بایگانی روزانه: دسامبر 9, 2010

متن كتاب عهد عتيق و كتاب غار اسرار درباره آفرينش و فرازمينيها

متن كتاب عهد عتيق و كتاب غار اسرار

چون در مقالات و اخباري كه در مورد مسائلي همچون نفيليم، آفرينش انسان، برج بابل و…. بيان ميگردند خواننده مرتبا به كتب باستاني مانند كتاب آفرينش(عهد عتيق) و ديگر كتب ارجاع داده ميشود لازم ديدم متن اين كتب را يافته و پس از ترجمه در اختيار رامتين قرار بدم كه تو سايت قرار بده.

آنچه كه پيش روي شماست بخشهائي از اين كتب هستند كه مرتب از آنها نقل قول ميشه، من متن انگليسي رو پيدا كردم كه با انگليسي رايج كنوني يه مقداري تفاوت داره، ولي سعي كردم ترجمه روان و قابل استفاده و بدون دستكاري ناشي از تعصب ارائه بدم.

پس از مطالعه اين متون متوجه ميشيد كه مسائل طرح شده با مطالبي كه كردو موتوا شمن آفريقائي نقل كرده هماهنگي زيادي دارند كه جالب توجه و درخور تعمق هست.

Book of the genesis

003:022 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us,

to know good and evil: and now, lest he put forth his hand,

and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

خداي ارباب گفت : آگاه باشيد كه انسان يكي از ما (خدايان) است، (اي انسان) حال براي اينكه خوب و بد را بفهمي دستت را پيش بيار و از درخت زندگي بخور باشد كه تا ابد زندگي كني.

003:023 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden,

to till the ground from whence he was taken.

انسان را به باغ عدن فرستاد تا در زميني كه از آن جدا شده بود زراعت كند.(پس ابتدا انسان را از زمين برده بودند).

003:024 So he drove out the man; and he placed at the east of the

garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned

every way, to keep the way of the tree of life.

پس انسان را در شرق عدن جاي داد و فرشته زيبائي با شمشير آتشين مراقب او بود تا او را از درخت زندگي دور نگاه دارد.

004:001 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain,

and said, I have gotten a man from the LORD.

پس آدم حوا را به عنوان همسر خود شناخت و او kain (قابيل) و said (خواهرش) را به دنيا آورد، آدم گفت كه خداوند به من فرزنداني اعطا كرد.

004:002 And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of

sheep, but Cain was a tiller of the ground.

باز حوا Abel (هابيل) و خواهرش را بدنيا آورد. ابل دامداري و كين كشاورزي ميكرد.

004:003 And in process of time it came to pass, that Cain brought of

the fruit of the ground an offering unto the LORD.

004:004 And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and

of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to

his offering:

004:005 But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain

was very wroth, and his countenance fell.

004:006 And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is

thy countenance fallen?

004:007 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou

doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be

his desire, and thou shalt rule over him.

پس از مدتي كين و ابل براي خداوند هدايائي آماده كردند، قابيل از محصولات كشاورزي اش و هابيل از حيوانات تازه بدنيا آمده و پروار، خداوند هداياي كين را قبول نكرد ولي ابل را پذيرفت و او را احترام كرد، كين خشمگين شد ولي خداوند به او گفت چرا خشمگين ميشوي؟ خود از بدترين محصولت آوردي و خود باعث نپذيرفته شدن هدايايت گشتي، حال ابل را بعنوان مهتر و رئيس منصوب ميكنم.

004:008 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass,

when they were in the field, that Cain rose up against Abel

his brother, and slew him.

004:009 And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he

said, I know not: Am I my brother’s keeper?

004:010 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s

blood crieth unto me from the ground.

004:011 And now art thou cursed from the earth, which hath opened her

mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

ولي كين از ابل اطاعت نكرد و او را كشت، خداوند به كين گفت «كجاست ابل؟» كين پاسخ داد كه نميدانم آيا من نگهبان برادرم هستم؟ خداوند گفت تو چكار كردي كه خون برادرت كه در زمين فرو رفته مرا با فرياد ميخواند؟ پس زمين كه خون ابل را بلعيده بود كين را نفرين كرد.

004:012 When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield

unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou

be in the earth.

پس زماني كه زمين را كشت ميكني مانند قبل به تو محصول نخواهد داد و تو در زمين آواره و فاني خواهي بود.

004:013 And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I

can bear.

004:014 Behold, thou hast driven me out this day from the face of the

earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a

fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to

pass, that every one that findeth me shall slay me.

004:015 And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain,

vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a

mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

كين گفت كه خدايا من بسيار پشيمانم، علاوه بر آنچه مقدر كردي اراده كن كه هر كه مرا در زمين يافت مرا بكشد تا مجبور به مخفي شدن نيز باشم، خداوند گفت باشد هر كه تورا يابد خواهد كشت ولي خود او نيز هدف انتقام قرار خواهد گرفت!!

004:016 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in

the land of Nod, on the east of Eden.

004:017 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and

he builded a city, and called the name of the city, after the

name of his son, Enoch.

كين و همسرش در شرق عدن در سرزمين ناد ساكن گشتند و فرزندي به نام انوخ بدنيا آوردند و شهري به نام انوخ بنيان نهادند.

004:025 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called

his name Seth: For God, said she, hath appointed me another

seed instead of Abel, whom Cain slew.

004:026 And to Seth, to him also there was born a son; and he called

his name Enos: then began men to call upon the name of the

LORD.

005:001 This is the book of the generations of Adam. In the day that

God created man, in the likeness of God made he him;

005:002 Male and female created he them; and blessed them, and called

their name Adam, in the day when they were created.

005:003 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in

his own likeness, and after his image; and called his name

Seth:

005:004 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight

hundred years: and he begat sons and daughters:

005:005 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty

years: and he died.

005:006 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos:

005:007 And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven

years, and begat sons and daughters:

005:008 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years:

and he died.

005:009 And Enos lived ninety years, and begat Cainan:

005:010 And Enos lived after he begat Cainan eight hundred and fifteen

years, and begat sons and daughters:

005:011 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and

he died.

005:012 And Cainan lived seventy years and begat Mahalaleel:

005:013 And Cainan lived after he begat Mahalaleel eight hundred and

forty years, and begat sons and daughters:

005:014 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years:

and he died.

005:015 And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared:

005:016 And Mahalaleel lived after he begat Jared eight hundred and

thirty years, and begat sons and daughters:

005:017 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and

five years: and he died.

005:018 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he begat

Enoch:

005:019 And Jared lived after he begat Enoch eight hundred years, and

begat sons and daughters:

005:020 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two

years: and he died.

005:021 And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

005:022 And Enoch walked with God after he begat Methuselah three

hundred years, and begat sons and daughters:

005:023 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five

years:

005:024 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.

005:025 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and

begat Lamech.

005:026 And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred

eighty and two years, and begat sons and daughters:

005:027 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and

nine years: and he died.

حوا دوباره پسري به مانند ابل بدنيا آورد كه او را ست seth ناميدند، ست داراي پسري به نام انوش و انوش پدر كاينان و او پدر ماهالاليل و او پدر جارد و او پدر انوخ و او پدر متوصلاح و او پدر لامخ و او پدر نوح  بود. سطرهاي بالا حاوي جزئياتي در باره طول عمر افراد و برخي اتفاقات متفرقه هستند.

005:028 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and begat a

son:

005:029 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort

us concerning our work and toil of our hands, because of the

ground which the LORD hath cursed.

005:030 And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and

five years, and begat sons and daughters:

005:031 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and

seven years: and he died.

005:032 And Noah was five hundred years old: and Noah begat Shem, Ham,

and Japheth.

لامخ گفت اين پسر (نوح) مانند ما از تنگي و نگراني زمين كه خداوند آنرا نفرين و نابارور كرده است نجات خواهد داد. نوح در پانصد سالگي سه فرزند به نام شم و هام و جفث داشت، در اين زمان فرزندان آدم زياد شده و در زمين پراكنده شده بودند.

006:001 And it came to pass, when men began to multiply on the face of

the earth, and daughters were born unto them,

006:002 That the sons of God(nephilim, deamons, fallen ones saw the               daughters of men that they were fair; and they took them wives of             all which they chose.

در اين زمان نفيليم (فرشتگان فرو افتاده، ديو هاي رانده شده) دختران انسان را ديدند و با آنها به ميل و رغبت خودشان ازدواج كردند.

006:003 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man,

for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred

and twenty years.

در همين زمان خداوند گفت روح من (كه در بدن انسان حلول كرده) شايسته نيست در اين بدن خاكي مدت زيادي بماند، پس عمر انسان كوتاه گشت(حدود يكصد و بيست سال).

006:004 There were giants in the earth in those days; and also after

that, when the sons of God(nephilim, deamons, fallen ones) came in           unto the daughters of men, and they bare children to them, the same          became mighty men which were of old, men of renown.

قبل از آميزش نفيليم با برخي انسانها، بيشتر انسانها ديگر مانند آدم عظيم الجثه نبودند، ولي فرزندان نفيليم بار ديگر تبديل به انسانهائي عظيم گشتند.

[235279_f496.jpg]

006:005 And God saw that the wickedness of man was great in the earth,

and that every imagination of the thoughts of his heart was

only evil continually.

اين نسل جديد بسيار بدانديش و شيطان صفت بود و هركار زشتي انجام ميداد.

006:006 And it repented the LORD that he had made man on the earth,

and it grieved him at his heart.

006:007 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from

the face of the earth; both man, and beast, and the creeping

thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I

have made them.

خداوند بسيار ناراحت و دلشكسته گشت چرا كه او انسانها را آفريده بود، پس (به نوح) گفت من همانطور كه انسانها را آفريدم آنها را نابود ميكنم و همچنين درندگان و گياهان زمين و پرندگان آسمان را (به سبب دستكاري و دخالت نفيليم در آفرينش و ژنتيك موجودات روي زمين و پديد آمدن موجودات پليد و عجيب الخلقه).

006:008 But Noah found grace in the eyes of the LORD.

006:009 These are the generations of Noah: Noah was a just man and

perfect in his generations, and Noah walked with God.

006:010 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

006:011 The earth also was corrupt before God, and the earth was

filled with violence.

006:012 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt;

for all flesh had corrupted his way upon the earth.

006:013 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before

me; for the earth is filled with violence through them; and,

behold, I will destroy them with the earth.

ولي نوح در چشمان ارباب بخشندگي و ظرافت عمل را ديد، از انجائي كه نوح داراي آفرينش پاك و خالص بود (انسانهاي ديگر داراي ژنتيك مختلط بودند) با ارباب قدم ميزد و ارباب به او گفت كه زمين (بخاطر دخالت شياطين) پر از وحشيگري و جنايات شده است وحتي خود زمين بواسطه آلودگي موجودات روي آن آلوده شده است، پس همه را يكجا نابود خواهم كرد.

006:014 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the

ark, and shalt pitch it within and without with pitch.

006:015 And this is the fashion which thou shalt make it of: The

length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth

of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.

006:016 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou

finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the

side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou

make it.

006:017 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the

earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life,

from under heaven; and every thing that is in the earth shall

die.

006:018 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt

come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy

sons› wives with thee.

006:019 And of every living thing of all flesh, two of every sort

shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee;

they shall be male and female.

006:020 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of

every creeping thing of the earth after his kind, two of every

sort shall come unto thee, to keep them alive.

006:021 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou

shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee,

and for them.

006:022 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did

he.

پس نوح همانطور كه ارباب گفته بود كماني از چوب ساخت و به اراده خداوند از هر موجودي يك جفت پاك و خالصش در آن كمان(كشتي) جمع گشتند و نوح با خانواده اش بهمراه آذوقه و غذاي كافي در آن جاي گرفتند.

007:001 And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into

the ark; for thee have I seen righteous before me in this

generation.

007:002 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the

male and his female: and of beasts that are not clean by two,

the male and his female.

007:003 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female;

to keep seed alive upon the face of all the earth.

007:004 For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth

forty days and forty nights; and every living substance that I

have made will I destroy from off the face of the earth.

و خداوند به نوح گفت در كشتي بشين كه من از هر حيوان و گياه و پرنده اي يك جفت خالص و پاكش را در كشتي جاي داده ام.( و حتي تعدادي از ناپاكنشان را؟؟؟؟؟) و در هنگان طوفان نوح ششصد سال داشت.

007:018 And the waters prevailed, and were increased greatly upon the

earth; and the ark went upon the face of the waters.

007:019 And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all

the high hills, that were under the whole heaven, were

covered.

007:020 Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the

mountains were covered.

007:021 And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl,

and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that

creepeth upon the earth, and every man:

007:022 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was

in the dry land, died.

و آب انقدر بالا آمد كه تمامي سطح زمين را پوشاند و از قله بلند ترين كوه پانزده ذراع (حدود هفت متر) ارتفاع داشت صد و پنجاه روز و شب اينگونه بود تا هر موجودي كه نياز به تنفس داشت و در زمين خشك مانده بود از بين رفت.

007:023 And every living substance was destroyed which was upon the

face of the ground, both man, and cattle, and the creeping

things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed

from the earth: and Noah only remained alive, and they that

were with him in the ark.

007:024 And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty

days.

008:001 And God remembered Noah, and every living thing, and all the

cattle that was with him in the ark: and God made a wind to

pass over the earth, and the waters asswaged;

008:002 The fountains also of the deep and the windows of heaven were

stopped, and the rain from heaven was restrained;

008:003 And the waters returned from off the earth continually: and

after the end of the hundred and fifty days the waters were

abated.

008:004 And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth

day of the month, upon the mountains of Ararat.

سپس ارباب نوح را به ياد آورد و بادي در زمين وزيد و شكاف آسمان و چشمه زمين بسته شدند و پس از هفت ماه و هفت روز كمان نوح در قله كوه آرارات نشست.

008:005 And the waters decreased continually until the tenth month: in

the tenth month, on the first day of the month, were the tops

of the mountains seen.

ولي تا ماه دهم طول كشيد كه قله كوهها ديده شود.

نوح براي خداوند قربانگاهي ساخت و حيوانات ناپاك و ناخالص را در آن سوزاند، پس ارباب وقتي بوي خوبي از آتش شنيد با خود گفت كه ديگر نخواهم گذاشت كار به اينجا بكشد تا مجبور به نفرين زمين شوم و همه موجودات را نابود كنم، اي نوح در زمين پخش شويد و از هر چه روئيدني و حيوانات است روزيتان را بجوئيد مگر گوشتي كه در آن خون جاري است، چرا كه خون موجودات از آن من است و من خون انسانها را از درندگان و ديگر انسانها خواهم ستاند، پس هر كه خون فردي را بريزد خون خودش بايد ريخته شود و …..

https://i1.wp.com/a1.phobos.apple.com/us/r1000/036/Purple/8a/b5/60/mzl.lgxkeafr.320x480-75.jpg

Book of the cave of the treasures. كتاب مقدس مسيحيان كه ريشه در دانش مصريان از تاريخ بشر دارد

[The Creation of Adam.]

(همه ميدانيم كه انسان گونه ها بيش از يك ميليون سال پيش بر روي زمين وجود داشته اند، انچه كه بعنوان داستان خلقت آدم نقل شده به احتمال زياد ماجراي دستكاري و تكامل دادن اين گونه ها توسط خدايان_فرشتگان) و سپس كينه ورزي صاحبان قبلي زمين نسبت به اين لطف و كمك بوده است، از آنجائي كه نقل ميشود خدايان انسان را به شكل خود آفريدند بنظر ميايد علت اين انتخاب اين بوده كه چون نژادهاي انسان گونه كه برروي زمين پديد آمده بودند شباهت زيادي با نژادهاي پيشرفته آسماني داشتند خدايان به اين نتيجه رسيدند كه اين موجود پديد آمده بر روي زمين استعداد زيادي براي پيشرفت و تعالي دارد.

وجه تسميه «غار گنجها» اين است كه در اين كتاب نقل شده آدم هدايائي كه از خدايان و فرشتگان دريافت كرده بود را در غاري كه اكنون زير درياچه نمك در اسرائيل قرار دارد قرار ميداده است و اين كتاب چون توصيفات زيادي از اين ابزار و ادوات ارائه كرده است به كتاب غار گنجها معروف شده است.)

Now the formation of Adam took place in this wise: On the Sixth Day, which is the Eve of the Sabbath, at the first hour of the day, when quietness was reigning over [Fol. 4b, col. 2] all the Ranks [of the Angels], and the hosts [of heaven], God said, «Come ye, let Us make man in Our image, and according to Our likeness.» Now by this word «Us» He maketh known concerning the Glorious Persons [of the Trinity]. And when the angels heard this utterance, they fell into a state of fear and trembling, and they said to one another, «A mighty miracle will be made manifest to us this day [that is to say], the likeness of God, our Maker.» And they saw the right hand of God opened out flat, and stretched out over the whole world; and all creatures were collected in the palm of His right hand. And they saw that He took from the whole mass of the earth one grain of dust, and from the whole nature of water one drop of p. 52 water, and from all the air which is above one puff of wind, and from the whole nature of fire a little of its heat and warmth. And the angels saw that when these four feeble (or inert) materials were placed in the palm of His right hand [Fol. 5a, col. 1], that is to say, cold, and heat, and dryness, and moisture, God formed Adam. Now, for what reason did God make Adam out of these four materials unless it were [to show] that everything which is in the world should be in subordination to him through them? He took a grain from the earth in order that everything in nature which is formed of earth should be subject unto him; and a drop of water in order that everything which is in the seas and rivers should be his; and a puff of air so that all kinds [of creatures] which fly in the air might be given unto him; and the heat of fire so that all the beings that are fiery in nature, and the celestial hosts, might be his helpers.

و در روز ششم از آفرينش خداوند تمام فرشتگان و ساكنان آسمان را در پيشگاه خود حاضر كرد و به آنها گفت: بيائيد آدم را در تصور خود پديد آوريم به بهترين شكلي كه دوست داريم و مانند من، در ميان فرشتگان ولوله و هراسي افتاد و گفتند كه معجزه اي عظيم در حال رخ دادن است، موجودي شبيه به خدا آفريده ميشود! خداوند دست راستش را گشود و از بالاي سر تمام موجودات و جهانها گذشت تا به زمين رسيد و يك دانه خاك از زمين برداشت، يك قطره آب از ميان آبها، يك فوت از گازها و يك شعله از آتش، باشد كه آدم بتواند بر تمامي عناصر خلقت تسلط يابد.

God formed Adam with His holy hands, in His own Image and Likeness, and when the angels saw Adam’s glorious appearance they were greatly moved by the beauty thereof. For they saw [Fol. 5a, col. 2] the image of his face burning with glorious splendour like the orb of the sun, and the light of his eyes was like the light of the sun, and the image of his body was like unto the sparkling of crystal. And p. 53 when he rose at full length and stood upright in the centre of the earth, he planted his two feet on that spot whereon was set up the Cross of our Redeemer; for Adam was created in Jerusalem. There he was arrayed in the apparel of sovereignty, and there was the crown of glory set upon his head, there was he made king, and priest, and prophet, there did God make him to sit upon his honourable throne, and there did God give him dominion over all creatures and things. And all the wild beasts, and all the cattle, and the feathered fowl were gathered together, and they passed before Adam and he assigned names to them; and they bowed their heads before him; and eveything in nature worshipped him [Fol. 5b, col. 1], and submitted themselves unto him. And the angels and the hosts of heaven heard the Voice of God saying unto him, «Adam, behold; I have made thee king, and priest, and prophet, and lord, and head, and governor of everything which hath been made and created; and they shall be in subjection unto thee, and they shall be thine, and I have given unto thee power over everything which I have created.» And when the angels heard this speech they all bowed the knee and worshipped Him.

پس زماني كه آدم مطابق خواست و تصور خدا آفريده ميشد، فرشتگان ديدند كه صورتي مانند خورشيد دارد و نور چشمانش مانند اشعه آن است و بدنش همچون بلوري(كريستالي) است كه بدور آن برق و صاعقه ميگردد، پس زماني كه آدم به آفرينش كامل رسيد پايش را در جائي گذاشت كه نجاتبخش ما به صليب كشيده شد، اورشليم كه محل حكومت و تخت پادشاهيست، و تمام درندگان و پرندگان و هرچه آفريده شده بود به دور او آمدند و يكايك در مقابل او قرار يافتند و او به هر يك اسمي داد، هر موجودي با شنيدن اسم خود سر تعظيم فرود مياورد و دور ميشد و تمام طبيعت او را پرستيدند. و ندائي از خداوند بر آدم آمد: آگاه باش كه من تو را پادشاه، روحاني و پيامبر و ارباب و سرآمد قرار دادم و هرچه افريدم در خدمت توست و تو بر همه قدرت داري. فرشتگان چون اين را شنيدند همه زانو زدند و آدم را پرستيدند.

[NOTES.– The Egyptian and Ethiopian Churches have a tradition that the angels were not all created at the same time. The great archangel Michael, who is called the «Angel of the Face,» and all his Rank of angels were created in the first hour of Friday, the Priests in the second, the Thrones in the third, the Dominions (or Sultâns) in the fourth, the Lords in the fifth, the Powers in the sixth, the Tens of Thousands in the seventh, the Governors in the eighth, the Masters in the ninth. After the Governors the Rank of angels governed by Satan were created, and then the Tenth Rank.

According to a Coptic tradition preserved in the Discourse on Abbatôn, the Angel of Death, by Timothy, Archbishop of Rakoti (Alexandria), the clay of which Adam was made was brought by the angel Mûrîêl from the Land of the East

كليساي مصر و اتيوپي اعتقاد سنتي دارند كه ابتدا فرشته بزرگ ميكائيل و همنوعانش، سپس فرشتگان موبد، بعد تاجداران، سلطه وران،  اربابان، قدرتمندان ، ده هزارگان، حاكمان، روسا، شياطين و سپس رده دهم آفريده شده اند.

مطابق كتاب «سخنان فرشته مرگ، آباتون»، برخي از فرشتگان بزرگ (رده ميكائيل و همنوهانش) مامور آفرينش آدم شدند، فرشته اي بنام «موريل» گل رس را از شرق اورد و………

[THE REVOLT OF SATAN, AND THE BATTLE IN HEAVEN.]

And when the prince of the lower order of angels saw what great majesty had been given unto Adam, he was jealous of him from that day, and he did not wish to worship him. And he said unto his hosts, «Ye shall not worship him, and ye shall not praise him with the angels. It is meet that ye should worship me, because I am fire and spirit; and not that I should worship a thing of dust, which hath been fashioned of fine dust.» And the Rebel meditating these things [Fol. 5b, col. 2] would not render obedience to God, and of his own free will he asserted his independence and separated himself from God. But he was swept away out of heaven and fell, and the fall of himself and of all his company from heaven took place on the p. 56 Sixth Day, at the second hour of the day. And the apparel of their glorious state was stripped off them. And his name was called «Sâtânâ» because he turned aside [from the right way], and «Shêdâ» because he was cast out, and «Daiwâ» because he lost the apparel of his glory. And behold, from that time until the present day, he and all his hosts have been stripped of their apparel, and they go naked and have horrible faces.

كودتاي ساتان:

يك ساعت پس از آفرينش ادم وقتي كه ساتان، شاهزاده فرشتگان دست پائين، افتخار و عظمت اعطا شده به آدم را ديد به او حسادت كرد و به دسته خود گفت: شما نبايد مانند ديگر فرشتگان او را بپرسيد و بايد مرا بپرستيد چرا كه من از آتش و شبه ساخته شده ام و او از خاك خوب، پس با اراده خويش كه خداوند به او آزادي داده بود بر خداوند شوريد و استقلال خويش را اعلام كرد، ولي از آسمان بيرون رانده شد همراه با دسته اش، و افتخارش از او گرفته شد، او را «ساتانا» خواندند چون از راه راست روگرداند، «دايوا» چون افتخارش را از دست داد و «شدا» چون اخراج شد.

و آگاه باشيد كه از آن زمان تا كنون دسته فرشتگان تحت فرمان او از ظاهر خود محروم و ملعون شده اند، بدون لباس و عريان زندگي ميكنند و داراي ظاهر و چهره اي وحشتناك و تهوع آور ميباشند.

https://i1.wp.com/www.toshop.com/alien/alien6.gif

https://i0.wp.com/www.100megsfree4.com/farshores/ufo04c18.gif

[NOTES.–The Fathers of the Egyptian and Ethiopian Churches treat the story of the Fall of Satan in great detail. According to them he declared to himself that he would set his throne above the stars, p. 57 and make himself equal to God. One week after the creation of Adam, Satan declared war on the hosts of Almighty God. These were commanded by Michael and consisted .The angels uttered their battle cries and began to fight, but Satan charged them and dispersed them; they reformed, but again Satan charged them and put them to flight. Then God gave the angels the Cross of Light, And when they attacked the hosts of darkness under this Cross, Satan became faint, and he and his forces withdrew, and Michael hurled them down  to hell.

در كليساي مصر و اتيوپي داستان شورش ساتان با جزئيات بيشتري بيان گشته، ساتان اعلام ميكند كه بايد بر عرش بالاي ستارگان و در كنار جايگاه خدا بنشيند، و پس از افرينش آدم او به دسته تحت فرمان خداوند اعلان جنگ ميكند، لشكر خدا كه تحت فرمان ميكائيل بود وارد جنگ شدند ولي دوبار از شيطان شكست خوردند، تا اينكه خداوند به آنها صليب نور را داد (افسانه پدر، پسر و روح مقدس از اينجا چشمه گرفته است) و فرشتگان تحت نور صليب به لشكريان تاريكي حمله كردند تا ساتان ناتوان گشت و با نيروهايش عقب نشست و ميكائيل اورا به پائين و جهنم درون زمين راند.

[From the Book of the Mysteries of Heaven and Earth.] The prototype of the great fight in heaven between the powers of light and darkness is found in p. 58 ancient Egyptian religious texts, in more than one form. In the oldest form Set, , the Devil, rebels against Her-ur, , the god of heaven, whose chief symbols are the sun and moon, and is utterly defeated. In the next form Set attacks the Sun-god R¯a, , and is destroyed by him; the great ally of Set, called ¯Apep (Apôphis), , and all his fiends and devils (the Sebau), , are defeated and burnt up daily. In another form Set makes war on Horus, the son of Osiris, and on Osiris himself, and is defeated utterly. The Coptic version of the legend was borrowed from the old hieroglyphic texts, and then Christianized.

داستاني مشابه داستان نقل شده در نوشته هاي هيگروگيلف مصر باستان كشف شده است كه بيان ميكند ست و آپوفيس بر ضد هوروس شورش كردند تا اينكه  رع خداي خورشيد پس از شكست اوسيريس از ست، آندو را با شياطين و ديوهايشان شكست داد و سوزاند.

بنظر ميايد اين داستان اصالتا متعلق به دين مسيح نبوده است و بعدا مسيحائي شده است.

در قسمت ذيل، جون مسيحيان مفاهيمي كه دلخواهشان نبوده را از متن اصلي حذف كرده بودند، برخي نكات را كه در منابع ديگر نقل ميشود را در داخل گيومه اورده ام:

SATAN’S ATTACK ON ADAM AND EVE.]

حمله ساتان به آدم و حوا

And when Satan saw that Adam and Eve were happy and joyful in Paradise, that Rebel was smitten sorely with jealousy, and he became filled with wrath. [when] serpant saw Eve by herself [Fol. 7a, col. 1], he called her by her name. And when she turned round towards him, she saw her own form [reflected] in him, and she talked to him; and Satan led her astray with his lying words, because the nature of woman is soft (or, yielding).

And when Eve had heard from him concerning that tree, straightway she ran quickly to it, and she plucked the fruit of disobedience from the tree of transgression of the command, and she ate. Then immediately she found herself stripped naked, and she saw the hatefulness of her shame, and she ran away p. 65 naked, and hid herself in another tree, and covered her nakedness with the leaves thereof. And she cried out to Adam, and he came to her, and she handed to him some of the fruit of which she had eaten, and he also did eat thereof. And when he had eaten he also became naked, and he and Eve made girdles for their loins of the leaves of the fig-trees; and they were arrayed in these girdles of ignominy for three [Fol. 7a, col. 2] hours. At mid-day they received [their] sentence of doom. And God made for them tunics of skin which was stripped from the trees, that is to say, of the bark of the trees, because the trees that were in Paradise had soft barks, and they were softer than the byssus and silk wherefrom the garments worn by kings are made. And God dressed them in this soft skin, which was thus spread over a body of infirmities.

So Adam and Eve went down from that holy mountain [of Eden] to the slopes which were below it, and there Adam knew Eve his wife. [A marginal note in the manuscript says that Adam knew Eve thirty years after they went forth from Paradise.] And Eve conceived and brought forth Cain and Lebhûdhâ, his sister, with him; and Eve conceived again and she brought forth Hâbhîl (Abel) and Kelîmath, his sister, with him.

وقتي ساتان ديد كه آدم و حوا در بهشت با خوشحالي زندگي ميكنند و كودتاي او شكست خورده است وجودش سراكنده از خشم شد، مار خود را به شكل حوا درآورد و به نزد او رفت و او را با نامش خواند، وقتي كه حوا برگشت با تعجب خويش را ديد، (( مار به حوا گفت اگر از ميوه ممنوعه بخوريد داراي شعوري ميشويد كه خداوند نميخواهد داشته باشيد)) حوا با شنيدن سخن مار دوان دوان به سمت درخت ممنوعه رفت و ميوه اش را خورد، در اين هنگام حوا پي برد كه عريان است پس از شرم به ميان درختان دويد و خود را با برگهاي پهن پوشاند، سپس با فرياد آدم را خواند و وقتي آدم او را يافت او نيز از ميوه ممنوعه خورد و متوجه عرياني خويش شد و خود را با برگ پوشاند، آندو سه ساعت را در شگفتي سپري كردند تا اينكه در هنگام ظهر خداوند فرمان اخراج آنها از كوه عدن را صادر كرد و آنها به دامنه كوه رانده شدند و خداوند به آنها پوستينهائي داد تا خود را بپوشانند، در دامنه كوه كين(قابيل) و خواهر دوقلويش «لب هود ها» و سپس ابل (هابيل) و خواهر دو قلويش «كليماث» به دنيا آمدند.

(پس كاري كه ساتان براي انسان انجام داد فقط از روي دشمني با خدا و خشم بود، حالا چه خوب يا چه بد).

بقيه داستان تا پس از طوفان نوح مطابقت با متن كتاب عهد عتيق دارد و از ذكر آن صرف نظر كردم.

The Migration to the land of Sêntar.]

مهاجرت به سرزمين سنتار (پس از طوفان)

And in the days of Peleg all the tribes and families of the children of Noah gathered together, and went up from the East. And they found a [Fol. 22a, col. 1] plain in the land of Sên`ar (Shinar ?), and they all sat down there; and from Adam until this time they were all of one speech and one language. They all spake this language, that is to say, SÛRYÂYÂ (Syrian), which is ÂRÂMÂYÂ (Aramean), and this language is the king of all languages..

در عهد فرمانروائي پلگ خانواده و قبيله نوح همگي باهم از مشرق به سمت غرب حركت ميكردند (زندگي كوچ نشيني داشتند) تا اينكه دشتي را در سرزمين سنتار يافتند و همگي در آنجا ساكن گشتند، و از زمان آدم تا آنموقع تمامي انسانها به يك زبان سخن ميگفتند كه نام آن زبان سرياني (آرامي) است كه مادر تمام زبانهاست.

[Fol. 22a, col. 2.] And in the days of Peleg the Tower which is in Babel was built, and there the tongues of men were confounded. [A marginal note says, «the division of tongues p. 133 took place at midnight.»] And from that place they were scattered over the face of all the earth;

و در روزگار فرمانروائي پلگ برج بابل ساخته شد كه منجر به ((خشم خداوند و)) تقسيم و جداسازي انسانها و اختلاف زبانها و اديان گشت و تمامي اين اتفاقات در ميانه شب روي داد.

[NOTE.– «Babel» is a transcription of the syrian words «Bâb-ilu,» which mean «Gate of God,» and which are the Semitic translation of the Sumerian words KA-DINGIRRA-KI.]

https://i0.wp.com/www.artknowledgenews.com/files2008a/Aramaic_Apocryphon_of_Daniel.jpg

نكته: كلمه بابل تركيب دو لغت سرياني باب – ايلو به معناي دروازه ايلو (نام خدا، همان اله يا الله) است كه ترجمه سومريش ميشود كا- دينگيرا- كي.

And after the division of tongues Peleg died in great sorrow, and with tears in his eyes and grief in his heart, because in his days the earth was divided. And his son Reu, and Serug, and Nâhôr buried him in Peleghîn, the city which he had built after his own name. And there were seventy-two tongues in the earth, and seventy-two heads of tribes (or families), and each tribe and tongue made unto themselves a chief like a king.

و پس از متفرق شدن انسانها و زبانها  پلگ با ناراحتي و چشماني اشكبار و قلبي اندوهگين جان سپرد، چرا كه در دوران او زمينيان تقسيم گشتند، پسرانش راو، سراگ و ناهور او را در شهر پلگين ،كه خودش ساخته بود، دفن كردند.

در اينهنگام انسانها به 72 قبيله تقسيم گشته بودند كه هريك زبان و سلطنت جداگانه داشتند.

[The Posterity of Japhet.]

And the seed of Japhet became thirty-seven nations and kingdoms: Gomer (Goths), Magog (Galatians), Madai (Medes), Javan (Greeks), Tûbîl (Bithynians), Meshech (Mysians), Tîras (Thracians), and the Anshklâyê.

37 قوم از فرزندان جفث پسر نوح بودند:گومر يا همان گوگ(ياجوج، goth ، اجداد روسها، اسلاوها، ژرمنها، آريانيان و…) ماگوگ(تركها، گالاتيان) ، مدس، يونانيان، بيسيان، ميسيان، تراكيان و اشكنازيان (تركان خزري،يهوديان قفقازي).

From Gomer sprang the Ashkenaz (Turkish jews), Danphar (Cappadocians), Togarmah and the Isaurians.

از گومر اشكنازيان و كاپادوكيان و توگراماه و ايسوريان بوجود آمدند.

From Javan sprang Halles (Hellas), Tarshish, Cilicia, Cyprus, Kittim, Doranim (see Gen. x. 4), and the Macedonians. Book of the Bee (chapter xxii).]

از جاوان (جد يونانيان) هلاسيان، مردم تارشيش، سيليسيان، قبرسيان، كيتيميان، مردم دورانيم و مقدونيان منشعب گشتند.

And the sons of Hâm–Kûsh (Nubia), and Mesrîm (Egypt), and Pôt, and Canaan, and all their children.

از فرزندان هام: نوبيان، مصريان، پاتيان و كنعانيان و فرزندانشان بوجود آمدند.

And the sons of Shem–`Îlâm (Elamites), and Âshôr (Assyrians), and Arpakhshar (Persians ), and Lôdh (Lud), and Ârâm (Arameans, Damascenes, and Harranites), and all their children.

و اقوامي كه  فرزند شام پسر نوح بودند: ايلاميان، آشوريان، آرپاخشار (ايرانيان) لوتيان و آراميان و دمشقيان و هرانيان(جد اعراب) و فرزندانشان.

Now the children of Japhet clung to the borders of the east, from the Mountain of Nôdh, which is on the confines of the east, to the Tigris and the confines of the north, and from Baktôrônôs (Bactria ?) as far as Gadhrîôn (Gadarea ?).

فرزندان جفث در شمال و شرق ، از نود تا تيگريس و از باكتريا (بلخ) تا كناره هاي شمالي ساكن گشتند (همه ميدانيم  ماوي و مبدا اقوام بلوند منطقه شمال درياي خزر بوده است)

And the children of Shem held from Persia [in] the east as far as the sea of Tadhrasnkôs in the west; unto them belongeth the middle of the earth, and they held sovereignty and dominion therein. The children of Shem occupy all the southern and a little of the western quarter

و فرزندان شام (ايرانيان و ساير مردم خاورميانه تا هند) در سرزمين پرشيا، كه از شرق تا درياي تادرانكوس(مديترانه) در غرب بود ساكن گشتند و در آنجا شاهنشاهي و سلطنت بپا كردند. فرزندان شام تمام منطقه جنوب و كمي از غرب را تصرف كردند.

wheat

The angel said that after Adam and Eve were driven forth from Paradise they were banished to Havilah (Gen. ii. 11), «Where they suffered greatly because they could not eat the poor food which the country produced. The pangs of hunger vexed them sorely, and at length they cried out to God and told Him that they were starving. Our Lord, the Word, had pity upon them, and said to His Father, «Behold, the man whom we have created in Our image and likeness is an hungered; now, if it be Thy will, do not let him die before Thy face.» In reply God said to Him, «If Thou art moved with compassion for the man whom We have created, and who hath rejected My commandment, go Thou and give him h He sealed the worlds of light, and then gave it to our Lord and told Him to give it to Michael, the archangel, who was to give it to Adam and teach him how to sow and reap it. Michael found Adam by the Jordan, who as he had eaten nothing for eight days was crying to God for food, and as soon as Adam received the grain of wheat, he ceased to cry out, and became strong, and his descendants have lived on wheat ever since. Water, wheat and the throne of God «are the equals of the Son of God.» See Brit. Mus. MS. Oriental No. 7026, Fol. 5aff (ed. Budge, Coptic Apocrypha, p. 244).

آشنائي انسان با گندم موضوع يكي از فصلهاي كتاب بود :

فرشته گفت: زماني كه آدم و حوا از بهشت عدن بيرون شدند گرسنگي به آنها  غلبه كرد چرا كه غذائي كه در زمين يافت ميشد بسيار اندك و ضعيف بود، ارباب ديد كه آدم از گرسنگي گريه ميكند، پس به خداوند گفت» انسان كه ما او را آفريديم اكنون گرسنه است، اجازه نده در پيش چشمانت بميرد» پس خداوند گفت با اينكه او سخن نوراني و فرمان ما را رد كرد اگر ميخواهي به او مهرباني و رحمت نشان ده. پس فرمانش را به ارباب و او به ميكائيل داد، و ميكائيل گندم را به انسان معرفي كرد و به او ياد داد كه چگونه آن را آرد كند و بپزد. ميكائيل آدم را در جردن(اردن) يافت در حالي كه 8 شبانه روز چيزي نخورده بود و مشغول گريه بود، ولي با دريافت گندم قوي شد و از آن پس فرزندان آدم بر پايه گندم زندگي ميكنند.

امانت دار باشید/کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد – منبع : www.ufolove.wordpress.com

پ . ن : با تشكر فراوان از   mahdi4chaos عزيز هم بابت ترجمه و ارسال اين مطلب و هم اينكه خيلي وقت بود ميخواستم اين مبحث را عنوان كنم كه خوشبختانه همه مطالبي كه مورد نظرم بود در اين مطلب وجود داشت.از اين دوست عزيز هم ميخواهم اگر برايشان امكان دارد يك مطلب راجع به غار گنجها ارسال كنند ،همينطور مطالب بيشتري از اين كتاب ارزشمند غار اسرار.

مطالب بعدي: حقيقت حلقه هاي كشتزار، سفينه اي از آتش، پروژه سرپو قسمت 2،جواب پيام آرسيبو و حلقه كشتزار، شايد او ليليت نباشد. باز هم تشكر ميكنم از عزيزاني كه زحمت ترجمه مطالب را به عهده دارند .

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: