینده همچون یک برگه نوشته شده ظاهر می­گردد. با نگاهی سریع. کوتاه به فرد، چیزهایی در مقابل شما می­درخشند. آنها به وضوح یک برگه نوشته شده هستند. آنها همانند یک چشم­انداز طبیعی ظاهر می­شوند و سپس ناپدید می­شوند.

این هاله همیشه پدیدار نمی­شود و تنها به خواست و میل خود ظاهر می­گردد. برخی اوقات به کرات می­آید و گاهی نیز اصلا نمی­آید.

اگر آن قوه ذهنی بکار گرفته شود، آیا این هاله ناپدید شده و از بین می­رود؟

زمانیکه آشکارا و صریح از آن بهره بگیرید، دیگر مرتب و مکرر ظاهر نمی­شود. فرض کنید من هاله شما را مشاهده کرده و چیزهایی به شما بگویم، سپس هاله فرد دیگری را نیز مشاهده نموده و چیزهایی به وی بگویم. در این صورت فرکانسها و امواج کم می­شوند. اما اگر من هاله شما را مشاهده نمودم بدون آنکه چیزی در این خصوص به شما بگویم، فقط به زبان ساده به شما بگویم که، لطفا مراقب سلامتی خود باشید من نمی­خواهم شما مریض شوید. مواظب رژیم غذاییتان باشید. زیاد نخورید؛ بدین طریق بدون آنکه چیزی در مورد هاله شما و آنچه درتقدیر شما نوشته شده است بگویم، شما را به درستی راهنمایی کرده­ام. سپس شما از خطر دوری می­کنید.

و من نیز از هیچ کاهش نیرویی رنج نمی­برم. اما اگر به شما بگویم من احساس می­کنم شما از نظر فیزیکی مریض خواهید شد، پس باید مواظب خود باشید، در این صورت این نیرو را از دست خواهم داد.

اگر سعی در تغییر سرنوشتمان داشته باشیم، آیا دوباره کم و بیش به همان شکل یا گونه­ای دیگر به نزد ما می­آید؟

نه ضرورتا. اگر سرنوشت بواسطه پیشرفت و رشد تغییر یابد، آن تقدیر هرگز باز نخواهد گشت. اما اگر شما خواستار تغییر سرنوشت از طریق برخی روشهای ذهنی باشید، سپس آن تغییر به گونه­ای دیگر باز می­گردد.

آیا شما با تمرکز کردن بر چهره افراد، هاله آنها را روءیت می­کنید؟

خیر، هیچگونه تمرکزی بر چهره افراد صورت نمی­گیرد. این یک توانایی بی­اختیار است.

افرادی هستند که تنها با یک نگاه طرف مقابل را کاملا می­شناسند، اما کسانی هم هستند که با وجود زندگی با یک فرد، وی را ابدا نمی­شناسند. این یک توانایی است که با رسیدن شما به یک سطح روحی معین، پرورش می­یابد و شما قادر به رویت هاله افراد خواهید بود. امکان دارد با وجود عدم آگاهی از علم هاله، شما در لحظاتی قادر به رویت هاله افراد باشید. مشکل در چگونگی تفسیر آن است.

زاویه مخصوصی وجود دارد که هوشیاری در آنجاست. نمی­دانم می­توانم آنرا توضیح دهم؟ آن زاویه، اولیه آگاهی شماست. به طریقی شما آن زاویه را حس می­کنید و سپس شما آن هاله را خواهید دید، اگر شما بتوانید هوشیارانه، آگاهیتان را برای همیشه حفظ کنید، سپس قادر به رویت هاله خواهید بود.

به عقیده من، هاله، ظاهر جریان زندگی است و شیوه رویت و تفسیر آن خیلی مهم است. هاله با هر زبانی جور در نمی­آید و بر روی یک تکه کاغذ هم نوشته نمی­شود. هاله تنها در یک مدّی از افکار معلوم و آشکار، پدیدار می­شود و می­رود. یک نفر باید آنقدر سریع باشد که آنرا درک و رویت کند و به خاطر بسپارد.

آیا هاله درتاریکی قابل مشاهده است؟

بله. هاله بسیار بهتر در تاریکی دیده می­شود، بسیار بهتر.

من طالع بینی را ملاقات کردم که تنها با دیدن صورت شخص، توانست طالع او را بگوید.

بله. چنین افراد تلپاتیک هستند.

در مورد بلوربینی چه می­گوئید؟

 

 

بلوربینی یک علم است. درصورتیکه علاقمند باشید می­توانید آن وضعیت را ایجاد کنید. بلوربینی شکلی از تراتاک « Tratak » است. در بلوربینی وقایع زمان حال، گذشته و آینده قابل مشاهده است.

این وقایع به شکل یک عکس پدیدار می­شود. این طالع در یک کاسه آب هم قابل رویت است ولی بلور خیلی بهتر است.

چرا رویت هاله برخی افراد امکان پذیر و بعضی دیگر ناممکن است؟

ممکن است به دلیل عدم آگاهی هوشیاری در آن زمان، هاله افراد قابل رویت نباشد. همچنین، افرادی وجود دارند که هاله آنها قابل رویت نیست، همانند کسانیکه درشرف مرگ هستند. درست لحظه قبل از مرگ، هاله محو می­شود. اگر قرار باشد فردا برای فردی تصادفی رخ دهد، امروز هاله وی محو می­شود. هاله به درون جسم خواهد رفت. اگر فردی قصد انجام جرمی را داشته باشد، نیز بلافاصله هاله فرد محو می­شود.

آیا هاله از وقوع حوادث آگاه است؟

هاله، تجلی شخصیت شماست. هاله محو می­شود، چون ضمیر شما از وقوع آن حادثه آگاه است. نفس درون شما می­داندکه آن تصادف رخ خواهد داد و هاله از ترس محو می­شود. نفس درونی بیشتر از نفس بیرونی می­داند. بازهم نفسی هست که بیش از نفس درونی می­داند و آن درونی­ترین، نفس است که همه چیز را می­داند. بدین دلیل است که هیرانیاگاربها « Hiranyagarbha » را نفس محیل یا کالبد اختری می­نامند. کالبد اختری، به اندازه ده انگشت، حول کالبد جسمانی پدیدار می­شود. کالبد اختری می­تواند ظاهر گردد و ناپدید شود. این ناپدید شدن بصورت خودبخود و غیرارادی صورت می­گیرد.

آیا این صحیح است که اکثر افرادی که یوگا را آغاز می­کنند، به دلیل اینکه دیدگاه متفاوتی نسبت به زندگی در مقایسه با افرادی که یوگا انجام نمی­دهند، دارند، به حالت خود برتر بینی می­رسند؟

بله. یوگی­ها فکر می­کنند که آنها بهتر می­دانند و نسبت به آنچه که باید به دیگران بگویند، اهمیت چندانی نمی­دهند. اما مطمئنا یک یوگی باید به گونه­ای باشد که طرز تفکر مستقل و حس قضاوت خودمختار خود را داشته باشد.

به عقیده شما حس برتر بینی فرد را به سوی موفقیت رهنمون می­سازد؟

بله. این برترین حس است. شما باید به خود مطمئن باشید.

کتابهای زیادی در غرب در مورد یوگا وجود دارد، اما تعداد اندکی از آنها در مورد     « تاتوا »ها توضیح داده­اند ممکن است  در این خصوص توضیحاتی بدهید؟

منظور شما چه « تاتوا» یی است؟ تاتوای جسم، ذهن یا روان؟ تاتوا به معنی اجزا است. اجزای خلقت. پس در فلسفه سانکیا « Sankhya » که تاتوا به معنای شایویسم «Shaivism  » آمده، یک برداشت صحیح و دقیقی از تاتوا ارائه شده است.  در درون هر فردی بیست­و چهار تاتوا به شرح زیر وجود دارد ـ پنج کارمن دریاس (اندامهای فیزیکی یعنی اندام تناسلی، دست، پا، اندام گوارشی، دهان)ـ پنج جیانن دریاس (اندامهای جسمی بیرونی، بینی، زبان، پوست). پنج پرانا، چهار آنتاکارانا (اندامهای جسمی درونی تفکر و احساس، قوه ذهن، قلب، روح و وجدان) و پنج عنصر طبیعی، جمعا بیست­و چهار تاتوا بعلاوه یکی دیگر یعنی روح که می­شودبیست­پنج تاتوا.

پنج عنصر اصلی و اولیه عبارتند از اثیر (عنصر آسمانی)، هوا، آتش، آب و زمین.

علاوه بر آن، سه عنصر طبیعت هم به نام­های ساتوا، راجا و تاماس وجود دارند. که پنج عنصر اولیه از این سه عنصر پدید می­آیند. بواسطه یک روند ترکیب و تبدیل این عناصر، کل نظام هستی به صورت ساختار فیزیکی کنونی، به وجود آمده است. این چیزی است که آنها می­گویند، اما شما در کدام زمینه خاص، می­خواهید عناصر را شرح دهم؟

بسایر خوب، من فکر می­کردم علم ویژه عناصر وجود دارد که اذعان می­کند زمانیکه تاتوای خاصی غالب می­شود، یک سری اعمال معینی را نباید انجام دهید؟

شما در مورد تاتوا های متعلق به پرانا صحبت می­کنید، که آن سوارا یوگا (swara yoga) است. زمانیکه یک تاتوای خاص جریان پیدا می­کند، یک سری کارهای معین نباید انجام پذیرد و هنگامیکه یک تاتوای ویژه غالب می­شود، رنگ آن عنصر در هاله پدیدار می­شود. و این همان شیوه رویت هاله از طریق نیروی پرانیک شماست. اگر شما موج هاله قرمز رنگ جاری نیروی پرانیک خود داشته باشید، می­توانید  آنرا در تنفس خود اعمال کنید. جریان تنفس رنگی دارد و شما می­توانید با تمرکز آنرا مشاهده نمائید. این رنگ همه روز ساعت به ساعت تغییر می­کند. ظرف مدت سه روز در یک ساعت معین، ممکن است رنگ تنفس یکسان باشد، و در روز چهارم تغییر یابد، سپس روز ششم یا هفتم دوباره همان رنگ را خواهد داشت. البته میدانید، این رنگ همان رنگ روحانی است، همان رنگ نفس روحانی.

پنج تاتوا وجود دارد که پنج رنگ متناظر دارند، اما این رنگها تنها در شرایط تبدیل و ترکیب دیده می­شوند. این پنج رنگ به رنگهای زیادی در می­آیند. پس تا زمانیکه فردی کاملا خود را وقف سوارا یوگا (Swara yoga) نکند، شناخت جریان تاتوا با پرانا در یک لحظه معین و بخصوص ممکن نیست. گفته می­شود که تنفس، تجلّی والای پرانا و پرانا تجلّی برجسته ذهن است. پس یک فکر خاص درذهن به شکل پرانا ظهور می­یابد. افکار و اندیشه­ها رنگهای مختلفی دارند، بعنوان مثال نیات و افکار بد سیاهرنگ هستند. زمانی که فکری به شکل پرانا ظهور می­یابد، رنگ مشابهی دارد و دوباره زمانیکه آن فکر به شکل تنفس تجلی یابد، رنگ مشابه خواهد بود.

اینک، روان، با داشتن پندارهای بد به رنگ سیاه، با افکار هیجانی به رنگ قرمز، و یا هرگونه فکر به هر رنگی، آغاز می­گردد و ؛ سپس رنگهای مشابه از طریق پرانا در تنفس متجلی می­شوند، زمانیکه به یک فکر بخصوص می­اندیشید، رنگ پرانا نیز به همان رنگ در می­آید و تنفس که تجلّی ویژه پرانا است، نیزهمان رنگ را خواهد گرفت.

چه کتابهایی وجود دارند که مربوط به این علم باشد؟

تنها یک کتاب وجود دارد و آن کتاب سوارا یوگا « Swara yoga » است و آن کتاب شامل گفتمانهای بین لرد شیوا « Lord shiva » و پارواتی « parvati » است. این کتاب به زبان سانسکریت است. که فکر نمی­کنم ترجمه انگلیسی داشته باشد. * شما باید زبان سانسکریت بدانید. از شما می­خواهم زمان بیشتری به زبان سانسکریت اختصاص بدهید.

https://i1.wp.com/ecx.images-amazon.com/images/I/41B7YE5GVDL._SL500_AA300_.jpg

درست است، اما چگونه زبان سانسکریت را فرا گیریم؟

خیلی ساده خواهد بود. ظرف حدود 9 ماه می­توانید سانسکریت ابتدائی و مقدماتی را متوجه شوید. به شما می­گویم که سانسکریت ساده­ترین زبان است. حداقل بسیار سهل­تر از انگلیسی است. البته تا آنجا که من می­دانم.

* کتاب سوارا یوگا، علم تانتریک تنفس، انتشار در سال 1984، با تفسیر و ترجمه انگلیسی از بیهار اسکول یوگا در دسترس می­باشد.

هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس www.ufolove.wordpress.com مجاز میباشد.

پ . ن : با تشکر فراوان از دوست خوبم مهدی عزیز( نیتیاناندا ) برای ارسال این مطلب .

 

Posted on مارس 11, 2011, in Uncategorized, هاله. Bookmark the permalink. 10 دیدگاه.

 1. نمودونم بگم صدهزار، یک میلیون…
  خدارا بینهایت شکر میکنم که یک وبلاگ نویس پیدا کردم که اولاٌ عقاید شخصی خودشو قاطی مطلب نمیکنه و ثانیا وبلاگ های او بوی رادیکالی( چه از نوع اسلام و چه از نوع غیر اسلام) نداره
  پس من با خیال راحت میتونم مطالب شما را بخونم . حداقل اینو میدونم بار علمی و عرفانی داره.
  و میدونم که شما اعتقاداتتون قاطی مطالبتون نمیشه.
  انرژی ای که سایت شما میده ، هیچ وبلاگ دیگه ای نمیده.
  بعضی ها از مطالب سایت شمارو وصل میکنن به اسلام و فلان کس. بعضی ها هم برای ترویج رئالیسم و …. استفاده میکنن. خلاصه خودتون بهتر از من میدونید.
  امیدوارم هیچ وقت خسته نشید. و پایدار باشید.

 2. درود

  رامتين جان زازاه ديروز ژاپن ميتونه كار اين تمدن زير زميني باشه كه تو پست قبل به اون اشاره شد؟
  يا كار اسلحه هارپ باشه؟

 3. عشق و برکت جاری در زندگی همه باد

  رامتین و نیتیاناندای عزیز به نظر من این مطلب شاه بیت غزلیاتتان بود


  دستگاه کرلیان وجود هاله را ثابت کرده

  حال که در حال ورود به عصر طلایی هستیم ناگزیریم برای بودن آگاهیمان را بالا ببریم
  و این مطلب بسیار آموزندست برای همه


  آن روزگاران که فردی آگاه با نگاهی اسرار زندگی شخصی تو را میگفت و تو این را معجزه میپنداشتی سپری داره میشه

  این قدرت را همه دارند
  فقط ما آن را فراموش کردیم(البته این اجتناب ناپزیر است چون اواخر عصر آهنیم)

  بارها شده همسرت با نگاهی در تو متوجه خطایی که کردی میشه …
  نه اون میتونه ثابت کنه نه تو میفهمی که از کجا فهمید

  و همه میگن همسر آدم شم و شناختی ناخوداگاه دارد و همه چیز را میفهمد
  ولی واقعیت این که همون رنگهای هاله را درک میکند
  ووووو……
  واقعیت این که روزی که هالها قابل رویت باشند دروغ و خیانت از زندگی ما رخت بر میبندد
  و اون روز نزدیک است
  you are in dharma

 4. ممنون نيتياناندا و رامتين عزيز.خيلي جالب بود.چه خوب ميشد اگه همه اين قابليت رو داشتن به قول مودي عزيز » واقعیت این که روزی که هالها قابل رویت باشند دروغ و خیانت از زندگی ما رخت بر میبندد »
  🙂

 5. یه جا خوندم نوزادان هم میتوانند حاله انسانها را ببینند و هر چقدر بزرگتر میشوند این توانایی را از دست میدهندوعلت اینکه از بعض ادم ها میترسند به خاطر هاله زشت انها است دوربین کرلیان خوبش 400 هزاتومان است و فک کنم توی مناطق ازاد تجای مثل کیش وچابهار گیر میان

 6. mamnoon az matlabe khobetoon

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: