بایگانی روزانه: ژانویه 12, 2011

نتايج تحقيقات علمي در مورد جابجائي قطبهاي زمين و وقايع احتمالي سالهاي آتي

نتايج تحقيقات علمي در مورد جابجائي قطبهاي زمين و وقايع احتمالي سالهاي آتي:

اولين بار دانشمندان محل قطب شمال مغناطيسي را در سال 1831 كشف كردند، اين موقعيت تا سال 1904 ثابت بود تا اينكه از اين سال تا1989 قطب شمال مغناطيسي بدليلي نا معلوم و با سرعت 9 مايل در سال بسمت سيبري حركت كرد، از 1989 تا كنون اين سرعت افزايش يافته است و به 37 مايل در سال رسيده است!

قدر مسلم تاثير طوفانهاي گاه و بيگاه خورشيدي بر محور مغناطيسي زمين ميتواند تاثير بگذارد و شايد ضربه شروع اين پديده توسط همين عامل زده شده باشد، شايد تغييرات مداوم بوجود آمده توسط اين ورودي موجب حركت مداوم محور مغناطيسي شده اند.

حالت عادي اعمال شدن ميدانهاي مغناطيسي ساطع شده از خورشيد بر سپر مغناطيسي زمين، اثرات متقابل خنثي شده و تغييري در مكان قطبهاي مغناطيسي بوجود نميايد


يك طوفان خورشيدي كه به صورت نا متعادل به ميدان مغناطيسي زمين برخورد كند ميتواند منجر به اعمال گشتاور مغناطيسي بر هسته جامد زمين شده و آنرا جابجا كند كه اين امر منجر به جابجائي قطبها ميشود، شبيه به آنچه كه در موتورهاي الكتريكي رخ ميدهد

اولين بار تئوري تغيير زاويه محور مغناطيسي زمين توسط يك مهندس برق به نام Hugh Auchincloss Brown ارائه گشت، او بيان كرد كه اين تغييرات حداقل هر هفت هزار سال يكبار روي ميدهند.

آخرين تحقيقات انجام شده در اين زمينه توسط

Adam Maloof of Princeton University and Galen Halverson of Paul Sabatier University in Toulouse, France

نشان ميدهد كه اين تغييرات حداقل در 800 ميليون سال گذشته بطور مداوم صورت پذيرفته اند، آخرين مورد از تغييرات ناگهاني باعث شده است كه قطب شمال از مكان قبلي خود در ميانه قاره آمريكاي شمالي بطور ناگهاني 50 درجه جا بجا شود و به مكان كنوني انتقال يابد، اين پديده باعث تغييرات شديدي در سطح آب اقيانوسها و تركيب شيميائي آنها شده است!مكان قبلي قطب شمال، در حدود 12000 سال پيش تغييري ناگهاني در زاويه محور قطبها موجب تغيير مكان قطب شمال به محل كنوني گشته است (همزمان با نابودي آتلانتيس).

مكان فعلي قطب شمال، منطقه زرد رنگ داراي يخبندان دائم يا موقت و مكانهاي سفيدرنگ داراي بارش سالانه برف ميباشند.

با ادامه روند كنوني بزودي محور گردش زمين به شكل بالا در خواهد آمد! روسيه سردتر و اروپا معتدل تر خواهد گشت و وضع براي مناطق صحرائي ايران و آفريقا بهبود خواهد يافت.

والبته كج شدن بيشتر محور چرخش زمين نسبت به صفحه گردش آن بدور خورشيد تا اين ميزان موجب ماكزيمم شدن گشتاور ناشي از برخورد ميدان مغناطيسي يك طوفان خورشيدي بيموقع باشد، چنين امري ميتواند موجب تغيير سريع محل قطبها شود، انچه كه مسلم است فعاليتهاي خورشيدي تا 2012 به ميزان حداكثري خود ميرسند!

در صورت رخ دادن چنين رويدادي ممكن است مكان قطبهاي شمال و جنوب بطور كامل دگرگون شود، در اين صورت جهت چرخش زمين تغيير خواهد كرد و همانطور كه بر برخي پيشگوئيها آمده خورشيد از غرب طلوع ميكند و تمامي محاسبات نجومي به هم خواهند خورد و خسوف و كسوف بيموقع روي ميدهد، البته اين تاثيرات به ميزان زيادي نيز بسته به موقعيت كره ماه در لحظه اثابت طوفان خورشيدي دارد.

اين رويداد قبلا نيز اتفاق افتاده است، حدود 780000 سال پيش يك مورد جابجائي قطبها روي داده است و مورد بعدي 300000 سال پيش بوده، اكنون 480000 سال است كه اين اتفاق نيافتاده يعني تقريبا همزمان با سن قديميترين آثار مربوط به حضور انسان هموسپيان (انسان كنوني) كه در اسرائيل بدست آمده اند و نيز همزمان با شروع انقراض نسل انسانهاي نئاندرتال.

روي دادن چنين مسائلي تقريبا در تمام آينده نگريهاي اقوام مختلف ذكر شده است، متاسفانه در سالهاي اخير رايج شدن برخي مسائل نامربوط و ساختگي از سوي مراجع نامعلوم اين واقعيات را به كنار زده و طرح مسائلي سطحي و غير علمي همچون سياره سرگردان X  و غيره موجب رويگرداني و بي توجهي بخش عظيمي از مردم دنيا نسبت به نتايج تحقيقات علمي و مطالب مندرج در مراجع معتبر گشته است.

امانت دار باشید/کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد – منبع : www.ufolove.wordpress.com

پ . ن : با تشكر فراوان از   mahdi4chaos عزيز  بابت ترجمه و ارسال اين مطلب .

منبع: ويكي پديا و ويكي 2012

پ . ن :دانلود فايل ورد.

نتايج تحقيقات علمي در مورد جابجائي قطبهاي زمين

هشدار به سازمان ملل متحد/ کشورها برای مواجهه با بیگانگان فضایی آماده شوند

دانشمندان به سازمان ملل متحد اخطار دادند این سازمان باید برای برخورد با بیگانگان فضایی برنامه هایی را آماده کرده و کشورها را برای همکاری جهانی برانگیزد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این موجودات با انسانها رفتاری دوستانه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی از دانشگاه های کمبریج، اوپن، سنت اندروز و مدرسه علوم دینی «پاسیفیک لوتران» اخطار دادند دولتهای جهان در صورت برقراری تماس بیگانگان فضایی با زمین باید برای اجرای برنامه های هماهنگ شده آمادگی کامل داشته باشند و سازمان ملل متحد نیز باید بخشی را با عنوان دفتر «امور فرازمینی» راه اندازی کند تا در این بخش به برنامه ریزی و طراحی نقشه هایی برای چگونگی برخورد با بیگانگان فضایی پرداخته شود.

این اظهارات قسمتی از نسخه نشریه علمی Phil. Trans با تمرکز کامل بر حیات فرازمینی است، این نشریه به انجمن سلطنتی علوم اختصاص داشته و به تازگی منتشر شده است. در این مقاله دانشمندان تمامی جنبه های تحقیقات برای یافتن حیات فرازمینی را از جنبه نجومی و زیستی گرفته تا جنبه سیاسی و مذهبی که پس از مواجهه با بیگانگان فضایی اهمیت پیدا خواهند کرد مورد بررسی قرار داده اند.

بر اساس گزارش گاردین، این دانشمندان با تاکید بر نیاز به همکاری جهانی و برنامه ای دقیق تحت پشتیبانی نهاد سیاسی قانونی و جهانی، اعلام کردند سازمان ملل متحد در حال حاضر مکانیزم از پیش آماده «کمیته استفاده صلح آمیز از فضا» را در اختیار دارد و می تواند از آن در راستای برنامه ریزی برای مقابله با بیگانگان فضایی استفاده کند.

به گفته این دانشمندان سازمان ملل باید بخش امور فرازمینی این سازمان را راه اندازی کرده و با این پدیده همانطور جدی برخورد کند که برای مقابله با برخورد اجرام کیهانی با زمین برخورد کرده است. به گفته «سایمون کنوی موریس» استاد پالیوبیولوژی تکاملی دانشگاه کمبریج، هرکس که برای تماس برقرار کردن با بیگانگان فضایی برنامه ریزی می کند، بهتر است خود را برای شرایطی سخت آماده کند.

به گفته وی حیات در هر گوشه دیگری از جهان هستی می تواند شباهتهای زیادی با حیات بر روی زمین داشته باشد، به ویژه اگر این حیات بیگانه از سیاره ای شبه زمینی به وجود آمده باشد زیرا در جهانهای شبه زمینی می توان ساختارهای زیستی مولکولی مشابه زمین یافت. این به آن معنی است که بیگانگان فضایی می توانند به ما شباهت داشته باشند و این شباهت می تواند در زمینه گرایش ذاتی انسان به خشونت نیز صحت داشته باشد.

منبع:  http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1229187

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: