ابديتي نهفته در هر لحظه


آيا ممکن است زمان هم مانند مکان چند بعدي باشد

ابديتي نهفته در هر لحظه

ساليان سال تصور فيزيکدان ها آن بود که فضا سه بعدي است، اما از ابتداي قرن بيستم اين تصور شروع به تغيير کرد. در ابتدا اين نظريه مطرح شد که شايد فضا چهاربعدي باشد، ولي با گذشت زمان تعداد ابعاد فضا باز هم بيشتر شد تا اينکه امروزه بهترين نظريه هاي مطرح در فيزيک، فضا را ده بعدي مي دانند. در اين تصوير، جهان ما با سه بعد فضايي، تنها يک جهان از ميان جهان هاي بي شمار شناور در پهنه کائنات است.

https://i0.wp.com/13.media.tumblr.com/tumblr_kppztszCnM1qzdyg5o1_500.jpgاما داستان زمان کاملاً متفاوت است، چراکه از همان آغاز تاکنون، زمان در معادلات فيزيکدان ها همچنان يک بعدي باقي مانده است. در واقع در تمامي طول تاريخ علم، تصور فيزيکدان ها آن بوده که تمامي مسائل شان با همين زمان يک بعدي قابل حل است. اما احتمالاً همگي آنها در اشتباه بوده اند، چراکه تنها ظرف يک دهه اخير، همه چيز تغيير کرده است. اکنون پس از قرن ها بالاخره سروکله يک فيزيکدان پرشهامت پيدا شد که معتقد است با افزودن يک بعد زماني جديد به معادله هاي توصيف کننده کائنات مي‌توان بسياري از مسائل لاينحل موجود در فيزيک امروز را حل کرد. اين فيزيکدان جسور کسي نيست جز «کامران وفا» فيزيکدان برجسته ايراني دانشگاه هاروارد.

https://i1.wp.com/insti.physics.sunysb.edu/ITP/conf/simonswork5/pix/Vafa.jpg 

کامران وفا

البته نظريه «وفا» نيز مانند تمامي نظريه هاي بزرگ ديگر با چالش هايي مواجه است که بايد به آنها پاسخ داد، سوالاتي از قبيل اينکه چرا اين بعد زماني اضافي تاکنون از نگاه تيزبين دانشمندان پنهان مانده بود؟ آيا اين بعد اضافي صرفاً يک سازوکار رياضي است يا واقعاً نشان دهنده يک بعد زماني جديد در کائنات است؟ ارتباط اين بعد زماني جديد با ادراک متعارف ما نسبت به گذشته و آينده چگونه است؟ تعامل اين بعد زماني با مساله موجبيت در فيزيک به چه صورت است؟ و سوالاتي از اين قبيل. «مايکل داف» نظريه پرداز دانشگاه تگزاس در اين باره مي گويد؛ «وجود بيش از يک بعد زماني در کائنات، مساله اي بسيار حيرت انگيز و گيج کننده است.»

 

 

ايده وجود ابعاد بالاتر جهان، از تلاش فيزيکدان ها براي کشف نيروي واحد و بنيادين کائنات ريشه گرفته است. از دهه 1920 ميلادي فيزيکدان ها دريافته بودند که چنانچه فضا – زمان به جاي چهاربعدي، پنج بعدي باشد، مي توان نظريه اي واحد ارائه داد که نظريه ها الکترومغناطيس و گرانش را تواماً دربربگيرد. اين کار تا حدي شبيه آن است که از تپه مجاور ميدان جنگ بالا رفته و از ارتفاع (يعني بعد سوم)، صحنه دوبعدي جنگ را نظاره کنيم. تنها در اين صورت است که به ارتباط پنهان موجود مابين بخش هاي مختلف عمليات پي برده و در خواهيم يافت که چگونه نيروهاي به ظاهر مختلف درگير در صحنه جنگ، همگي به صورتي واحد و منسجم عمل مي کنند.

طي سال هاي اخير، ابعاد باز هم بيشتري وارد صحنه اين نبرد شده اند. در سال 1984 انقلاب ابرريسمان ها به وقوع پيوست. نظريه ريسمان ها تمامي جهان را متشکل از ريسمان هاي انرژي مرتعش يک بعدي مي داند که در 9 بعد مکاني و يک بعد زماني درحال ارتعاش هستند. سپس در سال 1995، «ادوارد ويتن» از موسسه مطالعات پيشرفته پرينستون امريکا و «پائول تاونسند» از دانشگاه کمبريج، بعد فضايي ديگري را نيز به نظريه ريسمان ها اضافه کرده و نظريه ديگري به نام نظريه M را ارائه کردند. اين نظريه در واقع تعميمي از نسخه هاي متفاوت نظريه ريسمان بود.

اما به رغم موفقيت هاي ارزنده نظريه M، اين نظريه نيز نتوانست تفاوت هاي موجود ميان نسخه هاي مختلف نظريه هاي ريسمان را حذف کند و دقيقاً در همين جا بود که سر و کله «کامران وفا» و نظريه اش يعني نظريه F پيدا شد، نظريه اي که با افزودن يک بعد جديد به نظريه M، تصويري 12 بعدي را ازکائنات ارائه مي دهد. نظريه پردازان مشتاقانه از نظريه F استقبال کردند، چراکه اين نظريه با بعد اضافي خود، مسائل باقي مانده در نظريه M را به خوبي حل مي کند. اما از آنجايي که بعد اضافي مطرح شده در نظريه F، نه يک بعد مکاني بلکه يک بعد زماني است، بنابراين نظريه مزبور، پيامدها و چالش هاي فلسفي عميقي را نيز با خود به ميدان آورده است.

«داف» در مورد دوازدهمين بعد زمان گونه نظريه F مي گويد؛ «اغلب نظريه پردازان از ايده وجود بيش از يک بعد زماني در هستي چندان استقبال نمي کنند چراکه از درون چنين ايده اي، مسائل عجيب و غريب بسياري سر در خواهند آورد.» علت اين امر نيز کاملاً واضح است. اگر زمان همانند يک خط راست يک بعدي باشد، در اين صورت هر لحظه زماني روي اين خط، يا قبل از يک لحظه مفروض ديگر قرار مي گيرد يا بعد از آن. بدين ترتيب، آينده و گذشته به خوبي قابل تعريف خواهند بود و هر مجموعه اي از رويدادها الزاماً توالي مشخصي خواهند داشت. اما با افزودن يک بعد زماني ديگر، خط زمان تبديل به صفحه زمان خواهد شد. اما در چنين جهاني چگونه مي توان آينده و گذشته را مشخص کرد؟ چگونه مي توان ارتباط مابين رويدادهاي هستي را مشخص کرد، در حالي که نحوه ارتباط ميان علت و معلول اساساً براي ما ناشناخته خواهد بود؟

اما همان طور که «داف» هم مي گويد، مسائل فيزيکي موجود در جهاني با بيش از يک بعد زماني، حتي از اين هم پيچيده تر خواهند بود چراکه ابعاد زماني، تفاوتي اساسي نسبت به ابعاد مکاني دارند؛ بعد زمان همواره به جاي علامت مثبت، با علامت منفي در معادلات ظاهر مي شود و به همين دليل هم با وارد کردن ابعاد زماني جديد به معادله ها، سروکله انواع و اقسام پديده هاي عجيب و غريب ديگر هم به طور خود به خودي در معادلات پيدا مي شود، پديده هايي نظير امکان سفر با سرعتي فراتر از سرعت نور، فوتون هايي با جرم منفي، رويدادهايي که مجموع احتمال وقوع تمامي حالت هاي ممکن آنها به يک نمي رسد و…

 

ابزارهاي پيش پاافتاده

«داف» اذعان دارد ممکن است رياضياتي که ما اکنون براي توصيف جهان به کار مي بريم، براي چنين کاري بيش از حد پيش پاافتاده باشد. بنابراين شايد روش ها و رهيافت هاي موجود براي تبيين رفتار جهاني با ابعاد زماني چندگانه نيز بيش از حد ساده انگارانه باشد اما به هر حال چون فعلاً ابزار ديگري جز همين ابزار موجود در اختيار نداريم، پس شايد ناگزير باشيم بعد زماني جديد مطرح شده در نظريه «وفا» را صرفاً به عنوان يک سازوکار رياضي صرف و نه نماينده يک هويت واقعي در نظر بگيريم. بدين ترتيب مي توان بدون درگير شدن با پيامدهاي فلسفي اين نظريه، از مزاياي رياضي آن بهره مند شد.

در واقع بعد زماني جديد مطرح شده توسط «وفا» ويژگي هاي آنچنان اسرارآميزي به جهان مي دهد که فيزيکدان ها را از واقعي پنداشتن آن نگران مي کند. به عنوان مثال، در حالي که در نظريه يازده بعدي M، اصل نسبيت اينشتين همچنان پابرجاست، در نظريه دوازده بعدي «وفا» اين اصل اعتبار خود ر ا از دست مي دهد (براساس اصل نسبيت، قوانين فيزيک براي تمامي ناظران يکسان است). همين امر يکي از عواملي است که فيزيکدان ها را در پذيرش بعد زماني جديد دچار ترديد مي کند. «فرانک ويلچک»از موسسه مطالعات پيشرفته پرينستون مي گويد؛ «اين بعد جديد را نمي توان همانند يک بعد زماني معمولي در نظر گرفت.» «داف» نيز با اين مساله موافق است. او نيز در اين باره مي گويد؛ «اگرچه اين بعد شباهت هايي با بعد زمان دارد اما نمي توان آن را به عنوان يک بعد زماني اضافي واقعي پذيرفت.»

اما خود «کامران وفا» به گونه اي ديگر مي انديشد. هرچند او نيز قبول دارد که بعد زماني اضافي از بسياري جهات به يک ابزار رياضي انتزاعي شبيه تر است تا به يک هويت فيزيکي واقعي، ولي در عين حال معتقد است که چنين برداشتي در آينده نزديک تغيير خواهد کرد. «وفا» در اين باره مي گويد؛ «در حال حاضر شايد به نظريه F صرفاً به عنوان يک سازوکار رياضي مناسب تر براي تبيين رفتار کائنات نگاه شود، اما فراموش نکنيم که در تاريخ فيزيک، همواره پشت سر سازوکارهاي رياضي جديد، پديده هاي فيزيکي جديدي نيز کشف شده اند.» «وفا» در اين مورد به عنوان مثال به کوارک ها اشاره مي کند. تا همين چند دهه قبل به کوارک ها صرفاً به عنوان يک سازوکار رياضي براي تبيين رفتار ذراتي نظير پروتون ها نگاه مي شد اما امروزه اغلب فيزيکدان ها معتقدند که کوارک ها واقعاً در جهان وجود دارند. ممکن است مشابه چنين سرنوشتي در انتظار بعد زماني جديد و اسرارآميز نظريه F نيز باشد.

اما اگر اين بعد زماني اضافي واقعاً وجود داشته باشد پس چرا تاکنون متوجه حضور آن نشده ايم؟ يک احتمال آن است که اين بعد زماني نيز همانند هفت بعد مکاني ناپيداي ديگر، آنچنان در خود پيچيده باشند که به چشم ما نمي آيند. اگر چنين باشد، تنها راه براي بازکردن اين بعد زماني درهم پيچيده، متمرکز کردن مقدار عظيمي از انرژي در حجمي بسيار کوچک خواهد بود، کاري که در صورت موفقيت آميز بودن، نتايج شگرفي در پي خواهد داشت.

«وفا» در اين باره مي گويد؛ «اگر بتوان اين بعد زماني اضافي را از هم باز کرد، در آن صورت اشيا ديگر آن گونه که اکنون تصور مي کنيم در زمان حرکت نخواهند کرد.» براي فهم بهتر اين مساله به اين نکته توجه داشته باشيد که در بعد مکان مي توان تواماً به جلو و عقب، بالا و پايين و چپ و راست حرکت کرد و اين در حالي است که در حالت معمول در بعد زمان تنها مي توان به سوي آينده حرکت کرد. اما همان طور که «ويلچک» هم مي گويد، چنانچه بيش از يک بعد زماني وجود داشته باشد در آن صورت حتي مي توان در درون يک لحظه نيز به مسافرتي ابدي پرداخت، سفري در امتداد عمود بر جهت سير زمان. بدين ترتيب اگر چنانچه از وقوع رويدادي ناگوار در آينده باخبر شديم مي توان با حرکت در درون يک لحظه (به جاي حرکت در امتداد لحظه ها و در جهت سير زمان)، از مواجه شدن با واقعه مزبور اجتناب کرد.البته بايد گفت که تمرکز انرژي آنچنان عظيمي که بتواند بعد زماني اضافي و درهم پيچيده نظريه F را از هم باز کند، کاري فوق العاده دشوار خواهد بود. به همين دليل هم برخي فيزيکدان ها معتقدند تنها نقاطي در جهان ما که امکان ظهور آثار اين بعد اضافي در آنجاها وجود دارد، قلب سياهچاله ها هستند. در ضمن، بسياري از کيهان شناسان بر اين باورند که گذشته از جهان ما، جهان هاي بي شمار ديگري نيز در پهنه کائنات وجود دارند و هريک از اين جهان ها ممکن است تعداد ابعاد مکاني و زماني کاملاً متفاوتي نسبت به جهان ما داشته باشند.

اما واقعاً زندگي در جهاني با ابعاد زماني چندگانه چگونه خواهد بود؟ «ويلچک» مي گويد؛ «پاسخ اين سوال، بسيار حيرت انگيز است» و ادامه مي دهد؛ «آيا وجود چنين جهاني غيرممکن است؟ نه، فکر نمي کنم چراکه مي توان معادلات توصيف کننده چنين جهاني را نوشت. اما آيا پاسخ اين معادلات، جهاني شبيه به جهان ما خواهد بود؟ من که بعيد مي دانم.»

منبع: New Scientist,1 Nov.1997  گابريل والکر  مترجم : شهاب شعري مقدم

http://physicsdeptm15.150m.com/thetime.htm

Posted on دسامبر 7, 2010, in سفر واقعي در زمان. Bookmark the permalink. 76 دیدگاه.

 1. البته ما اونقدر سواد نداريم كه بخوايم جدي در اين مورد اظهار نظر كنيم ولي تا جائي كه من ميدونم وجود جرم توي فضا باعث ايجاد خميدگي و بوجود آمدن گرانش درپي اون ميشه و زمان هم پيامد ثانويه اين خميدگي هست به همين دليل هم دستگاههاي ضد گرانش باعث توقف زمان زير خودشون ميشن، خوب اگه فضا ابعاد بيشتر از سه بعدي كه ما ميشناسيم داشته باشه شايد وجود جرم باعث پيامدهاي بعدي هم بشه ولي نه از جنس زمان چون اونوقت گرانش هم چند بعدي ميتونه باشه! ، اتفاقاتي كه افتادن رو نميشه برگردوند اگه ميشد فلسفه آفرينش مفهومشو از دست ميداد.

 2. البته دوباره كه متنو خوندم ديدم چيز زيادي ازش نفهميدم D:

 3. اقا رامتین لطفا این مطلب رو توسایت بزارعكس اصلي مسافر زمان پيدا شد http://m-pc1.blogfa.com/post-37.aspx

 4. These are only speculations and mathematical artifice that have nothing to do with physics. I ,as well as any other theoretical physicist, can put forward crazy ideas every day; but the point is that string type theories have had no success whatsoever and of course Dr. Vafa, as a physicist who has wasted his life doing sting-type theories must try every crazy idea to make sense of these nonsense theories.

 5. رامتین جان ممنون از نظرات حتماً به حرفت گوش می شم فعلا نت اوراقه!!!!!!! اگه اون مطلب عکس اصلی مسافر زمان پیدا شده رو خواستی بزاری اول مسافر زمان در عکس موزه رو بزار تا بهتر قابل فهم باشه/

 6. سلام
  من از این ایعاد اضافی فضا سر در نمیارم چون بعد تا اونجایی که من میدونم باید مستقل باشه مثلا بعد x از y و z مستقل است
  حالا اگه یک بعد دیگه فضا داشته باشیم چه جوری میتونه از x , y و z مستقل باشه ؟
  اینکه گفته بشه این بعد بینهایت کوچیکه نمیتونه دلیل خوبی باشه چون در همون بینهایت کوچیک هم بالاخره در یکی از جهات x . y .z باید باشه دیگه ؟ مثلا یک آنگستروم درجهت x اونوقت دیگه مستقل نیست .

 7. Dooste aziz esme man Ali-Reza Assar mibashad va addresse e-maile man
  assar@aon.at
  mibashad

  albateh man ghasde tohin be kasi nadaram va ba aghaye Dr.Vafa ehteram migozaram va ishan ra az 31 sale ghabl ke be Trieste dar Italia amadand mishenasam. amma bayad vaghaan begooyanm ke STRING THEORY bad-tarin theorie mojood dar physics ast; dar vaghe hich rabetehi ba physics nadarad
  A.R.Assar

  • من هم می خواستم بگم چطور بخودتون اجازه میدید اینقدر راحت نظریه ای که سالها چندین و چند دانشمند روی آن کار کرده اند را بدترین تئوری موجود در فیزیک بنامید،
   لطفاً چندتا از مقاله ها و کتبی که در علم فیزیک نوشته اید را برای ما هم ارسال کنید بلکه به علم شما پی ببریم

  • خوشحالم از آشنايي با شما.اگر افتخار بدهيد مقالات خود را بفرستيد تا در وبلاگ بگذارم تا خوانندگان هم با شما آشنا شوند.همراه با يك بيوگرافي.

  • فرها د سدادی

   جناب دکتر علیرضا عصار( یا آثار) درود برشما !

   به نظر من از یک دانشمندی مثل شما بعید است که نظریه ای با این وسعت دید را بدترین بخواند آنهم بدون دلیل ؟ چرا بدترین است عزیز ؟ اگر بهترین را بلدید چرا تابه حال ارایه نکردید ؟برای یک محقق یا پزوهشگر یا… ارزشیابی یک نظریه با بدترین و بهترین معلوم نمی شود ، نقد صحیح آن است که نکات مثبت و منفی یک نظریه یا تئوری مورد بررسی قرار گیرد ، خوب اگر طبق این نظریه ام تئوری یا اف تئوری دکتر وفا معلوم شود که ما چندین بیگ بنگ داشته ایم که زنجیر وار همانند چرخه ی اورابوروس به هم چسبیده اند چه ؟آنموقع چه می گویید ؟
   یا بر اساس نظریات کیهان شناسی ، ساختار کیهان را همانند مغز انسان با لابیرنتهای پیچیده ان تصور کنید و به اثبات برسانید باز چه خواهید گفت ؟
   پس قدری در مورد انسانها و نظریاتشان منصف باشیم و از روی غرض ورزی کسی را متهم به نظریه پردازی نادرست نکنیم …نظریه پردازی ، نوعی پرواز فکر است خارج از چارچوب یا جعبه ی ذهن …وقتی می تواند رد یا قبول شود که فکر دیگری بر آن چربش داشته باشد ….
   پس حب وبغض را کنار بگذاریم و اجازه دهیم اندیشه مان به جولان در فضای لایتناهی اش ادامه دهد …
   ببخشید که اینقدر بی پروا گفتم ….
   قربان شما

 8. من الان داشتم با نرم افزار گوگل ستاره هاي آسمون رو نگاه ميكردم، همين دنياي 4 بعدي اونقدر وحشتناك و بزرگه كه آدم از شنيدن اين حرفاي string theory احساس تهوع ميكنه!

 9. با سلام خدمت رامتین غزیز و تمام دوستان که در این سایت نظر میدن . بسیار خوشحالم که یه موضوع خیلی جدی و علمی رو اینجا خوندم و نام کیس رو دیدم که خیلی ادم بزرگی هست و باعث افتخار ه که ایشون هم این سایت رو مطالعه میکنه . اقای دکتر اسار اسمش به تنهایی کافیه که این سایت رو از باقی سایت ها متمایز کنه . اما نظر این بنده حقیر . توی مقاله اشاره شده بود به نظریه کوارک ها و بعد اثباط وجود انها . در دهه 60 مشخص شد که پوروتون و نوترون از ذرات کوچکتری به نام کوارک ها تشکیل شده اند ولی امکان مشاهده انها هیچ گاه وجود نداشته چون همیشه درون پروتونها مبحوس بوده اند و این خاصیت انهاست . البته اعتقاد به جمع کوارک ها بصورت دوتایی و سه تایی بود . مهم اینجاست که بار الکتریکی کوارتر ها کسری از بار الکتریکی پروتون است که این موضوع خاصیت عجیب این ذرات هستش . اینو توضیح دادم چون در متن مقاله فقط به نام کوارک ها اشاره شده بود و شاید دوستان اشنایی با این واژه نداشته باشند . در مقاله در باره موضوعاتی نظیر اینکه : فرض اینکه زمان یک بعدی یک خط است و زمان چند بعدی یک صفحه یا سفر با سرعتی فرا تر از سرعت نور . فوتونهایی با جرم منفی یا رویدادهایی که مجموع احتمال وقوع تمامی حالت های انها به یک نمی رسد و موارد دیگه عنوان شده که علاوه بر اینکه یه بحث فزیکی و ریاضیاتی هست خیلی بیشتر یه بحث فلسفی و برمی گرده به شناخت وجود ما از جهان هستی که به نظر من زیر صفره شاید وحتما هم همین طوره که بقول نویسنده مقاله ریاضیات ما و مفهوم ریاضیات ما برای توصیف جهان بیش از حد پیش پا افتاده و مبتدی هستش . نظریه ریسمانها نگاهی بود واقع گرایانه به چیزی که ما قادر به درکش نیستیم و نظریه ام نیز که صحبت از 11 بعدی جهان میکرد باز تلاشی بود برای بهتر درک کردن واقعیتی که نمی خواستیم قبولش کنیم چون به واقع زندگی ما رو به چالش میکشید و حالا با نظریه اف دیگه واقعا از درکش عاجزیم . ولی خود شما که این متن رو میخونید قضاوت کنید ایا چون از درکش عاجزیم دلیلی هست برای عدم وجودش ؟ما در بحث هندسه فضایی عنوان میکنیم که یه خط میتونه از اید یه ناظر اثر یه صفحه باشه یعنی اگر یه صفحه به ضخامت بی نهایت کم رو از جانب نگاه کنیم یه خط دیده میشه . هیچ بعید نیست که کل هستس هم همین حالت یا چیزی مثل اون باشه . دوستان ببخشید سعی کردم تا جایی که میشه ساده و روان بگم که قابل فهم باشه . ارادتمند / هومان

 10. دوستان لازمه یکم بیشتر با آقای کامران وفا آشنا بشیم . پروفسور کامران وفا : کامران وفا در سال 1339 در تهران متولد شدو دوران جوانی رو با دو برادرش تهران بودن تا سال 1356 یک سال قبل از انقلاب که بهد از اتمام تحصیل در دبیرستان البرز به امریکا رفت و لیسانس فزیک و ریاضی خودش رو در سال 1360 از دانشگاه ام . ایی . تی گرفت و در سال 1364 از دانشگاه پرینستون موفق به دریافت مدرک دکترای فزیک شد و از همون موقع تا حالا در دانشگاه هاروارد تحقیق و تدریس فزیک هستش . از سال 1369 به درجه استادی داءم هاروارد دست پیدا کرده . در سال 1365 اگر سالش رو اشتباه نکنم با خانم صدر ازدواج کرده سه تا پسر کاکل زری داره که خونواده موفقی رو تشکیل دادن و باعث افتخار جامعه ایرانی هستند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور . کامران وفا حالا استاد فزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان دانشگاه هاروارد هستش . کامران وفا در حدود دویست مقاله علمی نوشته و چند کتاب هم نوشته . در سال 2008 دو جایزه .. دیراک .. و .. آیزنباد .. که از جوایز علمی معتبر جهانی هستند رو گرفته و عضو فرهنگستان ملی علوم امریکا هستش . فقط شانس آورده که توی ایران نیست و

 11. این ماجرای سفر در زمان حرف جدیدی نیست در اسرائیل به نام کابالا و یک نوع جادوگری شناخته میشه…و تا اونجایی که من تحقیق کردم یکسری از سناتورها هم ازش استفاده میکنند…شخص مایکل جکسون هم در اثر استفاده بیش از حد از همین تکنولوژی از دنیا رفت…

 12. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دست اندر کارانه این مقاله .واقعا ازتون ممنونم آیا کتابی هست که نظریه ریسمان ها رو به طور ساده توضیح داده باشه.واقعا نظریه پیچیده ایه و اونطور که استادمون میگفت نظریه ای متعلق به فردا و هنوز ابزار لازم برای بررسی کامل اون وجود نداره اونطور که میگفت حداقل تا 200 ساله دیگه.و یه سوال دیگه اگه این 10 بعد مکانی رو بپذیریم حداقل از نظر تئوری باید سفر تو فضا کاملا دگرگون بشه ؟ یعنی اشیا اونقدر که ما فکر میکنیم تو فضا از هم دور نیستن 😀
  ممنون

 13. بابا داشتیم زندگیمونو میکردیما رامتین جان هی مسائل پیچیده میدی این مخ ما گریپاچ کرده
  yours in dharma

 14. آره! رامتین این مقاله رو آورده اینجا…من هنوز نخوندمش ولی میدونم باید روش فسفر بسوزونم.
  که البته عیبی نداره! من مثل نیتیاناندا گرفتار روح بازی نیستم!

  2-3 سال پیش فیلم دوبله جالبی تو تلویزیون گذاشته بود که تو یه چهارم آخرش می گفت استرینگ تئوری از اینجا به بعد دیگه فیزیک نیست و مثل متافیزیک میشه!
  یکی از فامیل های ما هم که تو لندن دانشجوی دکترا بود تو همین زمینه..همون موقع صادقانه می گفت که خود انگلیسی ها حتی الامکان تو این زمینه پروژه نمی گیرند میگند که اینو برای جهان سومی ها درست کردند که سرگرمشون کنند!

  ممنو از حسین جان که توضیح زمینه داد. دکتر عصار هم لطف کرد که اینجا اومد. به هرحال این بحث ها مال دانشمندا هست و فیزیکدانها! نه ماها که نه علمش رو داریم و نه پررو هستیم که نفهمیده ادعا بکنیم.

 15. Dooatane aziz, name famile man Assar, jame kalamehe ASAR mibashad, mesle assare bastani.
  Dar morede tamamie ezhare nazare doostan bayad begooyam ke man kheyli khosh-halam bebinam inhame alaghemand be elme PHYSICS dar IRAN vojood darad; amma bandeh nazare khodam ra goftam va be an dooste javani ke be man pishnahad kardeh maghaleh barayeshan beferestam bayad nasihat bekonam ke khodetan ra ba maghaleh gool nazanid, elm ba TAZAHOR rabetehi nadarad. az shoma khahesh mikonam DALAELE RIAZI VA FIZIKIE KHOD RA DAR TAAIDE STRING THEORY baraye man ham beferestid ta az shoma YAD BEGIRAM!!!!? man hamishe dar zendegie elmie khod DANESHJOO boodeh am va be hamin dalil tavanesteh am bakhshe bozorgi az oghianoose riazi va hamchenin physics ra biamoozam va be digaran niz amoozesh daham. agar shoma ghasde tadrise STRING THEORY be man ra darid bandeh ba kamale meyl moshtaghe shenidane sohbat haye shoma hastam. amma in sohbat ha ra ke folani az HARVARD faregholtahsil shodeh va ya ba FOLAN KAS kar kardeh ra kenar begozarid chon man bache (yani javan) nistam ke tahte in goone tablighat gharar begiram. Dar zemn in ra ham be shoma begooyam bish az 32 se sale ghabl bandeh KHODAM aghaye K.Vafa ra ke be Italia ammadeh boodand va hanooz doctoraye khod ra nagerefteh boodand be Prof.Abddoslam moarefi kardam. man ishan ra khoob mishenasam va baraye karash ham arzesh ghaelam; amma dar sohbat haye mokarrar ke ba E.WITTEN khaleghe theorie STRING dashteh am ishan ham ghabool kardand ke string theory ba vaziati ke aknoon darad yek MODELE SERFAN RIAZIST VA BE SAKHTI MITAVAN AN RA BE PHYSICS RABT DAD. Hala agar shoma in rabeteh ra peyda kardeh id bandeh ba kamale meyl hazeram be sohbat haye shoma goosh daham va az shoma biamoozam
  Ba ehteram
  Ali_Reza Assar

  • اولاً من که نگفتن دکتر سعید هستم!!! که دلایل ریاضی خود را برای شما بفرستم عزیزم،
   شما خودت دکتری کلی منابع هست حتماً دسترسی هم دارین
   دوماً شما اول دنبال دلایل ریاضی میگردی بعداً می فرمایید E.WITTEN گفته اینا فقط درحد دلایل ریاضی!!!
   خوب هست یا نیست بالاخره مرد خوب؟

 16. آقا ممنون
  عالی بود
  هرچند که خیلی متوجه نشدم 🙂

 17. Salame mojadad be dooste aziz aghaye Soorna.
  khob dooste aziz shoma mitavanid anasere yek fazaye khati ba boode N ra be soorate bordar hai ke daraye n-moalefe , bejaye serfan 3 moalefe, dar nazar begirid va be lahaze riazi hich maasalehi ham be vojood nemiayad. fekr mikonam masalehe shoma in bashad ke MAGHZE ensan bish az 3 bod ra dark nemikonad, yani daryaft haye ma ke tavasote vakonesh haye electro-meghnatisi az mohit be dast miayad va be COMPUTERI be name MAGHZ ferestadeh mishavad be khatere sakhtemane an computer faghat daryaft haye ma ra dar yek fazaye 3 bodi tarsim mikonad va in donyaye 3 bodi ra ma be onvane vagheiat talaghi mikonim; amma shayad, va betore ghat, donya be in sadegi nabashad.
  Albateh doostan bode faza be lahaze riazi taabirate mokhtalef darad. masalam dar NONCOMMUTATIVE GEOMETRY khode FAZA yek RING ast va bode an ra be soorate HOMOLOGICAL DIMENSIONE in RING taarif mikonand. ham aknoon edehi az in ideh darand dar STRING THEORY estefadeh mikonand

 18. be nazare man ajib va namomken nist
  zamani ke ensan az ayande be tarighi bakhabar mishe ya dar khab mibineo yadesh miad yan be bode digei nofooz karde dar zaman
  agahi mitoone seyre hkhatie zaman ro az beyn bebare

 19. Dooste aziz aghaye AMIR
  agar daneshjooye fizik ya riazi hastid man be shoma ketab haye zir ra tosieh mikonam:A first course in strin theoty; By: B.Zwiebach; Cambridge university press.
  Ketabe dovom: String theory in a nutshell; by:E.Kiritsis; Princeton Univesity press.
  Ketabe sevom ke ham feshordeh ast va ham sadeh:String theory demistified; By:D.Mcmahon; McGraw Hill publishing company

 20. با سلام و تشکر از اقای آثار :
  شما فرمودید می توان عناصر یک فضای خطی با بعد N را بصورت بردارهایی که دارای N مؤ لفه به جای سه مؤلفه است در نظر گرفت . مشکل هم همینه یعنی فضای N بعدی چه جور فضاییه ؟ همانطوری که شما هم گفتید مغز که بیشتر از سه بعد درک نمیکنه . آیا باید بیخیال درک فیزیکی بشیم و بگیم این فقط در ریاضی قابل تبیین است ؟
  در همان فیلمی که تلویزیون نشون داد در مقیاس کوانتومی اشکال مارپیچی نشون داد وگفت اینها ابعاد اضافی هستند که ریسمانها درروی آنها ارتعاش میکنند . که همون سوال من پیش می اد که بالاخره این مارپیچها وابسته و در همین فضای سه بعدی هستند و مستفل نیستند .حالا هر چه قدر هم میخواهند کوچک باشند .

 21. بسیار عالی ، ممنون از شما.

  وجود بسیط و لایتناهیست ازلی و ابدیست، لامکان و لازمان است
  محدودیت ادراکات حواس ما (به عنوان موجود) و محدودیت در حصار ابعاد و علت ومعلول ها واقعیتی مجازیست و حقیقت وجود ما بسیا فراتر از آن…….

 22. بعله كاملا درسته دانشمنداي مارو با اين حرفاي صد تا يه غاز سر كار ميذارن!
  آقاي دكتر وفا به جاي اينحرفا بشين همين مسائل فيزيك كلاسيك رو حل كن كه كارت براي مردم مفيد باشه، خيرش به خودتم ميرسه!
  حتي اگه حرفت درست باشه چطوري ميخواي انرژي يه سياهچاله رو جمع كني كه مثلا مارو از اينجا بفرستي آمريكا؟

 23. Doostane aziz ; comment haye soma ra saay mikonam javab bedaham.
  (1 Aghaye Saeed; dooste gerami aval inke chon Doctor nisti zarrehi az ehterame man be shoma ra kam nemikonad, va bar aks in ehsas ra be man midahad ke agar dar zamineh haye Riazi ya Fizik kar mikonid be shoma dar morede karhayetan komak konm, va enshaallah shoma ham be lashgare azime Doctor ha bepeyvandi; amma be asle mozoo beresim: dooste aziz man dar sale 1986 motalehe be rooye nazariehe String ra shoroo kardam; dar an zaman ozve rasmie markaze tahghighate beynol-melalie physics dar Italia boodam va dar rabetehe nazdik ba Prof.Salam kar mikardam. beyne salhaye 1986-1988 dar haman markaz bapish-gharavolane in thory mesle John Schartz, M.Duff. Green, E.Witten va digaran doost boodam va mojadelate ziadi ham raje be in theory dashtim. shayad avallin kasi basham ke chand seminar raje be CHERA STRING THEORY SHEKAST KHAHAD KHORD dar an markaz daheh basham. Dooste aziz shoma agar kami , hatta shodeh be soorate gheyre takhasossi , raje be STRING theory motaleeh koni khahi fahmid ke chera man migooyam in theory MOZAKHRAF AST. dar vaghe jareyane STRING HATTA YEK THEORY BE TAARIFE ADDIE an nist va majmooehi az nazariate ZEDDO_NAGHIZ mibashad ke na tanha ba fizik hich rabetehi nadarad balke be SHOOR VA KHERADE ENSAN HAM HICH RABETEHI NADARAD. omidvaram motaleate khod ra dar in zamineh edameh dahid ta shayad enshallah 20 sale digar be harfe man beresid.

  2) Bekhanome Neda be khatere tarze fekre ZAHIH; MANTEGHI VA SHARGHIE KHODEMAN tabrik migooyam. Yeki az moohebat haye KHODAVAND be ensan in ast ke be uoo KHERAD va BINESHI dadeh ke lazem nadarad rahi ra 20 sal beravad va dar nahayat befahmad KHATA kardeh; ensan tavanaie anra darad ke az haman ebteda tashkhis dahad ke RAH VA MASIRE ENTEKHAB SHODEH ghalat ast.
  Theorie Strind na az TORKESTAN balke az HIFA VA TEL-AVIV sar dar miavarad.

  (3 Dooste aziz , Mehdi; Kamrane Vafa shakhsi besyar ba hoosh va POR_ KAR ast, va ma IRANI ha be vojoode IRANIANI chon uoo va mesle uoo EFTEKHAR mikonim. Agar dar yek bakhshe JEDDI az FIZIK kar kardeh bood ta konoon dast avard haye ZIADI ra midasht. Amma moteasefane dar DAME MAKTABI oftad ke yek eddeh YAHOODI dar daneshgahe Princeton baraye enherafe afkare fizik_danhaye jahan be vojood avardeh boodand, va ha ke baraye HAMEH maaloom shodeh ke inan chegooneh 35 sal ba poole tahghighate fizik che HAL-HA ke nakardand va che estedad hai mesle Dr.Vafa ra be HADAR nadadand, hanooz ham dast bardar nistand va har rooz ba yek FARZIEHE MALIKHOOLIAI pish miayand. Amma digar kasi dar donyaye fizik be harfe anha tavajoh nemikonad va dar BISHTARE daneshgah-ha bakhshe tahghighate STRING TAATIL shodeh va kasi hazer nist be anha pool bedahad

  (4 Dooste aziz aghaye SOORNA; bebinid agar ma dar yek fazaye masalan 4 bodi yek bode anra COMPACT konim(ke dar an soorat an yek bode compact shodeh be soorate yek dayereh dar miayad, va farz mikonim shoaye in dayereh besyar koochek ast, toole Plan) dar an soorat yek fazaye 3 bodi be dast miavarim ke dar har noghteh az an yek dayerehe koochak chasbideh.be chenin fazahai name FIBRE-BUNDLES radadeh and. dar in soorat goroohe tagharone fazaye 4-bodi masalan goroohe GL(4;R) mishekanad va be soorate hasele zarbe do goroohe GL(3 ;R) vaU(1) ke hama goroohe davaran rooye dayereh ast dar miayad. in yek tasvire sadeh az majarast. hal agar abaade COMPACT shodeh bish az 1 bashand, masalan dar STRIND theory in abaad 6 hastand, anvaght shoma az 10 bod be 4 bod miaid va dar har noghteh az in fazaye 4 bodi yek sathe compacte 6 bodi chasbideh; ke in sotooh az noe CALABI_YAU manifold hastand, ke noi fazaye compacte nesbatan pichideh mibashand. amma be khatere inke in no fazaha besyar ziadand az haman avale kar gereftarieh tabaghe bandi kardane anha be vojood miayad va dar natijeh THEORY HAYE KAMELAN MOTEFAVETE STRING be dast miayad!!! dar vaghe yeki az nataeje in theory in ast ke yek UNIVERSE na balkeh 10 BE TAVANE 500 UNIVERSE vojood darad?!!!!?=???!!!! tavajoh dashteh bashid ke kolle electron hai ke dar kaenat vojood darad 10 be tavane 80 mibashad!!!! in az KERAMATE THEORIE STRING AST!!!!!!! hala khodetan ghezavat konid

 24. حالا ما كه حرف شمارو تائيد كرديم آقاي عصار.
  ميشه يكمي درباره تئوري chaos كه شنيدم در جوامع غربي خيلي طرفدار داره و كلي كتابو و فيلم و گيم و… دربارش ساختن برامون توضيح بدين؟ از بعد متافيزيك منظورم هست.

 25. با سلام وتشکر :
  امیدوارم با سؤالهام خسته تون نکرده باشم .
  چیزی را که من منوجه نمیشم اینه که اون بعد compact شده که بصورت دایره در اومده نمیتونه مستقل از سه بعد دیگه باشه چون هر چقدر هم کوچیک باشه میشه معادله اشو بر اساس x, y, z نوشت . پس نمیتونه مستفل باشه . در صورتیکه یکی از خاصیت های بعد مستقل بودن اونه .

 26. (1 dooste aziz aghaye Soorna, bebinid agar an dayerehe koochak dar an fazaxe 3 bodi ba mehvar haye X, Y, va Z bashad harfe shoma dorost ast , vali an dayereh koochak da bodi mostaghel(be zabane khodetan) mibashad va dar anfazaye mokhtasate XYZ nist. masalan safheye 2 bodie XY ra dar nazar begirid va dar yek noghtehe in safhe yek dayerehe koochak ra be soorate AMOD BE SAFHEH bechabanid. aya mitavanid moadelehe in dayereh ra bar hasbe XY benevisid? mosalaman na, in ja be yek bode ezafi Z ehtiaj darid.

  (2 Dooste aziz aghaye mehdi, padidehe CHAOS bahsist ke dar system haye dynamikie GHEYRE khati pish miayad; agar masire harekate yek systeme dynamiki kolle fazaye faze an system ra por konad, yani kolliehe noghate an fazaye faz ghabele dastras bashad, dar an soorat migooim ke in systeme dynamiki CHAOTIC mibashad. dar in no system ha hale moadelate harekat shadidan be sharaete avallieh vabasteh hastand va koochektarin taghiri dar an parametr haye avalieh mitavanand betore kolli raftare system ra taghir dahand va az halate CHAOTIC be NON_CHAOTIC va bar aks taghir dahand; banabar in padidehe CHAOS KHEYLI ZIAD be FINE TUNNING sharaete avalliehe systeme dynamiki va basteh ast.

 27. Dooste aziz Mehdi, manzoorat ra az METAFIZIK ke neveshtehi barayam moshakhas kon ke betoonam javab bedam

  • اون نظريه كنترلي رو ميدونم، تو پروژه ارشدم يه روش كنترل عصبي براي بازوي رباتيك ارائه دادم كه ناهمگوني شكل پاسخ(سرعت اند پوينت ربات) رو به پالسهاي ورودي يكسان از بين ميبرد، البته نميدونم در عمل كار كنه يا نه!! تو مطلب كه با هزار مصيبت كار كرد.
   منظورم اشاره به نيروي بينظمي هست كه بر ضد نيروي نظم در طبيعت عمل ميكنه و آفرينش رو ميخواست بر طبق خواست خودش دوباره سازي كنه. گفته ميشه صاحبان اين نيرو موجوداتي هستند كه در ابعاد ديگه زندگي ميكنند و از رنج و نابودي «مخلوقات نيروي نظم» انرژي كسب ميكنند.

 28. آقای دکتر عزیز :
  بنابر این آیا این نتیجه گیری من از حرف های شما درست است که :
  در مثال دایره عمود بر صفحه دوبعدی مغز فادر به درک فیزیکی هست چون بعد سوم را مغز تشخیص میدهد ولی
  در مثال بعد compact شده که بصورت دایره در اومده و در فضای سه بعدی x,y,z هم نیست
  مغز بدلیل ساختمان ویژه ای که دارد قادر به درک فیزیکی و حسی از ان نیست چون این سؤال پیش میآید پس کجاست.
  آیا این استنباط درست است ؟
  سؤال آخر اینکه چرا به کوچک بودن این ابعاد اضافی اینقدر تاکید میشه ؟

 29. Dooste aziz aghaye Soorna,
  baleh dar an mesale sadeh chon maghze ma 3 bod ra dark mikonad banabarin an dayerehe koochake amood bar safheh bayad kheyli koochek bashad ke ghabele didan va andazeh giri nabashad.
  amma dar theorie string koochek boodane an abaade ezafie be dalaele digarist na be khatere inke dideh nashavand chon dar har hal an bood haye bishe az 3 tavasote maghze ma dideh nemishavand. koochek boodane in abaad be khatere an matrah mishavad ke dar har hal MANZOORE LASHGARE STRING THEORIST ha in ast ke migooyand masalan yek ELECTRON va ya yek QUARK va har zarrehe bonyadie digar yek STRING hastand montaha ba mode erteashie mokhtalef, va chin string mesle yek halghehe rismane basteh ist ke rooye an abaade kompact greh khordeh va harekat mikonad pas in abaade compact ham bayad besyar koochek bashand; masalan 10 be tavane menhaye 31 centimeter

 30. Dooste aziz agha mehdi,

  Vallah man raje be an abaad chizi nemidanam be niroohaye mavarai hatta az noe JAHANAM VA BEHESHT VA SHEYTAN VA ::::::: eteghad nadaram.

  Man faghat midanam ke JAHANE HASTI HARDANBIL nist va ghavanini dar kar kastand va majmooeye in ghavanin ra KHODA minamam. momken ast in dide man ba eteghadate afrade mazhabi kheyli nazdik nabashad. man betore kolli ba khorafat va takhayollate METAFIZIKI mokhalefam chon in aghaed hich komaki be darke sahihe jahane hasti nemikonand. mesale bareze an ham DIDGAH HAYE METAFIZIKIE ARASTOO bood ke jahane elm ra 2000 sal aghab negah dasht ta inke DANESHMANDE BOZORG GALILE an TABOO ra shekast va ba an harekat ELME FIZIKE MODERN AGHAZ SHOD

 31. من يكمي مشكوك شدم.

 32. من فكر ميكردم شما كه در خارج هستي شايد چيزائي در اين باره شنيده باشي چون خيلي نظريه معروفي هست و تا اينجا هم خبراش رسيده ولي خوب مثل اينكه اينطور نيست و شما اصلا خوشت نيومد از طرح اين موضوع.

  • خب شما اون نظریه معروف متافیزیکی رو که تا به اینجا هم رسیده…لطفا توضیح مختصری بده!
   همون….(منظورم اشاره به نيروي بينظمي ………..خودش دوباره سازي كنه. گفته ميشه صاحبان اين نيرو موجوداتي هستند ………….. از رنج و نابودي “مخلوقات نيروي نظم” انرژي كسب ميكنند.).
   ((البته جالب اینه که آقای دکتر آثار تمام سعیش این بوده که نشون بده که ابرریسمانها شده مثل جعبه جادو…و متافیزیک! ولی شما از ایشون تعجب میکنی که چرا اون موضوع متافیزیکی عجیب غریب مورد نظر شما رو نمیدونه!!)).
   من احساس کردم شما بیشتر از ایشان اصلا خوشت نیومد!

 33. دوستان ميتونند در باره نظريه بينظمي در اين لينك مطالبي رو ببينند:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos
  اين نظريه ريشه در فلسفه و علم يونان باستان داره و الانم خيلي پر طرفداره.

 34. Dooste aziz, man abadan az bahs narahat nemishavam, chon 40 sal ast ke ba afradi ba didgah haye mokhtalef bahs kardeh am. eteghade man in ast ke ma bayad roozi betavanim be yek formoolbandie nesbatan kamel az jahane hasti, che az did-gahe fizik
  va che az did-gahe riazi beresim. dar in masir har idehe MAAGHOOLI ke betavand ma ra yari dahad ba barkhordi POSITIVE morede jostejoo gharar migirad, amma har didgahi ke bekhahad ma ra az masire RATIONAL THINKING kharej konad ra fizikdan ha nemipazirand; amma in bedan maana nist ke eddehi NABAYAD be inchenin tafakorati eteghad dashteh bashand. AZADIEH ANDISHE baraye man asli ghbele ehteram ast

 35. Doostan khod hafeze hamegi; pirooz va movafagh bashid

 36. سلام دکتر آثار عزیز:)جناب دکتر آثار گرامی من درباره نظریه ریسمان تو ویکیپدیا(البته فارسی)سرچ کردم مطلبی که موجود بود در آخرش ذکر کرده بود که((::::همچنین این احتمال (هرچند بسیار اندک) وجود دارد که روزی ثابت شود نظریهٔ ریسمان اساسا نادرست است. اتفاقی شبیه این امر در مورد نظریهٔ متغیر پنهان چندین سال قبل رخ داد. :ریسمان‌کارها معتقدند که شانس از بیخ و بن نادرست بودن نظریهٔ ریسمان بسیار بسیار اندک و حتی نزدیک صفر است.: چرا که تاکنون شواهد بسیار زیادی مبنی بر صحت آن یافت شده‌است. ممکن است آزمایش‌های آینده جهت تحقیقات را تغییر دهد ولی احتمال تکذیب این نظریه چنانکه که گفته شد تقریباً صفر است::::))البته به عنوان کسی به من نگاه کنید که هیچ وقت فیزیک رو دوست نداشته(و حتی حالش هم به هم میخورده از فیزیک:))فقط جهت کنجکاوی میخوام بدونم که آخرش این نظریه کارش تمومه یا نه..مخلص دکتر آثار بزرگوار

 37. Dooste aziz FAN
  nazariehe (abar) risman yek theory nist balke mesle yek sandooghe JADOO mimanad ke JADOOGAR ha az an harche shoma bekhahid barayetan biroon mikeshan!!! nazariehist ke osoole sabet va daghigh nadarad(dorost mesle keshvare ESRAIL ke marze moshakhas nadarad) khob shoma ba taghire parametr ha va bazi kardan be soorate ezafe va kam kardane besoorate delkhah karche mikhahid mitavanid besazid!! khob aya shoma yek chenin shobadeh bazi ra FIZIK minamid? nazariehe STRING ra na kasi mitavanad rad konad va na sabet konad, chon hengami ke shoma EDEA mikonid ke dar abaadi nazdik be toole PLANCK folan etefagh mioftad khob che kasi mitavanad be an boode besyar koochak beravad va bebinad harfe shoma dorost ast ya na? BARAYE MESAL, agar man eddea konam ke jahane digari vojood darad va dar anja SHAKHSI DOROST COPIE AMOOYE SHOMA vojood darad shoma mitavanid sabet konid HARFE MAN GHALAT AST? String theory EDDEA hayash dorost shabihe be in mesal mibashad; khob aya ma mitavanim chenin ARAJIFI ra be onvane FIZIK talaghi konim? mosallaman na, hatta agar yek eddeh BADESHAN biayad. Elm nabayad ghorbanie ideh haye ABLAHANEH shavad.
  Dooste aziz theorieh string 10 sal ast ke mordeh va digar ham zendeh nakhahad shod

 38. Man shaksan fekr mikonam MOLLA ha har yek baraye khod yek STRING THEORIST mibashand

 39. من یه ابهامی دارم راجع به این صفحه مطلب…

  تو سایت «فیزیک منطقه15» خيابان خاوران، اداره آموزش و پرورش منطقه 15
  آقای شهاب شعري مقدم، مقاله ای از New Scientist,1 Nov.1997 گابريل والکر
  رو ترجمه کرده… و رامتین- نمیدونم چطوری و چرا- اون ترجمه رو اینجا آورده…

  که بعد جناب دکتر 1-عصار(یا 2- آثار)»که لطف کنند بفرمایند 1 یا 2″، اومدند و نظر علمی تخصصی شون رو درباره ابرریسمانها گفتند و …. (و خیلی استفاده کردیم…).
  کنجکاوی من اینه که ایشون – گویا از کشور خارج(کجا؟)- چی شد که اینجا اومدند و باخبر شدند!!؟ چون ایشون به اصل مقاله و سایت منطقه15 مربوط نیستند.

  ممنون…اگه رفع کنجکاوی من بشه!

 40. Dooste aziz SOODI,
  esme bandeh Ali-Reza Assar ast ke ASSAR jame kalamehe ASAR mibashad(mesle ASSARE BASTANI)
  RAJE BE SOALE SHOMA BAYAD BEGOOYAM KE MAN SITE khabarie balatarin RA CHAND ROOZE PISH NEGAH MIKARDAM BE KHATERE AKHBARE SIASI va nagahan in link ra didam va jalbe tavajoh kard, va hengami ke anra baz kardaman maghaleh ra be hamrahe akse jenabe Dr.K.Vafa didam va agar deghat konid avalin payami ke gozashtam be zabane engelisi bood, chon man fardi siasi hastam va fekr kardam ke tamase doostan az dakhele IRAN ba man khodai nakardeh baraye anha DARDESAR SAZ shavad; amma chon doostan enteghadate khod nesbat be ezharate man ra be FARSI javab dadand majboor shodam be farsi javab daham; IN RA HAM ZEKR KONAM KE AGAR AGHAYE SAEED ANTOR KE MITAVANID BEKHANID ENTEGHAD AZ NAZARE MAN NAKARDEH BOOD ASLAN IN GOFTEGOO PISH NEMIAMAD, chon man be lahaze roohi shaksi gooshegir va mohafezeh kar hastam va be nodrat dar bahs haye interneti sherkat mikonam.
  Omidvaram negaranie shoma bartaraf shodeh bashad

 41. Amma soale man az shoma: ISHOON BE ASLE MAGHALEH VA SITE MANTAGHEHE 15 MARBOOT NISTAND RA NAFAMIDAM YANNI CHE? aya har kas raje be yek nazariehe elmi nazar dahad, bekhosoos inke khodash dar dan zaminehe elmi takhasos darad bayad az uo porsid RABETEHE SHOMA BA IN MAGHALEH CHIST? daghighan in masaleh ra dark nemikonam, shayad doori az vatan baraye 20 sal baes shodeh bashad ke dorost baazi jomalat ra dark nakonam, motmaen hastam ke intor ast va shoma manzoore khasi nadashtid

  • درسته، حق با شماست.
   من درواقع اظهار تعجب کردم! که فرد موفق و علمی مثل شما- اونهم از خارج کشور- چی شد که ازین وبلاگ اطلاع رسانی معمولی و بیشتر گفتگوهای خودمانی دیدار هدفدار علمی کردید!
   اما پاسخ شما…سایت بالاترین و کنجکاوی….موضوع رو روشن کرد.
   و لطف کردید که با حوصله اون جنبه ضعیف و شاید بیشتر تبلیغاتی ابرریسمانها رو برای ما روشن کردید.

   • حالا اين وبلاگ ما وبلاگ اطلاع رساني معمولي و گفتگوي خودماني شد؟ ممنون.
    من مطالب وبلاگ را به بالاترين ارسال ميكنم تا طيف بيشتري از ايرانيها به واسطه سر زدن به بالاترين از وبلاگ بازديد كنند.بايد بگم همين مطلب ديروز يكي از 100 نوشته برتر وبلاگهاي كل وردپرس در همه زبانها در جهان شد.

 42. Khoda hafez doostan;
  movafagh va pirooz bashid

 43. با اینکه هنوز مطالب تمام صفحه رو نخوندم ولی تا همین جاش هم بخوبی برای من روشن هست که:
  ورود جناب دکتر آثار گرامی به این صفحه و توضیحات با حوصله ایشان برای همه میتونه نتیجه گیریهای بسیار مفیدی رو داشته باشه.
  برغم اتفاقی اومدنشون به این سایت…از طریق سرزدن به بالاترین و …، ولی این همزمانی با مطلب ابرریسمانها… و حساسیت ایشون نسبت به تصحیح نظرگاه تخیلی غالب ذیربط در خبرها و در اذهان بسیاری از ما ایرانیان معتاد به متافیزیک رسمی کشور (البته در پوشش ظاهری علم دوستی و علم شناسی)……. هرچه بوده، اتفاق مبارکی بوده است.
  و خود من رو به تفکر بیشتر و استخراج نکات مفید ترغیب کرده……

  همانطور که دوستانی از جمله خود رامتین هم قبلا نوشته اند…اگرچه آوردن مطالب(یافتن/ انتخاب/ترجمه…)البته مهم هست. ولی مطالب آورده شده نیست که یک سایت رو علمی و یا متمایل به علم میکنه! بلکه تمایل و نحوه برخورد علمی نظردهندگان هست که مهمتره…
  نمیشه پرچم علم و علمی بودن رو بلند کرد و دائما نوسان داد و احتمالا براش سینه چاک داد… ولی نتیجه گیریهای بیش از اندازه تخیلی و حتی توهمی خود یا دیگرانی رو، دائما مطرح کرد و غلبه داد…..
  تشخیص درست واقعیت و رشد فهمی بهتر… که با درک علمی، همسازی داشته باشه،
  چیزی هست که در بررسی گزارش پدیده های ناشناخته هدف اصلی هست.

 44. در مورد مطلب وجود 12 بعد مکانی و زمانی به نظر من در مورد بعد های مکانی که 3 تا از آنها بدون چشم غیر مسلح دیده میشوند و به همین خاطر در ابتدا انسانها تصور میکردند که ما فقط سه بعد مکانی داریم ولی با پیشرفت علم و کشف اشعه ایکس و اشعه فرابنفش ما متوجه شدیم که حدود 10 بعد مکانی وجود دارد..به عنوان مثال با مشاهده یک ساختمان ما با نگاه کردن به آن از بیرون ما فقط نمای بیرونی آن را میبینیم که آن سه بعد مکانی است.اگر ما بتوانیم با نگاه کردن به ساختمان به غیر از نمای بیرونی آن اسکلت درونی ساختمان را ببینیم توانستیه ایم بعد چهارم مکانی آن را ببینیم.اگر بتوانیم اتاقها و اشیا ولوازم و کمد و انسانهای درون آن ساختمان را از بیرون مشاهده کنیم توانسته ایم بعد پنجم مکانی آن را ببینیم.واگر توانستیم درون اشیا و لوازم و کمد و انسانهای درون ساختمان را ببینیم توانسته ایم بعد ششم مکانی آن را ببینیم .و در صورت دیدن بعد نهم مکانی ما میتوانیم انرژی هایی که از اجسام و اشیا و انسانها ساطع میشود و در هر شخص و جسم متفاوت و متغیر است را ببینیم و درصورت دیدن بعد دهم مکانی ما میتوانیم ارواح و موجوداتی همچون جن و پری که به جهت پایین بودن بیش از حد تراکم ملکولی همچون گازها را نیز مشاهده بکنیم ..مثلا شخصیت تخیلی سوپرمن دارای این توانایی بود که با کمک اشعه چشمش میتوانست درون اشیا واجسام را ببیند.

 45. یه سئوال/ درخواست در بالا از جناب mahdi4chaos پرسیدم که برای اینکه اون بالا گم نشه اینجا نشونی گذاشتم!

  • ولي من همون بالا جوابتو دادم.
   نكنه از فك و فاميلهاي دكتر عصار هستي كه بهت برخورده؟
   من تعجب ميكنم وقتي ميبينم برخي افراد براي كساني كه اصلا نميشناسنشون چه كارهائي ميكنند، حتي بدون اينكه متوجه همه ماجرا باشند.
   من وقتي گفتم تئوري رشته اي جالب نيست دلايلشم گفتم:
   1- در صورتي كه واقعيت داشته باشه براي ما قابل استفاده نيست چون انرژي زيادي لازم داره، يعني ما نميتونيم وارد جهان موازي بشيم.
   2- بحث زمان چند بعدي كاملا نا معقول هست، جهانهاي موازي از يك زمان پيروي ميكنن، وگرنه مثلا آقاي ساتان تشريف ميبرد 10000000 سال قبل اشتباهشو جبران ميكرد.
   لطفا از اين ببعد تمام مطلبو با دقت بخون بعد سوال بپرس، اونم با لحن درست و مودبانه.
   آقاي عصار چون گفت جهان آفرينش هردنبيل!!! نيست منم گفتم انگار از طرح اين موضوع خوشت نيومد.

   • متوجه نشدم! مگه تو همون mahdi4chaos هستی!؟ چون من به نوشته سئوال
    mahdi4chaos اشاره داشتم! و مخاطب من او بود!
    لطفا اول اینو روشن کن.

    من پرسش از نوشته mahdi4chaos » منظورم اشاره به نيروي بينظمي هست كه بر ضد نيروي نظم در طبيعت عمل ميكنه و آفرينش رو ميخواست بر طبق خواست خودش دوباره سازي كنه. گفته ميشه صاحبان اين نيرو موجوداتي هستند كه در ابعاد ديگه زندگي ميكنند و از رنج و نابودي “مخلوقات نيروي نظم” انرژي كسب ميكنند.» کردم! (که خود mahdi4chaos نوشته بود: از بعد متافيزيك منظورم هست.). (دررابطه با chaos ).
    و پاسخ تو در بالا به من هیچ ربطی به این نوشته نداره!
    …………………..
    نوشته و نوشتن من سرشار از ادب هست! که هرکسی به سهولت اینو متوجه میشه که این جزو عادت و مراممه! تو یه فکری برای غرور بی مایه خودت بکن!

 46. تو اصلا حاليت نيست چي داري ميگي لطف كن براي نوشته هاي من پاسخ نذار.
  اگه حضورا جرات داشته باشي با كسي اينطوري مودبانه! حرف بزني اونوقت بهت ياد ميدن.

  • تو همونی هستی که تو مطلب یوفوی کناره حلقه زحل، اون شخصیت و حرف زشت رو نوشتی! و من همونجا به تو تذکر دادم!
   دیگه جوابت رو نمیدم! درواقع مخاطب من mahdi4chaos بود! اگه میدونستم تو همون رابیش مطلب زحل هستی هرگز جوابت رو نمیدادم!

 47. دوستان وبلاگ جای تبادل نظرات هست نه اثبات برتری در حاضر جوابی ورنجاندن هم که از ادبیات یک جستجو گر علم و حقیقت حتی اگه اشتباه هم باشه بدوره—–موفق باشید

 48. Doostane aziz, ba inke man khoda hafezi kardeh boodam va digar ghasd nadashtam payami dar rabeteh ba in bahs begozaram amma chan payame raddo-badal shodehe akhar baes shod ke faghat yek payam , va baraye akharin bar, begozaram.
  Avalan man az agha mehdi MAAZARAT mikhaham ke kalamehe HARDANBIL ra bekar bordam, amma ellateash in bood ke be khatere inke ISHAN az bahse CHAOS porsidand va in kalamehe CHAOS mafhoome daghighe RIAZI darad va dar vaghe be maanaye HARO MARJ nist va bar mabnaye ghavanine daghighi ostovar ast, natavanestam az in kalame baraye resandane manzoore khod ke HAMAN HARJO MARJ VA BIGHANOONI bood kalamehi biabam va be khatere zaif shodane farsie man kalamehe digari be zehnam naresid az vajehe besyar AMIANEH va SATHE PAINE «HARDANBIL» estefadeh kardam, amma shoma az matne kalame man dar an payam motevajeh khahid shod ke ghasde biehterami be dooste gerami AGHAYE MEHDI ra nadashtam; omidvaram in mozoo dark va tamam shodeh talaghi shavad.

  Mozooye digar inke kesani ke dar josto-jooye haghighat hastand dar BAH NABAYAD MOJEBE AZORDEGIE KHATERE ENSANE DIGARI SHAVAND, chon tamame koosheshe daneshmandan baraye shenakhtane asrare kaenat nahayatan baraye KOMAKE BE ENSANHA, va betore kolli BASHARIAT ast. PAS SAAY KONIM ke
  (1) dar bahs TAHAMOLE BALA dashteh bashim va ZOOD JOOSH NAYAVARIM;
  (1) be khod amoozesh dahim ke be hich vajh be ensane digari TOHIN nakonim hatta agar khodeman morede tohin gharar gerefteh bashim.
  Ba arezooye movafaghiat va piroozi va saadat baraye hameye melate IRAN, hamegie shoma ra be khoda miseparam. Shad va movafagh bashid; Ali-Reza Assar

 49. هر چقدر که فیزیک جلو میره بجای حل مجهولات بر تعداد انها افزوده میشه . و شاید منظور خداوند در قران از نفوذ ناپذیر بودن خودش همین باشه چرا که اگر روزی بشر بتواند به شناخت کامل از جهان برسد انوقت قدرت خدایی خواهد داشت

 1. بازتاب: Top Posts — WordPress.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: