الوهيم كيست؟


الوهيم كيست؟

مطلب زير ترجمه يكي از متوني است كه در سايت حركتي موسوم به «عصر جديد» موجود بود، نقل اين مطالب به معني رد يا قبول تمام نكات توسط مترجم و سايت نيست و فقط براي آشنائي با نظريه هاي مطرح شده بيان ميشود.

قديميترين موجودات باقي مانده كه همراه با بسياري ديگر در نزديكي مركز عالم و در مجاورت خورشيد بزرگ زندگي ميكنند الوهيم نام دارند، آنها زماني كه تصميم گرفتند قلمرو خود را گسترش دهند بدنبال سياره اي جديد ميگشتند تا زمين را يافتند.

(من متوجه نشدم منظور نويسنده از مركز عالم و خورشيد بزرگ چي هست، قبلا در جائي خوندم كه در مجاورت مركز كهكشان امكان وجود حيات نيست چون ميزان انرژيهاي آزاد شده خيلي بالاست).

اين موجودات كاملا شبيه انسان هستند ولي بسيار متفاوت و پيشرفته تر، موجودات ديگر آنها را محترم ميشمارند.

نام الوهيم كه در كتب باستاني يهود آمده است به معناي «انسانهائي كه از آسمان ميايند» است.

آنها يكي از پيشرفته ترين موجودات جهان هستند و خلقت انسانهاي روي زمين بدين صورت توسط آنها انجام گرفت كه در ژنتيك موجودات قبلي دستكاري كردند تا توانائي هايشان را بهبود بخشند.

الوهيم همواره در جوامع بشري سعي در دخالت و بهبود اوضاع از طرق مستقيم و بعدها غير مستقيم نمودند تا نظم را برقرار كنند.

اصليترين دستكاري آنها در خلقت انسانهاي روي زمين افزايش حجم مغز آنها بود كه هنوز اين روال ادامه دارد.

همزمان با زمين الوهيم دست به گسترش نسل خود در سيارات ديگر نيز زد، بدين صورت كه مسابقه اي ميان دانشمندان خود ترتيب دادند و هركس مسئوليت سياره اي را بر عهده گرفت و ارباب زمين نيز كسي انتخاب شد كه يهوديان او را به نام يهوه ميشناسند، از ميان تمام سيارات مورد نظر الوهيم فقط دو سياره هنوز حاوي انسانها هستند، زمين و پلياديان، پليديان ها چون موجوداتي روحاني و كمالگرا هستند اغلب با الوهيم اشتباه گرفته ميشوند.

http://battleofearth.files.wordpress.com/2010/04/pleiades040410.jpg

(شايد يكي از دلايل تفاوتهاي ظاهري نسلهاي بشر انتقال انسانهاي سيارات مختلف به زمين توسط الوهيم و اختلاط اين انسانهاي آسماني با انسانهاي زميني كه پس از برج بابل پراكنده شده بودند باشد. در افسانه هاي اقوام شمال آسيا ذكر شده است كه مردم نژاد بلوند از شهري در جزيره اي در ميان درياي گبي (ثابت شده است كه صحراي گبي قبلا دريا بوده است) نشات گرفتند كه در آنجا خدايان اين اقوام زندگي ميكردند.)

نام دانشمندي كه برنده موقعيت هدايت پروژه زمين شد يهوه بود، يك انسان مانند ما با كمي تفاوت، يكي از عملكردهاي مغز بزرگ ايجاد يك ارتباط كوآنتومي است كه باعث ميشود انسان با خالق واقعي هستي كه موجودي غير مادي است بتواند ارتباط برقرار كند، در حالي كه يهوه انتظار چنين عملكردي را نداشت! الوهيم ميخواستند هدايت انسان فقط در دست خودشان باشد!

https://i0.wp.com/api.ning.com/files/e-EoEScd*wvqvMKBOvzPYVz-n8u8FvIw0iuA2*ADqfRuAepSi9zxLd5XoMkMhFEkcWliYtdY5ADW75Ggca9SldlyD--nVvcf/pleiadian538e63242e574efca82f5e49be06705a.jpg

(اين بند در واقع اشاره به متمايز بودن زندگي بر روي زمين از سيارات ديگر دارد چرا كه انسانهاي روي زمين (احتمالا بخاطر دست درازي به درخت آفرينش توسط آدم و افزايش درك او، محرك اين عمل ساتان بود نه بخاطر دلسوزي بلكه از سر دشمني با الوهيم) موجوداتي هستند كه موفق به يافتن خالق حقيقي ميشوند، بنظر ميايد درخت زندگي هر چه كه هست فقط روي زمين وجود دارد چون انسانهاي روي كرات ديگر اغلب موفق به بقا نشدند و توسط الوهيم به زمين منتقل گشتند.)

در ابتدا الوهيم اين اعتقاد جديد انسانها را انقلابي عليه خود دانستند، ولي با گسترش و تكامل درك بشر آنها ناچار از موضع قبلي عقب نشستند و اينبار خود را به عنوان خداي واقعي كه انسانها وجودش را حس ميكنند معرفي كردند! با گذشت زمان الوهيم مجبور به پنهان كردن خود از انسانها شد تا بتواند به هدايت آنها ادامه دهد چرا كه انسانها رفته رفته سخنان الوهيم را باور نميكردند.

(اگر فيلم clash of the titans را ديده باشيد موضوع اين فيلم شورش انسانهاي عهد باستان بر ضد خدايان خودسر و ستمگر است، موضوعي كه در افسانه هاي سومري(برج بابل) و هندي (مهابارات) و يوناني به آن اشاره شده است).

https://i0.wp.com/roberthood.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/clash-of-the-titans.jpg

با گذشت زمان يكي از دسته هاي مردم الوهيم از رفتار جديد انسانهاي زميني خشمگين شدند، نام رئيس اين دسته لوسيفر است. او يك شيطان نيست بلكه انساني از نسل الوهيم است كه از انسانهاي زميني دل خوشي ندارد و لوسيفر و يهوه اساسا با هم دشمني دارند.

بسياري از متون قديمي در باره  رفتارهاي انسانگونه خدايان صحبت كرده اند، كريشنا خداي هنديان نيز حتي يك الوهيم بوده است، حال ميتوان پي برد چرا خدايان باستاني رفتاري انساني داشته اند، چرا انتقام ميگرفتند و جنگ ميكردند؟ چون كه درواقع آنها انسان بودند! در هر حال اين خدايان چيزهاي با ارزشي به انسانها آموخته اند.

پس از موج خداجوئي انسانها الوهيم از بسياري فعاليتهاي خود در زمين بازنشستند، ولي براي حفظ ارتباط آنها مراحل ايجاد يك نمايندگي را طي كردند، شخصي به نام رائيل، رهبر حركت رائيليان كه متشكل از 30000 نفر است (شايد رائيل همان ملشيزدك باشد كه كرتو موتوا به او اشاره كرده بود).

پس از اينكه نهاد نمايندگي برقرار گشت الوهيم خود را به عنوان انسانهاي عادي معرفي ميكنند، آنها علاقمندند قسمتي از دانش خود را به ما انتقال دهند و به برقراري سيستم حكومتي مانند خودشان در زمين كمك كنند، حكومت آنها بر پايه دانايي و هوش است، آنها به  دمكراسي اعتقاد ندارند چون در دمكراسي تعداد زيادي افراد نادان وارد حكومت ميشوند كه موجب بروز مشكلات و مفاسد ميشوند (من كه موافقم!)

عمر الوهيم ها داراي دوره هاي 850 ساله است، در پايان هر دوره اگر شخص براي جامعه فرد مفيدي بوده باشد داراي امتياز يك دوره ديگر خواهد گشت، اطلاعات سلولي فرد ذخيره ميشوند و بدن جديدي براي او شبيه سازي ميشود، در صورتي كه ويژگيهاي اين بدن جديد كاملا مثل قبلي باشد هوشياري غير مادي (روح) فرد به بدن جديد منتقل خواهد گشت.

به همين دليل است كه افراد دوقلو باهم ارتباط روحي قوي دارند.

يكي از تفريحات مورد علاقه مردم الوهيم ورزش است! درست مانند بقيه انسانها! تعدادي از قهرمانان ورزشي از محبوبترين افراد جامعه الوهيم هستند، ولي علاقه آنها بيشتر معطوف ورزشهاي خشن و وحشيانه ( مانند يونان باستان) ميباشد، چرا كه ميبينند كسي كه مجبور نيست مرگ را پذيرا باشد خود آنرا ميخواند، و اين مرگ است كه آنها را شيفته خود ميكند. بهمين دليل در داستانهاي يوناني نقل ميشود كه خدايان در مسابقات ورزشي همپاي انسانها شركت ميكردند.

Recorder / Writer of this Transcription: Andrew Lutts, Salem New Age Center

http://www.newage.ac/

بخشي از مصاحبه مونتاك:

آيا اين درست است كه فدراسيون اوريون با گروهي به نام الوهيم در جنگ ميباشند؟

بله و اين در حال روي دادن است،  شايد الوهيم قديميترين گروه در جهان باشند، حداقل قديميترين كه ما ميشناسيم.

آيا نوع خاصي از موجودات كنترل بيشتري بر زمينيان دارند؟

https://i1.wp.com/www.bibliotecapleyades.net/imagenes/montauk_alien_3.JPG

گروه اوريون كه  مانند راسو ها در پشت اتفاقات رخ داده در زمين قرار دارند و گري ها را نيز كنترل ميكنند، فدراسيون اوريون از انواع مختلفي رپتيليان (خزنده انسان نما) تشكيل شده است.

دانلود فايل كامل به همراه متن انگليسي اين مطلب: الوهيم كيست

امانت دار باشید/کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد – منبع : www.ufolove.wordpress.com

پ . ن : با تشكر فراوان از   mahdi4chaos عزيز  بابت ترجمه و ارسال اين مطلب . به زودي و اگر خدا بخواهد مطالب ديگري از اين نوع در وبلاگ قرار خواهم داد.

همانطور كه در اين مطلب هم خوانديد بحث خداي خالق و يكتا و بوجود آورنده روح و هستي جدا است.

Posted on دسامبر 16, 2010, in فدراسيون كهكشاني Alcyone, فضانوردان باستانی, پلياديان, الوهيم, درونوالو ملشیزدک, سيريوس. Bookmark the permalink. 40 دیدگاه.

 1. .منجم های بزرگ دنیا میگن شاید حیات خارج از منظومه شمسی وجود داشته باشه ولی قطعااین حرفها رو قبول ندارند چون بیشتر پایه دینی داره تا علمی!

 2. یه لینک از یه سایت بهت میدم حتما برو ترجمش کن بزار توی وبلاگ بچه ها بخونن
  http://www.examiner.com/ufo-in-canada/3-very-large-objects-space-flying-to-earth-videoاین لینکه در مورد نزدیک شدن سه جسم بسیار بسیار بزرگ ( یکی تقریبا استوانه یکی تقریبا مکعب و آخری تقریبا مثلی ) که در حال آمن به سمت زمین هستند و درست در 14 اکتبر به زمین میرسن.

  • اره منم دیدمش این متن رو ولی باید ترجمه شه! از سایت بالاترین بود.

  • رامتین عزیز و دوستان خوب این جریان نزدیک شدن این 3 شئی درست نیست من در پست های قبلب راجع به این موضوع توضیح دادم

  • کوروش جان این یه ابر گازیه و این اقایی هم که این مطلب رو گفته و ادعا کرده که یک فیزیک دان نجومی هست ارتباط کمی با پروزه SETI یا جستجوی هوش فرازمینی داره و من توی سایت SPACE.COM که یکی از سایت های معروف و معتبر امور اختر شناسی هست چک کردم و این جریان با اون چیزی که این اقا میگه فرق داره و قریب به یقین اینم از اون ادعا های الکی هست

   باز یه جای دیگه هم دیدم این جریان واقعیتش با این چیزی که تو این سایت نوشته فرق داره خود سایت SETI هم گفته چیزی در این باره نداشته و جالبه که کسی که این مطلب رو داده بیرون داده بنام » گریک کازنوف » اول گفته ناسا اطلاعات رو مخفی میکنه و بعد گفته اگر اطلاعات بیشتری میخواین بیاین به سایت من

   خب اینم یه جور راه واسه مشتری جمع کردن واسه سایتش پس زیاد نگران نباش از پایه خبر نادرسته

 3. دانلود رایگان مستند «پرونده های سری KGB درباره یوفوها» یکی از پر بیننده ترین مستندها درباره پدیده یوفو در جهان.
  در وبلاگ «مرجع فیلم های مستند»
  http://freedocumentary.wordpress.com/

 4. با سلام خدمت دوست عزیز.خسته نباشید.همیشه با مطالب خودت مارو به حقیقت این دنیا نزدیک میکنی.
  من منتظر ترجمه ویکی لیکس هستم.اگر کسی رو سراغ دارین که مطلب هارو ترجمه میکنه منو درجریان بزار.

 5. منم اون ابرها رو ديدم، خيلي مشكوكه كه يه نفر نشسته بين چند ميليون تا ستاره سه تا ابر شكل هم پيدا كرده! فكر ميكنم يه كلكي تو كار هست.

  • مهدی جان چون میدونم انگلیسیت خوبه برو توی سایتی که این خبر رو بیرون داده و نظرات کار براش رو بخون

   در ضمن همین مطلب رو هم توی گوگل سرچش کن و برو تا وبسایت های معتبر و تخصصی در ضمینه نجوم البته انگلیسی هاشون میتونی به وضوح ببینی که این جریان با این چیزی که عنوان شده متفاوته مثل نمونه زیرازسایت space.com

   http://www.space.com/common/forums/viewtopic.php?t=27481

   • من تمام نظرات كاربران رو خوندم همه مخالفن و تقريبا حرفاي منو تكرار كردن.
    نظريه سياره X يك خيال پردازي غير ممكن و شكست خورده هست، فقط كساني گوششون بدهكار اين جور حرفهاست كه اطلاعات نجومي و فيزيكي ندارند.
    حتي همون ابر بودنشونم قابل قبول نيست، اين اشكال ساختگي هستند، محاله در بين چند ميليارد جسم آسماني يك نفر بتونه تصادفا سه تا مختصات پيدا كنه كه سه تا جسم شبيه هم توشون ديده بشند، اصلا تصاوير آسمان كه در اينترنت يا google sky هست دير به دير آپديت ميشن و نميشه بر اساس اين اطلاعات تشخيص داد جسمي به زمين داره نزديك ميشه يا دور ميشه!

 6. مهدی جان تشکر از مطلب عزیز…فقط یک انتقاد کوچک:)من کلا به نظر شخصی توی مطلب حساسم:)البته منظورم اطلاعات تکمیلی که داده بودید نیست اونجایی که گفتید»»(من كه موافقم!)»»:)این نظر شخصی شماست و باید در قسمت نظرات ذکر میکردید نه در مطلب حالا چه یک کلمه چه یک خط چه صد خط(دنبال یه تیکه بودم که ازت انتقاد کنمااااااا:)))در مورد الوهیم هم که در کل خوشم نمیاد از این نظریه قبلا توی سایت رایلیان عضو شدم خواستم ببینم حرفش چیه کلی خندم گرفت جای اینکه به فکر فرو برم :)تشکر از رامتین دلاور دوران و مهدی

  • من درباره رائيليان چيز زيادي نميدونم فقط متن رو ترجمه كردم، ولي خوب من اگه يه الوهيم بودم هيچ وقت نميومدم سايت بزنم حرفاي صد تا يه غاز رد و بدل كنم! اصلا شايد يجور رد گم كني باشه.
   بيشتر سايتهاي انگليسي زبان كه تاحالا ديدم كلاه برداري بودن، خوبه كه ويزا و مستر كارت و اينچيزا تو ايران مد نشدن!

   در باره نظر شخصيم، راستش اونقدر از اون تيكه خوشم اومد كه نتونستم همونجا اعلام نكنم! دمكراسي رو خيلي راحت ميشه بازي داد ، بهترين شيوه حكومت ديكتاتوري اصلاحگرا هست، يعني يكي مثل رضاشاه ميره بالا ميگه اي مردم من بزور آدمتون ميكنم!
   تازه متن خودمه! D:

   • :))))))))))شاخ میشی واسه من:))))))))عزیزی…درسته متن خودتونه ولی وقتی میاد توی وبلاگ شما فقط مترجمش هستی و اگر نظری دارید(منظور نظر شخصی) بهتره در قسمت نظرات درج کنید اگه دروغ میگم بگو فربد دروغ میگی:) یادمه شیر فرهاد عزیز توی مطلب مونتاک کلی نظر شخصی آورده بود ما هم تا تونستیم(به شکل بی شرمانه ای:)ازش انتقاد کردیم که چرا همچین حرکتی کردید:)البته شیر فرهاد عزیز با بزرگواری قبول کرد که در مطلب نظر شخصی مترجم نباید وجود داشته باشه…بازم تشکر از ترجمه مهدی جان و بازم مخلص یوفولاو

   • مرسی جان مهدی جالب بود

    از رامتینم واسه این سایت ممنونم

   • سلام یک کتاب معرفی میکنم که شروع آشنایی من با مطالب فوق درسالیان دور بود .ای بوکش هم هست …برای آقا مهدی هم توصیه دارم که حتما این کتاب رو بخونه و زیلد زمانبر هم نیست خوندنش و ظاهر امر از زبان یهوه گفته شده.فکر و عقیده شما در مورد بی کاربرد بودن دموکراسی کاملا درسته رفیق..مرسی از همتون (پیامی که انسانهای کرات دیگر به من دادند)

 7. رامتين 4 صفحه ناقابل درباره تاريخچه نفيليم پيدا كردم ميخواي؟ منبع معتبره ها!

 8. مهدي جان ممنون از مطلب قشنگت وزحمتي كه كشيدي.اگه بازهم ازاين جورمطالب سراغ داري برامون بذار بي صبرانه منتظريم

 9. خیلی پیچیده اس!در این شکی نیست که خدا بیشمار موجود خلق کرده !واقعا از قدرت درک و فهم ما فراتره…

  • نه پيچيده نيست، ميدوني بيدار شدن از خواب عميق هميشه سخته!

   • سلام دوستان در قرآن در مورد انسان اومده (( و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا )) این موجودات که بالتاتر از انسان هستن به نظر من همون الوهیم نفیلیم و دیگر موجوداتی هستند که ما درباره اونا اطلاعات کمی داریم

   • باهات کاملا موافقم
    شاید چون انسان الان هنوز قدرت درک این مسئله رو نداشته باشه
    پس بیخود نیست این غربی ها این مسائل رو پنهان میکنن شاید یکی از دلائلش همین باشه

 10. آخرين مطلبي كه در باره داستان آفرينش ترجمه كردم نشون ميده اين مطلب در باره الوهيم يه مقداري بدبينانه هست، تعدادي از الوهيم بدليلي كه در مطلب «نفيليم» بحث شده تصميم به اختلاط با انسانها ميگيرند و مشكلاتي به وجود ميارند، اين افراد كه در اقوام مختلف به نام خدايان شناخته ميشن مشكلاتي رو ايجاد كردن ولي بعد از اينكه پروژشون در زمين شكست ميخوره جمع ميكنن ميرن!

 11. سلام
  من فکر میکنم باید اطلاعات عمومی خودمون را بالا ببریم
  فکر نکنید خدا یه موجودی با 6 متر قده و چند هزار سفینه فضایی داره.!
  ما وقتی از خدا صحبت میکنیم ، در مورد آفریدگاری صحبت میکنیم که خالق جهانه ، بیگ بنگ ، جهانهای موازی، میلیاردها کهکشان و هزاران پدیده دیگه رو خلق کرده و از همه مهمتر نظم رو آفریده . و فرشتگان رو آفرید و تمام علوم را به آنها آموخت تا کارهایی رو انجام بدهند. ولی به انسان این علوم را نیاموخت و به فرشتگان فرمود؛ این انسان اشرف مخلوقات منه چون خودش بدون کمک من به علوم دست پیدا خواهد کرد و چیزهای دیگری اختراع میکنه که من در جهان نساختم و شما (منظور فرشتگان است) با تمام علومی که من به شما آموختم هرگز نخواهید توانست چنین کاری بکنید و این انسان در خلاقیت همانند من است پس به او سجده کنید و ….
  حالا بعد از چند قرن و آمدن این همه پیامبر و پیشرفت علم که گواه بر قدرت بسیار بسیار زیاد خداونده ، به جای بالا بردن سطح دانشمون ، دنبال چه چیزی هستیم؟ چند تا بشقاب پرنده که ساخت دست انسانه و اونها رو خالق انسان بدونیم؟ البته خیلی خوبه که اخبار رو دنبال کنیم و نباید قافل بشیم. نباید اشتباه بنی اسرائیل رو تکرار کنیم که فریفته گوساله شدن و چون سوادشون کم بود ، گوساله پرست شدن . ما هم باید علم و دانشمون رو زیاد کنیم ، نه اینکه به راحتی هر چیزی رو قبول کنیم.
  درود به همه شما

  • دوست عزيز ما كه درباره آفريدگار صحبت نكرديم. شما اگر كتاب گمشده انكي را خوانده باشي ميبيني آنها هم از خداي يكتا به عنوان پدر همه منشا ها و كسي كه همه دنيا و اتفاقات در حيطه اختيار اوست ياد ميكنند.

 12. ممنون كه ما را از خواب عميق بيدار كردي
  بابا يكم خجالت
  هر كتاب ترجمه شده به فارسي يا مطلبي كه به فارسي مي خوانم آغشته شده با اعتقاد شخصي و مذهبي وتصورات ذهني ما بزرگ مغزان يا بهتره بگم الوهيم ها شده
  چرا اين قدر راستگويي ودرستب ودن در همه چيز برايمان سخت شده ؟

 13. اولین باره که یه سیات فارسی با مطالبی اینچنین مفید در این زمینه می بینم! مرسی!!

  Great Central Sun یا همون خورشید بزرگ مرکز کیهان، منشا و خالق تمام چیزهای مادی و غیر مادی کیهان هست بعضیا می گن همون خداو.. ولی خوب در اصل می تونیم اسمش رو بذاریم جلوه خالق خدا در کیهان ما توی علوم ودایی مفهومی هست با عنوان ناف ویشنو یا ویشنو نابهی که احتمالا اینا باید یکی باشند ، چرا که ناف ویشنو هم جایی هست که کیهان از اونجا نشات گرفته
  بازم ممنون از مطالب عالیتون

 14. سلام رامتین جان. شما که این مطلب رو نه رد میکنی نه قبول چرا توی ارشیو کل سیستم رائیل و رائیلیان رو به نام مکتب دروغین ثبت کردی؟ فکر نمیکنم انصاف باشه نه ؟ ایمیلت رو فراموش کردم میشه برام میل کنی؟

 15. سلام کتاب (پیامی که انسانهای کرات دیگر به من دادند) رو بخونین بعد لطفا نظرتون رو اینجا پست کنین

  • منم کمی با شهرام موافقم. ولی قبل از این کتاب حتما انجیل عهد عتیق رو بخونین یا بهترین تفاسیر رو میتونین تو کتاب مردگان تبتی پیدا کنین. بهدش حتما کتابهای آقای وریلهون (رائل) رو بخونین…خودتون متوجه همه چیز میشین…

 16. Ramtin jan dar morede democracy nazaret ro kootah darj karde boodi.taajob kardam.rooye koreye zamin ke harja gheir az democracy boode fesad be vojood omade .jahaye dige ham pish miad vali mahdood va bahash barkhord mishe.osoolan ghodrate tak ghotbie ke fesad miare na sho’oore jam’ee.

 17. فرضیات و حرف زیاده اما منبع و اساس اینها چیه ؟
  منظور از خورشید بزرگ همون منشا خلقت یا خداست .
  کتاب The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford را بخوانید .

 18. http://fa.rael.org/download.php?view.60
  من کتاب رایل رو در مورد پیامی که انسانهای کرات دیگر به من دادند رو خوندم واقعا دگرگون شدم تحت تاثیر قرار گرفتم و تصمیم گرفتم یکی از مریدان حرکت رایلیان بشوم چون در این کتاب پاسخ خیلی از سوالاتی را که سالها مرا درگیر کرده بود پیدا کردم امیدوارم شما هم از خواندن این کتاب و دیگر کتابهای رایلیان لذت ببرید و پی به واقعیت خلقت بشریت ببرید

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: