متن كتاب عهد عتيق و كتاب غار اسرار درباره آفرينش و فرازمينيها


متن كتاب عهد عتيق و كتاب غار اسرار

چون در مقالات و اخباري كه در مورد مسائلي همچون نفيليم، آفرينش انسان، برج بابل و…. بيان ميگردند خواننده مرتبا به كتب باستاني مانند كتاب آفرينش(عهد عتيق) و ديگر كتب ارجاع داده ميشود لازم ديدم متن اين كتب را يافته و پس از ترجمه در اختيار رامتين قرار بدم كه تو سايت قرار بده.

آنچه كه پيش روي شماست بخشهائي از اين كتب هستند كه مرتب از آنها نقل قول ميشه، من متن انگليسي رو پيدا كردم كه با انگليسي رايج كنوني يه مقداري تفاوت داره، ولي سعي كردم ترجمه روان و قابل استفاده و بدون دستكاري ناشي از تعصب ارائه بدم.

پس از مطالعه اين متون متوجه ميشيد كه مسائل طرح شده با مطالبي كه كردو موتوا شمن آفريقائي نقل كرده هماهنگي زيادي دارند كه جالب توجه و درخور تعمق هست.

Book of the genesis

003:022 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us,

to know good and evil: and now, lest he put forth his hand,

and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

خداي ارباب گفت : آگاه باشيد كه انسان يكي از ما (خدايان) است، (اي انسان) حال براي اينكه خوب و بد را بفهمي دستت را پيش بيار و از درخت زندگي بخور باشد كه تا ابد زندگي كني.

003:023 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden,

to till the ground from whence he was taken.

انسان را به باغ عدن فرستاد تا در زميني كه از آن جدا شده بود زراعت كند.(پس ابتدا انسان را از زمين برده بودند).

003:024 So he drove out the man; and he placed at the east of the

garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned

every way, to keep the way of the tree of life.

پس انسان را در شرق عدن جاي داد و فرشته زيبائي با شمشير آتشين مراقب او بود تا او را از درخت زندگي دور نگاه دارد.

004:001 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain,

and said, I have gotten a man from the LORD.

پس آدم حوا را به عنوان همسر خود شناخت و او kain (قابيل) و said (خواهرش) را به دنيا آورد، آدم گفت كه خداوند به من فرزنداني اعطا كرد.

004:002 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of

sheep, but Cain was a tiller of the ground.

باز حوا Abel (هابيل) و خواهرش را بدنيا آورد. ابل دامداري و كين كشاورزي ميكرد.

004:003 And in process of time it came to pass, that Cain brought of

the fruit of the ground an offering unto the LORD.

004:004 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and

of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to

his offering:

004:005 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain

was very wroth, and his countenance fell.

004:006 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is

thy countenance fallen?

004:007 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou

doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be

his desire, and thou shalt rule over him.

پس از مدتي كين و ابل براي خداوند هدايائي آماده كردند، قابيل از محصولات كشاورزي اش و هابيل از حيوانات تازه بدنيا آمده و پروار، خداوند هداياي كين را قبول نكرد ولي ابل را پذيرفت و او را احترام كرد، كين خشمگين شد ولي خداوند به او گفت چرا خشمگين ميشوي؟ خود از بدترين محصولت آوردي و خود باعث نپذيرفته شدن هدايايت گشتي، حال ابل را بعنوان مهتر و رئيس منصوب ميكنم.

004:008 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass,

when they were in the field, that Cain rose up against Abel

his brother, and slew him.

004:009 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he

said, I know not: Am I my brother’s keeper?

004:010 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s

blood crieth unto me from the ground.

004:011 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her

mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

ولي كين از ابل اطاعت نكرد و او را كشت، خداوند به كين گفت «كجاست ابل؟» كين پاسخ داد كه نميدانم آيا من نگهبان برادرم هستم؟ خداوند گفت تو چكار كردي كه خون برادرت كه در زمين فرو رفته مرا با فرياد ميخواند؟ پس زمين كه خون ابل را بلعيده بود كين را نفرين كرد.

004:012 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield

unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou

be in the earth.

پس زماني كه زمين را كشت ميكني مانند قبل به تو محصول نخواهد داد و تو در زمين آواره و فاني خواهي بود.

004:013 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I

can bear.

004:014 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the

earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a

fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to

pass, that every one that findeth me shall slay me.

004:015 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain,

vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a

mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

كين گفت كه خدايا من بسيار پشيمانم، علاوه بر آنچه مقدر كردي اراده كن كه هر كه مرا در زمين يافت مرا بكشد تا مجبور به مخفي شدن نيز باشم، خداوند گفت باشد هر كه تورا يابد خواهد كشت ولي خود او نيز هدف انتقام قرار خواهد گرفت!!

004:016 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in

the land of Nod, on the east of Eden.

004:017 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and

he builded a city, and called the name of the city, after the

name of his son, Enoch.

كين و همسرش در شرق عدن در سرزمين ناد ساكن گشتند و فرزندي به نام انوخ بدنيا آوردند و شهري به نام انوخ بنيان نهادند.

004:025 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called

his name Seth: For God, said she, hath appointed me another

seed instead of Abel, whom Cain slew.

004:026 And to Seth, to him also there was born a son; and he called

his name Enos: then began men to call upon the name of the

LORD.

005:001 This is the book of the generations of Adam. In the day that

God created man, in the likeness of God made he him;

005:002 Male and female created he them; and blessed them, and called

their name Adam, in the day when they were created.

005:003 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in

his own likeness, and after his image; and called his name

Seth:

005:004 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight

hundred years: and he begat sons and daughters:

005:005 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty

years: and he died.

005:006 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

005:007 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven

years, and begat sons and daughters:

005:008 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years:

and he died.

005:009 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

005:010 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen

years, and begat sons and daughters:

005:011 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and

he died.

005:012 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel:

005:013 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and

forty years, and begat sons and daughters:

005:014 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years:

and he died.

005:015 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

005:016 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and

thirty years, and begat sons and daughters:

005:017 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and

five years: and he died.

005:018 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat

Enoch:

005:019 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and

begat sons and daughters:

005:020 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two

years: and he died.

005:021 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

005:022 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three

hundred years, and begat sons and daughters:

005:023 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five

years:

005:024 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

005:025 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and

begat Lamech.

005:026 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred

eighty and two years, and begat sons and daughters:

005:027 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and

nine years: and he died.

حوا دوباره پسري به مانند ابل بدنيا آورد كه او را ست seth ناميدند، ست داراي پسري به نام انوش و انوش پدر كاينان و او پدر ماهالاليل و او پدر جارد و او پدر انوخ و او پدر متوصلاح و او پدر لامخ و او پدر نوح  بود. سطرهاي بالا حاوي جزئياتي در باره طول عمر افراد و برخي اتفاقات متفرقه هستند.

005:028 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a

son:

005:029 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort

us concerning our work and toil of our hands, because of the

ground which the LORD hath cursed.

005:030 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and

five years, and begat sons and daughters:

005:031 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and

seven years: and he died.

005:032 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham,

and Japheth.

لامخ گفت اين پسر (نوح) مانند ما از تنگي و نگراني زمين كه خداوند آنرا نفرين و نابارور كرده است نجات خواهد داد. نوح در پانصد سالگي سه فرزند به نام شم و هام و جفث داشت، در اين زمان فرزندان آدم زياد شده و در زمين پراكنده شده بودند.

006:001 And it came to pass, when men began to multiply on the face of

the earth, and daughters were born unto them,

006:002 That the sons of God(nephilim, deamons, fallen ones saw the               daughters of men that they were fair; and they took them wives of             all which they chose.

در اين زمان نفيليم (فرشتگان فرو افتاده، ديو هاي رانده شده) دختران انسان را ديدند و با آنها به ميل و رغبت خودشان ازدواج كردند.

006:003 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man,

for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred

and twenty years.

در همين زمان خداوند گفت روح من (كه در بدن انسان حلول كرده) شايسته نيست در اين بدن خاكي مدت زيادي بماند، پس عمر انسان كوتاه گشت(حدود يكصد و بيست سال).

006:004 There were giants in the earth in those days; and also after

that, when the sons of God(nephilim, deamons, fallen ones) came in           unto the daughters of men, and they bare children to them, the same          became mighty men which were of old, men of renown.

قبل از آميزش نفيليم با برخي انسانها، بيشتر انسانها ديگر مانند آدم عظيم الجثه نبودند، ولي فرزندان نفيليم بار ديگر تبديل به انسانهائي عظيم گشتند.

[235279_f496.jpg]

006:005 And God saw that the wickedness of man was great in the earth,

and that every imagination of the thoughts of his heart was

only evil continually.

اين نسل جديد بسيار بدانديش و شيطان صفت بود و هركار زشتي انجام ميداد.

006:006 And it repented the LORD that he had made man on the earth,

and it grieved him at his heart.

006:007 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from

the face of the earth; both man, and beast, and the creeping

thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I

have made them.

خداوند بسيار ناراحت و دلشكسته گشت چرا كه او انسانها را آفريده بود، پس (به نوح) گفت من همانطور كه انسانها را آفريدم آنها را نابود ميكنم و همچنين درندگان و گياهان زمين و پرندگان آسمان را (به سبب دستكاري و دخالت نفيليم در آفرينش و ژنتيك موجودات روي زمين و پديد آمدن موجودات پليد و عجيب الخلقه).

006:008 But Noah found grace in the eyes of the LORD.

006:009 These are the generations of Noah: Noah was a just man and

perfect in his generations, and Noah walked with God.

006:010 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

006:011 The earth also was corrupt before God, and the earth was

filled with violence.

006:012 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt;

for all flesh had corrupted his way upon the earth.

006:013 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before

me; for the earth is filled with violence through them; and,

behold, I will destroy them with the earth.

ولي نوح در چشمان ارباب بخشندگي و ظرافت عمل را ديد، از انجائي كه نوح داراي آفرينش پاك و خالص بود (انسانهاي ديگر داراي ژنتيك مختلط بودند) با ارباب قدم ميزد و ارباب به او گفت كه زمين (بخاطر دخالت شياطين) پر از وحشيگري و جنايات شده است وحتي خود زمين بواسطه آلودگي موجودات روي آن آلوده شده است، پس همه را يكجا نابود خواهم كرد.

006:014 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the

ark, and shalt pitch it within and without with pitch.

006:015 And this is the fashion which thou shalt make it of: The

length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth

of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.

006:016 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou

finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the

side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou

make it.

006:017 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the

earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life,

from under heaven; and every thing that is in the earth shall

die.

006:018 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt

come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy

sons› wives with thee.

006:019 And of every living thing of all flesh, two of every sort

shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee;

they shall be male and female.

006:020 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of

every creeping thing of the earth after his kind, two of every

sort shall come unto thee, to keep them alive.

006:021 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou

shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee,

and for them.

006:022 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did

he.

پس نوح همانطور كه ارباب گفته بود كماني از چوب ساخت و به اراده خداوند از هر موجودي يك جفت پاك و خالصش در آن كمان(كشتي) جمع گشتند و نوح با خانواده اش بهمراه آذوقه و غذاي كافي در آن جاي گرفتند.

007:001 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into

the ark; for thee have I seen righteous before me in this

generation.

007:002 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the

male and his female: and of beasts that are not clean by two,

the male and his female.

007:003 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female;

to keep seed alive upon the face of all the earth.

007:004 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth

forty days and forty nights; and every living substance that I

have made will I destroy from off the face of the earth.

و خداوند به نوح گفت در كشتي بشين كه من از هر حيوان و گياه و پرنده اي يك جفت خالص و پاكش را در كشتي جاي داده ام.( و حتي تعدادي از ناپاكنشان را؟؟؟؟؟) و در هنگان طوفان نوح ششصد سال داشت.

007:018 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the

earth; and the ark went upon the face of the waters.

007:019 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all

the high hills, that were under the whole heaven, were

covered.

007:020 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the

mountains were covered.

007:021 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl,

and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that

creepeth upon the earth, and every man:

007:022 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was

in the dry land, died.

و آب انقدر بالا آمد كه تمامي سطح زمين را پوشاند و از قله بلند ترين كوه پانزده ذراع (حدود هفت متر) ارتفاع داشت صد و پنجاه روز و شب اينگونه بود تا هر موجودي كه نياز به تنفس داشت و در زمين خشك مانده بود از بين رفت.

007:023 And every living substance was destroyed which was upon the

face of the ground, both man, and cattle, and the creeping

things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed

from the earth: and Noah only remained alive, and they that

were with him in the ark.

007:024 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty

days.

008:001 And God remembered Noah, and every living thing, and all the

cattle that was with him in the ark: and God made a wind to

pass over the earth, and the waters asswaged;

008:002 The fountains also of the deep and the windows of heaven were

stopped, and the rain from heaven was restrained;

008:003 And the waters returned from off the earth continually: and

after the end of the hundred and fifty days the waters were

abated.

008:004 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth

day of the month, upon the mountains of Ararat.

سپس ارباب نوح را به ياد آورد و بادي در زمين وزيد و شكاف آسمان و چشمه زمين بسته شدند و پس از هفت ماه و هفت روز كمان نوح در قله كوه آرارات نشست.

008:005 And the waters decreased continually until the tenth month: in

the tenth month, on the first day of the month, were the tops

of the mountains seen.

ولي تا ماه دهم طول كشيد كه قله كوهها ديده شود.

نوح براي خداوند قربانگاهي ساخت و حيوانات ناپاك و ناخالص را در آن سوزاند، پس ارباب وقتي بوي خوبي از آتش شنيد با خود گفت كه ديگر نخواهم گذاشت كار به اينجا بكشد تا مجبور به نفرين زمين شوم و همه موجودات را نابود كنم، اي نوح در زمين پخش شويد و از هر چه روئيدني و حيوانات است روزيتان را بجوئيد مگر گوشتي كه در آن خون جاري است، چرا كه خون موجودات از آن من است و من خون انسانها را از درندگان و ديگر انسانها خواهم ستاند، پس هر كه خون فردي را بريزد خون خودش بايد ريخته شود و …..

https://i1.wp.com/a1.phobos.apple.com/us/r1000/036/Purple/8a/b5/60/mzl.lgxkeafr.320x480-75.jpg

Book of the cave of the treasures. كتاب مقدس مسيحيان كه ريشه در دانش مصريان از تاريخ بشر دارد

[The Creation of Adam.]

(همه ميدانيم كه انسان گونه ها بيش از يك ميليون سال پيش بر روي زمين وجود داشته اند، انچه كه بعنوان داستان خلقت آدم نقل شده به احتمال زياد ماجراي دستكاري و تكامل دادن اين گونه ها توسط خدايان_فرشتگان) و سپس كينه ورزي صاحبان قبلي زمين نسبت به اين لطف و كمك بوده است، از آنجائي كه نقل ميشود خدايان انسان را به شكل خود آفريدند بنظر ميايد علت اين انتخاب اين بوده كه چون نژادهاي انسان گونه كه برروي زمين پديد آمده بودند شباهت زيادي با نژادهاي پيشرفته آسماني داشتند خدايان به اين نتيجه رسيدند كه اين موجود پديد آمده بر روي زمين استعداد زيادي براي پيشرفت و تعالي دارد.

وجه تسميه «غار گنجها» اين است كه در اين كتاب نقل شده آدم هدايائي كه از خدايان و فرشتگان دريافت كرده بود را در غاري كه اكنون زير درياچه نمك در اسرائيل قرار دارد قرار ميداده است و اين كتاب چون توصيفات زيادي از اين ابزار و ادوات ارائه كرده است به كتاب غار گنجها معروف شده است.)

Now the formation of Adam took place in this wise: On the Sixth Day, which is the Eve of the Sabbath, at the first hour of the day, when quietness was reigning over [Fol. 4b, col. 2] all the Ranks [of the Angels], and the hosts [of heaven], God said, «Come ye, let Us make man in Our image, and according to Our likeness.» Now by this word «Us» He maketh known concerning the Glorious Persons [of the Trinity]. And when the angels heard this utterance, they fell into a state of fear and trembling, and they said to one another, «A mighty miracle will be made manifest to us this day [that is to say], the likeness of God, our Maker.» And they saw the right hand of God opened out flat, and stretched out over the whole world; and all creatures were collected in the palm of His right hand. And they saw that He took from the whole mass of the earth one grain of dust, and from the whole nature of water one drop of p. 52 water, and from all the air which is above one puff of wind, and from the whole nature of fire a little of its heat and warmth. And the angels saw that when these four feeble (or inert) materials were placed in the palm of His right hand [Fol. 5a, col. 1], that is to say, cold, and heat, and dryness, and moisture, God formed Adam. Now, for what reason did God make Adam out of these four materials unless it were [to show] that everything which is in the world should be in subordination to him through them? He took a grain from the earth in order that everything in nature which is formed of earth should be subject unto him; and a drop of water in order that everything which is in the seas and rivers should be his; and a puff of air so that all kinds [of creatures] which fly in the air might be given unto him; and the heat of fire so that all the beings that are fiery in nature, and the celestial hosts, might be his helpers.

و در روز ششم از آفرينش خداوند تمام فرشتگان و ساكنان آسمان را در پيشگاه خود حاضر كرد و به آنها گفت: بيائيد آدم را در تصور خود پديد آوريم به بهترين شكلي كه دوست داريم و مانند من، در ميان فرشتگان ولوله و هراسي افتاد و گفتند كه معجزه اي عظيم در حال رخ دادن است، موجودي شبيه به خدا آفريده ميشود! خداوند دست راستش را گشود و از بالاي سر تمام موجودات و جهانها گذشت تا به زمين رسيد و يك دانه خاك از زمين برداشت، يك قطره آب از ميان آبها، يك فوت از گازها و يك شعله از آتش، باشد كه آدم بتواند بر تمامي عناصر خلقت تسلط يابد.

God formed Adam with His holy hands, in His own Image and Likeness, and when the angels saw Adam’s glorious appearance they were greatly moved by the beauty thereof. For they saw [Fol. 5a, col. 2] the image of his face burning with glorious splendour like the orb of the sun, and the light of his eyes was like the light of the sun, and the image of his body was like unto the sparkling of crystal. And p. 53 when he rose at full length and stood upright in the centre of the earth, he planted his two feet on that spot whereon was set up the Cross of our Redeemer; for Adam was created in Jerusalem. There he was arrayed in the apparel of sovereignty, and there was the crown of glory set upon his head, there was he made king, and priest, and prophet, there did God make him to sit upon his honourable throne, and there did God give him dominion over all creatures and things. And all the wild beasts, and all the cattle, and the feathered fowl were gathered together, and they passed before Adam and he assigned names to them; and they bowed their heads before him; and eveything in nature worshipped him [Fol. 5b, col. 1], and submitted themselves unto him. And the angels and the hosts of heaven heard the Voice of God saying unto him, «Adam, behold; I have made thee king, and priest, and prophet, and lord, and head, and governor of everything which hath been made and created; and they shall be in subjection unto thee, and they shall be thine, and I have given unto thee power over everything which I have created.» And when the angels heard this speech they all bowed the knee and worshipped Him.

پس زماني كه آدم مطابق خواست و تصور خدا آفريده ميشد، فرشتگان ديدند كه صورتي مانند خورشيد دارد و نور چشمانش مانند اشعه آن است و بدنش همچون بلوري(كريستالي) است كه بدور آن برق و صاعقه ميگردد، پس زماني كه آدم به آفرينش كامل رسيد پايش را در جائي گذاشت كه نجاتبخش ما به صليب كشيده شد، اورشليم كه محل حكومت و تخت پادشاهيست، و تمام درندگان و پرندگان و هرچه آفريده شده بود به دور او آمدند و يكايك در مقابل او قرار يافتند و او به هر يك اسمي داد، هر موجودي با شنيدن اسم خود سر تعظيم فرود مياورد و دور ميشد و تمام طبيعت او را پرستيدند. و ندائي از خداوند بر آدم آمد: آگاه باش كه من تو را پادشاه، روحاني و پيامبر و ارباب و سرآمد قرار دادم و هرچه افريدم در خدمت توست و تو بر همه قدرت داري. فرشتگان چون اين را شنيدند همه زانو زدند و آدم را پرستيدند.

[NOTES.– The Egyptian and Ethiopian Churches have a tradition that the angels were not all created at the same time. The great archangel Michael, who is called the «Angel of the Face,» and all his Rank of angels were created in the first hour of Friday, the Priests in the second, the Thrones in the third, the Dominions (or Sultâns) in the fourth, the Lords in the fifth, the Powers in the sixth, the Tens of Thousands in the seventh, the Governors in the eighth, the Masters in the ninth. After the Governors the Rank of angels governed by Satan were created, and then the Tenth Rank.

According to a Coptic tradition preserved in the Discourse on Abbatôn, the Angel of Death, by Timothy, Archbishop of Rakoti (Alexandria), the clay of which Adam was made was brought by the angel Mûrîêl from the Land of the East

كليساي مصر و اتيوپي اعتقاد سنتي دارند كه ابتدا فرشته بزرگ ميكائيل و همنوعانش، سپس فرشتگان موبد، بعد تاجداران، سلطه وران،  اربابان، قدرتمندان ، ده هزارگان، حاكمان، روسا، شياطين و سپس رده دهم آفريده شده اند.

مطابق كتاب «سخنان فرشته مرگ، آباتون»، برخي از فرشتگان بزرگ (رده ميكائيل و همنوهانش) مامور آفرينش آدم شدند، فرشته اي بنام «موريل» گل رس را از شرق اورد و………

[THE REVOLT OF SATAN, AND THE BATTLE IN HEAVEN.]

And when the prince of the lower order of angels saw what great majesty had been given unto Adam, he was jealous of him from that day, and he did not wish to worship him. And he said unto his hosts, «Ye shall not worship him, and ye shall not praise him with the angels. It is meet that ye should worship me, because I am fire and spirit; and not that I should worship a thing of dust, which hath been fashioned of fine dust.» And the Rebel meditating these things [Fol. 5b, col. 2] would not render obedience to God, and of his own free will he asserted his independence and separated himself from God. But he was swept away out of heaven and fell, and the fall of himself and of all his company from heaven took place on the p. 56 Sixth Day, at the second hour of the day. And the apparel of their glorious state was stripped off them. And his name was called «Sâtânâ» because he turned aside [from the right way], and «Shêdâ» because he was cast out, and «Daiwâ» because he lost the apparel of his glory. And behold, from that time until the present day, he and all his hosts have been stripped of their apparel, and they go naked and have horrible faces.

كودتاي ساتان:

يك ساعت پس از آفرينش ادم وقتي كه ساتان، شاهزاده فرشتگان دست پائين، افتخار و عظمت اعطا شده به آدم را ديد به او حسادت كرد و به دسته خود گفت: شما نبايد مانند ديگر فرشتگان او را بپرسيد و بايد مرا بپرستيد چرا كه من از آتش و شبه ساخته شده ام و او از خاك خوب، پس با اراده خويش كه خداوند به او آزادي داده بود بر خداوند شوريد و استقلال خويش را اعلام كرد، ولي از آسمان بيرون رانده شد همراه با دسته اش، و افتخارش از او گرفته شد، او را «ساتانا» خواندند چون از راه راست روگرداند، «دايوا» چون افتخارش را از دست داد و «شدا» چون اخراج شد.

و آگاه باشيد كه از آن زمان تا كنون دسته فرشتگان تحت فرمان او از ظاهر خود محروم و ملعون شده اند، بدون لباس و عريان زندگي ميكنند و داراي ظاهر و چهره اي وحشتناك و تهوع آور ميباشند.

https://i1.wp.com/www.toshop.com/alien/alien6.gif

https://i0.wp.com/www.100megsfree4.com/farshores/ufo04c18.gif

[NOTES.–The Fathers of the Egyptian and Ethiopian Churches treat the story of the Fall of Satan in great detail. According to them he declared to himself that he would set his throne above the stars, p. 57 and make himself equal to God. One week after the creation of Adam, Satan declared war on the hosts of Almighty God. These were commanded by Michael and consisted .The angels uttered their battle cries and began to fight, but Satan charged them and dispersed them; they reformed, but again Satan charged them and put them to flight. Then God gave the angels the Cross of Light, And when they attacked the hosts of darkness under this Cross, Satan became faint, and he and his forces withdrew, and Michael hurled them down  to hell.

در كليساي مصر و اتيوپي داستان شورش ساتان با جزئيات بيشتري بيان گشته، ساتان اعلام ميكند كه بايد بر عرش بالاي ستارگان و در كنار جايگاه خدا بنشيند، و پس از افرينش آدم او به دسته تحت فرمان خداوند اعلان جنگ ميكند، لشكر خدا كه تحت فرمان ميكائيل بود وارد جنگ شدند ولي دوبار از شيطان شكست خوردند، تا اينكه خداوند به آنها صليب نور را داد (افسانه پدر، پسر و روح مقدس از اينجا چشمه گرفته است) و فرشتگان تحت نور صليب به لشكريان تاريكي حمله كردند تا ساتان ناتوان گشت و با نيروهايش عقب نشست و ميكائيل اورا به پائين و جهنم درون زمين راند.

[From the Book of the Mysteries of Heaven and Earth.] The prototype of the great fight in heaven between the powers of light and darkness is found in p. 58 ancient Egyptian religious texts, in more than one form. In the oldest form Set, , the Devil, rebels against Her-ur, , the god of heaven, whose chief symbols are the sun and moon, and is utterly defeated. In the next form Set attacks the Sun-god R¯a, , and is destroyed by him; the great ally of Set, called ¯Apep (Apôphis), , and all his fiends and devils (the Sebau), , are defeated and burnt up daily. In another form Set makes war on Horus, the son of Osiris, and on Osiris himself, and is defeated utterly. The Coptic version of the legend was borrowed from the old hieroglyphic texts, and then Christianized.

داستاني مشابه داستان نقل شده در نوشته هاي هيگروگيلف مصر باستان كشف شده است كه بيان ميكند ست و آپوفيس بر ضد هوروس شورش كردند تا اينكه  رع خداي خورشيد پس از شكست اوسيريس از ست، آندو را با شياطين و ديوهايشان شكست داد و سوزاند.

بنظر ميايد اين داستان اصالتا متعلق به دين مسيح نبوده است و بعدا مسيحائي شده است.

در قسمت ذيل، جون مسيحيان مفاهيمي كه دلخواهشان نبوده را از متن اصلي حذف كرده بودند، برخي نكات را كه در منابع ديگر نقل ميشود را در داخل گيومه اورده ام:

SATAN’S ATTACK ON ADAM AND EVE.]

حمله ساتان به آدم و حوا

And when Satan saw that Adam and Eve were happy and joyful in Paradise, that Rebel was smitten sorely with jealousy, and he became filled with wrath. [when] serpant saw Eve by herself [Fol. 7a, col. 1], he called her by her name. And when she turned round towards him, she saw her own form [reflected] in him, and she talked to him; and Satan led her astray with his lying words, because the nature of woman is soft (or, yielding).

And when Eve had heard from him concerning that tree, straightway she ran quickly to it, and she plucked the fruit of disobedience from the tree of transgression of the command, and she ate. Then immediately she found herself stripped naked, and she saw the hatefulness of her shame, and she ran away p. 65 naked, and hid herself in another tree, and covered her nakedness with the leaves thereof. And she cried out to Adam, and he came to her, and she handed to him some of the fruit of which she had eaten, and he also did eat thereof. And when he had eaten he also became naked, and he and Eve made girdles for their loins of the leaves of the fig-trees; and they were arrayed in these girdles of ignominy for three [Fol. 7a, col. 2] hours. At mid-day they received [their] sentence of doom. And God made for them tunics of skin which was stripped from the trees, that is to say, of the bark of the trees, because the trees that were in Paradise had soft barks, and they were softer than the byssus and silk wherefrom the garments worn by kings are made. And God dressed them in this soft skin, which was thus spread over a body of infirmities.

So Adam and Eve went down from that holy mountain [of Eden] to the slopes which were below it, and there Adam knew Eve his wife. [A marginal note in the manuscript says that Adam knew Eve thirty years after they went forth from Paradise.] And Eve conceived and brought forth Cain and Lebhûdhâ, his sister, with him; and Eve conceived again and she brought forth Hâbhîl (Abel) and Kelîmath, his sister, with him.

وقتي ساتان ديد كه آدم و حوا در بهشت با خوشحالي زندگي ميكنند و كودتاي او شكست خورده است وجودش سراكنده از خشم شد، مار خود را به شكل حوا درآورد و به نزد او رفت و او را با نامش خواند، وقتي كه حوا برگشت با تعجب خويش را ديد، (( مار به حوا گفت اگر از ميوه ممنوعه بخوريد داراي شعوري ميشويد كه خداوند نميخواهد داشته باشيد)) حوا با شنيدن سخن مار دوان دوان به سمت درخت ممنوعه رفت و ميوه اش را خورد، در اين هنگام حوا پي برد كه عريان است پس از شرم به ميان درختان دويد و خود را با برگهاي پهن پوشاند، سپس با فرياد آدم را خواند و وقتي آدم او را يافت او نيز از ميوه ممنوعه خورد و متوجه عرياني خويش شد و خود را با برگ پوشاند، آندو سه ساعت را در شگفتي سپري كردند تا اينكه در هنگام ظهر خداوند فرمان اخراج آنها از كوه عدن را صادر كرد و آنها به دامنه كوه رانده شدند و خداوند به آنها پوستينهائي داد تا خود را بپوشانند، در دامنه كوه كين(قابيل) و خواهر دوقلويش «لب هود ها» و سپس ابل (هابيل) و خواهر دو قلويش «كليماث» به دنيا آمدند.

(پس كاري كه ساتان براي انسان انجام داد فقط از روي دشمني با خدا و خشم بود، حالا چه خوب يا چه بد).

بقيه داستان تا پس از طوفان نوح مطابقت با متن كتاب عهد عتيق دارد و از ذكر آن صرف نظر كردم.

The Migration to the land of Sêntar.]

مهاجرت به سرزمين سنتار (پس از طوفان)

And in the days of Peleg all the tribes and families of the children of Noah gathered together, and went up from the East. And they found a [Fol. 22a, col. 1] plain in the land of Sên`ar (Shinar ?), and they all sat down there; and from Adam until this time they were all of one speech and one language. They all spake this language, that is to say, SÛRYÂYÂ (Syrian), which is ÂRÂMÂYÂ (Aramean), and this language is the king of all languages..

در عهد فرمانروائي پلگ خانواده و قبيله نوح همگي باهم از مشرق به سمت غرب حركت ميكردند (زندگي كوچ نشيني داشتند) تا اينكه دشتي را در سرزمين سنتار يافتند و همگي در آنجا ساكن گشتند، و از زمان آدم تا آنموقع تمامي انسانها به يك زبان سخن ميگفتند كه نام آن زبان سرياني (آرامي) است كه مادر تمام زبانهاست.

[Fol. 22a, col. 2.] And in the days of Peleg the Tower which is in Babel was built, and there the tongues of men were confounded. [A marginal note says, «the division of tongues p. 133 took place at midnight.»] And from that place they were scattered over the face of all the earth;

و در روزگار فرمانروائي پلگ برج بابل ساخته شد كه منجر به ((خشم خداوند و)) تقسيم و جداسازي انسانها و اختلاف زبانها و اديان گشت و تمامي اين اتفاقات در ميانه شب روي داد.

[NOTE.– «Babel» is a transcription of the syrian words «Bâb-ilu,» which mean «Gate of God,» and which are the Semitic translation of the Sumerian words KA-DINGIRRA-KI.]

https://i0.wp.com/www.artknowledgenews.com/files2008a/Aramaic_Apocryphon_of_Daniel.jpg

نكته: كلمه بابل تركيب دو لغت سرياني باب – ايلو به معناي دروازه ايلو (نام خدا، همان اله يا الله) است كه ترجمه سومريش ميشود كا- دينگيرا- كي.

And after the division of tongues Peleg died in great sorrow, and with tears in his eyes and grief in his heart, because in his days the earth was divided. And his son Reu, and Serug, and Nâhôr buried him in Peleghîn, the city which he had built after his own name. And there were seventy-two tongues in the earth, and seventy-two heads of tribes (or families), and each tribe and tongue made unto themselves a chief like a king.

و پس از متفرق شدن انسانها و زبانها  پلگ با ناراحتي و چشماني اشكبار و قلبي اندوهگين جان سپرد، چرا كه در دوران او زمينيان تقسيم گشتند، پسرانش راو، سراگ و ناهور او را در شهر پلگين ،كه خودش ساخته بود، دفن كردند.

در اينهنگام انسانها به 72 قبيله تقسيم گشته بودند كه هريك زبان و سلطنت جداگانه داشتند.

[The Posterity of Japhet.]

And the seed of Japhet became thirty-seven nations and kingdoms: Gomer (Goths), Magog (Galatians), Madai (Medes), Javan (Greeks), Tûbîl (Bithynians), Meshech (Mysians), Tîras (Thracians), and the Anshklâyê.

37 قوم از فرزندان جفث پسر نوح بودند:گومر يا همان گوگ(ياجوج، goth ، اجداد روسها، اسلاوها، ژرمنها، آريانيان و…) ماگوگ(تركها، گالاتيان) ، مدس، يونانيان، بيسيان، ميسيان، تراكيان و اشكنازيان (تركان خزري،يهوديان قفقازي).

From Gomer sprang the Ashkenaz (Turkish jews), Danphar (Cappadocians), Togarmah and the Isaurians.

از گومر اشكنازيان و كاپادوكيان و توگراماه و ايسوريان بوجود آمدند.

From Javan sprang Halles (Hellas), Tarshish, Cilicia, Cyprus, Kittim, Doranim (see Gen. x. 4), and the Macedonians. Book of the Bee (chapter xxii).]

از جاوان (جد يونانيان) هلاسيان، مردم تارشيش، سيليسيان، قبرسيان، كيتيميان، مردم دورانيم و مقدونيان منشعب گشتند.

And the sons of Hâm–Kûsh (Nubia), and Mesrîm (Egypt), and Pôt, and Canaan, and all their children.

از فرزندان هام: نوبيان، مصريان، پاتيان و كنعانيان و فرزندانشان بوجود آمدند.

And the sons of Shem–`Îlâm (Elamites), and Âshôr (Assyrians), and Arpakhshar (Persians ), and Lôdh (Lud), and Ârâm (Arameans, Damascenes, and Harranites), and all their children.

و اقوامي كه  فرزند شام پسر نوح بودند: ايلاميان، آشوريان، آرپاخشار (ايرانيان) لوتيان و آراميان و دمشقيان و هرانيان(جد اعراب) و فرزندانشان.

Now the children of Japhet clung to the borders of the east, from the Mountain of Nôdh, which is on the confines of the east, to the Tigris and the confines of the north, and from Baktôrônôs (Bactria ?) as far as Gadhrîôn (Gadarea ?).

فرزندان جفث در شمال و شرق ، از نود تا تيگريس و از باكتريا (بلخ) تا كناره هاي شمالي ساكن گشتند (همه ميدانيم  ماوي و مبدا اقوام بلوند منطقه شمال درياي خزر بوده است)

And the children of Shem held from Persia [in] the east as far as the sea of Tadhrasnkôs in the west; unto them belongeth the middle of the earth, and they held sovereignty and dominion therein. The children of Shem occupy all the southern and a little of the western quarter

و فرزندان شام (ايرانيان و ساير مردم خاورميانه تا هند) در سرزمين پرشيا، كه از شرق تا درياي تادرانكوس(مديترانه) در غرب بود ساكن گشتند و در آنجا شاهنشاهي و سلطنت بپا كردند. فرزندان شام تمام منطقه جنوب و كمي از غرب را تصرف كردند.

wheat

The angel said that after Adam and Eve were driven forth from Paradise they were banished to Havilah (Gen. ii. 11), «Where they suffered greatly because they could not eat the poor food which the country produced. The pangs of hunger vexed them sorely, and at length they cried out to God and told Him that they were starving. Our Lord, the Word, had pity upon them, and said to His Father, «Behold, the man whom we have created in Our image and likeness is an hungered; now, if it be Thy will, do not let him die before Thy face.» In reply God said to Him, «If Thou art moved with compassion for the man whom We have created, and who hath rejected My commandment, go Thou and give him h He sealed the worlds of light, and then gave it to our Lord and told Him to give it to Michael, the archangel, who was to give it to Adam and teach him how to sow and reap it. Michael found Adam by the Jordan, who as he had eaten nothing for eight days was crying to God for food, and as soon as Adam received the grain of wheat, he ceased to cry out, and became strong, and his descendants have lived on wheat ever since. Water, wheat and the throne of God «are the equals of the Son of God.» See Brit. Mus. MS. Oriental No. 7026, Fol. 5aff (ed. Budge, Coptic Apocrypha, p. 244).

آشنائي انسان با گندم موضوع يكي از فصلهاي كتاب بود :

فرشته گفت: زماني كه آدم و حوا از بهشت عدن بيرون شدند گرسنگي به آنها  غلبه كرد چرا كه غذائي كه در زمين يافت ميشد بسيار اندك و ضعيف بود، ارباب ديد كه آدم از گرسنگي گريه ميكند، پس به خداوند گفت» انسان كه ما او را آفريديم اكنون گرسنه است، اجازه نده در پيش چشمانت بميرد» پس خداوند گفت با اينكه او سخن نوراني و فرمان ما را رد كرد اگر ميخواهي به او مهرباني و رحمت نشان ده. پس فرمانش را به ارباب و او به ميكائيل داد، و ميكائيل گندم را به انسان معرفي كرد و به او ياد داد كه چگونه آن را آرد كند و بپزد. ميكائيل آدم را در جردن(اردن) يافت در حالي كه 8 شبانه روز چيزي نخورده بود و مشغول گريه بود، ولي با دريافت گندم قوي شد و از آن پس فرزندان آدم بر پايه گندم زندگي ميكنند.

امانت دار باشید/کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد – منبع : www.ufolove.wordpress.com

پ . ن : با تشكر فراوان از   mahdi4chaos عزيز هم بابت ترجمه و ارسال اين مطلب و هم اينكه خيلي وقت بود ميخواستم اين مبحث را عنوان كنم كه خوشبختانه همه مطالبي كه مورد نظرم بود در اين مطلب وجود داشت.از اين دوست عزيز هم ميخواهم اگر برايشان امكان دارد يك مطلب راجع به غار گنجها ارسال كنند ،همينطور مطالب بيشتري از اين كتاب ارزشمند غار اسرار.

مطالب بعدي: حقيقت حلقه هاي كشتزار، سفينه اي از آتش، پروژه سرپو قسمت 2،جواب پيام آرسيبو و حلقه كشتزار، شايد او ليليت نباشد. باز هم تشكر ميكنم از عزيزاني كه زحمت ترجمه مطالب را به عهده دارند .

Posted on دسامبر 9, 2010, in فرازمینی ها در زمانهای کهن, برج بابل. Bookmark the permalink. 105 دیدگاه.

 1. جالب بود تشکر فقط چرا از مسائل به این مهمی در قران چیزی گفته نشده ؟؟؟

  • يه بحثيو باز ميكني كه اگه بخوايم جوابشو بديم حتما سايت فيلخر ميشه!

  • اقا عرفان قرار نیست قران ملاکی باشه برای سنجش راست بودن یا دروغ بودن مساعل. قران بیشتر به کلیات پرداخته تا جزعیات مثلا توقران نیومده انسانهای فضایی چند نوع هستند در کجا زندگی میکنند به چه زبانی صحبت میکنند و درباره نظریه ابر ریسمان- نظریه m-کوارکها- ضدماده-انرزی تاریک- ماده تاریک- سفر در زمان –و…توضیح شفاف نداده ////قران نمیتونه در باره میلیاردها میلیارد کهکشان و ستاره توضیح کامل بده ///بابت سی دی ها بازم ممنون//////ایمیلم بدستت رسید

  • شاید نباید قرآن منبع انگاشته شود و اگر شد احتمالا معتقد محکوم است در حیرانی افکار و سرگیجه ی باورهای بی اساس باقی بماند

 2. اقا مهدی دوست عزیز دلیل نمیشه که از ترس فی.لتر شدن سایت حق سوال کردن نداشته باشیم من منظور شمارو میفهمم ولی خوب چیزی که زیاده فی.لتر شکن .

 3. سلام آقا عرفان درست ميگن چرا اين مسايل تو قرآن نيست؟

 4. سلام بر دوست عزیز و گرامی ufo . دوست عزیز تا حالا به این موضوع فکر کردی که اگه کتاب مقدس قران از نظر ما مسلمانان کتابیست کامل و تا به الان کسی موفق به تحریف این کتاب مقدس نشده پس چرا در قران درمورد موجودات فضایی و …… چیزی نوشته نشده ؟؟؟؟؟

  • سلام دوست عزیز. بارها در قران به ساکنان اسمانها اشاره شده و طوری هم گفته شده که منظور ش فرشتگان نیست . متاسفانه اکثر ما با قران بیگانه ایم ولی بنا به گفته دیگران در مورد ان قضاوت میکنیم.شما خدا وکیلی شده یکبار به تمام قران نظر بندازی ؟ از تمام دوستان هم همین سوال رو میکنم.؟مسلما اکثر ما خیلی هنر کرده باشیم فقط حمد و سوره و 4 قل اونم برای اموات رو بلدیم . من نسبت به روحانیون هیچ نظری نمیدم ولی در مورد هر چیزی انسان باید به اهل فن مراجعه کنه .شما تفسیر المیزان رو مطالعه کن.تا در مورد ایات قران بیشتر بدونی.من خودم ملی گرای سرسخت هستم و نسبت به اعراب کینه شدیدی هم دارم ولی حساب اسلام رو با مطالعه و تحقیقاتی که کردم جدا میدونم .اکثر دوستان فقط به خوندن نظرات مخالف اکتفا میکنند و اصلا دنبال جوابیه نمیرن .از هر دین و مسلکی ایراد گرفتن خیلی راحته چون ما انسانها با درک کمی که داریم .بیشتر وقتها از حکمت الهی چیزی سر در نمیاریم.و فقط خداوند سر کارش رو میدونه و ما که اونو نمی فهمیم به خودمون اجازه میدیم از کار خدا هم ایراد بگیریم.شرمنده وقتتون روگرفتم.

   • بهرام خان لطف کن دفه بعد قران خونی از قر ان های ممنوع الچاپ بخون که حاشیه نوسی داره و معانی درست رو نوشته قران های الان معنیشون غلته و نمی دونم حاشیش چرا سانسور شده
    yours in dharma

   • با سلام
    جناب آقای بهرام خان! از این جمله شما » من خودم ملی گرای سرسخت هستم و نسبت به اعراب کینه شدیدی هم دارم» بسیار متعجب شدم. عزیز دل برادر کینه دارم یعنی چه؟ کجای ملی گرایی با کینه از اعراب مرتبط است؟ اگر قرار به کینه باشد که الان کل دنیا باید نسبت به ما کینه داشته باشند چون هزاران سال پیش کشوری به نام ایران به اکثر مناطق جهان لشکرکشی می کرد، بنام آزاد کردن برخی از اقوام ، مردم یک کشور دیگر را قتل عام می کرد و منابع آنها را غارت می کرد. در طول تاریخ، مشاهده می شود که بسیاری از کشورها به کشورهای دیگر حمله می کردند. ملاک ملی گرایی کینه از دیگران نیست بلکه رعایت اصول منافع ملی است.

   • dara عزیز…این چه حرفیه که (اگر قرار به کینه باشد که الان کل دنیا باید نسبت به ما کینه داشته باشند چون هزاران سال پیش کشوری به نام ایران به اکثر مناطق جهان لشکرکشی می کرد، بنام آزاد کردن برخی از اقوام ، مردم یک کشور دیگر را قتل عام می کرد و منابع آنها را غارت می کرد.)گرامی اولا که ایران هیچ وقت به کل دنیا حمله نکرده:)دوما تا بوده ایران از کشور های همسایه ضربه خورده تا بخواد ضربه ای بزنه به اونا اگر هم حمله ای بوده هیچ وقت برای عوض کردن دین مردم اون کشور نبوده و قتل و غارتی به شکلی که اعراب با ایران کردند هم نبود پس مقایسه بی جا نکنید…ملاک ملی گرایی رعایت اصول منافع ملیست اما به نظر شما امروز و دیروز اعراب به فکر منافع ملی ما بودند که ما امروز عاشقشان باشیم؟همین حالا ببینید چه بازی هایی که سر خلیج فارس و جزایر سه گانه در نمی آورند و حرفشان هم این است که این جزایر برای آنهاست و خلیج فارس هم که میگویند خلیج ع.ر..ب…خوب حالا به نظر شما میتونیم با همچین همسایگانی روابط برادرانه داشته باشیم؟دو هفته پیش هم که ویکی لیکس اسنادی مبنی بر درخواست چندین کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران را منتشر کرد…باز هم عاشق اعراب باشیم؟لطف کنید یکی از خوبی هایی که این اعراب نازنین در طول تاریخ در حق ایران و ایرانی کرده اند را نام ببرید!!!!:)سی سال پیش هم که صدام حمله کرد میخواست ایران رو تجزیه کنه کلی جوون کشته شدن کلی انسان معلول شدندو بمب های شیمیایی هم که گل سرسبد عطوفت عرب بر ایرانیست..این صدام کجایی بود؟:)خوب کی ایرانی ها در طول تاریخ ایچنین سر یک کشور و یک ملت بلا آورده اند؟؟شما که تاریخ رو خوب بلدی بگو لطفا من تاریخم خوب نیست…حرف من این نیست که حتما باید کینه داشته باشیم به هیچ وجه اما اینکه این حرف ها را بزنیم که ایران هم به نام آزاد کردن اقوام غارت میکردو اینا کم لطفی در حق خودمان است و بس…امیدوارم از دوستانی نباشید که ملیت خود را فراموش کرده اند چون پیامبرشان عرب است…این رو هم بگم که منظور من از اعراب هموطنان نازنین عرب زبانمون نیستند لطفا ربط ندهید:)مخلص دوستان نازنینم

  • من فکر میکنم منظور عرفان عزیز این بود که چرا آن نمونه های موجود در کتاب عهد عتیق(تورات)که شباهت زیادی به فضاییها و ازدواج پسران خدا با دختران زمینی…داره، در قرآن نیست!
   (مطمئنا منظور عرفان این نبوده که یک کتاب الهی باید محتوی همه اطلاعات مهم بوده باشه).
   مطالب اسطوره ای کتابهای ادیان الهی، قاعدتا باید خیلی بهم نزدیک و حتی تکراری باشه! مگر اینکه بگیم تو بعضیش تحریف در طول زمان صورت گرفته.
   ………………………
   نیتیاناندا جان
   در یه صفحه مطلب/نظرات دیگه، نوشته بودی «فقط الله» (یعنی خدای مورد توضیح اسلام)
   ولی مجموعه تو، تو این سایت مسلمون مرسوم نیست! توضیح بدی حتما برام مفیده.
   ضمنا ممکنه یه سرنخ بدی که بتونم اون قرآن حاشیه دار رو تو اینترنت پیدا کنم!؟
   همچنین اون حاشیه نویسی از کی بوده!؟

   • مهرداد جان یادم نمیاد کجا نوشتم فقط الله چون واقعا از صبح تاشب در گیرم با همین طرفداران الله در کارو فامیل و…. برای یه لقمه نون زندگی رو زهرمار ادم میکنن اصلا (البته منظورم فقط به اشناهای خودمه) نگاری انسانیت و احساس ندارند و چون قوی ترند باید همرو له کنند خوب حافظم هم کمی بده
    (ولی مجموعه تو، تو این سایت مسلمون مرسوم نیست! توضیح بدی حتما برام مفیده.)اینم نفهمیدم یعنی چی
    اما تمامی قران های قبل انقلاب حاشیه نویسی داشتند تو انقلاب بگردی تو کتابای قدیمی یا قاچاق پیدا میکنی
    yours in dharma

   • آها! اون حاشیه نویسی ها فاقد اعتبار جدی بوده…درواقع مترجم یا ناشر تفسیر نظرهایی رو میاورده! کوتاه/ ابتر/ شخصی/خرافه پرور!

    خب جاهایی مشخصا از دین باوری دفاع کرده ای و چون جایی نوشتی «فقط الله» – که میتونم گیرش بیارم…چون کم میام و صفحاتی که میخونم کمه!- به این نتیجه رسیدم که مسلمانیت غلبه داره به پیروی از نیتیاناندا و علاقه تجربی ات به روح و جن
    و موجودات فوق طبیعه…!(که بیشتر در اسلام مرسوم نهی شده!).

 5. نوشته شده! تو چندتا حدیث هم در این باره گفته شده

 6. قرآن کتابیه که از همه چیز گفته ولی بیشتر به مقایسه خوبی ها و بدی ها و خداوند پرداخته
  اگه قرآن رو خونده باشید متوجه میشید که سعی شده که از خلاصه ای از داستان های گذشته کار های خوب و بد رو به ما بگه (یعنی سعی شده که ما رو از همون نفرین خداوند در حال و آینده نجات بده ) از طرفی داستان ها رو مختصر اماپند آموز گفته مثلا داستان آدم حوا . شیطان اومد حوا رو گول زد حوا به آدم گفت رفتا میوه خوردن اومدن زمین بچه دار شدن …
  دیگه سه ساعت جزئیات رو نگفت چون هم احتمالا اگه تمام داستان هاشو می خواست با جزئیات تعریف کنه قرآن 5.6 جلدی میشد (مردم همین یه کتاب رو به زور می خونن چه برسه به …)دوما
  اگه با جزئیات کامل گفته می شد موجب تحریف و جنگ و .. می شد

 7. زیبا بود دست مریزاد خیلی خیلی عالی بود .

 8. در قسمت دوست داشتن مطلب هر چه میخوام ثبت نام کنم فیل.تره چیکار کنم ؟

 9. سلام به نظر بنده حقیر قرآن کامل شکافته نشده و اگر این مطالب درست باشند حتما لابلای آیات الهی وجود دارند . و البته محققان دینی و علمی بی کار ننشستند و هر آنچه که لازمه انسان کنونی است با خواست خداونده مهربان و به دست اندیشمندان در اختیار انسانها قرار می گیرد.
  و اگر قرآن روان صحبت می کرد دیگر معجزه نبود و با 5.6 جلد هم تمام نمیشد . پیامبر اسلام و اولیای بر حقش شکافنده قرآن اند همانطور که انیشتین شکافنده علم فیزیک بود.

 10. رامتین عزیز همچنان منتظر سرپو 2 هستم. با تشکر فراوان

 11. در ضمن بنظرم عکسهای آدم فضایی ها هیچ ارتباطی به ساتانا ندارد

 12. اگر ممکنه مطلبی در مورد اتفاقی که در 14 نوامبر در سواحل یمن در خلیج عدن اتفاق افتاده و در مورد باز شدن دروازهای ستاره ای میباشد بگذارید.»the golf aden stargate»

 13. يه نكته اي كه هيچ كدوم بچه ها توجه نكردند اينه كه در اين متون قديمي خيلي به صراحت نوشته شده ايرانيان و ساير مردم خاورميانه از نژاد سامي هستند ولي مردم شمال آسيا از فرزندان يافث(جفث)، اين موضوع نشون ميده ماجراي مهاجرت نژاد آريائي و….. ساختگي هست.
  من يه مقاله در اين مورد نوشتم كه چندتا دليل ديگه هم توش آوردم براي اثبات ساختگي بودن اين ادعا ولي چون فكر ميكنم طرح مسئله ممكنه به افراد متعصب بر بخوره براي رامتين نفرستادمش!
  كساني كه همين الانشم بهشون برخورده بايد متوجه باشند كه ما بايد واقعيت رو بپذيريم نه هر چيزي كه خودمون دلمون ميخواست وگرنه با افراد متعصب و خشك مغز فرقي نداريم.

  • اگه میشه دلایل خودتون بگین تا بهتون ثابت کنم اشتباه میکنید زبان پارسی ریشه سنسکریت داره و شباهت های زیادی با زبان اقوام اریای. دین مهر پرستی نیز هم چنین .ارییایهای مهاجر در طول زمان با اقوام هندی در هند اقوام مختلف ساکن ایران اسیای مرکزی میکس شدن .در ضمن اگر گفتهای شما پایه علمی داره نباید به شما بر بخورد بدرود

   • ببين آريان ها پنج هزار سال بعد از زرتشت به جنوب مهاجرت كردند و با مردم اين نواحي مخلوط شدند.
    من نگفتم مهاجرت نكردند بحث اينه كه عددشون خيلي كم بوده، اعقاب زيادي ندارند، روي فرهنگ و تمدن منطقه تاثير زيادي نذاشتند، اصلا نژاد ايراني ارتباطي به نژاد آرياني نداره و خيلي قديميتر از اين آغاز مهاجرتهاي اقوام شمال آسيا در ايران بودند و احتمالا آريانها براي اولين بار زبان تركي رو وارد منطقه خاورميانه كردند. زبان آذري شاخه اي از پارسي قديم بوده كه قبل از ورود آريانها در منطقه آذربايجان رايج بوده و هنوز هم در مناطق دور افتاده رايج هست. اصلا آذربايجان كلمه فارسي هستش.
    در زمان رضاشاه چون ايشون دنبال تقويت روحيه ملي گرائي بودند و نازيها هم دنبال متحد شروع كردند گفتند كه ايرانيها از نژاد آرياني هستند و ما هم نژاديم و كوروش خيلي آريائي بود و كلي روي اين مسئله تبليغات شد تا جائي كه الان خيليها فكر ميكنن ايرانيها قديما بلوند بودند ولي اعراب اونقدر تو ايران كاراي بد كردند كه نژاد ايرانيها عوض شد!!!!
    كلا اين ادعا خيلي مضحك هست.
    زبان پارسي و سانسكريت شبيه همند چون تمامي زبانها و نژادهاي خاورميانه (غير از تركها) از زبان و نژاد سامي منشعب شدند.
    ساسانيان سالهاي طولاني با خاقانات ترك در شمال شرق ايران درگير بودند تا اينكه بهرام چوبين با 12000 نفر سپاه 300000 نفري اونها رو شكست داد و از اون ببعد اين اقوام ديگه به ايران حمله نكردند تا زماني كه تركان غز وارد ايران شدند و بعدش سلجوقيان و …….

   • مهدی جان مطلب فوق العاده محشر بود عزیز..مرسی.اون یکی مطلب ها رو هم لطف کن بذار گرامی ما که منتظریم:)در مورد این بحثتون هم تا باشه از این تاریخ شناسی ها باشه:)هزارتا تاریخ شناس و زبان شناس و … دوهزار جور تحلیل بیرون دادن معلوم هم نیست کدوم درست کدوم غلط.البته اطلاعات من در این مورد جسته گریخته است و اصلا قصد وارد شدن به این بحث رو ندارم:)اما یک سوال از شما دوست عزیز…به نظر شما نوشته های این کتب(عهد عتيق و غار اسرار) کاملا واقعیست؟؟تشکر از مهدی عزیز و رامتین دلاور دوران:)

  • سلام مهدی
   اگه مانعی نداره مقاله ای که درباره آریایی ها نوشتی برام ارسال کن
   sm_gkm@yahoo.com

   ممنون

 14. رامتين اول ماهيت الوهيم رو ميخواي يا غار اسرار؟

 15. ایبابا مهدی چهار جان اگه نمی خای بفرستی اسمشو نیار فکر مارو در گیر نکن حالا که گفتی بفرست
  این حرف یکی از خانوما بود از فوزولی داری میمیره اما روش نمیشه بگه من به جاش گفتم
  YOURS IN DHARMA

 16. مثه همیشه عالی و توپ

 17. بحث موجودات فضای کاملا علمی ربطی به جن پری نداره .فاصله بین فیزیک متا فیزیک مثل فاصله بین واقعیت وقصه است .کتب ادیان ابراهیمی همگی قصه است.مثل داستان لولو بودن ماسونها؟!!

 18. سلام.موضوع جالب ومهیجی بود.ولی برای منم مثل دوستان دیگه این سوال پیش اومده که چراتوکتاب مسلمونا وحدیثاشون چیزی نگفته!!!!؟؟؟
  به نظر شماامکان تحریف توقران وجود داره؟!!
  میدونید چرااین سوال پرسیدم!؟چون توتمام کتابهای مقدس دیگه راجع به این مسایل صحبت شده ولی توکتابی که مسلمونا میگن کامله چیزی نیومده یانگفتن که هست!!!

  • یک قران تو امریکا چاپ شده توسط همون که اینجا مطلب 2022 رو و اثبات قران از اعداد انجام داده در اون قران به سراحت در مورد دو ایه که در قران نیست بحث شده و اسم قران رو عهد نهایی گذاشته بقیش با خودتون
   YOURS IN DHARMA

 19. مطلب بوداري بود

 20. و به آن قوم عاد تمکین و قوتی دادیم که شما را چنان ندادیم و با آنکه بر آنها چشم و گوش و قلب درک کننده قرار دادیم هیچ یک از آنها را از عذاب نرهانید…] سوره احقاف ۲۶
  [ ندیدی که خدای تو با قوم عاد چه کرد؟ قومی که دارای قامتهای ستون آسا بودند و نظیر آنها از لحاظ قدرت بدنی در هیچ جای دنیا خلق نشده بود.] سوره فجر۶-۷-۸

 21. مرسی
  عالی بود واقعا دستتون درد نکنه

 22. سلام
  عالی بود

 23. آقاي FAN به نكته خيلي خوبي اشاره كردند! واقعا در دنيائي كه هركي از راه ميرسه يه نظريه تاريخي و زبان شناسي و فيزيك رشته اي و…. ارائه ميده و حتي در خيلي موارد دست به جعل كتيبه و آثار باستاني زده شده چطور ميشه فهميد كه مثلا آيا متن قرآن يا كتاب آفرينش اصيل هستند يا نه؟ چطور ميشه فهميد اهرام مصر رو كي ساخته؟ چطور ميشه فهميد ايرانيها از چه نژادي هستند؟ چطور ميشه فهميد سرخپوستان از كجا وارد آمريكا شدند؟ و هزار تا سوال ديگه!
  بنظر من دو راه براي رسيدن به واقعيات وجود داره:

  1- قبول كردن بديهيات و كنار گذاشتن تبليغات دروغين!
  مثلا وقتي اكثر قريب به اتفاق مردم ايران هيچ شباهتي به نژاد مردم اروپائي و شمال آسيا ندارند ما بايد به نظريه اجداد آريائي حسابي شك كنيم! يا وقتي ميدونيم مردم قديم نميتونستند سنگهاي چند هزار تني رو جابجا كنند به اينكه انسانهاي عادي اين بناهاي عظيم رو ساختن شك كنيم و يا خب وقتي ميبينيم در بعضي كتابها و اديان احكامي به انسان تحميل ميشن كه غير منطقي و ويرانگر هستند بايد به حقانيت صاحبان آنها شك كنيم و امثال همين موارد.

  2- تطابق دادن واقعيات:
  بعله نميشه گفت كه آقا من ادعا ميكنم تمام مطالب كتاب عهد عتيق يا غار گنجها واقعيت هستند، ولي قسمت عمده اي از اين مطالب با اخبار و افسانه هائي كه مردم نواحي مختلف جهان كه خيلي هم از هم دورند نقل ميكنند تطابق داره، همچنين برخي مسائل از طريق علمي ثابت شده اند مثلا چند وقت قبل جائي خوندم دانشمندان اعلام كردند نسب تمام زنان جهان به يك زن ميرسه كه موهاي خرمائي داشته! يا در خيلي نقاط جهان اسكلتهاي عظيم پيدا ميكنند! بنابر اين ميشه گفت ايندو كتاب و برخي منابع ديگه با اينكه از تحريف بي نصيب نموندند ولي ميتونن به عنوان منابع معتبر و ارزشمند مورد استفاده قرار بگيرند.

 24. بالاخره ما نفهمیدیم کارگران ساخته دست انوناکیهای قول پیکر هستیم .یا محصول آزمایشگاهی الوهیم کوتوله 120 سانتی .یااشرف مخلوقات ساخته دست خداوند یکتا.چرا ما انسانها بعد از گذشت هزاران سال هنوز به حقیقت وجودیمان دست نیافتیم.خالق ما هرکه هست با تعین عمر کوتاه برای بشر مجالی برای کشف حقیقت به ما نداده است.آنقدر کوتاه که حتی گذشته خود را هم بیاد نمی آوریم

 25. سلام عرفان فیلمات عالی بودند

 26. دوستاني كه مشتاق خوندن مقاله آريان ها هستند، اگه آقا رامتين با انتشار مطلب موافقت كنن براي سايت ميفرستمش.

 27. سلام به دوستان
  شما گفتید:

  (erfan .waffen
  جالب بود تشکر فقط چرا از مسائل به این مهمی در قران چیزی گفته نشده ؟؟؟
  ufo
  سلام آقا عرفان درست ميگن چرا اين مسايل تو قرآن نيست؟ )

  این نشان از بی اطلاعی مطلق شماست چون از قرآن هیچ نمیدانید . سوره الجن را یک بار برای اولین بار بخوانید شاید بفهمید .
  در این سوره واضح این بحث نوشته شده اگر نفهمیدید بر خود باز بنگرید چون در جهل نظر میدهید و مدعی بر فهمید.

  (F.A.N اگر قرار بود ما هیچی از حکمت خدا نفهمیم خدا اصلا چرا ما رو آفریده؟)
  رفیق حکمت به این روشنی نمی بینی ؟ یا نمی خواهی ببینی ؟ به یقین انسان باید به این روز و این اختلاف در نظر ها برسد و راه درست را خود بیابد تا آفرینش معنی گردد تمامی این اختلاف ها در یقین شخصی هر فرد بر باور هایش ایجاد می گردد.

  نیتیاناندا
  شما هم همانند دیگران در پی تکذیب هستید و حقیقتا این ساده ترین راه نیست؟

  —————————

  من قادر به درک باورهای شما هستم چون در همانند شما باور هائی به جواب هایم رسیدم

  یک مثال
  در فیزیک همه در جستجوی نظریه ای واقعی هستند و در ابعاد دنیا به چهار بعد و بالاتر فکر میکنند
  چون ناخودآگاه بعد بیشتر کامل تر به نظر میرسد . اما چرا کسی به دنیای واقعی بدون بعد فکر نمی کند؟ به جهانهای موازی فکر میکنید اما به زمانهای موازی فکر نمیکنید.
  اگر زمان متوقف شود انسان در چند بعد است ؟
  به طور یقین قبول دارید که بسیاری از مسائل ماورا درک انسان است پس در جستجوی درک واقعی تر باشید
  یک فرمول واقعی نیاز به درک و نگاه واقعی ندارد ؟

  • لابد در اسلام کسی میاید بالاتر از حضرت محمد و قران را میشکافد و کسی که بهتر توضیح دهد ما که تکذیب نکردیم قران هست وکسی منکرش نمیتونه بشه البته یه چیزایی میگن ازش که اصلا دروغه و ما این دروغارو تکذیب میکنیم ببینم قران قرار بود بیاد برای هدایت بشر یا توسایت رامتین دنبال یوفو بگرده حالا شما ناراحتید توش هست یا نیشت خوب خیلی از علوم هم توش نیست
   YOURS IN DHARMA

   • مطالب اسطوره ای کتابهای ادیان الهی، قاعدتا باید خیلی بهم نزدیک و حتی تکراری باشه! مگر اینکه بگیم تو بعضیش تحریف در طول زمان صورت گرفته.
    ((مانند: نحوه شکل گرفتن انسان/ خدایان/… و هرپدیده اسطوره ای- که به نوعی جنبه قدسی ارتباط خدا/ انسان توش مطرحه!)).

  • سلام کاوه جان…لطف کن نظر مارو میزاری همش رو بذار گرامی:)شما هم شدی مثل صدا و سیما که همه چیزو نصفه ونیمه پخش میکنه بعد از اون بخش بخصوص افکار قشنگش رو القا میکنه:)البته رامتین به مانند همیشه لطفش رو از من دریغ نکرد و نظرم پخ پخ شد:)ولی رفیق نظر من در جواب عزیزی بود که گفته بود((از هر دین و مسلکی ایراد گرفتن خیلی راحته چون ما انسانها با درک کمی که داریم .بیشتر وقتها از حکمت الهی چیزی سر در نمیاریم.))خوب به نظر شما حرف من چی بوده؟من گفتم که اگر ما هیچی نمی فهمیم پس چرا اصلا آفریده شدیم؟:)خوب من بر این باورم که ما قادر به فهمیدن خیلی چیز ها هستیم اما بعضی از دوستان کلا دوست دارن بگن ما انسانها از حکمت خدا سر در نمیاریم…بله کاوه جان ما باید به این اختلاف نظر ها برسیم و در آخر خودمان راه درست را انتخاب کنیم اما به نظر شما امروز در :جامعه اسلامی: ما جوانانی که از وقتی به دنیا می آیند در گوششان قرآن تلاوت میشود در آینده میتوانند خودشان راهشان را انتخاب کنند؟؟مطمئنن قدرتش را نخواهند داشت که حرف هایی که از کودکی در گوششان خوانده ان را تکذیب کنند…اما مشکل کجاست؟در جملات قبلی ام کنار واژه مورد نظر نقطه گذاشته ام:)کاوه عزیز دانشمندم فکر نمی کنم انتقادتون از من انتقاد بجایی بوده باشه…مخلص کاوه عزیز

   • F.A.N عزیز

    (الان کامنت شما را نمی بینم) ولی شاید من در ادامه این سوال شما
    (اگر قرار بود ما هیچی از حکمت خدا نفهمیم خدا اصلا چرا ما رو آفریده؟)
    گفتم
    رفیق حکمت به این روشنی نمی بینی ؟ یا نمی خواهی ببینی ؟ به یقین انسان باید به این روز و این اختلاف در نظر ها برسد و راه درست را خود بیابد تا آفرینش معنی گردد تمامی این اختلاف ها در یقین شخصی هر فرد بر باور هایش ایجاد می گردد.

    به هر حال اگر باعث دلخوری شدم من شرمندم.

    —————————————————————————–

    (ما جوانانی که از وقتی به دنیا می آیند در گوششان قرآن تلاوت میشود در آینده میتوانند خودشان راهشان را انتخاب کنند؟؟)

    رفیق اصل مطللب همینجاست با این چنین نگاههائی ما فقط از اصل مطلب دور نمی شویم ؟ – من فکر میکنم بیش از نصف جوان ها اینجوری فکر میکنند.
    در واقع نتیجه را که : راه درست باید نتیجه درست داشته باشه . فقط نگاه میکنیم.
    در حالی که شاید اگر به این مسئله هم فکر کنیم که انسان از خطاهای گذشته راه صحیح را می آموزد تمامی مسائل حل گردد.

    من میبینم و شما هم قطعا که اکثر منتقدان به چنین منطق هائی رجوع میکنند و علتش تنها نداشتن نگاهی بدون اجبار و با میل شخصی نیست ؟ ولی کسی هم بد برای ما نمیخواهد چون همه (البته عده ای سوء استفاده هم میکنند) در تلاش برای بیان بهتر ز واقعیتی که درک کرده اند هستند و این تنها یک سوء تفاهم بین دو نسل نیست ؟ (کوچکتر حرف بزرگتر و بزرگتر حرف کوچکتر نمیفهمد) و این به یقین قابل حل است.

    یک مثال از خودم : اون چیزی که منو از بچگی کنجکاو میکرد – الم – در همان ابتدای قرآن بود و این که الم یعنی چی ؟ حالا به اعداد ابجد که نگاه میکنم (الم- 1-30-40=71 بیستمین عدد اول
    اینجا ساده ترین حالت از ده ضریب 71 را ببینید
    http://www.hiperp.com/10_71.htm
    و زمانی که در اعداد اول یک چنین نظمی میبینم بی انصافم اگر نگویم الحق و الانصاف قرآن معجزه ای پایدار و برای تمامی زمانهاست. لااقل برای من که اینگونه بود.
    همین جلوه قرآن سبب شد که تا به حال تمام وقتم را صرف خواندن همراه با تصویر زنده از قرآن و تلاش برای منظم کردن اعداد اول کنم.
    و هر چه بیشتر خواندم بیشتر حکمت او برایم معنی شد , همان چیزهائی که همه تجربه میکنند ولی اکثرا ساده از کنارش رد میشوند( شانسی – تصادفی – اتفاقی و …. )
    من رسیدم به این نتیجه که هیچ رویدادی بی حکمت نیست.
    و همچنین افسوس گذشته را خوردن برای من به جز به حدر دادن همین لحظه و افسوسی بزرگتر برای فردا نخواهد داشت.
    و دیگر این که همواره بنیادی ترین جواب ها به ساده ترین شکل ممکن در پشت فقط کلمه «غیر ممکن» مخفی است چون کسی به دنبال حل غیر ممکن نمی رود چون غرور کسی به او اجازه فکر و تلاش برای حل غیر ممکن نمیدهد.

    این ویدئو از سوره اعراف
    این همان نگاهی به قرآن است که من را عاشق کلامش کرد چون هر روز کامل تر و زیباتر می شود.

   • عزیز دلم کاوه جان الهی قربون اون هوش سرشارت برم که خدای قران بهت داده , حالا چون عدد 71 بیستمین عدد اوله باید بگیم ما اون بچه کوچیکه بودیم که بزرگ شدیم و فهمیدیم بزرگترها چی میگن؟ پس قبایل مایاها که تو علم نجوم پیشرفتی کرده بودن که ما امروزه نداریم باید بگیم اونا هم میتونستن خدا باشن؟ یعنی نمیشه تو یه دوره ای کسانی باشن که علم ریاضی شون به این حد رسیده باشه که با حروف ابجد و ریاضی بازی کنن؟ و اینکه شما با این حرفت خدای قران رو هم یه جورایی کوچیک میکنی , یعنی اون همه مکاتبات خدا با پیغمبر که میگن توی (الم)و … بوده سر موضوع بیستمین عدد اول بوده…؟!

 28. چرا فکر می کنین همه چیز باید تو قران باشه اگه فقط با یه بعد که تو ذهنتون حک شده بخوایین مسایلبو حلاجی کنین اون وقت بحث کردن فایده نداره چون شما دوست دارین چیزایی رو بشنوین که تو ذهنتون از کودکی حک کردن

 29. رامتین جان یک مطلب بی ربط می خام بگم چون مهمه و کسی بهش توجه نکرده (البته سخنانی از رده های بالای مملکت شایع شده ولی قابل استناد نیست)
  من انسال شمال تو تابستون یه مرغ داشتم با چند تا جوجه به خاطر گرمای بیسابقه جوجه ها مردن (این به گفته محلی ها اصلا سابقه نداشته) و ما مجبور بودیم مدام به باغ برسیم که خشک نشه و امسال تابستون هرکی رفته شمال میگه اصلا رطوبتی حس نمیشده و هوا خشک بوده و الان هم که داریم میریم تو زمستون و این وضع هواست
  با عده ای اماتور که نمی خان شناخته شن رابطه دارم اون ها دستگاههای گیرنده و فرستنده دارند که برای ار تباط با مو جودات داخل زمین ابدا کردن و به چیزای جالبی رسیدن اما یه سری امواج مشکوک از سطح زمین در یافت میکنن که شاید مربوط به تغییر اب و هوا باشه خاستم از دوستانی که دسترسی به منابع مهم دارند بخام که در این رابطه تحقیق کنند
  YOURS IN DHARMA

  • نیتیاناندا عزیز
   اینهمه مبهم نویسی که دردی رو دوا نمیکنه! فقط افزایش درد میکنه!!
   اینقدر حتمی گرفتن موجودات داخل زمین…هوشمند یا موش کور؟…. از کجا میاد!؟
   وقتی اطلاعاتی نمیدی… چطوری انتظار تحقیق از دیگران احتمالی داری!؟
   میشه کمی بیشتر اطلاعات بدی؟
   اصلا منو به اون آماتورها میشه معرفی کنی؟

   • مهرداد عزیز من اصلا حرفهام مبهم نبود و گروهی که گفتم کارشون مربوط به این امواج روی زمین نیست گفتم شاید کسانی اینجا باشن که متخصص باشن و حرفها شون سندیت داشته باشه و چون من زیاد در این رابطه نمیدانم اظهار نظر من یاوه گوییه و فقط یک اطلاع در حد شنیده ها بود که اگر کسی دسترسی به منابع بهتر داره مارو هم در جریان بزاره
    yours in dharma

   • آه خدای من!
    من این چیزا رو بلدم… و مایلم با فردی از اون گروه مکاتبه کنم. لطفا!؟
    البته من به اون ارتباط با موجودات درون زمینی اعتقادی ندارم!
    این عدم اعتقاد من رو علمی نگه میداره! چون اون موضوعات از نوع فوق طبیعه های ایمانی نیست! که باور موجب تقویت مکانیزم ارتباط میشه!

   • بله مهرداد جان من هم از ایده اگارتا خوشم اومد اما نمی دونم درسته یا نه اما شما می تونی روی یوتوب سرچ کنی و کسایی رو که رو این موضوع کا میکنن و اطلاعاتشون رو گذاشتن ببینی از جمله کسایی که صداهایی از درون میگیرن شاید هم دروغ گو باشند من اینو دیگه نمیدونم
    Yours in dharma

   • به هرحال کار از محکم کاری عیب نمیکنه! شاید مهرت بطرف درخواست من چرخید و یا یکی از اونها خواست خطر بکنه و با من تماس بگیره!!!
    یی میل من m_mavara@yahoo.com

 30. ما یه منجی داریم فراموش نکنید .حضرت مهدی (عج)وقتی بیاد یکی از کاراش تفسیر کامل قرآن هست به طوری که انگار کتاب تازه ای نازل شده.فعلا که ایشون قیام نکردند(همون ظهور) ما فقط وظیفه داریم به کار هایی که خداوند گفته عمل کنیم اگه به خدا ایمان دارید همین بسه و زندگیتون رو بکنید.

  • عزیز دلم اقا یا خانوم اولی شما میگی خدای قران حرفهایی زده که ما که یه بنده حقیر پیشش هستیم نفهمیم چی گفته؟؟؟ بعدشم میگی دیگه دنبال چیزی نریم به چیزی فکر نکنیم هم دیگه رو نگاه کنیم که یه روزی یکی از طرف خدا بیاد و تازه بعد از این همه سال بهمون بگه خدا چی گفته و بعدش ما رو همیطوری که تا حالا نادون زندگی کردیم رو تفکیک کنه ببره به جهنم و بهشت؟؟؟ خیلی جالبه

 31. سلام، این ها مسائلی تحریف شده و به دور از واقعیت هستند که فقط در راستای اهداف کابالا (در اصل همان شیطان) اشاعه پیدا می‌کنند. خواهش می‌کنم هر مطلبی رو پخش نکنید تا هر آدم بی اطلاعی از اون پیروی کنه.
  مطالب این پست به جز چرندیات و مزخرفات چیزی نیست.

  • پس این مطلب اینجوری بود و ما نفهمیدیم:)مرسی علی جان خوب شد ما رو از آتش جهنم با خبر کردی:)البته سطحش از قرآن بالاتر بود گرامی:)کم لطفی نکنید

  • و فضول مردم نباش علی جان همه باید همه چیز را بدانند کسی اگر راه دیگر را بهتر دانست به شما اصلا مربوط نمیشود با این سخنانت به مسامانان توهین میکنی یعنی هرچه نادان است به اسلام میگرود و اگر چیزی اضافه فهمید دیگر …..
   عزیزم همه باید همه چیز را بشنوند بعد بهترین را انتخاب کنند از چه می ترسی مگر اسلام بالاترین نیست؟

 32. در ضمن درسته که قرار نیست هر مطلبی به وضوح در قرآن دیده بشه اما نوشته‌های این متن در مواردی به طرز آشکاری با متن قرآن تناقض داره. به عنوان مثال تصویری که این متن از خدا ارائه می‌دهد با خدای پاک و سبحان که دچار درماندگی نمی‌شود برابر نیست.

 33. دوستان با خوندن مطلب ماهيت الوهيم ديگه فكر ميكنم سوالهاي فعليتون پاسخ داده بشن!
  مطلب آريان رو هم دادم به رامتين.

 34. از این که از ما انتقاد کنند نترسیم و از اینکه برما آفرین کنند نبالیم که خود اندیشه را کند و تفکر را از حرکت بازمیدارد به عهد عتیق میرویم به زمان مسیحیت میرویم و هزاران تاریخ بررسی میکنیم کتابهایی بر ما آمده است اندیشه هایی شکل گرفته است افکاری به ما تفهیم شده است و اندیشهایمان را باز پس گرفتیم دوباره اندیشه نو را جایگزین اندیشه کهنه یمان کردیم باز به جلو میرویم به اینده میرسیم همه درپی اثبات دین و مذهب و اندیشه خویش هستند گوئی که انسان هنوز بر این باور است که تنها خود صاحب اندیشه است و دیگران باید تابع افکار و اندیشه هایش باشند همه در پی باورهای خویش هستیم گوئی که برخود می بالیم که انگار ما هستیم برای ذهن خود از ازل تا ابد سوالها داریم اما چرا تا به حال با تمام جواب سوالهایمان، هنوز به آنچه میدانیم، سوال نمیدانم داریم ؟؟؟؟؟؟؟ هوز پس از هزار سال زایش تفکر نو و اندیشه سازی نو
  نتوانستیم سوالهایمان یکی کنیم و جوابهایمان را در کنار هم بگذاریم چرا ؟؟ چون بر این باوریم که این مائییم که میدانیم !!!!!! تکه پاره کردن تفکر و اندیشه های نو گوئی کار روزانه ما شده چه خودآگاه و یا ناخودآگاه بر باورهای دیگران خیمه میزنیم و از زایش اندیشه نو در هراسیم زیرا که از طوفان زدگی بر اندیشه های کهنه خود در هراسیم گوئی این طوفان نه بر اندیشه بلکه بر جان ماست نمدانیم که کهنگی خاک مانده بر روی اندیشه را طوفان علاج است نه خاک دیگر ز آن
  اینجاست که طوفان به مفهوم زندگیست و نه ویرانی پس نهراسیم ما در حال تکاملیم

  دوستان عزیزم من تنها خواهشی که دارم اینه که در نوشتن مطالب علمی و تاریخی و غیره
  از قرض ورزی و عوام فریبی برای جلوه دادن اندیشه خودمون استفاده نکنیم که این بزرگترین خیانت به نهال تازه جان گرفته اندیشه است چه بسا با این خیانت بر اندیشه خود خار و خس بندیم آواره بیان نادانی کنیمش در من نادان فهمیدن هنر دان که آن عاقلان را فهم نادان
  تنها خواهشی که دارم در ابراز نظرتون کمی فکر کنید فارغ از هر دین و مذهب و گرایشی
  به درک جهان بپردازیم چو ن در اندیشه نو گرایش و تعصب بیجا درست نیست و انسان رو از تکامل و حرکت بازمیدارد کمی در خود فرو شویم شاید که دوباره از نو شویم
  خیلی خوب مطالب و بعضی وقتا دست خودم نیست احساس میکنم بعضی از مطالب اینجا و نظریات بچه ها قرض ورزانه است من و ببخشید و غلطهای املائیم و هم برام بنویسید شاید
  که به سواد من کمک بزرگی کنید و با نهایت تشکر و افتخار در کنار شما بودن

 35. arch = کمان – ark = کشتی

  • اگه دقت ميكردي پائينتر كشتي معني كردم.

   • البته در باره تاريخچه اين واژه كمي مطالعه كنيد بد نيست، ark و arch در واقع يك كلمه بودند كه به خاطر بوجود آوردن معني جداگانه املاي جداگانه اي براشون تعريف كردند، دليلش هم شاسي قوسي شكل كشتيهاي چوبي بوده.

 36. درخت خوب را از کیفیت میوه اش می توان نشخیص داد. کسانی که ادعا دارند از همه کاملترند و بالاترند، بهتر است ببینند این میوه(کیفیت زندگی) آیا نشانگر درخت خوب است یا خیر.

 37. یعنی این یهودیها دیگه کاری و تحریفی نبود که به نفع خودشون توی این کتابهای مقدس نکرده باشند . امان از این اسراییلیات . ماجرای آفرینش آدم خیلی کاملتر و زیباتر در قرآن آمده و بدون تحریف و بدون واسطه اربابان فرشته ای !

  • ببخشيد ميشه برا من هم توضيح بديد كجاي اين كتاب رو به نفع يهوديا تغيير دادن؟!!!!!البته من با قسمتايي ازين متن مشكل دارم ولي اسمي از يهود توش نيومد!!!!!يه بخوان خودشونو بالا بكشن!!البته يه قوم كنعان داشت توش ولي از ايران هم گفته بودن !!!!!آقا جون مگه همه يهوديا اسرائيل يا فرا.ما.سون هستن !!!!!!

   🙂 🙂 🙂 🙂 بعضي وقتا يه چيزايي ميگين به درد كتاباي فكاهي ميخوره جان برادر!! 😉 خدا اجرتون بده كه دل مردم رو شاد ميكنين!!!

   • کتاب عهد عتیق یکی از کتابهای تحریف شده یهودیهاست . کمترین نفعی که میبرند گمراهی مردمه .

  • البته احسان جان معتقد به این امر هستند که کلا همه چیز تحریف شده است:)حالا براشون فرق نداره چی باشه یه بار میگه این قرآن هایی که ما داریم قرآن اصلی نیست یه بار میگه تمام کتب دینی دیگه چه انجیل چه تورات چه… تحریف شدن این بار هم حالا باز اومده داره میگه عهد عتیق هم تحریف شده:)احسان جان اگر اشتباه نکنم شما معتقدی کتاب دینی کلاس دوم دبستان هم تحریف شده:))لطف بکن یک کتاب که به نظر شما تحریف نشده به ما معرفی کن:))احسان جان من به این طرز فکر میگم دل خوش کردن.. شما میای میگی قرآنی که ما داریم قرآن اصلی نیست و قرآن اصلی رو امام زمان میاره که دل خودتو خوش کنی گرامی که به خودت اطمینان بدی که یک قرآن اصلی هست و یک امام زمان… منشا این حرفت که میگی عهد عتیق هم تحریف شده باز هم همون دلخوشی لحظه ایست که شما مسلمان ها را از بچگی بهش عادت داده اند:)چاره اش یک چک است گرامی به افکارتان یک چک بزنید که از خواب ناز بیدار شود:)ما زدیم ضرر نکردیم:)

  • شما که اینقدر قران پرستی مگه تو قران نگفته به هم نوعانتون اینقدر بد و بیراه نگید بهتر نیست با لحنی متمدن با هم بحث کنیم.

 38. اجازه یه چیزی بگم….؟
  در ادیان بر عکس اینکه گفته میشه دینهای بعدی کامل کننده هستند اما میشه به وضوح دید که رفته رفته خلاصه شدن
  ببینید من اگر طرفدار مثلا بودام همیشه باشک بهش نگاه میکنم میگم نکنه بهتر از اون هم باشه و یا نکنه دروغ باشه؟ اما مذهبیون از شک به خدا مذهب و پیامبرشون همیشه ترسیدن و فکر نمیکنن و این بده چون هیچوقت به یقین نمیرسند
  یه سوال منفی برای روشن شدن قضیه دارم ایا امکان داره ادیان رفته به رفته سعی در دروغ گویی و کتمان حقیقت داشته باشن و برای اینکه ما حقیقت رو ندونیم با عنوان کردن مطالب ساده و پیش پا افتاده (مثل بهداشت واخلاق و ..)به عنوان موضوعات اصلی راه رستگاری مارو از گشتن و تفکر به اون منصرف کنند ؟
  و یک سوال دیگه ما اصلا چرا به راه درست و رسیدن به رستگاری احتیاج داریم؟ مگه چه بلایی سر ما اومده که پیشینیان به دنبال ازادی و رستگاری بودند؟ حلا رستگاری برای ما بیشتر از یک جمله علکی برای کلاس صحبت نیست
  ایا این امکان داره ادیان سرپوشی بر حقیقت ما باشه و یک فریب ؟
  البته نظر من نه هستش اما دوستان متخصص برای روشن شدن افکار و برطرف کردن شک به این مسئله پاسخ بدند
  yours in dharma

  • اینکه نوشتی دوستان متخصص جواب بدند…ترسم برداشت که جواب ندم!
   ولی فعلا فقط مختصری بگم تا متخصصین بیایند!

   1- تو متافیزیک رایج و مرسوم- تو همه جا و نه فقط ایران- از نقطه نظر فلسفی یه چیزی هست که که کنکاش در جنبه مآورایی رو برای آسون گیران توقف میده! و انسان به حفظی باوران تبدیل میشه! (خودت میدونی که جنبه استدلالی مآورا رو عادت کردن چقدر سخت و گاه خطرناکه!).

   2- حالت افراطی مذهبی بودن صرفا عبادی مشمول همه مذهبی ها نیست! اون نوع افراطی که به ایمان سامی مشهور هست…بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما غلبه داده شده! و به آدم این تصور رو میده که جمعی تمام مذهبیون هست! در حالیکه اینطور نیست ایرانیان اصیل بیشتر متمایل به ایمان تجربه گرا هستند تا ایمان عبادی حفظی!

   3- من که در پیشگاه نیتیاناندا روم نمیشه از «رستگاری» حرف بزنم!
   چطور میشه نیتیاناندا شد و از حقیقت روحانی و هستی گرایانه «رستگاری» که از مولفه های قدسی روان انسان هست باخبر نبود! آنچه که همه ادیان و طریقت های باطنی الهی بر آن اتفاق نظر دارند.

   • قرا نشد مسخره کنی این اسم فقط یک اسمه برای انگونه شدن است نه یه بار در کی
    فقط عشق من به نیرانجان هست که زوق استفاده از اونو داده و گرنه همون اسکل واسم از همه بهتره اما خوب میدانی انسانها همه بدنبال رستگاری نیستند انسانهایی تاماسیک و نادان هستند که علکی می گذرانند و انسانهایی راجاسیک در پی شهوت و خوشی کاذب نیز هستند که مادیلت اصل اندیشه انان است
    اما همه ما به سمت تکامل و اگاهی میرویم این با انچه که رهایی و ازادی نامیده شده فرق دارد اگر ما ذاتا در حرکت به سوی ازادی هستیم چه احتیاج به اذیت خودمان است من منظورم این است ایا کسی مارا (ذهن ما)به اسارت گرفته و ایا در راه اشتباه از هستی خود هستیم که پیشینیان به دنبال راهی بودند؟
    این واقعا سوالی در ذهنم بود نه اظهار فضل
    Yours in dharma

   • من غلط بکنم کسی رو و بخصوص تو رو مسخره بکنم! این چه حرفیه!؟
    منظور من این بود که من اینتلکچوالی(روشنفکرانه)جستجو میکنم. در حالیکه تو به اختیار و به استعداد، تجربه گرای صحنه «رهایی» هستی.
    …………………………….
    انسان استعداد گسترش ابعاد وجودی خود را داره!
    درون نگری آگاهانه و برون ایستادگی آگاهانه در حضور هستی.
    بقیه اش با خودش هست!

 39. این ترجمه مخدوش هست! چون مترجم همه جا نظر خودش رو با گذاشتن تو یه پرانتز مطرح کرده!
  برای مثال: » انسان را به باغ عدن فرستاد تا در زميني كه از آن جدا شده بود زراعت كند.(پس ابتدا انسان را از زمين برده بودند).»

  (( اگه ظاهر نوشته اینو میرسونه که دیگه تو پرانتز مشخص کردن دوباره ، و تبدیل » جداشدن» به » برده شدن» درست نیست و درواقع نظر شخصی رو غالب کردن هست!)).(( اگه تفسیر کردن هست که جاش تو ترجمه نیست! و درواقع خلاف متد برخورد دیگر «مقاله- ترجمه» های این سایت هست! برای مثال تو نوشته نمونه بالا: جداشدن میتونه به از خاک آفریدن انسان اشاره داشته باشه نه اینکه لزوما خود انسان از زمین به بهشت برده شده باشه!)).
  تعجب میکنم که رامتین روش مطلوب علمی سایت رو اینجا ندیده گرفته!

  بعلاوه اینکه بصورت خودگزینشی فقط بخشهایی از کتابهایی (که از دسترس ما فعلا دور هم هست) ترجمه شود(حتی با رعایت نبودن نظر مترجم در متن) بازم مخالف خط مشی علمی سایت هست. بدون مرجع راحت برای دسترسی هر گزینشی قابل اعتماد نیست اونهم در بحثهایی که با خدا- دین باوری روبرو هست!

 40. تا اونجایی که یادم هست تفاوت عمده و چشم گیری بین این متن کتاب با کتاب مقدس نیست! و انگلیسی اون هم سقیل نیست!
  برای مثال در متن کتاب رایج در اینترنت و بازار…ابتدای پیدایش و بخش نوح هم همون ازدواج دختران انسان با پسران خدا … هست و بسیار تعجب برانگیز! چون به ظاهر تایید نظران دانیکن و سیچین رو خیلی مشخص مطرح می کنه!

  اگه کسانی این جنبه ها (خدایان/ ازدواج اونها با ….) رو با دید فرازمینی/ فضایی مطرح نمیکردند، شاید همچنان اکثریت غالب مردم همون جنبه تفسیری رو راحتتر قبول میکردند!
  (برای مثال پسران خدا میشد دسته ای از مردم که به لحاظ خداپرستی و ایمان و رفتارخاص با چنین واژه ای متمایز شدند… اگرچه میتونه تحریف در ادبیات مطلب هم در طول سالها صورت گرفته باشه.).
  (( منظورم اینه که چنین نوشته هایی بدون شک نگرش روحانی به خدا رو نشونه گرفته! و نمیشه با جملاتی نظیر جمله رامتین » خالق يكتا و قادر هست» ، و کلی گویی هایی اینچنین بحث اصلی ، که نشونه گرفتن اون نگرش روحانی هست رو انکار کرد!)).

  من مخالف چنین بحث های خداو دین شناسانه ای نیستم ولی امکانات یک وبلاگ خیلی پایین تر از استطاعت اینچنین بحثی هست! نظرات بریده بریده- بدون مکانیزم نقل قول- نادیده گرفتن بعضی نظرها و عدم امکان تکمیل تقریبی بحث… درواقع بازم نوع دیگری از مخدوش کردن واقعیت موضوع هست! برای مثال: اشاره به » فرگشت » بدون امکان باز کردن بحث…خودبخود میشه خط خطی کردن جنبه اعتقاد ی عده ای!

  ممکنه شما بگید دستکاری و تغییر نگرش خداباورانه، با این بحث ها ممکن نیست و ایرادی نداره! ولی حقیقتا آنچه که اصلی هست این هست که چه نوع باوری، چه نوع خدایی رو برای ما هویت میده! و این همون چیزیه که تو چنین بحثهایی نشونه گرفته میشه و در چارچوب امکانات وبلاگ قابل بحث دقیق و تعیین کننده نیست!
  ( میشه برای سئوالهایی یک مطلب/ صفحه مجزا قایل شد و به صفحات احتمالی و سئوالهای مرتبط توسعه داد…ولی فکر میکنم فراتر از روش و منش رامتین باشه!)…..

  • متوجه صحبتت از روش و منش نشدم. ولي من هدفي را دنبال نميكنم. هر كس راه خود را مي رود. ولي راجع به صحبتتان بايد بگم وبلاگ امكانات محدودي داره.
   در ضمن خيلي از مسائل را هم به دلايل گوناگون نميشود مطرح كرد.ولي از دقت نظري كه به مطلب داشتي ممنونم.
   اين مطلب هم هيچ هدف خاصي نداشت.ولي راجع به خدا، در اينجا منظور از خدا همان آنوناكيها است. ولي راجع به خداي يكتا، آيا به غير يك قادر متعال كسي قادر به خلق روح است و … . اتفاقا من يك وبلاگ ديگر هم ايجاد كردم كه اگر خدا ياري كند راهي باشد براي شناخت بيشترش.و با لطف دوستاني مثل مودي،منتظر و نیتیاتاندا.

 41. فرهاد عزیز اون جانت منو به اشتباه انداخت خوب صادقانه بگو اومدم ضایع کنمت و حرفت مفته خوب باید بگم که شما بد میگیری حرفامو اینجا نظام حکومتی اجازه اضافه حرف زدن نداده و من هم احترام میگذارم اما بعضی وقتها مثل شما با کنایه و منظور حرف میزنم شما ببخش
  حاشیه قران ها تفسیر نبوده بلکه شان نزول ایات بوده یعنی اینکه چه اتفاقی افتاده بوده تا خدا این پیامو به محمد بده مثل در گیری لفضی با ابولهب که منجر به نزول ایه معروفش شد و پاچه خاری علکی هم ممنوع عرب شناسها میدونن معنی قران کمی فرق داره
  اما شک نکن که من خاستار دانستن و اگاهی از انچه نمی دانم هستم تا انچه در دین گفته و حل شده
  اگر از عقاید من خوشت نمی اید به ان که اجبار نداری ناراحت شوی ما ناراحتیم چون اجبار میشویم
  اگر اسلام عزیز دستوپای مارا نبسته بود الان خیلیها جوابتو میدادن
  Yours in dharma

  • با اینکه مخاطبت در این نوشته بالا، من نیستم ولی چون در بالا فقط من به حاشیه نویسی(که گفته بودی) پاسخ دادم. باید بگم ما در خانه یه قرآن زیادی بزرگ (بقول عوام لنکه دری) داریم با حاشیه نویسی و …
   که به آن چیزهایی که در بالا نوشته بودم مزین است!

   • کمی گیجی هم بهم اظافه کن منظورم همون مهردادبود خوب درون نگری رو موافقم اما برون ایستادگی نیست که ندارم اون که ندارم عادت پنداری هست خوب بهتره هرچی جمع میگرو باور نکنی و بدور از عادات افکاری و شستشوی مغزی مثل نوزادی که از نو متولد شده نگاه کنیم منهم مثل تو هستم فقط علمی و تجربی نگاه میکنم با این تفاوت که به تجربیات درون و حس 1+5 روهم نگاه میکنم اما نمی دونم ادعای ما مسلمونا رو کدوم علم و تجربه ثابت کرده که شما قبولش کردی راستی لطف کن اون پادریتونو تزیناتشو یه نیگا بنداز
    YOURS IN DHARMA

   • اون گیجی ، که خودت بهش اعتراف کردی رو مجبورم تایید کنم!
    از بالا تا پایین و در تمام تک نوشته های معدودم، غیرممکن هست که دفاعی و تبلیغی از اسلام و مسلمونی بتونی پیدا بکنی!!!
    اصلا تو این سایت تنها کسی که بطور مشخص بعد از F.A.N و mseahara به مسلمونهای سیاست ورز تبلیغاتی حمله محتوایی کرده…من بودم! (برو چک کن!)

    آیا اون اشاره من از «درون نگری آگاهانه و برون ایستادگی آگاهانه» بیان اسلامی و مسلمانی هست!؟ گویا حقیقت وجودی چنین واژه ها رو عمیقا نمیشناسی! وگرنه چنین استنباط اشتباهی رو نمیکردی!

    اون بالاتر مرا رجوع دادی به اینکه اگه میشد بقیه میومدند جوابم رو میدادند! یعنی چه!؟ خشمت از چیه؟ از اینکه از حقیقت وجودی خدا آگاهی و ضرورت ضایع نشدن سطحی اون دفاع کردم!؟ (مگر تو خودت طرفدار چنین دفاعی نیستی!؟).

   • نیتیاناندا عزیز
    تو اون برون ایستادگی رو داری… ولی خودت خبر نداری! چون درب هستی رو نکوبیده بهت داده شده!!
    (ولی فعلا ولش! می بینی؟ ساختار وبلاگ، ضعیفه برای چنین گفتگوی مکرر در مکرر، برای رسیدن به یک موضع کمی مشابه!….. اونهم تو صفحه مطلب یه چیز دیگه!! مگر اینکه رامتین صفحاتی رو به چنین بحث های دقیقی اختصاص بده!!!).

 42. آقا يكي دو نفر تو از خوانندگان اين سايت هستن كه دارن از شيوه نگارش من تقليد ميكنن و انصافا كارشونم بد نيست خوب راه افتادن! ولي توصيه ميكنم چيزاي ديگه اي رو هم ياد بگيرند مثل خوب گوش كردن، عجله نكردن، كنايه نزدن، مطالعه داشتن، دورانديشي، عدم تعصب و موارد مشابه.
  در ضمن خيلي لطف ميكنيد كه ديگه براي نوشته هاي من پاسخ نميگذاريد.

 43. این کتاب ها اصلا و به هیچ وجه کتاب هدا نیستند(تورات و انجیل) بلکه حرف خدا (هم) در آنها هست.یعنی در واقع انسانهایی که بت پرست بودند متاسفانه کتابدار الهی شدند و هر کلمه ای که خودشان خوشایند میدیدند به آن اضافه یا اگر از چیزی بدشان می امد از آن کم میکردند.مثلا کلماتی مانند خدایان از تمدن مصر و بین النهرین و.. گرفته شده نه از کتاب خدا . مگر میشود کتابی که خود خدا حرفهایش را درآن بیان کرده ذات خودش را زیر سوال ببرد.متاسفانه ما قران را ملاک قرار ندادیم.ملاک قران است و بقیه کتب مورد شک نه برعکس که دوستان میگن چرا تو قران نیست.مثلا شما همین داستان به دنیا امدن نچه های حضرت ادم و کثرت انسان ها را در کتب عهد عتیق نگاه کنید واقعا چرته.چرا چون به گفته خود خدا دین بشر از اول تا آخر اسلام است اما با نامهای مختلف.مگه میشه که ازدواج با محارم از نظر خدا پذیرفته باشه؟
  تو همین کتب عهد عتیق ماجرای کشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب مطرح میشه و ضربه فنی شدن خدا!!!!؟ عجبا.
  چون ما به دنبال مسایل ماورایی میگردیم دلیل بر این نمیشه که هر کتابی هر حرفی ماورایی زد قبول کنیم.
  در سوره اول قران در ایه دوم یکی از چیزهایی که مسلمانان باید قبول کنند ایمان به غیب است.

 44. سلام دوستان . من نه عالم هستم نه نادان الان حدود 2 ساله دارم درباره خلقت و افرینش و خدایان تحقیق میکنم و طبق یه سری استدلال های شخصی به یه سری نتایجی رسیدم که الارقم میل باطنی ام چند نفر اعم از خانواده و دوستانم رو به طرز وحشتناکی بی دین کردم. دکترم هم گفت که دیگه درربارش با کسی صحبت نکنم . پس تنها کمکی که میتونم بهتون بکنم تا اینطور به جون هم نیفتید اینه که حد اقل تمام مقالات و … که تو این وبلاگ هست رو با بی طرفی نسبت به ادیان حال حاظر بخونید و با تعدادی از کسانی که خودشون رو داناتر از شما میدونن (اخوندهای اسلام فعلی) مباحثه کنید. متشکرم

 45. دوباره سلام. دوستان عزیز من فقط یه سوال دارم که اگه بخوام دنبالش رو ادامه بدم میشه هزاران سوال پس به همین یه سوال اکتفا میکنم اگه براتون جالب بود فقط بهش فکر کنید . خدایی که قران معرفی کرده چه نیازی به مخلوقات خود داره؟ اگه نیازی نداره چرا می افرینه؟ خیلی ازتون ممنون میشم اگه فقط جواب این سوال رو بدید ما بقی سوالاتی که پشت سر هم براتون پیش میاد پیش کش . متشکرم

  • درود.
   علی گرامی اصل جاودانگی همه چیز را تحت الشعاع خود قرار میدهد. برای جاودان بودن باید چرخه ای در کار باشد .سخن از چرخه فیزیک یا غیر فیزیک نیست ،بودنی در عین نبودن و نبودنی در عین بودن. خالق و مخلوق همه در ماهیت یکی و الزامی شرطی برای جاودانگی چرخه است . عرایض من ربطی به مباحث مطرح شده در بالا ندارد که مقوله ای جدا از خالق و مخلوق مطرح شده در این کتب است. زمانی که کریسوف کلمب آمریکا را یافت بومیان انجا از قران و انجیل و تورات مگر اطلاعی داشتند؟ یا بومیان استرالیا ؟ چرا تمام ادیان دارای کتب و شریعت که امروز آنها را الهی می نامند در محدوده بین النهرین و خاورمیانه به ظهور رسیدند نه در امریکا؟ آیا انسانهای ساکن در ان مناطق بی فرهنگ و بی تمدن بودند؟ دخترانشان را زنده به گور می کردند اگر بله پس چرا برای انان پیامبری مبعوث نشده و اگر خیر پس انها چگونه بی دین و شریعت الهی زندگی می کردند؟ شاید تنها مانع در بیداری انسان جهل است در تمام زمینه ها و گرایش ها.
   اما من هم سوالی دارم : آیا در جهان هستی با این پهناوری اش تنها کره خاکی لایق حضور انسان و صرفا ایزد به این کره خاکی نظر دارد و سایر خلقت در هستی را بی جهت آفریده؟ سوال بعدی اگر چند صد سال دیگر انسان به کراتی دور دست دسترسی پیدا کند که شرایطی مناسب برای حیات داشته باشد بنظر دوستان چه می کند؟ اگر مکانی مناسب تر از این کره خاکی را پیدا کند بنظر شما از مزایای آن استفاده نخواهد برد؟
   سوال بعدی : انسان کنونی ظرف چه مدت به این مقام دست یافته؟ آیا بیش از 500 سال است؟ آگاهی بصورت جمعی رشد می یابد .
   و اما سوالی که کودک من از معلمش پرسیده را نیز در اینجا مطرح می کنم .
   سوال: خدا مگر حرف میزند ؟ معلم : خیر
   سوال: پس چگونه به پیامبران حرف زده تا حرفش را به دیگران بگوید و درکتاب بنوسیند . معلم: بوسیله فرشتگانش حرف را به پیامبران میزده.
   سوال: خوب فرشتگان چگونه حرف خدا را متوجه میشدند وقتی خدا حرف نمیزند. معلم: فرزندم فرشته ها با انسان فرق می کنند انها از آسمان به زمین می آیند تا بتوانند حرف خدا را به انسانها منتقل کندد.
   سوال: مگر نه اینکه خدا در همه جا هست پس چرا همینجا به پیامبر حرفش را نمیزند. معلم: بله خدا همه جا هست اما قادر به حرف زدن نیست. سوال: مگر نه خدا ما را آفریده چرا نمیتواند حرف بزند؟ معلم: چون مقام او خیلی بلند است.
   سوال: مگر نه انسان اشرف همه مخلوقات است و از همه بالاتر پس چرا فرشته باید حرف خدا را بیاورد در حالی که خدا همه جا هست. معلم: خدا فرشته را خلق کرده تا خیلی از کارهایش را انجام دهد. سوال: مگر خدا کاری هم دارد که نیاز به فرشته هایی برای انجام آنها داشته باشد.
   معلم: بله خلق جهان سوال: جهان که خلق شده پس دیگر چه کاری دارد معلم: سرکشی به امور جهان سوال: مگر نه خدا همه جا هست پس چرا نیاز به سرکشی دارد؟ معلم: چون بچه های فضول سوالهایی می کنند که کسی قادر به پاسخ آنها نیست. سوال: پس چرا خودش جواب سوالهای من را نمیدهد؟ معلم: چون حتما از او نخواسته ای سوال: من که همیشه با او حرف میزنم اما هیچ وقت جوابی نمیشنوم .معلم: بگو پدر و مادرت به اینجا بیایند تا من به آنها بگویم چه کنند تا تو جواب خدا را بشنوی
   سوال: مگر نگفتید که خدا با انسان حرف نمیزند پس چگونه با من حرف خواهد زد؟ معلم: بچه جان بشین سرجات تا فردا پدرت برایت خواهد گفت فعلا وقت کلاس را می گیری و مهم درس و مشقی است که باید بخوبی تمام شود تا من و پدر و مادرت و خدا از تو راضی باشیم. سوال: از کجا بفهمم که خدا از من راضی هست وقتی که با من حرف نمیزند؟.
   معلم: صبر کن تا فردا.!!!

   دوستتان دارم

   • سلام اقا یا خانوم منتظر. من جوابم رو قبلا گرفتم چون خیلی وقت پیش بود مطرح کردم ولی … میدونی در اصل من مشکلم با اوناییه که از کودکی به ما اطلاعات غلط دادن و دارن با بقیه بچه ها هم همین رفتار ادامه پیدا میکنه.(این خیلی مهمه) من ترجیه میدم تمام اتفاقات دور و برم رو منطقی بسنجم البته نه منطق جمهوری اسلامی… با ماورائ طبیعه هم مشکلی ندارم چون درک من از این موضوع خیلی ضعیفه ولی اینم یه روز برام مشخص میشه . امیدوارم اون روز باز هم مثل حال از گذشته ام که با یه مشت داستان گذشت تلف نشده باشه و به نتیجه دلخواهم برسم. به امید روزی که همه با ذهن باز به دنیا نگاه کنن نه در بند ادیان

   • منتظر عزیز ،اقا است.

 46. بهروز اسماعیلی

  سلام به تمامی دوستان ما سالها وپدران ما قرنهاست مه به این افسانه ها وکتب قدیمی گوش دادند .میدانیم که به دلیل نقص علم وعدم وجود ابزارهای علمی درگذشته هر پدیده غیر قبل قبولی رو به افسانه تبدیل میکردند که اینک با پیشرفت علم هرروز بر ما معنای واقعی آنها آشکارمیشود.ولی همه ادیان هرچند با نظر مخالف یا موافق متوفق القول هستند که دردنیا تنها کتابی که توانسته به بیشماری ازسئالات بی پاسخ بشر جواب دهد قران است.کتابی که امروزه هم به اسرار آن با این علوم پیشرفته به سختی میشود پی برد.مبنای آفرینش را قران به صراحت بیان کرده اگرچه درلایه های پنهان آن اسراری نهفته است که به صراحت گفته شده بشر به خاطر محدودیت بینش وعلمش قادر به درک آن نخواهد بود.درقران هم اشاره شده که قبلا» موجوداتی درزمین زندگی میکردند که به خاطر نافرمانی وسرکشی ازصحنه روزگار محو گشته اند وچیز تازه ای هم نیست

 47. سلام رامتین جان
  مجدد خسته نباشی عرض میکنم.
  اگر رحمتی نبود لطف کن و گذر واژه یهوه فضانوردی از خوشه فلکی پروین برایم ارسال کن.
  متشکرم
  مها

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: